/Image001.djvu

			. 
../ '. ./ 
\ \ ....... \' 
 \ 
= 'I 1"""0 

 \
 \ 
\ -' 
 
 

 
j"" '\ 
- \ , 

I:...-ł""_" .: 
"'

"._'" ,/ 


GAZETA NIEZALEŻNA · BEZPŁATNY SŁUPSKI DWUTYGODNIK 


Nr 19 (30) wrzesień 2003 


Nakład 10.000 egz. 


ISSN 1644-4507 


'.t 


 'II 


:A. 
l , 
... 
 ł 
ł I W : lIHI
II
 
I 
.. I:,] 
II r ... 'I 

 II I fD .,. .. 
nii 
 ... III jfl ił!,\' III; ilU 
III I .' .(1 ' ( 
r 1 1 -' 
p:t l.;j 
.'I
 .. 
I 
· t:1 . 
r I r r [[ 
........ 


Dom na str 5 
Kredyt zaciągnięty przez miasto miałby być spłacany 
z puli środków przeznaczonych na budownictwo 
mieszkaniowe. Miasto jest zobligowane do wyda- 
wania rocznie ok. 5 milionów złotych na komunalne 
budownictwo mieszkaniowe. Kwota ta byłaby rok- 
rocznie przeznaczana na spłatę kredytu, Oznacza to, że 
gdyby miasto samodzielnie miało finansować plano- 
waną inwestycję musiałoby spłacać kredyt na nią 
zaciągnięty przez 24 lata. 


, 
.1 :..) JJ , 


.. 
f 

 


.. 
f 


, 


t 


Wielka woda str. 6 
Pamiętnej nocy 31 października 1998 roku Słupia wylała... 
Rozmiar powodzi zaskoczył wszystkich, zarówno mieszkańców 
Słupska, jak i sztab ludzi, których zadaniem było przeciwdziałanie jej 
skutkom. Inaczej być nie mogło. Do 1998 roku nie zostało zrobione 
praktycznie nic, co mogło by zapobiec nieszczęściu. Zabezpieczenie 
miasta stanowiły bowiem zmagazynowane worki z piaskiem, które 
doraźnie sypane miały tworzyć wały ochronne. Czy zatem dzisiaj 
Słupsk jest przygotowany na wypadek wylewu i czy słupszczanie 
mogą czuć się bezpieczni? 


s · irala nienawiści str 14 
U współczesnych despotów oraz u ich najbliższych 
współpracowników okrucieństwo przemieniło się w telefoniczną 
decyzję, podpis na rozkazie kolejnego wyroku śmierci, w 
wysłuchiwanie relacji z procesów i egzekucji. Dlatego też 
Eichmanna nazywano "biurokratą zbrodni". Ani Hitler nie 
asystował przy przesłuchaniach w gestapo, ani Stalin nie oglądał 
tortur zadawanych w katowniach NKWD. Również Lenin nigdy nie 
widział plutonu egzekucyjnego w akcji. Podobno sam Himmler 
załamał się nerwowo ujrzawszy masowe rozstrzeliwania Żydów. 


REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA' REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA 


SŁUPSK, UL. PRZEMYSŁOWA 9 
. TEL. (059) 842 40 44 
MOZA IKA -dm- r-,
 fEPENIE MIASTA TRA1\5PQRT GRAIfS 
· systemy dociepleń · płyty gips-karton 
· glazury od 13,90 zł · styropian 
· terakoty · cement 
. kle i . e fu g i lCupu' w po'."',ł .",.".,ł po'."'. produ"ty 
, , ""w;du' "'zr0601'. w Pol.,., II'. ,.,. ;lIdz;". 


ALI!@ 


: PROOUCENT ŻALUZJI OKIENNYCH ORAZ ROLET TKANINOWYCH 
Słupsk, ul. Tuwima 23 tel. 84 20 600, fax. 8420599 
www.alko.slupsk.pl.biuro@alko.slupsk.pl 


I .1 7 '\ ł \ "Lt q\ I Ą I 
1 
M
 " . 
I li J, ;\r /
 
rl!' "Ił) 


r 

 I TAXIIr96-Z7] 
od l września do 6 grudnia 
- V -' \..1 M t"..""" Na chloąne i długie ąni 
- - Z. ON...'-J ,,
 vvygraJ z Halo TaxI 
_ vw ł--1:':'---':': ODTWARZACZ DVD 
ORAZ WIELE INNYCH NAGRÓD 
ZAMOW BEZPŁATNIE O 800 444 443 


ił 
96.29 TAXI realr . . 
L . I{ONKUIłS 6..e 


Glowna nagroda września - rower górski 
Szc...zegoły u kier o J\' o 


rn

Drn O 800 
2"t
 8000  


- 


OYAMAHA 


KINO DOMOWE 
ROMEL 
Słupsk 
ul. Kopernika 4-5, 
tel. 840 24 24 


I RTV AUDIO I 
Romel 


II 


OKNA I DRZWI PCV
B 
:
 
Największy w Polsce Producent 
...... i - .......CV w systemie THYSSEN 
Konkurs dla klientó\N 


76-200 SŁUPSK, ul.Portowa 7 
Itel. 84 11 025 fax: 84 II 026 


t<Ń 
 \, 
.ruP J o
"t. . 
f'-
 r;- 'f 
. -.. 
O y-O .....p.<:;
C>
_ 
'f W .. I F ' -ł-C>"V"
-ł-
 k "V"


S 
łaŚCICle Irmy zapewnia naj orzystnleJszą 
CENĘ i JAKOŚC okien popartą certyfikatami 
oraz otrzymanymi nagrodami i wyróżnieniami
		

/Image002.djvu

			2 MOJEfłMIASTO 


Partyjne roszady 
Podczas powiatowego zjazdu Platformy Obywatelskiej, który 
odbył się w Ustce dokonano wyboru nowych władz. Przewod- 
niczącym PO w Słupsku został 53 letni przedsiębiorca z Ustki Jerzy 
Karaś, który zastąpił na tym stanowisku Ewę Matuskę. 
Dziesiąty jubileusz 
- Mogę żartobliwie powiedzieć, że tylko w czasie dziesięciu. lat 
istnienia spółki zużyliśmy 2,5 tysiąca butów gumowych, 40 tysięcy 
par rękawic roboczych, 8,5 tony mydła, 7,5 ton pasty BHP, 
a sprzedaliśmy 8 640 gigaWatów energii - żartował prezes zarzą?u 
ZE Słupsk S.A. - Stanisław Kubacki, podczas uroczystych obchodow 
X-lecia Zakładu Energetycznego w Słupsku, które odbyły się 
w Teatrze Impresaryjnym. 


... 


. . 
. 
 
" 
 
, , 
, .f 
. 
' 


 
\ ., f 

..., 
ti I .. 
,ł- 


'" 


ł 


Podczas uroczystości Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski otrzymał 
Jerzy Jankowski, a 62 pracownikom wręczono pamiątkowe 
odznaczenia. 
Zakład Energetyczny w Słupsku powstał w 1945 roku. Dziś w jego 
skład wchodzą: elektrownia wodna w Krzyni, elektrownia 
szczytowo-pompowa w Żydowie oraz stacja w Wierzbięcinie 
obsługująca podmorski kabel energetyczny Szwecja-Polska. 
Turniej Prezydenta 
w ubiegły weekend odbył się w Słupsku koszykarski Turnieju 
o Puchar Prezydenta. Obok dwżyn Idei Śląska Wrocław, Stali 
Ostrów Wielkopolski i AZS Koszalin wzięli w nim udział również 
Roszykarze Czarnych Słupsk. Niestety impreza nie była zbyt udana 
dla gospodarzy. Słupszczanie kolejno ulegli zespołowi z 9strowa 
69:73, a następnie po wyjątkowo słabym spotkaniu Idei Sląskowi 
Wrocław 46:59. Dopiero w ostatnim meczu Czarni zdołali pokonać 
beniaminka ekstraklasy zespół AZS Koszalin 78 - 70. 
MIEDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ 
SAMOCHODU 
ROWEROWO 
Słoneczna niedziela 21 września okazała się wymarzonym dniem 
dla wszystkich, którzy tego dnia postanowili zostawić swoje 
samochody na parkingach i w garażach. Spacery i wycieczki 
rowerowe cieszyły się tego dnia wielką popularnością. 
Tego dnia w Słupsku, z okazji Międzynarodowego Dnia Bez 
Samochodu, odbyły się imprezy promujące rowerowy tryb życia. 
Jednak to nie była jedyna promocja. Niestety pewien sport, mający 
niewiele wspólnego ze zdrowym sposobem życia, uprawiali czynnie 
nie tylko piesi mieszkańcy miasta, którzy tego dnia tłumnie stawili 
się na Starym Rynku. Jak się okazuje, nie da się w naszym mieście 
wdrożyć programu promocji zdrowia, jeśli przy okazji wszelkich 
imprez piwo wciąż będzie się lało strumieniami. Dzień Bez 
Samochodu to nie tylko przekonywanie do dwóch kołek, ale także 
do zadbania o własne zdrowie. Akcja, która w swoim założeniu ma 
poprawić stan naszego zdrowia, staje się okazją do trucia własnej 
wątroby. Czyli hasła sobie a głupota sobie. 
Jedynie dzieci miały powody do radości. Zorganizowano nieco 
konkursów i rozrywek z myślą o najmłodszych. Teatr Lalki Tęcza 
wystawił przedstawienie "Tomcio Paluch", które przyciągnęło 
zmęczone juz upałem dzieci. Wystąpili tez młodzi wokaliści 
i tancerze. 
Oczywiście odbył się tez przejazd rowerzystów przez miasto. Tym 
razem cykliści dopisali i stawiło się ich naprawdę wielu. 
Na ulicy Filmowej trwała akcja znakowania rowerów. Do 
zabezpieczenia swego jednośladu zgłosiło się wielu chętnych, 
jednak długie oczekiwanie w kolejce dawało się we znaki. 
Przy okazji imprezy odbyła się kwesta, z której środki przekazane 
zostaną na zakup endoskopu dla słupskiego szpitala. 


MOJE_MIASTO 


Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa " ToMa" 
Redakcja i Biuro Ogłoszeń 
76-200 Słupsk ul. Wojska Polskiego 46-47, p.1 O. 
Czynne: pono -czw., godz. 10.00-15.00 
Kontakt: tel. (O-59) 8400112, fax (O-59) 84 13 038 
e-mail: mojemiasto@gazeta.pl 
Red. Naczelny: Maciej Korotki 
Sekretarz Redakcji: TomaszWojtaś 
Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji. Redakcja nie 
odpowiada za treść ogłoszeń. Prawa autorskie opracowań 
graficznych, tekstów, ogłoszeń i reklam zastrzeżone. 
Druk: Drukarnia "Agora" w Pile. 
Nakład: 10.000 egz. Nr ISSN 1644-4507 


Zdjęcie do grafiki na str. 1 - Ryszard Sikorski 


Miejmy nadzieję, że za rok Dzień Bez Samochod
 będzie bardz.iej 
dniem zdrowia niż dniem, kiedy kierowca, odstawIwszy na chwilę 
swoje auto, świętuje "dzień piwny". 
KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA 
W POMORSKIEJ AKADEMII 
PEDAGOGICZEJ W SŁUPSKU 
Muzyka i pedagogika muzyczna 
pomiędzy kulturami. Okcydent i Orient 
Od 23 września przez 2 dni międzynarodowe grono naukowe 
dyskutowało na temat miejsca muzyk
 w edukacji i w k
lturz,
 narodó
. 
Konferencja rozpoczęła się w auli Instytutu NeofilologII przy ulicy 
Słowiańskiej 8 od przywitania zgromadzonych referentów, gości 
i studentów PAP przez doktora Jarosława Chacińskiego. Jako pierwszy 
z referatem wystąpił profesor doktor Siegmund Khittl z Hochschule fur 
Music Koln. Jego odczyt dotyczył muzyki świata i pedagogiki muzycznej 
w świetle globalizacji, europeizacji i regionalizacji. W obliczu wejścia 
polski do Unii Europejskiej ta sprawa wydaje się dość istotna, Kolejne 
referaty gości z Niemiec, Rosji oraz zaproszonych pedagogów z całej 
Polski wypełniły kolejne dni obrad. 
Temat zastępczy 
Dyskusja nad podwyżką pensji prezydenta miasta zdominowała 
pierwszą po wakacyjnej przerwie sesję Rady Miejskiej. Ostatecznie 
większość radnych opowiedziała się za podwyżką o 1378 zł brutto 
pensji prezydenckiej. Oznacza to, że prezydent będzie zarabiał 
10360 zł brutto miesięcznie, czyli więcej niż prezydent Gdańska. 
Rada Miejska przyjełą również uchwałę intencyjną o przejęciu 
przez miasto budowy Szpitala Wojewódzkiego.  Listy Czytelników 


Wobronie dobrego imienia Cioci 
, .. Ze zdziwieniem, a nawet oburzeniem 
. "1IIłI.iiI. . zapoznałem się z treścią artykułów 
ł zamieszczonych niedawno w lokalnej prasie 
codziennej. Jako członek najbliższej rodziny 
zmarłej Elżbiety Czaplińskiej poczuwam się 
do obowiązku naświetlić całą sprawę, gdyż 
w całym tym zamieszaniu zostało 
zniesławione dobre imię naszej Cioci. 
Obydwie publikacje dotyczyły sprawy 
rzekomego krzywdzącego potraktowania. 
opiekunki Cioci Eli. Dziwi mnie nie 
rzetelność jakiej dopuścili się autorzy 
i redaktorzy powyższych tekstów. Dlatego chciałbym zwrócić uwagę 
na pewne nieścisłości i niedopowiedzenia, które całą sprawę 
stawiają w kłamliwym świetle. Warto na wstępie zatem podkreślić, 
że pani Genowefa Czaplińska nie jest członkiem naszej rodziny, 
a nazwisko jakie nosi zachowała po mężu bratanku Tadeusza 
Czaplińskiego. z którym wiele lat temu rozwiodła się. Zatem od 
stronyprawnejpani Genowefa jest osobą całkowicie obcą dla naszej 
Cioci i całej rodziny. 
Trzynaście lat temu zaproponowaliśmy pani Genowefie, aby 
zamieszkała wraz z Ciocią, stając się dla niej wsparciem po śmierci 
wujka. Wkrótce jednak zaczęły do nas, członków rodziny, dochodzić 
niepokojące wieści o nie wywiązywaniu się z obietnicy opieki nad 
Ciocią, jaką złożyła pimi Genowefa. Nie raz słyszałem z ust Cio..ci 
al 
jaki miała wobec swojej "opiekunki", nigdy jednak nie pozwo/JIa 
interweniować. Nie raz odwiedzając Ciocię byliśmy świadkami 
zaniedbań jakich dopuszczała się względem niej Pani Genowefa, 
Byłem też świadkiem ostatniej woli naszej Cioci, w której przekazała 
wszystko co znajdowało się w jej mieszkaniu do PCK, czego 
dopilnowałem jako najbliższy żyjący członek rodziny Elżbiety 
Czaplińskiej. Wolą Cioci było to, aby pani Genowefa niczego nie 
otrzymała. Nie prawdą jest zatem, że przy wypełnianiu woli Cioci 
była obecna dalsza rodzina i bliżej nie określeni znajomi. Ponadto 
podawanie w wątpliwość przynależności Cioci do Towarzystwa 
Przyjaciół Grodna, jest manipulacją gdyż pani Elżbieta Czaplińska 
często publicznie deklarowała przynależność do niego, miała tam 
wielu przyjaciół. Nie dopuszczalne jest też wkładanie w usta naszej 
Cioci słów jakoby my, Czaplińscy jesteśmy stworzeni do wyższych 
celów, nie do usługiwania. Wszyscy którzy znają dobrze naszą Ciocię 
doskonale wiedzą, że nigdy pani Elżbieta tak nie myślałaby o sobie, 
ani o naszej rodzinie. Zawsze była miłą, życzliwą i bardzo skromną 
osobą, otwartą na innych niezależnie od lego jaki status społeczny 
posiadali. Bardzo boli mnie, że po śmierci naszej Cioci pani 
Genowefa wykorzystując prasę próbuje kosztem dobrego imienia 
Elżbiety Cżaplińskiej załatwiać swoje interesy, ubiegając się 
o mieszkanie, W tym wszystkim wydaje się cynizmem ze strony pani 
Genowefy odwoływanie się do wartości wyższych, sumienia i Sądu 
Bożego, gdyż jako rodzina zmarłej Elżbiety Czaplińskiej 
jednomyślnie oceniamy postawę " opiekunki" naszej Cioci jako nie 
wywiązanie się ze złożonych obietnic, a co gorsza nawet jako 
uprzykrzanie ostatnich chwil życia naszej Cioci. 
Z poważaniem i ubolewaniem nad zaistniałą sytuacją w imieniu 
rodziny bratanek Elżbiety Czaplińskiej 


, 
,,,
., _'I
 

t 
...' '",
 1. 
"/ ' '
 
 
'" .., ; 
'- '.1' ,i . 
'-ł 


'. ' 


Wiesław Czapliński 


REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA 


ANSE O KNA I DRZWI PCV 
I , S

k 

(Wlfzedaż ul. Poznańska 79 
*ntaż (obok Chemixu) 

c£howe ddrC1@]_@ teL/fax 59/840 3043 
. Zapraszamy Pn.-pt od 9-17 
. o::@tr
,Rcyj ne cerruW soboty od 8 do 13 


. 


Z życlla mllasca 
Mocniej Maciek. 
. . 
mocnieJ... 
Lato tego roku spisało się na szóstkę z plusem. Ostatnie, upalne 
dni zachęcały do spacerów, rozleniwiały fizycznie, rozbudzały 
wyobraźnie i wspomnienia wakacyjne. Dla jednych kanikuła się 
skończyła, dla innych dopiero nastała wędrówka po szlakach. 
Szefowie misji dyplomatycznych akredytowanych w Polsce 
w ostatnich dniach przecierali szlaki naszego województwa w celu 
zobaczenia wszystkiego co unikatowe i charakterystyczne w na- 
szym regionie. 90 - cio osobowa delegacja po obejrzeniu i usta- 
leniu walorów gospodarczych, kulturalnych, czy turystycznych 
później zadecyduje gdzie, w co i ile warto zainwestować unijnych 
pieniędzy. Rzeczniczka wojewody pomorskiego Anna Dyksińska 
poinformowała, że wytypowano 20 powiatów najciekawszych 
i najbardziej kojarzonych z naszym regionem. Za kilka następnych 
dni w informacjach radia lokalnego jakaś chyba przyjezdna 
kobieta z euforią w głosie zakomunikowała, że (cytuje dosłownie) 
,,(...)pierwsze kontakty zostały nawiązane. Częściowo dyplomaci 
służą na to by otwierali drzwi. Gdańsk otworzył nasze drzwi, a my 
pootwieramy jakieś inne drzwi w celu wzajemnych. naszych 
kontaktów." Przegapiłam moment prezentacji tej pani. Załuje, że 
po głosie nie poznaję, może to była jakaś moja znajoma, która 
wskazałaby drogę do moich słupskich ościeży z Witkaczem na 
rogatce drogowej od strony Koszalina. Chwilę później informo- 
wano o tym, że delegacja zwiedzi zamek w Malborku, helskie 
Fokarium, Centrum Kultury w Gniewinie i wysłucha koncertu 
organowego w Oliwie. O Słupsku "pary z gęby" nie puszczono. 
Zatarło się gdzieś moje miasto na mapie i w pamięci decydentów. 
Faktycznie w samym Gdańsku są większe atrakcje, choćby 
trwające widowiskowe eksmisje mieszkaniowe na bruk. Zresztą 
pod egidą silnej słupskiej reprezentacji w osobie niezniszczalnego 
egzekutora, najwyśmienitszego krajowego komornika - Andrzeja 
o Ciemnym Czole. Hmm, likwidując i przenosząc stolicę do 
Gdańska zabrano nam nie tylko insygnia władzy, najsprawniejszy 
sprzęt, najcudowniejszych fachowców, ale również pozbawiono 
nas złudzeń co do przynależności kojarzonej z województwem. 
Uważam, że mimo to jesteśmy w okresie szczytowej formy. Za 
przykładem minister Labudy, która wysprzątała sama jedna kawał 
Puszczy Kampinowskiej, w bieżącą sobotę i my wysprzątaliśmy 
swój świat. Nie dla chwały, ale dla samych siebie, tak uwielbiamy 
ład i porządek. Niepotrzebnie tylko nasz prezydent, którego na 
całe szczęście Gdańsk nam jeszcze nie odebrał, głosił wszem 
i wobec, że "długi nie są chlubą". Podsłuchali w Gdańsku i widzą, 
że chłop sobie daje radę to i po co nasyłać do nas jakieś 
dyplomatyczne towarzystwo? A nóż coś dołożą! A po co? Pan 
Kobyliński nie przez popleczników, a z układów u samego źródła, 
z pierwszej ręki umie wszystko załatwić. Do tego jeszcze, jak nikt 
za poprzednich kadencji stał się szalenie medialnym facetem na 
Pomorzu i w okolicach. Kiedy mówią Maciej, Maciuś, Maciek - 
wszyscy wiedzą o kim mowa. Nie ma chyba w Polsce drugiego 
takiego prominenta, który by dorównał naszemu włodarzowi w 
tworzeniu zażyłych rodzinńych, poufałych wręcz więzi społecz- 
nych, utożsamianiu się z lokalną Polonią i gloryfikowanego na każ- 
dym kroku za wprowadzanie w życie miasta, w piorunującym 
tempie szalonych innowacji gospodarczych odczuwalnych i wi- 
docznych przez każdego mieszkańca. 
Kiedyś taką, aż do bólu chorobliwą popularnością cieszył się 
jedynie showmen pamiętnego radia" City" - Jerzy Izdebski. Specjal- 
nie dla niego przerobiono nawet kawał tekstu piosenki Piaska - 
Piasecznego i w przerwach audycji rozgrzewano nas refrenem 
"mocniej Jerzy ,mocniej." O! - wtedy to byliśmy bezkonkurencyj- 
nym ewenementem. W całym kraju nie było drugiej takiej roz- 
głośni. Dzisiaj docierają tylko przecieki z których wynika, ż
 
wkrótce Izdebski znów będzie nadawał. Tym razem z serca wolnej 
Europy z Londynu. Niech to wtedy ktokolwiek spróbuje się skarżyć, 
lamentować i donosić. Co prawda macki Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji nie sięgają tak daleko, ale przypominam, że telefon do 
Londynu kosztuje i to nie mało, 
Ubolewam, że Słupsk pozostał zapomnianym, pominiętym po- 
wiatem. Minęły czasy kiedy chłopcy z policyjnej szkółki w pełnym 
uposażeniu, niczym żółwie ninja, całymi kolumnami Starów mknęli 
do Gdańska, obsłużyć tam uroczystości strajkowe, manifestacyjne, 
czy sportowe. Zdawałoby się, że wszyscy o nas zapomnieli. TV nie 
rozpoczyna jak kiedyś głównego wydania wiadomości migawkami 
wydarzeń ze Słupska. Zapomniał nawet sam wojewoda o korze- 
niach i patriotyzmie lokalnym. Koleżanki mnie pytają: "co teraz 
będzie?" Odpowiadam im: "spokojna wasza rozczochrana.", czyż- 
by was dopadła pomroczność jasna? Wystarczy sypnąć kilkoma 
tylko nazwiskami: Blucher, Czarzasty, Ciemnoczołowski, Szymczy- 
cha, Balicki, Siwek, Strąk, Mazurek, czy Kurylczyk... o prezydencie 
Gdańska ożenionym ze słupszczanką już nie wspomnę. Historia 
mówi sama za siebie. Nie ma co się martwić na zapas! Całe 
szczęście upatruję w braku obwodnicy i w nadziei, że ta wielka 
grupa szefów misji dyplomatycznych, przemieszczając się w te
e- 
nie sama trafi do Słupska, w którym lśni od czystości. Szkoda, ze 
nie lecieli tranzytem w kończącą sierpień niedzielę. Zobaczyli by 
ten tłok, ścisk i wylegującego się na łożu Wiśniewskiego, w samym 
sercu miasta. Bylibyśmy dopiero powiatem najbardziej atrak- 
cyjnym, A tak codzienną naszą unikatową rzeczywistością są 
nasi obserwatorzy, starzy bywalcy placu Jarek z bratem, 
notabene właściciele oryginalnej w skali kraju polowej myjni sa- 
mochodowej. No cóż, powiadają "co się odwlecze to nie 
uciecze. " 
Z wielkim niepokojem i nadzieją zerkam w stronę drogi 
wylotowej na Gdańsk. Może już jadą? Dzięki Bogu skończył się 
Dzień bez samochodu. 


