polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Metadata languages

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Search results

Publications that matched query:
Creator = "Aegidius, Albertinus (1560-1620)"


Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+,
samorządów miast Słupska i Gdańska
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego