/Image0001.djvu

			ci 
O", 
a:) 
c::( 
O> 
.c 
C'CI 
"U 
?i:..:
' 


SŁUPSK 


J 


[ : 
rr 


....
 J ' " 
... . 
, - 


- 


. . . ...... ... ..-. . 
.WIEJSKIEhODGŁOSY 
STAL 


'.. DZiŚ: 


- 
l 
:- 
"",,,,,,,""".- .,
 


...... -
 rv---- 
,.h. r r 
r-
: 
: r: ):':: :'-- I 

'E . -:::. 

 ł 
'._ .
- -'. -
 (....:=:. h... 
. - 
h h ....... _ 
.:. 


GAZETA CODZIENNA -ukazuje się od 2września 1952r,oku 


, 
 
Nasze konkursy 
Fiat uno wygrany! 


Pani Małgorzata Karwacińska z 
Koszalina, wchodząc wczoraj do re- 
dakcji, spokojnie powiedziała "mam 
wygraną dla rodzinki". Zupełnie nie 
, przewidywała, że tą nagrodą jest fiat 
I 


uno. - Myślałam, że będzie to, na 
przykład, radio lub magnetowid. Ta 
wiadomość bardzo mnie zaskoczyła. 
Jestem szczęśliwa, ale ciągle nie mo- 
gę uwierzyć, że tak bardzo dopisało 
mi szczęście - mówiła bardzo wzru- 
szona pani Małgosia, laureatka głów- 
nej nagrody w konkursie "Grunt to 
rodzinka". Samochód odbierze 8 ma- 
ja. Serdecznie gratulujemy wygranej. 
* * * 
Informujemy równocześnie, że już 
dzisiaj (30 kwietnia) oraz 6, 7 i 8 maja 
w sekretariacie redakcji w Koszali- 
nie oraz w naszych oddziałach w: 
Słupsku, Kołobrzegu, Szczecinku, 
Bytowie i Lęborku można nabyć ma- 
gazynowe wydanie "Głosu Pomorza" 
zawierające bezpłatną wkładkę no- 
wego konkursu "Grunt to rodzinka 
BIS" z regulaminem. Mieszkańcy 
Miastka, mogą je nabyć w sklepie 
"LiteIka" przy ul. Dworcowej 29. (tg) 
. ..J 


. .":11-'" 
'. "..
 "'"""..,. 


,,'">\; ".". 


r 


\.. .
 
 


.;IUVVO,ŚĆ,.I; 


'I' IE I , 11. 1 . ...lInUIIJID
ł IJ- 
';.".' 
. ,f
i
i
 

. 'n"
".h;".;" ...:.:.... "... .. o


 


ekologiczna farba emulsyjna do wymalowań wewnętrznych 


PROMOCJA! 


\ 


Najnowsza farba emulsyjna w rodzinie wyrobów emulsyjnych 

O


 


tr Opracowana specjalnie z myślą o Tobie 
* Nobilinka to farba ekologiczna, bezzapachowa 
* Przyjazna dla Twojego środowiska 
* Łatwa w stosowaniu 


i co najważniejsze jest po prostu B I A I. A 

O

U


 


* Farba emulsyjna, na którą stać każdego 
* Dobra jakość i rewelacyjnie niska cena 
Pomaluj swoje mieszkanie!! 
Zapraszamy do zakuRó
 ' 
najnowsz2i, farby emulsyjnej 
 D 
 
 l 
 
 
 
 
promocja trwa! 
Kupując 
 D D 
 l 
 B K
. możesz wząć udział we wciąż 
jeszcze trwającym 
Wielkim Konku rsie sprzedaży farb emulsyjnych 
Czekają ałrakcy;nenagrody 
I miejsce.. wczasy zagraniczne dla 2 osób.. 2 szt. (Grecja, Wło- 
chy, Hiszpania) 
II miejsce - kamera wideo - 5 szt. 
III miejsce.. telewizor kOlorowy .,Sony" .. 5 szt. 
IV miejsce - wycieczka do Paryża dla 2 osób - 5 szt. 
V miejsce - wieża hi-fi stereo.. 20 szt. 


J
B
' .
D)
!
;I. I WII
llł
11 łiX IU!I 
"NOBILE S" spóikAZO.O. . 
KUJAWSKA FABRYKA FARB 11AKIERÓW> 
87..800WlOCŁAWEK t UL DUHINOWSKA,.. 
TEL CENTIłAU:3339 00 . u uDZIAŁHANDLOWY: 
l1X049 362 TEL. 33 2945 816-936,819-338 .. I ..... 
u (.J ,J 090 50-50-89 '.', 
Sierakowice G-ł47ł-O"!: 


Cena 45 gr (4500 zł) 


NR 101 (13550) 


, 
WTOREK-SRODA 
30 kwietnia -l maja 1996 r. 
12 STRON 


- -- __o .. 


 I)ZI
NN'lgARl. 

 ::'WYstlJc
Ą 
Dzisiaj od godżiny 9 do 16 dyżuruje 
w Słupsku 
red. Ireneusz Wojtkiewicz, 
tel. 243-81 
Masz kłopot, chcesz podzielić się 
swymi spostrzeżeniami, 
miły Czytelniku, to zadzwoń!  POGODA 

 

 Katarzyny, 

 Mariana 
D Józefa, 
Jeremiego 
Chłodno - w dzień do 14 stopni. Moż- 
liwe zachmurzenie i przejściowe opady 
deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, pół- 
nocno-zachodni. 
Wschód słońca: Koszalin - 5.27; 
Słupsk - 5.22; 
Zachód słońca: Koszalin - 20.21; 
Słupsk - 20.17. 
,,Katar wodzi człowieka za nos." 
(M. Samozwaniec) 


TARGI 
EKOLOGICZNE 
w dniach 31.05.-2.06.96 
IMPREZA POD PATRONATEM 
WOJEWODY KOSZALIŃSKIEGO 
TOWARrfSrf CENTRALNYM 
OBCHODOM ŚWIATOWEGO 
DNIA OCHRONY ŚRODOWISKA 
w Koszalinie 
Zapraszamy Wystawców 
. TARGI BAŁTYCKIE 
BALTIC FAIR 
telJfax (094) 416-070, (094) 416-086 
G-1474-0 


TARGI 
BEZPIECZEŃSTWA 
I HIGIENY PRACY 
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
ORAZ RATOWNICTWA MORSKIEGO 
I DROGOWEGO 
w dniach 
8-10.06.96 r. 
W Koszalinie 
z raszamy Wystawców 
TARGI BAŁTYCKIE 
IlALTIC PAlA 


Koszalin, ul. Stoczniowców 11-13 
telJfax (094) 416-070, (094) 416-086 
G-1473-0 


6' 
SRODKI 
OCHRONY ROŚLIN 
NAWOZY I SZNUREK ROLNICZY 
. 
ROL==: 
= MIX 


. __ ..... "...--0. 
. _n__... ___"0_". 
." .......... ......... 
-. ........... .......... 


Kredyt dO'6 miesięcy miesięcznie 
odsetki tylko 0,8% 
KOSZALIN, ul. Szczecińska 59, tel. 422047, fax 424471 


\'  Westprofil 
1
';iÓWY 
Słupsk ul.Poznańska 98 tel./fax(059)262-95 
TAPETY. PANELE BOAZERYJNE, 
PANELE PODŁOGOWE, PARAPETY WEWNĘTRZNE, 
SUFITY PODWIESZANE, 
LISTWY WYKOŃCZENIOWE, i inne 


ClI) 
en 

 
en 
ClI) 

 
...... 
en 
II) 
. 
O 
...... 


,I\. HURTOWNIA..BIS..
 
c>\J: b S ŁUPSKI. UL. GR UNWALDZKA 2 --.liP' 
.
 
 QkWiN IA 
 

' (S - d' .. ..... ...-.. 'Ci/rOł1at 
.f\
 
 V) majonez 330 g W cenie 300 g 
'\ Ą\U\V majonez 220 g w cenie 200 g 
'\J przyprawa 1 I 
 - 3,35 PLN 
przyprawa 200 g,;t>1(- 1,00 PLN 


-ł 
... 
ł- 


r-
_=

-
I-łJ >gl 
UW Ał3A 
C=:......\X).. ..,.,. .d'.d. .' 
Dzl8IaJ na wkładce k
 ' . 
 .d........ Ud d 
190 -ł-IenIy1lczby: k

' 

W "
 
r fi E1f f (\ \ \;_:::
.:-
 
i I 40 113571 
J >:
. 
. I 1/ 618 11 365 , W; 
, \:) 
, I "
 " -' fi 95 , L 
 /.
 J
 . \\ \ 
. Ir-T
 /'
 '- , 
..l3mmsm mm 3 1 i' '. 
 


---------------------------------------------------------------------------- --------- --- 
l
		

/Image0002.djvu

			· 30 kwietnia - l maja 1996 r. 


2 strona 


KRAJ, SW lAT 
 


Waloryzacja za 1992 - do końca maja 
Wypłata spóźniona 
o cztery lata 


Jandarbijew nie żyje 


Order 
dla Karndżicia 


poinformowane, jaka kwota przysługu- 
je po zmarłym świadczeniobiorcy. 
Anna Bańkowska podkreśliła, że 
jednorazowe wypłaty są bardzo zróżni- 
cowane - tak, jak zróżnicowane były 
podwyżki świadczeń w kwietniu 
1992 r. Obecnie ZUS przekazuje rów- 
nowartość podwyżki świadczeń, jaką 
emeryci wówczas otrzymali, powięk- 
szoną o odsetki; będą przekazy opiewa- 
jące i na kilkadziesiąt groszy, i na po- 
nad 200 zł (średnio ok. 70 zł). Kwota 
otrzymana z tytułu tej zaległej jedno- 
miesięcznej waloryzacji jest wypłatą 
jednorazową i nie będzie na stałe po- 
dwyższała otrzymywanego z ZUS 
świadczenia. Ważne, że od tych wypłat 
nie będzie naliczany ani pobierany po- 
datek dochodowy, nie będą także wcho- 
dziły do funduszu emerytalno-rentowe- 
go na bieżący rok, czyli nie będą wpły- 
wały na średnią wysokość tegorocznej 
renty czy emerytury, tak, aby nie obni- 
żyły kwoty wrześniowej waloryzacji. 
(PAP, kpn) 


Zelimchan Jandarbijew, który W ubiegłym tygodniu przejął obo- 
wiązki Dżochara Dudajewa, zginął w nocy z niedzieli na poniedzia- 
łek w rejonie Uros-Martan, 20 km od Groznego. 


Lider bośniackich Serbów Ra- 
dovan Karadżić otrzymał najwyż- 

ze rosyjskie odznaczenie - Onler 
Swiętego Andrzeja. Odznaczenie 
dla Karadżicia, który oskarżany jest 
o udział w zbrodniach wojennych na 
terenie Bośni, odebrał szef dyploma- 
cji bośniackich Serbów, Aleksa Bu- 
ha. Radovan Karadżić nie mógł oso- 
biście przyjechać do Moskwy ze 
względu na "kaprys możnych tego 
świata", stwierdził Buha. Order 
świętego Andrzeja, który ustanowił 
car Piotr Wielki, jest najwyższym ro- 
syjskim odznaczeniem, przyznawa- 
nym wybitnym mężom stanu. 
(PAP, kpn) 


po śmierci Dudajewa będzie jedynie fi- 
gurantem, gdyż nie ma takich wpływów 
i autorytetu jak Dudajew i trudno mu 
będzie podporządkować sobie dowód- 
ców polowych. 
W nocy z poniedziałku na wtorek 
upłynął termin złożenia broni i wyco- 
fania Się z Szali (25 km na wschód od 
Groznego) kilkusetosobowej grupy 
czeczeńskich bojowników. Potem siły 
federalne zamierzają utworzyć kory- 
tarz, aby miasteczko mogli opuści
 cy- 
wile, a następnie dokończyć operacji 
wojskowej "oczyszczenia" terenu. Sek- 
retarz Czeczeńskiej Rady Bezpieczeń- 
stwa Rusłan Cakajew nie wykluczył 
możliwości przedłużenia ultimatum, 
jeśli bojownicy zdecydują się na odda- 
nie broni i uwolnienie rosyjskich żoł- 
nierzy wziętych do niewoli w Szali. 
(PAP, kpn) 


Prawdopodobnie zginął w strzelani- 
nie między czeczeńskimi bojownikami. 
44-letni Zelimchan Jandarbijew, poeta 
i redaktor wydawnictwa, działalnością 
polityczną zajął się po 1989 r. Uważa- 
ny był za ideologa ruchu separatystycz- 
nego w Czeczenii. Od kwietnia 1993 r. 
przy prezydencie Dudajewie pełnił fun- 
kcję wiceprezydenta. Obserwatorzy 
zwracali uwagę na to, że Jandarbijew 


Do końca maja bieżącego roku wszyscy uprawnieni do waloryza- 
cji rent i emerytur w 1992 r. otrzymają wypłatę za spóźnioną o je- 
den miesiąc (za marzec 1992 r.) waloryzację wraz z odsetkami. W 
przypadku śmierci osoby uprawnionej ZUS wypłaci należność oso- 
bom bliskim - jeśli złożą stosowny wniosek. 
Do końca kwietnia Zakład Ubezpie- wie, dzieci, z którymi osoba uprawnio- 
czeń Społecznych wysłał 2 mln przeka- na prowadziła wspólne gospodarstwo 
zów (do 30 proc. uprawnionych) - po- domowe, a w razie braku takich osób 
informowała w poniedziałek Anna - małżonkowie i dzieci, z którymi oso- 
Bańkowska, prezes ZUS. Prezes ZUS ba uprawniona nie prowadziła wspól- 
powiedziała, że w przypadku śmierci nego gospodarstwa oraz inni członko- 
osoby uprawnionej ZUS będzie wypła- wie rodziny uprawnieni do renty ro- 
cał należności osobom bliskim, spok- dzinnej. Na złożenie wniosku w tej 
rewnionym, które w tej sprawie zgło- sprawie mają rok. Osoby te powinny 
szą wniosek. Mogą to być małżonko- skontaktować się z ZUS, gdzie zostaną 


Pojmano szaleńca z Tasmanii 


Australijska policja odnalazła spa- 
lone ciało jednego z trzech zakładni- 
ków, porwanych w Port Arthur przez 
szaleńca, który zastrzelił 34 osoby. 
Mężczyzna został aresztowany przez 
policję w poniedziałek rano, gdy usiło- 
wał uciec z budynku palącego się hote- 


liku, gdzie wcześniej zabarykadował się 
z 3 zakładnikami. Z licznymi oparze- 
niami przewieziono go do szpitala. Na- 
dal nie odnaleziono pozostałych dwu 
zakładników - policja sugeruje, że ca- 
ła trójka zginęła w pożarze bądź pod 
gruzami pensjonatu. (PAP, kpn) 


1 Maja w Pałacu 


Toto 
rekord 


Jak poinformował wczoraj rzecznik prezydenta Antoni Styrczula, Aleksan- 
der Kwaśniewski święto l Maja spędzi w Pałacu Prezydenckim wraz z zapro- 
szoną blisko 200-osobową grupą pracodawców, pracobiorców, przedstawicieli 
związków zawodowych, emerytów i rencistów. 
Rzecznik zdementował pogłoski o swojej rychłej dymisji. Powiedział, że roz- 
mawiał z prezydentem, który nie zgłosił zastrzeżeń do jego pracy. Pytany, "czy 
oddał się do dyspozycji prezydenta", Antoni S tyrczula odpowiedział, że "oddał się 
w ten sposób, że objął swoją funkcję". (PAP, kpn) 


I'
 I.....C>KALE 
POKÓJ dwuosobowy do wynajęcia. 
Słupsk, 286-37. 
POSZUKUJĘ lokalu handlowego 
ok. 40 m. Słupsk, 292-87. 
ODDAM w dzierżawę kiosk rolno- 
spożywczy w dobrym punkcie. Słupsk, 
282-09 wieczorem. 


POLO (1992) 1.3. Słupsk, 231-03. 
VOLKSWAGEN polo 171 (1987), 
golf 1,8i (1986). Słpsk, 264-54. 
MERCEDES 123 240D (1979). (0- 
90)525-469. 
MOTORYNKI po remoncie - jak 
nowe: 1987, 1988, 1989. Słupsk, 293- 
09. 
DOM mieszkalny i budynek na 
działalność produkcyjną, usługową, 
handlową. Koszalin, 410-865. 
SPRZEDAM mieszkanie 60 m tanio. 
Sławno, Chełmońskiego 32. 
TRZYPOKOJOWE w Ustce. 
Słupsk, 146-160. 
NOTEBOOK i skanner. Słupsk, 
214-14. 
ROŻNO elektryczne 48 kurczaków, 
podświetlane. Kołobrzeg, 411-73. 
ZIEMNIAKI (sadzeniaki). Żabno 4, 
Role, tel. 70. 
PILNIE małą działkę warzywną. 
Koszalin, tel. 43-78-96. 
CEGŁĘ rozbiórkową. Oferty 
pisemne: Biuro Ogłoszeń nr 64718,' 
RODOWODOWE czarne, 
ośmiotygodnio
e szczenięta SHIH- 
TZU. Słupsk, 430-495. 
KURY mięsne, obornik. Kobylnica, 
Wodna 15. 
PROSIAKI, warchlaki (3 rasy). 
Słupsk, 263-04. 
I 
 KUPN<>  
 
---- 
-- 


. głoszenia 
ekspresowe 


- 


Najwyższa do tej pory wy- 
grana w grach liczbowych w 
Polsce padła w zakładach Du- 
żego Lotka zawartych 27 
kwietnia w kolekturze przy ul. 
Opolskiej w Poznaniu i wynosi 
1.013.527,65 PLN (ponad 10 
mld 135 mln starych zł) - po- 
infonnował wczoraj Totalizator 
Sportowy. 
Szczęśliwy gracz, grając syste- 
mem dziewięciu skreśleń, trafnie 
wytypował szóstkę, za którą o- 
trzyma l mln zł, 18 piątek za nie- 
mal 12,7 tys. zł, 45 czwórek za 
ponad 820 zł i 20 trójek wartych 
20 złotych. Ta wygrana bije do- 
tychczasowy rekord wypłat - 
prawie 996 tys. zł w maja ub.r. w 
salonie Bingo w Warszawie. Os- 
tatnie najwyższe wygrane w Du- 
żym Lotku to 972, l tys. (9 mld 
721 mln) zł w Koszalinie w grud- 
niu ub.r., 963 tys. (9 mld 630 mln) 
zł w Piasecznie w lutym br. i 8 
mld 851 mld si. zł w kwietniu 
1994 roku. Poznański rekordzista 
jest 110 osobą, która w tym roku 
wygrała więcej niż 100 tys. (mi- 
liard) zł. (PAP, kpn) 


I:'
 SPR.ZEDA 
FORD orion diesel (1985), VW 
garbus. Połczyn Zdrój, 63-570. 
VW golf (1986) diesel. Koszalin, 
42-69-65. 
AUDI 80 diesel (1980). Koszalin, 
165-119. 
OPEL kadett 1,7 D (1991), 73 tys. 
km. 4-drzwi. Koszalin, 455-406 po 16. 
SPRZEDAM simsona enduro 
(1990). Darłowo, 22-97. 
KADETT (1985/86), wtrysk, 
katalizator - 11 200,- Miastko, 33- 
49. 
SPRZEDAM opla rekorda 2,0 
(1980), 4 300 
ł Darłowo, 61-62. 
FIATA 126p (1993), 7 600 zł Lębork, 
628-611. 
POLONEZ caro (1992), 59000 km. 
- sprzedam. Słupsk, tel. 217-22. 
OPEL kadett (1982) 1,2 S. 
Sławoborze, tel. (0961) 47-617. 
AUDI coupe poj. 2,2 (1983). 
Kołobrzeg, 271-84. 
SPRZEDAM fiata 126 (1991). 
Ostrowiec 31. 
SPRZEDAM golfa (1987) 1,6 die- 
sel. Sławno, 36-78. 
SPRZEDAM fiata 125. Sławno, tel. 
22-66. 
GOLF 1,1 (1979/ 80), 4 600, opel 
kadett (1983) 6400. Rokity, 12-827. 
GOLF 1,6D (1990) bogate 
wyposażenie. Zieliń, tel. 886/10-37. 
JETT A I składak (1990) - 4600 zł. 
Słupsk, 44-22-73. 
TANIO! Polonez (1988) do remontu. 
Żychlin 15, gm. Potęgowo. 
126P "Elegant" (1994). Słupsk, 218- 
97. 
SKODĘ SlOO (1974) w całości, na 
części, silnik w dobrym stanie. Słupsk, 
Niemcewicza 6a / l. 
PEUGEOT 405 GRD (1990). 
Słupsk, 29-607. 
PILNIE! Polonez (1983). Słupsk, 
Władysława IV 3 /45, tel. 11-25-39 po 
piętnastej. 
KADETT kombi l,4i (1990) 18 500, 
FSO. kombi (1988) 4 500. Słupsk, 
141-070, 144-850 wieczorem. 
VOLKSWAGEN T-4 2,4D (1992) 
- tanio. Słupsk, 146-585, (0-90)52-55- 
07. 
OPEL kadett 1,3 (1984). Słupsk, 
44-12-74 wieczorem. 
126P (1990) 5 000 zł. Słupsk, 240- 
71 wewn. 127. 
AUDI 80 B4 quatro (1991 /92) - 
33000. Słupsk, 44-36-51. 
AUDI 80 (1989). Słupsk, 11-66-25. 
OPEL kadett GSI (1987), audi 200 
(1986). Słupsk, 297-87, 44-24-22. 
VOLKSWAGEN polo 1,3 (1990). 
Słupsk, 292-19. 
OKAZYJNIE - caro (1994). 
Słupsk, grzecznościowy 264-64. 
LADA 2105 (1986) lub zamienię na 
126p (1990). Słupsk, 441-791. 


KURSY 1NALUT 
29 IV 1
1
 
1996r. I
:
 
_ 1 -- .;
 ' . _::: L 
 

:_ 
.. BIt .J6q,8
 -.110,87 
 
tN KANTOR : 
C .. ZMIUH 265 00 173 50 
" IOSZALIN ..., ' ---'.- ,_ 
a l1li: 265,
0 _ f{5,00, 
· EEl i 268,77 176,07 
GiEłDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 
Wyniki sesji giełdowej z 29 kwietnia 1996 r. 
NAZWA KURS (PLM) . 
SPOiKI ł

'
I:!łł''(
'

:;J . 
f
l;l łł . (1 
8$J( - i-:_ - 19&.111 f 1.5 
BUDiMEX _ 23.30 _ 22.80.; _ 
.2_ 
BWR 4.10.1 4.101 .1.0 

YTOM __42.1On
4
L _ 42.00J l.l. 
J:OMPf-.ANg 110.00n
 32) ..101.501_ _1.._ 

.ĘBICA n&3.oonk 68 I 65.00.1. 
3.1 
ELBUDOWA __ 33.5Qn$.82j 33.5010.0 
..E
.EKTRI
 17.50nt82
 ..11.38_ _ 1.2. 
ESPEBEPE 11.20.., 10.80 3..1 

BUI} _. 3O.70nk98J 30.00 -Q.3 
. GORAZDZE 85.50 _ 8&.00 -0.6 
IRENA 28.1Q . " 21.80 _ 1.1 
.JELFA.. 34.1QQs4Ol 33.00 0.9 
.KABELBf.K.. ..75.00..._.._.. ..15.80 1 0.0. 
"KABLE 36.90n.s. } .3&.80 J t.5. 
-ł
YT B.. 


:=nk . . .. . ... '
183. . 8 . ::. . .. l 
';1 . 1. . .. . . . . . 1 . . . . 
J(ROSNO ._ __47.00 . _45.00 ___4.4. 
MOSTALEXP l.OOnk16 .1.00. _ .8.0 
_NlQSTALGD._ J3.oonsl1L ..12.90 .8.8. 
MOSTALWĄą 12.11. .12JO.l .5.8.. 
_NlQS:r
B 13.00 14.ooJ A.ł. 
N . OV'T . .. A. . 9.501]5 91 .9.30 L - ..t . . . t. 
OKOCIM ...23.50 23.40 . .0.4. 
-JuWĄ w . _ .15.50, 15.50" .0.0. 
OpnMUS. . __34.00.___' .33.50.' 'A5 
..PBR .... _ _ 22.00_.. _' _.21.101_1.4. 
.REKPOL .... .24.80._ .24.00 j _ 0.0 
PĘTROBAN
 ._13.10 .12.90 1.6. 
.POLFKQT"O.. _51.50__ 51.5Il _0.0 
POI.IFARBC _.14.0000.83 ,..oo r 0.0 
J
OUFARBW.. ltm 
l.oo _
.8. 
J.R
BĄNlt .19.50... 

.50 -9.3 
.PROC"NIK 13.40.. '.13.&0 _ -1.5 
RAFAKQ _29.811.. _ ....-29.20 L2.t 
JIELPOL ._D.OOIi _l2.5O.Lo.t 
.REMAK w _ .15.20115 _15.00_ 1.3.. 
ROUM
EX. 148.00_. 143.00 _.3.5. 
.. SOKOWW ,,: _ . 2.23 . _
2.20 ...1.'_ 
.STALEXP. _ 4&.90 45.10. _.4.0 
.STOMIL . _a.OOns.20 
".oo _-2..4. 
.SWARZĘDZ 11.10115 -J1.oo _U 
.JONSIL .1Ut '.00 ___ 8.0 
.UNIVERSAL. 7.00 l.&5 AU 
VISTUIA. 11.&0 1.40 & 
. WARTA 53.50_ .52.001 ....2.9 
..WBK .U.20 --11.20 .8.0 
_WĘDEL - 102.&1... JOO.oo .2.0 
_WOLCZAN24.00 _ 2310 1.3 
"p5AOA . ..8.00115 40, _ 1.80 L .2.6 
.ZJWIEC -, _.. 217.ł.łns 49 -211.00 L ..8.0 
WIG .'.. - 120454.1 . . -12.371.1 L.I.6 
WIG 20. ..'--- -.1.301.2.. 
.298.3.j '_1.& 
AKCJE RYNEK-RÓWNOLEGY 
:::r= +.:::- ZU
 5.D 
DOMPLAST -+ 39.60 .38.10 ..,3.9 
.DROSED 38.20 ..35.10. .8.& 
.ĘCHO _11.00_ .60 
3.4 
. EFEi(T. . _.20.40 _ 19.40 __.5.2 
,EUKTRCJEX Ul. _ 3.50 10.0 
.fARM FOOD ..33.40 .33.40 ..8.0 
JNDYKPOL _ lUQ .......15.00 .2.1 

IJT
NKĄ_ 
.OO_Q
14 54.00 -3.1 

PBP.BICK 16.211.. 15.90 1.9 
K
K

EN.I _ 5..75ns 
 -..5.00 ".9 

rS
. - . 1::
 
 ... . lI:: t
 
PPWK' i2.0Óiif89 41.50 1.2 
PROCHEM -. g.3f - , - 0.00 L 4.4 
WIRR . "I


r 
1
6

& 
__.2.4 
, (kros) 


Polował na ludzi 


I'
 


US:.J'.JUGI 


Wczoraj funkcjonariusze Komendy 
Rejonowej Policji Szczecin-Niebuszewo 
zatrzymali 16-letniego mieszkańca 
Szczecina, który z wiatrówki należą- 
cej do ojca postrzelił dwie osoby. 
Chłopak strzelał z okna swego miesz- 
kania w centrum Szczecina do przypad- 
kowych przechodniów. Najpierw po- 
strzelił śrutem w ramię 12-letnią dziew- 
czynkę, następnie w głowę 21- let- 
niego mężczyzynę. Młodociany przestęp- 
ca będzie odpowiadał przed sądem dla 
nieletnich. (PAP, kpn) 


SUFITY podwieszane, ścianki 
działowe inne roboty wykończeniowe. 
Słupsk, 44-29-65. 
INDECO-SZAFY, GARDEROBY, 
SYSTEM DRZWI SUWANYCH. 
Słupsk, "Pod Kasztanem" 283-59. 


I:'
 
MATEMATYKA. Lębork, 624-651. 
If
 


NAUKA 


PRACA 


Ponad 12 mln. świadectw 
Jak poinformowało w poniedziałek Mi- 
nisterstwo Przekształceń Własnościo- 
wych. od 22 listopada 1995 roku do 27 
kwietnia 1996 roku zostało wydanych 
około 12.294.000 powszechnych świa- 
dectw udziałowych w programie Narodo- 
wych Funduszy Inwestycyjnych. 
(PAP, kpn) 


MALARZA zatrudnię. Słupsk,.433- 
058. 
ZATRUDNIĘ sprzedawczynie do 
sklepu spożywczego. Słupsk, 251-62. 
WYKWALIFIKOWANYCH 
murarzy, glazurników, brukarzy, 
majstra budowlanego z uprawnieniami 
zatrudnię. Słupsk. 435-34R god7. If).()() 
-IR.OO. 
AGENCJA 'REKLAMOWA - 
VAN GOGH zatrudni energiczne panie, 
. wysokie zarobki! Słupsk, 248-32 do 
piętnastej. 
TYNKARZY zatrudnię. Smołdzino, 
tel. 117-364 wieczorem, Eugeniusz 
Bernacki. 


przedostali się do środka wybijając ot- 
wór w ścianie. Wynieśli odzież, zeszy- 
ty, kredki o łącznej wartości 1500 zło- 
tych. (jas) 
Akcja "komin" 
Miasteccy strażacy zostali wczoraj 
wezwani do niezbezpiecznie przechy- 
lonego stalowego komina kotłowni 
przy ul. Stolarskiej. Skorodowany ko- 
min (4,5 metra wysokości) mógł upaść 
na ulicę lub pobliski budynek. Strażacy 
przewrócili go przy pomocy bosaka. 
(mb) 


ZDARZENI. 
 
21 
i wypadki r- 
j 


GS-owi żal 
W nocy z niedzieli na poniedziałek 
ktoś włamał się do sklepu spożywcze- 
go we wsi Pobądz (gmina Tychowo). 
Zginęły konserwy mięsne, kawa, papry- 
ka, różne gatunki alkoholu, słodycze. 
Straty oszacowano na kwotę 1353 zło- 
tych. Poszkodowanym jest Gminna 
Spółdzielnia w Tychowie. 
Kto ukradł kredki? 
Tej samej nocy nieznani sprawcy 
włamali się do sklepu z odzieżą dzie- 
cięcą i artykułami szkolnymi przy uli- 
cy l Maja w Białogardzie. Złodzieje 


126P remont. Słupsk, 11-12-88. 
KADETT, astra kombi (1991 
1992), stan idealny, nie składak, welur. 
Słupsk, 439-859 wieczorem. 
VOLKSW AGENA polo kombi 
(1991 - 93). Słupsk, 444-837. 


..
 


ROZNE 


POSZUKUJĘ domku letniskowego, 
jednorodzinnego nad morzem, miesiąc 
lipiec (7 osób). Słupsk, 29-600, 438- 
227. 
PILNIE poszukuję kontaktu 
(Francja) na uszkodzone samochody. 
Słupsk, 292-87. 


I:'
 ZAl'VIIANV 
ZAMIENIĘ 2-pokojowe własnoś- 
ciowe na większe lokatorskie bez 
dopłaty. Koszalin, 411-902. 


MULTILOTEK 


72,70,80,27,40,2,30,9,24,25,79, 
60, 17,75,31,22,21,47,28,66. (kpn) 


"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Świdwinie 
ul. Mieszka I nr 17 telefon: 0961 - 520-04 
oglasza 
II przetarg niepubliczny na sprzedai piekarni 
wraz z prawem wieczystego użytkowania 
gruntu i parkiem maszynowym. 
Cena wywoławcza: 345.00n,00 zł. 
Wadium w wysokości 10.000,00 zł należy wpłacić w kasie sp-ni najpóźniej w dniu 
przetargu, która zostanie zaliczona w poczet ceny w przypadku wygrania przetargu. 
Przetarg odbędzie się w siedzibie spółdzielni pokój nr 31 w dniu 17 maja 1996 
roku o godz. 11. G-1494-O 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 28 kwietnia 1996 roku zmarł 
nasz Ukochany !\'ląż, Tatuś i Dziadek 
s. t P. 
Marian Jagodziński 
Uroczystości żałobne rozpoczną się 2 maja 1996 r. o godz. 13 w kaplicy 
na Starym Cmentarzu, skąd nastąpi wyprowadzenie do miejsca spoczynku. 
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w dniu pogrzebu o godz. 12 w 
kościele NSJ w Słupsku 
Pogrążona w smutku 
Rodzina 


G-1499 


, 


Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że w dniu 28 kwietnia 1996 roku zmarł 
nasz Ukochany Mąż, Tatuś i Dziadek 
śtp. 
Czesław Olechnowicz 


(96.W) 


c(= 

 - 
'>f3ł1 


Uroczystości żałobne rozpoczną się 2 maja 1996 r. o godz. 12.20 w kaplicy na 
Starym Cmentarzu, skąd nastąpi wyprowadzenie do miejsca spoczynku. 
Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 'r dniu pogrzebu (, godz. 8 
w kościele mariackim w Słupsku 
Pogrążona w smutku 
Rodzina 


\ 
... 
O 

 
4i 
N'
 


G-1500 


Z głębokim żalem zawiadamiam
 

 
że dnia 29.04.96 r. zmarł 
 
Nasz Ukochany 
ąż, Ojci.., Dziadek 
 
SP. 
JAN FUSIARA 
 
Pogrzeb odbędzie się dnia 02.05.96 r. Wystawienie: 11.40. Wyprowa- 
dzenie: 12.20 z kaplicy na Starym Cmentarzu i przejazd autobusem na 
Nowy Cmentarz. Msza żałobna 02.05.96 r. o godz. 8 
w kościele mariackim 
Pogrążona w smutku 
Rodzina 


SUPEROKAZJAI 
PPUH RPROHAN" Sp. Z O. O. 
w Słupsku, ul. Przemysłowa 35 


-
 


OGŁASZA 
WIELK
 POSEZONOWĄ 
OBNIZKĘ CEN OPAŁU 
Zainteresowanych prosimy o 
kontakt 
Słupsk, tel. 232-23.439-421 w. 26 
Białogard. tel. 20-37 K-1498 


Ki .I}Ul 
ZHK (.) 


Redaktor wydania: 
Katarzyna Prześnicka 


HERMES I G-1501
		

/Image0003.djvu

			· 30 kwietnia - l maja 1996 r. 


SŁUPSK  
Swiątecznie i rozrywkowo 


Jeśli aura dopisze, świąteczny, pięciodniowy weekend powi- 
nien w Słupsku minąć pod znakiem zabawy i wypoczynku. 
Oficjalnym obchodom świąt I i 3 Maja smaczku dodać mogą 
towarzyszące im alternatywne imprezy organizowane przez 
anarchistów i opozycję polityczną. 


Wiec i festyn 
Obchody święta l Maja w tym ro- 
ku w Słupsku organizuje Wojewódz- 
ka Rada Koalicyjna SLD. Po raz 
pierwszy działacze SLD chcą zama- 
nifestować swoje przywiązanie do 
przeszłości poprzez złożenie kwia- 
tów na grobach zmarłych działaczy 
lewicy. Zamierzają to zrobić l maja o 
godz. 10 na słupskim cmentarzu ko- 
munalnym. Godzinę później na Sta- 
rym Rynku rozpocznie się Festyn 
Pierwszomajowy. W programie 
przewidziano wystąpienia okolicz- 
nościowe, występy artystyczne i 
kiermasze handlowe. 
N a sportowo i wesoło 
Świąteczny dzień wypełnią im- 
prezy sportowo-rozrywkowe. l ma- 
ja, już o godz. 10 na boisku Szkoły 
Podstawowej nr 16 w Słupsku roz- 
pocznie się trzydniowy turniej pił- 
karski im. dr. Jerzego Krzysztofowi- 
cza. Natomiast szachiści spotkają 
się w tym samym czasie w Młodzie- 
żowym Centrum Kultury. Od środy 
do niedzieli będzie też można pojeź- 


dzić konno w Parku Kultury i Wy- 
poczynku. Na przejażdżki od godz. 
14 zaprasza Słupski Klub Jeździecki 
"Szarża", który organizuje też 
IV Zawody Jeździeckie w skokach 
przez przeszkody. Impreza ta odbę- 
dzie się na Stadionie 650-lecia w 
piątek o godz. 12, ajuż w środę kibi- 
ce sportowi będą mogli przyglądać 
się meczowi o mistrzostwo III Ligi 
między SKP "Gryfem 95" a Polonią 
Elbląg, który zostanie rozegrany o 
godz. 17 na stadionie przy ul. Zielo- 
nej. Z kolei w siedzibie W oje wód z- 
kiego Ośrodka Kultury przy ul. Bra- 
ci Gierymskich o godz. 18 rozpocz- 
ną się Majowe Rockowania, w 
których wystąpią lokalne młodzie- 
żowe zespoły muzyczne. 
l maja na imprezy sportowo-rek- 
reacyjne zapraszają także usteckie 
władze samorządowe. O godz. 10 
rozpocznie się turniej tenisa ziemne- 
go (korty MOSIR przy ul. Grunwal- 
dzkiej), a godzinę poźniej mecze pił- 
karskie. Najpierw zagrają seniorzy 
,)antara" i "Bytowii" Bytów., a dwie 
godzinę później, - jantarowi juniorzy 
i ich przeciwnicy z bydgoskiego 
ł  ruchu... 


i ,,-,,: .i.
 i 
.:-:.:::::
: <
.. .v.
 
:.
.. 


......

:.:
: :: ". 


/. 


ł 


t--: 


..., - ' 


,,
 


jW;:: 
J-


 


... ,.-"'.... 
:::.:::: :.
;
:.: tiIfI1"'-: 
.'" 


.", 


,'fII" . 


'" . 
 "", ,.,.. 
',P 
::
.. k
 
" '.11' r ')1", 1ł' 
.:
,.. '-.: ,. . 
ł' .),.... 


t.. Ił 
tli' " 


...czyli bez zamykania obiektu dla zmotorywwanych klientów, przebiega 
gruntowna przebudowa stacji CPN w podsłupskich Bolesławicach. Czyn- 
nych jest już 21 stanowisk do nalewania paliw, co pozwoliło znacznie pr'l,J- 
spieszyć obsługę klientów. Na sezon letni, jak zapowiada Wiesław ldźkowski, 
dyrektor Oddziału CPN w Słupsku, powinien być gotowy z tyłu stacji duży 
parking dla samochodów ciężarowych. Będzie też nowy obiekt gastrono- 
miczny, połączony ze sklepem, w którym znajdą się kasy sprzedaży paliw. 
Stacja będzie przystosowana do obsługi autokarów turystycznych, a zainsta- 
lowane tu urządzenia będą umożliwiały m.in. pozbywanie się ścieków z ka- 
bin wc. Stacja ma być wizytówką CPN. (wir) 


Fot. Ireneusz Wojtkiewicz 


Pomagamy bezrobotnym 


Słupskie Fabryki Mebli, Słupsk, Bo- 
lesława Krzywoustego 8, tel. 434-004, 
wewn. 212 zatrudnią 10 absolwentów 
po technikum drzewnym, 10 absolwen- 
tów po zasadniczej drzewnej, palacza na 
kotły wysokoprężne oraz ślusarza-me- 
chanika. 
- Zatrudnię akwizytora z doświad- 
czeniem w branży spożywczej, z samo- 
chodem (możliwość uzyskania samo- 
chodu służbowego). Słupsk, tel. 439- 
798. 
- Zatrudnię pracownika do naprawy 
pralek i lodówek. Słupsk, tel. 225-22 w 
godz. 10-18. 
- Biuro Turystyczno-Handlowe "Ka- 
tani", Słupsk, al. 3 Maja 22, tel. 435-434 
- dwóch mężczyzn kucharzy do zbioro- 
wego żywienia. 
- Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
,,Korganowski i S-ka", Bolesławice 2a, 
tel. 439-438 - dwóch kierowców z kat. 
C i dwie sprzedawczynie. 
- Spółdzielnia Pracy ,,Jedność", 
Słupsk, Garncarska 11, tel. 224-73 - 
dwóch stolarzy meblowych. 
- "Comindex" , Damnica, Przemysło- 
wa 7, tel. 278-92 - magazyniera z wy- 
kształceniem średnim, elektryka z 
uprawnieniami, ślusarza-mechanika, 


Rok .1807 
naPOJ11otzU 


rPb


i
3

:h


ł

 ą

::
 
tyc
nęgoiąpras

rią q$tatp.lwy-. 
kład
d.zisława. MachlJry z cyk; lu 
p()
\Vjęconego dtiejoin J..egi9
ą\y 
Polsldch",e Włoszech. .' . . 
TrŻ;e
iejprelekcji, 
ątytUł9Wa
 
nej 
JłokI
Q7 na Pomorzu.- WY'- 
shichac będzie rti9źiuL\'V sieą2:i1:)ie 
PI'H W Słupskuprzy'utJarę'cza6 
(wejś
ie odpodw6rka)
po
ząteł< 
o
od?inie 11. Wstęp wólny.(J) . 


dozorcę. 
- PUH "Rembud", Słupsk, Jarzębi- 
nowa 6, tel. 213-12 po godz. 18 - czte- 
rech murarzy, 3 tynkarzy, l malarza i 
dekarza. 
- Przeds. Usług Budowlanych "Bud- 
mark", Słupsk, Koszalińska 2 - dwóch 
tynkarzy, 2 dekarzy, malarza. 
- Usługowy Zakład Malarsko- Tape- 
ciarski (budowa MZK), ul. Kopernika 
18 -trzech malarzy budowlanych i mu- 
rarza. 
- Kawiarnia "Cechowa", Ustka, 
tel. 144-595 - kelnerkę i barmankę. 
- Zakład Produkcji Obuwia Spor- 
towego "Gapcio", Słupsk, Hubalczy- 
ków 4, tel. 440-901 - dwie wykwali- 
fikowane szwaczki do maszyny. (a) 


"Chemika" (stadion przy ul. Sporto- 
weJ). 
Zabawy z lotnikami 
1 maja do swoich koszar zaprasza- 
ją także lotnicy z Rędzikowa. W 
godz. 11-17 można będzie się przy- 
glądać pokazowi sprzętu lotniczego,- 
przeciwpożarowego i ćwiczeniom 
grupy antyterrorystycznej "Policja". 
Odbędzie się również bieg przełajo- 
wy o puchar dowódcy Jednostki 
Wojskowej 2848 i mecz klasy okrę- 
gowej między ,,Ikarem" Rędzikowo 
a Garbarnią Kępice. 
Muzyka, kino i Miss Wsi 
Zainteresowanych rozrywką za- 
interesują też z pewnością nie fol- 
klorystyczne Prezentacje Muzycz- 
ne na Traktor, Kombajn i Zgrabiar- 
kę, które 2 maja odbędą się w 
Wojewódzkim Ośrodku Kultury 
przy ul. Braci Gierymskich. W 
Słupsku, początek imprezy przewi-   

 

 


dziano na godz. 12, a poprowadzą 
ją : słupski aktor Jerzy Karnicki i 
Iwona Rapta, słupska Miss Wsi'96. 
Jako gość wystąpi grupa "Coma". 
Wstęp wolny. Jednocześnie, bo tyl- 
ko pół godziny później na Starym 
Rynku w Słupsku koncert muzyki 
rozrywkowej rozpocznie Państwo- 
wa Orkiestra Kameralna. W pro- 
gramie przewidziano utwory "The 
Beatles" i składankę kompozycji z 
koncertu "Od CIaptona do J ackso- 
na". Z kolei na godz. 16 zaprasza 
Kino "Rejs" w Młodzieżowym 
Centrum Kultury. Swojej publicz- 
ności proponuje świąteczny mara- 
ton filmowy, podczas którego moż- 
na będzie zobaczyć "Zabójców" 
Richarda Donnera i "Showgirls" 
Paula V erhoevena. 
Święto konstytucji 
l maja zostaną także w Słupsku 
zainaugurowane obchody święta 3 
Maja. Rozpocznie je otwarcie wysta- 
wy fotograficznej "Konstytucja 3 
Maja w fotografii" (WOK, ul. Braci 
Gierymskich, godz. 10). Główne 
uroczystości odbędą się jednak 3 ma- 
ja. O szczegółach i innych ofertach 
rekreacyjno-rozrywkowych napisze- 
my w czwartek. (maz) 


Wolne dni 


2 (czwartek) i 4 (sobota) maja będą w 
Urzędzie Miejskim w Słupsku dniami 
wolnymi od pracy. W tych dniach jedynie 
w Urzędzie Stanu Cywilnego (pok. 8, pa- 
rter) w godz. 10-13 pełnione będą dyżury 
w sprawach rejestracji zgonów. 
Następna wolna sobota (lI maja) 
jest dniem roboczym dla Urzędu. Spra- 
wy załatwiać można w poszczególnych 
wydziałach w godz. 8-13. 
W Ustce Urząd Stanu Cywilnego 
dyżuruje w dniach 1-4 maja od godz. 7 
do 9.30 pod numerem telefonu: 
144-582. 


P
czta: Słupsk - 1 maja (środa) oraz 
3 maja (piątek) cąłą dobę czynny jest 
Urząd Pocztowy nr 1 przy ul. Kołłątaja 
31. W czwartek (2 maja) urzędy po- 
cztowe w Słupsku i innych miastach 
województwa pracują jak w dni robo- 
cze, poza nielicznymi wyjątkami. W 
sobotę (4 maja) całą dobę czynny jest 
Urząd Pocztowy nr 1 w Słupsku, a po- 
zostałe urzędy pracują jak w wolną so- 
botę, podobnie jest w niedzielę, 5 maja. 
(a) 


Chopin na 3 Maja 


Dyrekcja Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku i Słupskie Towarzy- 
stwo -Społeczno-Kulturalne zapraszają wszystkich zainteresowanych poezją 
romantyków i muzyką Fryderyka Chopina na program słowno-muzyczny dla 
uczczenia święta 3 Maja. Impreza odbędzie się w Sali Rycerskiej Zamku Ksią- 
żąt Pomorskich, 3 maja o godz. 17. Wystąpią:. Jaśmina Strzelecka - fortepian 
(uczestniczka Festiwalu Pianistyki Polskiej w 1973 roku) i Wojciech Rogow- 
ski - aktor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie. (maz) 


"Elektryk" 
zaprasza 


Absolwenci szkół podstawowych 
zainteresowani dalszą nauką w Ze- 
spole Szkół Zawodowych w Słupsku, 
skupiającym Techriikum Elektrycz- 
ne, Zasadniczą Szkołę Zawodową i 
Policealne Studium Zawodowe, mo- 
gą zapoznać się ze szkołą i kadrą nau- 
czycielską podczas dnia otwartej 
szkoły - 2 maja w godz. od 9 do 13. 
Odwiedzający (chętnie widziani rów- 
nież rodzice, władze Słupska i oświa- 
towe, przedstawiciele zakładów pra- 
cy i rzemieślników) obejrzą pracow- 
nie, niektóre ćwiczenia uczniowskie i 
fIlm o szkole. 
'ZSZ przy ul. Szczecińskiej jest naj- 
większą szkołą zawodową w Słup- 
skiem. Uczęszcza doń 2200 uczniów. 
Odbywają oni praktyki zawodowe w 
takich m.in. zakładach, jak: Sezamor, 
Kapena, PGK, MZK, Safo, Famarol. 
telekomunikacja S.A., Zakład Ener- 
getyczny. (mara) 


Pomorze 


Piłkarskie wyniki 20. serii spotkań ju- 
niorów młodszych: Elana Toruń - Jantar 
Ustka 3:3, Arka Gdynia - SALOS Słupsk 
5:2, Pomezania Malbork - Zawisza Byd- 
goszcz O: 1 O, Polonia Bydgoszcz - Lechia 
Gdańsk 2:0, Polonia Gdańsk - Stomil 
Grudziądz 3:1, Bałtyk Gdynia - Błękitni 
Ometa 3:2, Wierzyca Starogard Gdański 
- Wisła Tczew 2:0, Chemik Bydgoszcz - 
Polonia Elbląg 3:0. Zaległy mecz: Che- 
mik - Zawisza O: l. 
Tabela 
1. Zawisza 20 55 80- 11 
2. Chemik 20 52 87- 9 
3. Lechia 20 38 65- 33 
4. Bałtyk 20 35 41- 35 
5. Polonia Elb 20 34 49- 35 
6. Polonia Gd 20 34 47- 33 
7. Wierzyca 20 32 30- 24 
8. Elana 19 30 42- 31 
9. Polonia Bdg. 20 28 26- 25 
10. Arka 20 27 40- 37 
11. Jantar 20 27 54- 60 
12. Wisła 19 23 35-43 
13. Pomezania 20 17 33-73 
14. Stomil 20 11 31-72 
15.SAJLOS 20 4 16-72 
16. Błękitni 20 4 22-105 
W środę (1 maja) odbędzie się 21. kolej- 
kaspotkań. W Słupsku SALOS spotka się z 
Polonią Gdańsk (stadion przy ul. Krzywou- 
stego - godz. 14), a w Ustce Jantar zmierzy 
się z Chemikiem Bydgoszcz (stadion przy 
ul. Sportowej - godz. 15). (fen) 


Tekst sponsorowany 
Sklep z "gadającymi kasami" . 


Jeśli chcesz kupić w miłym otocze- 
niu tanie i smaczne wędliny w szero- 
kim wyborze oraz mięsa w najlep- 
szym gatunku, skorzystaj z zaprosze- 
nia Krystyny, Michała i Piotra 
Dymytrów. W ich sklepie przy ul. 
Andersa 5c w Słupsku oraz w czterech 
kioskach wędliniarskich na targowi- 
sku przy ul. Banacha zawsze można 
kupić produkty smaczne i tanie. , 
Właściciele stosują bowiem bar- 
dzo niskie marże, nie przekraczające 
10 procent. W efekcie dostarczane 
im codziennie przez słupską Hurtow- 
nię "Vektra" wędliny i mięsa klient 
może kupić w cenach niewiele wy- 
ższych od hurtowych. Kilogram WG-. 
łowiny bez kości można już dostać za 
105 tys. st. zł. Schab bez kości kosz- 
tuje 114 tys. st. zł za kilogram, łopat- 
ka - 60 tys. st. zł, a żeberka - 48 tys. 
st. zł. Właściciele oferują też przy- 
stępne ceny wędlin. Np. kilogram 
szynki kosztuje od 140 do 145 tys. 
sto zł, a parówki - 49-51 tys. st. zł. Na 
takich samych warunkach sprzedają 
kurczaki i podroby drobiowe. Cieka- 
wostką jest również to, że w sklepach 
państwa Dymytrów towar z dnia po- 
przedniego można kupić za połowę 
ceny. 
Swoje kioski i sklep prowadzą już 


Konkurs 
na wyniki 


SŁUPSK al. Sienkiewicza 21 
W _SALO . ?

'. 
....
I#I=R 
teL..Sax (<<1'"59) 2 36 03 


Otrzymaliśmy 101 odpowiedzi na "Konkurs na wyniki", w tym było 
20 kuponów z prawidłowymi rezultatami. Koszulki, ufundowane przez sa- 
lon sportowy."Lide
" wylosowali: Krzysz
?f 
ubicki (zam. Wielogłowy 
5a), Paweł Pletrowlcz (Słupsk, ul. Kotarbmsklego 4/29) - obydwaj trafili 
wynik meczu Kaszubia Kościerzyna - Gryf 95 Słupsk 1:2, Jarosław Lu- 
liński (Kończewo ) - przewidział rezultat pojedynku Stal Jezierzyce - Rod- 
ło Kwidzyn 1:4. Odbiór nagród w redakcji (pokój 105) w godz. 9
16. Na 
następne o
powiedzi z typami piłkarskich wyników drużyn z wojewódz- 
twa słupskIego czekamy tylko dzisiaj (30 bm. - decyduje data stempla po- 
cztowego). Kupony można również wrzucać do redakcyjnej skrzynki. Nasz 
adr
s: Redakcja "Głosu Pomorza", 76-200 Słupsk, al. Sienkiewicza 20 z 
dopIskiem "Konkurs na wyniki". (fen) 
r--------------------, 
I Gryf 95 Słupsk - Polonia Elbląg ..................................................... I 
I Wisła Tczew - Pogoń Lębork ............................................................ I 
: Legia Chełmża - Stal J ezierzyce ..................................................... : 
: :
::
::.


.::.::::::::
::::::
::.:...

:
.::::::..::..

..
......:..:..:.::.
..:....:
..:.:.
....:::: . ...I 
L .. 
-------------- 
 


kilka lat. Przedtem zajmowali się 
handlem warzywami. Po zmianie 
branży zadbali o nowy wystrój, do- 
stosowany do wymogów sanitar- 
nych. Ich sklep ma dziś nowoczesny 
wygląd. Jest funkcjonalny, estetycz- 
ny i zachęca do zrobienia zakupów. 
Codzienne dostawy świeżego towaru 
i miła obsługa to dodatkowe walory, 
które podkreślają właściciele. To 


wszystko zapewnia komfort, a "ga- 
dające kasy" z Hiszpanii dają klien- 
tom możność pełnego kontrolowania 
wagi i rachunków. 
Tneba tylko przyjść i spróbować. Za- 
równo sklep, jak i targowe kioski, gdzie 
można kupić tylko wędliny, są czynne w 
dni robocze od godz. 9 do 18, a w wolne 
soboty od godz. 9 do 15. (maz) 
Fot. Sławomir Żabicki 


[ 
.. .... 
"'
,:-,";;.:.., o::::;::;. . ..
:
:r:.:::..:::.
:: 


"
 7 


ff,. , l 
. .
. ." 
 

u 


t.)?" '
"'-i/t&t:::: 
>'T:
; u'
 


u::'-:W
:J

""f :. . 
.	
			

/Image0004.djvu

			4 

r

a 


:f" '.4"  


n, 


, 
,.. "."..:."":"-W.::O: ..... .... ". 


GLOS POMORZA 
"; 


.-., . 


J 


'ł 


" '" 


".' J _* 


'1 


._
;, .. 


:
. 


Uu .:. 

:. . I 

. ' 


..tu
'  l'! 
"Ił. 
 j 

.". .; 
:".". .':: $-:: -{ 
. 


. 
 


"., . .,'....:. :,. 
'4\. ... 
" 


'r
 


fit ,,, ... 


;.l. 


ł 
:,.. 


f '(!tu 
',l 
,'" j. 


:
 :..;,'  t,,'I,n!l
tl: 


l-it . . 


;r'. 
. ;=: 
 


j, 
 Ił 
.:.,-:
"
 


k..., ' 


;N0 ,
 


,.,'
. 


....,._.
.  


\/' 


,< 


, 

.-

 .":
; 


.i 
, 
:":--,M 


....,-0( 


..:.::"). . 


:At
 .. :..:" 


'h
 .. . . . ..,.. . . .. .. .< . 
'
.A
 


Zdjęcia: 
Radosław 
Koleśnik 


.,Janosikowe dziewczyny" ze Słupska podczas próby na podwórku Tychowskie- 
go Ośrodka Kultury 


.;

.:.. :,. 
L:..':::::.'  


Przedstawiciel męskiej mniejszości w zespole ..Poziomki" 
z Grzmiącej 


...... 


: ':"'. 

 


.. 


- Znakomity występ :espołu "Tir- 
litonki" z Kołobrzegu nie bardzo dał 
się wtłoczyć w ramy festiwalowych ka- 
tegorii. Dlatego jury postanowiło, że 
od przyszłego roku zostanie wprowa- 
dzona nowa, rozszerzona kategoria- 
"widowisko", w której "pomieśCi się" 
i gawęda harcerska i spektakl - po- 
wiedział nam Janusz Rutkiewicz, dy- 
rektor Tychowskiego Ośrodka Kultu- 
ry i... "stary harcerz". - Dla nas naj- 
ważniejsze jest jednak to, że utIWala 
się tradycja festiwalu, choć w tym ro- 
kil. oc:ywiście =: powodu braku pienię- 
d:y i kłopotów: dowo:em ucestni- 
ków, prezentacji było mniej niż w 
1995. 
Wśród szóstek zuchowych najlep- 
sze okazały się "Poziomki" z Grzmią- 
cej uhonorowane Brązową Mewą. 
Spośród śpiewających zastępów har- 
cerskich nagrodzono: "Trampy" z 
Grzmiącej (Złota Mewa), "A wers" z 
Tychowskiego Ośrodka Kultury i 
"Czerwone Berety" z hufca Lębork 
(Srebrne Mewy) oraz zespół 67. Har- 
cerskiej Drużyny Wodnej ze Słup- 
ska (Brązowa Mewa). Dwie Złote Me- 
wy przyznano harcerskim zespołom 
wokalnym: "Rewers" z Tychowskie- 
go Ośrodka Kultury i "Omega" z huf- 
ca Lębork. 
W kategorii solistów i duetów jury 
nagrodziło: Kasię Nowak i Bartosza 
Ptacha z hufca Lębork (Złote Mewy), 
Alinę Brożyńską z hufca Koszalin, 
Sylwię Woźniak z zespołu "Rewers" 
i Aleksandrę Ścibisz z hufca Słupsk 
(Srebrne Mewy). W kategorii teatrów 
i kabaretów harcerskich Złote Mewy 
przyznano "Tirlitonkom " z Kołob- 
rzegu oraz "Leśnym skautom" z Lę- 
borka, a wśród gawędziarzy wyróż- 
niono Monikę Sobczyńską z Kołob- 


ORGANIZATOR: 
KUMAN 
iA
 


PATRONAT: 


T ;;-=- ł' . .=;\\. 


... 
,o. 


""" 
1u
'E :;,
 
X:" 1 
C 
1111,1 


TV r
 BR Y ZA 


£1 1fb 
uł.f)S r {) 1YIGflZA 


:I;.:;;;:;
:iif
'.:

"'

k:

; 


:"'Y"" 


\dl 


ą ,

>:<
 


.F. . .-¥...... r 
?;. 
."\;;<\ 
}!;g,' 


.,

'" 


.W :
.
:.:J.: --=i:.';'-":
-:-E:-::
. ....,,,..,,,/:,'/. ..,:
"W., 


.; 


"Wapniaki" z Lęborka wzbudziły entuzjazm charakteryzacją 


«'-!

;"
"'::
.- 
:r
 


. ,.. d 


. :......
.;.», #....-
.
 


-..' 


rzegu. Inne wyróżnienia otrzymali: 
Ula Balińska i zespół "Solinki" z huf- 
ca Białogard, Iza Bukowska i Paweł 
Gasia, zastęp "Szalone Artystki" 
oraz harcerski zespół wokalny "Za- 
wieja" - z hufca Lębork, który - 
nowość na festiwalu! - został nagro- 
dzony Złotą Mewą za całokształt dzia- 
łalności kulturalnej. 
- Największą radością dla nas jest 
Złota Lira, którą zespół ,,Rewers" zdo- 
był w niedzielę, czyli dzień później, na 
wojewódzkim przeglądzie zespołów 
wokalnych w Szczecinku. To ukorono- 
wanie dziesięcioletniej działalności- 
cieszy się Janusz Rutkiewicz. (kpn) . 


j J' I< . 
$'$:1 . 


t".,. ,'';'; 


.....: 
.\ 

. 
11>"'" 
 
J.;.J' . 

 - 
.. 


';:'
'::'.;;.: : 


f...... ." . 


,. 


;..
 ...... 
 . 


.,  


ł '. . _ .:_ :>:, i; 


Dwóch Tomków, którzy przedstawili się jako" cząstka zespołu drożyny numer 18 
z Lęborka" 


;.:.. ". ,, 
 ;:'" 


"'." -.;.....:;.:t--:. ." .:".::_'
::.:5"'(
:;":.:'
-....:.':::":;-':-'::"''''':="'  


i 
h,
F! 
 
'l. 
-J 


'., 


:- ". !
 k .


. 


::r 
 


,1 
;.., 


. J'L"\ 
"'..;'tr ,. 
"'
.', 
..
. 
.'" ;,t.. :y 
., 


- .;",;- : 


. ./"" 


-'::i '::;:j 


. , 
.,.,;:...:.,.. ....
 

J 


..i,- 
.
 


. ;' 


v .... ..'
..:<:'-;...., 
. :.. ..,. . ,. . .. . ....;.,... . .: ,.,.,... 
/:: 
';"";"',w:": 


';::...:;./:'
:::. ,'. 


I 


:).
 . 
'. '. . aoo.. .w' 

. ił 
,:. 
,::: ,,:2; 
,)n,
'
:h:.
 f
f" .'. +' 


f  


:.(" 
:'';::' 

- . 


.
:'=!::::: 
£ 

 


 


,;:.: . 


:
  
:x 
.# 


 
-""'" 
......... .oz 


W' 
W 


,:"'. 
'. 


., 


\ 


\ 


o.":' 
,< 


l, 
.0..,""-:..... 


Co mógł zaśpiewać zespół 67. Harcerskiej Drożyny Wodnej ze Słupska? Oczywiście szanty! 


Widowisko Roku W PolscelII 


Z ,.!I d , G i!I d ' 
- ;I'
 I Z ......., ..,.' f. _..l....
,'Jn;'.' 1 '.
 j Z ....... , ..... 
t!".n....
.. 

g'..n ...... 
o........, \1..1.
.
 \V
'
 L g,.... ., i;... hO'; 
t!!. 


. 30 kwietnia - l maja 1996 r. 


ROMOWIE BĘDĄ DEPORTOWANI 
Z 'ośrodka - 


droga tylko 


. 
przez granicę 


,.
 


Najprawdopodobniej już od lipca tego roku zacznie funkcjono- 
wać pierwszy w Polsce ośrodek deportacyjny dla cudzoziemców. 
W Lesznowoli pod Grójcem trwają prace wykończeniowe. 


11 


- Ośrodek przeznaczony będzie 
dla blisko 80 osób, głównie kobiet i 
dzieci - poinfonnował rzecznik pra- 
sowy Komendy Głównej' Policji An- 
drzej Przemyski. - Do pilnowania 
skierojemy 40 policjantów z batalio- 
nu konwojowo-ochronnego. Ośrodek 
strzeżony będzie przez całą dobę. 
W KGP dowiedzieliśmy się także, 
że do Lesznowoli przywożeni będą 
przede wszystkim rumuńscy Romo- 
wie, których nie brak na polskich uli- 
cach. - W ośrodku czekać będą na 
dokumenty podróży, bez czego nie 
można ich deponować z Polski - po- 
wiedział Przemyski. - Trodno po- 
wiedzieć, ile czasu będzie to trwało, 
gdyż jak powszechnie wiadomo, lu- 
dzie ci nie mają żadnych dokumen- 
tów tożsamości, nie mówiąc już o tym, 
że koczują praktycznie gdzie popad- 
nie. 
Ośrodek deportacyjny w Leszno- 
woli z pewnością nie rozwiąże cał- 
kowicie problemu żebrzących na uli- 
cach naszych miast Romów. Jedno 
jest jednak pewne - z ośrodka jedy- 
na droga prowadzi poza naszą grani- 
cę. 
- Konieczne jest jakiekolwiek 
działanie w lej sprawie - mówi Prze- 
myski. -Ściganie ich bowiem za na- 
roszenie polskiego prawa jest pra- 
ktycznie niemożliwe. Brak stałego 
miejsca zamieszkania, dokumentów 
ogranicza możliwości działania orga- 
nów ścigania. Praktycznie nie ma żad- 
nych szans na wyegzekwowanie sank- 
cji nałożonych przez kolegia do spraw 
wykrocien. Zatrzymani mowią, że nie 
mają pieniędzy i nic nie można zro- 
bić. 
Lawinowy napływ Romów do Pol- 
ski rozpoczął się pod koniec lat 
osiemdziesiątych. Początkowo wfdok 
matki żebrzącej z niemowlakiem na 
rękach wzruszał - teraz razi. Wła- 
dze miast, chcąc pomóc w trudnej sy- 
tuacji, oferowały ośrodki. zazwyczaj 
poza miastem, gdzie Romowie mie- 
liby zapewniony dach nad głową, bie- 
żącą wodę i wyżywienie. Brakowało 
jednak możliwości "dorobienia" i 


Spiewanie 
Z lilijką 


"Tirlitonki" jeszcze nie wiedzą, że ich występ na III Pomor- 
skim Festiwalu Kultury HarcerskieJ w Tychowie został nagro- 
dzony Złotą Mewą. Zaraz po zaprezentowaniu widowiska "Quo 
vadis, Ziemo nasza?" pojechały na występy do Niemiec i Ho- 
landii. 


Romowie wracali na ulice. Teraz ko- 
czują pod mostami, w opuszczonych 
budynkach. 
-Mieszkają obok mnie - opowia- 
da mieszkanka warszawskiego Gro- 
chowa. - Wraz z nimi przyszły roba- 
ki. smród, a nawet szczury. Widać jak 
znoszą odpadki, załatwiają się do- 
słownie gdzie popadnie. Boję się do 
nich nawet podchodzić, bo przecież 
roznoszą groźlicę. 
Policja i straż miejska sa bezsilne. 
- Nie wiadomo co z nimi robić - 
mówi Andrzej Golimont, rzecznik 
prasowy stołecznej straży miejskiej. 
- Matki z dziećmi przeganiane zjed- 
nego miejsca na ulicy przenoszą się 
dalej. Nie możemy sobie poradzić z 
romuńskimi dziećmi, zarabiają wska- 
zując samochodom miejsce do parko- 
wania w centrom. Mimo iż naszym 
obowiązkiem jest dbanie o porządek 
w mieście, to jednak jest to swego ro- 
dzaju walka z wiatrakami. 
Okazuje się jednak, że najgorzej 
jest w małych miasteczkach i wsiach. 
Rumunki potrafią wejść do domu i za- 
brać to, co leży pod ręką. - Weszły 
do mnie akurat wtedy, gdy z dziećmi 
jadłam obiad. Zabrały ze stołu jedze- 
nie. Byłam tak zdziwiona. że nie wie- 
działam jak zareagować. Od tamtej 
pory mam zawsze zamknięte drzwi - 
opowiada kobieta. 
W Polsce od kilku lat obserwuje się 
stały napływ cudzoziemców. Romo- 
wie, Wietnamczycy sprawiają wraże- 
nie jakby zadomowili się u nas. Mi- 
nisterstwo Spraw Wewnętrznych po- 
dało, że w ostatnich miesiącach tego 
roku odnotowano wyraźny wzrost 
liczby cudzoziemc6w, którzy zdecy- 
dowali się w Polsce poprosić o schro- 
nienie. W tym roku ubiegających się 
o status uchodźcy - w myśl ratyfi- 
kowanej przez Polskę konwencji ge- 
newskiej z 1953 roku - jest już po- 
nad czterystu, co piąty z nich przybył 
z Annenii. W śród starających się o 
pobyt w naszym kraju przeważają 
obywatele państw biednych z Azji i 
Afryki. (PAl) 
AGNIESZKA SKWARCZVŃSKA 


Emerytki sprzedawały... 
cudze mieszkania 


Dwie 64-letnie emerytki, Leokadia 
K. i Emilia S., oszukały przynajmniej 
10 osób, które chciały w Krakowie ku- 
pić mieszkanie. Kobiety założyły fi- 
kcyjną spółdzielnię mieszkaniową 
i sprzedawały za... 1500-2000 nowych 
złotych mieszkania nie będące ich 
własnością. 
Obie pozostają pod dozorem poli- 
cyjnym - poinfonnował na konfe- 
rencji prasowej nadkomisarz Marek 
Pawłowski, naczelnik wydziału do- 
chodzeniowo-śledczego KRP Śród- 
mieście. Emerytki zaczęły swoją dzia- 
łalność pod koniec 1994 roku. Zało- 
żyły fikcyjną spółdzielnię mieszkanio- 
wą "Nr l", podrobiły kilka pieczątek 


L
 


:n; r 
'''' z '''''' ;al b "'i ,
if
 ' 5 m...:.....
.. ; O '-! ,-l i t e ..... '

 I 
 II 
.r L 
.._ 

 b.
 \U I \
 

.
 
 _.,..! 'm,. 
 
:.., \W 
 g 
 
I.. 


19 maja 1996 r., godz. 20.00 (wstęp od godz. 18.30) Amfiteatr w Koszalinie 
Tylko jeden koncert! 
3,5 godz. show, jakiego jeszcze nie widzieliście!' 
Wystąpią: Maryla Rodowicz, Marcin Daniec, Trubadurzy, Skaldowie, Beata Kozidrak i "Bajm", Kabaret 
60-tka (czyli Jerzy Kryszak, Andrzej Zaorski, Jolanta Zykun), zespół NO TO CO, Kabaret OT TO, Mariola 
Góra z Big-Bandem z przebojami z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. 


Prowadzenie: Krzysztof Ibisz, Marek Gaszyński. 
Scenariusz i reżyseria: Leszek Kumański. 


P'tJlIjdj! P
 ttJ. 4Mt! 


UWAGA! do 5 maja promocyjna sprzedaż biletów w cenie 25 zł. we wszystkich punktach sprzedaży na terenie Koszalina (m. in. ORBIS, MOK, 
Zarząd Obiektów Sportowych - dawny KOSiR) i woj, koszalińskiego.Informacje i zamówienia na bilety zbiorowe - Koszalin, tel. 408-883. 


i weksli, które wystawiały kupującym 
swoje wymarzone M-4. Dla uwiary- 
godnienia swojej działalności jedna z 
kobiet chwaliła się uprawnieniami 
inżyniera. Mieszkania, które ofero- 
wały do sprzedaży, mieściły się w pry- 
watnych kamienicach remontowanych 
od kilku lat w centrum Krakowa. 
"Obecnie poszukujemy dalszych poszko- 
dowanych osób, które okazyjnie kupiły 
mieszkania od staroszek. O sprycie 
emerytek świadczy to, że dopiero w 
styczniu bieżącego roku, po półtora- 
rocznej działalności oszustek wPłynę- 
ło do prokuratury pierwsze zawiado- 
mienie o popełnionym przestępstwie" 
- dodał nadkomisarz Pawłowski. 
(PAP, tim) 


OFICJALNI GŁÓWNI SPONSORZY:  	
			

/Image0005.djvu

			. 30 kwietnia - 1 maja 1996 r. 


strona 5 


'," ...... 
I. GlOS POMORZA 
 
URZĄD MA NOWĄ SIEDZIBĘ 
Spóźniona przeprowadzka .. 


'\ 


. j .
 


>:: 


'.
 
-ł, 


.
. 


......'" "'" 


Burmistrz Stanisław Wziątek oprowadza wicewojewodę Bolesława Kiliana i in- 
nych gości po nowym urzędzie 


U roczystości wieńczące realizację ważnych inwestycji mają to do 
siebie, że chętniej mówi się na nich o sukcesach niż o porażkach 
związanych z przebiegiem prac. Od tego schematu nie odbiegła 
uroczystość otwarcia nowej siedziby Urzędu Miejskiego w Połczynie- 
Zdroju, w poniedziałek, 22 kwietnia. Dawniej mówiło się, że "minęła 
w miłej i sympatycznej atmosferze". Nie jest jednak tajemnicą, iż bu- 
dowa ta mocno dała się we znaki władzom miasta. 
Po wojnie urząd został "tymczaso- wano na jesień 1995 roku. Dość szyb- 
wo" umieszczony w budynku przy uli- ko okazało się, że 
cy Kościuszki, który nie nadawał się 
do tego (dawniej była to willa należą- 
ca do niemieckiego lekarza). Ta "tym- 
czasowość" ciągnęła się... do teraz. Kil- 
ka lat temu miasto odziedziczyło po 
upadłej firmie "Jantaria" zaniedbany 
hotel "Zdrój". Wtedy też powstał po- 
mysł przeniesienia tam urzędu. Miej- 
sce nadaje się do tego znakomicie - 
samo centrum miasta, plac Wolności 
- może pełnić rolę "wizytówki" Poł- 
czyna. Takie są zresztą zamierzenia, a 
pierwszym etapem ich realizacji ma 
być właśnie przeniesienie tu magistra- 
tu.. 
W drodze przetargu wybrano wyko- 
nawcę - finnę "Obiekt" z Koszalina. 
Pierwsze prace ruszyły pod koniec 
1994 roku, zaś ich zakończenie plano- 


termin ten jest nierealny 


- podobnie jak pierwotnie plano- 
wany koszt prawie pięciu i pół miliar- 
da starych złotych. 
- Budynek ten ma blisko 120 lat, z 
tym, że remont przeprowadzono w nim 
trzydzieści lat temu - tłumaczy pre- 
zes zarządu firmy "Obiekt" Kazimierz 
Burzyński. - Źle wykonano wów- 
czas... właściwie wszystko, co się tylko 
dało. Na podstawie samej dokumenta- 
cji nikt nie mógł wcześniej oszacować, 
ile naprawdę trzeba będzie włożyć pie- 
niędzy i pracy w adaptację. Kiedy roz- 
poczęliśmy prace, zaczęły być widocz- 
ne jedna po drogiej wszystkie wady i 
usterki. Stąd wynika tak znaczne opóź- 


nienie i zwiększenie kosztów do prawie 
8 i p6ł miliarda złotych. 
Czas mijał, terminy oddania wciąż 
się przesuwały, a koszty rosły. Złotów- 
ka traciła na wartości, materiały bu- 
dowlane drożały. Postanowiono 
zwiększyć zakres prac wychodząc z za- 
łożenia, że lepiej zrobić to raz a dobrze. 
Wykonano instalację antywłamanio- 
wą, antypożarową, okablowanie kom- 
puterowe. Sprawa remontu "Zdroju" 
godzinami była omawiana na sesjach 
Rady Miejskiej. Niejednokrotnie pada- 
ły opinie, że inwestycja ta jest niepo- 
rozumieniem i w ogóle nie należało jej 
rozpoczynać. Za dużo pieniędzy jed- 
nak już pochłonęła i nie można się by- 
ło z niej wycofać. Nie pozostawało nic 
Innego, jak sięgać do kasy i czekać... 
"Ostateczny" termin, wyznaczony 
na grudzień 1995 roku, nie został do- 
trzymany. Silne mrozy opóźniały ro- 
boty. Natomiast miasto otrzymało no- 
wy "bodziec" do przyspieszenia inwe- 
stycji - niemiecki zakon joannitów 
zadeklarował uruchomienie w Połczy- 
nie punktu pomocy medycznej, ale pod 
warunkiem otrzymania pomieszczeń w 
dawnym budynku urzędu (znajdzie 
tam również siedzibę Miejsko-Gmin- 
ny Ośrodek Pomocy Społecznej miesz- 
czący się dotąd przy ulicy Grunwal- 
dzkiej). Zniecierpliwieni op6źniający- 
mi się tenninami Niemcy zagrozili, że 
znajdą sobie inne miasto skłonne ich 
przyjąć - długo zresztą nie musieliby 
szukać. A że l maja planują otwarcie 
punktu - urzędnicy musieli do tego 
czasu zmienić miejsce pracy. 


No i przenieśli się! 


znajdują się stare, nie bardzo pasujące 
do pięknych wnętrz. W oknach braku- 
je żaluzji - radni obradując będą wi- 
doczni dla przechodniów. - Musimy 
się liczyć z każdą złotówką - stwier- 
dził bunnistrz Stanisław Wziątek.- 
To jest powód braków w wyposażeniu. 
Sukcesywnie zamierzamy jednak to 
uzupełnić. 
Na zewnątrz budynek nie sprawia 
imponującego wrażenia. Nadal straszy 
ta sama odrapana elewacja. Już w po- 
łowie maja w jednej części (pokrytej 
obecnie rusztowaniami) zostanie wy- 


konana nowa. Trudniej pójdzie z dru- 
gą (tam, gdzie był napis "Zdrój") - 
finna "Obiekt" musi całkiem zniszczyć 
elewację i odtworzyć ją zgodnie z za- 
leceniami konserwatora zabytków. 
Trzeba też zagospodarować teren w 
pobliżu nowego urzędu. Ma tam po- 
wstać między innymi parking strzeżo- 
ny. Stopniowo planuje się przeprowa- 
dzenie remontów budynków przy pla- 
cu Wolności. Pośrodku ma stanąć fon- 
tanna. Plany i zamierzenia są ambitne. 
GRZEGORZ SZCZEPAŃSKI 
Zdjęcia autora 


22 kwietnia był ich pierwszym 
dniem pracy w nowym urzędzie. Wa- 
runki obsługi mieszkańców są tu nie- 
porównanie lepsze Przestronne po- 
mieszczenia lśnią czystością i bielą. 
Uwagę zwracają udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych - pochylnie 
dla wózków z poręczami, ubikacja, a 
w niedalekiej przyszłości - winda. 
Środki na to w 50 procentach pocho- 
dzą z Państwowego Funduszu Reha- 
bilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 
obszernej sali posiedzeń połczyńscy 
rajcowie będą się 
zbierać na sesjach 
(dotychczas ko- 
rzystali z Cen- 
trum Animacji 
Społecznej). 
Gminna kasa zo- 
stała zabezpie- 
czona nowocze- 
snymi urządze- 
niami przed wła- 
maniem. 
Można łatwo 
zauważyć, że 
przeprowadzka 
przebiegała w 
pośpiechu i że da- 
leko jeszcze do 
ostatecznego za- 
kończenia budo- 
wy inwestycji. 
Ty lko do niektó- 
rych pomieszczeń 
wstawiono nowe 
meble, w innych 


Ił.,,;,".... 


y. 
r u 


. .
 


.,
 'ft 


.....
,.
.'
, 


. t1IIfIJIIIIł i,-' ' 
.."::; ... 


;.
:,

\
 


..-. 


.... 


l. 
,( 


ł 
tr 
,..... .... ". . '<ł ,: 
. . ;::::..;;:.;; -."..". 

..;!;: u' 


I" 


'l' .::('\..':: .a 
<:-'

'n" 
._'L
 1 


J' ". J 
" ,
,.' 


.' 
f. 


- 


'
 i _.." 


I 


-. 


.. 

... u,o 


"x;. y. .,........: 


- ł 


. ... ,.".....:.,."...'....;;MJm....,. 


.,;:.,:.,;;:" o:. 


Nowa siedziba urzędu 


BU D ŻEL 
Słupsk, ul. Bałtycka 10 a, 
tel. 252.62 
OfEldJJ
 DO fjPRZff)AŻY
 
RURY żeliwne 
kanal izacyjne 
RURY PCV kanalizacyjne 
RURY kamionkowe 
RURY betonowe 
RURY czarne 
RURY ocynkowane 
RURY PE do wody 
RURY drenarskie PCV 


ORAZ 


włazy kanalizacyjne 
wpu'sty uliczne 
kraty ściekowe 
stopnie kanałowe 
zasuwy bu rzowe 
skrzynki uliczne 
włókno lniane 
szczeliwo kanalizacyjne 
opaski naprawcze 
złącza nasuwkowe 
doszczelniacze 
nasuwki 
izobud B, Br 
lepik asfaltowy 
taśmę DENSO 
cegłę klinkierową kan. 
hydranty HN-BO, HP-BO 
blachę ocynkowaną 
0,50 i 1,50 
uchwyty do rur stal. i żel. 
haki do rur stal. i żel. 
wsporniki grzejnikowe 
uchwyty grzejnikowe 
(szpilki) 
mufy pias
owane 
GRZEJNIKI ZELlWNE 


G.1435 o 


Słupskie Zakłady Wyrobów Gumowych 
"Guma Pomorska" 


I ZJ.\TRUfJrlłJ.\ 
G!O',V
IEGO K
leGO',VEGO, 
Wymagany staż pracy na stanowisku zastępcy głównego 
księgowego lub głównego księgowego. Wskazana znajomość 
problemów spółdzielczości. 
Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w siedzibie Spółdzielni 
w Głobinie. Tel. 215-80. '(;-1448-0 


HURTOWNIA BHP 
WEGA 
Bytów, tel. (0-593) 34.24, ul. Wybickiego 2 (PKS) 
Szc
.

I


,!
!. (0.966) 

.8
!,..ul. 
.
 Iu!
ąo 1
 
- ELEKTROIZOLACJE 
- ZABEZPIECZENIA PRZED UPADKIEM, 
SPAWALNICZE, PIASKARZA itp. 
- RĘKAWICE RÓŻNE, RĘCZNIKI 
- UBRANIA ROBOCZE, KOSZULE (SAMI SZYJEMY) 
- BUTY PRZEMYSŁOWE GUMOWE, GUMOFILCOWE Iti 
- ELEKTRODY I DRUT SPAWALNICZY 
TARCZE KAMIENNE SZLIFIERSKIE 
PAPIER, DRUKI, AKCYDENSOWE 
- CHEMIA GOSPODARCZA "BENCKISERA" 

MĄLęYHQY!.ł-Ą.
E.:,


b
L


2I
,kt

10_87 
L.j G-l 036-0 ZAPRASZAMY . 


Hurtownia 
Odzieży Używanej 
oferuje 
fJZłEŻ SORTO'NJ;\NJ.\ 
'NY
O,<'E-J -Jr\KO
Cł 
Koszalin, ul. Lutyków 4-6 
czynna 9-17 
soboty 9-15 
tel. 420-886, tel./fax 417-769 
tel. komórkowy 090-530-460 
G-I 402-0 


ł.


' 
HYDRO 


. 
WYZSZE PLONY 
· LEPSZA JAKOŚĆ 


. __1111. saletra wapniowa 
--1111. nawozy wiei oski ad nik owe 
--1111. nawozy ogrodnicze  
 

_:..:, _. L GERPOL GmbH Koszalin, ul. Lechicka 58, tel./fax 43-71-49
 


. 


iK  l 


i 


I:R-: MT 
1.... 


ZE 


'. 


NOWE I UŻYWANE 
SPRZEDAŻ · SERWIS · CZĘŚCI ZAMIENNE 

 
C
L GERPOL GmbH Koszalin, ul. Szczecińska 25A, tel./fax 42-67-45 


Granie bez filtra 


Do finału polskiej edycji festiwalu Marlboro Rock in 96 weszło sześć 
zespołów. Zagrają one 16 maja w wielkim finale, który odbędzie się w 
katowickim Spodku. 


ckiego albumu pod tytułem "Modli- 
shka". Przygrywać też będzie kapela 
Funny Hippos, nowy zespół z "muzycz- 
nej stajni" Sony Music Polska. Na de- 
ser zagrają zeszłoroczni laureaci Mar- 
lboro Rock - zespól Pivo i gwiazda 
zagraniczna - Henry Rollins Band. Za- 
powiada się czadowo! (agat) 


Zdaniem jury najlepsi tegoroczni 
rockmeni to kapele: Sneg z Warszawy, 
Athmosphere z Łodzi, Nonsense z 
Gdańska, Intolerance ze Szczecina, 


wrocławski No Way-Kredki i Phony 
Romeos z Krakowa. Majowy koncert fi- 
nałowy uświetni też zespół O.N.A., lau- 
reat Złotej Płyty za sprzedaż debiutan- 


G-I444 


LL 
t rti r ł-j ...; r?"
 f
'I- I , t q 
.4.... XANTIĄ, AX, Z. , 

 dostawczy CiS 
SPRZEDAŻ · SERWIS · CZĘŚCI' ZAM'IENNE 

 
ClERPOL GERPOL GmbH Koszalin, ul.
vzGzeGińska 25A, tel./fax 42-67-4
 


ZAPRASZAMY NA KIERMASZ WIOSENNY 
w dniach 1-3 MAJA 1996 r. 
godz. 7-15 


OFERUJEMY: 
* kwiaty rabatowe (pelargonie, petunie kaskadowe, bego- 
nie, niecierpek, szałwia i inne) 
* rozsady pomidora i papryki 
* kwiaty cięte i rośliny doniczkowe 
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ZIELENI, sPÓłKA z 0.0. 
Sl:.UPSK, ul. lEŚNA, tel. 272-31 


ZAPRASZAMY 
INSTALATORÓW I BIURA 
PROJEKTOWE 
NA B EZPŁA TNE SZKOLENIE 
ZASTOSOWANIA 


UNIWERSALNY NAWÓZ 
. 
"ROSNIJ" 
1111. do wszystkich typów upraw 
na dzialce 
i w ogródku przydomowym 

 
 
"R 
.- L GERPOL GmbH Koszalin, ul. Lechicka 58. tel./fax 43-71-49
 
-

 
  
HYDRO 


SYSTEMU 
EKOPLASTIK .

 


NaUlozy ...ineralne 
Taniej! 
duży Ulybór .... in. 


RUR I KSZTAŁTEK Z POLIPROPYLENU 
DO INSTALACn WODNYCH I C.O. 
organizator/dystrybucja: 


Ą 
t!.,.
 

 


Saletra amonowa - 
Mocznik - 
Polifoska 8-24-24 - 
Polimag 306 - 
Nawóz PKły\g - 
Saletrzak - 


375 zł/tona 
455 zł/tona 
570 zł/tona 
535 zł! tona 
305 zł/tona 
380 zł! tona 


.. 


#DRA 


<$!I 


POLSKA 


.":p;. i 
f 


Sp. z o. O., ul. Gen. T. Kutrzeby 14 
61-719 Poznań, tel./fax 061 552835,552621 


:..... 


K-S4S-O 


"fRf\N
fiOR'r 'IV CEi'UE rf\BRYCZNE-J Nf\'IVOZU 
Ponadto polecamy 
- nawozy dolistne 
- środk-i ochrony roślin 
p O lt O O P S.A Oddział Lębork 
ul. Pionierów 14, tel. 621-737 i 621-703 
Magazyn Główczyce 
Magazyn Lędziechowo tel. 611-960 


SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W POZNANIU W DNIU 
6.05.1996 
o godz. 10 w ośrodku Szkolenia Kadr, ul. Żniwna 2 
(Winogrady 
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU 
INSTRUKTAŻOWEJ KASETY WIDEO 


NAJ TAŃSZY SYSTEM INSTALACYJNY 


G-1366-0
		

/Image0006.djvu

			6 


strona 


-- 


I 
OGŁOSZINIA DROBNE
 


. 30 kwietnia - l maja 1996 r. 


- 


SKLEP INSTALACYJNY 
SYSTEMs.c. GRZEJNIKI, OTULINY 
75.130 Koszalin, ul. Szarych Szeregow 3A INSTALACJE MIEDZIANE I PIECE c.o. 

_
-!!
.
 41.15.88 DUŻY 'N'(aÓ:-t
 :-tA"f'f 


OGŁOSZENI 
 
DROBNE 


3-- 
 

 -- 

- 


I
 SPRZEDA Z 
TŁUMIKI - ULADY WYDECHO- 
WE KOSZALIN, Grunwaldzka 18, 
420-597; SŁAWNO, A. Krajowej25, 
33-49; DRAWSKO, Marynarska 9, 
338-63; SZCZECINEK, Pilska 11, 
411-96; BYTÓW - Udorpie 32; DAR- 
LOWO, Rejmonta, 36-88 
GOLF 1,5 1979, Koszalin, 417-322. 
RENAULT 19 (1989), mercedes 
210 (1994), opel kadett (1988) 1,6 D. 
Koszalin, 45-23-35 wew. 16 w godz. 
(9 - 16). 
126P (1984). Lębork, 626-485 (po 
16). 
126P (1983) wyremontowany. Mia- 
stko,37-31. 
VW polo fox (1991). Kołobrzeg, tel. 
294-03. 
OSINOBUS żuk izoterma i żuk 
skrzyniowiec oraz 2 piece akumulacyj- 
ne.094 186-153 lub 186-494. 
MERCEDES 124230 E (1990) bez- 
wypadkowy. Koszalin, 402-536 po 17. 
SPRZEDAM lub zamienię na samo- 
chód osobowy maszynę offsetową 
MUL TIGRAPHIES 1250N - format 
B-4 oraz sprzedam kopioramę z kame- 
rą reprodukcyjną "POL YGRAPCH", 
piłę ramową do metalu. Lębork, 
623-504-,612-919. 
AUTO - HANDEL "MAX" KO- 
MIS, KUPNO, SPRZEDAŻ RATY, 
AUTO-LOMBARD, WYPOŻy- 
CZALNIA LA WET. Słupsk, Gdańska 
20 c, tel. 232-63. 
REN O - clio 1300 (1995) na gwa- 
rancji. Słupsk, 43-40-43 po szesnastej. 
MERCEDES 124200E 158 tys. km, 
biały (1991) , bezwypadkowy, podwój- 
ne zabezpieczenie przed kradzieżą. 
Słupsk, 247-53. 
AUTOMATIK renault 19 (1991) 
1.7. Renault 19 (1991) 1.4. Renault ra- 
pid 1.9 (1«995). Seat ibiza (1990) 1.5. 
Słupsk, 11-27-83. 
OPEL kadett kombi 1200 (1981). 
Słupsk, 44-30-77 po piętnastej. 
POLONEZ caro (1992) - 11500 zł. 
Słupsk, 43-28-20 wieczorem. 
POLONEZ (1988), komputer 
COMMODORE. Słupsk, 437-524. 
KOMIS części do aut krajowych, 
zachodnich. Koby lnica ll, 281-0 l. 


HAKI holownicze. Słupsk, 
296-30, 256-54. 


AUTO KAROLINA komis samo- 
chodowy - skup, sprzedaż, zamiana, 
raty. Słupsk, Bahycka 7a, 43-68-53 
wew. 37. 
PRZYCZEPĘ wywrotkę 3,5 tony. 
Słupsk, 280-49. 


WYPOŻYCZALNIĘ przyczep 
kempingowych. Kołobrzeg, 253-76. 
TŁ UMIKI, katalizatory, chłodnice, 
nagrzewnice, wszystkie typy samocho- 
dów. Najniższe ceny!!! Hurtownia 
Słupsk, Szczecińska przy wylocie z 
miasta (059) 433-065. 
KOLUMNA parnikowa, sieczkar- 
nia toporowa, prasa do boczniaka. Ko- 
szalin, 18-36-92. 
AUTO POŚREDNICTWO. Lę- 
bork, 612-846. 
AUTO - RAKOWSKI, salon samo- 
chodowy. Samochody używane wszy- 
stkich marek. Komis - zamiana. 
NOWE FIATY. Raty, ubezpieczenia 
komunikacyjne, zabezpieczenia. For- 
malności na miejscu. Miastko, tel. 
(0-595) 53-05. 
GARAŻE blaszane. Kioski. Bramy. 
Stargard: 092n64014 oraz 760673 
A-22 l 
AUTO - Marek. Kupno. Sprzedaż. 
Komis, atrakcyjne ceny. Kredyt bez 
poręczycieli. 77-200 Miastko, ul. Ka- 
zimierza Wlk. 9, tel. 57-57. 


SIA TKI powlekane PCV, ocynko- 
wane, Rabitza, drut kolczasty wiązał- 
kowy. Transport bezpłatny, (O-59) 
278-42. 


PANELE BOAZERYJNE, 
PANELE PCV, SIDING. Para- 
pety, podłogi, korek, kasetony. 
RATY. "PRIMA" Grzybowo, 
Tęczowa 18, (0965) 810-82. 


HAKI HOLOWNICZE. 
Słupsk, 43-97-99. 


HORTULUS Centrum Ogro- 
dnicze Dobrzyca 76 zaprasza 
klientów i miłośników kolekcji 
roślin do zwiedzania codziennie 
od l do 5 maja. 


"INWESTMA T" C.O. ROZ- 
DZIELACZE, SZAFKI, PIECE GA- 
ZOWE "MORA". SŁUPSK, 246-85. 
HURTOWNIA DAK - doniczki, 
gazony, fontanny, ceramika, kwiaty 
sztuczne. Koszalin, Niepodległości 72. 
ŚWIETLÓWKI, żarówki, baterie, 
osprzęt elektryczny. "ELKAR" Kosza- 
lin, Przemysłowa l, 416-457. Szczeci- 
nek, Koszalińska 84, 400-87. 4
 
poIZłrAK 
HURTOWNIA BHP 
KOSZALIN, ul. Pawła Findera 52, tel. 420744 


1 ? 
=
i {; ;

 I f
;;:;: · 
) ':
 'd 
ilT' ,.
fi;
':f' <'
)
/u:
 
: "'"'_' + 
;;. '
r

:"
 ,'. .'.n '\ i f 
- !
.. ..M
_. "." 
 ..' ..>;/. "".. ",. ....' . ". 


£' 
iJ 
"./' f 


.. 
'
., 


ę;' 
; 


t 


, 
r'ł 
.0. 


\'. 


.....!
 
.A- (;
:' 


CZĘŚCI do ROWERÓW I 
MOTOROWERÓW. Słupsk, 
Mickiewicza 28, naprzeciw 
ogólniaka. 


TŁUMIKI WALKER, 
AMORTYZATORY MON- 
ROE, KAT ALIZATORY. 
Sprzedaż, montaż, naprawa 
"DOMASZ" Słupsk, Bahycka 
10, 250-43. 


SPRZEDAM lub wydzierżawię bu- 
dynek mieszkalny - inwentarskie, bli- 
sko Koszalina. Koszalin, 413-276 po 
18. 


PBB "Invest - Bank" SA 
Oddział w Słupsku ul. Pomorska 33 
zatrudni s
alistę do działu kredytów 
Od kandydatów oczekujemy: 
- doświadczenia w pracy kredytowej 
- umiejętności obsługi klientow 
- znajomości pracy w środowisku Windows 
Gwarantujemy dyskrecję ofert. 
Pisemne oferty prosimy składać w dziale kadr B
nku. 


G-I 469 


ORKAN, beczkowozy 9000 litrów, 
3000 litrów, prasa K -441. Żochowo 3 
(trasa Słupsk - Lębork). 
INTER-CAR błotniki. Słupsk, 
220-47 wew. 16. 
INTER-CAR kierunkowskazy błot- 
niki. Słupsk, 220-47 wew. 16. 


SZYBY, szyberdachy 
AUTOGLAS. Słupsk, Poznań- 
ska 82, 266-88. 


ARAL - oleje silnikowe firmy nie- 
mieckiej. HURT. DETAL. BEZPŁAT- 
NA WYMIANA OLEJU!!! Słupsk, 
Grottgera 14, tel. 440-431. 
ANIPRES części łada, niwa, sama- 
ra, tawria, UAZ, zaporożec. Koszalin, 
Hibnera 81 teL/fax domowy (094) 
45-70-94. 
AUTO - HANDEL - KOMIS MO- 
KRZECKI, ETC, Koszalin, Władysła- 
wa IV, teL/fax 43-47-93. Bogata ofer- 
ta. Raty - 60, gotówka wymiana. For- 
malności kredytowe na miejscu. 
AUTOSALON POPLAWSKI: ko- 
mis, kupno, sprzedaż, zamiany, raty, 
leasing, powypadkowe; }VYPOŻY- 
CZALNlA SAMOCHODOWo Kosza- 
lin, Morska 37A (0-94) 408-771. 
AUTO- SZYBY JAAN. Koszalin, 
42-60-93, Słupsk, 251-80. 


DOM - szeregowiec, stan surowy 
pilnie. Słupsk, 286-93. 
DOM wolno stojący, ogrzewanie 
gazowe (osiedle Akademickie) oraz 
komfortowe czteropokojowe (Wikli- 
no). FART Słupsk, 276-25. 
MIESZKANIE 3-pokojowe 
90 m kw. własnościowe w bloku, bu- 
dynek gospodarczy + garaż, ogródek 
800 m kw. Słowenkowo 14n, tel. 
(0961) 475-08. 
SPRZEDAM mieszkanie w Darło- 
wie 2-pokoje (49) nowe budownictwo, 
ul. Wieniawskiego, tel. 61-19, tel. 
42-13. 
TRZYPOKOJOWE (48), (60), 
czteropokojowe (71), (75). WEX 
Słupsk, 437-903. 
DZIAŁKĘ budowlaną 3000 m kw. 
Słupsk, 214-10. 


RADIOTELEFONY 
MOTOROLA RAD
 CB 
Słupsk, Wolności 3. 


WINDSURFING dla początkują- 
cych (kompletny) "HI FL Y", 650 zł. 
Koszalin, 40-33-75 po 19. 


-
 ;';:;.-- 
:łff ,"." ! 
J" 


 


łtO IAA _ 
4b.ł
r i 


,I 


rł.\-n 


I 
. 
n, .'.'1' 


..

. 

 


y. . 
 


';';n/
 


. ;#f
'
 n 
-'!'
I p: 


. :,.,. } 

...
 
 Y' 


-.:";;:-;:. ':-. . 
.; 
: ...
.k
. :" h..
'... 


STYROPIAN 69,50 zł/m szesc. 
Bydgoszcz, (052) 813-513, 813-735. 
K-482 
UWAGA Ośrodki Wczasowe, Sana- 
toria, Internaty - kołdry, pościel, podu- 
szki, pledy - koce. Producent ANDRA 
Koszalin, Mieszka I 24, tel. 410-500. 


OKNA, DRZWI P.C.V. - 
ALUMINIUM. WIP-POL - 
Słupsk, Stary Rynek 3 (Mile- 
nium) 266-49. PRZYJEDZIE- 
MY! ZMIERZYMY! ZAMON- 
TUJEMY! 


BLACHODACHÓWKA. Słupsk, 
268-80. 
TWORZYW A sztuczne (granulat): 
polistyren, poliamid, polimetakrylan i 
inne. BESS POL (052) 22-72-53. 
A-205 
SOLARIA (058) 46-27-16. 
A-207 
AMORTYZATORY sprzedaż, 
montaż wszystkich typów pojazdów. 
Badanie amortyzatorów. Słupsk, Żół- 
kiewskiego l C, 43-49-07. 
YORKSHIRETERIERY, Maltań- 
czyki. Koszalin, 458-146. 
KUCHNIĘ polową, stan bdb. 
- 100 zł, Sprężarkę 180 l. - 350 zł - Ko- 
łobrzeg, tel. 232-75. 
BARAKOWÓZ stacjonarny. Lę- 
bork, 624-801. 
FRYTKOWNICĘ 15 litrów dla za- 
kładów gastronomicznych - sprzedam. 
Słupsk, tel. 283-44 (po 20). 
KOZY sprzedam. Słupsk, tel. 
283-44 (po 20). 
SIATKĘ do ocieplania, zmywarkę, 
pralkę automatyczną, kocioł c.o. gazo- 
wy. Koszalin, 40-55-29. 
KURTKI skórzane kupisz taniej u 
producenta! Słupsk, Mickiewicza 30 
(naprzeciw ogólniaka). 
SIA TKI ogrodzeniowe ocynkowa- 
ne i powlekane pcv z drutu radomskie- 
go, drut naciągowy, kolczasty - produk- 
cja, sprzedaż. PRODRUT Słupsk, Ra- 
szyńska 6D, tel. (0-59)287-55, 
0-90502051. 
SPÓŁDZIELNIA Pracy POMO- 
RZANIN sprzeda pralnicę do 15 kg 
oraz sejf stalowy duży. Słupsk, 228-42 
lub 271-80. 
OWCZARKI niemieckie - szcze- 
niaki suczki i trzyletnia suka. Słupsk, 
225-51. 
BULLTERIERY rodowodowe. 
Słupsk, 437-105. 
ROTTWEILER Y - szczenięta, 
suczki. Słupsk, 147-056. 


HURTOWNIA PASY KlINOW
 
I MAKRO U T > ŁOZYSKA i 
! · H R > > Pierścienie Uszczelniające! 
ISł
s

 
_
.:g _
esz
owej 2, t_
I.lfax (O-59) 439-285, 250-321 


HURTOWNIA GRZEJNIKÓW 
\\\ M
ERIT(jtł\ll RURY KITEC, PIECE VAILLANT 
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE 


KOLEKCJA 
MODY 
POLSKIEJ 
SŁUPSK, 
Jedności Narodowej 2 
(róg Sienkiewicza) 
u-m W godz. 10-18 


SłUpsk. ul t;(I.III',k,) 1.1 h I dl I" II, . 


PRZETRZĄSACZO - zgrabiarkę. 
Głąbino - Kolonia 37. 
JAJA świeże w ciągłej sprzedaży. 
Osowo, tel. 76-26, gm. Kępice. 


I
 


KUPNO 


125-6P, ładę, poloneza, zagranicz- 
ny również powypadkowe. Koszalin, 
43-23-95. 


AUTA powypadkowe i na części 
kupię (0-61) 141-484. A-192 
STARA. Słupsk, 25-149. 
AUTO zachodnie rozbite, spalone. 
Słupsk, 285-38. 
ŻUKA, rusztowania warszawskie. 
Słupsk, 444-442 wieczorem. 
ST AR 200 wywrotka. Sławno, 
'i 35-45. 


DZIAŁKĘ rzemieślniczą w atrak- 
cyjnym miejscu. Słupsk, 215-96. 


KUPIĘ wyciąg do trocin, 
skład palet Miastko, tel. 54-15, 
54-16. 


u !
 ZAMIANY 


DWUPOKOJOWE własnościowe, 
centrum, mały czynsz na dużo więk- 
sze z garażem (może być zadłużone). 
Słupsk, 286-93. 


I
 NIERUCHOMOSCI  
 $towarzyszenie 

 Srodkowo - Pomorskie 
B 
 Pośredników 
Handlu Nieruchomościami 
SŚPON 
NORD-Nieruchomości. 
Domy szeregowe, stan surowy, 
Stare Bielice 34 000 
- 49 000 zł. Koszalin, Piłsud- 
skiego 17, tel. 411-423. 
JĄSIŃSKI - "NIERUCHO- 
MOSCI" Koszalin, 420-888, 
426-448. Mieszkania trzypoko- 
jowe do sprzedaży. 
WYSOKIŃSKI, Rynek Sta- 
romiejski 1/2, Koszalin, teL/fax 
423-644. Stare Bielice - surowe 
szeregówki na dużych dział- 
kach. Dobre - dom do remontu 
25 000 zł. Domy i pensjonaty 
nad morzem. Zdjęcia i opisy 
nieruchomości w gablotach 
obok firmy. 
DELTA Nieruchomości. 
Słupsk, Filmowa 2, 234-00. 
ABELARD, Koszalin, Ma- 
tejki 14, teL/fax 410-251. 
F ART - NIERUCHOMO- 
ŚCI. Słupsk, Grodzka 8/3, 
276-25. 
"AGIT" Nieruchomości E. 
Plater 25 A, Szczecinek, 
422-71. 


AR-HAND NIERUCHOMOŚCI- 
trzypokojowe z antresolą (os. Nadrze- 
cze) - 32500. Słupsk, 242-77. 
DWUPOKOJOWE (30) - sprzeda- 
my. AR-HAND Słupsk, 242-77. 
JBS NIERUCHOMOŚCI posiada 
bogatą ofertę domków jednorodzin- 
nych, mieszkań dwupokojowych, trzy- 
pokojowych. Słupsk Kołłątaja 15, 
270-17. 
AR-HAND NIERUCHOMOŚCI. 
Słupsk, Lutosławskiego 1,242-77. 
F ACTORIA - NIERUCHOMO- 
ŚCI. Koszalin, Laskonogiego l, tel./fax 
41-07-69. 4-pokojowe 66 m-55 000- 
zamienimy na 2-pokojowe lub sprze- 
damy. 
LEOMAR - NIERUCHOMOŚCI. 
Słupsk, Sienkiewicza 20, 229-24. 


WGN NIERUCHOMOŚCI - ofer- 
ty cały kraj. Sprzedamy: mieszkania, 
domy gotowe i do remontu, gospodar- 
stwa rolne, obiekty przemysłowe. 
Słupsk, ul. Tuwima 6 - 7, teL/fax 
280-75. 
ANKAM NIERUCHOMOŚCI, Ko- 
szalin, Zwycięstwa 109, 42-26-19. 
Trzypokojowe 53 m, Sikorskiego 
52000. Sprzedający bezpłatna obsłu- 
ga. 
SPRZEDAM lokal 200 m kw. Mia- 
stko, 22-89. 


<.1 i
. _
ń--
 


'.,L 


POSZUKUJĘ sklepu do dzierżawy 
na stałe - Kołobrzeg (Starówka), oraz 
sezonowe miejscowości nadmorskie. 
Tel. 0-965 257-12. 
DO wynajęcia atrakcyjne trzypoko- 
jowe mieszkanie z telefonem w Siano- 
wie. (056) 83-22-62 K-537 


PILNIE! Do wydzierżawie- 
nia budynek (do remontu) na 
motel lub pensjonat lub przyjmę 
wspólnika. Kołobrzeg - Ziele- 
niewo - Peugeot. Tel. 426-33. 


SPOŁEM PSS "JEDNOŚĆ" 
w Kołobrzegu wynajmie pomie- 
szczenie o pOW. 120 m kw. przy 
ul. Dworcowej 12 na dowolną 
działalność bez gastronomii. In- 
formacje tel. (0965) 240-41 
wew. 45. 


PARTER w willi do wynajęcia. 
Słupsk, tel. 0-90525465. 
DO wynajęcia jednopokojowe z te- 
lefonem. Koszalin, 404-699. 
KUPIĘ - wynajmę obiekt, lokal nad 
morzem, może być zaniedbany - bez 
wyposażenia. Warszawa, (022) 
642-04-03. 
DO wynajęcia hala 300 m kw. + za- 
pIecze socjalno - magazynowe w Ko- 
bylnicy. Słupsk, 44-19-44. 
WOLNO stojący mieszkalno - han- 
dlowo-gospodarczy. Słupsk, 
43-98-31. 
DISCO - BAR z mieszkaniem na 
wsi sprzedam - inne propozycje. 
Słupsk, 220-31. 
 
-
 


USŁUGI 


BIURO Usług Rachunkowych. 
Słupsk, 249-60 wew. 45, dom 434-896. 
TELEVIDEONAPRA WY. Słupsk, 
43-45-63. 
NAPRA W A sprzętu RTV krajowe- 
go, zagranicznego. Słupsk, 430-465. 
TELEVIDEONAPRA WY. Słupsk, 
432-495. 
TVNAPRAWA solidnie w domu. 
Słupsk, 430-264. 
KOMPUTERY, magnetowidy -na- 
prawa. Koszalin, 414-575, FałataJ5. 
V-łDEOFILMOW ANIE. Słupsk, 
257-39. 
PRALKONAPRA WY domowe. 
Słupsk, 43-60-83. 
LODÓWKOZAMRAŻARKI. 
Słupsk, 435-091. 
PRALKONAPRA WY. Słupsk, 
44-22-46. 
ŻALUZJE "Gama-Color" poziome, 
pionowe, rolety. Słupsk, Wolności 11, 
235-34. 
ŻALUZJE - verticale - rolety. 
Producent, Słupsk, 248-84. 
ŻALUZJE, okna, BROKAT Koło- 
baeg, 234-35, Białogard, 50-60, Po- 
łczyn, 63-106. 
ŻALUZJE, VERTIKALE ROLE- 
TY. Ustka, 144-661 wew. 37. "Stodo- 
ła" 10 - 18. 
ŻALUZJE, verticale, rolety poko- 
jowe, stoisko RDT. Słupsk, 284-49 
ŻALUZJE - produkcja, montaż. 
Słupsk, 437-373. 


DECORMIX -tapetowanie 
metodą natryskową. Słupsk, 
tel./fax 44-13-07, 23-665 
U-136 


REMONTY wszelkie, inwestycje. 
Koszalin, 45-88-26. 
PODCIŚNIENIOWE czyszczenie 
dywanów, wykładzin, tapicerki. 
Słupsk, 437-678 NAJSOLIDNIEJ! 


MALOW ANIE - tapetowanie. 
Słupsk, 441-992. 
GLAZURA, murowanie, tynkowa- 
nie. Słupsk, 44-26-45. 
ALARMY w obiektach, 
"AUTOALARMY "Elektromstal Ser- 
wis". Słupsk, Niemcewicza 15,243-70. 
ELEKTRYCZNE. Słupsk, 294-81. 
AUTO - zapłon, gaźnik, oświetlenie. 
Słupsk, Kusocińskiego 8, 293-05. 
AUTOALARMY, blokady, znako- 
wanie, radioodtwarzacze AUTO- 
PLUS. Słupsk, Zielona, 439-145. Ko- 
szalin, Kaszubska, 411-678. 
WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP 
- całodobowa. "AUTO-PARTNER", 
Koszalin, Szarych Szeregów 3 A, 
42-64-49. 


NYSA - Żuk naprawa zawie- 
szenia, silniki. AUTO - AGRA 
Koszalin, Połczyńska 73, tel. 
42-54-45. 


WYPOŻYCZALNIA Samocho- 
dów Baltic Car. Koszalin, Gnieźnień- 
ska 38, 42-24-64, Kołobrzeg, Strzelec- 
ka 1421-51, Słupsk, plac Dąbrowskie- 
go 6, 260-88. 
AUTOALARMY "ELSAM". 
Słupsk, 21-621. 
CZYSZCZENIE dywanów, tapi- 
cerki. Słupsk, 438-911. 
ZESPÓŁ muzyczny - zagra. 
(886) 18- 50. 


I
 


NAUKA 


KURSY komputerowe. Darłowo, 
30-87. 
NAJLEPSZE kursy komputerowe 
"LIM". Słupsk, Morcinka 21,221-77. 


PRYW ATNE Centrum Edu- 
kacyjne Koszalin, Chałubińskie- 
go 15, 42-48-20, 45-43-95, 
kształcenie sekretarek. 


PR YW A TNE Centrum Edu- 
kacyjne Koszalin, Chałubińskie- 
go 15,42-48-20,45-43-95, kurs 
maszynopisania. 


"WEJ" Najskuteczniejsze kursy 
komputerowe. Słupsk, Kalinowa 5, 
217-96. 
UW AGA!!! SZKOLENIA kompu- 
terowe nauczanie języków: angielskie- 
go, niemieckiego, obsługa komputerów 
maszynopisanie. Słupsk, Tuwima 22A, 
tel./fax 254-92. 
KURSY komputerowe. WIEDZA 
Słupsk, Sienkiewicza 7, 43-29-82. 
"WIEDZA" - kurs nowoczesnej ob- 
sługi sekretariatu. Słupsk, Sienkiewi- 
cza 7, 43-29-82. 


I.
 MEDYCZNE 


BICOM-MED. Wielka szansa dla 
alergików - bezbolesne komputerowe 
testy alergiczne wraz z odczulaniem, 
leczenie nerwic, prostaty, innych cho- 
rób przy użyciu aparatu biorezonanso- 
wego BICOM (zniżka dla dzieci, eme- 
rytów, rencistów). Koszalin, Zwycię- 
stwa 106/108 "EMPIK" lp. (9- 18), 
40-49-40 lub 40-49-21. 
TRANSPLANT ACJA włosów 
"INTRAMED" (O-58) 47-69-01. 
K-399 
PRYW A TNA Klinika Chirurgii 
Ogólnej Plastycznej: krioskopowe le- 
czenie żylaków, tarczyca, przepukliny, 
odsysanie tkanki tłuszczowej, plasty- 
ka nosa, twarzy, uszu, sutków, prze- 
szczepy włosów i inne. Koszalin, 
40-31-50,42-15-52,42-93-14. 
MEDIN - bezoperacyjne leczenie 
kamicy żółciowej, nerkowej, prostaty, 
hemoroidów, łysienia. Koszalin, 
45-25-46. 
MONADITH - LECZENIE WIELU 
CHORÓB PRZY UŻYCIU APARA- 
TU BICOM. BEZBOLESNE, KOM- 
PUTEROWE TESTY ALERGICZ- 
NE Z ODCZULANIEM NA 
250 ALERGENÓW. ZNIŻKI DLA 
DZIECI, EMERYTÓW. Koszalin, Pił- 
sudskiego 3, 410-761 Kołobrzeg, Zdro- 
jowa l, OSW Chalkozyn 252-86. 
AMADENT - stomatologia. Rtg, le- 
czenie także w narkozie. Protetyka no- 
woczesna - krótkie terminy. Naprawy, 
ortodoncja. Koszalin, Norwida 1. Tel. 
40-50-36,43-10-87. 


I.
 TOWARZYSKIE 


TITINA. Kołobrzeg, 22-555. 
SUPERGIRLS. Kołobrzeg, tel. 
090522060. 
"LAURA". Kołobrzeg, 269-73. 
"VIOLETT A". Kołobrzeg, 271-70, 
zatrudnię. 
ŻAKLIN. Słupsk, 231-70. 
NAJPIĘKNIEJSZE, 213-85 Koło- 
brzeg. Zatrudnię. 
LABIR YNT - Superdziewczyny ! 
Całodobowo. MASAźE. Koszalin, Ka- 
sztanowa 8, 404-584.
		

/Image0007.djvu

			. 30 kwietnia - 1 maja 1996 r. 


RI:KLAMA 
 

t\j'J
 

 
 

 * bramy garażowe 
 

 * okna z PCV i aluminium 
 

 * okna dachowe 
 

 * schody kręte firmy ALBIN! & FONTAN1DT - Włochy 
 

 * system orynnowania dachu DERASCON 
 

 * rusztowania budowlane 
 

 
 T E RMEX 
KLEP FABRYCZNY 
 

 'PÓłkazoo. WYIWORNI S1YROPIANU 
 

 
 

 ul. Morska 41, Koszalin tel./fax (094) 43-29-22. 
 
:&.,"""""" """'" """"""" """"" """" """" """"' " ",!G-1168-0 l,
 


AGENCJA Las Vegas zaprasza pa- 
nie i panów. Koszalin, 43-37-53. 
SARA. 213-85 Kołobrzeg. 
KAMELIA, ekskluzywny club. Ko- 
łobrzeg, Perłowa 39, 284-10. 
MALIBU. Kołobrzeg, Świerkowa 3, 
tel. 229-46. Zatrudnię. 


KA TRIN. Słupsk, 242-30. 


IVETT. Najpiękniejsze. Słupsk, 
444-113. 
BEZKONKURENCYJNE. Koło- 
brzeg, 279-07. 
AFRODYTA. Kołobrzeg, 272-39. 
EMANUELLE zaprasza. Słupsk, 
229-18. 
CHANTAL. Słupsk, 271-97. 
(DA. Słupsk, 224-53. 
DAMA KAMELIOWA. Słupsk, 
43-57-54. 
ALEXIS. Słupsk, 436-964. 


PRACA 


II
 


FIRMA zagraniczna zatrudni 26 
osób, język rosyjski, bułgarski - b. do- 
bre warunki. Słupsk, 43-45-73. 
SPRZEDA WCZYNIE, sprzątacz- 
ki, cukierników, kierowcę zatrudnię od 
zaraz. Kontakt osobisty w godzinach 
popołudniowych - Rowy, Słoneczna 7, 
BEZA. 
ZATRUDNIĘ kierowcę kat. C, po- 
rtiera - emeryta. Słupsk, Zielona 6a. 
WYJAZD za granicę - 2 miesiące. 
Zarobek dzienny dla pracowitych prze- 
ciętnie 80 USD. W 1995 r. wyjechało z 
nami 1 000 osób. Stowarzyszenie Mię- 
dzynarodowe "Wspólny Dom". 93-578 
Łódź, Wróblewskiego 26 A. Załączyć 
dwa znaczki po l zł A-555 
PRZYJMĘ do pracy operatora 
DT -7 5, koparki hydraulicznej, ostrów- 
ka. Koszalin, 457 -800 (20 - 22). 


ROZNE 


I:
 


WYDZIERŻA WIĘ trzy stoły bilar- 
dowe na sezon. Koszalin, 40-56-27. 


KOMIS RTV ZAPRASZAMY - 
TANIE TELEWIZORY. USTKA, 
SPRZYMIERZEŃCÓW 19. 
UNIEWAŻNIA się paszport ob. 
Chin Li lun nr. 1457747 zagubiony w 
dniach 16 - 1804.96 roku. 
KOCIĘTA perskie rodowodowe. 
Słupsk, 437-105. 
SZUKAM prawej strony 200 000. 
Słupsk, 220-64. 


[
 TURYSTYCZNE 


BILETY autokarowe Europa. 
"AUGUSTYN" Słupsk, 27-513. 
HISZP ANIA 368 DM, Paryż, Gre- 
cja, Skandynawia, Włochy, Tunezja, 
Maroko, Indie, kolonie letnie, Mazury 
i wiele innych atrakcyjnych ofert. 
EN-TUR, Koszalin, ul. Kaszubska 3, 
tel. 42-79-64. 


BIESZCZADY 17 - dniowe 
kolonie letnie w Ustrzykach 
Dolnych. Niska cena skierowań 
- sprzedaż ratalna. B.U.H. "KU- 
RIER", Kołobr
g, tel. 237-51. 


WCZASY Węgry. TANIO! 24.06. 
- 04.07. 1996. Słupsk, 451-345. 
WCZASY, wycieczki, bilety, WĘ- 
GRY, BUNGALOWY, NAJT ANIEl!! 
SUPER OFERT A CAL Y ŚWIAT. 
HERKULES EXPRESS. Słupsk, Rey- 
monta 13,261-03. 
 
- ""'"'" 


LOMBARDY 


LOMBARD Słupsk, Zamenhofa 
3/1. 
LOMBARD Słupsk, Buczka l, tel. 
24-111. 
LOMBARD Słupsk, Filmowa l, DH 
MERKURY, tel. 23-177. 
"FELIX" - pożyczki pieniężne pod 
zastaw. Koszalin, Zacisze 15. 
LOMBARD Tuwima 3. Słupsk, 
281-25. 
LOMBARD, komis. Słupsk, Piłsud- 
skiego 1,281-25. 
LOMBARD "Labirynt" czynny całą 
dobę: codziennie, niedzielę i święta. 
Koszalin, Kasztanowa 8,40-45-84. 


1 1111//1///// f 1//////1///1/// , I/I , ///1//1///11.//.///1/,////// , //1111111 , 1111 
Prezydent Miasta Kołobrzegu 
zaprasza do składania 
ofert pracy na stanowisko 
SEKRET ARZA MIASTA 
KOŁOBRZEGU. 
Kandydat winien spełniać w szczególności następujące 
warunki: 
- preferowane kwalifikacje: Wykształcenie wyższe o 
kierunku prawniczym, administracyjnym lub 
ekonomicznym, 
- doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzi, 
- co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku 
kierowniczym, 
- dobry stan zdrowia. 
Oferty pracy należy składać w Wydziale Organizacji i 
Nadzoru - Kadry Urzędu Miejskiego w Kołobrzegu (pokój 
nr 20). 
Termin składania ofert - 14 dni od daty ukazania się 
ogłoszenia... 
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo 
swobodnego wyboru oferty. K-54 l 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


strona 7 


Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 
"Warta" SA, Oddział w Koszalinie 


zatrudni 
Kierownika 
Przedstawicielstwa 
w Szczecinku 


Wymagane kwalifikacje: 
- wykształcenie średnie lub wyższe 
- co najmniej roczne doświadczenie w pracy 
w ubezpieczeniach lub bankowości 
Oferty prosimy składać: 
TUiR "Warta" SA Oddział w Koszalinie 
ul. Zwycięstwa 107 
75-028 Koszalin 
Inf. tel. 411-829,411-846 


NAdTANSZY 
STnłOPIAN 


* styropian budowlany M15, M20, M30 
* płyty styropianowe laminowane papą 
* kompleksowe systemy dociepleń budynków 
* kasetony sufitowe ozdobne * sztukaterię styropianową 
* listwy ozdobne przysufitowe *kleje do kasetonów i 
li tew 
 
S TERM EX .. 
><>6'l	
			

/Image0008.djvu

			8 


strona 


18 
 


:
::>; :.
 


dni do igrzysk I 
! 
y 
Atlanta 1996 


Przedpełski 
po raz 
dziesiąty 


Za 80 dni w Atlancie zapłonie znicz 
26. Letnich Igrzysk Olimpijskich. Już 
dzisiaj wiadomo, że będą to dziesiąte, 
jeżeli chodzi o udział. igrzyska Janu- 
sza Przedpełskiego - prezesa Po- 
lskiego Związku Podnoszenia Cięża- 
rów (pełni on tę funkcję od 1959 ro- 
ku). 
Będzie to absolutny rekord wśród 
prezesów polskich związków sporto- 
wych i nie tylko. Janusz Przedpełski 
działa w polskich ciężarach od pię- 
dziesięciu lat. Podczas igrzysk w At- 
lancie będzie sędzią w turnieju sztan- 
gistów. Po raz pierwszy władze 
Międzynarodowej Federacji Podno- 
szenia Ciężarów powierzyły mu te 
obowiązki w 1960 roku podczas igrzysk 
w Rzymie. Od tego czasu jest sędzią, 
a także członkiem międzynarodowe- 
go jury w każdych igrzyskach. Po 
Rzymie było Tokio, Meksyk, Mona- 
chium, Montre
l. Moskwa, Los Ange- 
les, Seul i Barcelona. Teraz czas na 
Atlantę. (suw) 


1 ·  GLOS POMORZA
.. 
Finał Pucharu UEFA 


....",/ - 
...
I<.Q$?glin;, 
4t&Ji
1

..$f(iJp$K;,2
2t

 


Złote medale 
studentów WSInż. 


. 30 kwietnia - l maja 1996 r. 


, 


Bayern - Girondins 
w Monachium 


Już tradycyjnie każdego roku w maju rozgrywane są finałowe pojedyn- 
ki piłkarskie o europejskie puchary. W środę, 1 maja, odbędzie się pier- 
wszy z nich. W Monachium tamtejszy Bayern podejmować będzie Giron- 
dins Bordeaux w pierwszym spotkaniu finałowym o Puchar UEFA (w tych 
rozgrywkach w finale rozgrywany jest mecz i rewanż). 


Faworytem tej rywalizacji jest mona- 
chijski Bayern, który w tegorocznej edy- 
cji rozgrywek spisywał się znakomicie, 
szczególnie w spotkaniach wyjazdowych 
(aż pięć wygranych!). Drużyna niemiecka 
nie może jednak nie doceniać zespołu 
francuskiego. Girondins w drodze do fi- 
nału wyeliminował między innymi dwa 
niemieckie zespoły: Eintracht Frankfurt 
oraz Karlsruher SC. Piłkarze z Bordeaux 
pokonali również w ćwierćfinałowym 
dwumeczu słynny AC Milan. W pier- 
wszym finałowym pojedynku nie zagrają 
jednak w zespole francuskim dwaj czoło- 
wi piłkarze: Zinedine Zidane i Christophe 
Duqarry. Muszą oni pauzować za żółte 
kartki. To duże osłabienie tej drużyny. 


W Radomiu odbyły się XVIU Akademickie Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym. . 
Startowało po dziesięć zespołów żeńskich i męskich z całej Polski: Po raz pierwszy w 
finale tej imprezy uczestniczyła reprezentacja Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszali- 
nie i odniosła duży sukces. 
W turnieju indywidualnym mężczyzn bardzo dobrze spisał się Tomasz Marciniak- 
student III roku elektroniki w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie. Został on 
akademickim mistrzem Polski. Pozostali koszalinianie uplasowali się poza podium. 
W turnieju drużynowym pingpongiści WSInż. zajęli pierwsze miejsce. W elimina- 
cjach drużyna w składzie: Henryk Gaweł (szkoleniowiec ekipy koszalińskiej), Tomasz 
Marciniak, Roman Wnęk i Grzegorz Spychalski pokonała kolejno: Akademię Rolniczą 
Wrocław 6:0. WSInż. Opole 6:2, Akademię Rolniczo-Techniczną Bydgoszcz 6:2 oraz 
Akademię Rolniczo-Techniczną 6:4. 
W półfinale k:oszalinianie zwyciężyli poznańską Akademię Rolniczą 6: 1, a w finało- 
wym pojedynku wygrali ponownie z Akademią Rolniczo-Techniczną z Olsztyna, tym 
razem 6:2. 
W śród kobiet reprezentację WSInż. Koszalin w turnieju drużynowym tworzyły: Mo- 
nika Matyszczuk, Barbara Stelmaszyk i Sylwia Januszewska. Zajęły one 8. pozycję. 
Warto podkreślić. że sekcja tenisa stołowego przy AZS WSInż. działa od lutego 
bieżącego roku. Tym bardziej sukces koszalińskich studentów zasługuje na uznanie. 
Gratulujemy! (suw) 


XVIII Festiwal 
Piłki Ręcznej 


W dniach 1-3 maja w Koszalinie i Miel- 
nie rozgrywany będzie XVIII Festiwal 
Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. 
W imprezie wystąpi 40 zespołów w pię- 
ciu kategoriach wiekowych. Dziewczęta 
rywalizować będą w rocznikach 1983 i 
1984, a chłopcy - 1982, 1983 i 1984. 
Organizatorami festiwalu są: Okręgo- 
wy Związek Piłki Ręcznej w Koszalinie, 
Klub Sportowy Piłki Ręcznej Gwardia 


oraz Uczniowskie Kluby Sportowe - 
"Osiemnastka" z SP 18 i "ABC" z SP 5. 
Festiwal, którego inicjatorami byli mię- 
dzy--innymi obecny senator RP Lech 
Czerwiński i długoletni trener koszaliń- 
skiej Gwardii Jan Stasiuk, na stałe wrósł 
w sportowy krajobraz Koszalina. O jego 
randze świadczy wpisanie do kalendarza 
imprez Związku Piłki Ręcznej w Polsce. 


Na koszalińskich parkietach pierwsze 
sportowe kroki stawiały dzieci niemal z 
całej Polski, a także z Danii, Francji i Nie- 
miec. 
Głównym celem i ambicją organizato- 
rów jest jak najlepsze zaprezentowanie re- 
gionu Pomorza Środkowego, promocja 
piłki ręcznej oraz dostarczenie satysfakcji 
i radości dzieciom oraz młodzieży. 
Pierwszymi sponsorami, którzy zarea- 
gowali na apel organizatorów i przyszli z 
pomocą byli: Koszaliński Okręgowy 
Szkolny Związek Sportowy, Uzdrowiska 
Połczyn-Zdrój, hurtownia odzieży 
"Grześ" oraz firma "Poligraf' Jerzego Ol- 
szewskiego. (mars) 


Pod 
"okręgową" 
siatką 


Seniorzy 
Rózegra
 kólejoe pojedypld wkl
- 
'c sie okręgo\\,ej siatkó\Vki mężczyzn. Oto 
ręzultaty: A7.£ WSPSłupsk ...2- Szejk 
Kai-lino 3:0, AZSuWSP 
 Jantar Ustka 
,. 3; l
 DarloviauDarłąw() 
Jantar 0:3; 
. Dadbv
ą :..:;;;;.. Pogoń PołczynC:Zdroj ,3
2
. 
i MirstaIMirosławiec..::....::Pogon Q:3; Jari'-. 
k tar .,.....,SzejkO:J, Szejk - M!rsiar3:().' 
. 'Tab
łd .. 
J;'$zejk. fJ 16 21.. rp. 
2
Jąritar iri16 22
15 
. '.. . .. ..u.... ,..... , 
.,...' ,.... .... 


.'. 


3. AZS WSP 
4. Pogoń 
S. 1)arłóvia 
6. Mirstal 


8 14 21-9 
10 n 14-24 
8. 10 12-20 
7 . 9 7-18 
Juniorzy młodsi 


"Koiejne pojedynkitozegranorÓw:niez . 
w klasie okręgowejjunior6w młod.. 
szych.Otowyniki:P9go
 '. Połc;zyn.;. ., 
:ZdróJ- Wielim SzczecimikO:3. Miesz
 
koPołczyn-Zdrój -Pog
ń'J:l,Wie- 
Um .-:-:::- Delfin ..Darłowo 3:0, ..Delfin - 
Mieszko 0:3, Pogoń - Kotwica Kołob- 
rzeg3:2. KotwiCa - Delfin 2:3. 
.... Tabela .. 
1. . Mieszko '8 
,2.Wieiiril,7 
. 3.Pogon ,8 
4.l)elfiri .8 
5$otWiC
 7 


15 21..7 
13 20-4 
12 13
16 
lOt ą.:22.. 
76

1 . 
(suw) ..... 


} 


Najlepszy 
wśród 
ntłodzików 


W Wyrzysku (woj. pilskie) rozegrano 
strefowe mistrzostwa Polski młodziczek i 
młodzików w tenisie stołowym. 
W zawodach znakomicie spisał się za- 
wodnik KTS Koszalinianin, Bartosz Ży- 
ła. Okazał się on najlepszy wśród młodzi- 
ków i jako jedyny reprezentant woj. ko- 
szalińskiego zakwalifikował się do fina- 
łów mis
rzostw Polski (Warszawa 10- I I 
maja br.). 
Bardzo dobrą formę zademonstrował 
również naj młodszy uczestnik turnieju, 
II-letni Jacek Śmigasiewicz z Pomorza- 
nina Sławoborze, który został sklasyfiko- 
wany na 4. miejscu. (mars) 


Liga MW juniorów 


"Szczecińska" 
Wyniki 22. kolejki: Drawa Drawsko- 
Chemik Police 2:2 (1: 1). Tur-Victoria S ia- 
nów - Olimp Złocieniec 0:0, Pogoń I 
Szczecin - Ina Goleniów 2:0 (0:0), Spar- 
ta Gryfice - Energetyk Gryfino O: 1 (O: 1), 
Pogoń II Szczecin - Flota Świnoujście 
4: l (2:0), Arkonia Szczecin - KP Szcze- 
cinek 2:2 (0:0), Stal Stocznia Szczecin - 
Błękitni Barwice 4:1 (1:0). Orzeł Biały 
Wałcz - Gwardia Koszalin 1: 1 (O: 1). 
Tabela 
1. Pogoń I 21 55 70-14 
2. Stal Stocznia 21 49 49-16 
3. Orzeł Biały 20 39 39-19 
4. Pogoń II 21 36 38-27 
5. Błękitni 21 35 40-31 
6. Chemik 21 34 51-32 
7. Arkonia 21 32 35-28 
8. KP Szczecinek 21 31 32-36 
9. Ina 21 31 28-35 
10. Gwardia 21 28 45-35 
11. Energetyk 20 20 26-34 
12. Tur-Victoria 21 17 23-47 
13. Drawa 21 13 30-63 
14. Flota 21 10 15-38 
15. Olimp 21 10 11-59 
16. Sparta 7 6 6-24 
W najbliższą środę, 1 maja, odbędzie 
się kolejna runda spotkań. Gwardia Ko- 
szalin podejmować będzie Stal Stocznię 
Szczecin (godz. 12, stadion przy ul. Fała- 
ta 34), Błękitni Barwice zmierzą się z Ar- 
konią Szczecin (godz. 12, stadion w Bar- 
wicach), KP Szczecinek walczyć będzie 
u siebie z Pogonią II Szczecin (godz. 13. 
stadion przy ul. Piłsudskiego), a Olimp 
Złocieniec podejmować będzie Chemika 
Police (godz. 15, stadion przy ul. Połczyń- 
skiej). W pozostałych meczach zmierzą 
się: Orzeł Biały Wałcz - Drawa Draw- 
sko. Hota Świnoujście - Sparta Gryfice, 


Energetyk Gryfino - Pogoń I Szczecin, 
Ina Goleniów - Tur-Victoria Sianów . 
(suw) 


" Pomorze" 


Wyniki 20. kolejki piłkarskich poje- 
dynków juniorów: Elana Toruń - Jantar 
Ustka 3:0, Arka Gdynia - SALOS 
Słupsk 1 :0, Pomezania Malbork - Zawi- 
sza Bydgoszcz 0:2, mecz Polonia Byd- 
goszcz - Lechia Gdańsk nie odbył się. 
Polonia Gdańsk - Stomil Grudziądz 2:0, 
Bałtyk Gdynia - Błękitni Orneta 6:0, 
Wierzyca Starogard Gdański - Wisła 
Tczew 1 :2, Chemik Bydgoszcz - Polo- 
nia Elbląg 1:0. Zaległy pojedynek: Che- 
mik - Zawisza 0:2. 
Tabela 
1. Zawisza 20 58 62- 9 
2. Bałtyk 20 46 62-26 
3. Lechia 19 42 48-25 
4. Jantar 20 35 34-30 
5. Wisła 20 34 36-28 
6. Polonia Gd. 20 32 41-31 
7. Chemik 20 30 31-25 
8. Polonia Bdg. 19 28 25-29 
9. Arka 20 27 22-21 
10. SALOS 20 27 31-42 
11. Stomil 20 26 38-40 
12. Polonia Elb. 20 23 32-30 
13. Elana 20 22 33-44 
14. Wierzyca 20 18 27-40 
15. Pomezania 20 7 14-48 
16. Błękitni 20 3 15-83 
W najbliższą środę (1 maja) rozegrana 
zostanie 21. seria spotkań. U stecki Jantar 
u siebie na stadionie przy ul. Sportowej 
zmierzy się o godz. 13 z Chemikiem Byd- 
goszcz. W Słupsku SALOS grać będzie z 
Polonią Gdańsk. Początek gry o godz. 12 
na słupskim stadionie przy ul. Krzywou- 
stego. (fen) 


ZostAtfłie.i. ... 
chwili 
. . We' WłOsZech żakończyły się?,I Mi- 
/stfŻ9stwa .
tlropy w laekwi:)ildo IT.f
 
.u

idzo dobrie spisali się w nich n:ipre- 


u' . ....... 


........ . 
zeJ)tahci PQlsk:i,.którlY \Y generalr)(
j\ 
klasyfikacjizajęlipierw
ze miejsce.... . 
W perspektyWiezawod6w <> drUzy,; 
nowy Puchar Eutopy.któi
oąbędą,usię 
'. wczętwcl! br.. Vi Ęoszalinie. waiteąd- 
. nÓtó\V
nia są złote medale żar6
no Po- . 
lek jak iPolak6ww walkachdtużyn:o- 
wych.(suw)' '. 


W IV lidze 


W najbliższą środę, 1 maja, kolej- 
ną rundę rozegrają czwartoligowcy. 
Oto zestawienie par: Drawa Drawsko 
Pom. - Płomień Myślino (godz. 13, 
stadion przy ul. Okrzei), OSiR/Spój- 
nia Świdwin - Tur-Victoria Sianów 
(godz. 17. stadion przy ul. Żerom- 
skiego). Pogoń Połczyn-Zdrój - 
Lech Czaplinek (godz. 13, stadion 
przy ul. 15 Grudnia), KP Szczecinek 
- Zawisza Grzmiąca (godz. 11, sta- 
dion przy ul. Piłsudskiego), Darłovia 
Darłowo - Olimp Złocieniec (godz. 
15, stadion przy ul. Sportowej). Błę- 
kitni Barwice - Pomorze Gościno 
(godz. 15, stadion w Barwicach), 
Mechanik Bobolice - Gryf Polanów 
(godz. 15, stadion przy ul. Mickiewi- 
cza). Iskra Białogard - Gwardia-Sa- 
turn Mielno (godz. 14. stadion przy 
ul. Moniuszki). (suw) 


Zapowiadają się mimo tego duże emo- 
cje. Telewizja Polska zaplanowała bez- 
pośrednią relację z tego pojedynku. Po- 
czątek w programie 1 o godz. 19.55. 
Przypominamy, że żaden z zespołów 
występujących w tegorocznym finale nie 
ma jeszcze w swojej kolekcji Pucharu UE- 
FA, a Y" ubiegłym roku triumfatorem tych 
rozgrywek została włoska AC Panna, 
Przedstawiamy tegorocznych finali- 
stów: 


Bayern Monachium 


Bayern w historii zdobywał trzynaście 
razy tytuł mistrza swojego kraju. Puchar 
Niemiec stawał się łupem monachijczy- 
ków osiem razy. Ponadto Bayern trzy ra- 


zy triumfował w rozgrywkach o Puchar 
Europejskich Mistrzów Krajowych (1974, 
1975 i 1976 r.) i raz wywalczył europej- 
ski Puchar Zdobywców Pucharów 
(1967 r.). 
Droga do finału 1996 r.: rozgrywki za- 
sadnicze - z L<>komotivem Moskwa - 
0:1 (u siebie) i 5:0 (na wyjeździe), z Raith 
Rovers - 2:0 (w) i 2: 1 (s), z Benficą Liz- 
bona-4:1 (s) i 3:1 (w), Nottingham Fo- 
rest - 2:1 (s) i 5:1 (w), z FC Barcelona 
- 2:2 (s) i 2: 1 (w). 
Girondins Bordeaux 


Drużyna z Bordeaux nie odnosiła w hi- 
storii tylu znaczących osiągnięć co jej fi- 
nałowy przeciwnik. Cz
er:Y razy była mi- 
strzem Francji i trzy razy zdobywała pu- 
char tego kraju. Największym osiągnię- 
ciem Girondins w rozgrywkach o europej- 
skie puchary były występy w półfinałach 
PEMK (1985 r.) i PZP (1987 r.) 
Droga do finału 1996 r. - awans z roz- 
grywek o Puchar Intertoto; runda wstęp- 
na - z Karlsruher SC - 2:0 (w) i 2:2 (s); 
rozgrywki zasadnicze - z Verdarem 
Skopje - 2:0 (w) i 1:1 (s); z Rotorem 
Wołgograd 2: 1 (s) i 1:0 (w); z Betisem Se- 
willa - 2:0 (s) i 1:2 (w); z AC Milan- 
0:2 (w) i 3:0 (s); ze Slavią Praga - 1:0 
(w) i 1:0 (s). (suw) 


Pomorska 
Liga 
Oldboyów 
I liga 
Wyniki 13. kolejki: Amator Kołob- 
rzeg - OSiR Szczecinek - przełożony 
na 30 kwietnia godz. 17, Sparta Gryfice 
- Mirstal Mirosławiec 0:3, Światowid 
Łobez- Unia Białogard 3:0, Rega Trze- 
biatów - Cer-Bud Słupsk - mecz się 
nie odbył. Kolejarz Wierzchowo - Bał- 
tyk Koszalin O: 1. Pauzowali Czarni Czar- 
ne. 


Tabela 
1. Światowid 13 25 32-20 
2. Cer-Bud 12 23 40-20 
3. Unia 13 23 21:17 
4. Mirstal 12 22 29-23 
5. Bałtyk 12 17 22-22 
6. Czarni 12 17 21-27 
7. Amator 11 16 28-17 
8. Rega 11 16 29-34 
9. OSiR Szczecinek 11 11 16-33 
10. Kolejarz 12 9 14-26 
11. S parta 11 5 11-27 
II liga 


Wyniki 11. kolejki: Tęcza-Hubertus 
Biały Bór - Alanda Cybowo 1:2, Darło- 
via Darłowo - MOSiR Ustka 5:0, Dro- 
bex Połczyn-Zdró,i - Sokół Karlino 2: l, 
Wybrzeże Biesiekierz - Płomień Myśli- 
no 0:4. Parne t Świdwin - Drawa/Kry- 
stan Drawsko 3: l. 
Tabela 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 


l. Darłovia 
2. Płomień 
3. MOSiR Ustka 
3. Alanda 
5. Drobex 
6. Sokół 
7. Parne t 
8. Tęcza/Hubertus 
9. Wybrzeże 
10. Drawa/Krystan 


28 58-17 
24 38- 26 
22 37-24 
19 22-25 
17 29-19 
16 27-28 
13 24-30 
11 20-22 
7 14-39 
3 12-51 
(suw) 


r".. 

.".. 


. . . . .. 
.... .....-. ".. 
. .... . 
. .. . 
... . . .... -. .. . ... 
G ....... ..... . .. .... .. . ..... ... ł ......... · 
u._:.:" /:".;. '-:. :: ..:::" :} ::";.. 00", : .::::". :_." ........ . ..;.". ._._ . :. ....::.:=-: .::.::;" .'::-0 :
:\'_'_/':_"" "," _:".. ..........." :::..:........::.. .". . _.:"". . .....<. 
, ": ..' 
.: .. ... . .. 13 ..:".....:'. ..... m .', . . .'. . .. . ' r ;.'. ... .::.:'. "'. Z ',." . :.".' ; . } ...... . . <"" 1 . " a " .'. .... O t ",. m . . . .. ...... '.. S ' ......... łą " 
.. .. _ n ..... ....... . . 
. ".". ':":.-:" . ..:;:. . .->.:-' .......:.:. - :. :... : "-.:'.. ....:::.. n.": '}:::".. .:
:: ....("0 :..:..> ::
;:': ":".: ::::':
. _. . .::.:: _' ..:.:......:: .:" - ....... :.... :::
.". :.::._.:. ...
.._. .": ._. ". :.. :. :
:,": ':':'....': ". :." 
". ..". "." .....". ",", ": .......". 
.. . ... . . ...... -.. . 
. . 
. ... 
.. . 


f)zisiaj(środa; J bm;)p.astadiónie mieleckiejStaU piłk
ka reprezentacjat'olski 
.... r
zegra towarzys.kiespotkanie Z narQffową"jedeJ)as.tką'
 Białorusi. Telewizja Po- 
. iska zaplanowała transmisję zutegopojedynkU o godz. 17.10 w prograrrue2. 
...
 Białorusinami "biiiło-cze
oni" spótkali Się przed dwoma laty w Radomiu. 
. padł- wtedyrez1iłtatI:r.J>óźniejzar6w(.lQjędn
jjak idrugiej drużynie nie wiodto 
· się najlepiej w spotkaniąchmiędzypaństwowych. . Oba zespoły nie wywalczyły 
. awansU do fiiiałówME'96. a obecnie PlL}'gotov/ująsiędouęliminacjiMŚ '98. . 
Wąrto jednak podkreślić, że Białorusini weliminacjach ME '9
 sprawili wielką' 
.... sensację wygrywając u siebie z Holandią 1:0, .Mimp wahań formy powinni oni być 
.. wymagającymspanngpmtnerem dla Polaków. Przypominamy, że wpolskiejdru- ... 
...zynie zabraknie kadrowic
6w wYstępujących akt
Ialnie w 
ódzkiin Widze
ie. Wi.. ... 
dzew roźegrabowjemdzisiaj zaległy mecz ekstraklasy z Sokołem Tychy. (suw) 


III liga "Wielkopolska" 
Odrabiają 
marcowe 
zaległości 


W środę. 1 maja, w III lidze wielko- 
polskiej odbędą się zaległe pojedynki z 
19. kolejki spotkań. Z reprezentantów 
województwa koszalińskiego grać będą 
tylko piłkarze koszalińskiej Gwardii, bo- 
wiem kołobrzeska Kotwica rozegrała 
mecz z Intratem Wałcz w wyznaczonym 
terminie. Przypominamy, że kołobrzeża- 
nie wygrali 3:2. 
Piłkarzy koszalińskiej Gwardii czeka 


bardzo trudny mecz. Zmierzą się oni u 
siebie z nowym liderem rozgrywek Dy- 
skobolią Grodzisk Wlkp. Koszalinianie 
wystąpią na pewno bez podstawowych 
graczy. Arkadiusza Gosika i Piotra K wa- 
pisza. którzy muszą pauzować za czerwo- 
ne kartki. To duże osłabienie zespołu. 
Przypominamy, że jesienią ubiegłego ro- 
ku w Grodzisku Gwardia przegrała 1:6. 
Początek spotkania o godz. 16 na sta- 
dionie przy ul. Fałata 34. 
W pozostałych meczach zmierzą się (w 
nawiasach wyniki z rundy, jesiennej): 
Lech II Poznań - Flota Swinouj
cie 
(2:3), Polonia Jastrowie - Polonia Sro- 
da Wlkp. (0:1), Lubuszanin Drezden- 
ko - Polonia Chodzież (2: 1), Luboń- 
ski KS - Warta Śrem (2:2), Ina Gole- 
niów - Błękitni Stargard Szczeciński 
(0:5). (suw)  


Przechlewo 3:3 i 4:0 - M. Łojek. J. 
Sieprawski i B. Dułak po 1 (B) oraz R. 
Żebrak, 1. Prądziński i G; Rajnert po 1 (B), 
Chrobry Charbrowo - Jantar Ustka 1:3 i 
Chrobry - Gryf 95 Słupsk l: 1 - M. 
Skowroński - 1 (Ch) oraz T. Szturo - 2 
i R. Andraszak - 1 (1), Garbarnia Kępice 
- Czarni Czarne 2:2 i 1:0 - T. Pietrasik 
i E. Czelewicz po 1 (G) oraz K. Plota - 2 
(Cz), Bistal Machowino - Ikar Rędziko- 
wo 2: 1 i 0:0 - A. Oleksiuk i I. Grota po 1 
(B) oraz K. Leńczyk - 1 (I). 
Tabela 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 


1. Piast 
2. Sława 
3. Jantar 
4. Garbarnia 
5. Bytovia 
6. Start M. 
7. Chrobry 
8. Brda 
9. Czarni 
10. Polonez 
11. Ikar 
12. Bistal 
13. Sparta 
14. Start Ł. 
15. Wybrzeże 
16. Orzeł 


49 51-25 
45 49-21 
44 47-19 
37 43-20 
37 37-26 
33 36-28 
29 38-41 
29 39-38 
28 33-32 
25 26-26 
24 32-38 
21 26-41 
20 28-44 
18 31-48 
16 18-35 
10 22-74 


... Eliminacje 
strefowe 


if"brJ
e:


j:
;o:l


:

.... 
"
ji pąy uL3 Marca 50w Świdwiriie 
i'1i[
i

: 
.' W. środę. l. maja, dziewczęta i .' 
.(jhł,?pcy walczyc będąQ(łgodZ.12w' 
grach singlo\.V}'ch, aw czwartekod .. 
...&
Z;9wgrachpOdW
j
YĆ
.JSł1

' . 


III liga "Pomorza" 
Tylko Gryf 95 
W roli gospodarza 


W środę (1 maja) po raz 25. piłkarze w 
lU lidze "Pomorze" rywalizować będą o 
mistrzowskie punkty. Z drużyn z woje- 
wodztwa słupskiego tylko Gryf 95 wystą- 
pi w roli gospodarza. Zmierzy się on na 
stadionie przy ul. Zielonej Iz Polonią El- 
bląg. Początek gry o godz. .17. Siły obu 
stron są wyrównane, chociaż elblążanie są 
wyżej sklasyfikowani w tabeli i zajmują 
szóstą lokatę. Jesienią Polonia u siebie 
wygrała 2: 1. 
Lęborska Pogoń wyjeżdża do Wisły 
Tczew. Na tczewskim boisku zawsze 
trudno jest o punkty. Wynik tej konfron- 
tacji, która zacznie się o godz. 12 jest spra- 
wą otwartą. W I rundzie lęborczanie przed 


własną publicznością pokonali wiślaków 
4:0. 
Do Chełmży udaje się Stal Jezierzyce. 
Tamtejsza Legia jest faworytem tej po- 
tyczki. Piłkarze rozpoczną walkę o godz. 
12. W Jezierzycach wygrali legioniści 5:3. 
W innych meczach spotkają się (w na- 
wiasach rezultaty z I rundy): w Inowroc- 
ławiu Goplania z Gryfem Wejherowo 
(0:2), w Grudziądzu Olimpia z Geda- 
nią Gdańsk (3:3), w K widzyniu Rodło 
- Brda Bydgoszcz (0:1), w Bydgoszczy 
Chemik z Kaszubią Kościerzyna (2:0), 
w Gdańsku Lechia z Elan!} Toruń (1:2), 
w Gdyni Arka z Wdą Świecie (1:0). 
(fen) 


o puchar prezesa 


W środę, 1 maja, oraz w czwartek, 2 maja, na kortach tenisowych przy ul. A. Lampe- 
go w Koszalinie rozegrany zostanie Otwarty Turniej Tenisowy o puchar prezesa Ko- 
szalińskiego Klubu Tenisa Bałtyk. Początek zawodów w oba dni o godz. 10. Organiza- 
torzy zapraszają wszystkich do udziału w imprezie. (suw) 


Klasa okręgowa 


Koszalin 


Wyniki 17. kolejki: Głaz Tychowo - 
Wielim Szczecinek 2: 1, Calisia Kalisz 
Pom. - Syrena Rymań 2:2, Leśnik Ma- 
nowo - Orzeł Łubowo 3:1, Drzewiarz 
Świerczyna - Pomorzanin Sławoborze 
3:0, Pogon Wierzchowo - MKS Karlino 
2:7, Kotwica - Piast Drzonowo - Jan- 
tar Siemyśl 2:1, pauzował Wicher Mie- 
rzym. 


,., .... 


Tabela. 
1. MKS Karlino 16 37 49-19 
2. Leśnik 16 32 38-25 
3. Głaz 15 26 29-21 
4. Calisia 15 24 32-32 
5. Kotwica-Piast 16 22 31-26 
6. Pomorzanin 16 22 31-30 
7. Syrena 15 22 29-30 
8. Wicher 15 22 23-26 
9. Jantar 16 20 39- 37 
10. Pogoń 16 19 32-39 
11. Drzewiarz 16 17 26-37 
12. Wielim 16 14 23-45 
13. Orzeł 16 11 18-33 


W środę. 1 maja, rozegrana zostanie ko- 
lejna runda spotkań. Oto zestawienie par: 
Syrena - Kotwica-Piast, Jantar - Po- 
goń, MKS Karlino - Drzewiarz, Pomo- 
rzanin - Leśnik, Orzeł - Głaz, Wicher 
- Calisia. Pauzuje Wielim. Wszystkie 
pojedynki rozp.oczną się o godz. 12. 
(suw) 


Słupsk 


Piłkarskie zespoły słupskiej klasy ok- 
ręgowej rozegrały 21. serię pojedynków. 
Padły w nich następujące rezultaty (pier- 
wszy seniorów, drugi juniorów): Sława 
Sławno - Orzeł Pęplino 2:0.i 6: 1. gole 
strzelili: K. Więckowski i G. Mroczkow- 
ski po 1 (S), Start Miastko - Start Łeba 
2: l i 15:01 - D. Paprzycki - 2 (S) oraz 
samobójcza dla gości, Wybrzeże Objazda 
- Polonez Bobrowniki 1:1 i 3:1 - A. 
Węcławik - l (W) oraz W. Bazylczyk 
- 1 (P), Piast Człuchów - Sparta Syce- 
wice 4: 1 i 17:0! - G. Dowksza - 2, P. 
Cywka i A. Aleksiejew po 1 (P) oraz R. 
Mazur - 1 (S), Bytovia Bytów - Brda 


W środę (1 maja) rozegrana zostanie 
22. kolejka. O godz. 11 zmierzą się (go- 
spodarze na I miejscu): Jantar Ustka - 
Bytovia Bytów (stadion przy ul. Sporto- 
wej). Pozostałe mecze o godz. 13 i grać 
będą: Ikar Rędzikowo - Garbarnia Kę- 
pice, Orzeł Pęplino - Bistal Machowino 
(boisko w Strzelinie), Czarni Czarne - 
Chrobry Charbrowo, Brda Przechlewo - 
Piast Człuchów, Sparta Sycewice - Wy- 
brzeże Objazda, Polonez Bobrowniki - 
Start Miastko, Start Łeba - Sława Sław- 
no. (fen) 


,.j 

 sam na sam 

 .. 
II! 
 
 
tJ

 ....,. 

 0-700 714 30 
ąaI Nowoś( a 
DZWOŃ! 


.-' 
en 

 

 

 ....:...... 

 C. :..:ir:::
. .. . ":
. 

 . '
j
:: :
tJ!t , 

. 
. .;::: 
NON STOP, 3,70 librin I VAT (37 072)
		

/Image0009.djvu

			- .. 
r' · 
.
 
- 

 
 
'" 
Lo 


('1 · r . 
O 


· r' 
r
 

 
 -:..-.. . - 

 


t · r 
J :L ł  - i" · 


l 


--- 


Las to 
gospodars wo 


" Tylko dwóch kombajnów nam brakowało - zbożowego i ziemniaczanego, 
A teraz nie mamy nic... " 


P owierzchnia lasów w 
trójkącie Złocieniec- 
Czaplinek-Mirosławiec, 
gależących do Nadleśnictwa 
Swierczyna, wynosi 16 tysięcy 
hektarów. Przeważają lasy so- 
snowe, dębowe i bukowe. Cały 
obszar podzielony jest na 16 leś- 
nictw, w których pracuje blisko 
70 osób. Od kwietnia do pa- 
ździernika przy zalesianiu, pie- 
lęgnacji i grodzeniu upraw leś- 
nych oraz innych pracach, za- 
trudnionych jest około 200 pra- 
cowników sezonowych. 
Do ciekawostek należy zaliczyć 
dwustusześćdziesięcioletni starodrzew 
bukowo-dębowy w rezerwacie Sośnica. 
Poza rezerwatem występują 300-letnie 
"pomnikowe" drzewa. Ochroną objęte 
są również stanowiska bociana czarne- 
go, orła bielika i rybołowa. 
W ubiegłym roku z lasów należących 
do nadleśnictwa pozyskano około 30 ty- 
sięcy metrów sześciennych drewna war- 
tości 30 miliardów starych złotych. Nie 
należy więc się dziwić, że wielu ludziom 
las najczęściej kojarzy się z wyrębem. 
Zanim wyrośnie 
i zaszumi las 


. 
I WS 


. 


. 


. 


ko różnicą, że posadzona przez leśnika 
sadzonka zaszumi dopiero nad jego 
wnukiem. "Szumi las-ma czas", mó- 
wi porzekadło: Nie wyrasta on jednak 
sam. Trzeba go hodować. Jedną z po- 
dstawowych zasad działań hodowlanych 
jest zachowanie najlepszych genetycz- 
nie drzewostanów. - Realizując pro- 
gram zachowania leśnych zasobów ge- 
nowych na terenie nadleśnictwa wyłą- 
czono 185 hektarów drzewostanu na- 
siennego dębu bezszypułkowego w po- 
bliżu wsi Nowe Laski - wyjaśnia nad- 
leśniczy Stefan Ryder. 
Obszary te chronione są nie gorzej niż 
rezerwaty. W ubiegłym roku udało się 
zebrać 10 ton żołędzi, w latach mniej 
urodzajnych zbiera się o
...z do 3 ton. 
Wartość jednej tony żołędzi tego dębu 
wynosi 2000 złotych. Zbiory zużywa się 
na potrzeby własne w 8-hektarowej 
szkółce. Z nadmiaru korzystają sąsiedzi. 
Do obsiania jednego ara potrzeba 55 ki- 


. 


logramów. Po rocznej uprawie pod na- 
miotem foliowym drzewka gotowe są 
do posadzenia. W uprawie w gruncie 
wykształcenie sadzonki trwa najmniej 
2 lata. Do odnowienia lub zalesienia po- 
wierzchni jednego hektara potrzeba od 
ośmiu do dziesięciu tysięcy sadzonek. 
Zalesiane są również naj słabsze grunty 
porolne VI klasy. Przed rokiem zalesio- 
no 133 hektary ziem popegeerowskich. 
W tym sezonie planuje się zasadzenie 
drzewek na około 40 hektarach; 
Na terenie nadleśnictwa wyłączono 
również 103 hektary nasiennych drze- 
wostanów bukowych. W ubiegłym ro- 
ku zebrano na potrzeby własne 3,2 tony 
nasion buka, z czego 700 kilogramów 
trafiło do przechowalni nasion buka w 
Białogardzie. Wybudowana w 1991 ro- 
ku, jako jedna z dwóch w Polsce, pra- 
cuje w oparciu o technologię na pozio- 
mie europejskim. Wysiew zmagazyno- 
wanych nasion nastąpi na wiosnę w tym 
roku. Na terenie nadleśnictwa wyłączo- 
ny jest jeszcze 19-hektarowy drzewo- 
stan nasienny sosny i hektar modrzewia. 
Każdego roku obsadza się dziesiątki 
hektarów powierzchni leśnych. Na tym 
jednak nie kończą się prace hodowlane. 
Uprawy trzeba chronić przed szkodni- 
kami. Najbardziej niebezpieczne są po- 
wtarzające się gradacje szkodników - 
głównie brudnicy mniszki (na obszarze 
Regionalnej Dyrekcji Lasów w Szcze- 
cinku wystąpiła masowo w latach 1992- 
1994), strzygoni choinówki i poprocha 
cetyniaka. 


. 


. 


Jest ich troje - Janina i Marian Kruszyna oraz ich córka Gab- 
riela. Zanim przyszły "inne czasy" , a państwo jeszcze hojną rę- 
ką dawało kredyty na kupno gospodarstw rolnych, postanowili 
- jak mówią - "pójść na swoje". Wzięli 12,7 miliona złotych 
kredytu i kupili w Nowym Worowie w gminie Ostrowice gospo- 
darstwo rolne. Teraz tego żałują. 


"Wiszq" W sklepie i za 
światło 


Owe "hektary" własnej ziemi, które 
miały im dać poczucie "bycia na swo- 
im", uważają dziś za swoje największe 
nieszczęście. 
Nie dość, że odbierają im prawo do 
zasiłków, a nawet do pełnej - jak w 
przypadku Janiny - renty, to powinni 
jeszcze płacić: podatek rolny, składkę 
na ubezpieczenie. Nie płacą jednak, bo 
pieniędzy nie mają. Wszędzie tylko no- 
wych długów im przybywa. 
- W sklepie "wisimy"już na 270 zło- 
tych, zaległości w oPłatach za wodę wy- 
noszą l 00 złotych, za światło- 240, na- 
wet z oPłat za abonament TV - 25 zło- 
tych się uzbierało - żalą się razem. 
W tym samym domu jeszcze miesz- 
ka ich syn z żoną. Żyją we dwoje z jego 
zasiłku dla bezrobotnych, wynoszące- 
go 240 złotych miesięcznie. I spodzie- 
wają się dziecka. 


Mają 30 hektarów ziemi, pięcioizbo- 
wy dom mieszkalny z kuchnią, oraz 
chlewnię i oborę, mieszczące się w jed- 
nym budynku. Stodoła jest też. A po- 
nadto kilka szop. Poza izbami wszystko 
puste. 
"Zielonego światła" nie 
doczekali 


rolnictwa w końcu "zielone światło" za- 
palić się musi. Dla nich się nie zapaliło. 


"Hektary" na 
nieszczęście 


Las to wielkie gospodarstwo, z tą tyl- 


Pusty jest chlew i obora_ W szopach 
nie ma maszyn. Po traktorze też nic nie 
zostało. Wszystko "zjadły" kredyty. 
Na ich spłatę poszło do tej pory 38 
milionów. Ale z tytułu odsetek po kre- 
dytach mają do zapłacenia jeszcze po- 
nad 100 milionów. Suma ta rośnie, bo 
długu od dawna już nie spłacają. 
-Nic zrobić się tu nie da. Wszystkie- 
muprzygląda się komornik-mówi Ma- 
rian Kruszyna - Jeśli cokolwiek uzna 
za tego warte, zaraz na tym rękę położy. 
Marian Kruszyna nie ma żadnych do- 
chodów. Nie przysługuje mu także za- 
siłek dla bezrobotnych. Bo - jak to tłu- 
maczy córka Gabriela - ojciec "ma 
hektary". Janina Kruszyna cierpi na 
zwyrodnienie stawów. Ma prawo do' 
renty. Ale otrzymuje tylko jej połowę. 
Jest tego 200 złotych miesięcznie. 
- Bo też "ma hektary" - powtarza 
Gabriela. 


-Mieliśmy tu już nawet 15 sztukbyd- 
ła: w tym i krowy mleczne oraz chowa- 
liśmy do 150 świń rocznie. Był komplet 
maszyn potrzebnych do uprawy gruntów, 
łącznie z traktorem Ursusem 3óD-3P. 
Tylko dwóch kombajnów nam brakowa- 
ło- zbożowego i ziemniaczanego. A te- 
raz nie mamy nic... Ani za co żyć-mó- 
wi Janina. 
Na przełomie lat 1989/1990, kiedy 
pieniąd
e piorunem traciły na wartości, 
chcąc się pozbyć długów, byli gotowi 
- zapewniają - na ich spłatę sprze- 
dać wszystko. Nawet inwentarz cały- 
żywy i martwy. Ale wszędzie słyszeli 
radę: "rolnik inwentarza się nie wyzby- 
wa". 


Szkółka "Dąbrówka" z sadzonkami dębu bezszypułkowego. 


Stale w "Kontaktach" 


ZBIGNIEW CZERWENKA 


Fot. archiwum 


Janina i Marian Kruszyna upatrują dla 
siebie jedynego ratunku w sprzedaniu 
swego - a może już nie ich? - gospo- 
darstwa. Chcą je dobrze sprzedać. "Do- 
brze" oznacza, że ten kto kupi gospo- 
darstwo, ureguluje ich długi w banku, i 
da im jeszcze tyle, iż starczy na kupie- 
nie małego domu z podwórzem. W któ- 
rym mogliby sami zamieszkać. 
__ o,"=""" W leisprawie bez przerwy wysyła- 
my do "Kontaktów" ogłoszenia. Jedy- 
nie tam - mówi Janina - ukazują się 
one bezPłatnie. N a Płatne ogłoszenia nas 
nie stać. 
N a razie, niestety, bez skutku. 
-I tak proszę pana tutaj żyjemy, 
"przymierając głodem czasem". Ale i na- 
dzieją, że kiedyś to się zmieni na lepsze 
- mówi Gabriela. 


++ 
+  

 


Giełda rolno-spożywcza 


Środkowo- 
pomorskie Hur- 
towe Centrum 
Rolno-Spożywcze SA Koszalin, 
ul. Szczecińska 52, tel. 420-708 


Owoce: jabłka (15 kg) - 25; cytry- 
ny (lO kg) - 15-33; grejpfruty (15 kg) 
- 40-42; kiwi (koszyczek) - 2,8-3,2; 
mandarynki (10 kg) - 38-48; pomarań- 
cze (15 kg) 37-38; winogrona (5 kg)- 
28-33; banany (18 kg) -47-49; jabłka 
importowane (12 kg) - 35-40; kokosy 
(1 szt.) - 2,5; melony (1 szt.) - 3; tru- 
skawki (1 kg) - 6. 
Jajka: (1 szt.) - 0,24-0,33. 
Kwiaty: chryzantemy (5 szt.) - 4,5- 
6; cymbidium (6 szt.) - 90-108; frezje 
(50 szt.) - 20-30; gerbery (25 szt.)- 
10-20; narcyzy (25 szt.) 5-12,5; goździ- 
ki (20 szt.) - 10-12; irysy (20 szt.)- 
8-12; tulipany (25 szt.) - 10-15; róże 
- "First Red" 80 cm (20 szt.) - 24- 
36; "Mercedes" 60 cm (20 szt.) - 18- 


24; "Mercedes" 45 cm (20 szt.)-16- 
18; "Jaguar" (20 szt.) - 16; "Red 
Velvet" 80 cm - 30; "Sasha" 60 cm 
(20 szt.) - 16-20; "Vivaldi" 80 cm 
(20 szt.) 26-30; "Mercedes" (krajowe) 
60 cm (20 szt.) 20-24; "Mercedes" 
(krajowe) 50 cm (20 szt.) 18-22; 
"Mercedes" (krajowe) 40 cm (20 szt.) 
- 14-20; kwiaty doniczkowe: cyk- 
lameny (1 szt.) - 3,5-4,5; azalie (1 
szt.) - 3,5-6,5; begonie (1 szt.) 3,5- 
6,5; róże miniaturowe (1 szt.) - 6,5; 
juki (1 szt.) - 4,5-7,5; saintpaulie (1 
szt.) - 2,5; spatyfilium (1 szt.) - 
6,5-6,8; guzmanie (1 szt.) - 3,5. 
(notowania z 25.04.1996 r.) 
(Oprac. pu) 


Poszli za tą radą, licząc na to, że dla 


Warzywa: buraki czerwone (20 
kg) - 10; cebula (25 kg) - 7,5-8; 
czosnek (10 kg) - 50; kapusta (25 _ 
kg) - 8; kapusta pekińska (12 szt.) 
- 25-30; kapusta kiszona (14 kg)- 
112,6; marchew (20 kg) - 8; ogórld 
długie krajowe (10 kg) - 25; ogórki 
kwaszone (10 kg) - 17; pietruszka 
(20 kg) - 36; pomidory (6 kg) -"- 
31-36; pory (1 kg) - 2,8-3; sałata 
krajowa (1 szt.) - 1,2; selery (20 kg) 
- 32; ziemniaki (50 kg) - 26. 


-- 
 ---" -
-'-_.',- .A'Y. 
,/I' 


""". 
;' . 


-' /' / /f# (Jł 
. /, .
/;-;;;
" , 
/ 
_
#
/:/7Z/ 

'/ 
/
:Pf/:$'// .' 
.,/
/_,/
// / 
,# 
/./C 

--;ł/"/- ,Ź/ J _,/' 
 -./ 
 
./-


/

 -' '-" /'7, -'.;, - - , ;/,.'" /' 


:;O'
" ;. 
 /-'
 __ ? 
/.... -' ___-../ 

 

'
:'l . '/ "",,,
 >" _ --...._
 


7 _r,_../'- -- _* ...,.
 
..- 
 
 
....
 /.;;'- - ,


 :-:::--
--;
:.:; 
- /:7;; ' 
 '"5-: o
:-:.
 .....::-.._ 
.z?

L."// 
o ,
 
__ o ..- 
J> *" 
, .' ' 
 
 :;.łi"'::;""PĄ..- - ..... - 
 -' 
/ 
- '...... .
, .. /'//'-.-'* 
/. .- ",'.' /',...// 


Szwaczkq być 


AGRONOTOWANIA 


Czarne); lizawka (za 10 kg): od 3,5 
(pOLCOOP Lębork, GS Słupsk) do 
5 (GS Ustka); otręby pszenne - 44 
(POLCOOP Lębork, GS Czarne); 
Nawozy (w zł za 100 kg): saletra 
amonowa-od 37,5 (POLCOOP Lę- 
bork) do 44 (GS Czarne); superfosfat 
potrójny granulowany - 58,5 (GS 
Debrzno, PO
COOP Lębork); poli- 
foska 8-24-24 - 55 (Rychter Bytów 
i Kuczkowski Nakla) do 60 (GS 
Słupsk); 
Ceny na targowiskach (w zł za 
100 kg): pszenica - od 55 (Sławno) 
do 62 (Człuchów); ziemniaki - od 
55 (Lębork), do 70 (Słupsk); prosięta 
(za parę) - 90 (Sławno, Bytów, 
Słupsk, Człuchów). 


Gabriela ma 20 lat. Po ukończeniu 
szkoły podstawowej nigdzie nie praco- 
wała. Bierze 240 złotych miesięcznego 
zasiłku dla bezrobotnych. 
-Takich,jak my, jest w Nowym Wo- 
rowie i okolicznych innych wsiach, wie- 
lu - informuje. 
Ostatnio zapisała się na kurs zorgani- 
zowany w Nowym Worowie dla 120 ko- 
biet, chcących pracować w zawodzie 
szwaczek w pobliskim Grabinku. Firma 
Konfekcyjna "AB" szykuje się do uru- 
chomienia tam produkcji bluzek dam- 
skich w popegeerowskim domu socjal- 
nym. 
Gabriela wierzy, że znajdzie tam pier- 
wszą w życiu pracę. Będzie mogła nor- 
malnie zarabiać i mieć własne pienią- 
dze. 


Specjaliści z Ośrodka Doradztwa Rolniczego wStrzelinie 
przygotowali listę z aktualnymi cenami na płody rolne i środ- 
ki produkcji w województwie koszalińskim. 


..'" 
,.,..
 

((r -ł' ,fOlI. 
'-4 t 

; 


.
 
: 1)/ 


Mleko (przy 3,5 proc. tłuszczu w 
I kl. za 11): dla udziałowców od 0,5 
(OSM Lębork) do 0,6 (Mleczarnia 
Pobłocie), dla pozostałych 0,55 
(Mlekpol Dobieszewo); 
Żywiec (w zł za 1 kg): tuczniki 
kl. I - od 2,6 (Jędryczko Miastko, 
Iwona SC Borzytuchom, Rekowski 
Bytów, WEST Wronkowo, AGA By- 
tów) do 2,75 (GS Debrzno); młode 
bydło opasowe kl. A - od 2,9 (AGA 
Bytów) do 3,2 (Lipiński Konarzyny, 
GS Debrzno); krowy - od 2 (No- 


wak Olszanowo, Miszczuk Człu- 
chów,JędryczkoMiastko )002,5 (PSS Bytów); 
Pasze (w zł za 100 kg): mieszanka L 
- od 46 (Hanasko Kołczygłowy) do 68 
(GS Debrzno); mieszanka PW - od 59 
(Hanasko Kołcyzgłowy, POLCOOP Lę- 
bork) do 78 (GS Potęgowo); mieszanka 
DK - od 68 (POLCOOP Lębork) do 
88 (AR-D U Czarna Dąbrówka); mie- 
szanka T - od 51 (Hanasko Kołczyg- 
łowy) do 62 (GS Ustka); Prowit LP - 
od 79 (Hanasko Kołczygłowy) do 105,2 
(GS Słupsk); polfamix P (za 1 kg): 7 (GS 


"" 


)
 


. 
, 


, 


- , 

,

;&'I
o 
. 
; 
...... -'".",. 
...-- 
 ../ 

- 
.;:::-- 
 
;:-.  


/ fi / 

 l" . 
- '-. .:e_;_ 
 


(Oprac. pu) 


..
 


---
 


I N OTOW ANIA - NOTOWANIA- NOTOWANIA 


LUDWIK LaOS 
Rysunek: Zbigniew Oleslński 


Biuro Maklerskie "Agrocontact", Koszalin 
al. Zawadzkiego 2, tel. 43-15-11, wew. 168 
OFERTA NA SPRZEDAŻ 
Kukurydza (import) (tona) 
Pszenżyto (tona) 
Pszenica paszowa (tona) 
Pszenica konsumpcyjna (tona) 
Jęczmień paszowy (tona) 
Owies (tona) 
Żyto konsumpcyjne (tona) 
Śruta sojowa (białko 44 proc.) (tona) 
785 zł + 7% VAT 
81Ozł+7% VAT 
490 zł 
180 zł 


Pierwszy behapowski 
Będą bezpiecznie pracować 


Saletra amonowa (tona) 
Fosforan amonu (tona) 
Siarczan amonu (tona) 
Superfosfat prosty (tona) 
Sól potasowa (granulowana) (tona) 
Lubofoska (tona) 
Salmag (tona) 
Superfosfat potrójny (tona) 
OFERTA NA ZAKUP 
Rzepak (tona) 
Pszenica paszowa (tona) 
Pszenica konsumpcyjna (tona) 
Jęczmień paszowy (tona) 
Pszenżyto (tona) 
Owies (tona) 
Żyto konsumpcyjne (tona) 


375 zł 
720 zł 
195 zł 
235 zł 
290 zł 
335 zł 
400 zł 
585 zł 


710 zł 
510 zł 
645 zł 
675 zł 
580 zł 
370 zł 
440 zł 


18 uczniów szkół rolniczych z województwa koszalińskiego i 
słupskiego rywalizowało w ubiegły czwartek w pienvszym 
Międzywojewódzkim Konkursie "Bezpieczeństwo, Higiena i Pra- 
wo Pracy w Rolnictwie" . 
Okręgowa Inspekcja Pracy w Kosza- 
linie szuka sposobów na dotarcie do rol- 
ników z informacjami na temat bezpie- 
czeństwa i higieny pracy. Jednym z nich 
mają być konkursy dla uczniów szkół 
rolniczych. W tym roku taki konkurs od- 
był się po raz pierwszy. Zorganizowali 
go: OIP, wydziały rolnictwa i gospodar- 
ki żywnościowej Urzędów Wojewódz- 
kich w Koszalinie i Słupsku oraz Kasa 


wyłoniła po serii 9 pytań ustnych z pra- 
wa pracy, zasad technicznego bezpie- 
czeństwa pracy oraz ubezpieczenia spo- 
łecznego rolników. Najlepszym znawcą 
przepisów bhp w rolnictwie okazał się 
Dariusz Górski (ZSR Świdwin); dru- 
gie miejsce ex aequo zajęli: Krzysztof 
Galas (ZSR Człuchów) i Marek Fech 
(ZSR Świdwin), a kolejne - Marcin 
Jaroszewski (ZSR Gościno), Przemy- 
sław Szyło (ZSR Tychowo) i Eurydy- 
ka Lenat (ZSR Świątki). Cała szóstka 
otrzymała cenne nagrody rzeczowe. 
(jola) 


Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych 
w Koszalinie. 
Każda ze szkół rolniczych w: Boni- 
nie, Człuchowie, Gościnie, Połczynie- 
Zdroju, Sławnie, Słupsku, Świątkach, 
Świdwinie i Tychowie - wystawiła po 
dwóch reprezentantów. Wszyscy 
uczniowie najpierw pisali test, a sześ- 
ciu najlepszych znalazło się w ścisłym 
finale. Zwycięzcę konkursu komisja 


700 zł 
620 zł 
660 zł 
550 zł 
505 zł 
365 zł 
420 zł 
(Oprac. pu) 


Pelety sojowe (import) (tona) 
Ziemniaki (odmiana żółta) (tona) 
Ziemniaki (do gorzelni) (tona) 
Nawozy 
Polifoska 8 (tona) 
Mocznik (tona) 


570 zł 
460 zł
		

/Image0010.djvu

			l O strona 


Wydzierż awieni e 
PRAWNIK 
RADZI 


. . 
Jezior 


Przedmiotem dzieriawy mogą być, poza nieruchomościami gruntowymi - je- 
ziora stanowiące gospodarstwa rybackie typu jeziorowego, bądź będące poje- 
dynczymi obiektami o stosunkowo niskich walorach biologiczno-środowiskowych. 


Gospodarstwa rybackie typu jeziorowego są wy- 
dzierżawiane po przeprowadzeniu przetargu oferto- 
wego, natomiast pojedyncze jeziora są podmiotem 
przetargów ustnych - licytacji. 
Warunkami rozstrzygającymi o wyborze oferty, w 
przypadku tych pierwszych przetargów, są takie kry- 
teria jak: kwalifikacje oferenta, poziom i warunki za- 
trudnienia pracowników, sposób wykupu majątku 
okołodzierżawnego, przewidywane nakłady inwesty- 
cyjne i przede wszystkim wysokość oferowanego 
czynszu wyrażonego w decytonach pszenicy. 
W przypadku przetargów licytacyjnych A WRSP 
określa najczęściej w decytonach pszenicy czynsz wy- 
woławczy, którego poziom jest wyliczony przy 
uwzględnieniu wartości 3 kilogramy szczupaka za l 
hektar powierzchni jeziora. Cena szczupaka przyjmo- 
wana do tych wyliczeń wynosi obecnie 5,50 zł. Wy- 
licytowany czynsz jest ustalony także w oparciu o ak- 
tualnie obowiązującą w dacie przetargu cenę pszeni- 
cy i jego wysokość może ulec zmianie w przypadku 
zmiany tej ceny. 
Ustalony w drodze przetargu dzierżawca jest zo- 
bowiązany do prowadzenia racjonalnej gospodarki ry- 
backiej, a w szczególności do: 
- corocznego zarybiania jeziora materiałem za- 


rybieniowym o równowartości nie mniej niż 15 proc. 
wartości odławianych ryb w ilościach i asortymentach, 
gatunkach i terminach uzgodnionych każdorazowo z 
Agencją, 
- corocznego odławiania ryb na poziomie zbliżo- 
nym do uzyskiwanej dotychczas wydajności połowo- 
wej ryb towarowych, nie więcej jednak niż 120 proc. 
średniej wieloletniej dotychczasowych połowów (lub 
nie więcej niż 100 proc. naturalnego potencjału pro- 
dukcyjnego), 
- prowadzenia jeziorowej księgi gospodarczej we- 
dług wzoru ustalonego przez Agencję, 
- niezwłocznego powiadomienia właściwych or- 
ganów o zauważonych zanieczyszczeniach dzierżawi 0- 
'nych wód lub innych działaniach mogących niekorzy- 
stnie zmienić warunki środowiskowe oraz występowa- 
nie o ukaranie osób nieprawnie poławiających ryby w 
wodach dzierżawionej nieruchomości. 
Dzierżawca musi także przestrzegać postanowień 
zawartych w ustawach: 
- o rybactwie śródlądowym i prawie wodnym, 
- o ochronie i kształtowaniu środowiska, oraz o 
ochronie gruntów rolnych. 


SABINA LUTOMSKA 


AWRSP 


Oferuje 


W najbliższym czasie Oddział Te- 
renowy Agencji Własności Rolnej 
Skarbu Państwa w Koszalinie zaofe- 
ruje do dzieriawy lub kupna nastę- 
pujące nieruchomości rolne i nierol- 
ne: 
Po zlikwidowanym Państwowym Go- 


spodarstwie Rybackim w Koszalinie 
przedmiotem dzierżawy będąjeziora le- 
żące na terenie gmin: Polanów, Szcze- 
cinek i Świdwin. 
Jezioro Żelberskie - powierzchnia 
8,92 ha. 
Jezioro Rybno - powierzchnia 
10,21 ha. 
Jezioro Oparzno - powierzchnia 
ogółem 125 ha, w tym wody - 75 ha. 
Pnetarg odbędzie się 30 kwietnia 
1996 r. o godz. 12 w siedzibie Oddzia- 
łu Terenowego Agencji w Koszalinie 
przy ul. Partyzantów 15a. 
. MASLOWICE TUCHOMSKIE 
(gmina Tuc'homie) - nie
chomość o 
powierzchni 130 ha, w tym 76 ha grun- 
tów ornych. Znajdują się tu: obora na 
50 stanowisk, chlewnia na 120, dwie 
stodoły i inne budowle. ----
.
--.
, 
NAWOZY I 
oraz I 
RSM I 
I 
I 


I I ( 'T. ,Słups.k ul. Poprleczna 7 
tel. 261-56 tel. 272-05 


. 
.; 


Nawozy 
Biesiekierz 56 I 
tel. (094) 180-334 I 
0-1453-0 
._________.1 


I 
I 


,I. 


PAPIER KSEROGRAFICZNY 


/.
:.
 


J'" 
l
  
.. ..:::.,s .::: 
l '
d.'. ;
: 
.tt:f'

,

i,(. .,' 
'\
\
t.. J': G;(q 
'.' ",-=
. '.' 
.
. 
'\:rlł
"',:, .d
 
 .,o
 


/
 


ot: 


."_::. :0 


#&::': ,;; / 
>: :.:y:
l....::-". 


cezex 


"WI
JSKI
 ODGŁOSY 
 


· 30 kwietnia - 1 maja 1996 r. 


.... .. '.".: ',,:. .. 


Mieszkania 
po korzystnych 
cenach 


Przejmując mienie po zlikwidowanych 
panstwowych gospodarstwach rolnych Od- 
dział Terenowy A WRSP w Koszalinie prze- 
jął 30 923 mieszkania. Do końca marca 1996 
roku sprzedano 21 915 lokali, czyli 70,9 pro- 
cent. To osiągnięcie stawia koszaliński Od- 
dział Terenowy na pierwszym miejscu w kra- 
ju. 
Najwięcej kupujących było w 1994 roku - no- 
wych właścicieli znalazło 9629 mieszkań, w roku 
1995 sprzedano 5830. Agencja pozostaje gospoda- 
rzem pozostałej w zasobie substancji mieszkanio- 
wej, a jest jeszcze do rozdysponowania nieco ponad 
9 tysięcy lokali. 55 mieszkań przekazano nieodpłat- 
nie gminom i 6 wniesiono w aporcie do spółek. 
Agencja sprzedawała mieszkania na bardzo do- 
godnych warunkach finansowych. Kosztowały one 
kupujących tylko 35 procent wartości rynkowej- 
określanej przez biegłych rzeczoznawców. Ponadto 
ich spłata odbywała się na dogodnych warunkach 
ratalnych. 
Oddział Terenowy zorganizował 44 spółdzielnie 
mieszkaniowe, z czego 6 powstało w 1995 roku. 
W pozostających w Zasobie A WRSP na koniec 
marca 1996 roku 9008 mieszkaniach - 02,2 pro- 
cent było zamieszkanych przez pracowników'gospo- 
darstw skarbu państwa, 32,3 procent przez emery- 
tów i rencistów, 60,8 procent przez innych najem- 
ców, a pozostałe 4,7 procent to mieszkania czasowo 
nie zasiedlone. (p u) 


TUCHOMIE -nieruchomość o po- 
wierzchni 519 ha, w tym gruntów or- 
nych 337 ha, łąk - 103, pastwisk - 
18 ha. W skład nieruchomości wchodzą: 
budynek biurowy, trzy budynki dla 
owiec na 1600 stanowisk, budynek dla 
trzody na 550 stanowisk, budynek dla 
macior na 30 stanowisk, stodoła, silos 
na kiszonkę i inne budowle i budynki. 
Przetarg na wydzieriawienie nieru- 
chomości odbędzie się 7 maja 1996 ro- 
ku o godz. 10 w siedzibie Sekcji Tere- 
nowej Agencji w Słupsku przy ul. 3 
Maja 44. 
Po zlikwidowanym Państwowym Oś- 
rodku Hodowli Zarodowej w Żorocho- 
wie, w gminie Główczyce, wystawiono 
na sprzedaż lokal mieszkalny i pomiesz- 
czenie gospodarcze. Mieszkanie znaj- 
duje się w budynku dwurodzinnym; ma 
2 pokoje, kuchnię, łazienkę oraz 2 
przedpokoje. Jego powierzchnia wynosi 
52 metry kwadratowe. Pomieszczenie 
gospodarcze ma około 27 metrów po- 
wierzchni użytkowej. 


ł  ::':A:
:.:.r.". 


(,
; 


W LOSOWANIU CO KWARTAŁ! 


PUNKTY SPRZEDAŻY HURTOWEJ: 
NET-TRADE UL. KALINOWA 10 KOSZALIN 
SOKOŁOWSKI UL. MORSKA 26 KOSZALIN 
SPIN UL. lUKASIEWICZA l SZCZECINEK 
AGENCJA USŁUGOWO-TURYSTYCZNA HURTOWNIA PAPIERNICZA UL. PLAC POKOJU 6 LĘBORK 
SOKOŁOWSKI UL. POMORSKA 21 SŁUPSK 
PUNKTY SPRZEDAŻY DETALICZNEJ OZNACZONE SĄ NAKLEJKĄ KONKURSOWĄ 
REGIONALNE ODDZIAlY FIRMY CEZEX: 
UL. GRUNWALDZKA 209 GDAŃSK TEL. (O-58) 41 52 25 


Przetarg odbędzie się 7 maja 1996 
r. o godz. 10 w siedzibie Sekcji Tere- 
nowej Agencji w Słupsku. 
TYCHOWO (gminaSławno)-Po- 
wierzchnia nieruchomości wynosi 278 
ha, w tym pastwisk - 153, łąk -77, 
gruntów ornych - 26 ha. W skład nie- 
ruchomości wchodzą: jałownik na 100 
stanowisk, hydrofornia, budynek miesz- 
kalny. 
Przetarg na dzieriawę nierucho- 
mości odbędzie się 8 maja 1996 r. o 
godz. 10 w siedzibie Sekcji Terenowej 
Agencji w Słupsku. 
Szczegółowe infonnacje udzielane 
są w Oddziale Terenowym A WRSP 
w Koszalinie, ul. Partyzantów 15a, tel. 
430-117 i Sekcji Terenowej AWRSP 
w Słupsku, ul. 3 Maja 44, tel. 436-375. 
" - 


Gospodarstwo 
przekażę dzieciom 


Kazimierz Stoltman wydzierżawił najpierw masarnię należącą 
do Zakładu Karnego w Opatówku. Po roku stwierdził, że brak mu 
jednak rolniczego zaplecza, więc postanowił wydzierżawić gospo- 
darstwo rolne. Jego wybór padł na zakład W Radwankach wcho- 
dzący w skład kombinatu w Dobrociechach. 


Był początek lat dziewięćdziesiątych, 
nie istniała jeszcze wtedy Agencja Wła- 
sności Rolnej Skarbu Państwa. Gospo- 
darstwo wydzierżawił od wojewody, 
reprezentującego instytucję założyciel- 
ską dla pegeerów. Umowa na 434 hek- 
tary, w tym 404 gruntów ornych zosta- 
ła zawarta na 25 lat. Z chwilą powsta- 
nia Oddziału Terenowego Agencji w 
Koszalinie, która przejęła do Zasobu 
spadek po pegeerach, Kazimierz Stol- 
tman wynegocjował nową, nie zmienia- 
jącą korzystnych warunków, umowę 
dzierżawną. 
Po kilku latach gospodarowania po- 
stanowił, korzystając z prawa pierwo- 
kupu, stać się właścicielem gospodar- 
stwa w Radwankach. Pan Kazimierz ma 
dodatkowy interes, by zdecydować się 
na ten krok. Jak powiedział, gdy on kie- 
ruje masarnią w Opatów ku, w Radwan- 
kach "urzęduje" jego żona oraz dwie 
córki z mężami. Chciałby, żeby dzieci 
przejęły jego gospodarstwo na wła- 
sność. W tym celu w czerwcu 1995 ro- 
ku wynegocjował z OT A WRSP w Ko- 
szalinie zakup budynków wraz z po- 
dwórzem (6 hektarów). Córki i zIęcio- 
wie nie ukończyli jeszcze 40 lat, więc 
przy sprzedaży przez Agencję dzierża- 
wionej na razie ziemi, będą mogli sko- 


"'
"".

 


rzystać z preferencyjnych kredytów. 
-Chcemy wykupić gospodarstwo w ca- 
łości, a Agencja temu sprzyja - mówi 
Kazimierz Stoltman. 
W Radwankach rodzina Stoltmanów 
prowadzi od samego początku hodow- 
lę trzody chlewnej, od 1600 do 2000 ty- 
sięcy sztuk. Pan Kazimierz zawarł stałą 
umowę z dzierżawcą masarni w Bobo- 
licach i nie ma kłopotów ze sprzedażą 
swojej produkcji. Narzeka trochę na ni- 
ską opłacalność hodowli trzody chlew- 
nej, zwłaszcza ostatnio pogorszyły się 
realcje między kosztami produkcji mię- 
sa a cenami zbóż. -Ale nie mogę prze- 
cież powiedzieć teraz sobie, że wybiję 
czy wyprzedam stado, bo za pół roku zo- 
stanę z niczym - tłumaczy i nie ma za- 
miaru z hodowli rezygnować. Wręcz 
przeciwnie, w styczniu 1996 roku ku- 
pił 10 jałówek, bo zamierza rozpocząć 
hodowlę bydła mięsnego. Planuje do- 
kupić W' tym roku jeszcze 10 sztuk, a 
docelowo zamierza chować 50 matek. 
Działalności i planom Kazimierza 
Stoltmana sprzyja Agencja. Dzierżawca 
twierdzi, że zawsze znajduje tu pomoc 
i życzliwe zrozumienie dla swoich 
problemów. (pu) 
Fot. Radosław Koleśnik 


.i!f' 


, 
", 
..
 ",'';L
,.,>< ; ..:.
' 


:. ..

: 


-: 


.......
,.4'>--_....-. 


')O; .. 
 


1 .,-':.'':::''.. : 
... . . 
. . -.. .. . 
- . . .. 
..... . .,. . .... 
.:.....:
:..;:.: o:.: .

h:.
": 
. :::
:
..
:::
. : 
. .. 


(-.. , 
r
 


" L

 :.,'.. 
"'.Ii .L.".: '" '. 


't., ,"' ;''';l
; 
ł... "" .--. 
 :.:....
 
 ;.. 
:
 . . .. . ... ': .. :. . '::': '.. 
'. 
:::...... o 
 . :
:...
.:; 
.. ...... .
<=
....: ..v .....:. .: 
.... .. :, . 


,<."'....'"": 


...<.; 
. , 


1 
.. '...',.. 
'., 


Polskie świnie sq nieprawdopodobnie otłuszczone. Jest to efekt wieloletniej 
tradycji hodowlanej, złego karmienia i promowania w skupie masy tucznika, a 
nie jakości mięsa 


S ztuczną inseminacją trzo- 
dy chlewnej szczecinecka 
Stacja Hodowli i Unasien- 
niania Zwierząt zajęła się w po- 
łowie 1992 roku. Taki był wy- 
móg czasu. 
Początki nie były łatwe. Gwałtowne 
załamanie hodowli bydła i wyrzynanie 
całych stad krów pegeerowskich od po- 
czątku lat dziewięćdziesiątych spowo- 
dowało kurczenie się tradycyjnego ryn- 
ku usług inseminacyjnych. Z kolei ho- 
dowców świń ciężko było przekonać do 
nowości jaką była na tym terenie inse- 
minacja trzody. Z czaserą jednak po- 
mysł dyrektora Andrzeja Zebrowskie- 
go, dzięki akcji propagandowej i szko- 
leniowej wśród rolników Ośrodków Do- 
radztwa Rolniczego zdobył uznanie. 
Dziś, po czterech latach działalności, 
wykonuje się około 20 tysięcy zapłod- 
nień w ciągu roku, a inseminacją obję- 
tych jest około 40 
procent pogłowia I '. 
w całym woje- 
wodztwie. W kraju 
przodują pod tym 
względem Bydgo- 
skie i Poznańskie. 
- Początkowo 
byliśmy przysło- 
wiowym piątym ko- 
łem u wozu - 
wspomina pionier- 
skie czasy kierow- 
nik Stacji Unasien- 
niania Loch Lud- 
wik Lisiecki. Pier- 
wszy na insemina- 
cję postawił - i 
pomógł zdobyć 
kolejnych klientów 
hodowca z 
Kiełpina Stani- 
sław Rakowski. 
Od niedawna zwiększone zaintereso- 
wanie unasiennianiem wynika z realiów 
gospodarczych. - Na coraz większą 
skalę przy skupie żywca na spędzie 
wprowadza się wycenę typu Europ - 
tłumaczy wicedyrektor SHiUZ Wie- 
sław Drewnowski. Ocenia się trzodę 
pod względem mięsności, a tymczasem 
polskie świnie są nieprawdopodobnie 
otłuszczone. Wręcz otyłe. Jest to efekt 
wieloletniej tradycji hodowlanej, złego 
kannienia i promow3Qia w skupie ma- 
sy tucznika, a nie jakości mięsa. Dziś 
są specjalne urządzenia oceniające w 
ciągu sekund grubość warstwy słoniny. 
Rolnicy są zdziwieni, że dostają za zbyt 
grubą mniejszą cenę, lub wręcz są od- 
syłani z kwitkiem. W krajach Unii Euro- 
pejskiej średnia mięsność świni przekra-  


Polska świnia 
jest otyła 


cza 60 procent, w Polsce wskaźnik ten 
waha się w granicach - 40. 
D uża w tym zasługa niewłaści- 
wego odżywiania. -Najlepiej 
podawać wysokobiałkowe pa- 
sze - instruuje W. Drewnowski. - 
Świnia to nie przeżuwacz, ma żołądek 
wielkością zbliżony do ludzkiego, nie po- 
winna zatem dostawać pasz objętościo- 
wych. Efekty hodowlane można też po- 
lepszyć dzięki odpowiednio dobranym 
krzyżówkom z tzw. rasami kolorowy- 
mi. W Polsce dominują natomiast dwie 


"'
'*';

 


...
t.. 
 
l 


potrzebą czasów... 
,

 

 ." 


.l
 '.
}'

t 
,A H , '.' , *' .' .. 
.;" 
t

@NJh
 oo

'deta
ęz
, 
D
DMBA
LA!
pów:f
qi@Nwm 
KoNKURS . 'NAGRO;A GiÓWNA 
DO WYGRANIA: i 
atrakcyjne wycieczki, 
 (J
 
kolorowe telewizory, 
rowery g6rskie 
oraz 150 cennych nagr6d 
W LOSOWANIU CO MIESIĄC! 
SZUKAJ INFORMACJI W PUNKTACH SPRZEDAŻY! 


. .. 
::
1n:::t:i
 . . 


rasy - wielka biała polska i polska biała 
zwisłoucha. Zapłodnienie ich nasieniem 
knurów rasy Hampshire, Duroc, czy 
Pietrain daje w potomstwie zjawisko he- 
terozji - wybujałości mieszańców. 
Przychówek taki ma duży przyrost wa- 
gi i jest odporniejszy. - M ie szańce jed- 
nak nie powinny iść do dalszej hodowli 
- zastrzega kierownik Lisieclci. - Do- 
bre efekty są tylko w pieTWszym pokole- 
niu. 
Inseminatorzy ze szczecineckiej Sta- 
cji uzyskują bardzo dobrą skuteczność 
zapłodnień. Średnio na sto zapłodnień 
powtórzyć trzeba około dziesięciu. Wie- 
le zależy od właściwego postępowania 
z lochą.-Inseminatormusi dobrze znać 
zachowania knura - kierownik wpro- 
wadza w tajniki zawodu. Samiec zanim 


się zbliży do lochy będącej w rui pro- 
wadzi swoistą grę wstępną. - Obejdzie 
ją z jednej strony, z drogiej, szturchnie 
ryjem w słabiznę - opowiada L. Lisie- 
cki. Dopiero wówczas "skacze". Chcąc, 
nie chcąc ludzie muszą podpatrywać na- 
turę. 
Na dobre rezultaty ma rownież 
wpływ sprzęt używany w Stacji. Przed 
kilkoma laty zakupiono technologię 
francuskiej firmy Cassou. Używa się 
jednorazowych opakowań i urządzeń, 
najlepszych preparatów i oczyszczonej 
wody, termicznych 
lodówek do prze- 
wozu porcji nasie- 
nia. Jeden z pra- 
cowników demon- 
struje - skacząc 
na plastikową to- 
rebkę z nasieniem 
- wytrzymałość 
.opakowania. Każ- 
dy ejakulat jest 
mikroskopowo 
oceniany pod 
względem jakości. 
Specyfiką nasienia 
pobranego od knu- 
rów jest to, iż nie 
można go zamra- 
żać, tak jak to się 
czyni z nasieniem 
Fot. ,archiwum buhajów. Od po- 
brania do zapłod- 
nienia można je przetrzymywać mak- 
symalnie cztery dni. 
D dyspozycji hodowców z 
O Koszalińskiego są knury 
wszystkich ras. W samym 
Szczecinku jest około 40 samców, w in- 
nych ośrodkach pona
 setka. Przyszłych 
ojców szuka się na spędach. Do hodowli 
mają szanszę trafć tylko najlepsze osob- 
niki - kosztują one średnio 10 mln zło- 
tych, rekordziści nawet 50. Przy kryciu 
naturalnym, w punktach kopulacyjnych, 
jeden osobnik może zapłodnić stosun- 
kowo niewielką ilość loszek. 
Trzymanie w gospodarstwach indy- 
widualnych rozpłodników tzw. "dar- 
mozjadów" odchodzi powoli już w prze- 
szłość. Knura takiego trzeba bowiem 
utrzymać, nakarmić, a z mięsa i tak nie 
ma pożytku. (r)  J
.
		

/Image0011.djvu

			G 


N 


I 


R 


A 


T 


SYSTEMY GRZEWCZE 


Zarząd Gminy 
Borzytuchom 
ogłasza publiczny przetar
 ustnr na sprze ł aż 
nieruchomości zabudowaneJ połozonej przy ul. 
Zwycięstwa 48, działka ewidencyjna nr 85, obr. 
8or
uchom o pow. gruntu 1200 m 2 i pow. 
zabudowy 293 m 2 (budynek adm.-biurowy) oraz 
pow. zabudowy 74,1 m 2 
(budynek gospodarczy). 
1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 79 270 zł. 
2. Wysokość wadium: 4 000 zł. Postąpienie 800 zł. 
3. W planie zagospodarowania przestrzennego teren, 
na którym położonajest nieruchomość przeznaczony jest 
pod usługi. 
4. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w 
Bonytuchomiu w terminie do dnia 15.05.1996 r. 
5. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w pokoju nr 
10 dnia 17.05.1996 r. o godz. 12. 
6. Warunki przetargu można odebrać w Urzędzie Gminy 
w Bonytuchomiu, pokój nr 5 w godz. 8-15, tel. 113-16. 


. kotły olejowe i gazowe c.o 
. grzejniki c.o. 
panelowe i drabinkowe 
- materiały 
do ogrzewania podłogowego 
. grzejniki elektryczne 
podgrzewacze wody 
OFE RUJE 
PHU IZOSYSIĘM I.C 
Sklep Techniczny Słupsk 
ul. Kotarbińskiego BA, tel. 435-062 
0.1027-0 


NAJWIĘKSZY W EUROPIE ŚRODKOWEJ 
SKŁAD CELNY I HURTOWNIA 


Zapewniamy: 
NAJNIŻSZE CENY 
STAŁOŚC DOSTAW 
, GATUNEK BLOKÓW> 
P1;ŁNĄ GWARANCJĘ t:. 
NAJTĄNSZY TRANSPORTg 


Oferujemy bloki w -łłtunkach: 
t....JRUSTENBURG GREY (/MPALA) 
...... AFRICAN RED 
,
 ZIMBABWE BLACK 
BELFAST BLACK 


INTERSPEED 


INTERSPEED Sp. z 0.0. 
81-377 Gdyńla 
ul. Poiska 32 
tel (058) 21.. 55 21 
1ex (058) 21 50 51 


Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni spółka z 0.0. w Słupsku 
o.8łasza przetarg nieograniczony na roboty remontowe w 
budynku administracyjnym Zakładu Pogrzebowego w Słupsku 
przy ul. Kaszubskiej nr 4. 

KRE8 PRA€ RBMONGfOW'r€H 
OBEJMUJB: 
· roboty budowlane 
· InstalacJ. wod..kan. 
· InstalacJ. elektryczną 
· sieć zewn.trzną I instalacj. gazową. 
"rERNUN REALIZACJI ZAMÓWIENIA OD 1.06.1996 R. 
DO 30.09.1996 R. 
Oferty (w zamkniętych kopertach) należy składać w sekretariacie 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Zieleni sp. z 0.0. - ul. Leśna 7. Dokumentacja 
projektowo-kosztorysowa do wglądu w biurze Zakładu Pogrzebowego przy 
ul. Kaszubskiej 4. . 
Szczegółowych informacji udziela kierownik Zakładu Pogrzebowego 
tel. 230-42. 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi określone 
w specyfIkacji istotnych warunków zamówienia. 
Formularze specyfIkacji można odbierać w biurze Zakładu Pogrzebowego 
przy ul. Kaszubskiej 4. 
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 
2.000,00 zł, najpóźniej do dnia złożenia oferty. 
Termin składania ofert -14 dni od ukaZtlnia się ogłoszenia. 
Termin otwarcia w 15. dniu od ogłoszenia o godz.l0 w siedzibie 
zamawiającego przy ul. Leśnej 7. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyn. Koszty przygotowania ofert obciqżJJją oferenta. 
G-1457 


Zarząd Mlaata Ltborka 84.300 L,bork. 
ul. ArmII Krajowej 14 pok6J 215 
tel. 624-280 NIP 841.100.04.25 
OGtASZA PU£rAJtG NIEOGRAł'UCZONY O WARTOŚCI 
SZACUNKOWEJ PONiŻEJ 20.000 ECU (ZGODNIE Z USTAWĄ 
O ZAMÓWIENIACH ,V8l1CZNYCH Z DNIA 10 CZERWCA 1994 
ROKU Z PO!NIEJSlYMI ZMIANAMU NA 
WYKONANIE kEMON"fU PI:YfY 80łSKA SPORTOWEGO W 
Le80RKU PRZY ULICY KUSOCłtłSKIEGO. 
Pożądany termin wykonania - 15 czerwca 1996 rok. 
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest 
wniesienie wadium w wysokości 600 złotych, które należy wpłacić w kasie Urzędu 
Miejskiego w Lęborku przy ulicy Armii Krajowej 14, pok. nr 4 lub na konto NBP 
Oddział/Lębork nr 367637-3203-139.32 do dnia 8 maja 1996 roku do godziny 
10. 
Dokumenty przetargowe można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. 215, 
poczynając od dnia 2.05.1996 r. w godz. 10-15. 
Kopertę oznaczoną "REMONT Pl YTY BOISKA" zawierającą ofertę należy złożyć 
w siedzibie zamawiającego pok. 106. 
Termin składania ofert upływa z dniem 14.05.1996 r. o godz. 11. 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego pokój 101 w dniu 14.05.1996 
roku o godzinie 12. 
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązujących preferencji 
krajowych. 
W przetargu mogą wziąC udział oferenci. którzy dostarczą 
zamawiającemu oświadczenia i potwierdzenia wymienione wart. 22 
ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 199't
f455 


Zakłady Wytwórcze Aparatury Wysokiego Napięcia 
"ZWAR" SA 
w Warszawie Zakład Produkcyjny Z-3 
w Lęborku ul. B. Krzywoustego 1 
ogłaszajq przetarg nieograniczony 
ofertowy na kompleksowe wykonanie prac 
rozbi6rkowych komina z cegły po kotłowni 
zakładowej ZWAR w L,borku. 
Oferty wyłqcznie pisemne należy 
przesyłać pod adresem firmy w terminie 
do dnia 16 maja 1996 r. 


Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe 


Urząd Skarbowy 
w Słupsku 
podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 maja 1996 r. 
o godz. 11 w Dębnicy Kaszubskiej ul. Zjednoczenia 12 (baza 
Urzędu Gminy) odbędzie się I licytacja niżej podanych 
ruchomości: 
l. Przenośnik taśmowy skosny rok prod. 1985 
cena wywoławcza 555.00 zł. 
2. Przyczepa ciqgnikowa-wywrotka rok prod. 1980 
cena wywoławcza 702.00 zł. 
3. Obsypnik kopców WULKAN Z-621 rok prod. 1985 
cena wywoławcza 303.00 zł. 
4. Dmuchawa ssqca T-262/l rok prod. 1985. 
cena wywoławcza 315.00 zł. 
S. Sadzarka do ziemniaków S-211/1 rok prod. 1985 
cena wywoławcza 650.00 zł. 
Wylicytowane ceny ruchomości zawierają podatek VAT. 
Powyższe ruchomości ry10żna oglądać w dniu licytacji od godz. 10 w 
bazie Urzędu Gminy - Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 12. Uczestnicy 
licytacji zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% ceny 
wywoławczej przed przystąpieniem do licytacji do rąk poborcy 
skarbowego. 
Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania 
przyczyn. 


Komisyjne otwarcie kopert nastqpi w dniu 22 V 
1996 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zakładu w 
Lęborku. Wskazana obecność oferentów przy 
przetargu celem uzyskania ewentualnych 
dodatkowych informacji. 


BLACHA 
DACHÓWKOWA 


AGRAA. 
Słupsk ul. 3 Maja 44 
tel. 432-647 . 


OFH	
			

/Image0012.djvu

			l 2 
tr
na 


"" RADIO I TI:LI:WIZJ A 
 
O P@lSAi 


r 


mYDl 
WTOREK - 30 IV 
6.00 Kawa czy herbata? 
7.45'VIP 
8.00 "Albert - piąty muszkieter" "So- 
bowtór księcia Buckingham" (26-ost.) - se- 
rial anim, prod. franc.-kanad. 
8.30 Szóstka na szóstkę 
9.00 Wiadomości 
9.10 Mama i ja 
9.25 Gimnastyka 
9.30 Domowe przedszkole 
9.55 Porozmawiajmy o dzieciach 
10.00 "Córeczki milionera" 
(10/22) - serial prod. USA 
10.50 Muzyczna Jedynka 
11.00 Giełda pracy, giełda szans 
11.20 Savoir-vivre 
11.30 Klub samotnych serc 
11.50 Sto lat - magazyn 
12.00 Wiadomości 
12.10 Agrobiznes 
12.15 Magazyn notowań 
12.45 Telekomputer 
13.00 "Wielkie odlcrycia w biologii" (6/ 
13) - .,Aleksander Fleming, Howard FIo- 
rey, Ernst Boris Chain i penicylina" - se- 
rial dok. prod. niemieckiej 
13.15 Przybysze z Mataplanety 
13.45 Modelem sięgnąć nieba (5) 
14.00 Internet w Jedynce - Uwertura 
14.05 Księga niewiedzy - Czy wystar- 
czy nam węgla... 
14.30 Alfa 
14.50 Program dnia 
15.00 Stajnia - program muzyczny 
15.30 "Końska historia" (1/16) - se- 
rial prod. czeskiej (1990) 
15.55 Dla młodych widzów - Zielonym 
do góry 
16.10 Internet w Jedynce 
16.25 Dla dzieci: Tik - tak 
16.50 Kalendarium XX wieku 
17.00 Teleexpress 
17.20 On, czyli kto - Waldemar Dąb- 
rowski 
17.50 Test - magazyn konsumenta 
18.05 "Nie z tego świata" (15/48) - se- 
rial komed. prod. USA 
18.30 Sensacje XX wieku - Pięciu 
wspaniałych 
19.00 Wieczorynka z "Pszczółką Ma- 
ją" 
19.30 Wiadomości 
20.10 "Wiecznie młody" - film fab. 
prod. ang. 
21.35 Puls dnia 
21.50 Sejmograf 
22.30 I wjechał czołg - reportaż 
22.40 Andreas Vollenveider i przyjacie- 
le na zamku w Krasiczynie 
23.10 Wiadomości 
23.25 Internet w Jedynce - Internet dla 
zaawansowanych 
23.45 "Cicha przystań" - film dok. 
0.15 .,Beksa" (Cry Baby) - komedia 
muzyczna prod. USA (1990) 
\... 1.40 Videofashion 


WTOREK 
Wiadomości: 5.00, 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 24.00 
Skrót wiadomości: 
5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30 
Serwis dla kierowców: 6.00, 8.00, 10.00, 
1200, 14.00, 16.00, 18.00,20.00 
Pogoda na morzu: 6.45, 9.05, 13.05,19.05, 
21.05 
5.00-9.00 Studio Bałtyk, w nim: 5.50 Kronika 
policyjna; 6.1 O Serwis infonnacyjny dla rolników; 
6.20 Prognoza pogody dla regionu środkowopomor- 
skiego; 6.35 English? No problem!; 7.45 Wiado- 
mości sportowe; 8.50 Propozycje kulturalne; 9.00- 
12.30 Studio Kontakt, w nim: 11.10 Przegląd pra- 
syogólnopolskiej; 11.30 "Dekameron" wg Giovan- 
ni Boccacia; 11.55 English? No problem!; 12.30 
Radio-Biznes; 13.05 Muzyczne wędrówki; 13.45 
Notowania giełdowe; 14.00-16.00 Popołudnie z na- 
mi- o modzie i urodzie - w nim: 14.50 Z historii 
ubioru - felieton W. Meronk; 15.10 Przegląd prasy 
specjalistycznej; 15.45 Kącik melomana; 15.55 En
 
glish? No problem!; 16.05 PARK - mag. dla mło- 
dzieży; 17.00 ATUT - program reporterów, w nim: 
l7 .30 Wiadomości sportowe; 18.05 Muzyczny śro- 
dek - aud. S. Podgórskiego; 20.05 Wieczorne spot- 
kania - Szkło artystyczne - aud. G. Preder; 21.05 
Muzyczne prądy i poglądy - aud. W. Stachowskie- 
go; 22.00 BBC; 23.00-3.00 Radio Koszalin nocą; 
3.00-5.00 Muzyka nocą 
ŚRODA 
Wiodomości: 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 1l.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00,20.00,21.00,22.00,24.00 
Skrót wiadomości: 5.30, 6.30,7.30,8.30, 9.30 
Serwis dla kierowców: 6.00, 8.00, 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
Pogoda na morzu: 6.45, 9.05, 13.05, 19.05, 
21.05 
5.00-9.00 Studio Bałtyk, a w nim: 5.50 Kronika 
policyjna; 6.20 Prognoza pogody dla regionu środ- 
kowopomorskiego; 6.35 English? No problem!; 
7.45 Wiadomości sportowe; 8.50 Propozycje kul- 
turalne; 9.00-13.00 Studio Kontakt, w nim: 11.10 
Przegląd prasy ogólnopolskiej; 11.30 "Dekarneron" 
wg Giovanni Boccaccia; 11.55 English? No pro- 
blem!; 12.15 Radio-Ruleta; 13.05 Muzyczne węd- 
rówki; 13.45 Notowania giełdowe; 14.00-16.00 Po- 
południe z nami, w nim: 15.30 Impulsy- aud. dla 
niewidomych i słabo widzących; 15.45 Kącik me- 
lomana; 15.55 English? No problem!; 16.05 Ante- 
na Milusińskich - aud. I. Krauze; 17.05-18.00 
ATUT - program reporterów. w nim: 17.30 Wia- 
domości sportowe; 18.05 Od rocka do rocka - aud. 
P. Mroczka; 20.05 Wieczorne spotkania - Spotka- 
nie z Ewą Spychalską - aud J. Rudnik; 21.05 Ze 
sceny i estrady; 22.00 BBC; 23.00-3.00 Radio Ko- 
szalin nocą; 3.00-5.00 Muzyka nocą 


'l
"": . m.r

 
 TEE
TER_ 

.,,,.
... WENCYJNY 439-924 
(czynny całą dobę). Wiadomości BBC; od 6.00 
do 23.00 co godz.; Wiadomości lokalne: 6.30, 
9.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30, 21.30; Moto-ser- 
wis: od 6.35 dO 24.00 co godz.; Pogoda: od 6.06 do 
23.06 co godz.; Komunikaty reklamowe: 8.30, 
10.30,12.35,14.35; Ogłoszenia drobne: 7.30, 9.50, 
13.20; Kursy walut: 8.38,9.38; Powerplay: od 6.05 
do 22.05 co godz.; Horoskop: od 6.1 O do 23.10 co 
godz.(najutro 23.58); Akademia dowcipu mówio- 
nego: 7.49, 13.39; Kalendarz muz.: 15.38,23.30; 
Aktualne płatności: 6.53, 7.56, 8.42- 
7.15 Konkus "Edukacyjny"; 8.20 Przegląd pra- 
sy lokalnej; 8.50 Horoskop dla wszystkich; 10.45 
Konkurs; 11.35, 14.45,17.35 Plotkarski show; 11.45 
To byłrok - muz.; 12.45 Konkurs; 13.30 BBC ak- 
tualności; 13.45 Do trzech razy sztuka -muz.; 14.19 
Płyta tygodnia; 15.51 Projektor filmowy; 16.30 
BBC aktualności; 17.30 Płyta tygodnia; 18.00 Li- 
sta polskich przebojów - R. Skoczypiec; 20.30 Muz. 
z górnych półek; 21.45 Co jest grane?; 22.45 Do 


2.00 Klub Samotnych Serc 
2.20 Zakończenie programu 
--. 

J 


7.00 Panorama 
7.10 Sport - telegram 
7.15 Poranny magazyn Dwójki 
7.50 Akademia Zdrowia Dwójki 
8.00 Program lokalny 
8.30 "Opowieść o Józefie Szwejku i je- 
go drodze na froncie" (6/11) "Uczciwy dom 
rozrywek" (powt) 
9.00 Świat kobiet - magazyn 
9.30 "Wielkie metropolie" (5/9 (: "Rio" 
- serial dok. prod. USA 
10.00 Salonowe potyczki - Jan Pietrzak 
10.25 Familiada - teleturniej (powt.) 
10.50 "Podróże w czasie i przestrzeni": 
"Morski Jedwabny Szlak" (8/12): "Przez 
Złoty Półwysep" film dok. prod. jap. 
11.40 Studio Sport: NBA Action 
12.00 "Fama '95" - film dok, 
13.00 Panorama 
13.20 "Zakazana miłość" (96/127) - se- 
rial prod. wenez.-hiszp. 
14.10 Clipol 
14.40 Muzyczne nowości Dwójki 
14.50 Powitanie 
15.00"Biały kieł" (17/26) - "Stara ko- 
palnia" - serial prod. kana. 
15.25 Akademia Zdrowia Dwójki 
15.35 Studio Sport - Za metą 
16.00 "Dwie historie" 
16.30 ,,5 x 5: Wygrajmy razem" - tele- 
turniej 
17.00 Magazyn przechodnia 
17.10 W cieniu Kremla - Po latach złych 
17.40 W okolice Stwórcy 
18.00 Panorama 
18.10 Program lokalny 
19.05 Koło fortuny - teleturniej 
19.35 Salonowe potyczki - Jan Pietrzak 
-' prog. dla dzieci (powt.) 
20.00 80-Iecie Sir Yehudi Menuhina (1) 
21.00 Panorama 
21.30 Sport telegram 
21.40 Pogotowie ekologiczne Dwójki 
21.50 Reporterzy Dwójki przedstawiają 
22.25 "Wiatr w oczy" - komediodramat 
społeczno-obyczajowy prod. ang. (1993) 
24.00 Panorama 
0.05 Biografie - Ken Loach - film dok. 
prod. ang. 
0.55 Zakończenie programu 
ŚRODA-l V 
LrIYIm 
7.00 Program dnia 
7.05 "Pamiętna podróż" "Taksówką na 
antypody" - film ,dok. prod. angielskiej 
7.55 "Za nami 100 lat" (1) - Wokół Rac- 
ławic - film dok. 
8.30 "Nowe szaty cesarza" - film fab. 
prod. niem. (1994) 
9.55 "Bajki - śpiewa Łucja Prus 
10.35 W starym Kinie "Oklahoma" - 
musical prod. USA (1955) 
13.00 Wiadomości 
13.10 Tajna historia ZSRR 


trzech razy sztuka - muz.; 23.20 Płyta tygodnia; 
24.00-1.00 Muz. dla zakochanych i nie tylko; 1.00- 
6.00 Muz. dżem z Vigorem FM. 
ŚRODA 
7.15 Konkurs "Edukacyjny"; 8.20 Przegląd pra- 
sy lokalnej; 10.45 Konkurs; l 1.45 To był rok -muz.; 
12.45 Konkurs; 13.30, 16.30 BBC aktualności; 
14.16 Płyta tygodnia; 15.51 Projektor filmowy; 
17.30 Tu i teraz - reporterzy RV przedstawiają; 
17.45 TOP 3 z polskiej listy TOP 20; 18.00 Lista 
przebojów MIAMI NICE TOP 20; 20.15 Seans w 
eterze - pr. filmowy z udziałem słuchaczy; 23.20 
Płyta tygodnia; 24.00-1.00 Muz. dla zakochanych 
i nie tylko; 1.00-6.00 Muz. dżem z Vigorem FM 


WTOREK, 
Radio City ŚRODA 
66,5 i 100,9 MHZ 
TEL. 440.564 
MUZYKA DLA DOROSL YCH 
oraz: 
6.00-9.00 "PORANEK Z RC" - muzyka, horo- 
skop, prognoza pogody, przegląd wydarzeń dnia 
poprzedniego 
9.00-13.00 "OTWARTE STUDIO" - rozmowy 
z gośćmi, na bieżąco komentowane wydarzenia 
dnia, konkursy 
13.00-15.00 ,,żYCIE NA GORĄCO" -najszyb- 
sze relacje reporterów z miasta, aktualności miej- 
skie, propozycje kulturalne i sportowe; 
15.00-19.00 "Popołudnie z RC" - audycja muz. 
19.00-22.00 "Wieczór z RC" - audycja muz. 
23.00-6.00 "Muzyczna noc z Radiem City" - 
muzyka non stop 


WTOREK 
95,9 i 69,23 MHz 
Redaktor dyżumy: 
tel. 410-460 
Studio: td.410-444 
5.00 Kalendarium; 5.30 Pobudka z Radiem Pół- 
noc; 6.00 B udzik zadzwonił; 6.15 Szczęśliwa dwója 
- konkurs; 7.00 Infonnacje o działalności służb 
miejskich; 7.45 Krótki (X'Zegląd prasy regionalnej; 
8.00 Infonnacje dla kierowców; 8.15 Serwis spor- 
towy; 9.00 Gdzie się wybrać?; 9.15 Nasz mikro- 
fon, wasz głos - dyżur reportera; 10.00 Rybacka 
prognoza pogody; 10.10 Konkurs - Nieźle buja; 
11.00 Kursy walut; 12.00 Ludzie mówią; 13.00 Ka- 
lendarium i horoskop; 13.10 Konkurs - Konkurs z 
niespodzianką; 14.00 Informacje dla kierowców; 
14.10 Godzina firmowych propozycji; 15.15 Gieł- 
da papierów wartościowych; 16.00 Rybacka pro- 
gnoza pogody; 16.05 EuroTop; 18.00 Minął dzień; 
19.05 Skąd my to znamy?; 20.00 Lista przebojów 
polskich; 21.00 Godzina z Koszalina; 22.10 Gorą- 
ca linia - koncert życzeń Radia Północ; 23.00 Go- 
dzina autorska; 24.00 Night Club Radia Północ 
ŚRODA 
5.00 Kalendarium; 5.30 Pobudka z Radiem Pół- 
noc; 6.00 Budzik i zadzwonił...; 6.15 Szczęśliwa 
dwója - konkurs; 7.00 Infonnacje o działalności 
służb miejskich; 7.45 Krótki przegląd prasy regio- 
nalnej; 8.00 Infonnacje dla kierowców; 8.15 Ser- 
wis sportowy; 9.00 Gdzie się wybrać?; 9.15 Nasz 
mikrofon - wasz głos - dyżur reportera; 10.00 Ry- 
backa prognoza pogody; 10.10 Omnibus- konkurs; 
11.00 Kursy walut; 12.00 Ludzie mówią; 13.00 Ka- 
lendarium i horoskop; 13.10 Konkurs - 20 pytań; 
14.00 Infonnacje dla kierowców; 14.10 Godzina 
tinnowych propozycji; 15.15 Giełda papierów war- 
tościowych; 16.00 Rybacka prognoza pogody; 
16.05 Trzy grające szafy; 18.00 Minął tydzień; 
19.05 Kiecanki rockowe; 20.00 Lista przebojów dla 
oldboyów; 21.00 Godzina z Koszalina; 22.10 Go- ' 
rąca linia - koncert życzeń Radia Północ; 23.00 
Godzina uautorska; 24.00 Night Club Radia Północ 


£;. '- - 
\
 PO

 


WTOREK 
WIADOMOŚCI 
BBC: 6.00, 7.00, 8.00, 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 


RADIO 
KOf",OBRZEG 


13.40 Eurowizja przed finałem " 
14.10 Opinie - program publicystycz- 
ny 
14.40 "Pali się moja panno" - kome- 
dia prod. czeskiej 
16.00 "Robotnicy '71 ": nic o nas bez 
nas" - film dok. 
16.50 Kalendarium XX wieku 
17.00 Teleexpress 
17.25 "Nieme kino" - komedia prod. 
USA (86 min). 
19.00 Wieczorynka - "Madeline" 
19.30 Wiadomości 
19.55 Studio Sport - Finał Pucharu 
UEFA 
21.50 Eurowizja przed finałem 
22.25 "Defilada" - film dok. 
23.30 "Bracia" - film fab. prod. USA 
(1968 ) 
1.05 "Misja Rekina" -film fab. prod. 
USA (1991) 
2.40 Ząkończenie programu 


tmat'1 
. '
 


7.00 "Wokól wiatraka'! -"Co ma wiat- 
rak do piernika" 
7.45 Folkowe huty 
8.00 Pocahontas (1/2) - film animo- 
wany produkcji USA 
8.25 Powitanie 
8.30 Programy lokalne 
9.30 "Nad Dniestrem" - film dok. 
10.00 "Życie na medal" - film dok. 
10.25 "W sprawie ogłoszenia" - wi- 
dowisko dla dzieci 
10.55 "Europa Konzert" - Filharmo- 
nicy Berlińscy w Petersburgu 
13.00 "Żona dla Australijczyka" - 
komedia prod. pol. (1963) 
14.35 Lonstar - Legenda europejskie- 
go kowboja - program dok. 
15.15 Majowy weekend 
15.20 Marysia Biesiadna 
15.55 "Zdzisław Maklakiewicz" - film 
dokumentalny 
16.35 Jaś Fasola - "Dobranoc panie 
Fasola" 
17.10 Studio Sport - Mecz towarzy- 
ski piłki nożnej - Polska - Białoruś - pier- 
wsza połowa 
18.00 Panorama 
18.10 Studio Sport - Mecz towarzy- 
ski piłki nożnej - Polska - Białoruś - dru- 
ga połowa 
19.05 Jeden z dziesięciu - teleturniej 
19.35 Truskawkowe studio - program 
dla dzieci 
20.00 Z cyklu: "Z archiwum X" - se- 
rial prod. USA 
21.00 Panorama 
21.30 "Wiele hałasu o nic" - kome- 
dia kostiumowa prod. ang. (1993) 
23.20 "I to by było na tyle" - "Ma- 
jówka" - program rozrywkowy 
24.00 Panorama 
0.05 "Planety" - impresja filmowa 
prod. ang. (1994) 
0.55 Jazz nocą 
1.20 Zakończenie programu 


16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 
8.30 Skrót wiadomości; 9.30 Wiadomości Ra- 
dia Kołobrzeg; 9.50 Przegląd prasy lokalnej i ogól- 
nopolskiej; 10.30 Skrót wiadomości; 10.35 Giełda 
pracy i pomóżmy sobie; 11.10 "Całusy przez ra- 
dio"; 11.30 Wiadomości Radia Kołobrzeg; 12.15 
,,Dwa zakurzone przeboje"; 12.30 Skrót wiadomoś- 
ci; 12.50 Infonnator kulturalny; 13.15 Sportowa pi- 
gułka; 13.30 Wiadomości Radia Kołobrzeg; 13.35 
Z cyklu: A to ciekawe...,.zwierzaki" - prow. Arka- 
diusz Bojarski; 14.15 Infonnator kulturalny; 14.30 
Skrót wiadomości; 15.10 Serwis muzyczno-kultu- 
ralny; 16.30 Wiadomości Radia Kołobrzeg; 17.10 
Kazamaty zapraszają!; 18.10 Całusy przez radio; 
18.30 Wiadomości Radia Kołobrzeg; 20.10 Muzy- 
ka dla koneserów - audycja Ryszarda Kądziołki; 
21.10 "Rock express"; 22.10 "Dalej niż Selidor"- 
audycja Darka Dziubaka; 23.1 O Nocne tematy, noc- 
ne klimaty... 
ŚRODA 
WIADOMOŚCI BBC: 6.00, 7.00,8.00,9.00, 
10.00; 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00,22.00,23 
8.30 Skrót wiadomości; 9.30 Wiadomości Ra- 
dia Kołobrzeg; 9.50 Przegląd prasy lokalnej i ogól- 
nopolskiej; 10.30 Skrót wiadomości; 10.35 Giełda 
pracy i pomóżmy sobie; 11.10 "Całusy przez ra- 
dio"; 11.30 Wiadomości Radia Kołobrzeg; 12.15 
,,Dwa zakurzone przeboje"; 12.30 Skrót wiadomoś- 
ci; 12.50 Infonnator kulturalny; 13.15 Sportowa pi- 
gułka; 13.30 Wiadomości Radia Kołobrzeg; 13.35 
Z cyklu: A to ciekawe... "Tajemne - nietajemne" - 
prow. Dariusz Chereziński; 14.15 Infonnator kul- 
turalny; 14.30 Skrót wiadomości; 15.10 Serwis mu- 
zyczno-kulturalny; 16.30 Wiadomości Radia Ko- 
łobrzeg; 17.10 Konkurs dla naj młodszych - prow. 
Maja Polak; 18.10 Całusy przez radio; 18.30 Wia- 
domości Radia Kołobrzeg; 19.10 "Magazyn filmo- 
wy" - audycja Artura Baranowskiego; 23.10 Noc- 
ne tematy, nocne klimaty 


..... WTOREK 
aR'Ja:: UKF 72,38' MHz 
SZCZECINEK 99,00 MHz 
Serwis BBC: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
1l.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Aktualności BBC: 13.30 
Wiadomości lokalne: 6.45, 8.45, 10.45, 12.45, 
14.45 
POWER PLAY - poranny: 6.05,8.05,10.05, 
12.05; popołudniowo-wieczomy: 14.05, 16.05, 
17.05,18.05,20.05 
0.10 Spotkanie z artystą; 3.00 Nocna fonoteka; 
6.10 Poranne LSD; 9.10 Nowości na Play listy: War- 
ner; 10.15 Kącik prawniczy - mec. Włodzimierz 
Elegańczyk, kalendarium muzyczne, przegląd pra- 
sy; 11.10 Magazyn reporterów; 15.10 Serwis mu- 
zycmo-kulturalny; 16.10 Hot mix; 18.10 Rytm z 
rytm; 20.10 It's only rock'n'roll; 22.10 Nowości 
na Playlisty: Warner - powtórzenie; 23.10 Serwis 
muzycmo-kulturalny - powtórzenie 
ŚRODA 
UKF 72,38 MHz i 99,00 MHz 
Serwis BBC: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Aktualności BBC: 13.30 
Wiadomości lokalne: 6.45, 8.45, 10.45, 12.45, 
14.45 
POWER PLAY: poranny 6.05, 8.05, 10.05, 
12.05; popołudniowo-wieczomy: 14.05,16.05, 
18.05, 20.05 
0.10 Muzyka z komentanem; 3.00 Nocna fono- 
teka; 6.10 Poranne LSD; 9.10 Nowości na Playli- 
sty: Sony Musie; 10.10 Kalendarium muzyczne, 
przegląd prasy; 11.10 Magazyn reporterów; 15.10 
Serwis muzyczno-kulturalny; 16.10 Sułtani rock 'a, 
sułtani bluesa; 18.10 Muzyczny plus; 20.10 Mu- 
zyczna poczta Radia ReJa; 21.40 Pozdrowienia; 
22.10 Nowości na Playlisty: Sony Music - powtó- 
rzenie; 23.10 Serwis muzyczno-kulturalny _ 
powtórzenie; 


WTOREK 
7.00 Dzień dobry; 
7.55 Poranne informacje; 8.00 Polityczne 
graffiti; 8.15 Klub Fitness Woman; 8.30 We- 
bster - serial USA; 9.00 Historie biblijne - 
serial; 9.30 Kalambury; 10.00 Za wszelką 
cenę; 11.30 Filmoteka Narodowa: Strachy- 
film polski; 12.30 W drodze; 13.00 Kuba za- 
prasza; 13.30 Egzamin dojrzałości; 14.304 
x 4 magazyn; 15.00 Halo Gra! My; 15.20Ye! 
Ye! Ye!; 15.30 Dinosaucers - serial; 16.00 
Infonnacje; 16.15 Pamiętnik nastolatki; 
16.45 Alf - serial USA; 17.15 Kalambury; 
17.45 Skrzydła - serial USA; 18.15 Portret 
pamięciowy; 18.45 Ziemia 2 - serial USA; 
19.40 Losowanie LOTIO; 19.50Infonnacje; 
20.05 Wyzwanie - film USA; 21.50 Politycz- 
ne graffiti; 22.00 Infonnacje i bimes infor- 
macje; 22.25 Dolina lalek - serial; 22.50 Ma- 
gazyn sportowy; 23.50 Trąd - film polski; 
1.15 Pożegnanie... 
ŚRODA 
7.00 Dzień dobry; 7.55 Poranne infonna- 
ej e; 8.00 Polityczne graffiti; 8.15 Klub Fit- 
ness Woman; 8.30 Skrzydła - serial USA; 
9.00 Dinosaucers - serial; 9.30 Kalambury; 
10.00 Statek miłości - serial; 11.00 Disco 
Relax; 12.00 Trąd - film polski (powt.); 
13.30 Portret pamięciowy; 14.00 Ring; 
14.30 Klip Klaps - najmłodsza lista prze- 
bojów; 15.00 Halo Gra!My; 15.20 Ye! Ye! 
Ye!; 15.30 Czarodziejka z księżyca- serial 
animow.; 16.00 Infonnacje; 16.15 Link Jo- 
umaI; 16.45 Alf-serial USA; 17.15 Kalam- 
bury; 17.45 Grunt to rodzina - serial kom. 
USA; 18.15 Magazyn; 18.45 Dallas - serial 
USA; 19.40 Losowania LOTIO; 19.50 In- 
fonnacje; 20.05 Córka maharadży - serial 
włosko-niemiecki; 21.50 Polityczne graffi- 
ti; 22.00 Informacje i biznes infonnacje; 
22.25 Dolina lalek - serial; 22.50 Ring - 
prog. publ.; 23.20 Sztuka sprawiedliwości; 
23.50 Motowiadomości; 0.20 PEMS - Po- 
lsat Europe Music Show - program muz.; 
1.20 Pożegnanie... I 


WTOREK 
7.55 Program 
dnia; 8.00 Panorama; 
8.10 Dzień dobry, tu Gdańsk; 8.30 Trójrniej- 
ski serwis infonnacyjny; 8.40 Gdański Dy- 
wanik - prog. M. Ponikowskiego; 9.10 
WtorkowI) Studio Niepełnosprawnych; 9.20 
Dozwolone od lat 40, czyli przeboje star- 
szych nastolatków; 9.40 Namiętność (56); 
10.30 Życie zwierząt (2/26) "Znikająca rze- 
ka" - serial przyrodniczy; 10.55 Miód i 
pszczoły (164) "Najeźdźcy"; 11.25 Niebez- 
pieczna (50/150); 12.15 Rytmy przyrody 
(25/36) "Jadowite węże"; 12.40 "Łódź ra- 
tukowa" (619) "Piraci z Penrhys"; 13.25 Po- 
za rok 2000 (24/26) - prog. popularnonau- 
kowy; 14.10 Kwadrans z...; 14.30 Pętlowa 
Lista Przebojów - mag. muz. dla młodzieży; 
15.00Panorama; 15.10 "Sierotki" (16); 15.35 
Zwierzeta z ginącego lasu (6/13); 16.00 Wi- 
tajcie nowi (34/52) - serial dla młodzieży 
prod. USA; 16.30 Poradnik domowy; 17.00 
Teleexpress; 17.15 "Niebezpieczna" (511 
150); 18.10 Panorama; 18.30 Punkt - temat 
dnia; 18.40 Mozaika - Regionalny Magazyn 
Mniejszości; 19.00 Polityka i okolice - prog. 
publ.; 19.30 
iotruś jeszcze nie Pan - film 
dok. prod. pol.; 20.00 Kobieta samotna - dra- 
mat obycz. prod. pol.; 21.40 Wtorkowe Stu- 
dio Niepełnosprawnych; 21.50 Panorama; 
22.05 Program o zdrowiu; 22.15 Wtorkowe 
Studio Niepełnosprawnych; 22.25 Policjant 
i śmierć - serial prod. USA; 24.05 Zakoń- 
czenie programu. TV 
GdMtsk 


....
...:
 


.,
:
. - 


· 30 kwietnia - 1 maja 1996 r. 


"Namiętność" (29) - telenow.; 19.00 "Ro- 
dzina Potwornickich" - serial kom. USA; 
19.30 To i moto- mag. motor,; 20.00 "Ulice 
San Francisco" (11) - serial krym. USA; 
21.00 "Pogoda dla bogaczy" (28) - amer. se- 
rialobycz. 
Powtórka programu wtorkowego 
22.05 "Namiętność" (28) - telenow.; 
23.00 Filmowe spotkania z przyrodą; 23.30 
To jest kino; 0.00 "Dorastanie" (6) - serial 
obycz.; 1.10 Niszczaca siła; 2.00 Na 
dobranoc... 


* WTOREK 
TV BRVZA 8.25 Program lo- 
kalny TVR Bryza: 
KOSZALIN Wiadomości kosza- 
lińskie, - 8.40 Grand Prix - film dla dzieci; 
9.05 Opiekuńczy duszek - bajka dla dzieci; 
9.30 Szpital miejski - serial obycz.; 10.15 
Muzyczny relax; 10.30 Adam 12 - serial; 
11.00-16.25 Teletext odkryty; 
16.25 Globtroterzy - mag. turystyczny; 
16.50 Grand Prix - bajka dla dzieci; 17.15 
Opiekuńczy duszek - bajka dla dzieci; 17.45 
Adam 12-serialsens.-powt.; 18.15 Adam 
12 - serial sens.; 18.45 Szpital miejski - se- 
rial obycz.; 19.45 Dolina imer - film fab.; 
20.30 Van dyke Show - serial komediowy; 
21.00 Globtroterzy - mag. turystyczny; 22.15 
Bez wyjścia - film sens.; 23.45 Muzyka na 
dobranoc; 24.00 Teletext odkryty. 
ŚRODA 
8.40 Grand Prix - bajka dla dzieci; 9.05 
Opiekuńczy duszek - bajka dla dzieci; 9.30 
Szpital miejski - serial obycz.; 10.15 Mu- 
zyczny relaks; 10.30 Adam 12 - serial sens.; 
11.00 Cartouche zabójca - film; 13.00 - 
16.45 Teletext odkryty; 16.50 Grand Prix- 
bajka dla dzieci; 17.15 Opiekuńczy duszek 
- bajka dla dzieci; 17.45 Program lokalny 
TVP Bryza - Wiadomości koszalińskie; 
18.15 Adam 12 - serial sens.; 18.45 Szpi- 
tal miejski - serialobycz.; 19.45 Bez wyj- 
ścia - film sens.; 21.45 Program lokalny TVP 
Bryza- Wiadomości koszalińskie; 22.15 Ek- 
sperci - film fabul.; 23.30 Muzyka na do- 
branoc; 23.45 Teletext odkryty 


WTOREK 
17.15 - Serwis 
słupski, 17. 35 - Pro- 
gram na dziś, 17.40 - Grand Prix - ser., 18.05 
- Opiekuńczy duszek - ser., 18.30 - Szpital 
miejski - ser., 19.15 - Globtroterzy - mag. 
przyg., 19.40 - Adam 12 - ser., 20.05 - Do- 
lina lalek - film (pow. z pon.), 21. 21 - Mu- 
zyka w TV Słupsk - 21.30 - Serwis słupski, 
21.45 - Bez wyjścia- film, 23.21 - Serwis 
słupski 23.36 - Zakończenie programu 


Tv K:ABLOWA 
SŁUPSK 


ŚRODA 
17.15 - Serwis słupski, 17.35 - Program 
na dziś, 17.40 - Grand Prix- ser., 18.05 - 
Opiekuńczy duszek - ser., 18.30 - Szpital 
miejski-ser., 19.15-Adam 12-ser., 19.50 
- Bez wyjścia - film (powt. z wtorku), 21.26 
- Cartouche-zabójca - film, 23.28 - Ekspert 
- fUm, 0.41 - Zakończenie programu 


., , 


i 
 ' 


.. 
. 


. 


t  :i\ 


"1 
ł'  


.¥ 


ił: r.. 
, f:; .
 :S 


'j 


. 
 


:-'
 . .< 


. :-
:. 

:"':-'.. ' 


!'. , 


ŚRODA 
8.25 Program dnia; 8.30 Dzień dobry, tu 
Gdańsk; 9.00 Pętlowa Lista Przebojów - 
mag. muz. dla młodz.; 9.30 Polityka i okoli- 
ce - prog. publ.; 10.00 "Ława na kawę" - 
prog. satyryczno-rozrywkowy; 10.20 Zwie- 
rzęta z ginącego lasu (6/13); 10.50 Niebez- 
pieczna (51/150); 11.40 Piotruś jeszcze nie 
Pan - film dok. prod. pol.; 12.10 Kobieta 
samotna - dramat obycz. prod. pol.; 13.45 
Dziewczyna z plakatu; 14.00 Kropla - mag. 
ekologiczny; 14.1545 minut; 15.00 Panora- 
ma; 15.10 Dot i wieloryb - australijski film 
fab. - anim. dla dzieci; 16.25 Telekomputer; 
16.40 Magazyn motoryzacyjny ,,4 & 2"; 
17.00 Teleexpress; 17.20 Nagrody im. A. 
Majkowskiego - relacja; 17.35 Temat wiej- 
ski; 17.50 Podać rękę; 18.00 Panorama; 18.10 
Niebezpieczna (52/150); 19.00 Niewygodne 
pytania - program publ.; 19.30 Białe studio 
(9) - prog.muz. telewizji ang.; 20.00 Mecz 
gwiazd koszykówki Północ - Południe; 
21.35 Kamerton; 21.50 Panorama; 22.05 Na- 
miętność (57); 22.50 Dozwolone od lat 40. 
czyli przehoje starszych nastolatków; 23.10 
Pierwsze filmy- Ron Howard; 23.35 Kolek- 
cjoner z Gdańska; 24.00 Zakończenie 
programu. 


GA.....oIIIEX WTOREK 
17.30 Program 
'" SZCZECINEK dnia, Echa dnia; 17.35 
Z naszą kamerą; 18.00 
Grand Prix - serial anim.; 18.25 Opiekuń- 
czy duszek - serial anim.; 18.50 Szpital miej- 
ski - serial; 19.35 Adam 12 - serial film.; 
20.00 TV Gawex na bis; 20.30 Globtroterzy 
- serial dok.; 21.00 Przeboje domowego ki- 
na; 21.30 TV Gawex na bis; 22.00 Bez wyj- 
ścia - film fab. prod. USA 
ŚRODA 
17.30 Program dnia, Echa dnia; 17.35 Z 
naszą kamerą; 18.00 Grand Prix - serial 
anim.; 18.25 Opiekuńczy duszek - serial 
animm.; 18.50 Szpital miejski - serial film.; 
19.35 Adam 12 - serial film.; 20.00 TV Ga- 
wex na bis; 20.30 Parapsychologia - nowa 
religia - film; 21.30 TV Gawex na bis; 22.00 
Eksperci - film fab. 


WTOREK 
10.30 "Namięt- 
ność" (27) - tele- 
now.(powt.); 17.15 
Wiadomości TKK; 18.05 "Namiętność" (28) 
- telenow.; 19.00 Filmowe spotkania z przy- 
rodą: "Wilki i ludzie"; 19.15 Muzyka z 
MCM; 19.30 "To jest kino" - mag. filmo- 
wy; 20.00 "Dorastanie" (6) - polski serial 
obycz.; 21.00 Niszcząca siła: "Amerykańscy 
komandosi w II woinie św." - serial dokum. 
USA; - 
Powtórka programu poniedziałkowego 
22.05 "Namiętność" (27) - telenow.; 
23.00 Spotkanie z reżyserem: Janusz Majew- 
ski;; 23.30 "Zebra Zone; 0.00 "Odcienie mi- 
łości" (2) - serialobycz.; 0.50 Muzyka z 
MCM; 1.00 Wrestling - show sportowy, 
USA; 2.00 Na dobranoc... 
ŚRODA 
9.15 Wiadomości TKK - powt.; 10.30 
"Namiętność" (28) - telenow. (powt.); 11.15 
Filmowe spotkania z przyrodą (powt.); 18,05 


I 


& .&. 
)
¥ 


Propozycje 
na 1996 ..': 
" 


" 

-
 


::::
t: 


}-
 
 :.;;:-.:...:-:. 


.;....
\=:..:;:: ':-";"
'-' ,;. 


:.
::-..... , 


-. :.:;.":.-
:;?:-;:
...._... 


- 


" 


-.