Teresa Wojtaś 


W tytule użyto cytatu z jednego z przebojów Andrzeja Piaska - 
Piasecznego
		

/Image003.djvu

			--.  


"NIE MUSZĄ UCZYĆ 
,. 
SIĘ TOLERANCJI" 


... 


Rozmowa z Mirosławą Bajerską, dyrektorką Przedszkola Miejskiego -Integracyjnego numer 8 w Słupsku. 


Moje Miasto: Ile dzieci liczy przedszkole 1 
Mirosława Bajerska: Wszystkich dzieci jest dzie- 
więćdziesięcioro z tego trzydzieścioro to dzieci 
niepełnosprawne. 
MM: Jakiego rodzaju są to niepełnosprawności? 
M.B,: Mamy dzieci niewidome, niedosłyszące, 
z porażeniem mózgowym, z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, upośledzone w stopniu lekkim i umiar- 
kowanym, kilkoro z zespołem Downa oraz dzieci 
autystyczne. W miarę możliwości przyjmujemy wszy- 
stkie dzieci, gdyż w Słupsku i w całym powiecie nie 
ma innej tego typu placówki. 
MM: Jak wyglądają grupy w tym 
przedszkolu? 
M.B.: Jest pięć grup przedszkolnych, 
w tym jedna grupa specjalna licząca od 
ośmiu do dziesięciu dzieci i cztery grupy 
integracyjne, w których jest piętnaścioro 
zdrowych dzieci i od trojga do pięciorga 
dzieci niepełnosprawnych. Każdą grupą 
opiekują się trzy nauczycielki po wycho- 
waniu przedszkolnym, a większość nauczy- 
cielek, zwłaszcza wspomagających, jest po 
oligofrenopedagogice. 
MM: Kto, prócz nauczycielek, jeszcze 
pracuje z dziećmi? 
M.B.: Zatrudniamy także pielęgniarkę 
logopedę, rehabilitantkę, muzykologa, psy- 
chologa, pomoc nauczycielską i wożną od- 
działową. 
MM.: W Słupsku jest dużo więcej dzieci 
niepełnosprawnych, które są w wieku przed- 
szkolnym i powinny pójść do przedszkola. 
Dlaczego ich tu nie ma 1 
MB.: Jak wcześniej zaznaczyłam, liczba 
miejsc jest ograniczona. Mamy tylko trzy- 
dzieści miejsc. Zgodnie ze statusem przed- 
szkola, dzieci mogą tu przebywać do dzie- 
siątego roku życia, Czasem jest tak, że w ro- 
ku odchodzi z naszego przedszkola dwoje 
lub troje dzieci i wtedy dysponujemy tyloma 
wolnymi miejscami. W roku bieżącym 
zgłosiło się piętnaścioro dzieci specjalnej 
troski, z czego tylko troje przyjęliśmy do 
przedszkola. Dzięki pomocy koleżanek 
z innych placówek, kilkoro dzieci zostało za- 
kwalifikowanych do innych przedszkoli, natomiast 
pięcioro dzieci będzie tylko uczęszczało na zajęcia 
organizowane na terenie placówki. Innym powodem 
jest brak większej liczby sal i funduszy na zatrudnienie 
kolejnych osób, Jeśli zaś chciałabym dołączyć te dzieci 
do istniejących grup, zarobiłoby się zbyt tłoczno, a 
zgodnie z przepisami, dotyczącymi placówek integra- 
cyjnych, w jednej grupie może być troje lub czworo 
dzieci niepełnosprawnych. U nas jest ich po pięcioro. 
I dokładnie tyle samo dzieci czeka w kolejce na przyję- 
cie. Niestety ich liczba będzie rosła z roku na rok. 
Chcielibyśmy je wszystkie przyjął, ale jak powie- 
działam, jest to przynajmniej na razie niemożliwe. 
MM.: Jakie są źródła finansowania działalności 
przedszkola? 
M. B.: Przedszkole w całości finansuje Urząd Mia- 
sta zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 79% ogólnej  


II'  


, ł 


.. 


I. 


często nawiązuje on znajomość z innymi rodzicami 
dzieci niepełnosprawnych i nie czuje się osamotniony. 
tatwiej mu znieść czasem bardzo trudne chwile, gdy 
otrzyma taką "pierwszą pomoc" Jeżeli dziecko w 
wieku trzech, czterech lat trafi do przedszkola, 
nauczyciele i specjaliści opracowują indywidualne 
programy stymulacyjne wspomagające rozwój dla 
każdego dziecka. Programy te po uzgodnieniu z 
rodzicami są realizowane. Co roku w maju zbieramy 
się z rodzicami i decydujemy, co dalej z dzieckiem, czy 
zostanie jeszcze przez rok w tej samej grupie czy 
pójdzie dalej. Staramy się nawiązywać współpracę ze 
szkołami podstawowymi z naszego rejonu. 
..
 - Współpracujemy z SP 3, SP 4, SP 5. Dzieci 
.
, .
" :: niepełnosprawne, jak i zdrowe, tworzą w 
pobliskich szkołach klasę podobną do 
grupy przedszkolnej. Dzieci rozpoczynając 
naukę w SP poznają klasę, znają swoją 
panią, są zapoznane z miejscem pobytu. 
MM: Dlaczego jest to tak ważne, by 
dzieci niepełnosprawne chodziły do 
przedszkola? 
MB.: Jest bardzo ważne, by dzieci po- 
przez naśladownictwo zdobywały najwię- 
cej wiedzy, zdobywały sprawności. Tak 
samo jest to ważne dla nich jak i dla dzieci 
zdrowych. Uczą się tu nie tylko podsta- 
wowych umiejętności, współdziałania, na- 
bywają odpowiednie zdolności, ale przede 
wszystkim jest to dla nich kontakt z innymi 
dziećmi. Dzieci niepełnosprawne nie zamy- 
kają się w sobie, stają się otwarte i odważ- 
niejsze. Konieczność kontaktu z innymi 
dziećmi sprawia, że u tych, które przy- 
chodząc tu nie potrafiły mówić, szybciej 
rozwija się mowa. Także pod względem 
ruchowym starają się dogonić dzieci 
zdrowe. Dzieci zdrowe uczą się opieki nad 
swoimi mniej sprawnymi kolegami. Nie 
muszą uczyć się tolerancji, po prostu dla 
nich ktoś, kto na przykład zmuszony jest 
jeżdzić na wózku, jest przede wszystkim 
człowiekiem, z którym można zwyczajnie 
spędzać czas, bawić się, rozmawiać. 
Traktują go na równi z innymi dziećmi, co 
zadziwia dorosłych, którzy często nawet 
nie wyobrażają sobie, by zajmować się niepełno- 
sprawnym dzieckiem. 
MM: Czyli te dzieci są sobie nawzajem potrzebne1 
MB.: Oczywiście. Wszystkie uczą się samodziel- 
ności, zaradności. Większość z nich idzie później do 
integracyjnych szkół podstawowych, gdzie swoją 
odpowiedzialnością i odwaga zadziwiają nauczy- 
cieli. Te zdrowe uczą się od niepełnosprawnych zu- 
pełnie innego spojrzenia rra życie, choć oczywiście 
jeszcze same tego nie wiedzą. One nigdy nie będą 
pokazywać palcem ani śmiać się z takiego mniej 
sprawnego dziecka, Zaś te niepełnosprawne dzieci 
postrzegają siebie jako pełnowartościowych małych 
ludzi, nie boją się nawiązywać kontaktów i nie 
wstydzą się swojej odmienności, bo przecież serca 
mają takie same, a to najważniejsze. 


kwoty refunduje miasto, resztę płacą rodzice. Opłata 
jest stała i wynosi 184 złote za jedno dziecko. 
Dodatkowo Opieka Społeczna refunduje posiłki 
dzieciom najbardziej potrzebującym. 50% zniżką ob- 
jęte jest drugie dziecko danej rodziny, które przycho- 
dzi do naszego przedszkola. Poza tym cały czas 
poszukujemy różnych sponsorów. Organizujemy fe- 
styny i kiermasze, na których sprzedajemy rzeczy 
wykonane przez dzieci, więc i one mają swój wkład 
w przedszkola. W ubiegłym roku pozyskaliśmy tą 
drogą 8-10 tys. złotych. Za te pieniądze dokupujemy 
zabawki, drobny sprzęt. W miarę możliwości dopła- 


a:.. 


r 


.J 


camy do turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci. W ubie- 
głym roku udało nam się opłacić przedszkole dla 
jednego dziecka niepełnosprawnego. Pomagają 
nam: Sklep" Czar", Real, Newell Rubbermaid Poland 
S.A. hurtownie, a także rodzice ofiarując darowizny. 
Stopniowo też kompletujemy wszystko, co potrzeb- 
ne jest do sali rehabilitacyjnej. 
MM: Jak wygląda współpraca z rodzicami dzieci 
niepełnosprawnych ? 
MB.: Na terenie Słupska nie istnieją ośrodki wcze- 
snej interwencji. Współpraca, jeśli to tylko możliwe, 
czasem istnieje już od pierwszych dni życia dziecka. 
Dzieje się tak dzięki dobrej współpracy ze szpitalem. 
Gdy uda się nawiązać jakiś kontakt z takim rodzicem, 
jest on informowany gdzie ma się udać z dzieckiem 
i jakie badania wykonać. Dowiaduje się przy tym, jak 
opiekować się dzieckiem. Przy okazji takich spotkań 


,,- 


............. 


ANA 


r 


.... 
. . ....... 


. '.1,. 


.j 


t.. .: L 


hl 


\. . 


MOJE.MIASTO 
 
OBALAJĄC 
STEREOTYPY 


Z zewnątrz prezentuje się nader ładnie. 
Sympatyana architektura, kolory budzące 
uśmiech, duże podwórko z barwnymi huś- 
tawkami i drabinkami. Zadbane z każdej 
strony. Dwukrotnie otrzymało nagrodę za 
najładniejsze otoaenie. Tak prezentuje się 
Przedszkole Miejskie -Integracyjne numer 
8 w Słupsku, mieszaące się przy ulicy Wia- 
traanej 10. 


Jest to przedszkole szaególne i to nie jest kwestia 
opisanej fasady. Trzeba wejść do środka i spotkać 
dzieci, by właściwie zrozumieć słowo "integracja". 
Niewielkie grupy dzieci bawią się i uaą pod 
fąchową, troskliwą opieką w kolorowych, miłych 
salach. Na pierwszy rzut oka wszystkie są zdrowe, 
roześmiane i świetnie się bawią. I właśnie to sprawia, 
że tak trudno dostrzec wśród nich dzieci 
niepełnosprawne. Mniej zaradne od swych zdrowych 
rówieśników pozostają pod stałą opieką nie tylko pań 
nauaycielek, ale i kolegów i koleżanek z grupy. 
Stereotyp, że dziecko niepełnosprawne niaego nie 
potrafi i niaego się nie nauay, tu traci rację bytu. 
Przebywanie razem ze zdrowymi dziećmi jest bardzo 
ważne dla dzieci niepełnosprawnych. Szybciej 
przychodzi im rozwijanie czynności 
psychoruchowych. Nie tylko otwiera takie dziecko na 
świat i kontakty z ludźmi, ale przede wszystkim 
pozwala się poauć najzwyklejszym dzieckiem, które 
ma prawo do nauki, zabawy i do normalnego 
funkcjonowania w społeaeństwie i właśnie teraz 
uay się z tego prawa korzystać. Kolejny stereotyp, że 
dziecko niepełnosprawne skazane jest na izolację, bo 
tak będzie dla niego najlepiej, znika. 
A dzieci zdrowe? Opieka nad ich 
niepełnosprawnymi kolegami, zabawy z nimi są 
aymś najnaturalniejszym na świecie. Z dziecięcą 
żywiołowością i zaangażowaniem robią wszystko to, 
co z trudnością przyszłoby niejednemu dorosłemu. 
Skoro umieją, z kimś nieco odmiennym, śmiać się i 
bawić, umieją też z nim żyć i robić wszystko to, co 
konieane. 
Przekonanie, że dzieci zdrowe tracą na takim 
kontakcie, że są opóźniane w nauce ze względu na 
dzieci niepełnosprawne jest jak najbardziej mylne. 
WsZ)'stkie dzieci znaiduią się pod doskonała opieka. 
Otrzymuią wsZ)'stko, co im potrzebne z właściwą 
edukacją na czele. Przepadają za swymi 
nauaycielkami i kochają swoją panią dyrektor. 
Przekonanie, że dzieci niepełnosprawne są 
diametralnie inne od zdrowych jest mylne. One tak 
samo, jak inne dzieci, kochają i chcą być kochane. Za 
życzliwość odwdzięczają się najpiękniejszymi 
uśmiechami pod słońcem. "Te uśmiechy trafiają 
prosto do serca. Zapomina się o troskach 
i zmęaeniu, Dla takiej nagrody warto tak pracować, 
warto żyć" - mówi Mirosława Bajerska, dyrektorka 
przedszkola. 
Takich przedszkoli powinno być zdecydowanie 
więcej. Tyle, by wszystkie dzieci niepełnosprawne 
mogły uayć się świata i poznawać inne dzieci 
Dzieci zdrowe, poprzez kontakt z nie- 
pełnosprawnymi rówieśnikami zyskują przede 
wszystkim dodatkową wrażliwość, poczucie 
odpowiedzialności i pewną mądrość, która zaowo- 
cuje w ich przyszłości. 


ANA ,-!!II 


.. 1''' ;-.> 
J' 
.. 
... 
l "
 ,'.......... 
. .'. .. ... ;'1't ,r . 
. " i ..- :: 


JP' ":'-' L  . . .. '. 
v ".
.'
		

/Image004.djvu

			4 MOJEłłMIASTO 


, 
SPRZEDAC - 
, 
- KUPIC - 
- ZA ILE ? 


Dzisiaj kilka słów o historii tworzenia 
się ceny nieruchomości. 
Przysłowiowy" Kowalski" ma do sprze- 
daży mieszkanie o powierzchni 60m 2 na II 
piętrze - chce je sprzedać, ale za ile? Od 
znajomych usłyszał, że podobny lokal zo- 
stał sprzedany za 90 OOOzl. Uznał więc, że 
jego mieszka
ie. nie jest gorsze i też za 
taką cenę znajdzie nabywcę. 
I tu dochodzimy do sedna sprawy. 
Krążące po mieście informacje o cenach 
uzyskiwanych ze sprzedaży mieszkań sta- 
nowią niewielki procent informacji o sprze- 
dawanej nieruchomości. Bo otóż za chwilę 
dowiadujemy się (lub nie), że w.w. lokalu 
pozostawiono nowocześnie wyposażoną 
kuchnię ze zmywarką, a w przedpokoju 
nową wbudowaną szafę, łazienka posiada 
podgrzewaną podłogę i kryształowe lu- 
stro, a ponadto kupujący marzył od kilku 
lat o kupnie mieszkania w tym właśnie 
miejscu. Natomiast mieszkanie "Kowal- 
skiego" jest wykończone standardowo 
z płytkami PCV na podłogach. 
Zarówno pośrednika jak i kupującego 
czeka z takim sprzedającym trudna rozmo- 
wa. On już przywiązał się do tej ceny 
i z wielkimi oporami ją obniża. Ciężko mu 
zrozumieć, że cena to kwota jaka może 
dostać, a nie jaką chce uzyskać. Jeśli sprze- 
dający tej zasady nie zaakceptuje, po- 
zostanie ze swoim lokalem na rynku przez 
dłuższy okres rozgoryczony, że pośrednik 
któremu zlecił sprzedaż nie wywiązuje się 
ze zlecenia. Nie bierze również pod uwagę 
znanego prawa rynku finansowego, że 
pieniądz który być może dostaniemy 
w przyszłości jest zawsze mniej wart od 
tego, który mamy już dziś, 
Następnym przyczynkiem do ustalania 
cen nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży są nakłady poniesione na re- 
monty, rozbudowę mieszkania lub domu. 
Sprzedający swoje mieszkanie w sposób 
zgodny z naturą człowieka. porównuje 
swój lokal z innymi lokalami, które zostały 
sprzedane w najbliższej okolicy i w ostat- 
nim okresie czasu i jakie wyciąga wnioski? 
Standardowo wyposażone -mieszkanie 
bez parkietów i glazury sprzedano za 
69 000 zl. No tak, ale nasz sprzedający 
w ostatnim czasie położył na podłogach 
panele, łazience wymienił glazurę, tera- 
kotę i urządzenia sanitarne, a w dwóch 
pokojach okna drewniane wymienił na 
PCV. Nie oszczędzał i wszystko kupował 
w najlepszym gatunku, bo robił remont dla 
siebie i swojej rodziny - wydał na te prace 
20 OOOzl. Po roku sytuacja rodzinna uległa 
zmianie i mieszkanie trzeba sprzedać. 
Sprzedający zaczyna liczyć. Sąsiad za mie- 
szkanie na II piętrze standardowe bez 
doposażenia uzyskał 69 OOOzł, moje jest 
na I piętrze więc powinno być droższe, 
ponadto na remont wydałem 20 OOOzł mu- 
szę to odzyskać i tak powstaje cena sprze- 
daży w wysokości 92000zl. Niestety oferta 
ta znów rozmija się z realiami rynku. Nie- 
wykluczone, że znajdzie się pojedynczy na- 
bywca, któremu odpowiadać będzie kolor 
glazury i sposób przeprowadzenia remon- 
tu i zapłaci tak cenę - będzie to jednak łut 
szczęścia. Natomiast codzienna praktyka 
wykazuje, że nie odzyskujemy zwykle pie- 
niędzy, które zainwestowaliśmy w remont 
czy rozbudowę domu. 
Cena nieruchomości uzyskiwana na 
rynku z reguły nie odzwierciedla wprost 
wysokości nakładów jakie poniesiono, 
zawiera w sobie jedynie wzrost wartości 
z tytułu ich poniesienia. Dlatego przystę- 
pując do remontu mieszkania lub domu 
zastanówmy się czy zamierzamy pomiesz- 
kać tu dłużej, czy może zanosi się na zmia- 
nę miejsca zamieszkania. 
I jeszcze jedna ważna dla przyszłych 
sprzedawców i nabywców kwestia - ceny 
ofertowe pojawiające się w różnych czaso- 
pismach i ogólnie dostępnych wydawnic- 
twach poświęconych sprzedaży nierucho- 
mości to zwykle marzenia ich właścicieli 
o cenie i z zasady mają niewiele wspól- 
nego z rzeczywistymi cenami transakcyj- 
nymi uzyskiwanymi na rynku, na którym 
trwa cały czas walka, aby drogo sprzedać 
i tanio kupić i raz wygrywa sprzedający, 
a raz kupujący. 
Elżbieta Pilecka 
- współwłaścicielka Biura Nie- 
ruchomości nWExn - licencjonowany 
pośrednik i rzeczoznawca majątkowy 


t 


I 


., 


Statystycznie ujmując na tle kraju, 
mieszkalnictwo w Słupsku wygląda do- 
brze. W zasobach mieszkaniowych na- 
szego miasta znajduje się przeszło 30000 
mieszkań, w tym około 11 tysięcy 
administrowanych przez Przedsiębior- 
stwo Gospodarki Mieszkaniowej (90% 
budynków komunalnych pochodzi 
sprzed wojny). Plasuje to nas w ścisłej 
krajowej czołówce. Na jedno mieszkanie 
przypada ok. 3,1 osoby, gdy tymczasem 
średnia krajowa to blisko 4 osoby na 
lokal. O tym, że problem mieszkań, a ra- 
czej ich braku jest istotny najlepiej świad- 
czy 2 tysięczna rzesza oczekujących na 
przydział mieszkań z urzędu. Oznacza 
to, że co trzydziesty dorosły słupszczanin 
nie ma gdzie mieszkać, albo że zamiesz- 
kuje wwarunkach niezgodnych z norma- 
mi przewidującymi metraż na osobę, 
bądź w lokalach o złym stanie technicz- 
nym. Ustawa o samorządzie nakłada na 
władze lokalne obowiązek 
nie tylko utrzymania miesz- 
kań komunalnych w stanie nie 
pogorszonym, ale również wy- 
musza zapewnienia każdemu 
potrzebującemu lokum. - 
W 1995 roku Rada Miejska 
w formie uchwały zobligowa- 
ła Zarząd Miasta do przeka- 
zywania co roku 50 mieszkań. 
- mówi Małgorzata Anna Ko- 
ziorowicz, która przez 12 lat 
pełniła funkcje Sekretarza 
Miasta w słupskim magistra- 
cie. 
- W tym roku przekazaliśmy 
jak dotychczas 34 mieszkania, 
które zostały uzyskane zostały 
w wyniku adaptacji hotelu 
pielęgniarskiego przy ul. Lele- 
wela - mówi dyr. PGM-u 
Kazimierz Klawikowski - do- 
datkowo w październiku prze- 
każemy 12 mieszkań typu 
ogólnego, Brakujące mieszka- 
nia prawdopodobnie w tym 
roku nie zasilą puli lokali ko- 
munalnych administrowa- 
nych przez PGM. 
- W mieście jest wiele bu- 
dynków, które w przyszłości 
mogłyby zostać adoptowane 
na pomieszczenia mieszkalne 
- dodaje dyr. K, Klawikowski - 
za takim rozwiązaniem przemawia koszt 
adaptacji pomieszczeń. Przystosowanie 
wolnych pomieszczeń do celów mieszka- 
niowych kształtuje się na poziomie 300 - 
400 złotych za metr kwadratowy, gdy 
tymczasem budoCva metra kwadrato- 
wego nowego mieszkania to wydatek 
rzędu 1500 zł. Szacuje się, że w mieście 
znajduje się w tej chwili około 400 
pomieszczeń, które można by zaadopto- 
wać na mieszkania. 
Panaceum na słupskie bolączki miesz- 
kaniowe jest projekt programu budowy 
w latach 2004-2008 dwóch tysięcy miesz- 
kań. - Chcielibyśmy począwszy od 2004 


f 


Budynek komunalny przy ul. Wiatracznej 


I 


roku budować rocznie 8 budynków 
mieszkalnych po 50 mieszkań każdy- 
mówi Kazimierz Klawikowski - W tej 
chwili miejsce lokalizacji inwestycji nie 
jest jeszcze znane, ale myślę że nie 
powinno to być problemem. Problemem 
jest niewątpliwie sfinansowanie tego 
przedsięwzięcia. Szacunkowy wstępny 
koszt budowy 2000 mieszkań wraz z 
kosztami zaciągniętego kredytu to 120 
milionów złotych. 
- W trakcie przygotowania jest nowa 
ustawa o wspieraniu budownictwa 
mieszkaniowego, która umożliwi dofi- 
nansowanie tego typu przedsięwzięć 
przez budżet państwa - mówi dyr. 
Klawikowski - aktualnie środki trzeba 
wygospodarować w ramach budżetu. 
Niewątpliwie źródłem sfinansowania 
inwestycji może być zaciągnięty kredyt. 
Gminy nie uzyskują obecnie pomocy 
z budżetu państwa na rozbudowę włas- 


Ił II eszkal n IIC_1WO 


. 


I 


nych zasobów mieszkaniowych. Wedle 
projektu ustawy, która już niebawem 
trafi pod głosowanie Sejmu zakłada się 
wspólne finansowanie inwestycji miesz- 
kaniowych przez budżet państwa i bu- 
dżety gmin. Część kosztów finansowana 
byłaby preferencyjnym kredytem, za- 
ciąganym przez gminy w bankach ko- 
mercyjnych, z odsetkami dotowanymi 
przez państwo. Różnica pomiędzy wy- 
sokością odsetek otrzymywanych przez 
kredytujący bank a stopą preferencyjną 
pokrywana będzie ze środków Kra- 
jowego Funduszu Mieszkaniowego. 


.......,...,.. .1.- --- 
-' 
- 1\ 
I r
 
I 
. r 
j 
 I '
 r 
"t 
I i t..-' 
" . ..." 


4 


Kredyt zaciągnięty przez miasto 
miałby być spłacany z puli środków 
przeznaczonych na budownictwo miesz- 
kaniowe. Miasto jest zobligowane do 
wydawania rocznie ok. 5 milionów 
złotych na komunalne budownictwo 
mieszkaniowe. Kwota ta byłaby rok- 
rocznie przeznaczana na spłatę kredytu. 
Oznacza to, że gdyby miasto samo- 
dzielnie miało finansować planowaną 
inwestycję musiałoby spłacać kredyt na 
nią zaciągnięty przez 24 lata. Przy 
założeniu, że dochody miasta będą na 
tym samym poziomie co obecnie, przez 
czas spłaty kredytu nie możliwe będzie 
finansowanie żadnych inwestycji miesz- 
kaniowych, chyba że kosztem roz- 
wiązania innych potrzeb. - Wybudo- 
wanie takiej liczby mieszkań przynio- 
słyby budżetowi miasta spore oszczę- 
dności, dochody z ich eksploatacji można 
by przeznaczyć na spłatę kredytu - twier- 
dzi dyr. Klawikowski - przez 
wiele lat nie musielibyśmy 
przeznaczać środków na re- 
monty budynków przeznaczo- 
nych do rozbiórki, a środki 
z czynszów moglibyśmy prze- 
sunąć na modernizacje sta- 
rych zabytkowych kamienic 
i ich rewitalizację. 
Wątpliwości budzi szacun- 
kowy koszt budowy metra 
kwadratowego planowanych 
mieszkań. - Bardzo trudno 
będzie wybudować metr kwa- 
dratowy mieszkania za 1300 zł 
jak zakładają planiści - mówi 
była sekretarz miasta M. Ko- 
ziorowicz - W oddanym w ze- 
szłym roku do użytku budyn- 
ku przy ul, Wiatracznej metr 
kwadratowy kosztował mia- 
sto 1500 zł. 
- W opracowanym projek- 
cie uwzględniliśmyoprocento- 
wanie kredytu na poziomie 
dzisiejszym tj. 6%, choć praw- 
dopodobnie będzie ono niż- 
sze ok. 4 %. - oponuje dyr. 
Klawikowski - Dodatkowo ce- 
nę inwestycji obniży wkład 
miasta w postaci gruntu oraz 
partycypacja w kosztach spó- 
łek miejskich, poprzez uzbro- 
jenie terenu w instalacje nie- 
zbędne do dostarczania mediów. Dodat- 
kowym argumentem przemawiającym 
za niską ceną mieszkań będzie ich 
podstawowy standard. 
- Budowa lokalu w cenie 1300 zł za m 2 
jest jak najbardziej realna. - twierdzi 
prezes Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Regionalnego Mirosław Banaś. 
- Przedłożony program budownictwa 
mieszkaniowego jest jakby wyjściem 
naprzeciw pod projektowane zmiany 
przepisów o wspieraniu budownictwa 
mieszkaniowego realizowanego przez 
samorządy gminne. Jestem zdania, że 
pozyskanie jakichkolwiek środków z zew- 
nątrz na powyższy cel znacząco przy- 
czyni się do realizacji naszego programu. 
- kontynuuje dyrektor Klawikowski. - 
Niepokoi mnie tylko niekonsekwencja 
ustawodawcy, bowiem opracowane pro- 
jekty ustaw, nie doczekały się uchwa- 
lenia przez parlament. 
Niewątpliwym atutem inwestycji mie- 
szkaniowej byłby jej wpływ na poprawę 
koniunktury gospodarczej w mieście 
w tym aktywizację zawodową bezrobot- 
nych. Nie od dziś wiadomo, że budow- 
nictwo jest motorem napędowym całej 
gospodarki. - Uważam, że takie przed- 
sięwzięcie z powodzeniem mogłyby reali- 
zować słupskie firmy budowlane. - mówi 
M. Banaś. 
Wątpliwości budzi tylko moralny 
aspekt całej inwestycji. Kredyty na wybu- 
dowane domy trzeba będzie spłacić. Na- 
wet w przypadku znaczących dotacji 
z budżetu państwa cały ciężar spłaty 
spadnie na przyszłe pokolenia. 
tomek wojtaś 


, 


. Zgodnie z art. 75 Konstytucji RP, ..władze publiczne prowa- 
dzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkanio- 
wych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdom- 
ności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popie- 
rają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego 
mieszkania" . 


. Ustawa o samorządzie gminnym, wart. 7, ust. 1 stwierdza, iż 
..zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do za- 
dań własnych gminy, w szczególności zadania własne obejm- 
ują sprawy (...) gminnego budownictwa mieszkaniowego", 


. Ustawa o ochronie praw lokatorów, wart. 4 w ust. 1, określa, 
iż ..tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkan- 
iowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych 
gminy" zaś ..gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzia- 
nych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, 
a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw do- 
mowych o niskich dochodach" 


. Ustawa o pomocy społecznej wart. 10, ust. 2. określa, iż do 
..zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze 
obowiązkowym, realizowanych przez gminy, należy (m) 
udzielanie schronienia (m) osobom tego pozbawionym, 
w tym osobom bezdomnym".
		

/Image005.djvu

			MOJE.MIASTO 0 


. 
MłODZIEZOWE CENTRUM KULTURY 


Przedstawienie z okaz'i "Dnia bez samochodu ". 2 J września br. 
, "I.... 
 
- 
.;.,' 4 

 
. , ,.. 
 .- 
. , . 

 li h 
. . /. . '-łłI 
 .';f , 
. ", r " -łł-:..... 
.......t J\ 
 .:... r .. " '.
... 

. 
 1,;. " .. -I .... . 

, 
 . t, 
 ry' 
 
. '.4 
, , 
 L .i.: r 1..& ł.' 
. 

 .,.. 
.. .. .J. 


MCK powołano w 30.06.1987r. Uchwałą Rady 
Miejskiej w Słupsku. MCK to ośrodek, w którym 
znajdzie się wszystko, co należy do sfery kultury. 
Można tu znaleźć propozycje dla każdego pokolenia, 
które interesuje się sztuką. 
DZIAŁ EDUKACJI FILMOWEJ 
Od 1991 roku istnieje Dyskusyjny Klub Filmowy pod 
nazwą" Projekcja" . Są to spotkania dla widzów indywi- 
dualnych, odbywają się one w czwartek o godzinie 
18.00. DKF proponuje widzom filmy wybitnych reżyse- 
rów, których dzieła bywają kontrowersyjne. Pracow- 
nicy Działu Edukacji Filmowej przed każdym filmem 
wygłaszają prelekcje na temat wyświetlanego obrazu, 
jego twórców i występujących aktorów. W ramach 
DKF-u organizowane są wyjazdy na festiwale i semina- 
ria filmowe. 
Rok później powstał Młodzieżowy Klub Filmowy. 
Są to seanse kierowane do uczniów szkół średnich oraz 
widzów indywidualnych. Spotkania MKF-u odbywają 
się raz w miesiącu. Członkowie MKF-u mają możliwość 
zakupu całorocznego karnetu. MKF proponuje mło- 
dym ludziom udział w konkursie na recenzje filmowe 
oraz w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Filmie. Cie- 
kawą propozycją dla młodego widza mogą być 
organizowane wyjazdy na seminaria filmowe. 
W roku 1994 powstał Klub Filmowy ,,15" dla naj- 
młodszych widzów. Są to seanse filmow animowanych 
oraz ekranizacje lektur szkolnych. Dzieci dowiadują 
się tu podstawowych wiadomości z historii i teorii 
kina, oraz biorą udział w konkursach plastycznych pod 
hasłem "Kino w oczach dziecka' 
Dział Edukacji Filmowej w MCK-u proponuje rów- 
nież Kino Wersji Oryginalnej, są to seanse dla wszyst- 
kich, którzy chcą udoskonalić znajomość obcego 
języka. Filmy te wyświetlane są w języku: angielskim, 
francuskim, niemieckim oraz rosyjskim. 
Ciekawą propozycją dla nauczycieli, którzy chcą 
wzbogacić lekcje i pokazać swym uczniom epoki 
literackie, jest powstały w 2001 roku klub o nazwie 
"Filmowe Barwy Epok". Klub ten pokazuje największe 
arcydzieła kinematografii światowej ze zbiorów 
Filmoteki Narodowej. 
Ponadto kino MCK oferuje seanse otwarte w 
każdy dzień tygodnia oprócz niedzieli, jak również 


- 
'. 
 


L 


L. 


, 


projekcją kina niezależnego oraz przeglądy kine- 
matografii narodowych w ramach multimedialnego 
ART. FESTlVAL 
MCK dla młodzieży 
Dla dzieci i młodzieży w MCK- u odbywają się 
zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, taneczne oraz 
dla naj młodszych - rytmika, 
Jeżeli chodzi o muzykę to MCK proponuje młodzie- 
ży naukę gry na instrumentach klawiszowych i gitarze 
basowej oraz elektrycznej. 
Ważnym elementem działalności muzycznej jest 
rozwój talentów wokalnych w Studio Piosenki. Soliści 
Studia, otrzymują możliwość udziału w konkursach 
oraz festiwalach w naszym regionie i kraju. 
Dział teatralny MCK powstał w 1992 roku, propo- 
nujezajęcia grupom dziecięcym i młodzieżowym. Wów- 
czas powstały młodzieżowe teatry "PIVETTA", "ŻA- 
LUZJA" i dziecięce grupy teatralne "PIĘTNASTKA" 
i "BEZ NAZWY" działające do dziś. Z czasem oferta 
została poszerzona o grupę recytatorów i mono- 
dramistów. 
Repertuar to sztuki klasyczne od Sofoklesa i Eurypi- 
desa po współczesne dramaty polskie i światowe. 
W sumie zrealizowano ok. 80 spektakli, programów 
poetyckich i kabaretowych. 
Dział teatralny regularnie proponuje również 
zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podsta- 
wowych, gimnazjów i szkół średnich. W ramach teatru 
organizowane są Konfrontacje Dziecięcych Grup 
T eatralnych(od1993), Konfrontacje Młodych(od1994), 
młodzieżowa kawiarnia artystyczna "KLlMATY"(od 
1996) oraz Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Marty 
Aluchny- Emelianow (od 1997). 
Obecnie w MCK-u działa sześć grup teatralnych, 
dziecięca i młodzieżowa scena recytacji i monodramu 
w sumie około 60 osób. 
Zajęcia taneczne odbywają się dla dwóch grup 
wiekowych i są nieodpłatne, jak większość propozycji 
kulturalno-oświatowych placówki. Młodzież uczy się 
tańca nowoczesnego 
Zajęcia plastyczne odbywają się w środy i ponie- 
działki są również bezpłatne. Na te zajęcia mogą 
zapisać się dzieci w wieku od 7-14 roku życia, które 
chcą nauczyć się rysunku, operowania kolorem, 


.... 


. J  


't'!' 


",., 


REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A 


"Społem" PS S VI Słupsku, 
ul. Przemysłowa 121. 


wydzieriawi: 
- pomieszczenia warsztatowe (parter) 
- wiaty magazynowe 
- pomieszczenia biurowe (I piętro) 
- place składowe 
mieszczące się przy ul. P!zemysłowej 121 
- pomieszczenia bi
rowe (I i " piętro) 
mieszczące się przy ul. Wojska Polskiego 7 


513 m 2 
705 m 2 
294 m 2 
co 1800m 2 


90 m 2 


Bliiszych informacii udziela: 
inż. Jerzy Rakowicz, tel. 502-655-673 lub (059) 842-57-16 


kompozycji. Dzieci mają szanse rozwijać swoje pasje i 
zainteresowania. 
Najmłodszym MCK oferuje rytmikę. Od kwietnia br. 
działa Klub Karciany "F.RAG.l.E.S." 
W czasie wakacji i ferii zimowych MCK organizuje 
nieodpłatne zajęcia rekreacyjne i artystyczne dla dzieci 
i młodzieży. Młodym ludziom zapewnione jest bezpie- 
czeństwo, posiłek oraz ogromna ilość atrakcyjnych zajęć. 
MCK dla dorosłych 
W poniedziałki środy i piątki odbywają się zajęcia 
callaneticsu, które cieszą się dużym zainteresowaniem 
kobiet, a także ćwiczenia z jogi - te znajdują zaintere- 
sowanie wśród obu płci. 
W MCK-u odbywają się spotkania Klubu Psycho- 
tronika, który w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. 
Ponadto placówka organizuje wiele imprez dla 
każdej grupy wiekowej. Są nimi: art festival, Jazz na 
Parterze (koncerty płatne), kawiarnia literacka 
"KLIMATY" (wstęp na zaproszenia), seminaria 
literackie (nieodpłatne) oraz spektakle teatralne (cena 
biletu symboliczna) 
Multimedialną imprezą, rozpoczętą w 2001 r. jest 
art festival, który cieszy się ogromnym zainte- 
resowaniem. Festiwale prezentują szerokie spectrum 
kultury artystycznej i materialnej. Od początku istnie- 
nia festiwalu prezentowane były: Irlandia, Hiszpania, 
Grecja, a w roku 2004 prezentowana 
będzie Rosja. 
"KLIMATY" to zabawa kierowana 
głównie do młodych widzów. Kiedyś te 
spotkania miały inny charakter. Dziś są to 
spektakle teatralne lub koncerty grup mu- 
zycznych. Rok temu największą atrakcją 
był występ zespołu" WSZYSTKIE WSCHO- 
DY SŁONCA". "KLIMATY" w MCK- 
odbywają się raz na 2- 3 miesiące. 
Prestiżową akcją promocyjną, jedyną 
w regionie są MCKM-y, czyli Miejskie 
Coroczne Kwazary Młodych. Jest to kon- 
kurs, dla młodych twórców z różnych dzie- 
dzin: literatury, teatru, plastyki, foto- 
grafii, mody, plastyki, muzyki. MCKM-y 
organizowane są od 2000r. Nagrodą są 
stypendia i statuetka złotego Kwazara. 
Do Kapituły MCKM-ów należą wybitni, 
słupscy artyści oraz instruktorzy MCK-u. 
Młodzieżowe Centrum Kultury od 
samego początku pilotuie w Slupsku 
Wielką Orkiestrę Świątecznei Pomocy. 
"To wyzwanie zostało podjęte, nikt nie 
spodziewał się, że ta akcja rozwinie się na 
taką skalę. Do placówki, z roku na rok, 
przychodzi coraz więcej osób, młodzieży, 
która chętna jest do pracy. Jest to coraz 


lepiej zorganizowane. Nasze doświadczenie 
pozytywnie wpływa na koleje lata. W tym roku 
mieliśmy paru sponsorów i łatwiej było nam zor- 
ganizować' tegoroczną akcję, bo przecież to my 
jesteśmy jej organizatorami" . - komentuje Anna 
Maćkowiak. 
W MCk-u znajduje się Szkoła Języków Obcych - 
według przedstawicieli wydawnictw języka angiel- 
skiego - wiodąca szkoła w województwie pomorskim. 
Uczy się w niej, na różnych poziomach umiejętności 
ponad 1300 słuchaczy. Od stycznia 2003 roku szkoła 
współpracuje z Ośrodkiem Egzaminacyjnym Cam- 
bridge w Koszalinie, od września br. z Pearson 
longman Education. 
MCK to naprawdę wszystko, co związane jest z sze- 
roko podjętą sferą kultury. Tutaj młodzież może 
rozwijać swoją wrażliwość i kreatywność. W związku 
z obchodzącym jubileuszem 15-lecia działalności 
MCK-u wylansowane zostało hasło "moda na emcek". 
Dobrze, że istnieje placówka mająca tak bogatą ofertę 
kształcenia i rozwijania zainteresowań młodzieży 
i dorosłych mieszkańców naszego miasta. 


Bliższe informacje dotyczące oferty kulturalno- 
oświatowej placówki można uzyskać pod numerem 
tel. 8431130. 


Zajęcia warsztatowe w czasie wakacji . 
l 

,. 


lir 


-ł- 


Al  


. . 


ł 


..... 


/. 
  , 


. . 
. 


. 


; 


REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A 


.... 


zez 


CENTRUM 
EDUKACJI DOROSłYCH 
Słupsk, ul. Grodzko 9, tel. (O-59) 842 49 35  
SŁUPSK 


ZAKłAD DOSKONALENIA 
ZAWODOWEGO 
Słupsk, ul. Szczecińsko 57, tel/fox.(O-59) 845 27 27 


POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE ZDZ 
prowadzi nabór do szkół policealnych na kierunki: 
· technik informatyk (szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej) 
· technik informacji naukowej, technik bhp, technik organizacji reklamy 
· technik rolnik 


CENTRUM EDUKACJI DOROSYCH ZDZ 
zaprasza na kursy: 
· przygotowujący do egzaminów eksternistycznych z zakresu LO.(od 2 do 1,5roku) 
palacz C.O., elektroenergetyczne (komisja URE przy ZOZ) 
· ciepłownicze, elektryczne i gazownicze 
· przewóz towarów niebezpiecznych 
doradca d/s. przewozu towarów niebezpiecznych 
· przewoźników krajowych i międzynarodowych osób i rzeczy 
kursy taxi 
· ochrona osób i mienia 
· obsługa kas fiskalnych, sprzedawca 
kucharz - kelner "minimum sanitarne" 
· podstawy księgowości, kadry i płace 
obsługa komputera (podstawowe i zaawansowanej 
· pedagogiczne 
spawalnicze - różne specjalności 
· pilot wycieczek 
· wszelkie inne pod potrzeby i na życzenie klienta 


CENTRUM EDUKACJI DOROSŁYCH ZDZ 
prowadzi nabór do: 
· liceum ogólnokształcącego dla dorosłych 


WDRAŻAMY SYSTEM 
WG NORMY 


ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
150-9001 :2000
		

/Image006.djvu

			6 MOJE.MIASTO 


Czy miastu grozi powódź1 


Wielka woda 


Pamiętnej nocy 
31 października 1998 roku Słupia wylała... 
Rozmiar powodzi zaskoczył wszystkich, zarówno 
mieszkańców Słupska, jak i sztab ludzi, których 
zadaniem było przeciwdziałanie jej skutkom. 
Inaczej być nie mogło. Do 1998 roku nie zostało 
zrobione praktycznie nic, co mogło by zapobiec 
nieszczęściu. Zabezpiecze-nie miasta stanowiły 
bowiem zmagazynowane worki z piaskiem, które 
doraźnie sypane miały tworzyć wały ochronne. Czy 
zatem dzisiaj Słupsk jest przygotowany na wypadek 
wylewu i czy słupszczanie mogą czuć się bez- 
pieczni? 
Zapobieganie powodziom leży w gestii m.in. 
Wydziału Gospodarki Komunalnej. którego dy- 
rektorem jest Zdzisław Walo. - W 1998r. pełniłem 
funkcję wiceprezydenta miasta Słupska i w mo- 
mencie wylewu rzeki pełniłem dyżur w Urzędzie. 
Silne opady deszczu w zlewni Słupi spowodowały, że 
wylała ona bardzo gwałtownie. Stan wody szybko 
podniósł się do wysokości 2,72 metra, podczas gdy 
stan alarmowy wynosi 2,40 metra. Poczułem się 
bezradny, albowiem dorażne sypanie wałów prze- 
ciwpowodziowych z worków z piaskiem nie zdało 
egzaminu. - mówi Zdzisław Walo. - Obecnie, jako 
dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej śmiało 
mogę stwierdzić, że w ostatnich latach zrobiono 
wiele, by nie dopuścić do podobnej sytuacji - dodaje 
dyrektor. 
W ciągu pięciu lat zdobyte doświadczenie 
pozwoliło na podjęcie określonych działań, które 
w znacznym stopniu przyayniły się do wzrostu 
bezpieczeństwa i zwiększenia efektywności działań. 
mających na celu zabezpieczenie przed powodzią. 
Wyciągnięte wnioski pozwoliły na opracowanie 
wspólnie z Instytutem Gospodarki Wodnej i Meteo- 
rologii studium pn. " Tereny zalewowe miasta 
Słupska", w którym przedstawione są miejsca naj- 
bardziej zagrożone powodzią. Opracowanie to roze- 
słano do instytucji znajdujących się w pobliżu rzeki, 
m.in. Sądu, MDK'u, Szkoły Policji. Pozwoliło to w piw- 
nicach tychże instytucji przygotować odpowiednie 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe. 


Okazało się również, że na występowanie 
powodzi w naszym regionie ma wpływ szereg czyn- 
ników, których eliminacja może wpłynąć na popra- 
wę przepustowości rzeki. 
Wiadomym jest, że na spowolnienie nurtu rzeki 
ma wpływ m.in. zadrzewieme i zakrzewienie brze- 
gów. Ponadto most na ul. Kościuszki, który położony 
był zbyt nisko i podczas fali powodziowej tworzył 
tamę, 
Jest głębiej 
Pogłębianie koryta rzeki i wycinanie przybrzeż- 
nych drzew i krzewów należy do zadań Rejonowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej. Proces ten realizowany 
jest etapami. W 2002 roku wycięto drzewa oraz 
pogłębiono koryto rzeki na odcinku od mostu przy ul. 
Orzeszkowej do mostu Kolejowego. Ponadto wybu- 
dowany został murek przeciwpowodziowy wzdłuż 
ulicy Szarych Szeregów. Najkosztowniejszym zada- 
niem było podwyższenie mostu na ul. Kościuszki o 50 
cm w 2002 roku. 
- Dzięki przeprowadzonym działaniom udało 
nam się wytrzymać zeszłoroczny poziom wody - 2,72 
metra, czyli porównywalny ze stanem z 1998 roku. - 
mówi dyrektor Walo. Kolejnym etapem zrea- 
lizowanym w br. przez RZGW będzie pogłębienie 
koryta Słupi od mostu Kaszubskiego do ul. Orze- 
szkowej, a następnie od mostu Kolejowego do granic 
administracyjnych miasta. Na ten cel przeznaczona 
została kwota 400 tys. zł. 
- Na dzień dzisiejszy jesteśmy wstanie wytrzymać 
poziom wody 2,85-2, 90m. W przyszłości zamierzamy 
utrzymać nawet stan wód stuletnich, czyli - 3,34 
metra. Ten najwyższy poziom został osiągnięty 
w 1888 roku- mówi Z. Walo. 
Równie istotnym elementem jest możliwość 
gromadzenia nadmiaru wody powyżej miasta. 
W tym celu w 2001 roku Wydział Gospodarki 
Komunalnej zlecił wykopanie rowów na polderach 
znajdujących się powyżej mostu Czołgowego, które 
pozwolą na przetrzymywanie nadmiaru wody. 
Kanalizacja 
Problemem Słupska jest ogólnościekowa kana- 
lizacja, którą posiada 90 ulic w centrum miasta. 


Miejskie sprawy 


4\..,. 


.. . 
- 


!fi 


., 


L 

 


1. ::.. 


..... ot 
 .. 
...... 


:- 


Jednoczesny spływ deszczówki i ścieków tymi sa- 
mymi kanałami prowadzi do ich przepełniania. 
Rozdzielenie kanalizacji ściekowej od ogólno- 
spławnej jest zadaniem, które wymaga kilkunastu 
lat realizacji. Średni koszt remontu jednej ulicy 
wynosi ok. 2 mln zł, łatwo więc wyliczyć, że po- 
trzebna kwota wynosi ok. 180 mln zł. Dlatego 
przebudowa kanalizacji przeprowadzana jest na 
bieżąco podczas remontów ulic, np. ulicy Nowo- 
bramskiej, czy Jagiełły. 
Na razie opracowana została dokumentacja 
przerobienia (odcięciu od rzeki w przypadkach 
powodzi) kanalizacji w okolicy ul. Szarych Szeregów i 
Partyzantów. Szacowany koszt wynosi około 1 mln 
zł. 
W 2001 roku wybudowane zostały kolektory 
deszczowe, których zadaniem jest ułatwianie spływu 
wód powierzchniowych. 
- Należy jednak podkreślić, że nawet największe 
kolektory nie są wstanie poradzić sobie z tak 
intensywnymi opadami deszczu, jakie miały miejsce 
np. w 2001 roku. Wówczas na 1 ir1 spadło 80 litrów 
deszczu - dodaje naczelnik wydziału. 


Środki finansowe przeznaczone na przeciwdzia- 
łanie powodzi, chociaż nie małe - są ograniczone. 
Koszt budowy murku wzdłuż ul. Szarych Szeregów 
wyniósł 120 tys. zł, podwyższenie i remont mostu na 
ul. Kościuszki - 800 tys. zł, wykopanie 20 km rowów 
na polderach - 700 tys. zł. W sumie kwota jest 
poważna, jednak o wiele poważniejsze mogą być 
skutki powodzi. Przykładowo w lipcu 2001 roku 
straty wyniosły ok. 6 mln zł. Jest to więc przed- 
sięwzięcie opłacalne. 
- Jeżeli chodzi o Słupię jesteśmy gotowi na 80%, 
reszta należy do RZGVV, którego zadaniem jest 
pogłębienie koryta, Chciałbym jednak podkreślić, że 
mamy do czynienia z żywiołem, którego żadna siła 
nie jest w stanie powstrzymać. - ostrzega na 
zakończenie Zdzisław Walo. - Nieprzewidywalne są 
nie tylko wielkości opadów deszczu, ale również 
wiosenne wody roztopowe oraz dopływy Słupi - rzeki 
Krzemienica i Skotawa, które potrafią gwałtownie 
przybrać i wywołać falę powodziową. 


Maciej Korotki 


REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA' REKLAMA. REKLAMA 


Jubileusz 


Zarząd Spółki .Hala Targowa - Wokulski- 


Wokulskiego 


Sklepy Vesper i Jigga 


tożsamość i nietuzinkowość - 
twierdzi córka Katarzyna. 


Wszystkich zapraszamy do 
naszych sklepów: 
· Hala Wokulski 
ul. Kołłątaja 1, Vesper, box nr 35 
(parter) w godz. 11.00-19.00. 
· Galeria Podkowa 
ul. Starzyńskiego, Jigga (I piętro) 
w godz. 10.00-20.00.  
.S.
.tl! 
",- 


-- 
-  


t 


Firma handlowa państwa 
Podkasik istnieje już od 15 lat. Dzięki 
zdobywanemu w tym czasie do- 
świadczeniu, ciekawym pomysłom 
oraz wsparciu ze strony dzieci stała 
się dobrze prosperującą firmą 
opierającąsię na handlu detalicznym 
odzieżą. Swój sukces zawodowy 
państwo Podkasik zawdzięczają 
wprowadzeniu na słupski rynek 
marek odzieży Vesper, Loop. Jigga, 
które zostały dobrze przyjęte przez 
konsumentów. Pozycję na rynku 
potwierdzają m. in. posiadane 
certyfikaty - Autoryzowanego 
Partnera Marki Vesper i Loop, oraz 
Marki Jigga. Certyfikaty, wystawio- 
ne przez producenta ww. marek 
uwierzytelniają oraz dają wyłącz- 
ność sprzedaży ich wyrobów. 
- Największą zaletą oferowanych 
przez nas wyrobów jest ich jakość 


.. 


Trwają obchody 10-lecia Spółki . Hala Targowa - Wokulski.. Wspominaliśmy już w związku z tym świętem o naszej historii oraz planach 
rozwoju. W najbliższych numerach Gazety .Moje Miasto" postaramy się przybliżyć obecną ofertę .Wokulskiego., co być może zaowocuje 
częstszymi spotkaniami z Państwem w naszej hali przy ul. Kołłątaja 1 w Slupsku. 


oraz dopasowanie cenowe do kie- 
szeni każdego klienta. Niepowta- 
rzalne jest również wzornictwo, 
tworzone głównie dla młodzieży 
zafascynowanej kulturą Hip-Hop'u- 
mówią właściciele. 
Wyroby marki Vesper, Loop i Jigga 
nie ustępują w niczym markom za- 
chodnim, a przy tym są od nich 
tańsze. 
- Oferta nadchodzącego sezo- 
nu to nowe, 
nieszablonowe 
wzory 
Odwiedzają 
nas głównie 
ludzie młodzi, 
wyróżniający ! 
się osobowoś- 
cią, zaś ubio- 
rem podkreśla- 
jący swoją  


Stoisko Jigga w Podkowie przy ul.. Starzynskiego 


I p:' 
4 \ - 
L f.
 


Stoisko Vesper mieści się w Wokulskim 
(box nr 35) 


OR';
N

 0 Za
raszarn
 
Ił MI\ł 
 I do sklepu firmowego: 
Centrum Handlowe 
WOKULSKI 
Słupsk, ul. Kołłątaja 1, box 103 
codziennie w godz 11-18 
w soboty 11-16 
tel. 841 36 52, wew. 353 


-'  


o
s 


Q

. 


\ 


, I"i 


. - 


.;-. \, 


r') 


( 


. . 


NAJ NOWSZA 
J

i

 Ilirn
  


. J 


. Ij
		

/Image007.djvu

			.. 


MOJEJlrMIASTO 6 


OPERACJE RATUJĄCE ZDROWIE 


. 


. 

 
pod pa'rona'em Przy Placu Dqbrowskiego 
 


.  


LECZENIE 
NIEPŁODNOŚCI 


Populamy i w Polsce, szczególnie wśród młodych matek, 
jest koper włoski. Jestto roślina zielna, w zasadzie dwuletnia, 
uprawiana od wieków w różnych krajach świata. W Polsce 
jest hodowana głównie na obszarze województw 
południowych, zachodnich i środkowych. Istnieje kilka 
odmian kopru wioskiego, różniących się zarówno wyglądem 
owoców, jak i ich skła-dem chemicznym oraz smakiem. Są 
wykorzystywane głównie w lecznictwie, czasem jako 
przyprawa do niektórych gatunków chleba, ciast, warIJW, 
sałatek, marynat, a nawet likierów. Są również odmiany 
spożywane na surowo jako sałata, lub po ugotowaniu - jako 
jarzyna. 
Koper wioski można łatwo uprawiać w ogródkach 
przydomowych lub na działkach. Wymagania ma podobne 
do większości roślin uprawnych. Zimuje zwykle dobrze, a 
tylko w mroźne bezśnieżne zimy może wymarzać. 
Surowiec 
Surowcem są dojrzałe owoce kopru włoskiego, 
zawierające zgodnie z normą co najmniej 3% olejku 
eterycznego. Przechowywać je należy w miejscach suchych 
w blaszankach lub słoikach szczelnie zamkniętych. Przez 
destylację z parą wodną rozdrobnionych owoców kopru 
wioskiego otrzymuje się olejek koprowy stanowiący odrębny 
surowiec apteczny. 
Działanie 
Owoc kopru włoskiego pobudza wydzielanie soku 
żołądkowego, zmniejsza napięcie mięśni gładkich przewodu 
pokarmowego, a jednocześnie wzmaga ruchy perystaltyczne 
jelit, ułatwiając odejście gazów. Łagodzi lub znos;..-ból 
wywolany wzdęciem i przywraca prawidłowy przebieg 
procesów trawiennych, zwlaszcza u dzieci i osób starszych. 
Ma typowe wlasności wiatropędne. Wykazuje ponadto 
nie-znaczne dzialanie moczopędne oraz rozkurczowe na 
macicę. Koper pobudza również wydzielanie śluzu w górnej 
części dróg oddechowych, zwłaszcza w gardle. krtani i 
tchawicy oraz przywraca prawidiowy ruch nabłonka 
rzęskCMego, ułatwiając odkrztuszanie. Należy również 
.wspomnieć o słabym działaniu mlekopędnym owoców 
kopru, wykorzystywanym niekiedy przez karmiące matki, 
oraz o nieznacznych wlaściwościach uspokajających tak 
owoców, jak i olejku koprowego. Olejek eteryczny z kopru 
stosowany zewnętrznie działa bakteriobójczo oraz 
przeciwpasożytniczo na świerzbowce i wszy. 
Koper posiada również działanie niepożądane. Większe 
dawki olejku koprowego podane doustnie wywołują 


odurzenie, drgawki kloniczne, podrażnienie błon śluzowych 
żołądka i jelit oraz przekrwienie mózgu i pluc. 
Zastosowanie 
Przetwory z owoców kopru wioskiego stosuje się w mało 
nasilo-nych zaburzeniach trawiennych, zwłaszcza bólach 
brzucha, wzdęciach, rozszerzeniu okrężnicy przez fIjZY, 
niereguląmym wypróżnianiu, zaparciu na tle spastycmym 
jelit, odbijaniu i braku apetytu. Nie mniej często stosuje się 
owoce kopru wioskiego jako lek wykrztuśny, zwykle w 
połączeniu z innymi surowcami o podobnym działaniu. Żude 
owoców jest pomocne w grypie, zapaleniu jamy ustnej i w 
aftach. Jako środek mlekopędny zaleca się owoce kopru 
włoskiego matkom Karmiącym, przestrzegając jednak, że 
olejek przechodzi do mleka i działa na niemowlęta 
wiatropędnie. Olejek koprowy jest składnikiem populamego 
proszku troistego, podawanego w zaparciach i wzdęciach u 
dzieci. W lecznictwie ludowym stosuje się również korzeń 
kopru włoskiego. Napar z korzenia stosuje się jako lek 
rozkurczowy, moczopędny i hamujący nadmierną 
fermentację w jelitach, również w zaburzeniach czynności 
pęcherzyka żółciowego, nerek i pęcherzyka moczowego. 
Korzeń ugotowany na miękko bywa przykładany (ciepły) na 
piersi w obrzmieniu i zapaleniu. 
Przepisy 
Napar koprowy: I łyżkę owoców kopru wioskiego zalać 2 
szklankami wody wrzącej i naparzać pod przykryciem 20 
min. Odstawić na 10 min i przecedzić. Pić 1/3-1/2 szklanki 2-3 
razy dziennie jako środek wykrztuśny i wiatropędny. 
Dzieciom podawać po I łyżeczce, co 2-3 godz. Kobiety 
karmiące mogą pić jako środek mlekopędny. 
Owoce kopru z miodem: 1/3-1/2 łyżeczki dokładnie 
rozdrobnionych owoców kopru wioskiego rozetrzeć z łyżką. 
miodu, syropu lub powideł. Podawać doustnie 2-3 razy 
dziennie po jedzeniu dzieciom i młodzieży jako środek 
wiatropędny, a kobietom karmiącym - jako lek mlekopędny. 
Również jako lek rozkurczowy w bolesnym 
miesiączkowaniu. 
Zioła przeciw wzdęciom: zmieszać równe ilości potłuczo- 
nych owoców kopru włoskiego, liści melisy, rozdrobnionych 
korzeni arcydzięgla, korzeni goryczki i kłączy tataraku. Zalać 
1 łyżeczkę ziół 1 szklanką. wody wrzącej i gotować 2-3 min 
pod przykryciem. Odstawić na 10 min i przecedzić. Pić po 1/3 
szklanki 3 razy dziennie na 30 min przed posiłkiem. 
Przygotował pracownik apteki 
Monika Kozłowska, 


o niepłodności mówi się, gdy po dwóch latach 
regularnego współżycia bez stosowania żadnej 
antykoncepcji nie doszło do zajścia w ciążę. Nie- 
płodność to schorzenie bardzo częste. Wokoło 45 
% przypadków przyczyna leży po stronie kobiety, 
wokoło 30 % przypadków po stronie mężczyzny, 
a w 10-12 % po stronie obojga partnerów. W dia- 
gnostyce niepłodności konieczne jest przeprowa- 
dzenie szczegółowego badania u obu partnerów. 
Obejmuje ono między innymi wywiad w kierunku 
przebytych chorób, badanie ginekologiczne, bada- 
nie USG, badania hormonalne, badanie nasienia, 
ocenę owulacji, badania drożności jajowodów. 
U podstaw niepłodności u kobiety mogą leżeć za- 
burzenia owulacji, nieprawidłowa drożność jajo- 
wodów, czynnik immunologiczny, a u mężczyzny 
nieprawidłowe parametry nasienia. 
W diagnostyce i leczeniu ważne miejsce zajmu- 
ją zabiegi endoskopowe, takie jak laparoskopia 
i histeroskopia. W badaniu laparoskopowym moż- 
na ocenić stan wewnętrznych narządów płcio- 
wych, a w szczególności jajowodów, których nie- 
prawidłowości uważane są za główną przyczynę 
niepłodności mec
anicznej. W większości przypad- 
ków odnajduje się przyczynę niepłodności. Obec- 
nie w leczeniu znaczącą rolę odgrywają techniki 
wspomaganego rozrodu, takie jak inseminacje do- 
maciczne, zapłodnienie pozaustrojowe, które sto- 
suje się, gdy inne metody leczenia są niesku- 
teczne. 


W Klinice SALUS możliwe jest przeprowadzenie 
diagnostyki niepłodności 
w szerokim zakresie, począwszy od podstawowe- 
go badania lekarskiego, przeprowadzenia badań 
hormonalnych, badania nasienia, oceny owulacji 
w dopochwowym badaniu USG, aż po laparosko- 
pową diagnostykę i leczenie niepłodności. W wy- 
branych przypadkach wykonywane są inseminacje 
domaciczne. 
Nowoczesne zaplecze techniczne i medyczne 
Kliniki SALUS pozwala na pełną opiekę nad pacjen- 
tem w jednym miejscu - począwszy od badań dia- 
gnostycznych, przez kompleksowe leczenie, a na 
zabiegach operacyjnych skończywszy. Do dyspozy- 
cji pacjentów znajduje się Centrum Specjalistycz- 
no-Diagnostyczne z kilkunastoma poradniami spe- 
cjalistycznymi, laboratorium analitycznym i mikro- 
biologicznym oraz pracowniami: mammograficz- 
ną, USG, RTG i endoskopową. Szpital SALUS 
oprócz zabiegów ginekologicznych wykonuje ope- 
racje chirurgiczne, ortopedyczne i otolaryngolo- 
giczne. 


Pamiętaj: 
Państwo ratuje życie - zdrowie ratuj sam! 
Wybierz sprawdzoną firmę - miej 
satysfakcję, że swoje zdrowie ulokowałeś w 
dobrych rękach. 
Szpital SALUS - ponad 2600 operacji w 2002 
roku. 


ZDROWIE - PO CO 
ZAZDROŚCIĆ, GDY 
MOŻNA MIEĆ WŁASNE 


REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A 


Zdrowie to niezwykły produkt. Niby jest d\a każdego z nas najważniejsze, a czynimy wszystko, by 
temu zaprzeczyć. Przy każdej ważnej okazji, gdy życzymy sobie "dużo zdrowia" nigdy nie mówimy 
"Zadbaj o swoje zdrowie", czy też "poświęć dużo czasu i uwagi swojemu zdrowiu". Mówiąc "życzę Ci 
dużo zdrowia" myślimy" niech Ci z nieba spadnie dużo zdrowia" , A przecież wiadomo, że wiele rzeczy z 
nieba spada, ale na pewno nie zdrowie! 
Ile trudu, wyrzeczeń i wytrwałości wymaga troska o zdrowie wiedzą Ci, którzy mają 
z nim problemy, OTYŁOŚĆ, NIEDOWAGA, PRZEMĘCZENIE to wymarzony poligon 
do zmagań o dobre samopoczucie i atrakcyjny wygląd, Kiedy samotna walka nie przynosi efektu warto 
sięgnąć po skuteczną broń - pomoc specjalistów. 
Klub Przyjaciół Zdrowia to przemyślany, sprawdzony i skuteczny program przywracania 
i pielęgnacji zdrowia. Oprócz realizacji podstawowych terapii: odchudzającej, przybierania 
na wadze oraz regeneracji organizmu, zapewnia szeroką gamę działań i zabiegów towarzyszących. Są 
wśród nich m.in. 
opieka lekarska - regularne konsultacje lekarskie dla osób korzystających z terapii zdrowotnych; 
opieka specjalisty do spraw żywienia - fachowe porady z zakresu odpowiedniego odżywiania; 
fitness studio i siłownia - indywidualnie dobrany trening siłowy i zajęcia ruchowe; 
sauna i solarium - zajęcia regenerujące, przywracające witalność i poprawiające wygląd; 
masaże - zestaw masaży odchudzających, modelujących i relaksujących; 
salon kosmetyczny - kompleksowa troska o wygląd i zdrowie naszego ciała. 
W niedalekiej perspektywie dojdą również zajęcia na pływalni. 
Co istotne dla członków Klubu, karta członkowska gwarantuje każdemu z nich dostęp do wszystkich 
gabinetów i pracowni na preferencyjnych - dużo korzystniejszych warunkach. Warto również 
wspomnieć, że wszystkie zaproponowane zajęcia są częścią przemyślanej 
i odpowiednio prowadzonej terapii, bez przypadkowości i chaosu. 
Głównym celem działania Klubu Przyjaciół Zdrowia jest stworzenie grupy zadowolonych 
i co najważniejsze, osiągających zamierzone efekty, osób. Jak dotąd, przy wzajemnym wsparciu, 
pomocy i zdecydowaniu, świetnie nam się to udaje. 
Zapraszamy do nas codziennie w godzinach 10.00 - 18.00, w Domu Handlowym AlEX, I piętro, box 
32 tel. 848 52 41,84263 34 wew. 132 
Klub Przyjaciół Zdrowia - na pewno nic nie stracicie, a zyskać możecie bardzo wiele. 


studio Przyjmuje zapisy na 
języków kursy języków obcych 
obcych w roku szkolnym 2003/2004. 


Oferujemy naukę języka: 
Angielskiego Francuskiego Niemieckiego 
Hiszpańskiego Rosyj skiego Włoskiego 


· dzieci, młodzieży, maturzystów, studentów, dorosłych, 
wszystkie poziomy zaawansowania, 
wyjątkowo małe grupy 8-10 osób, 
nauczanie komunikatywne i konwersacyj 
profesjonalna kadra lektorska, 
kursy przygotowawcze do egzaminów: 
FCE, CAE, CPE, ZD, ZMP 
kursy dla instytucji i przedsiębiorstw, 
· rabat przy zakupie podręczników, 
dodatkowe materiały gratis, 


Our-townia .JAJ świeżych 
'
Mirek

 


. 
KOL ł , RIAZ 
ULOTEK 


Oferuje świeże jaja 
_


 w kilku przedziałach wagowych: 
""- . jaja małe 
. jaja średnie 
'. jaja duże 
· ny do uzgodnienia' 
Na terenie miasta dowóz gratis 
Słupsk, ul. M. C. Skłodowskiej 3 
. rI' (05
) 842 82 42, kom. O 691 38029 1 
Zapraszamy: 
· n. - pf. 7 00-16.00, sob. 7 .O
:14.00 


iui od 
5 gr./szt.1 
lei. 8400 112 
i MO,D.
 R
Kl A,MOWY 


Informacje telefoniczne: 
10-prefix-59/ 840 26 45; 843 59 80, 
tel. kom. 0-502 526 003 
Sekretariat placówki czynny w godzinach: 
16 00 _20 00 
76 - 200 Słupsk, ul. Tuwima 3 (w podwórzu) 
(w soboty i niedziele - telefonicznie) 


AC((\ 

c((\ 1- 

, 


,,.., 


ł 
ł .'. QD 12 1
		

/Image008.djvu

			m MOJE.MIA
TO 
_ I I ,--1_ _ I ---,--_ 
( ul. Zab yt kowa S4 ) : Sienkiewicza 21 
I I 


Kontynuując wycieczkę po al. 
Sienkiewicza przedstawiamy Państwu 
przedostatni zabytek oznaczony nu- 
merem21. 
Budynek usytuowany w pn.-zach. 
pierzei - dawniej plac Bismarcka, który 
przylegał bezpośrednio do murów miej- 
skich, zachodniej części miasta, Obiekt 
został zaprojektowany i wzniesiony w 
1904 roku przez architekta nazwiskiem 
Koch. 
W 1934 roku właścicielem znajdu- 


"I 


L 
I 


I 
" 
... 


, 


- 


t 


jącej się tam kamienicy czynszowej był 
Otto Fronert. W budynku mieściła się filia 
"Gdańskiego Prywatnego Banku 
Akcyjnego". a później Wojewódzka 
Federacja Socjalistycznych Związków 
Młodzieży Polskiej. 
O becnie swoją siedzibę ma tu 
Związek Kombatantów Wojennych i By- 
łych Więźniów Politycznych oraz Polski 
Związek Niewidomych. 
Materiały udostępnione przez Służbę 
Ochrony Zabytków 


I · 


Co to 'za miejsce? 


. 
..., " 
· J 
.....-. ........ ,,. 


,.. 


ł , 


Konkursu fotograficznego "Co to za 
miejsce?" ciąg dalszy. Rozwiązanie po- 
przedniego konkursu i listę zwycięzców 
publikujemu na stronie 15. Powyższa ilu- 
stracja pochodząca z 1973 roku przedsta- 
wia często uczęszczane miejsce w cen- 
trum miasta. Spośród tych wszystkich. 
którzy poprawnie określą tą ulicę, wylo- 
sujemy tak jak poprzednio trzy zestawy 


" 
 
, 
.."
 '... .iłft" . 


. t! 
... 
"l .
 
 
\ t '. ,,\ 

 ., ,.1 


.., 


'J: 


'.41 .. 
.. 
" .n_ 
r 


" :
' ... .. .. .. i 
.....  
L: 


': \ 


..!I f 
'."', . 
 i li 
reprodukcji starych widokówek przedsta- 
wiających Słupsk. Rozwiązanie konkursu i 
listę zwycięzców opublikujemy w 
następnym numerze gazety. Po odbiór 
nagród zapraszamy do redakcji przy ul. 
Wojska Polskiego 46-47. 
Nagrody ufundował antykwariat 
ARTKELLER z Sycewic. 


R F K I, A M A . REK [ A M A . REK L A M A . R F K [ Ą M A . REK L A M A . REK L A M A 


Sycewice, ul. Slupska 8 
tel. 504 56 58 54 
ntykl s '..up i sprr ed I 


tłoout 
R£fł
tłOVfi 


r ALI!@ 


.. U NAS JUŻ OD 
30 ZŁOTYCH 


PROOUCENT ŹALUZJI OKIENNYCH ORAZ "OLET TKANINOWYCH 
łup ,k, ul iuwlma ') lei 84 20 600, f x n,4 05 9 
www 91kC' c;lupc.k pl. biurOI valka '5lupsk pl 


''tCI Ol :1 
 i41 4 I Iył 
41i 4 i.. l
ftH .. 


. 


Ik9 _ _
 
(J 


tel. 8400 112 


r( 


_ HROBRY 
KREDYTY 
GOTÓWKOWE 


Slupsk, ul. Tuwima 23 a 
(pok. 16) tel. 848 28 29 I 
"Drogi i Mo 
 


Firma powstała 3 stycznia 1959 roku jako jednostka budżetowa, a od 1992 r 
- Od ponad 40 lat przedsiębiorstwo "Drogi i Mosty" świadczy usługi drc 
zarządu Michał Korotki.-Jesteśmywstanie wykonywać roboty począwszy od 


"Drogi i Mosty" sp. z 0.0. prowadzą 
działalność na terenie miasta Słupska i 
jego okolicach. a jej siedziba znajduje się 
na ul. Przemysłowej 35wSłupsku. 
Wieloletnie doświadczenie pozwala 
na wykonywanie całego wachlarza usług, 
przy czym firma specjalizuje się w budo- 
wach i remontach dróg i chodników, w 
tym: asfaltowych, betonowych, żwiro- 
wych, kostek typu POLBRUK, płytek 
chodnikowych i innych oraz łataniu na- 


'\.. 


Jj 
" 


t ! " 


k- 


Ulica Mickiewicza podczas remontu 


Nowowybudowane rondo przy ul. Kopernika 


\ 


wierzchni asfalto- 
wych. Poza tym w 
ofercie usług znaj- 
dują się wszelkie 
roboty drogowe 
wraz z elementami 
odwodnienia jak: 
wpusty uliczne, 
przykanaliki, ścieki i 
przepusty. 
- Na wysoki 
standard świadczo- 
. nych usług ma 
wpływ stosowana 
najnowsza techno- 
logia oraz nowoc- 
zesny, wysokiej kla- 
sy sprzęt m.in. fre- 
zarka do nawie- 
rzchni remonto- 
wych, która ułatwia 
remonty nawie- 
rzchni i jednocze- 
śnie umożliwia uzy- 
skiwanie wartościo- 
wego materiału 
tzw. kory asfalto- 
wej, sterowane ele- 
ktrycznie rozścieła- 
cze, recyklery do 
przetwarzania gru- 
zu asfaltowego - 
mówi prezes Michał 
Korotki. 
"Drogi i Mosty" 
jako jedno z nielicz- 
nych posiada własną 
otaczarnię SOKP-12, 


która umożliwia produkcj 
zespół do otaczania krus 
asfalty oraz stację paliw, 
Jednym z poważniejsz 
zacji podjęła się Spółka w 
ście w nowy zakres dzii' 
utrzymanie dróg. Stało się 
solarek NIDO oraz piaskar 


,- "; 


11 

 


Ulica Nowobramska - po . 
najpiękniejszych zakątków mi 


REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA' REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA. RE 


H 
\,u PS
 


, 


,

 


1959 


IW 


FERU 
S  D [)J a 
n 
II)) I\
l! 


KL 


S 


. 


Budowę dróg i chodników: 
-asfaltowych, betonowych, · wirowych, 
-kostek betonowych typu "Polbr , 
-Płytek chodnikowych i innych 
Modernizację istniejących ciągów drogo\ 
Remonty nawierzchni je dni, chodników i 
Wszelkie inne roboty drogowe wraz z eler 
odwodnienia jak: 
wpusty ulic ne, r ykanaliki, ścieki i pr
		

/Image009.djvu

			«mil 


y" Sp. z 0.0. 


.u funkcjonuje w charakterze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
owe najwyższej jakości, będąc liderem branży w regionie - mówi prezes 
obnych napraw nawierzchni, aż po duże, strategiczne inwestycje. 


"" 


i.. 


I ncie - stanowi jeden z 


,faltu lanego, ponadto 
., zbiorniki ziemne na 


działań, których reali- 
tnich latach, było wej- 
"')ści popr£ez zimowe 
ożliwe dzięki nabyciu 


Specyfika reali- 
zowanych zadań 
wymaga zatrud- 
niania doświad- 
czonej i wykształco- 
nych pracowników 
oraz ciągłej moder- 
nizacji i inwestowa- 
nia w posiadany 
sprzęt oraz maszy- 
ny. 
- Firma zatrud- 
nia blisko 100 pra- 
cowników, z któ- 
rych większość pra- 
cuje u nas od lat. 
Wśród nich doś- 
wiadczenibrukarz
 
asfalciarze, mecha- 
nicy, operatorzy 
specjalistycznego 
sprzętu oraz zespół 
wykształconych pra- 
cowników umysło- 
wych - dodaje Mi- 
chał Korotki. 
Do ważniejszych 
zadań zrealizowa- 
nych w ostatnich la- 
tach przez firmę 
"Drogi i Mosty" 
należą: remont ulic: 
Garncarskiej, luto- 
sławskiego, Kołłą- 
taja, Mickiewicza; 
budowa ronda przy 
ul. leszczyńskiego i 
Kościuszki. Potwier- 


dzeniem najwyższej jakości usług jest 
prestiżowy remont ulicy Nowobramskiej, 
zaś o randze firmy świadczy m.in. 
wygrany niedawno przetarg na remont 
ulicy Jagiełły, której planowany koszt 
wynosi ok. 4 mln zł. 
- Gwarantujemy terminowe i 
wykonywane z najwyższą starannością 
roboty drogowe, po konkurencyjnych 
cenach. -zapewnia Michał Korotki. 


.., 
. 
 
ł.
'" - l"" ,."t' '1..". 
:. 
1.' ( .
,... .., 

r, ".'. Ł;'. _ I _ -' 
l, ::'4.;4 ;-;ł:: ,. :;i
 ,:',' , 
. . .... I/,>,,
. ł. I.
 


Spółka dysponuje specjalistycznym 
sprzętem najwyższej klasy 


. ,. 
.... 
. 


A' REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA' REKLAMA. REKLAMA' REKLAMA' REKLAM' 


l 


j /' 


.... 


. 
. 


h 


cow 
tarni 


sty 


, 


"W.  .... 


 
.... 

.. 
"" ' 
 
. 
 
.""--
 
'.,'..,......... 4 


. .  


" 4 


'

4 


'" 
 

 
 
"- 
4 ...
 . #:q 
" 0",,
d 


. 


,. 


Mo.nE 
;MIA
TO 
 


-.. 


:HORO
'
,
OJ)! 


26.09. #09. J o. 
KOZIOROŻEC 
22.XII" '9.1 


:r 


MK 


W sprawach rodzinnych naj- 
wyższy czas na zapomnienie i 
wybaczenie, Nie możesz żyć 
wspomnieniami tego co kiedyś było. W 
sprawach zawodowych, wystrzegaj się 
intryg i pomówień. Zajmij się przygo- 
towaniem odpowiedniego gruntu dla swego 
rozwoju i podniesienia standardu życia. 
W stałych związkach, przestań roztrząsać 
błahe sprawy, które mogą stać się kością nie- 
zgody. Najbliższy czas poświęć uregulo- 
waniu swego trybu życia. Rozdrażnienie do 
niczego dobrego nie doprowadzi. 
 
«
I 
".4 


WOf)lVIK 
20.I" 'S.II 


W sprawach rodzinnych: 
osoba z zewnątrz nieko- 
rzystnie wpłynie na wzajemne 
stosunki domowników. Okryjesz prawdę, 
która Cię zaskoczy. W życiu zawodowym 
powierzchowność i niedokładność w działa- 
niu może doprowadzić do zmarnowania 
szansy na awans. W uczuciach w stałych 
związkach nieporozumienia mogące dopro- 
wadzić do przejściowego kryzysu. Wolne 
Wodniki zaczną rozglądać się za kimś no- 
wym, ustabilizowanym, Uważaj na 
przeziębienie, 


4¥ 


RYB Y 
'9.II" 20.II1 


.
 
I 


W sprawach rodzinnych po- 
zostaw sprawy swojemu bie- 
gowi, same powoli się upo- 
rządkują i pomyślnie rozwiną. W sprawach 
zawodowych marazm i potrzeba większej 
gotówki. W uczuciach bez zmian. 
Wolne Ryby będą w świetnym okresie na 
znalezienie sobie odpowiedniego partnera, 
być może na całe życie. W sprawach zdro- 
wotnych uważaj na kłopoty, które może Ci 
\ sprawić serce. Może nastał odpowiedni mo- 
ment na wykonanie profilaktycznych badań 
lekarskich. 
I 

 


BARAlV 
21.III" 20.IV 


Najlepsza pora na nowe wez- 
wania, ulepszanie, napra- 
wianie, odnawianie w sferze 
materialnej i towarzyskiej. Nadrobisz zale- 
głości edukacyjne. Rozpierać Cię będzie 
energia i pęd do nauki, samokształcenia, zdo- 
bywania nowych kwalifikacji. W sprawach 
uczuciowych nastąpI wyjaśnienie dotych- 
czasowych nieporozumień, co korzystnie 
wpłynie na kontakty z partnerem. W stałych 
związkach, odłóż topór wojenny, bo wszy- 
stko jeszcze da się uratować. Uważaj na 
zdro-wie, szczególnie na układ oddechowy. 


BYK 
21.IV - 20. V 


Pochłonie Cię nawał obo- 
wiązków domowych. Uważaj 
na wydatki, rób je z umiarem i 
rozwagą. W sprawach zawodowych nie 
wyróżnisz się pracowitością, co może 
zaszkodzić Twemu awansowi w przyszłości. 
W najbliższym okresie szczególnie do- 
tkliwie zaczniesz odczuwać brak: ukochanej 
osoby. Nie rób z tego dramatu, to tylko okres 
przejściowy. Uważaj na zranienia i oka- 
leczenia. Zadbaj o swoją kondycję, więcej 
ruchu, Ogranicz koniecznie wszystkie swoje 
nałogi. 


Irj) 


BLIŹNIĘTA 
21. V" 21. VI 


Zanim przystąpisz do wyda- 
wania pieniędzy sporządź li- 
stę przychodów i rozchodów, 
co znacznie ułatwi Ci życie. W sprawach za- 
wodowych zaskarbisz sobie uznanie oto- 
czenia, uważaj jednak by przez to nie stracić 
sympatii partnera, któremu zaczniesz poś- 
więcać mniej czasu. W stałych związkach 
nastąpi okres wzajemnego zrozumienia. 
Wolne Bliźnięta wprowadza do swego życia 
wiele nowości i dojdą z partnerem do 
porozumienia. 


Wróika 'eresa tel. (59) 840 36 24 - 
RAK 
22. VI" 22. VII 


.., 


"="'_. \ \ 
,
 


-';' 
" 


W sprawach rodzinnych po- 
dejmiesz zadania, których 
wykonanie nie nastręczy Ci 
trudności. W sprawach zawodowych 
przestań liczyć się nadmiernie z potrzebami 
innych, Nie zważaj na uwagi nieprzy- 
chylnych Ci osób i rób swoje. W uczuciach, 
ktoś zapomniany zechce z powrotem 
powrócić do Ciebie, Przemyśl to dokładnie 
może jednak: warto. Intensywne zajęcia 
pochłoną Cię całkowicie, pomyśl wreszcie o 
odpoczynku. Najlepsza byłaby podróż 
zagraniczna, 


LEW 
23. VII" 22. VII 


Będziesz potrzebował trochę 
wytchnienia i przemyślenia 
tego co zamierzasz zdziałać. 
W sprawach zawodowych wykażesz się 
swoimi uzdolnieniami, co zapewni Ci su- 
kces. W sferze uczuciowej powinieneś wy- 
kazać więcej inicjatywy, zacznij wreszcie 
zdobywać. W najbliższym okresie odnowisz 
swoje znajomości, co Ci się bardzo może 
przydać, Nie przeforsuj się nadmiernie, ła- 
manie w kościach, które odczujesz może być 
zapowiedzią nadchodzącej grypy. Zadbaj o 
swoje zdrowie. 


\ - 

.1 


PANNA 
Z2. VIII" 22.IX 


... 


Będziesz manipulowany 
przez najbliższe otoczenie, 
co może niekorzystnie 
wpłynąć na Twoje samopoczucie i pewność 
siebie. W sprawach zawodowych, okres 
sprzyjający zdobywaniu nowych doświad- 
czeń. Zacznij inwestować w siebie, co 
niebawem może korzystnie zaowocować. W 
życiu uczuciowym świetny okres na doga- 
danie się z partnerem i okazanie swych 
uczuć. Wolne Panny zaczną rozmyślać o 
założeniu rodziny. Zdrowie będzie zakłóco- 
ne poprzez brak poczucia stabilizacji. 


'- 
:.- 
 


1 4 


WAGA 
23.IX .. 22.X 


W sprawach rodzinnych, po- 
ważniejsze plany inwestycyj- 
ne odłóż na później, teraz nie 
najlepsza pora na ich realizację. W sprawach 
zawodowych skoncentrujesz się na nadra- 
bianiu zaległości. Cały swój czas poświęcisz 
intensywnej pracy, która przyniesie Ci saty- 
sfakcję i przewidywane efekty. W uczuciach 
nie rozczulaj się za bardzo nad sobą, ale zad- 
baj również o partnera. W najbliższym czasie 
szykuje się wiele imprez towarzyskich, 
uważaj no to co i ile zjesz, abyś później nie 
narzekał na zdrowie. 


;.. 


H 


SKORPIOlV 
23.X .. 21.XI 
Szaleńcze tempo życia, nowe l , 
znajomości odmienią całko- 
wicie Twój dom i styl życia. 
W sprawach zawodowych - korzystne zmia- 
ny, co wszystkich zadziwi i zaskoczy. Sukce- 
sy zaczną Cię mobilizować do dalszej pracy. 
W życiu uczuciowym zacznij odróżniać mi- 
łość od przyjaźni, co korzystne wpłynie na 
Twój związek. W stałych związkach opór 
partnera co do nowych zmian niekorzystnie 
wpłynie na wzajemne stosunki. Ogranicz 
używki, które mogą niekorzystnie wpłynąć 
na Twój żołądek i wątrobę. 'V .. .
 


 


STRZELEC 
22.XI.. 21.XII 


W sprawach domowych po- 
dejmiesz decyzje co do re- 
montu lub zakupu nowych 
urządzeń, Zaczniesz eliminować swoje roz- 
terki przez większą dbałość o domowników i 
sam dom. W sprawach zawodowych stabi- 
lizacja i sukces, Spotkasz się z uznaniem, co 
będzie Cię mobilizować do intensywniejszej 
pracy. W życiu uczuciowym zadbaj o swego 
partnera, może przydałaby się jakaś kolacja 
przy świecach, a może miła rozmowa? Praw- 
dziwe apogeum uczuć masz przed sobą. 


...... 


-'4
		

/Image010.djvu

			(ID M,0JEJtMIASTO 
Złe dobrego początki? 


ambitnej "gry do końca" naszym zawodniczkom nie 
udało się odrobić straty i przechylić szali zwycięstwa na 
swoją stronę. W drużynie MKS Łysogóry Kielce 
zapanowała wielka radość, zaś zawodniczki MKS 
Słupia Słupsk musiały pogodzić się z przegraną na 
własnym parkiecie, w pierwszym meczu sezonu 
200312004. 
Za jedną z przyczyn porażki trzeba uznać stan naszej 
ławki rezerwowych, a szczególnie brak rezerwowej bram- 
karki. Trener zespołu, pan Adam Fedorowicz miał w 
czasie tego meczu do dyspozycji trzy zawodniczki 
rezerwy, gdy po drugiej stronie parkietu ławka ta była 
pełna. 
Jak zwykle na meaach inaugurujących sezon 
publiczność nie stawiła się zbyt tłumnie. Chociaż na 
trybunach zasiadło tylko stu trzydziestu kibiców, nasza 
drużyna nie może zarzucić im braku wsparcia. Fani Słupi 
jak zwykle sprostali zadaniu dając głośny, gorący 
doping, towarzyszący każdej akcji. 
Mamy nadzieję, że następne 
mecze będą wygrane, Trzymamy 
kciuki. 
Ostatni mecz w grupie, w której gra 
Słupsk. ul. W. Polskiego 38. tel/fax. (59) 84-270-17. 607-56-83-79 czynne: 10-17 zespół ze Słupska odbędzie się 
www.gielda-nieruchomosci.slupsk.pI13.121003 r. Hala sportovva zaprasza 
na mecze i zad1ęca do kibicowania 
naszym szaypiomistkom, tym bardzie1 
że bilety w tym sezonie są tańsze niż w 
poprzednim. 
Pamiętajcie więc, że Słupia po- 
trzebuje waszego dopingu do tego 
aby wygryvvać dla was kolejne 
mecze. 


.. - 


14 września w hali sportowej Gryfia odbył się 
pierwszy w tym sezonie mecz słupskich szczypiornistek 
w I lidze. Na parkiecie spotkały się drużyny MKS Słupia 
Słupsk i MKS Łysogóry Kielce. 
Pierwsze piętnaście minut meczu układało się na 
korzyść zespołu z Kielc. Nasze zawodniczki 
uporządkowały jednak szybko grę i przystąpiły do 
odrabiania strat. Pierwsza połowa meczu zakończyła 
się wynikiem 16 14 na korzyść Słupi Słupsk. Na 
początku drugiej połowy przewaga Słupi wzrosła do 5 
punktów. 
W tym momencie do nadrabiania strat zabrały się 
zawodniczki przyjezdne. Po siedmiu minutach wynik 
zaczynał niepokoić, ponieważ na tablicy świetlnej 
widniał remis 22:22. Wtedy zaczął się dramat Słupi, 
która nie wytrzymała narzuconego przez kielczanki 
szybkiego tempa gry i sześć minut przed końcem 
spotkania przegryvvała już trzema punktami. Mimo 


q O 

 SŁUPSKA GIEŁDA 
{ fflilnf \ NIERUCHOMOŚCI 
.\Ji 
 B' SI.UPSK - USTKA LICENCJA 2216 


DOMY, MIESZKANIA, 
DZIAŁKI: 


· Trzypokojowe ul. Wazów, Frąckowskiego 
Dwupokojowe ul. Drewniana nowe budownictwo, 
komfortowe o pow. 50m 2 
· Dwupokojowe komfortowe ul. Koszalińska 37m 2 , 
Kotarbińskiego 54m 2 
· Czteropokojowe ul. Norwida 73m 2 , Sołdka 73m 2 lp. 
· Domy: Kępice, Reblino, Krępa Słupska Dom w 
Kobylnicy nowy komfortowy o pow. ok, 400m 2 , 6 
pokoi APARTAMENTY bezczynszowe w Ustce z 
widokiem na morze wraz z parkingiem. 
Powierzchnia: 30m 2 , 60m 2 , 90m2, 150m 2 
· Dom w Słupsku wysoki standard os. Niepodległości 
o pow. 200m 2 , 6 pokoi Ustka - lokale sklepowe 
blisko morza o pow. 3x70m 2 , 150m 2 , 240m2 
· Lębork - mieszkanie z powierzchnią sklepową wraz 
z mieszkaniem o pow. 200m2. Cena 220tys,zł 
· Dom w Korzybiu o pow. 120m 2 . Doskonała 
lokalizacja na agroturystykę oraz na hodowlę koni, 
· Tani dom w Reblinie o pow. 110m 2 . 
· Dom nowy o pow. 150m 2 nad jeziorem. 
· Działka budowlana os. Westerplatte o pow. 500m 2 
na dom wolnostojący 
· Działka budowlana w Łosinie i Siemianicach o pow, 
1500m 2 
· Działki budowlane i rekreacyjne (Słupsk, Borne 
Sulinowo, Smołdziński Las, Dębina, Jarosławiec, 
Charnowo, Rusinowo, Krępa) 


BIURO NIERUCHOMOŚCI o numerze licencji 2216 
$RODKOWOPOMORSKA GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI 
ul. W. Polskiego 38 
czynne: Pn-Pt:10.00 -17,00, sobota: 11,00-13,00 tel.: 
059/84-270-17,0607-56-83-79 
BEZPIECZNIE - KORZYSTNIE - PROFESJONALNIE 


Osrodek Szkolenia Kierowców 


. o ' 
 · atn 


. t ty stykami 
po wlerd oną 


P 
duk 


Pr 


trum 


tnym C 


. . 


feruj 


- . 
. 


Prawo Jazdy kategorii B za 600zł 
Badania lekarskie - na miejscu, najtaniej w mieście 
Dogodny system ratalny - już od 54 zł miesięcznie 


.IA 


W przypadku przyprowadzenia znajomych - zniżki: 
li osoba - 5% 2 osoby -10% 3 i więcej -15% 
Zapisy codziennie w Zespole Szkół Medycznych 
ul. Niedziałkowskiego 2 pokój 001 w godz. 15 - 17, 
tel. 843 40 34 całodobowo 502 043 825, 605 100 506 
w dniu rozpoczęcia kursu 11.10.03r. o godz. 16.00 


Adam Siwek 


[!mi 
W drodze do Ekstraklasy 
o sytuacii i aspiraciach druiyny piłkarek ręcznych MKS "Słupi" Słupsk mówi 
prezes klubu Sławomir Myśliński. 
Nie najlepiej rozpoczął się dla zawodniczek 
Słupi tegoroczny sezon. Porażka z niżej 
notowanym rywalem chluby nie przynosi. Co było 
przyczyna przegranej, czy zawodniczki są dobrze 
przygotowane do sezonu? 
- Moim zdaniem drużyna jest bardzo dobrze 
przygotowana do sezonu. Zawodniczki były na 
kilkudniovvym zgrupowaniu w Szklarskiej Porębie i in- 
tensywnie trenowały na miejscu. Porażka z zespołem 
z Kielc vvynikać może chyba głownie z faktu zlekce- 
ważenia przeciwnika. Sztuką jest przegrać mecz vvy- 
grywając kilka minut przed jego zakończeniem 5 
punktami. ltVYgrany mecz w Krakowie (20:28) 
potwierdził że porażka z drużyną z Kielc była 
przypadkiem. 
Czy ławka rezerwowa nie jest _za krótka-? 
- Myślę, że jak na nasze potrzeby jest vvystar- 
czająca. Problemem jak do tej pory był jedynie brak 
rezerwowej bramkarki, ale pozyskaliśmy na tą pozycję 
zawodniczkę z Piotrkowa Tryb. - Ewę Dziedzic, która 
vvystąpiła już w meczu w Krakowie. 
Jak wygląda obecnie sytuacja finansowa 
klubu? 
- Dużo lepiej niż w zeszłym sezonie. Co prawda 
środki, które posiadamy nie vvystarczą do końca 
rozgrywek, ale liczymy na pozyskanie sponsorów. 
Chciałbym stworzyć w Słupi model sponsoringu, który 
doskonale funkcjonuje w Kielcach. Jest to młv.. "klub 
stu ". Tamtejszy zespół jest sponsorowany przez wielu 
darczyńcółtv, przekazujących na jego funkcjonowanie 
niewielkie kwoty. W Słupsku ciężko jest znaleźć ... 
sponsora generalnego, który w całości, czy większej 
całości pokrywałby koszty funkcjonowania klubu. 


Dlatego teź musimy pozyskać kilkunastu mniejszych 
sponsorów. 
Warta podkreślenia jest również pomoc miasta 
w funkcjonowaniu klubu. 
Jakie są tegoroczne aspiracie Słupi? 
- Mamy zespół który z powodzeniem może 
walczyć o awans do ekstraklasy. Problemem są jak 
zwykle pieniądze. Dwa lata temu, gdy Słupia 
awansowała do ekstraklasy musieliśmy vvycofać klub 
z tych rozgrywek właśnie z powodów finansovvych. 
Aby klub utrzymał się w ekstraklasie potrzebne jest ok. 
400 tysięcy złotych rocznie. Zespół musi być w pełni 
profesjonalny, a zawodniczki muszą mieć podpisane 
kontrakty. Uważam, że jesteśmy w stanie przy dużym 
zaangażowaniu miejscovvych środowisk i miasta 
pozyskać taką sumę. 
Słupsk zasługuje na dobrą drużynę szczypiomistek. 
Mamy nie tylko zdolną młodzież, ale jest również duże 
zapotrzebowanie na tą dyscyplinę sportu wśród 
kibiców. Najlepiej o tym świadczy fakt. że wówczas, 
gdy Słupia vvystępowała w ekstraklasie, na mecze 
przychodziło nawet 1,5 tysiąca widzów. 


Prezes klubu.. Słupia" - Sławomir Mvśliński · 
- 


REKLAMA oREK LAMA. REKLAMA. REKLAMA. REKLAMA oREK LAMA oREK LAM A'REKLAMA.REKLAMA 


DLA ODBIORCOW HURTOWYCH ATRAKCYJNE UPUSTY 
I PREFERENCYJNE WARUNKI PŁATNOŚCI 
POLECAMY USŁUGI W ZAKRESIE ROZŁADUNKU WAGONÓW 
I USŁUGI TRANSPORTOWE MATERIAŁÓW SYPKICH ZESTAWAMI 
SAMOWYŁADOWCZYMI O POJEMNOŚCI NACZEP 
OD 38 M 3 DO 50 M 3 Z PLANDEKAMI, NA TERENIE CAŁEGO KRAJU 
· USŁUGI: ŁADOWARKA VOLVO 180C, UN-051, DS-101K 


"JARE ., '
 
OKNA i V! 
NAJ TAN. J 
W SŁUPSKU 
SAM OBLICZ 

 ILE ZAPŁACISZ 
I ZA OKNO 
szer. + wys. X 1,88 
= wartość okna 
brutto z montażem 

 szer. + wys. X 2,02 
= wartość okna 
brutto z montażem 
C3;] szer. + wys. X 2,58 
= wartość okna 
brutto z montażem 
parapety wewnętrzne 
gratis 
POMIAR, FACHOWE 
DORADZTWO GRATIS 
RATY NA MIE.JSCU 
Słupsk, ul. Wolności 3, 
tel./fax (059) 840 31 96 


.'" °k
. 


 
:KADA
 
ILlL
 


Agencia Usług OŚWiatowych 
DDlJrn&
[H]rn[R"D 
l 


PROMOCJE NA LATO 


apraJza Dl dzież, dorosIrch, 
nauc.,cie'i na kurs, ;'.lJk6w o.c,ch: 
· Angielskiego 
· Niemieckiego 
· RosJiskiego 
· WIoskiego 
ot.r.,.., r6w.l.t: 
· IURSY IO.PUIEROWE 
(p....,...." I.'.r..', p.ld., .lllc.) 
I 
Słupsk ul. Koszalińska 7 
tel: 843 69 16 kom. 602 257 723 


· pcv - nainowsze systemy 
wielokolorowych profili 
okiennych 
· ALU - ciepłe i zimne 
· DREWNIANE klejone - mahoń 
i sosno 
I · ROLElY - zewnętrzne 


PRZYJDZ I PRZEKONAJ SI
 
ŻE DOBRE NIE MUSI BYC DROGIE 


łCłt = 


SŁUPSK 
ul. Plac Dqbrowskiego 6 
tel. (059) 8 400 310 


- 


.. 


r 


( 


sp. z 0.0. 


,glel orz - ch już 
 
390 zł za ton, 


81Uft. HANDL" W I' KŁA' OPAł..U 
ŁU' ąK, UL ONI4TOWSKIt: , o 
'ĄX (O .. 

, 
:
_ (O ł 

 

 
 
, 


OPAŁ NA"WY 


. 


$, M/A 
E.ł A
Q$ -I u NA HAl. A 
 

o 
....

 

 
'
'"" 

 
 


 i;l' 
'ł'" g,C:) 


:\jl<.. v 
g,o ,.,'lj o
 C:J
,,
 
_
 A 
 f\.'ł'"-
 

 
 
	
			

/Image011.djvu

			mim 
I 


MOJEJlrMIASTO m 


" 


--  


r   


f' 


.. 


Slupsk w starej fotografii 


",. 


i  


;:. 


'. .ł" 


.;i 


..... 
. 


 . 
" ,} 


ł 
... .( 
t. ,I 
:, ;! ;-. 
I 

 ł>-;'f 
.'__ _ _ "'!tr _ .;.. """
I 


-- 
" .1 


h
 4 
: ćl 
'''
-ł
''''

= 


"J 


. . .,t' 


Stolp lo Pam. Hinden' rgbra. 


.... 
1t . 
" . 


" ."t . 
. ł? i. .'ł.; 


. 
.... 


_..x/: 
.,.. 
;i
 
,. 
) .  Ś 

 
t... 
" I: tw '
 I ,1\' 


, : 


u  


. 


Zdjęcie nr 1 
Widok na Kościół Mariacki 


..r- ..- 1.4/.." 
_l 
AfJ'9'C-t 


-i 


Zdjęcie nr 2 
Most Hindenburga - dzisiaj ul. Kilińskiego 


"""  


:=1:=-:::::-::::=_===::'::;:::=.= 
- -- . 
.....- - 


., 


Zdjęcie nr 4 
Widok na Zamek Książąt Pomorskich od stro- 
ny ul. Zamkowej 


. 


." 


8 


Zdjęcie nr 3 
Nieistniejąca już dziś kładka łącząca 
ul. Szarych Szeregów z ul. Grodzką  i.
 . 
 


,( 


ot  


... 


\r. 


t 
... 


o 


t  


14 września 2003 w budynku Rolniczego Domu 
Towarowego przy ul. Kopernika 37 otwarto 
"Kids Land". Pomysł ten całą redakcją okrzyk- 
nęliśmy za naprawdę udany. Wnosi on naszym zda- 
niem w życie wszystkich rodziców i ich pociech wie- 
le dobrego - odwiedziliśmy to centrum z piórem i 
aparatem. 
- Pomysł na "Kids Land" przyniosło samo życie, 
a dokładniej potrzeby mojego 3 letniego synka - 
mówi właściciel, pan Adrian Zakarzewski - 
Po załatwieniu wszystkich spraw minionego 


.. 


Pomyśl o swoim 
dziecku 


"' 


Kończące się lato jest dla wszystkich rodziców nad wyraz łaskawe. Piękna pogoda pozwala 
na spacery i zabawy z dziećmi w parkach, na świeżym powietrzu. Co jednak zrobić, gdy pogoda 
stanie się typowo jesienna, czyli dżdżysta, wietrzna i chłodna? Czy niedziela spędzana z 
dzieckiem musi oznaczać wizytę w "fast foodzie" lub oglądanie telewizyjnych powtórek? 
Każdy rodzic woli jednak zapewnić dziecku rozrywkę, która prócz zabawy gwarantuje jego 
ogólny rozwój,'kontaktz rówieśnikami czynimi samymi. 


\ 


.. .. 
... 
;#  . 


tygodnia staram się spędzać z synem jak najwięcej 
czasu. Co jednak 'lrobić kiedy nasze kino dawno 
zapomniało o filmach dla dzieci, teatr czy basen 
przez cale wakacje jest zamknięty? W trosce o do- 
brą rozrywkę i możliwość spotkań cafych rodzin 
postanowiłem otworzyć "Kids Land". 
Ta oaza życia rodzinnego otwarta jest codziennie 
od godz. 10.00 do 20.00. Bilet wstępu obejmuje 
korzystanie ze wszystkich atrakcji znajdujących się 
na sali, a co najważniejsze ważny jest cały dzień, 
więc wyjazd do domu, np. na obiad i powrót z 


. 

 
 


.
. 


.= 
 


ri. 


.::. 


.. .- 
. 


drugim z rodziców nie stanowi problemu. 
- Cafy czas wzbogacamy naszą ofertę. Dzieci 
mogą bawić się w basenikach z zabawkami, zjeż- 
dżalniach, korzystać z huśtawek, elektrycznych 
samochodzików, czy motocykli, uczyć się pisać na 
tablicach, mieszkać w domkach itd. W najbliższym 
czasie trafi do nas kolejka elektryczna, będąca jed- 
ną z atrakcji usteckiej promenady. Pomysłów mi nie 
brakuje dlatego nowych atrakcji dla milusińskich 
nie zabraknie- zapewnia pan Adrian. 
Gdy dziecko dobrze poczuje się w grupie rówieś- 


. 


ników i chce się -z nimi bawić, rodzice mogą napić 
się kawy i poczytać dostępną prasę. Jeżeli sytuacja 
tego wymaga można również powierzyć dziecko 
opiece wykwalifikowanej opiekunki. Zajmie się 
ona wtedy indywidualnie dzieckiem i w atrakcyjny 
sposób zapełni czas nieobecności rodzica. 
- Zapraszamy do nas całe rodziny. Oglaszam 
też konkurs!!! Pierwsze pięcioro dzieci, które 
z rodzicem, czy rodzicami w poniedziałek odwiedzi 
redakcję waszej gazety i poda hasło "Baw się 
razem z nam;" otrzyma darmowy bilet wstępu 
do " Kids Landu".  


MD5  


IW -
		

/Image012.djvu

			"t 


mMVJJJE
MIASTO 
 
XXXVII FESTIWAL PIANISTYKI POLSKIEJ W SŁUPSKU (2) 
MUZYCZNA UCZTA 


I 
, 
" 
\ 
" 
" 
" 
" Jak daleko by nie sięgnąć do historii poczty, jedną z podstawowych jej ról zawsze była i jest do 

 dzisiaj próba możliwie naj szybszego dostarczenia przesyłek (wiadomości) adresatom. Do dzisiaj 

 istnieje pamięć o bohaterskim czynie posłańca greckiego, który wiadomość o zwycięstwie Greków 
., pod Maratonem przekazał wprost z placu boju, przebiegając odległość 42 km bez wytchnienia. 
" Pierwszy Urząd Pocztowy w Słupsku, wraz z zajezdnią i stacją wymiany koni, otwarto w 1654r. 
\.. Był on czynny aż do lat 70-tych XIX w. Nową placówkę pocztową utworzono na dworcu, 
., bezpośrednio po oddaniu do użytku kolei w 1869r. - w XIX w. Urzędem pocztowym kierowało ośmiu 
" funkcjonariuszy - z tego sześciu posiadało tytuł dyrektorów, jeden tytuł zarządcy i jeden 
" administratora - wyższy komisarz pocztowy o nazwisku Pflughaupt. To za jego kadencji 1839-49 
L został przyjęty do pracy przyszły dyrektor generalny poczty Niemiec, Heinrich von Stephan. 
., Ciekawostką z tego okresu jest fakt, że w latach 1850-51 dyrektorem poczty słupskiej był von 
" Gostkowsky, wywodzący się ze szlachty kaszubskiej. 
, Dyrektorom poczty (administratorom) podlegały urzędy pocztowe w Łupawie (Langebose) 
ł- i w Lęborku (Lauenburg). W 1879r. przekazano do użytku gmach poczty i telekomunikacji, istniejący 
., do dziś przy ulicy Łukasiewicza. 
" Jeszcze w pierwszych latach XIX w. listy ze Słupska dostarczane były w promieniu około 31 - 38 
" km (5 mil pruskich) - do Darłowa, Ciecholubia, Borzytuchomia. 
L Listonosze w pierwszych założeniach posłańcy dostarczali przesyłki w granicach 15 - 22 km (3 
... mile). Później już tylko na odległość 7,5 km (1 mila). W 1817r,. kiedy po raz pierwszy w Królestwie 
\ Prus wprowadzono stemple pocztowe, przez Słupsk przechodziło 18 kursów tygodniowo (słupski 
" urząd pocztowy, oprócz przewożenia listów, 
L.. zajmował się równ ież przewożeniem 
, pasażerów), w tym jeden pasażersko-pocztowy 

 na trasie Szczecin - Królewiec. 

 Podróż dyliżansem pocztowym nie należała 
ł. do łatwych. Stan dróg był zły, a środek lokomocji 

 nie należał do najwygodniejszych. Opłata za 
., przewóz była zróżnicowana w zależności od 
" pory roku. W lecie wynosiła 3 srebrne grosze za 
" milę, natomiast w zimie 4. Podróżny mógł 
zabrać bagaż o wadze do 50 funtów. 
" O trudach jazdy niech świadczy przykład 
" podróży z Berlina do Królewca, która bez 
.. noclegów, trwała 7,5 dnia. Trasę 84,5 mili, czyli 
' blisko 650 kilometrów pokonywano wówczas w 
ekspresowym czasie 180 godzin. Czyli ze 
ł, średnią prękością 3,5 kilometra na godzinę. 
-. 
, 
"-. '- "\... 
 "\.. '- '- "- ,. '- ,. 
 '- '- " " '"' .,. 
.. '" '- '"' '- 


ł- 


-. 


Środa, czwartek i piątek (10 - 12 IX) - trzy 
kolejne festiwalowe dni, także cieszyły się dużym 
zainteresowanie'm. Przyciągał program występów 
zaplanowanych na te dni. 
W środę 10. IX w pierwszej części koncertu, 
z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filhar- 
monii Koszalińskiej, wystąpił osiemnastoletni 
Rafał Blechacz. 


. 


Rafał Blechacz. Gra od 5 roku życia. Naukę gry 
zaczynał pod kierunkiem J.Polańskiego, a od 2000 
roku uczy się pod kierunkiem prof. K.Popowej - 
Zydroń. Zdobył już wiele nagród i wyróżnień, 
w tym Stypendium Ministra Kultury w 2002 roku. 
W tym samym roku został laureatem Estrady 
Młodych FPP w Słupsku. Koncertował w kraju i za 
granicą. Nagrywał dla TVP. 
Młody muzyk zagrał "II Koncert Fortepianowy 
A-dur" Ferenca Liszta. Spodobał się tak bardzo, że 
trzy bisy nie były w stanie zaspokoić "muzycznego 
głodu" słuchających. Rafał Blechacz grał z wielka 
energią. Okazał się nie tylko dobrym odtwórcą 
dzieła, ale i doskonałym interpretatorem. Orkie- 
stra przybyła z Koszalina ostatnio występowała na 
FPP w 1998 roku. Jest jednym z częstych gości na 
FPP. Dyrygował Jerzy Kosek. 
Po przerwie trio muzyków, Krzysztof Jabłoński 
(fortepian), Krzysztof Jakowicz (skrzypce) i To- 
masz Strahl (wiolonczela), także z towarzysze- 
niem Orkiestry, wykonało "Koncert potrójny 
C -dur" Ludwiga van Beethovena.  


Krzysztof Jabłoński. Pianista. Od najwcześniej- 
szych lat był stypendystą różnych organizacji 
i towarzystw. W wieku 12 lat po raz pierwszy 
zagrał z orkiestrą. Ilość zdobytych nagród oraz 
odbytych koncertów w kraju i za granicą jest 
imponująca. W 2000 roku został nominowany na 
członka Zarządu Międzynarodowego Towarzy- 
stwa Chopinowskiego w Wiedniu. Prowadzi kursy 
mistrzowskie. Od 1998 mieszka w Kanadzie. 
Ostatni raz brał udział w FPP w 2000 roku. 


Krzysztof Jakowicz. Skrzypek. Wysoko ceniony 
przez Witolda Lutosławskiego. Jest laureatem 
licznych nagród, miedzy innymi nagrody I i 1/ 


stopnia MinisterstwaJ 

 
od 80 zł 


Al. Wojska Polskiego 46 (wjazd przy barze "Poranek")
		

/Image013.djvu

			MOJE
MIASTO (ł] 
NIERUCHOMOŚCI 
OME GA :ul


a
:

?e:ol


eVfax 841 4420 @ 
www.nieruchomosci.slupsk.pl. licencja nr 877 l 


LICENCJONOWANE 


BIURA 


KRYNICKI Słupsk. ul.. Bema 9-10 (llp.) 
, tel. 8411662,8427432, O 601646823 
AGENCJA NIERUCHOMOSCI www.krynicki.com.p1. licencja nr 874 


lokalizacja 
Ustka 
g Centum 
pow 

 1430 

 1092 

 1,64ha 


cena 


cena 
75.000 
37.000 
41.000 


KACZYŃSKA Słupsk, ul. Kołłątaja 15 N - 
NIERUCHOMOS . CI www.lnk.p1.licencjanrI879. 
tel. 059/841 25 83 


pk pow pietr stan techniczny lokalizacja cena 
. 3 65 0/4 po remoncie, pokoje przejściowe Słupsk/Partyzantów 65.000 
- 4 48 4/4 okna pcv, balkon, standard Słupsk/3 Maja 62.000 
4 124 1/4 rozkładowe, 2 balkony, ogrzewanie co Słupsk/Broniewskiego 99.000 
2 54 1/2 rozkładowe, ogrzewanie co, okna pcv Ciecholub 33.000 
3 61 2/4 okna pcv, rozkładowe Jezierzyce 65.000 
lokalizacja opis cena 
Ustka szereg skrajny, stan sur. zamknięty, okna PCV, 
Osiedle Nad Słupią 130m', działka 329m',., przyłącza w budynku 170.000 
Okolice Słupska wolno stojący do remontu, pow. 80 m', 3 pokoje, 
działka 4800m', 10 km od Słupska 120.000 
Słupsk szer, PCV, 152m', działka 164m', 5 p, garaż, ogrz.gaz.185.000 
pow typ działki/zabudowa lokalizacja cena 
- 2982 pod zabudowę jednorodzinną uzbrojenie w drodze Kobylnica 39.000 
_ 575 pod zab. jednorodzinną, szeregowa skrajna Słupsk 24.000 


Biuro P ośrednictwa w Obrocie Ni er uchom ościami 
EXP E RT Słupsk, ul. Mickiewicza 53, tel. 8427854, O 601674 588 
experUlupsk@pocztaJm, licencja nr 888 
pok pow pIętr opis lokalizacja cena 
2 37 0/4 kamienica, rozkł., c.o miejskie, do remon słupsk/Solskiego 43.000 
. 2 43 4/4 balkon loggia; po remoncie Słupsk/Mostnika 60.000 
- 3 70 3/4 przer. z4 na 3 p., parkiety, nowe glazury Słupsk/Romera 97.000 
3 58 3/4 łaz. i wc glazury nowo gener., w kuchni, 
pas glazury, podło płytki PCV, okna drew. Sł./Wyszyńskiego 72.000 
4 57 5/10 rozkł. z balk., stand" zadb., ciepła woda Słupsk/Kr. Jadwigi 65.000 
4 74 1/2 przer. z 4 na 3 p. i jadal., okna PCV, nowe 
glaz., terak., urządz., bdb lokalizacja Sł. k.lDmowskiego 98.000 
lokalizacja opis cena 
Słupsk/Niepodległości szer. skr, pow. 180m', dział. 750m', 5 p.. okna PCV 290.000 
Siemianice pół bliż. z nowo dobudowaną częścią, pow. 120m' 125.000 
Wiklino/trasa Ryczewo pól bliźniaka, poniem., duża działka 4.600m' 65.000 
Slupsk za Kluką pól bUź. z lat 80,- płaski dach, pow. 120m' użytkowej, 
ogrzewanie etażowe, działka 365 m', duży garaż 175.000 


ł 'E
 Biuro Nieruchomości - W.Klimkowska, E.Pilecka 
Słupsk, ul. Mostmka 13/36, teł. 841 10 29, 842 07 59, 
O 604 187 989, www.wex.com.pl. licencje nr 364 i 379 
pok pow. piętr opis lokalizacja cena 
1 31 2/3 nowe, niezasiedlone, z aneksem kuch. SI./Sygietyńskieg 53.000 
1 43 0/2 wys. stand., ogrz. elektr., okna PCV, balkon Kończewo 37.000 
2 37 4/4 zadb., wej. z pok. do kuch. z oknem, PCV, słupsk/Z.Augusta46.000 
3 83 1/3 kamienica, rozk., 2 balk., park., okina PCV Słupsk/Reymonta65.000 
3 44 4/4 jeden pokój przejściowy, standard, SI./Piłsudskiego 53.000 
3 75 0/2 rozkładowe, wysoki standard, umeblowane Ustka/Kopernika 240_000 
lokalizacja opis cena 
Słupsk lokal użyt., centrum Słupska, pow. 54 m', możliwość rozbud.160.000 
6 km od Słupska wolnostojący, 5 pokoi, kominek, 2 łazienki, działka 3989 m' 320.000 
g Kobylnica wolnostojący, pow. użyto 290 m' działka 1260m' 450.000 
Słupsk szeregowy, wysoki standard, pow. 243m', działka 302m' 260.000 
:;;;: pow. typ działki/przeznaczenie lokalizacja cena 

 5469 przemysłowa, uzbrojona, przy asfaltowej drodze Głobino 99000 

 1986 pod zab. domem woln., proj., wyk. fund., uzbr. na działceWłynkówko 70000 


. pk pow pietr stan techniczny lokalizacja cena 
. 3 65 0/10 rozkł., loggia, stand., c.o. opomiarow. Słupsk/Kulczyńskiego 70.000 
4 74 2/10 rozkł., loggia, 1 okno PCV, nisko opłaty Słupsk/Szczecińska 85.000 
lokalizacja opis 
Bruskowa Wielkie wolno stojący, stan surowy otwarty, dom 271 m' 
działka 3700m', part. z poddaszem użyto 160.000 
: _Słupsk Os. Słowińskie wolnostojący, 148m' domu, 391m' działki, sprzedaż 200.000 
Gmina Główczyce w zab. bliź., dom 100m', działka 3400m', centr. ogrzew., bud. 
docieplony, we wsi 4 sklepy, szkoła, kościół, poczta, Ośr. Zdr. 
pow typ działki/zabudowa lokalizacja cena 
956 pod zab. wolnosf., uzbr. wod/kan/en/gaz, jest projekt Kobylnica 27.000 
1537 zab. miesz. uzbr. w dr. przy dział. wod/kan/en, fund Siemianice 35.000 
. 6165 pod zab.letniskowo-pensjonatową, uzbr. wod/kan/en Ustka/Przewłoka 490.000 
- 1114 pod zab. wolnostojąca, uzbr. wod/kan/en Siemianice 28.000 
1350 pod zab. wolnost., uzbr. wod/kan/en/gaz, media Kobylnica 73.000 


198.000 


cena 


---- 
 - - - -----'--- 
M Pośrednictwo w Obrocie Mieszkaniami i Nie
chomościami l 
ERKURY Słupsk, ul.. Filmowa 6/3 O p..), teI. 840 32 32, O 601 655 377 ; 
www.merkury-slupsk.gratka.p1. licencja nr 184 


- ARKA Biuro Nieruchomości arka34@wp.pl 
Słupsk ul.. Dmowskiego 4C tel. 845 55 52, I 
_ O 601 851 075, w 
w.arka-s1ups k.gratk
 .pl_ 
pok pow. piętr opis lokalizacja cena 
1 44 3 ogrzew. gazowe, niski czynsz Przemysłowa 46.000 I 
3 65 parter KW, ogrzewanie gazowe, niski czynsz Partyzantów 65.000 
4 83 parter loggia, rozkładowe, wspólnota mieszka. Nowowiejska 100.000 
4 96 1 garaż, działka 150m', adopt. strych 55m' Sygietyńskiego 160.000 
lokalizacja opis cena 
Trzebielino nowy, 120m2, działka 720m2, dach - blachodachówka, 
5 pok., las, jezioro 150.000 
poniemiecki, 70m2, działka 700m2, przy lesie, do remontu 55.000 
dworek z 1880 r., blisko Malborka, pow. 212m2, działka 
1 ,39ha, 7 pok., park, oczko wodne, garaż, warsztat 
Słupsk lokal użytkowy, pow. 104,88m2, parter, piwnica, 
Dmowskiego 4C dwa osobne wejścia, ogrzew. gazowe, po remoncie, 
nowe okna PCV 105.000 
Hala Wokulski, piętro, box o pow. 12,5m2, na sklep, usługi 18.000 


_ pk pow pt stan techniczny lokalizacja 

 2 55 1 og,,?ewanie piecowe, czyste, słoneczne 25 km od Słupska 

 2 79 1 własność w bud. 6 rodzinnym, c.o. etażowe. 12 km od Słupska 

 4 73 9 rozkł, opom, okna PCV, parkiet, glaz., loggia SI./Szczecińska 

 2 35 3 po rem., czyste, słoneczne, wł. z ksiega wiecz.SłlZatorze 
Poszukujemy nowych ofert sprzedaży 


cena 
35.000 
33.000 
88.000 
42.000 


opis cena 
wolnostoj., part. z podd., podpiw., ociep., pow. 220 m', 4 pu 180.0001 
salon, kuchnia, łaz. z wc, dział. 899 m' zagosp., garaż wolnost. negoc_ 
lokal użytkowy, 38m', działka 45m', po remoncie, zaplecze 
sanitarne, antresola, własność z księgą wieczystą 
_ pow typ działki/zabudowa lokalizacja 

 1031 bud. z możliwościąprow. działalności gospodarczej Wodnica 

 251 budowlana, pod zab. szeregową, uzbr. przy działce Ustka 
CI 806 budowlana, własność, uzbrojenia przy drodze. Przewłoka 


lokalizacja 

 Dębnica 
g Kaszubska 
Słupsk 


Grabno 
: Lichnowy 


65.000 I 
cena 
30.000 ' 
24.000 l . 
80.000 _ Słupsk 


D OMU S Biuro Obrotu Nieruchomościami licencja nr 872 I 
Słupsk, ul. Żeromskiego 4, teUfax 840 20 62, 842 10 941 
_ _ O 602 109283, krajnikj@wp.pl 
pokpow. piętr opis lokalizacja cena 
1 22 O stan bdb, po rem., podłogi-panele, ściany-gładż, łazienka -nowa 
glazura, terakota,urządzenia sanitarne Słupsk/Grottgera 35.000 
- 2 47 2/4 stan dobry,widna kuchnia,okna nowe drewniane, 
łazienka po remoncie, bez balkonu. Słupsk/Mieszka I 57.000 
4 130 1 w kamienicy przedwojennej, ogrzewanie gazowe, st.db.lub zamiana 
na mieszkanie 2-pokojowe w bloku. Słupsk/Solskiego 115.000 
4 84 1 w przedwojennej kamienicy,ogrzewanie gazowe, zadbane, w cenie 
murowany garaż w podwórku i piwnica Sł./Wyspiańskiego 78.000 
lokalizacja opis cena 
Siemianice wolnost., garaż, 5 p, pow. 200m', do wyk. w śr., działka 1200m' 155.000 
: Ustka lokal użytkowy, pow. 94m', parter, ul. Marynarki Polskiej 280.000 
Kobylnica dom wolnostojący, pow. 133,3m', garaż, działka 1000m' 180.000 
pow. typ działki / przeznaczenie lokalizacja cena 
1100 pod zab mieszkalno-letniskową, uzbrojona, nad jeziorem Słosino 20.000 


iJELTIl 


198.000 


Biuro Nieruchomości 
licencje nr 1290 i 1292 
Słupsk ul. Fil mow a 
 (n
 


pok pow. piętr stan techniczny lokalizacja cena 
1 25 4\4 stan dobry, widna kuchnia, balkon Banacha 36.500 
_ 2 49,1 3\4 blok z 2001 r., komfortowe, glazura, terakota Słowackiego 99.000 
3 65,4 4\4 rozkładowe, stan bardzo dobry Kotarbińskiego 95.000 
2 36,9 3\4 blok, ciemna kuchnia, stan dobry. Zyg. Augusta 47.500 
4 69,6 3\4 stan dobry, rozkładowe, nowa glazura Rzymowskiego 95.000 
3 60,3 0\4 stan podstawowy, rozkladowe, loggia Lipowa 69.000 
lokalizacja opis cena 
: okolice ul. Sportowej pół bliźniaka, 4 pokoje, stan dobry, działka 374 m' 220.000 
Os. Niepodległości szereg skrajny, 4 pokoje, komfortowy, działka 360 m' 320.000 
pow. typ działki/zabudowa lokalizacja cena 
422 użytkowanie wieczyste/szeregowa Jodłowa 24.000 
- 1100 własność/wolno stojący Koby'nica 26.500 
tel. 842 34 00, 842 04 00, O 608 423 400, www.delta.slupsk.pl 


PROFESJONALNA I RZETELNA OBSŁUGA. DOŚWIADCZENIE. BEZPIECZEŃSTWO 
Członkowie Stowarzyszenia Środkowo pomorskiego Pośredników w Obrocie Nieruchomościami 


pk pow pietr stan techniczny lokalizacja cena 
- 2 50 1/2 blok,rozkład,b.dobry stan,c.o.-etażowe Bożęcino 15 km/słupsk 38.000 
. 3 58 4/4 rozkładowe, standard, gładzie tynkowe Słupsk/Gryfitki 66.000 
3 48 0/10 po remoncie, loggia, 1pok. przejściowy słupsk/Romera 59.000 
3 85 0/1 w pałacu,do wykończ.,1 OOm' piwnic Grąsino k. Jezierzyc 42.000 
4 87 2/3 w kamienicy, c.o. gazowe, stan dobry Słupsk/Solskiego 90.000 
Poszukujemy: 3pok. na Zatorzu part-lip; 2pok. part-lip. w bl. centrum/Piastów 
Poszukujemy do sprzedaży domów w Słupsku i okolicach 
opis 
woTnostojący z lat 70-tych, pow. 135 m 2 , 4 pok., działka 475m', 
garaż wolnostojący z porn. gosp. (pokoje letnie) 
typ działki/zabudowa lokalizacja 
pod zabudowę wołnostojącą, uzbrojona os.Pod Lasem 
pod zabudowę wolnostojącą, uzbrojona Kobylnica 
funkcja usług turystyki i rekreacji Gardna Wielka 


OGł.OSZEHIA DROBNE 
Sprzedam 
Parkę kóz, aarną i białą od 
różnych samców, tel. 607 544 820 
Mieszkanie 3-pokojowe 54m2, 
4 pietro, Słupsk Zygmunta Augusta, 
tel. 842 16 16 
Szeregowiec skrajny, stan 
suro
 zamknięty, pilnie. Ustka, tel. 
604088121 
Przyaepę do busa, dł. 480m, 
ładowność 1600kg, pilnie, tel. 604 
088121 
Wózek głęboki dziecięcy, wózek 
spacerówka, tanio, tel. 842 92 95 
Działka budowlana 1499m2, 
atralcyjne położenie, tanio. Łosino, 
tel. 607 895 156, (59) 840 38 11 
Sprzedam wyżły, tel. 695 59 18 
48 
Sprzedam działkę budowlaną o 
pow. 414m2 ul. Sucharskiego, 
rozpoaęta budowa, tel. 842 77 83, 
502665641 
Wynajem 


Pokój dwuosobowy studentkom 
przy ul. Arciszewskiego, tel. (59) 84 
288 72 
Garaż w budynku ul. Drewniana, 
tel. 842 54 53 
G dańsk- N iedźwied n i k 
mieszkanie 2-pokojowe, cena - 440 
+ lianiki, tel. (058) 342 42 93 
Różne 


4-osobowa rodzina prosi o 
wsparcie na leki i pomoc w 
wymianie 30-letnich okien, tel. 84 
44 446 


Praca 
Poszukujemy akwizytora chemii 
rolnej i przemysłowej. kontakt: Jan 
Żarkowski, tel. (081) 825 24 42 w. 
36 


Usługi 
Kompleksowe remontowanie 
mieszkań i domów 
jednorodzinnych, tel. 0502 353 
238, 0691 191 342 


Specjalista pediatra Zenon Skóra 
- wi
 domowe, codziennie od 
16. tel. 601 99 86 64 
Zaopiekuję się samotną osobCL 
wymagającą pomocy, opieki, tel. 
(59) 844 34 73. Dzwonić od 12.00 
do 20.00 
Usługi sprzętowe kopar- 
ko-spycharka caterpilar 428B. 
Możliwość negocjacji cen, tel. 845 
54 98, kom. 605 050 178 
Kompleksowe remontowanie 
mieszkań, domów jednorodzin- 
nych, tel. 502 353 238; 691 191 
342 
Glazura, gładzie, regipsy, 
tapetowanie, panele, docieplanie, 
roboty murarskie, tel. 843 50 44 
Glazura, szpachlowanie, 
malowanie, panele, 609 46 94 97 
Ulotki, foldery, broszury, pla- 
katy, druki wielkoformatowe, tel. 
8400112 
Reportaże video, płyty DVD, 
zdjęcia - referencje, Sikorski, tel. 
602 64 22 58 


DARMOWE OGtOSZE IE W TWOJEJ GAZECIE 


Regulamin ogłoszeń bezpłatnych w "Moim Mieście": 
- ogłoszenia darmowe mogą być zamieszczane 
Iko przez osoby prywatne, zaś w przypadku podmiotów gospodarczych lub 
przekroczenia limitu słów, obowiązuje stawka wg cennika og!oszeniowego 150 gr./ słowo netlol za wyjątkiem o
oszeń w dziale 
"Dam procę" 
- ogłoszenia przyjmowane są w redakcji "Moje Miasto'! ul. Wojska Polskiego 46,47, S!upsk,lub za pośrednictwem poczty, 
- bezp!atne ogłoszenie można nadać tylko na drukowanym w gazecie kuponie, 
,jeden kupon jest traKtowany, jako jedno og!oszenie i nie podlega kumulacji z większą liczbą kuponów, 
- treść ogłoszeń musi spe!niać 
ryteria przyzwoitości oraz norm współżycia społecznego, 
- redakcjo zastrzega sobie prawo do niepublikowania ogłoszenia, nie podając przyczyny, 
- termin składania bezpłatnych kuponów mija no dwa dni przed kolejną emisją gaze
, 
- redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treŚĆ emitowanych ogłoszeń. 


Glazura i szpachlowanie, 
malowanie, panele, tel. 609 469 
497 
Korepetycje z języka polskiego, 
wszystkie poziomy, Tanio!, tel. 609 
270 430 
Specjalista pediatra Zenon 
Skóra, wi
 domowe od 16:00, 
codziennie. tel. 601 99 8641 
Krzesła wiklinowe, fotele 
bujane, kufry, koszyki, abażury, 
jedyny w Słupsku sklep z wiklinCL 
produkcja mebli wiklinowych pod 
wymiar - Wikpol, ul. Wojska 
Polskiego 46, wejście w bramie 
obok Baru "Poranek" 
Oprawa muzyczna imprez 
okolicznościowych: dyskoteki, 
dancingi, wesela, bankiety, 
studniówki, tel. 609 536 839 
Świecowanie uszu - tanio, tel. 
843 45 75, 604 554 126 
Docieplanie i wykończenie 
wnętrz, tel. 506 815 926 


Mycie reklam i szyldów tanio 
bez rachunków, sprzątanie, tel. 
843 00 43 
Meble wiklinowe pod wymiar, 
Wikpol, ul. Wojska Polskiego 46, 
wejście w bramie obok Baru 
"Poranek" 
Schody dębowe, bukowe 
wykonam, tel. 842 88 53 
Kosztorysowan ie robót 
budowlanych, tel. 604 623 910 
Ziemia, piach, żwir, kamienie - 
usługi transportowe, tel. 693 467 
038 
Oponex - Opony - Serwis! ! ! 
Opony osobowo - ciężarowe - 
Oponex! ! ! 
Motory - Skutery - Oponex! !! 
Opony rolniao - przemysłowe - 
Oponex! ! ! 
T aaki - Widłaki - Wózki - 
Kosiarki - Meleksy - Opnex! ! ! 
Opon ex, ul. Szaecińska 17, tel. 
845 62 42 


Transport betonu do 2m3 
gruszkCL tel. 602 619 431, 84 40 
872 
Pogotowie komputerowe, tel. 
501 952 304 
Kierowców z busami z własną 
działalnością do współpracy, tel. 
601 665 739 
AG-naturalne sprzątanie bez 
detergentów i multiczyścików, tel. 
84 39 670 
Zaopiekuję się dzieckiem, tel. 
844 36 70, 505 095 967 
Glazura, gładź, 845 62 16 


rr---- 
 
 = --------- 
Centrum Treningowe Wojakowskich 
A w zokresie rozwoju pomięci, 

łw. koncentrocji i inteligencji 


TRENING PAMI
CI 
KURS SZYBKIEGO CZYTANIA 


Słupsk, ul. Jostruno 2 
tel. 843 61 05 kom. 608 019 846 .." Kupon do zamieszczenia jednego 
}IOJE L
 ,:!}IIASTO bez
fe °d

o
:

i:i


ZÓW) 
TREŚĆ OGŁOSZENIA 


DZIAŁ 
ULICA/NR DOMU 


MIEJSCOWOŚĆ 


TELEFON 


I DO WIADOMOŚCI REDAKCJI IMIĘ I NAZWISKO 
ADRES 


" 


}. 


Ogłoszenia przyjmujemy w redakcji: ul. W. Polskiego 46-47/10, Słupsk, tel. 84 00 112
		

/Image014.djvu

			l, 


14 MH)JfJEi ,,- MIASTO 
Socjologia okrucieństwa 
Psychologowie i psychiatrzy zwykli rozpatry- 
wać osobowość człowieka w płaszczyźnie biolo- 
gicznej, nie doceniając płaszczyzny socjologicz- 
nej, Warstwy psychiczna i patologiczna, sięgają 
wprawdzie głęboko w strukturę osobowości; nie 
oznacza to jednak, by wartość społeczno-kultu- 
rowa była bez znaczenia przy jej kształtowaniu. 
Wszak pod wpływem presji otoczenia człowiek 
niejednokrotnie zmienia się do tego stopnia, iż 
trudno nam nieraz uwierzyć, że mamy do czynie- 
nia z tą samą osobą. Obywatel porządny i dobrot- 
liwy w czasach pokoju, może stać się w 
zasie 
wojny okrutnym, brutalnym potworem. Ządza 
mordu, tłumiona w okresie pokoju, w czasie woj- 
ny, dzięki aprobacie społecznej, zostaje 
gwałtownie wyzwolona. 
Otoczenie społeczne, a więc krąg kulturowy, 
do którego się należy, wyraźnie wpływa na 
kształtowanie się hierarchii wartości, a tym sa- 
mym na osobowość człowieka. Pojęcie charakte- 
ru narodowego nie jest abstrakcją, ale wyrazem 
tych wpływów, które przy dłuższym okresie dzia- 
łania mogą odbić się na genotypie, ponieważ lu- 
dzie obdarzeni cechami aprobowanymi w danej 
grupie społecznej mają większe szanse prokre- 
acji niż ci, którzy są ich pozbawieni. Inne cechy 
osobowości są aprobowane przez grupę względ- 
nie zintegrowaną i stabilną, a inne przez grupę 
zdezintegrowaną, labilną; i jak słusznie zauwa- 
żył Ernst Kretschmer w ludziach genialnych: 
"W czasach spokojnych my izolujemy i leczymy 
psychopatów w szpitalach, a w czasach burzli- 
wych psychopaci nas izolują w więzieniach" . 
Oprawcy 
Do określeń człowieka - pisał Marian Zdzie- 
chowski w swojej książce "O okrucieństwie" - 
dodać możemy, że jest on zwierzęciem, które od 
wszystkich innych zwierząt wyróżnia się okru- 
cieństwem. Zwierzę to posiada jednak rozum, 
a zatem i świadomość swego okrucieństwa 
i wraz z tym możność poskromienia go w sobie; 
światłem zaś rozumu oświetlone uczucie niesie 
go na wyżyny religii i religijnego stosunku do 
stworzenia. Ale jakże nieliczni są ci, co na wyso- 
kość tę wznieść się zdołają! 
Specyfika współczesnego okrucieństwa pole- 
ga na tym, iż oprawca nie zawsze sam zadaje 
ból, torturuje i zabija. W naszym wieku tylko 
bezpośredni wykonawcy mogą upajać się zapa- 
chem krwi i krzykiem dręczonych ofiar. 
U współczesnych despotów oraz u ich najbliż- 
szych współpracowników okrucieństwo prze- 
mieniło się w telefoniczną decyzję, podpis na 
rozkazie kolejnego wyroku śmierci, w słuchanie 
relacji z procesów i egzekucji. Dlatego też 
Eichmanna nazywano" biurokratą zbrodni" . Ani 
Hitler nie asystował przy przesłuchaniach w ge- 
stapo, ani Stalin nie oglądał tortur zadawanych 
w katowniach NKWD. Również lenin nigdy nie 
widział plutonu egzekucyjnego w akcji. Podob- 
no sam Himmler załamał się nerwowo ujrzawszy 
masowe rozstrzeliwania Żydów. 
Jednak wyrzuty sumienia miewają nawet ci 
najbardziej okrutni i bezwzględni. I tak na przy- 
kład: gorliwy uczestnik licznych egzekucji ofi- 
cerów polskich w Katyniu Iwan Tartakow - po- 
pełnił samobójstwo; pułkownik P.W. Tippets, po 
zrzuceniu bomby atomowej na Hiroszimę - 
wstąpił do klasztoru. 
Historia okrucieństwa 
Trzeba sobie z kolei odpowiedzieć na pytanie, 
czy okrucieństwo może być cechą narodową. 
W związku z tym należałoby rozważyć jeszcze 
jeden problem, mianowicie: co to jest charakter 
narodowy, czy jakiemuś narodowi można przy- 
pisać jakąś charakterystyczną cechę na przykład 
- okrucieństwo. 
Zygmunt Freud doszedł do przekonania, że 
wpływ zewnętrznych bodźców kulturowych na 
kształtowanie się osobowości człowieka w bar- 
dzo wczesnym etapie jego życia może wywoły- 
wać następstwa o niebłahym znaczeniu dla 
jednostki. Nie bez racji mówi się o nienawiści 
"wyssanej z mlekiem matki". 
Jest rzeczą oczywistą, że o okrucieństwo po- 
mawiano zawsze przeciwników, zapominając, 
iż odpłacano im zazwyczaj tą samą monetą. 
Podobnie jak w całej Europie, tak i w Polsce 


; 


.. 


'-i 
B.. "",' -ł . - . ' ". 
. . _-'i'
 'ił
' 


-t 


. '. 


'\,


 


I 


... 


szeroko rozpisywano się na temat okrucieństw 
tureckich. Pomiędzy Cecorą (1621) a odsieczą 
Wiednia (1683), Polacy mogli się już odwołać do 
własnych doświadczeń. W dość powszechnym 
odczuciu okrucieństwo było nierozłącznie 
związane z wyznawcami islamu., Według opinii 
Mikołaja Reja, Turcy są okrutni dla swoich 
i obcych, hardzi, zdradliwi, wiarołomni. 
Bunty kozackie, zwłaszcza zaś zwycięskie 
powstanie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego, 
sprawiły, że w podobnych słowach zaczęto się 
wyrażać o mieszkańcach Zaporoża. Równocześ- 
nie jednak przyznawano, iż wszystkie okrucień- 
stwa były w jakimś stopniu sprowokowane 
sposobem traktowania poddanych przez szlach- 
tę oraz jej oficjalistów; kiedy bowiem chłopi 
własnych panów okrutnie męczyli, katowali, 
zabijali, czynili to wymawiając krzywdy, zniewa- 
gi i przykrości, które doznawali od nich i od ich 
urzędników. 
Represje i odwet 
Krwawe bywały represje wobec buntujących 
się poddanych. Głowę pod topór oddał przy- 


rusyfikacji. Wyrastająca z chłopstwa burżuazja 
rozwijała się w opozycji do obcych warstw 
panujących. 
W tej sytuacji dążono do wyparcia tych 
obcych warstw, co stopniowo przeradzało się w 
nacjonalistyczną ksenofobię antypolską, antyro- 
syjską, antywęgierską czy antyżydowską wymie- 
rzoną przeciwko obconarodowej ludności. Kse- 
nofobia ta stała się też źródłem sympatii 
proniemieckich, a potem orientacji profaszys- 
towskich. Przerodziło się to z czasem w ścisły 
związek z III Rzeszą. Z niej właśnie czerpano 
wzorców do ludobójczych metod działania. 
Masowe rzezie Polaków i Żydów faszyści 
ukraińscy zaczęli dopiero wówczas, gdy metodę 
tę pierwsi zastosowali Niemcy. 
Polityka kierownictwa OUN-UPA była aprobo- 
wana przez hitlerowskie Niemcy, wiązały one 
bowiem z ruchem nacjonalistycznym nadzieję, 
zwłaszcza po klęsce pod Stalingradem, kiedy 
front załamał się i wzmógł się ruch oporu na 
terenach okupowanych. Nie mogąc dla zdławie- 
nia tego ruchu skierować jednostek frontowych 
Wehrmachtu - poruczyli to UPA. Kierownicy 


Spirala 


. ., . 
n le nawIs CI 


Gdyby rasa ludzka pozbawiona była sumienia . pisał Erich Fromm . dawno 
wkroczyłaby na niebezpieczny szlak stopniowej zagłady. Istnieli również i tacy, 
którzy udawali, iż działają zgodnie ze swoim sumieniem. Pod tym pretekstem 
inkwizytorzy palili na stosach ludzi o wrażliwych sumieniach, głosząc, iż czynią to 
w imieniu swego sumienia; imperialistyczni najeźdźcy z pobudek płynących rzekomo 
z własnego sumienia zaspakajali swą żądzę władzy, stawiając ją ponad wszelkie inne 
potrzeby. Istotnie, trudno byłoby znaleźć jakikolwiek akt okrucieństwa, który nie 
byłby racjonalizowany w kategoriach wymogu sumienia; ujawnia to potężną siłę 
sumienia i potrzebę łagodzenia jego wyrzutów. 


wódca groźnego dla Rzeczypospolitej buntu 
Kozaków Semen Nalewajko. Ścięto go w War- 
szawie, w miejscu, które odtąd zyskało miano 
Nalewek. 
Jarema Wiśniowiecki kazał swoim 
żołnierzom zabijać powstańców kozackich tak, 
aby "czuli, że umierają". Uważając zbuntowaną 
"czerń" za rozbójników, dopuszczających się 
gwałtów, książę najczęściej karał Kozaków 
w podobny co i tamci sposób, mianowicie: 
wbiciem na pal. 
Ponad sto lat później represje przeciw 
uczestnikom buntu Gonty i Żeleźniaka przybrały 
takie rozmiary, że zaczęto się obawiać, iż 
niebawem zabraknie na Ukrainie rąk do pracy. 
Tortury Gonty trwały przez trzy dni, podczas 
których codziennie zrywano mu po jednym pasie 
skóry. Następnie został żywcem poćwiartowa- 
ny, a dopiero pod sam koniec odrąbano mu 
głowę. Szlachta czując się zagrożona, mściła się 
później surowo nawet nad tymi, którzy jej 
zdaniem dopiero szykowali swym panom krwa- 
wą łaźnię. Jan Kitowicz w swoich Pamiętnikach 
pod rokiem 1789 notuje, że tam, gdzie u chło- 
pów ruskich znaleziono jakąkolwiek broń, wszę- 
dzie jej posiadaczy "śmierci karano, ćwiartując, 
pasy z nich drąc, ręce smołą oblewane i paku- 
łami okręcone paląc, a potem łby ucinając". 
Usprawiedliwienie dla takiego okrucieństwa 
znajdowano w postępowaniu strony prze- 
ciwnej. Wojska Chmielnickiego obcinały swym 
ofiarom ręce i nogi, a kadłub rzucano na drogę. 
Podczas rzezi humańskiej (1768) wymordowano 
kilka tysięcy polskich rodzin, głównie szlachec- 
kich, w ten sposób, iż ofiary zakopywano 
rzędami do ziemi po szyję i potem ścinano im 
głowy kosami jak trawę. 
UPA 
Pierwszy oddział Ukraińskiej Powstańczej 
Armii (UPA) został utworzony w konspiracji 
przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów 
(OUN) 14 października 1942 roku. 
Naród ukraiński pozbawiono przez wiele 
wieków własnej państwowości. Był to naród 
uciskany i wykorzystywany przez obce organi- 
zacje państwowe. Jednak OUN-owski nacjo- 
nalizm nie dążył do utworzenia niepodległego 
państwa. Rozwój narodu ukraińskiego posiadał 
pewną spećyfikę, bez znajomości której trudno 
jest zrozumieć tego wszystkiego z czym łączy się 
okrucieństwo i zbrodnie band UPA. Bowiem 
warstwy panujące tego narodu, czyli magna- 
teria i szlachta uległy polonizacji bądź 


Abwehry oraz dowódcy Wehrmachtu zdawali 
sobie spraw
 z niebezpieczeństw, jakie stano- 
wić mogła dla nich solidarna postawa Polaków 
i Ukraińców przeciwko nim. Dlatego też wyko- 
rzystując nienawiść ludu ukraińskiego do pol- 
skiej szlachty, usiłowali skierować ją przeciwko 
Polakom w ogóle. Przeciwdziałali w ten sposób 
jakiejkolwiek próbie łączenia się tych dwóch 
słowiańskich narodów w walce przeciwko wspól- 
nemu wrogowi. Dlatego władze hitlerowskie 
wpływały na rozpętanie mordów, które stać się 
miały zarzewiem wzajemnych nienawiści. 
Próby negocjacji 
W rÓŻnych okresach toczyły się rozmowy 
polityczne między AK i delegaturą rządu polskie- 
go na emigracji z jednej, a UPA i OUN z drugiej 
strony. Rozmowy te przebiegały w oparciu o in- 
strukcję gen. Kazimierza Sosnkowskiego z 13 
czerwca 1941 roku nakazującą wspólne z Ukraiń- 
cami przeciwstawienie się poborowi do Armii 
Czerwonej z terenów stworzonej przez So- 
wietów - Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. 
Próby nawiązywania kontaktów z oddziałami 
UPA były jednak bardzo ryzykowne. Jedną z ta- 
kich prób podejmowanych przez komendanta 
Rejonu AK Krasiczyn Mikołaja Pilipca "Przemy- 
sława" relacjonuje mieszkaniec Słupska, Cze- 
sław Dumicz "Sęp", który w takiej pertraktacji 
uczestniczył: "Komendant Rejonu AK spotkał się 
z sotnikiem UPA Hromienką i prowidnikern 
Dlabohą w jednej z chałup we wsi Rok- 
szyce-Brylińce. Staliśmy na zewnątrz chałupy 
razem z obstawą ukraińską. W pewnym 
momencie mój kolega Waldemar Bagiński 
"Bóbr" zauważył ukryty w grochu karabin 
maszynowy skierowany na nas. Wówczas 
wszedłem do izby z zamiarem odwołania 
komendanta na stronę i powiadomienia go 
o zagrożeniu, lecz on powiedział: 
Wal chłopcze co masz powie- 
dzieć! Słysząc moją relację o ukry- 
tym karabinie maszynowym Hro- 
mienko wyskoczył przed chałupę 
w kilku susach znalazł się przy 
przyczajonych w grochu 
UPO-wcach i zadał im kilka 
potężnych kopniaków. Uciekli 
w popłochu ścigani wyzwiskami 
sotnika. Od tej pory nie ufaliśmy 
juź nikomu i pertraktacje wstały, - b 
przynajmniej na naszym terenie, 
zakończone. Nie powinno to nas 
było dziwić, bowiem w 


,J. -, 


ł"
'"' ' 


. - 


"'"' 


Z kan historii 
f , 
 I 


..fiłł' 


'8 


L: 


'<
... . 


programie OUN opublikowanym w piśmie 
Ukrainśkij nacionalist czytaliśmy potem: 
Nacjonalizm ukraiński nie może się liczyć z 
żadnymi ogólnoludzkimi ideami, jak 
solidarność, sprawiedliwość, miłosierdzie, 
humanizm. Każda droga, która prowadzi do 
osiągnięcia celu jest naszą drogą, bez względu 
na to, czy zostanie zakwalifikowana przez 
innych jako bohaterstwo, czy też podłość" . 
Równocześnie jednak należy obalić pewne 
rozpowszechnione mity o wzajemnej odwiecz- 
nej nienawiści Ukraińców i Polaków, Bowiem 
zdecydowana większość jednych i drugich 
współżyła ze sobą po sąsiedzku w zgodzie. Była 
jedynie zawzięta mniejszość, gotowa w każdej 
chwili do ataków i gwałtów, znacznie głośniej- 
sza od zdecydowanej większości, dlatego więcej 
było ją słychać. Nie banderowcy są reprezen- 
tantami i symbolem Ukrainy, tak jak nie są 
reprezentantami Polski i jej symbolem polscy 
szowiniści. 


Oddziały Terenowe AK 
Stałe napady band UPA i rzezie ludności 
polskiej zmusiły dowództwo AK do zajęcia się 
przede wszystkim problemem samoobrony. 
W szeregach oddziału" Pirata" broniącego lud- 
ność powiatu przemyskiego przed gwałtami 
dokonywanymi przez UPA, był również Czesław 
Dumicz. Brał on udział w wielu ryzykownych 
akcjach obronnych. 
Nie bacząc na te właśnie zasługi, po tajnym 
procesie, wyrokiem Wojskowego Sądu Rejono- 
wego w Rzeszowie z 19 czerwca 1950 roku, 
Czesław Dumicz skazany został z art. 86 
 2 
Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, to jest za: 
"usiłowanie zmiany przemocą ustroju Państwa 
Polskiego" - na 9 lat więzienia, utratę praw 
obywatelskich i publicznych na lat 5 oraz 
konfiskatę mienia. 
Był to okres w którym panował ogólny ucisk 
i terror. Celem represji nie było karanie za 
popełniane przestępstwa, lecz zastraszanie po- 
tencjalnych lub urojonych przeciwników. Nie 
było litości dla nikogo, dlatego Cyprian Kamil 
Norwid ostrzegał: 
Gdy płyną łzy, chustką je ocierają; 
Gdy krew płynie, z gąbkami pośpieszają; 
Ale gdy duch wycieka pod uciskiem, 
Nie nadbiegną pierwiej z ręką szczerą, 
Aż Bóg to otrze sam, piorunów błyskiem; 
- Wtenczas dopiero!... 


MS 


J 


"'" 
- 


,." 


/ 


ł 
""':;"".,$ 
, 7'
. 
"- 
'\.ł. 
.
,\, 

',C
 


l'. 


\, . 


-. 


.. 


. 
.. ../ 
-J!:' . 
""
'" 
,
 ..... , 
,
" 'f.)iIIL 
 . .. .".. " 
.. .." '....,.. 
, .",_ 4< .... 


,,'" 


, 


4:.: 
l 


.. 


ł 
J 


" 


, 
,  


+-4f1!" , 
.<..J 
,...", _'" 
1'-...,. .:" 
':..-
. ,- 
 ""''< 


_. 1 


'!f
 


, - t' 


.. .' 


.
  
i: .
 


,"' ' 


, 


:' /I " 


II. .. 


, ł 
ł
		

/Image015.djvu

			- 
.. . 


KINO .REJS POLECA 
2 października 2003, godz. 1800 
Fuli Frontal 
USA 2002, 101 min. 
reżyseria: Steven Soderbergh, scenariusz: Coleman Hough, zdjęcia: Steven 
Soderbergh, obsada: Blair Underwood, Julia Roberts, David Hyde Pierce, 
Catherine Keener, Mary McCormack, David Duchovny, Brad Pitt, David Fincher, 
Terence Stamp 
Liryany opis jednego dnia z życia. kilkorga bohaterów, którzy zmierzają 
razem na przyjęcie urodzinowe do przyjaciela, którym jest ekscentryczny, 
zbliżający się do 40-tki, producent filmowy. Opowieść o ludziach, którzy 
pozornie mają w wszystko - pieniądze, sławę, przyjaciół. Jednak niewiele 
trzeba, aby zdemaskować sztuczność i pustkę, która I/1I}'pełnia ich życie... 
Wystaraą 24 godziny. 
Steven Soderbergh wciąż zaskakuje wielbicieli swojego talentu. Począwszy 
od nagrodzonego Złotą Palmą w Cannes debiutu I/Sex, kłamstwa i kasety 
video 1/ (najmłodszy reżyser w historii tej nagrody), poprzez oscarowy 1/ Traffic': 
aż po niedawną ekranizację I/Solarisl/ Lema. Każdy kolejny film to zabawa 
gatunkami filmol/1l}'mi i żonglowanie fonną. We wschodzącym właśnie na nasze 
ekrany 1/ Fuli Frontal Wszystko na wierzchu 1/ sam, własnoręcznie (zresztą nie po 
raz pierwszy) kręcił zdjęcia kamerą cyfrową. 
Dla Soderbergha jest to swego rodzaju powrót do korzeni i nawiązanie nie 
tylko do jego głośnego debiutu, ale też wcześniejszych dokumentów. To także 
hołd złożony twórcom Dogmy i Jean-Luc Godardowi. 


9 pAlDZIERNIKA 2003, godz. 1800 
Phone Booth 
USA 2003, 81 min. 
reżyseria: Joel Schumacher, scenariusz: Larry Cohen, zdjęcia: Matthew 
libatique, muzyka: Harry Gregson-Williams, obsada: Colin Farrell, Forest 
Whitaker, Radha Mitchell, Keith Nobbs, Ray liotta, Katie Holmes 
Specjalista do spraw reklamy Stu Shepherd odbiera dzwoniący w budce 
telefon. Wie, że to pomyłka, nie może się jednak opanować i podnosi 
słuchawkę. Nie przypuszcza nawet że ten telefon zmieni całe jego życie...? 
Odłóż słuchawkę, a jesteś trupem? - mówi mu tajemniczy rozmówca. 
Reżyser Joel Schumacher opisuje perfidną grę prowadzoną przez 
psychopatę, który postanowił upokorzyć, a później zastrzelić podrzędnego 
speca od marketingu, mitomana, któremu I/1I}'daje się, że jest panem od 
show-biznesu. Morderca, którego nie widać przez cały niemal film (słychać za to 
jego księżycowy głos), każe bohaterowi stać na środku nowojorskiej ulicy w 
budce telefonicznej i ze sobą rozmawiać Jeśli odłoży słuchawkę, nie I/1I}'lnawszy 
waeśniej publicznie wszystkich swoich grzechów (chodzi m.in. o zdradę 
małżeńską i liczne oszustwa w pracy) - zginie. 
Fabuła ta, choć sprawnie zrealizowana nie urzeka nowością, nie zwykły jest 
tylko moralizatorski ton thrillera, w którym pobrzmiewa krytyka 
amerykańskiego stylu życia. Gdyby nie czytelna symbolika wyraźnie odnosząca 
tę historię do zbiorowego rachunku sumienia Amerykanów, sprowokowanego 
atakami nienawidzących ich terrorystów, byłby to sensacyjny dramat o 
seryjnym zabójcy trzymającym w szachu swoją ofiarę jakich wiele. A tak jest 
nad czym się zastanowić.. 


BWSA zaprasza na wystawę: 
Marcina Berdyszaka - art)'sty, który od wielu lat konsekwentnie 
wykorzystuje do realizacji swoich prac owoców. 
Czasami wykorzystuje również ich specy\iczny naturalny zapach lub zapach 
sztucznych atrap. Swoje realizacje wzbogaca często o atrybuty aysto ludzkie 
jak ubiór czy zmysłowe jak oddychanie. W realizacjach zwraca' uwagę na 
problem przemijalności i kruchości życia. Studia na ASP w Poznaniu w 
latach1983 - 1988. W roku 1988 dyplom z rzeźby w pracowni prof. Macieja 
Szańkowskiego i malarstwa - w pracowni Włodzimierza Dudkowiaka.Jacek 
Jagielski - Realizowane przez artystę rzeźby i obiekty są niezmiernie delikatne. 
Konstruowane z tradycyjnych rzeźbiarskich materiałów takich jak: ceramika, 


KĄCIK DZIELNIC0 :::.J. .... EGO 
 
potrzebuiesz f7i\ (';Y';'{;7 
pomoc,! \v 'z./'z.J U 


i
I


mn


. 1 I 
ulice: Chodkiewicza, Piłsudskiego 
1, 3, 5, 7, 8, Piotra Skargi, Sobies- 
kiego 1, 6, 8, 12, 14, 19, 21, T owa- 
rowa, Zygmunta Augusta 4-24, 
70-76, Żółkiewskiego. Funkcję 
dzielnicowego - od 3 lat - pełni tu sierż. sztab. Ja- 
sierż. Sztab. Jarosław Kuleta. roslaw Kuleta. 31 
_ Rejon obejmujący powyższe lat, żonaty. hobby: 
mot01yzacja. 
ulice jest typowym przykładem 
tzw. Blokowiska. Sprzyja to niestety 
gromadzeniu się młodzieży z ulic 
Piłsudskiego i Banacha szczególnie 
w pobliżu ulicy Zygmunta Augusta. 
Pojawiający się alkohol oraz to- 
warzysząca mu bieda i nuda są 
pnyaynkrem probkmów i na- 
gannego zachowania. Młodociani 
w wieku 17-21 lat często już po 
zakończeniu kariery uczniowskiej 
szwendają się po ulicach i par- 
kingach osiedlowych - mówi dzielni- 
cowy Jarosław Kuleta. - W ostatnim 
okresie nasiliły się kradzieże akceso- 
riówsamochodowych, zwłaszcza lus- 
terek. Dlatego chciałbym uczulićmie- 
szkańców tego osiedla, by zwracali 
baczniejszą uwagę na swoje samo- 
chody. Wysoki poziom bezrobocia 
jest aynnikiem kryminogennym i ne- 
gatywnie wpływa na zachowanie 
społeczeństwa. Dlatego też ludzie 
stoją pod sklepami, zaczepiając prze- 
chodniów z prośbą o kilka złotych na 


I/piwko 1/. Jest to 
jedna z najtrud- 
niejszych . dziel- 
nic w rejonie 1/ 
Komisariatu Pol- 
icji w Słupsku. 
- Trzyletniok- 
res pracy w tym 
rejonie pozwolił 
mi na poznanie 
mieszkańców, 
wraz z ich proble- 
mami. Praca bezpośrednio na ulicy, 
chociaż czasem może być niebez- 
pieczna, przynosi jednak satysfakcję. 
Większość mieszkańców czuje res- 
pekt do dzielnicowego i policji. Po 
prostu znamy się. 
- Moim obowiązkiem jest 
reagować, ale staram się 
oddziaływaćna ludzi wsposób, który 
przynosi I/1I}'mieme efekty, poprzez 
rozmowę, a nie jedynie wypisywanie 
mandatówł na które i tak nie mają 
pieniędzy. Celem codziennych obcho- 
dów jest umożliwienie bliskiego kon- 
taktu z mieszkańcami i ich najbliż- 
szym otoczeniem. Staramy się być 
pomocnym i infonnować o wszelkich 
niebezpieczeństwach. 


Kontakt: 
sierż. sztab. Jarosław Kuleta 
II Komisariat Policji w Słupsku 
Al. 3 Maja t pokój 14 
tel 8480426. 


kamień, brąz są łączone z ptasimi piórami, krzesłami pochodzącymi z kina, 
lustrem itp. Artysta nadaje im symboliczny i bardzo osobisty sens. Dyskretna 
prowokacja intelektualna ayni obiekty Jagieiskiego intrygującymi, 
efemerycznymi i tajemniaymi. W latach 1979 - 1984 studiował w ASP w 
Poznaniu. Dyplom z rzeźby zrealizował w Pracowni Rzeźby u prof. Józefa 
Kopayńskiego i w Pracowni Rysunku u prof. Jarosława Kozłowskiego. Od 1984 
roku pracuje w ASP w Poznaniu. Ryszard Ługowski - tworzy instalacje. 


VIOllN SUMMIT W GDANSKU 
Koncert gwiazd polskiej wiolinistyki z orkiestrą symfonianą 
Państwowa Orkiestra Kameralna i Teatr Impresaryjny w Słupsku oraz Polska 
Filharmonia Bałtycka w Gdańsku organizują 30 września w Gdańsku 
niecodzienny koncert - Violin Summit - z udziałem gwiazd polskiej wiolinistyki. 
W przedsięwzięciu tym wystąpią: KATARZYNA DUDA, KRZESIMIR DĘBSKI, 
KONSTANTY ANDRZEJ KULKA i MICHAŁ URBAN lAK. Soliści, reprezentujący 
różne stylistyki muzyczne, przedstawią kompozycje klasyczne i jazzowe. Wśród 
nich m.in. popularne utwory Sarasate'go, Bacha i Mendelssohna oraz 
kompozycje Michała Urbaniaka i Krzesimira Dębskiego w wersji symfonicznej. 
Artystom towarzyszyć będzie Państwowa Orkiestra Kameralna w Słupsku 
Sinfonia Baltica pod dyrekcją jej szefa, BOHDANA JARMOŁOWICZA. To, w 
jakich konfiguracjach wymienieni artyści zaprezentują się przed publicznościct 
okaże się podczas koncertu. Na pewno będą to występy solo, duety, tercety 
i kwartet. Dodatkowym atutem będzie udział znakomitej sekcji jazzowej, która 
wspomoże orkiestrę, w składzie: Kuba Stankiewicz - fortepian, Zbigniew 
Wrombel - gitara basowa i Krzysztof Przybyłowicz - perkusja. Wydarzenie to 
powinno udowodnić, że w muzyce nie istnieją podziały. Jedynym kryterium jest 
poziom artystyczny wykonawców i wykonywanych utworów. 
Koncert odbędzie się w - będącej jeszcze w budowie - nowej siedzibie 
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance. Będzie to drugi koncert w tym 
miejscu, po koncercie Ewy Pobłockiej z orkiestrą gdańskiej filharmonii. 
Sprzedaż biletów w cenie 40 i 30 zł prowadzą kasy: Państwowej Opery 
Bałtyckiej, ul. Zwycięstwa 15, tel. (058) 763 49 06, Polskiej Filharmonii 
Bałtyckiej, Ołowianka 1, tel. (058) 320 62 62, Auditorium Novum (Politechnika 
Gdańska), ul.Siedlicka, tel.(058) 347 1617. 
Artyści wykonają m.in.: fragmenty Koncertu podwójnego d-moll Bacha, 
Koncertu e-moll Mendelssohna, Wariacje na temat opery "Carmen" 
Sarasate'go, utwory Michała Urbaniaka z płyty "live In Holy City" (z orkiestrą 
symfoniczną), amerykańską muzykę filmową (w wersji na skrzypce i orkiestrę) z 
następujących obrazów: "Gladiator", "Dzieci Sancheza", " Matrix", "Red 
Violin" ("Purpurowe skrzypce"), "Ogniem i mieczem", "Cinema Paradiso", 
"Rosemary's Baby" w aranżacji Krzesimira Dębskiego oraz kompozycje Dęb- 
skiego. 


M-CKM-y 2003 
Rusza IV edycja M-CKM-ów (Miejskich Corocznych Kwazarów Młodych) - 
jedynej w regionie akcji konkursowej promującej artystycznie uzdolnioną 
młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W 
dotychczasowych trzech edycjach konkursu wzięło udział ponad 150 młodych 
artystów, a Kapituła M-CKM-ów wyłoniła 24 laureatów w dziedzinie literatury, 
teatru, muzyki, plastyki, fotografii i języków obcych. 
Swojch kandydatów do statuetek Złotego Kwazara i nagród pieniężnych 
ufundowanych przez MCK zgłaszają dyrekcje szkół i placówek kultury w 
sekretariacie MCK (tel. 84 -31-130,84-35-434) w terminie do 15 listopada br. 
Impreza finałowa M-CKM-ów 2003 połączona z Koncertem Laureatów 
odbędzie się 18 grudnia br. w 1 eatrze Impresaryjnym. 


. --w 
Rozwiązanie konkursu pn. "Co to za 
miejsce'?" 
W wyniku naszego błędu w poprzednim numerze nie zamieściliśmy wyniku 
konkursu z numeru 17. Za zaistniały fakt serdecznie przepraszamy. 
Konkursowa fotografia zamieszczona w numerze 17 przedstawiała ul. 
Zamkową (widok z ulicy Lutosławskiego). Spośród wielu nadesłanych, 
poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy trzy. Nagrody - zestawy pocztówek 
przedstawiających stary Słupsk, przekazane przez antykwariat "ART Keller" z 
Sycewic - otrzymują: p. Andrzej Osak z ul. Krzywej, p. Maria Rekieć z ul. Tuwima 
oraz p. Wiesław Kudrymski z ul. Limanowskiego. 
Zdjęcie konkursowe z numeru 18 przedstawiało ul. Sobieskiego (od strony 
ulicy Szczecińskiej). Nagrody wylosowali: p. Zbigniew Grupa z ul. Miedzianej, p. 
Stanisława Ziółkowska z ul. 
wierkowej oraz p. Ignaczak z ul. Szkolnej. 
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do redakcji przy ul. Wojska Polskiego 
46-47, po odbiór nagród. . 


Konkurs Halo Taxi - 
W ramach konkursu prowadzonego przez Halo Taxi wylosowano zestawy 
upominkowe ufundowane przez hurtownię kwiatów Interflor. 
Nagrody otrzymają: 
- p. Agnieszka Kosewska z ul. Romera 
- p. Aleksandra Graś z ul. Koszalińskiej 
- p. Wanda Grykień z ul. Wileńskiej 
- p. Beata Główczewska z ul Mickiewicza 
- p. Lilia Kalińska z ul Kalinowej 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy do dalszej zabawy! ! ! 


Jeśli nie otrzymujesz 
do domu, a  


MOJEłtMIASTO
 
CO? GDZIE? KIEDY? 
KINO 
KINO nREJS" MCK, al. 3 - Maja 
· 02 - 04.10. godz. 18,00 
Fuli Frontal (Wszystko na wierzchu) 
USA 2002, reż.: Steven Soderbergh, wyst.: Blair 
Underwood, Julia Roberts, Catherine Keener, Mary 
McCormack 
· 06 -08.10. godz. 18.00 
Musimy sobie pomagać 
Niemcy I Czechy 2000, reżyseria: Jan Hrebejk, obsada: 
Boleslav Polivka, Anna Siskova, Jaroslav Dusek, Jirj 
Pecha, Csongor Kassai 
· 09 - 11.10. godz. 18.00 
Telefon 
USA 2003, reż,: Joel Schumacher, wyst.: Coli n Farrell, 
Forest Whitaker, Radha Mitchell, Ray Liotta 
· 13 - 16.10. godz. 1800 
AdaptaCJa 
USA 2002, reż.: Spike Jonze, wyst,: Nicolas Cage, 
Meryl Streep, Step hen Tobolowsky, Tilda Swinton 


-I' 


,  


KONCERTY 
Państwowa Orkiestra Kameralna i Teatr Impresaryj- 
ny, ul. Jana Pawła II 3 
· Koncert Kroke, 01.10., godz. 19.00, Bilety: norm. 25 
zł, ulg. 20 zł. 


TEATR 
Państwowa Orkiestra Kameralna i Teatr Impresaryj- 
ny, ul. Jana Pawła II 3 
· II Schaefferiada - Przegląd Twórczości Bogusława 
Schaeffera, Od 12.10. do 14.10. 


WYSTAWY 
Zamek Książąt Pomorskich, ul. Dominikańska 5-9 
· wystawy wstrzymane do odwołania z powodu 
remontu 
Młyn Zamkowy, ul. Dominikańska 5-9 
· Wystawa pn. "Dawna i współczesna sztuka i ręko- 
dzieło ludowe na Pomorzu Srodkowym" 
Spichlerz Richter 
· Wystawa prac Andrzeja Maciejewskiego pn, 
"Akordy" 
Galeria nBursztynowa", ul. J. Tuwima 9 
. Wystawa pn. "Inkluzje Roślinne i Zwierzęce w Bur- 
sztynie" 
. Wystawa pn. "Bursztynowe serca" pn, pt. 10.00 
18.00, sob. 10.00 - 15.00 
Galeria "Baszta Czarownic", ul. Francesco Nullo 13 
. Wystawa zbiorowa, instalacja Marcin Berdyszak 
Jacek Jagiełski Ryszard Lugowski Poznan, Od 26. 09, 
do 26. 10. 
Ga\eria Kameralna, ul. Partyzantów 31a 
. Dokumentacja, pokaz filmów wideo, performance Josef 
R. Juhasz S\owacja, Nowe Zamki. Od 19.09, do 19.10. 


" 


"  Waine numery 
Policja - 997, 112 
Komenda Miejska Policji - 842-24-31 
Policyjny telefon zaufania - 0-800-156-032 
Crime Stoppers - 848-01-11 
Pogotowie ratunkowe - 999, 112 
Straż pożarna - 998, 112 
Straż miejska - 986,843-32-11' 
Pogotowie Energetyczne - 991 
Pogotowie Gazowe - 992 
Pogotowie Ciepłownicze - 993 
Pogotowie Wodnokanalizacyjne - 994 
Pogotowie Drogowe - 842-79';40 
Pogotowie Weterynaryjne - 842-26-31 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 843-17-08 
Biuro numerów - 913 
Informacja PKP - 94-36 
Informacja PKS - 842-42-56 
Informacja LOT - 952 
Informacja paszportowa - 955 
Izba Dziecka - 845-16-10 
Alkoholowy telefon zaufania - 841-46-05 
Schronisko dla zwierząt - 842-29-59 
Ośrodek Informacji Turystycznej i Promocji Miasta - 
842-43-26, 842-07-91  


L 


bezpośrednio 


. 


f
		

/Image016.djvu

			'" 


16 
 . 


, 
",'" ; 


'I 


t 


IDJO 


G 


o 


Prezenłacje 'irin 


eS fR[] O uJ 


SZEROKA OFERTA MEBLI SOSNOWYCH 
ORA MEBLE Z RATANEM 


, 


SKLEPY "OLIMP" 
uL NiEdziAłkowskiEGO 
AL WojskA PolskiEGO 46..47 
Td. (059) 840 }4 20 


ZApRASZAMY 
poNiEdziAłEk"piĄTEkT 
W Godz. 10.00..1 8.00 
SObOTA 
W Godz. 10.00..14.00 


'r# 


"'" 


OFERTA MIESIĄCA: 
ŁÓŻKO ZE STELAŻEM 
250 ZŁ 


, 


t 


PRZEDSIĘBIORSTWO 
BUDOWNICTWA 
REGIONALNEGO 
Sp. Z 0.0.  


, 
, 
rj 'l 
l-.-. _ 
SL UPSK 


Kruszywo naturalne Frakcja (mm) Cena netto (zł/t) VAT 7% 
Piasek płukany 0-2 3,00 
. 
Żwir płukany 2-8 20,00 
Żwir płukany 8-16 25,00 
Mieszanka - domieszka 2-16 22,00 
krusz wa łamane. o 
Kamień 16-100 i pow. 30,00 
Pospółka 10,00 
Pospółka pozaklasowa &,00  


4J. 


" 


· i' 
I :ł 
. 


I , 
I 


. 
- 


, L." 


Obiekt handlowy Galeria ..Podkowa' 


, 


OD P N D 40 L T S LIDNY 


.... 
......,." 
'hl 
........ 
I: 
l 
ł 
I lIDA If 


76-200 Słupsk, ul. Leszczyńskiego 10A, Skrytka Pocztowa 434 
tel. centrala I fax (059) 843 23 00, prezes (059) 844 34 52 
dyr. dIs prod. (059) 844 31 30 


Kopalnia Żwiru w Zagórkach 


RTNER N RYN U UDOWL N M 


,