Cele projektu

Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) w Słupsku, pełniąc liczne i różnorodne funkcje, postawiła na nowoczesną technologię. Projekt utworzenia regionalnej biblioteki cyfrowej pojawił się we wrześniu 2006 r., podczas trwania 40. Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Kolekcja festiwalowa stała się dla nas priorytetem. W 2007 r. powstała Pracownia Digitalizacji MBP w Słupsku. Pozyskano m.in. środki z samorządu lokalnego oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat 2007, zgodnie z wnioskiem projektowym: Komputeryzacja Biblioteki Publicznej szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Słupsku i powiecie słupskim, złożonym w grudniu 2006 r. Druga faza projektu była realizowana ze wsparciem funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat 2008, zgodnie z wnioskiem projektowym Bałtycka Biblioteka Cyfrowa – zachowanie, prezentacja i ochrona dziedzictwa Pomorza, złożonym w grudniu 2007 r. Dzięki tym środkom oraz wsparciu merytorycznemu doświadczonych bibliotekarzy mogliśmy otworzyć cyfrową bibliotekę regionalną.

Bałtycka Biblioteka Cyfrowa (BBC) została utworzona na mocy porozumienia pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną, Archiwum Państwowym w Koszalinie i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku w dniu 8 grudnia 2008 r. BBC zlokalizowana jest w budynku centralnym Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grodzkiej 3 w Słupsku.

Uczestnicy BBC tworzą cyfrowy zasób w oparciu o Porozumienie o współtworzeniu Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej. Tekst Porozumienia został ustalony w dniu 5 listopada 2008 r. wspólnie przez instytucje deklarujące udział w BBC (Archiwum Państwowym w Koszalinie i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku). W dniu 5 listopada 2008 r. został także powołany Zespół Koordynacyjny BBC i przyjęto regulamin pracy Zespołu. Koordynatorem prac związanych z utworzeniem BBC jest więc Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku, która utrzymuje także jej platformę sprzętową i programową. Uczestnictwo w BBC jest otwarte dla wszystkich instytucji regionu. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie Porozumienia o Współtworzeniu Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej. Każdy z Uczestników BBC zachowuje prawa do cyfrowej publikacji.

Głównym celem działania BBC jest budowa cyfrowego warsztatu badawczego, zestawienie i prezentacja w internecie różnorodnych i bogatych, lecz fizycznie rozproszonych zbiorów Pomorza, wspieranie edukacji, nauki oraz turystyki. Regionalna kolekcja cyfrowa ma służyć uczniom, studentom, nauczycielom, naukowcom, osobom niepełnosprawnym, przesiedleńcom i emigrantom oraz wszystkim mieszkańcom Pomorza.

Zasób publikowany w BBC jest dostępny wszystkim użytkownikom internetu nieodpłatnie.

BBC jest włączona w krajowy system bibliotek cyfrowych (Federacja Bibliotek Cyfrowych). Opisy publikacji BBC są indeksowane i dostępne przez globalne wyszukiwarki internetowe, co poszerza możliwości dostępu do prezentowanych publikacji.


Aktualnie publikacje cyfrowe BBC zlokalizowane są w następujących kolekcjach:

1. Czasopisma i gazety

2. Dokumenty urzędowe

3. Dokumenty elektroniczne

4. Druki ulotne

5. Kalendarze

6. Kartografia

7. Kroniki

8. Książki

9. Księgi adresowe i telefoniczne

10. Medale

11. Plakaty i afisze

12. Pocztówki

13. Prace akademickie

14. wrzesień '39

15. Zdjęcia

16. Cassubiana

W zależności od zasobu cyfrowego, jakim będzie dysponować biblioteka cyfrowa w przyszłości, kolekcje będą ulegać modyfikacji. Publikacje umieszczone w bibliotece cyfrowej mają uregulowany status prawny. Ważnym elementem są opinie i sugestie Czytelników BBC. Chcielibyśmy razem z naszymi Czytelnikami tworzyć regionalny zasób.


Od listopada 2009 r. w Pracowni Digitalizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku, działa Społeczna Pracownia Digitalizacji (SPD), która powstała dzięki środkom pozyskanym z samorządu lokalnego oraz z Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Mecenat 2009, zgodnie z wnioskiem projektowym: Społeczna Pracownia Digitalizacji przy Bałtyckiej Bibliotece Cyfrowej. Celem powstania SPD było:

- udostępnianie Uczestnikom BBC stanowisk do

digitalizacji i tworzenia cyfrowego zasobu dla publikacji w BBC,

- merytoryczna i techniczna pomoc świadczona instytucjom

współtworzącym BBC, bądź pragnącym nawiązać z nią  współpracę,

- poszerzenie kręgu twórców zasobu BBC, poprzez  zaangażowanie i aktywizację środowisk, które ze względu  na ograniczenia

organizacyjno-techniczne i kompetencyjne nie mogły wcześniej  brać czynnego udziału w tym dziele,

- zorganizowanie wolontariuszy, którzy już w tej chwili biorą  czynny udział w tworzeniu zasobu BBC. Ważną grupą  społeczną, którą zamierzamy uaktywnić stanowią seniorzy.  Dla tych osób praca w SPD będzie okazją do poznania  nowych umiejętności i zachowania twórczej aktywności  w poczuciu społecznej przydatności,

- poszerzenie działalności edukacyjnej na rzecz studentów  oraz młodzieży szkolnej w zakresie stosowania  nowoczesnych technik ochrony

 i prezentacji zbiorów oraz podnoszenia profesjonalnych  kwalifikacji związanych z tworzeniem zasobów cyfrowych,

- popularyzacja i wspieranie nauki,

- prowadzenie do środowiska lokalnego świadomości istnienia  bibliotek cyfrowych, zapoznanie z ich strukturą i zasobami.Zespół Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji