Pokaż strukturę

Tytuł:

Polskie prawo polityczne według traktatów. Część 1, Traktaty - Suwerenność - Terytorjum - Ludność - Ograniczenia (Mniejszości - Wolności handlowe)

Autor/Twórca:

Kutrzeba, Stanisław

Temat i słowa kluczowe:

Obywatelstwo - prawo - Polska - 1918-1939 r. ; Umowy międzynarodowe - 1918-1939 r. ; Polska - polityka - 1918-1939 r.

Wydawca:

skł. gł. Gebethner i Wolff

Data wydania/powstania:

1923

Typ zasobu:

książka

Format:

application/pdf

Źródło:

Narodowe Muzeum Morskie

Język:

pol

Prawa:

Domena publiczna