polski   English  

Collection

Library

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Planned publications : Museum objects 3D


Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+,
samorządów miast Słupska i Gdańska
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego