/Image001.djvu

			- <'..... 
 .,6'\ 
rT:r

1 . 
 \ 
LL. CI ł 
I t:: 
'JJ.iU o' 
l. !oJ 
. ,(Q4;J' ! 
siu . 
'>---.  


j'  


GAZETA NIEZALEŻNA · BEZPŁATNY SŁUPSKI DWUTYGODNIK 


www.slupsk.oferuJe.pl 


Nr 3 (39) luty 2004 


Nakład 10.000 egz. 


ISSN 1644-4507 


""'---/1-- 
\.J \...J - J-.-. - - "- 


""""'" V 
-łI .) 
_L
_ - . · r' -/ 
"'--' '- _ ..f 


, 


.. 


J ł 


. 
efla 

 


. . 
 
....., 
 - 

 
 - 

 
 ' '" " 
/ \J 

 '--' ."",)
-
 -
 
 ---
-- 
... 


 ... 
;;::,; 
 - .......,ł 


REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA' REKLAMA 


' MODUŁ REKLAMOWY ' :F i g i e ( e k 
EX SHO. 
I www.figielek.pl 
"" -- 


- 
- 


. TU Dl O 
cy-rrowe =' 


.,.. b,C«\ I Słup

 : 
 
 

 
,
c«\ I ul. Wójskaąl g.ls
g o 19 
. ..... .... '. '. ..1 ! 


.
?:


8;
2 
"FEL.'059'S400'1t2" I kom. 607-288-228 


) $  ,  


il' superfot.o@pf,i.pJ. 
ema 
 p erfotO.com.p 
www. s 


Salon Firmowy · 
OKNA i DRZWI, ROLETY 
i KONSTRUKCJE ALUMINIOWE 


Cyfrowe sesje fotograficzne, 
laserowe odbitki z każdego nośnika 
na papierze Kodaka, 
nagrywanie filmu 36 klatek 
na CD tylko 5 zł !!! 
JANINA WIDZISZ - SZEBIOTKO 
ul. Wiejska li!, teIn 84i! 43 96 


IłĄBĄTV. 5 . O
. ł 
1.1, I I ' 
-, ,o 


D
 


SŁUPSK 
ul. W. Polskiego 29a 
fi 8412891 


SŁUPSK, ul. Przemysłowa 9 
. . tel. (059) 842 40 44 
_ _
 o
 NA TERENIE MIASTA TRANSPORT GRAm 
· systemy dociepleń · płyty gips-karton 
· glazury od 13,90 zł · styropian 
· terakoty · cement 
. kle . I e fu g i Kupu; w po/.lrilll .lrł.p,"h po/.lrl. produlrty 
, Ilillwldu'6.zro6ofi. w POI.,., ni. _"zi. in"zi.,. 


,96-29JAXI 
g ...1 


 
 
 
mb

 
mu 
600 87 96 27 O 800 429 800 

g1 

 
l 

 O 800 444 443
		

/Image002.djvu

			D MOJE'-MIASTO 


Cztery "Kryszała" 
Słupszczanin, piłkarz - Paweł Kryszałowicz, zdobył cztery gole w rozegranym 
w Hiszpanii meczu reprezentacji narodowej z Wyspami Owaymi. Polska 
zwyciężyła 6:0. 
Wyayn słupszczanina tym bardziej godzien uwagi, że od 1969 roku żaden 
polski piłkarz, w jednym meczu reprezentacji nie zdobył więcej niż trzy gole. 35 
lat temu, pięć bramek strzelił Włodzimierz Lubański. 


Koszykarskie boje 
Po niezwykle zaciętym spotkaniu, koszykarze Czarnych Słupsk przegrali po 
dogrywce z Unią/Wisłą Tamów 85:88. 
O zwycięstwie UniilWisły, zadecydowała gra duetu Brandun Hughes - 
Michael Ansley. Amerykanie zdobyli 49 z 88 punktów uzyskanych przez 
drużynę Unii/Wisły, która dzięki wyjazdowemu zwycięstwu plasuje plasuje się 11 
w pierwszej czwórce mającej gwarantowany bezpośredni udział w fazie play 
oft. 
Czarni Slupsk - UnialWisła Tarnów 85:88 (20:15. 17:16. 21 :21, 18:24. 
. dogrywka 9:12). 
Czarni - Jerry Greer 30, Alvydas Tenys 17, Paul Reed 15, Zbigniew Białek 1 O, 
Łukasz Żytko 6. Daniel Blumayński 4, Rafał Frank 3. 
Porażką słupskiej drużyny zakońaył się również derbowy mecz z AZs 
Koszalin. Nasi koszykarze przegrali cały mecz różnicą 18 punktów. O wyniku 
zadecydowała ostatnia. czwarta kwarta. którą koszalinianie wygrali 17 
punktami. 
AZS Gaz Ziemny Koszalin -Czarni Słupsk 88:70 (21 :19,17:24.25:19.25:8). 
A bezrobocie rośnie... 
Stopa bezrobocia w styczniu 2004 roku wzrosla do 20.6 proc. z 20.0 proc. w 
grudniu 2003 - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. 
Liczba bezrobotnych wyniosła w styczniu 2004 roku 3,29 mln osób i była 
wyższa o 117,5 tys. osób niż przed miesiącem. 
Produkt Krajowy Brutto w czwartym kwartale 2003 roku wzrósł realnie o 4, 
7 procent w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W całym 
2003 roku - w porównaniu z rokiem poprzednim - PKB wzrósł 03,7 procent. 


Ostre Pióro - dla Dziennika 
Buisness Centre, Club uhonorował Macieja Siembiedę, redaktora naczel- 
nego .Dziennika Bałtyckiego. za walkę o budowę autostrady A-1 na Pomorzu. 
"Ostre Pióro" - to nagroda przyznawana od 6 lat dziennikarzom prasowym, 
radiowym. telewizyjnym i agencyjnym z całej Polski, którzy w swojej pracy 
zawodowej propagują zasady przedsiębiorczości, wspierają ideę wolnego 
rynku i szerzą edukację ekonomiczną. 


Dary 
Japońska firma Bridgestone, produkująca w Polsce opony samochodowe 
obdarzyła niecodziennym prezentem Instytut Fizyki Pomorskiej Akademii 
Pedagogicznej w Słupsku. - la sprawą polskiego wicedyrektora Bridgestone - 
Wojciecha HeIdta otrzymaliśmy 13 komputerów Pentium 300 i Pentium 400 - 
mówi dr Marek Stoń - wicedyrektor Instytutu Fizyki P AP. - Dzięki tej wspaniałej 
darowiźnie, której wartość przekracza 13lys. zł, zostanie utworzona pracownia 
komputerowa modelowania procesów fizykochemicznych. 
Na uroczyste otwarcie nowoczesnej pracowni fizycznej obiecał przyjechać w 
pierwszych dniach marca Hiroyoshi Takigawa - prezes Bridgestone. Władze 
instytutu zabiegają także o umożliwienie praktyk w japońskiej firmie grupie 
najzdolniejszych studentów. 
Nie jest to pierwsza darowizna zagraniczna, w jaką wzbogacił się słupski 
instytut. Po zlikwidowaniu w Berlinie Zakładów Spektroskopowych Akademii 
Nauk NRD. (które przekształciły się w Instytut Maxa Borna) do slupskiej uczelni 
trafiły przyrządy spektroskopowe, monochromatory, interferometry. pompy 
próżniowe i lasery, unowocześniając procesy dydaktyczne. Koszt darowizny 
przekroaył 1 00 tys. zł. 
Mury pamięci 


, 'f'!" r. ':,"/ 

'" 
. t
< "C 
, 
'łł . :. ,:-'
 
- -,..
-:- .::::
 :. 


Na Cmenta- 
rzu Komunalnym 
oddano do uży- 
tku kolumbarium 
, oraz ścianę pa- 
mięci. W Kolum- 
barium mają być 
składane urny z 
prochami zma- 
rłych. W murze 
znajdują się 54 
nisze. do każdej z 
nich wejdą po 
3-4 urny. 


, 
li 


Mur pamięci ma stać się mieJscem, które umożliwi słupszczanom 
upamiętnienie bliskich, którzy odeszli, a są pochowani w innych miejscach. 


REK L A M A .. REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A 


ANSE OKNA I DRZWI PCV 
e@tł-a'lówe drzwi w@n
@n@w@ I 
f I
 lJifU,ieszkall w @
@uUi)@m Słupsk 
d
 ,nopodo'ł!>UiJWm ul. Poznańska 79 
e
 apety. rol
 teJ' tel.lfax 59/840 30 43 
(
 Zapraszamy Pn.-Pt od 9-17 
soboty od 8 do 13 


. o @t ,akcyj ne c
Ui)W 


MOJEłłMIASTO 

 Wydawca: Agencj a Wy dawniczo -Rekl amowa "ToMa" 
Redakcja i Biuro Ogłoszeń 
76-200 Słupsk ul. Wojska Polskiego 46-47, p.10. 
Czynne: pon.-czw., godz. 10.00-15.00 
Kontakt: tel. (O-59) 84 00 112, fax (O-59) 84 13 038 
e-mail: mm@oferuje.pl, www.slupsk.oferuje.pl 


Łączny koszt inwestycji wyniósł blisko 150 tys. zł. 
W Polsce - ze względu na brak tradycji pochówku prochów - w liturgii 
Kościoła Rzymskokatolickiego uroaystości pogrzebowe w przypadku kremacji 
zwłok często odbywają się dwa razy: przed 'kremacją odprawiana jest msza 
pogrzebowa przy zwłokach w kościele. a po kremacji - ceremonia pogrzebowa 
złożenia urny w grobie lub kolumbarium. Inny rytuał zwyczaj obserwujemy w 
dużych miastach: odbywa się tylko jedna liturgia żałobna przy urnie z prochami 
zmarłego. 


W skrócie: 
Jeszae w tym roku w wznowi dzialaność zamknięta przed kilku laty 
Karczma Słupska. Restauracja będzie mogla jednorazowo przyjąć ponad 100 
osób. 


., 


..;,.- 


""111  


'r 


, , 


'I 


,
 


li 


J 


,. 


Karczma Słupska być może wznowi działalność jeszcze w tym roku 


Rajcy Miejscy uchwalili tegoroczny budżet. Dochody miasta mają wynieść 
213 mln zł wydatki zaś pochłoną 273 mln zł. Rekordowy. 60 mln deficyt pokryty 
zostanie z kredytów bankowych i wpływów z prywatyzacji miejskich firm. 
Z dniem 1 marca postój w Strefie Płatnego Parkowania będzie tańszy. 
Obniżone zostaną ceny abonamentów tygodniowych i miesięcznych, a także 
biletów postojowych. 
Słupszczanin, poseł Robert Strąk został wybrany prezesem pomorskiej Ligi 
Polskich Rodzin. Był jedynym kandydatem na to stanowisko. 
Na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty. wiceprezydent R. Kwiatkowski 
przedłożył radnym projekt uchwały zakładającej likwidację jeszcze w tym roku 
SP nr 7. Projekt został zaopiniowany negatywnie i tym samym nie trafi pod 
obrady Rady Miasta. 
Dwudniowe warsztaty dla bezrobotnych, które w tym tygodniu miały 
rozpocząć się w Słupsku zostały odwołane. Przyayną było małe zainte- 
resowanie osób bezrobotnych. Zgłosiły się zaledwie dwie osoby. 
Tramwajowa - tak zostanie nazwana jedna z ulic w centrum miasta - 
zadecydowali słupscy radni. 
Rajcy zadecydowali również o pozostawieniu na stanowisku wiece- 
przewodniczącego Rady Miejskiej Ireneusz Bijata. 


Zmiany na razie tylko na papierze 
W lutym rząd przyjął projekt zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym: 
wszyscy studenci ze wszystkich uczelni będą mogli dostać stypendium socjalne 
z budżetu, do ręki otrzymają także dotację do zakwaterowania. Określono 
również. iż stypendium socjalne będzie przyznawane studentowi, gdy dochód 
na członka rodziny nie przekracza 569 zł. 
Za decyzjami nie poszły jednak pieniądze. Słupska PAP nie otrzymała 
żadnych funduszy. które pozwoliłyby na zwiększenie pomocy dla studentów. W 
chwili obecnej stypendium socjalne otrzymują studenci, których dochody 
miesięczne, w przeliczeniu na jednego członka rodziny ( w zależności od 
wydziału) maksymalnie sięgają kwoty 220-300 zł, a więc ponad połowę mniej. 
niż przewiduje projekt rządowy. Na stypendia socjalne uczelnia przeznaczyła w 
ub. roku akademickim 996 tys. zł ,a skorzystało z nich 32 proc. studiujących. 
Tylko w grudniu ub. roku stypendia socjalne otrzymało 741 studentów ( 
wyniosły one 130 tys. zl). Średnia wysokość stypendium socjalnego sięgała ok. 
165 zł. 


info: PAP 
Kupiecka akcja przeciwko 
hipermarketom 
18 lutego br. rozpoczęła się kampania zbierania podpisów pod obywatelską 
inicjatywą ustawodawczą projektu ustawy o funkcjonowaniu hipermarketów. 
Inicjatywę rozpoczęła Kongregacja Przemysłowo-Handlowa. zrzeszająca 
polskie środowiska kupieckie. 
Akcja zbierania podpisów potrwa do 18 kwietnia. Jeśli inicjatorzy akcji 
zbiorą 100 tys. podpisów. obywatelski projekt ustawy w sprawie hiper- 
marketów trafi do Sejmu. Zdaniem inicjatorów akcji ustawa może pomóc 
zahamować lub spowolnić ekspansję hipermarketów, ocalić niewielkie sklepy i 
zatrzymać drenaż Polski przez wielkie zagraniczne koncerny handlowe. 
Aby wziąć udział w akcji należy starannie wypełnione listy (list) z podpisem 
(podpisami) i wysłać (najlepiej listami poleconymi) na adres: Komitet Inicjatywy 
Obywatelskiej projektu ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach han- 
dlowych. ul. Włościańska 35. 01-710 Warszawa. 


oprac. sin 


Szanowny Czytelniku! 
Na stronie internetowej: www.sluDsk.oferuie.DI 
 możesz wziąć udział w dyskusji na ten temat i 
zagłosować w ankiecie. Pytanie w naszej sondzie brzmi: Czy istnienie 
hipermarketów zagraża egzystencji słupskich kupców? 


GAZETA NIE ZALEŻNA 
BEZPŁATNY SŁUPSKI DWUTYGOD NIK 
- - R;d
 N
lny: Maciej Korotk i- - 
Sekretarz Redakcji: Tomasz Wojtaś 
Ogłoszenia przyjmujemy w siedzibie redakcji. 
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. 
Prawa autorskie opracowań graficznych, 
tekstów, ogłoszeń i reklam zastrzeżone. 


L I. . , 


- 


SLD nie trzyma się kupy 
Luty jest miesiącem wyjątkowym. Zapowiada kończącą się zimę i 
chociaż śniegu i mrozu nie szczędzi, to rozpala nasze serca i zmysły w 
połowie swojego cyklu 14 dnia miesiąca - Świętem Zakochanych, które- 
mu patronuje święty Walenty. Mówią, że Walenty jest patronem schizo- 
freników. Różne są opinie na ten temat. Jedni oburzają się na takiego 
patrona, innym wcale on nie przeszkadza, a jeszcze inni ignorują ten 
przybyły z XIV wiecznej Anglii obyczaj. Faktycznie czysta, nie wyrafino- 
wana miłość wygląda jak poważna, ciężka i nieuleczalna choroba (na 
którą renta nie przysługuje). Bez tej drugiej. zarażonej uczuciem połowy 
nie można jeść, spać. normalnie funkcjonować, zresztą przy niej też nic 
nie można. Latający w środku motyl budzi wiele emocji, od silnych unie- 
sień i wzruszeń. do niepokoju i niepewności włącznie. Nie znam czło- 
wieka, który by nie był zakochany. Ile ludzi, tyle namiętności. Jedni ko- 
chają bliźniego swego, inni zwierzęta, jeszcze inni stanowiska, karierę, 
władzę i pieniądze. Niemniej jednak nastrój walentynkowy udziela się 
wszystkim. poprzez obdarowywanie, obiecywanie, przysięganie, ocze- 
kiwanie. 
Minister Hausner w swoim planie oszczędnościowym zamiast zapo- 
wiedzianych 14 z 72 wiceministrów, zwolnił tylko czworo. Miłość do 
stołka i przywiązanie do teki, okazało się silniejsze od jakichkolwiek 
oszczędności. które trzeba będzie odrobić na najsłabszych. a przez to 
najbiedniejszych, którym nie powinno się dodawać więcej niż zdają się 
posiadać. bo są nie lada mistrzami w utrzymaniu się z tego co już posie- 
dli. Emerytów także w Polsce się wielbi i bardzo o nich dba. Już nad- 
chodzi dla nich z prezentem na dzień Święta Kobiet zapowiedź finanso- 
wej poprawy. Ci, którzy mieli około 500 zł emerytury dostaną w ramach 
rewaloryzacji o 9 zł. więcej. tym powyżej 1000 zł. doda się 18 zł. Człon- 
kowie Akcji Alternatywnej "Naszość" pamiętali również o premierze i z 
okazji Święta Walentynkowego - określanego Dniem Miłości Narodu 
do Partii, ofiarowali mu model Walentyny Tiereszkowej, z którą łączy 
go uprawianie sportów ekstremalnych. Pamiętano i o rzeczniku klubu 
SLD, filmowym poruczniku Borewiczu, dla którego przygotowano pre- 
parat ,,0.7". czyli 0,71. spirytusu. który pozwoliłby mu wprowadzić się 
w stan nieważkości. 
Frakcje opozycyjne przygotowały także miłosną niespodziankę dla 
SLD. zamiast tradycyjnej, lukrowanej laurki - czytelną etykietkę partii 
aferalnej. Po tych wszystkich zabiegach i staraniach, niczym jak za dot- 
knięciem różdżki czarodziejskiej, drgnęło w rządzie i partiach 
rządowych. Najbliższe głosowanie sejmowe było tego najlepszym przy- 
kładem. Wykazało zamieszanie wśród samych swoich, którzy propo- 
zycji rządowych dobrze nie przemyśleli, a tym samym, wykazując brak 
dyscypliny partyjnej, głosowali przeciw samym sobie, wprowadzając 
podatek VAT na niektóre usługi i artykuły, bolesne w skutkach dla bud- 
żetu państwa (w tym choćby V AT na samochody osobowe). Opozycjoni- 
ści z radością i nadzieją zatarli ręce. Premier jednak szybko obalił tezę o 
schyłku partii SLD. jakoby nie trzymającej się kupy (no cóż. nie każde- 
mu miły jest jej aromat) i wezwał tym samym członków do rzetelnego 
wykonywania zadań, stawiając siebie za wzór, że z powierzonej funkcji 
nie ma zamiaru, ani tak ani siak. rezygnować w połowie drogi. Wręcz 
odwrotnie: co rozpoczął to i zamierza zakończyć. Uderz w stół a nożyce 
się odezwą. 
Wszyscy, zarażeni apelem zaraz wzięli się do roboty, nawet opozy- 
cjoniści. Natychmiast Jarosław Kaczyński rzucił hasłem" czas na uczci- 
wość w państwie", brzmiącym dla mnie jak "tnij i bierz". propagu- 
jącym konfiskatę nieuczciwie zdobytych majątków. Wszak przycisnęła 
nas okrutnie bieda i cieniutki budżet, szybko trzeba uzupełnić, a byłoby 
czym, oj było!!!. Ten Kaczyński to mądry facet i doświadczony, od małe- 
go wie przecież jak się kradnie księżyc i to na oczach milionów ś
iad- 
ków ( a ponoć tak kradnie się najbezpieczniej). 
Kobietki (z SLD) w rządzie też nie próżnują. Zapaliło się dla nich zielo- 
ile światło na tworzenie nowej ustawy "o ochronie praw reprodukcyj- 
nych i zdrowia reprodukcyjnego". którą w trakcie pracy już chcą prze- 
kształcić na wymowniejszą w tytule "ochronę zdrowia seksualnego". 
Miło z ich strony. Zdrowy naród - zdrowe państwo. Nowa ustawa, po 
części pozwoli nam obejść łukiem NFZ -towski bajzel aktualnie panu- 
jący w służbie zdrowia. Zanim się w niej wyklaruje, w zastępstwie ja- 
koś podleczymy swój organizm, wytrwale trenując seks w/g wskazó- 
wek Wisłockiej czy słynnego Starowicza. Wachlarz zapowiadających 
się zmian będzie wyjątkowo bogaty. Dotyczyć będzie dzieci i dorosłych. 
Siedmiolatki będą uczyć się w szkołach o różnicach płci. Wreszcie 
zostanie obalony stereotypowy mit o bocianach przynoszących dzieci i 
skończą się kawały o głupim Jasiu, od wieków podglądającym nocne i 
niecne, uciechy rodziców pod puchową pierzyną. Dziesięciolatki zaś już 
będą wiedziały jak zapobiegać ciąży, poznają środki antykoncepcyjne i 
ochronę przed chorobami wenerycznymi. Zalegalizowane zostaną do- 
my publiczne, oficjalnie opodatkowane, którego obsługa będzie miała 
zagwarantowaną emeryturę. opiekę socjalną i zdrowotną. Zapowiada 
się również liberalizacja aborcji, łatwy i tani dostęp do środków anty- 
koncepcyjnych (za 1 złotówkę), trzy darmowe zapłodnienia w pro- 
bówce (poprzedni rząd też trzymał się probówki, tyle że elektrycznej), le- 
galizacja związków gejów i lesbijek. Gospodarka kraju ruszy pełną pa- 
rą. O bezrobociu mowy nie będzie. Nawet leżąc na wznak będzie moż- 
na spokojnie doczekać emeryturki. traktując przybyłego z nią listono- 
sza jak ostatniego klienta wieńczącego karierę zawodową. 
Martwi mnie tylko ta zawartość probówek. z których istnieje mo- 
żliwość klonowania ludzi. Czyżby posłanki SLD po słowach premiera, 
w których dostrzega on jeszcze nadzieję na ciekawe, a przy tym bujne i 
barwne życie z perspektywami, przygotowują plan strategiczny "mło- 
dej żony"? Na odpowiedź cierpliwie musimy poczekać, aż ustawa wej- 
dzie w życie. Póżnej łykniemy tabletkę za złotóweczkę (tak dla bezpie- 
czeństwa) i za następnych 9 miesięcy może ujrzymy wreszcie W świetle 
dziennym nowopoczęte dziecię twór naszych parlamentarzystów. 
Żeby tylko opozycjoniści. nie spieprzyli roboty, podstępnie podając po- 
mysłodawcom tabletki wczesnoporonne, (bo po nich wszystkiego 
można się spodziewac1. Chociaż w naszym województwie o to może- 
my być całkowicie spokojni. Nasi młodzi, mężni, słupscy strąkmenf ba- 
cznie strzegą granic morskich przed ponownym wpłynięciem holen- 
derskich, przemytniczych, zepsutych do cna feministek na fali. Na nich 
niewątpliwie możemy polegać jak na Zawiszy. 
Jak mawiał dzielny wojak Szwejk: "I to by było na tyle"... 
Teresa Wojtaś
		

/Image003.djvu

			Zima na nowo odsłoniła drogową mizerię Słupska: 
spod zbyt obficie spadłych śniegach, po gwałtownych 
odwilżach wyłoniły się podziurawione nawierzchnie, 
stanowiące prawdziwe zasadzki dla pojazdów. Nie 
dziwi więc widok samochodów jeżdżących slalomem po 
ulicach naszego miasta, bynajmniej nie wynikające z 
pijaństwa, lecz z omijania dziur przez kierowców. 
Droga, jak każde urządzenie inżynierskie - zużywa 
się. Dzisiejsze nawierzchnie ulic budowane 
współczesną technologią powinny wytrzymywać około 
10. lat bez remontu. Niestety większość słupskich ulic 
wybudowana została w latach sześćdziesiątych, kiedy 
ówczesne normy technologiczne nie przewidywały 
takiego jak dziś obciążenia. Ciężkie samochody 
ciężarowe, TIR-y, a przede wszystkim zatłoczone 
autobusy znacząco przyczyniają się do tzw. "koleino- 
wania się" dróg, szybszego zużywania i zmniejszania 
ich stabilności. Dziury w nawierzchni to również efekt 
działania wody. 
- Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na 
przyśpieszone niszczenie dróg, jest to, że Połska 
znajduje się w kłimacie umiarkowanym, co powoduje, iż 
okres zimowy jest niestabilny. Temperatura powietrza 
potrafi w ciągu doby kilkakrotnie przejść przez stopień 
O, a więc na przemian zamarzać i odmarzać. - mówi 
Michał Karotki, prezes "Dróg i Mostów", przedsię- 
biorstwa specjalizującego się w robotach drogowych. 


...... 


! 


Słupskie drogi 


Ciężkie czasy dla lokalnego budownictwa 


- Przyczynia się to osłabienia nawierzchni, na której 
pojawiają się szczeliny i pęknięcia. Woda, która się tam 
dostaje, po zamarznięciu rozsadza nawierzchnię. 
Przejeżdżające samochody, a zwłaszcza TlR-y i auto- 
busy sprawiają. że asfalt pęka. Tak tworzą się dziury, 
pojawiające się zwłaszcza zimą. Czasem dziura potrafi 
zrobić się podczas pojedynczego przejechania sa- 
mochodu. - dodaje M. Korotki. 
"Łata na łacie" 
"Łatanie" dziur w nawierzchni jest niestety roz- 
wiązaniem krótkoterminowym, zwłaszcza zimą, kiedy 
panują niesprzyjające warunki atmosferyczne. Stoso- 
wane są trzy technologie łatania dziur: asfalt pocho- 
dzący z recyklingu (1 tona asfaltu - 700 zł), pochodzący z 
otaczarki (1 tona - 500 zł) oraz na zimno (1 tona - 1 000 
zł). Niestety żadna z nich nie jest uniwersalna. 
- Opady deszczu lub śniegu oraz niska temperatura 
podczas robót drogowych negatywnie wpływają na ich 
jakość. Kiedy gorący asfalt styka się z zimnym, w 
miejscu styku zawsze powstaje pęknięcie. Taka 
nawierzchnia czasem nie wytrzymuje nawet pół roku. 
Tymczasem roboty wykonywane latem wytrzymują od 3 
do 5 lat. - mówi Michał Korotki. 
Jedynym lekarstwem na poprawę jakości dróg jest 
remont generalny i położenie nowej nawierzchni od 
podstaw. Jest to jednak rozwiązanie bardzo kosztowne. 
a w budżecie miasta środki finansowe są mocno ograni- 
czone. W takiej sytuacji szcze- 
gólnego znaczenia nabiera utrzy- 
manie istniejącej sieci drogowej. 
nie tylko dla zapewnienia komfortu 
i bezpieczeństwa jazdy, ale również 
dla zapobieżenia przyśpieszonej 
degradacji dróg oraz ulic. Nie ma 
wątpliwości, że inwestycje dro- 
gowe znajdują się po stronie naj- 
pilniejszych potrzeb. Dziury na 
drodze trzeba załatać, aby umo- 
żliwić skuteczne poruszanie się, co 
jest nie tylko warunkiem bezpie- 
czeństwa. ale - patrząc szerzej - 
rozwoju gminy i regionu. Nieza- 
leżnie od konieczności szukania do- 
datkowych środków na drogi, trze- 
Dziury powstające na drodze są wynikiem m.in. na przemian zamar- ba mieć na wzglądzie jak najsku- 
zającej i odmarzającej wody teczniejsze wykorzystanie posia- 
danych. a więc takie realizowanie 


zadań inwestycyjnych w tej dziedzinie, które zapewni 
optymalne efekty. 
Budżet 
W uchwalonym budżecie Słupska na rok bieżacy. w 
Dziale numer 600 - Transport i łączność - przewiduje się 
wzrost wydatków bieżących w porównaniu z 2003 r. I 
tak: na remonty dróg gminnych 940.000 zł (2003 r. - 
520.000 zł), zaś na ich utrzymanie - 4.272.200 zł.). 
Nad stanem technicznym i bieżącym utrzymaniem 
wszystkich dróg publicznych (wraz z krajowymi i 
wojewódzkimi) w granicach administracyjnych miasta 
Słupska, które funkcjonuje na prawach miasta grodz- 
kiego - czuwa nowo powstała jednostka budżetowa - 
Zarząd Dróg Miejskich. 
- Sygnały o potrzebie utworzenia takiej jednostki 
pojawiały się już dawno, brakowało jedynie zdecy- 
dowanych działań. Utrzymanie oraz inwestycje sieci 
drogowej w mieście jest na tyle istotną sprawą, która 
wymaga funkcjonowania oddzielnej, odrębnej firmy, a 
nie jedynie pojedynczej jednostki, jaką stanowił wydział 
Urzędu Miejskiego. - mówi Janusz Roszyk, zastępca 
dyrektora ZOM. 
- Do 15 lutego br. na łatanie dziur na drogach 
gminnych wydaliśmy 135.000 zl, 

 761m2 nawierzchni 
bitumicznej oraz 792m2 chodników. Na drogi woje- 
wószkie i krajowe - 423.000 zl, w tym nawierzchnie 
asfaltowe - 2250m2. chodniki - 124m2, na pozostałe 
zaś - 40m2. - dodaje J. Roszyk 
Łatanie dziur zimą jest jedynie działaniem zarad- 
czym i ma charakter tymczasowy, które nie likwiduje 
przyczyn powstawania dziur. Dopiero latem możliwe 
jest przeprowadzenie gruntownego remontu od pod- 
staw. 
Kolejność wypełniania ubytków w nawierzchniach 
ulic zależy przede wszystkim od stwarzanego za- 
grożenia dla ruchu drogowego oraz pozycji zajmowanej 
w hierarchii ważności w układzie komunikacyjnym 
miasta. 
- Sygnały o dziurach i potrzebie interwencji docierają 
do nas z różnych stron - od mieszkańców, służb 
patrolowych, urzędników, czy firm wykonawczych, 
które zobowiązane są do przeprowadzania kontroli 
stanu nawierzchni ulic. - dodaje J. Roszyk. 
"Ryzyk-fizyk" 
Każdego dnia ryzykujemy poważną awarią, która 
może być bardzo kosztowna. Wiadomym jest, że każda 
droga ma swojego właściciela, którego zadaniem jest 


MOJE'-MIASTO 
 


utrzymanie jej w należytym stanie technicznym. Dziura 
stanowi część drogi, należy więc do jej właściciela. który 
ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez nią 
szkody. Jeżeli twój samochód został uszkodzony 
wskutek złego stanu technicznego jezdni - możesz 
domagać się odszkodowania od właściciela drogi, który 
odpowiada m.in. za właściwy stan techniczny, ozna- 
kowanie oraz działanie sygnalizacji świetlnej. 


Maciej Korotki 


DZIURY W DRODZE 


Jeżeli wpadniemy w dziurę w drodze i uszkodzimy 
swój samochód, koszty naprawy powinien zwrócić nam 
właściwy zarząd dróg. 
O odszkodowanie można zwrócić się także do 
towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wyku- 
piliśmy polisę autocasco (AC). 
UWAGA: wypłata odszkodowania z AC spowoduje, 
że przy kupowaniu polisy na kolejny rok przysługiwać 
nam będzie zniżka za bezszkodowąjazdę pomniejszona 
o szkodę (a w większości firm ubezpieczeniowych tak 
się stanie, jeśli do czasu kupna nowej polisy 
towarzystwo nie rozliczy się z zarządem dróg, czyli 
sprawcą szkody), możemy jednak od zarządu dróg 
domagać się wypłaty różnicy w wysokości składki. Jeśli 
w okresie, w którym nasz samochód był naprawiany, a 
więc nie mogliśmy z niego korzystać, jeździliśmy 
taksówkami lub wynajętym autem' - mamy prawo 
domagać się od zarządu dróg zwrotu kosztów 
przejazdów lub wynajęcia auta zastępczego. Aby 
otrzymać odszkodowanie, wystarczy na ogół zgłosić do 
właściwego zarządu fakt zaistnienia szkody (z opisem 
sytuacji). Dobrze też jest mieć świadka. który może 
potwierdzić. że przyczyną uszkodzenia pojazdu był zły 
stan drogi. Zgłaszając szkodę. dobrze jest też 
przedstawić ocenę techniczną uszkodzeń. Należy takźe 
uzasadnić wysokość roszczenia. Oznacza to w praktyce. 
że trzeba przynieść wystawiony przez warsztat 
kosztorys naprawy samochodu. 


Więcej: zobacz na stronie www.oferuje.slupsk.pl. 


Słupskie konsorcjum budowlane 


O tym. że kondycja branży budowlanej w Polsce nie 
jest najlepsza, wie chyba każdy. Problemu nie 
dostrzegają jednak dbający o nasze dobro rządzący. 
którzy z roku na rok coraz bardziej uprzykrzają życie tak 
firmom budowlanym, jak też ich klientom. To znoszą 
ulgi budowlane, ograniczają zamówienia publiczne, a 
teraz straszą jeszcze wzrostem podatku V AT 'na tego 
typu uslugi do 22%. Jeśli tak ma wyglądać walka o 
lepsze jutro naszego kraju, to chyba lepiej będzie, gdy 
odpuścimy sobie myślenie o przyszłości. A tłumaczenie 
się dostosowywaniem przepisów do wymogów nało- 
żonych przez Unię Europejską już dawno przestało być 
śmieszne. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt. że każda 
próba ukąszenia kieszeni podatnika jest argumen- 
towana owymi "wymogami". Ciekawe. dlaczego 
zapytani o różnice w dochodach obywateli naszego 
kraju, a mieszkańców UE, politycy nabierają wody w 
usta. Widać tematten nie jest dla nich zbyt wygodny. 
Kryzys budownictwa jest bardzo dobrze widoczny 
w małych miastach. Słupskie firmy budowlane nie- 
rzadko muszą konkurować w lokalnych przetargach z 
dużo większymi spółkami spoza naszego regionu, 
często dysponującymi kapitalem zagranicznym. I nie- 
stety dodać trzeba, że często te przetargi przegrywają. 
Jestto sytuacja niezbyt zdrowa dla lokalnej gospodarki, 
.bo jej negatywne skutki obejmują wiele galęzi życia. 
Spada zatrudnienię, małe firmy upadają. a pieniądze 
odpływają szerokim strumieniem z naszego regionu. 
Tak wygląda smutna rzeczywistość. Duże firmy budo- 
wlane. pomim9 wyższych cen wykonawczych. oferują 
bardzo dogodne warunki kredytowania inwestycji, co 
jest często argumentem decydującym w przetargach. 
Miejscowe firmy nie Są w stanie udzielać tak dużego 
kredytu. więc źeby wygrać przetarg. muszą zaniżać ceny 
swoich usług praktycznie do kosztów robocizny i z roku 
na rok walczyć o.utrzymanie się na rynku. 
W jedności siła 
Ta stara jak świat, lecz w dalszym ciągu bardzo 
aktualna prawda życiowa po raz kolejny udowodniła 
swoją wartość. Z inicjatywy Slupskiej Izby Prze- 
mysłowo-Handlowej, a także z pełnym poparciem 
prezydenta miasta. postanowiono utworzyć w naszym 
mieście konsorcjum budowlane, w którego skład 
weszłoby kilka słupskich firm działających w tej 
przeżywającej obecnie spore kłopoty branży. Dzięki 
ścisłej współpracy pomiędzy poszczególnymi 


podmiotami, konsorcjum jest w stanie podjąć wyzwanie 
rzucone przez większe i JJogatsze firmy spoza słup- 
skiego regionu. Zapytany o pomoc udzielaną przez Izbę 
lokalnym przedsiębiorstwom, pan Mirosław Banaś ( 
Wiceprezes SIPH i Prezes największej słupskiej firmy 
budowlanej - PBR) powiedzial - Izba pomaga w 
nawiązywaniu kontaktów słupskim firmom, tak po- 
między sobą, jak też z gminami i instytucjami 
okołobiznesowymi, np. z bankami. Organizowane są 
także szkolenia, seminaria i wystawy gospodarcze. 
Dodatkowo firmy zrzeszone w SIPH-u mogą liczyć na 
rekomendację do udziału w publicznych przetargach. a 
także w ubieganiu się o kredyty w bankach. 
Umowa o współpracy 
Słupskie konsorcjum budowlane zostało utworzone 
10 lutego 2004 roku na mocy umowy. której stronami 
są: PBO, PBR, Elektrosep, Instalex, Elpir, Krężel. 
Sumabud i Technika Grzewcza. 
Dzięki różnym profilom działalnościowym 
wymienionych wyżej firm (roboty budowlano-mon- 
tażowe. elektryczne, drogowe, instalacje c.o., c.w., 
wodno-kanalizacyjne i mała architektura). utworzone 
przezeń kons9rcjum wykonawczo-techniczne spełnia 
wymogi zarówno techniczne, jak też i ekonomiczne przy 
realizacji dużych zadań inwestycyjnych. Umowa zakła- 
da także przyjęcie do istniejącej grupy nowych 
podmiotów. zwiększając jednocześnie jej zakres działań 
i konkurencyjność wobec innych wykonawców bio- 
rących udział w przetargach. 
Parę słów o przetargach 
Współpraca z okolicznymi gminami. mająca na celu 
realizację ich wewnętrznych inwestycji, w obecnej 
chwili układa się róźnie. Powszechne zubożenie 
odcisnęło swoje piętno także na samorządowych 
budżetach. Ambicje inwestycyjne nie zawsze idą w 
parze z możliwościami finansowymi gmin, dlatego 
bardzo istotnym czynnikiem przy rozpatrywaniu ofert 
zgłoszonych do przetargów jest moźliwość dogodnęgo 
kredytowania inwestycji oferowana przez wykonawcę. 
Tutaj jednak pojawia się powaźny problem, poniewaź 
nie ma w Słupsku firmy, która mogłaby na tym polu 
rywalizować ze wspomaganym f zagranicznym ka- 
pitałem. znacznie większymi firmami z innych regionów 
Polski. Dobrym przykładem może tutaj być fakt 
wymagania od firm biorących udział w przetargach 
przerobu opiewającego na 50 milionów złotych viI skali 


roku. Jest to suma, którą poszczycić się mogą tylko 
potężne przedsiębiorstwa, mające w swoim posiadaniu 
poważne kontrakty. Dla porównania PBR , ubiegły rok 
zamknęło kwota przerobową w wysokości 13 milionów 
złotych. I była to najwyższa suma ze wszystkich 
słupskich firm budowlanych. Porównanie takie jest z 
pewnością druzgocące dla firm z mniejszych. pro- 
wincjonalnych miast. Stąd wziął się między innymi 
pomysł na utworzenie silnej grupy. skupiającej pod 
sobą największe lokalne ..przedsiębiorstwa z szeroko . 
pojętej branży. Począwszy od firm zajmujących się 
robotami budowlano-montażowymi, instalacyjnymi. a 
skończywszy na firmach wykończeniowych. W ten 
sposób, opierając się na ścisłej współpracy, konsorcjum 
budowlane zwiększa swoje szanse w rywalizacji z 
konkurencją, a każdy tworzący grupę podmiot ma 
szansę na poważne korzyści wynikające z czynnego 
udziału w pracach wykonawczych. 
Planowane inwestycje 
W inny sposób podchodzą do tego zagadnienia 
władze miejskie. Wychodząc ze słusznego zresztą 
założenia, że wspierając miejscową przedsiębiorczość, 
stwarza się korzystniejsze warunki dla rozwoju lokalnej 
gospodarki. gmina miejska Słupsk mocno zintensy- 
fikowała działania prowadzące do opracowania wie- 
loletniego planu rozwoju inwestycyjnego. Planu, który 
będzie preferował lokalnych wykonawców i pod- 
wykonawców. W ten oto sposób firmy budowlane będą 
miały szansę odzyskać płynność finansową, tworząc 
jednocześnie nowe miejsca pracy dla mieszkańców 
Słupska. Korzyści z takiego obrotu spraw staną się 
szybko widoczne. Wspomniany już wcześniej przeze 
mnie Mirosław Banaś powiedział 
- Firmy nie posiadające w planach robót wyko- 
nawczych redukują etaty praktycznie do minimum, 
zwiększając w regionie stopę bezrobocia. My, jako PBR 
mamy podpisany pakiet socjalny, co zobowiązuje nas 
do utrzymywania stałego poziomu zatrudnienia. Nawet 
wtedy, gdy nie mamy żadnych zleceń. Coraz częściej 
dochodzi do sytuacji, kiedy na przetargach pojawiają 
się panowie z teczkami, oferują najkorzystniejsze 
warunki, a o zorganizowanie siły roboczej martwią się 
dopiero wtedy, gdy wyjeżdżają z kontraktem w 
kieszeni. W ten sposób koszty utrzymania się na rynku 
ograniczone mają do minimum. 


Konsorcjum wykonawczo-techniczne otrzymało na 
bieżący rok 17 zleceń wykonawczych, dzięki którym 
firmy wchodzące w skład grupy będą mogły prze- 
ciwstawić się obecnemu na ogólnopolskim rynku 
budowniczym kryzysowi. Wspomniane inwestycje doty- 
czą między innymi budowy: szpitala wojewódzkiego. 
siedmiu obiektów komunalnych (bloków) przy ulicy 
Herbsta, czy 2 sal gimnastycznych dla szkól' ponad- 
podstawowych, nowych dróg i renowacji starych. 
Oprócz powstania nowych obiektów, konsorcjum 
budowlane zamierza podjąć się się w bieżącym roku, 
także innych prac wykonawczych. takich jak np. 
termomodernizacja (ocieplenie) okolicznych szkól, czy 
też przebudowa słupskich obiektów sportowych (sta- 
dion). Tak szeroka gama oferowanych usług wyko- 
nawczych jest możliwa właśnie dzięki współpracy ze 
sobą firm o różnych profilach. 
Perspektywy 
Na przykładzie slupskiej inicjatywy można za- 
uważyć; że w tak skostniałej i zaniedbywanej dziedzinie 
przemysłowej, jaką bez wątpienia jest budownictwo, da 
się jeszcze coś wymyślić. Przeciwstawienie się konku- 
rentom, często stosującym niezbyt wyrachowaną 
metodę walki jest pomysłem zdecydowanie lepszym. 
niż bierne przypatrywanie się. jak pieniądze prze- 
znaczone na lokalne inwestycje, odplywają na odległe 
zagraniczne konta bankowe. Ciekawi mnie jednak, czy 
takie zorganizowanie się w silną grupę będzie 
wystarczająco skuteczne w walce o lokalny rynek, czy 
też z czasem trzeba będzie pomyśleć o czymś innym. 
Niewątpliwie rozwiązanie. które zastosowano, może 
mieć pozytywny wpływ na ożywienie gospodarki i 
zmniejszenie bezrobocia w mieście. Perspektywa 
powstania nowych miejsc pracy jest obiecująca, o ile 
jednak korzyści wypływające z pracy konsorcjum okażą' 
się na tyle wymierne, że pozwolą na utworzenie 
takowych miejsc. W dalszym ciągu sytuacja branży 
budowlanej w perspektywie wejścia Polski do Unii 
Europejskiej jest owiana mgłą niepewności. Jak będzie, 
o tym prze
onamy się już całkiem niedługo. Mam 
nadzieję, że jednak nie będzie się o co martwić i 
straszenie kryzysem okaże się niedługo terminem 
nieaktualnym. A o wynikach współpracy władz miej- 
skich, SIPH-u i konsorcjum będziemy mieli okazję 
przekonać się w najbliższym czasie. 
Krzysztof Przygoda
		

/Image004.djvu

			"Uroki" młodości w scenerii ulicy 
Lipowej 


D MOJE.MIASTO 
Ze strony 
internetowej 


Na naszej stronie internetowej 
www.sluDsk.oferuie.DI zamieściliśmy 
sondę, w której zadaliśmy intema- 
utom pytanie: Czy jesteś za utworze- 
niem województwa środkowopomor- 
skiego 7 
W przeciągu 2 tygodni (do 23 
lutego) otrzymaliśmy 137 głosowań. 
Zdecydowana większość, bo 83% 
respondentów opowiedziało się prze- 
ciwko temu pomysłowi. Za utwo- 
rzeniem nowego - 17 województwa, 
głosowało zaledwie 15% osób bio- 
rących udział w naszej ankiecie. 
Zapraszamy do odwiedzania i 
wyrażania swoich opinii na naszej 
stronie. 
Poniżej publikujemy wybrane opi- 
nie dotyczące projektu utworzenia 
województwa środkowopomor- 
skiego: 
.,Z większością tych głosów się 
zgadzam. Faktycznie, województwo 
środkowopomorskie będzie specjalną 
strefą ekonomiczną, specjalną pod 
względem biedy, bezrobocia i 
ogólnego marazmu. 
Ja nie widzę żadnych rozsądnych 
przesłanek za powołaniem tego spo- 
łeczno-ekonomicznego koszmarka, 
poza oczywiściem utworzeniem kilku- 
set nowych "wojewódzkich" sta- 
nowisk pracy dla biurokratycznej 
czapki tego stwora. Dla szarych ludzi 
pewnie nic by się nie zmieniło na 
lepsze, a znając sytuację w kraju 
raczej nie liczyłbym na finansowanie 
wszystkiego z budżetu państwa, a 
chyba tylko na takie profity liczą ci, 
którzy są za, więc generalnie w 
Środkowopomorskim na nic nie było- 
by pieniędzy. II 
dodał: Czarek 
"Chroń nas Dobry Losie przed tym 

orem chorej ambicji nieuda- 
czników z grodu nad DziefŻęcinki i 
kiłku gamoniówze Słupska. Nie widzę 
żadnej szansy na przetIWanie takiego 
wojEWództwa, ale oni nie żartują. 
Sprawa staje się poważna i jeśli w 
Warszawce projektprzejdzie, to lepiej 
nie myśleć w jakim miejscu możemy 
obudzić się w styczniu 2005r. Nie jest 
nam super wesoło z Gdańskiem, ale z 
Koszalinem będzie tragicznie. aż 
wstyd byłoby się przyznać, że z 
takiego województwa się pochodzi. 
Jakby nie próbować, ze szczerą chęcią 
zrozumienia argumentów propaga- 
torów tej idei - nie widzę żadnych lo- 
gicznych przesłanek, aby takie woj- 
ewództwo tworzyć. Lepiej ukręcić 
temu choremu przedsięwzięciu łeb w 
kołysce zanim skrzywdzi się wiele 
istnień ludzkich... " 
dodał: Traktor 
"Dosyć wcześnie ten temat śledzić 
zacząłem, z początku byłem nie 
zdecydowany, a właściwie to leżało 
mi to, czy powstanie to środko- 
wopomorskie, czy też nie. Później 
chwilami byłem nawet za, ale wmiarę 
jak się czas dalej posuwał moje zdanie 
coraz bardziej skłaniało się w stronę: 
NIE! 
Jak można wszędzie przeczytać. 
województwo to nic innego Jak 
stworzenie kilkudziesięciu nowych po- 
sad dla "przydupasów" odpowied- 
nich ludzi. Nie widzę nic pozytywnego 
w tej idei. 
Nie widzę jakiejś więzi między 
tymi miastami, z tego co widzę (po 
sobie nawet), czy po ludziach star- 
szych ode mnie (przykładowo rodzice 
moi) to słupszczanie nie przepadali i 
nie przepadają za Koszalinem i w 
drugą stronę. Brak więzi to mało 
powiedziane.. ciągłe konkurowanie 
ze sobą." 
dodał: Sasquacz 
Zamieszczone komentarze są wy- 
łącznie prywatnymi opiniami 
użytkowników forum dyskusyjnego. 
Redakcja w żaden sposób nie ingeruje 
w ich treść. 


komentarze do gazety 
wybrał: tomek wojtaś 
www.slupsk.oferuie.pl 


, ł 


.. 


Grupa chłopaków stojących pod klatkami, hip-hop. techno badziej wygłaszane krzykiem wypowiedzi w stylu. 
puszczone na fuli. samochód policyjny, interwencja - to -Na bruk osoby z zadłużeniem za mieszkanie! 
wszystko wpisane jest w krajobraz jednej ze słupskich ulic. a Najwięcej do powiedzenia miały osoby, które 
mianowicie Lipowej. Stoją tu cztery bloki, takie jakich w miaszkają na Lipowej zaledwie od kilku lat. osoby, 
Słupsku jest wiele. W pobliżu znajdują się stadion i las. Ale które tak naprawdę nie mają pojęcia o tym jak 
niestety sąsiedztwo hospicjum, szpitala.i cmentarza nie czyni wyglądało życie na tej ulicy jakieś 10 lat temu. Jedna 
Lipowej atrakcyjną, a wręcz nadaje jej mroczny charkter. To . z obecnych kobiet stwierdziła: -w poprzednim 
pewnie jedne z powodów bardzo złej sławej tej ulicy wśród miejsQJ zamieszkania zrobiłam porządek, więc tutaj 
mieszkańców naszego miasta i tego, że chyba niewielu też mi sie uda! 
dobrowolnie chciałoby tu zamieszkać. W głowach większości tak zwanych porządnych 
Tak się składa, że wychowałam się na ulicy Lipowej, , mieszkańców istnieje tylko jedna myśl - zrobić 
mieszkam tu od siedemnastu lat, a wszyscy ci, którzy sprawiają wszystko, aby trafili do więzienia lub chociaż zniknęli 
problemy siłą rzeczy są moimi kolegami. Spotykamy się w z ulicy. Chcą się ich pozbyć za wszelką cenę. Z jednej 
drodze do sklepu, pracy czy szkoły. trudno żeby bylo inaczej. I strony jest to zrozumiałe. gdyż każdy z nas pragnie 
mimo, że mam im wiele do zarzucenia, nie omieszkam ich spokoju w domowym zaciszu. czystości, porządku, 
bronić w tym tekście bronić. egzystowania w zgodzie z sąsiadami i przede 
Ostatnio zmęczona po całym dniu na nogach. usiadłam w wszystkim samym sobą. A nocne krzyki, głośna 
pokoju z książką w ręku, a jedynym moim marzeniem była cisza muzyka, przekleństwa wypisane na ścianach klatek 
i spokój. Bardzo chciałam odpocząć. Niestety w pewnym schodowych. puszki po piwie i niedopałki rzucone na podwórko 
momencie spokój zakłuciły mi głośne rozmowy ludzi pod moim kłócą się z pojęciem porządku. Włamania do piwnic, podpalony 
oknem. Okazało się, że mieszkańcy drugiej klatki bloku nr 3, śmietnik, kradzieże radii samochodowych już nikogo nie dziwią. 
zorganizowali spotkanie z dzielnicowym. Zaciekawiona na jaki Mieszkają tu przecież w ilości większej niż, gdzie indziej, ludzie z 
temat rozmawiają, mimo że nie uśmiechało mi się stanie na odbytymi, czy zawieszonymi wyrokami. Wielu przebywa w 
deszczu. zeszłam na dół żeby posluchać. Moje podejrzenia zakładach karnych. 
okazały się trafione, mieszkańcy prowadzili konwersację na Zabiera głos młoda matka mieszkająca od kilku lat na Lipowe 
temat zachowania młodzieży i sytuacji rodzinnej większości z -Mam okna od strony wejścia do klatki schodowej, a więcjestem 
nich. Podczas spotkania panowała dośc nerwowa, żeby nie najbardziej narażona na hałasy. Ale zgrzeszyłabym, gdybym 
powiedzieć agresywna atmosfera. Zagęszczały ją jeszcze powiedziała, że mi to przeszkadza, więcej szumu robią ludzie, 
którzy się z nimi spierają, są po prostu złośliwi. 
W odpowiedzi jedna z kobiet obecnych na 
zebraniu zaczela nakłaniać innych mieszkańców do 
składania oskarżeń na chłopaków, puentując swoją 
wypowiedź: -Oni nie wiedzą z kim zadarli!. A 
przecież oni z nikim nie zadzierali, nie potrzebują 
więcej kłopotów, bo i tak mają ich sporo. W 
rezultacie zebrania, zdecydowanie zwiększyły się 
kontrole policjii, młodzi dostają teraz mandaty w 
wysokości 100 lub 200 złotych. Zapytałam jednego z 
nich, co na ten temat sądzi, w odpowiedzi 
,. ::.;,;t.


 .'
 
 usłyszałam. -Zawsze staliśmy pod klatką i nie było 
problemu. Jeśli zachowywaliśmy się głośno i komuś 
to przeszkadzało, to zwracał nam uwagę i 
prznosiliśmy się w inne miejsce. Teraz wszyscy się na 
nas uwzięli, spisują, wlepiają mandaty. Uważam, że 
jest to niepotrzebne. Ale jak można temu wsystkiego 


-:,...r 


..- 


p' .
'--f.
. . 


Bloki - ul. Lipowa 


,'. .. 


... 


to 
"'I. 

, 


.... 


I I KRYNICKI 
AGENCJANIERUCHOMOSCI 
Kobylnica dom 136 m2, działka 700 m2, ogrz gaz, altanka, garaż 250.000 Arka Slupsk, ul. Bema 9-10 (II p.) 
Sł/Dmowski eg olokal uż yt o 104,88 m2, dwu p oziomo wy, O g rzew. g az 125.000 Arka tel. 8411662, O 601646 823 
p pw pr stan techniczny lokalizacja cena firma k . kir 
1 19 0/4 błok, wnęka kuchenna, stan dobry Sł./Szymanowskiego 33.000 Krynicki SłupskIKoszali. bud. adm-biur, 1987 m2, 45% do sprzed., part. pod wyn. 150.000 Arka YNNI. rymc Lcom.p, lcencja nr 874 
1 17 1/1 pokój + przedpokój, instalacja wod-kan Słupsk/Grottgera 19.000 Poławscy Os. Akadem. wolnost., 5 letni, 5 pok., stan bdb., działka 530 km2 290.000 Delta OMEGA t} 
1 34 1/4 okna PCV, zabudowa kuchni, telefon Słupsk/Wiatraczna 45.000 Expert Os. Akadem. szeregowy, 4 pokoje, stan db, działka 2b3 m2 185.000 Delta 
1 32 4/4 błok, stan db, rozkładowe, widna kuchnia SłupsklRejtana 45.000 Delta Os. Ryczewo pól bliźniaka, 4 pokoje, komfort. wyk. działka 360 m2 240.000 Delta Biuro Nieruchomości 
1 36 2/2 wysoki standard, okna pcv Słupsk/Mostnika 60.000 Kaczyńska Gardna Mała dom wolnostojący, poniemiecki, po remoncie, 5 pokoi, Słupsk, ul. Starzyńskiego 11 
1 43 0/2 rozkładowe, po kapitalnym remoncie Kończewo 37.000 Wex dom 120 m2, działka 2100 m2, budynek gosp. 100 m2 130.000 Domus tel/fax 841 44 20, licencja 877 
234 4 standardowewpełniwyposażone Ustka 65.000 Remid Sł./Wolności targowisko,box z zapleczem sarntamym, 18m2 35.000 Domus www.nieruchomosci.slupsk.pl 
2 54 1/1 rozkładowe, ogrzewanie elektryczne Borzęcino 30.000 Wex Siemianice 3/4 bUź. 200 m2, działka 700 m2, part. z podd. użyt., góra Biuro"'
 Jt!!1I'JI 
2 35 213 w budynku z 2001 r. niski czynsz Słupsk/Sygietyńskiego65.000 Wex do wyk., 7 pok., 2 łazi., 2 kuch., część. podpiw., garaź 170.000 Domus Nierucbomości W t;I A 
2 86 214 nowe, taras, balkon, duży garaż Słupsk/Parkowe 170.000Poławscy SIonowice wolnost., poniem., kapit. rem., dom 240 m2, działka 8 ha, W. Klimkowska E. Pilecka 
2 37 1/4 balkon, rozkładowe, komfortowe SłupskIB. Gierymskich64.000 Expert duża stodoła, sałon z kominkiem, 3 pokoje na piętrze 200.000 Expert Słupsk, u I. Moslni ka 13136 
2 49 3/4 balkon loggia, standard, podłogi deski Słupsk/Banacha 65.000 Expert Łosino wolnost.. nowy, dom 140 m2, działka 130 m2, co etażow. 270.000 Expert leI. 841 1029, 842 07 59, O 604 187 989 
2 43 3/4 balkon, łazienka po remoncie, zadbane Słupsk/Sobieskiego 56.000 Expert Sł.lGdyńska wolnost., dom 300 m2, działka 800 m2, 8 pok., c.o. Olej., licencje nr 364/379; www.wex.com.pl 
2 46 1/3 rozk/., balkon, okna PCV, Słupsk/Mikołajska 74.000 Omega okna PCV, panele nowe glazury 230.000 Expert NIERUC!łOMOŚCI N 
2 36 2/4 rozk/., standard, przerobione SłupskIZ. Augusta 56.000 Omega Słupsk wolnostojący, 167 m2, 4 pok. plus część użyt., 350 m2 do KACZYNSKA' " 
2 37 1/2 balk., jasna kuchnia, c.o. gaz, wys. stand. Słupsk/Pomorska 68.000 Omega Śródmieście wykończenia, idealny na działalność, działka 906 m2 480.000 Krynicki Słupsk, al. Sienkiewicza l 
2 48 4\4 błok, rozkładowe, widna kuchnia, loggia Słupsk/Andersa 68.000 Delta Sł.lCentrum lokal uqtkowy.na usługi gastronomiczne, 102 m2 250.000 Kaczyńska wejście od Niedziałkowskiego 
1 254 1\4 błok, rozkładowe, po rem., widna kuchniaSłupsk/Kotarbińskiego 86.500 Delta Kobylnica wolnostojący, 5 pokoi, dom 160 m2, działka 800 m2 185.000 Kaczyńska I www.lnk.pl. licencja nr 1879 
2 57 O w bud. 4-rodz, piwnica, bud. gosp., ogród Łupawa 35.000 Domus Ustka szereg skrajny, stan surowy zamkniety, okna PCV, I 059/841 25 83, O 604 449 348 
3 60 10 możliwość zamiany na 2 pok. (I_III p.) Słupsk/Szczecińska 75.000 Krynicki Os. nad Słupią dom 130 m2, działka 329 m2, przyłącza w budynku 170.000 Kaczyńska Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Dębnica Kasz. wolnost, part., wykończony, działka 899 m2, garaż 205.000 Merku ry 1 1 EXPERT 
ieru
homościami 
1 3 77 O stan db. c.o. i c.w. z lok. kotł. z od. wejścLSłupskIPoznańska 65.000 Merkury Gm. Kob y lnica wolnosto j '." C'f , P artero wy , podp iwniczon y , du ży st ry ch, I _ , bc
nc
a D
Ił-
8 
3 48 O spół-włas., do zam. na 2 p., 33 m2+dopł. SłupsklZatorze 60.000 Merkury'" Słupsk ul Mlckiew 53 
13 61 0\4 błok ocieplony, rozkład., stan db, loggia Słupsk/Piłsudskiego 87.000 Delta działka 2700 m2, ogrodzona, zagospodarow., 3 garaże 270.000 Merkury: ,. lcza 
3 59 0/4 rozkladowe, balkon, lazienka i wc po remSłupsk/Hubalczyków 75.000 Expert Blisko Rowów pensjo. z rest.. 9 pok. z łazi., zapl. kuch.. działka 1513m2 260.000 Merkury I tel. 842 78 54, O 601 674 588 
3 48 4/4 balkon, rozkładowe, okna pcv SłupsklHubalczyków 68.000 ExpertSłupsk/Zatorze garaż murowany, pow. 16 m2, wl. z księga wieczystą 9.000 Merkury exp
rt slups.k@poczta:fm 
3 85 0/1 na działalność Słupsk/Poznańska 85.000 Kaczyńska Słupsk/Poniato.garaż murowany, 19 m2 z księgą wieczystą 8.000 Merkury M
:::a=
:

n
::c
o

:
:';.,i 
3 64 0/10rozkładowe, loggia Słupsk/Kulczyńskiego 73.000 Kaczyńska Bruskowo W. wolnostojący, stan surowy, otwarty, dom 271 m2, M Licencja 184 
1 3 74 04 rozkładowe, zadbane, balkon okolice Smołdzina 55.000 Kaczyńska działka 3700 m2, parterowy z poddaszem użytkowym 160.000 Omega ERKURY 
. 3 65 0/10rozkład., loggia, standard, c.o. opomiar. Słupsk/Kulczyńskiego 70.000 Omega G. Glówczyce w zab, bliźniaczej, dom 100 m2, działka 8400 m2, c.o., I Słupsk, ul. Filmowa 6/3 
13 58 4 rozkładowe, okna PCV, loggia Słupsk/Andersa 92.000 Remid bud. dociepl., wieś-4 skI., szkoła, kościół, poczta,ośr. zdr. 75.000 Omega I tel. 840 32 32, O 601 655 377 
I [ 3 69 3/3 rozkl.. deski, glazura, terakota, okna PCVSłupsk/Niemcewicza 72.000 Wex Maiczkowo wolnost, stan sur. zamk., dom 144m2, działka 1451m2 160.000 Omega www.mcrkury-slu:sk.gratka.Pl 
Kobylnica wolnostojący, p.u.15O m2., działka 700m2 280.000 Remid ' ARKA B
uro , . 
: 
: 

 

:'
cił
i:;d


 gospodarczy :


:  
:: Ustka Centrum wolnostojący, piętrowy, pow.139m2,dzialka 315m2 300.000 Remid II Nleru
homoscl 
3 62 6/10przebudowane z 4 pokojowego Słupsk/Zatorze 68.000 Poławscy Siemianice wolnostojący, wysoki stand, pow.100!TI2,działka 775m2 240.000 Remid Słupsk ul. DmowskIego 4C 
3 49 4 rozkład., widna kuchnia, balkon, okna pcvSłupsk/Bogusława X 62.000 Domus Bierkowo 12 lat, 4 pok., 150m2, działka 4900m2, 2 bud. prod. 180000 Wex 845 
5 5i' 4 0 
o l 851 07
 
. 3 90 3 podziel. na 2 (1 p. _ 40 m2 i 2 p. _ 50 m2) Słupsk/Sienkiewicza 89.000 Domus Słupsk Zatorze woln. 214 m2, działka 741 m2, 6 pok, 3 łazi., og. Olej. 440000 Wex I a rak I w p k p I 
. 4 96 1 garaż,działka, ogrz. gaz, strych O pow. 55 Słupsk/Sygietyńskiego 160.000Arka Ustka wolnostojący 340 m2, działaka 695 m2, 'łacznie 7 pokoi, B:: w . a r a. s u p s . P 
4 98 1\4 kamienica, rozklad., po rem., taras, garaż Słupsk/Chopina 1oo.000Delta 2 łazienki, 2 kuchnie, garaż 350.000 Poławscy 'Obrotu DO MUS 
I 4 72 4\4 blok, rozkład., stan P odstawo wy , lo gg ia Słu p sk/Norwida 85.000 Delta Słupsk szereg środkowy, 2 salony, 2 dwupokojowe sypiałnie Nieruchomościami.. 
Gd ka 3 la' k . ab' t kuch . d" 200 000 Pola Słupsk, ul. Zeromsklego 4 
i 4 69 3\4 błok, stan db, rozkla., loggia, widna kuch. Słupsk/Rzymowskieg095.000 Delta ańs z zlen aml' me ma '0 'Iwmczon . WSC (przy Placu Broniewskiego) 
I ' 4 72 1/4 zam. na 2 p. (I-II p.), os. Niepodległości Słupsk/Frąckowskiego 93.000 Krynicki D ZIAŁ K I I 8402062, 842 10 94; O 602 109283 
14 72 1/2 plus działka ogrodowa, bud. gosp. G1ówczyce 47.000 Krynicki pow typ dzialkilzabudowa lokalizacja cena firma I krainikiraiwu.ul; licencJa nr 872 
I 4 72 spól-wła., st.db, do zam. na 2 p, 37m2+dopł. Słupsk/Szczecińska 90.000 Merkury 0,41a rolna w trakcie przekształcenia na budowlaną Damno 45.000 Arka I 
 - LT _, Biuro 
I 4 73 4 balkon, standard Słupsk/Kulczyńskiego 85.000 Remid 2,09h leśna, las 35 lat, sosna, dąb Damno 30.000 Arka U C U. Nieruchomości 
/4 71 4/4 salon z kuchnią - 24 m2 + 3 sypialnie Słupsk/Niepodległości 89.000 Poławscy 0,21a siedliskowa, ogrodzona Damno 30.000 Arka I licencje nr 1290 i 1292 
14 1301 stare bud., rz. .az., rozkład., stan db. Słu .sklSolskie.o 115.000Domus 2982 pod zabudowę jednorodzinną, uzbrojenie w drodze Kobylnica 41 000 Kaczyńska Słupsk ul. Filmowa 2 (II p) 
I WYNAJEM 700 pod zab. mieszk., usługi, handel. ew. wynajem Bydlino 19:000 Kaczyńska 
42 6 3
 8 00'4 
4; o: oog 
I 1 26 1 umebl., widna kuch, balk. (czynsz 450 zł + gazJenergia) Sł.lBanacha Domus 982 mieszk.-pensjonat., 80 m. od plaży, koło Jarosławca Rusinowo 50.000 Krynicki www.delta.sluDsk.pl 
! 5 150 pół bliź., umebl. lub nie, garaż. co gaz, czynsz 1000 zł Sl/Nad Stawkiem Domus 1430 pod zab. wolnostojącą, uzbrojona os Pod Lasem 75.000 Krynicki I BIURO OBROTU NIERUCHOMOScW.JJ 
/3 60 nowe bud. kuch. umebl. zm .+ Halka 550 zł + o.ła SIINie.odle.łości Merku 1900 pod zab. jednorodzinną, uzbrojona, koło Gardny Czysta 18.000 Krynicki lA. J. Polawscy S. C. 
I DOMY I OBIEKTY 3660 uzbr.funkcjaprzem,-hand.przygłównejdrodze Słupsk 230.000Rem
d ISłupsk ul. Zamenhofa 4 
67 ar. budowlana w pelni uzbrojona Ustka/Przewł 545.000 Remld (wej ści e od M marskiej) 
. ł0kalizacja opis cena firma 135 budowlana, niezabudowana Łosino 37.000 Remid I 840 05 27, 840 24 02 
, Trzebielino nowy, dom 120 m2, działka 720 m2, las, jezioro 150.000 Arka 6047 pOd bud. jednor. uzbr. 'przy działce, możliw. podziału Bierkowo 14zllm2 Wex licencja nr 2633 
I Damno 2/3 kam, pow. 214 m2, działka 500 m2, 2 miesz+2 sklepy 130.000 Arka 4813 funkcja przemysłowo-rzemieślnicza, uzbr. w ulicy Ryczewo 110.000 Wex E
) Biuro Nieruchomości 
, Drawsko dom 125 m2, działka 800 m2, w dzierż. 12,09 ha, oczko 1290 przyłacza. fundamenty, piękna lokalizacja S1.1Akadem. 80.000 Poławscy '
 = / R. E:. M. I D 1 1 
!or
orskie _ wodn
o

m..:.' salo
z kom.-,--
., bud. gosp. 150.000 Arka _ 10_0 lplna 
ce ntrurn.. V{s1J.L?:br910f"LąJenergia... kan, YLodalKrępa 15
000 Ome
 -' 


r;:
 

5

en:
et
z; 
g 
PROFESJONALNA I RZETELNA OBSŁUGA. DOSWIADCZENIE · BEZPIECZENSTWO I kom, 606 21 20 04 
Członkowie Stowarzyszenia Środkowopomorskiego Pośredników w Obrocie Nieruchomościami I 
;u;b':':o
c:(l
;c
i
 
I

S/P: 


Resztki placu zabaw na ul. Lipowej 


PI 


, I 

 


r l 


-

- 


JlI
 _12 j' _ .1...:.-.., 
. - ł' !- 
 


1\ 
1. 
I 


....-wJ. .- 
"",..
-.-
<
- 
-
>
 


_ :
:J


:__ 


. -


 __A::: 


-t;
 {:
! 1i


 i:, 


zaradzić? Chcieliśmy zrobić siłownie w jednej z piwnic, tak żeby 
móc coś robić, jednak mieszkańcy naszego bloku się nie zgodzili. 
Nie można powiedzieć. że jest to jedyna ulica w Słupsku, na 
której dzieją się tego typu rzeczy. Jest wiele miejsc dotkniętych 
podobnymi problemami. Dlaczego? Czy młodzież jest naprawdę 
taka zła? Potrafimy tylko winić. oskarżać, szykanować. A może 
powinniśmy wyciągnąć pomocną dłoń do tych młodych w końcu 
ludzi. Ludzi, którzy za pare lat będą decydowali ocharkterze 
naszego miasta. Może ta pani. która tak bardzo angażuje się w 
zaprowadzanie porządku. pomoże tym chłopakom w znalezieniu 
pracy lub jakiegoś zajęcia. Zmęczeni po pracy nie mieliby siły stać 
codziennie pod klatkami. Robi się z nich "meliniaży", a przecież 
większość z nich uczy się wieczorowo czy zaocznie w liceach. a 
więc swoim postępowaniem pokazują jednak, że są "normalną" 
młodzieżą. Walczą ze złą opinią, ale dorośli wcale im w tym nie 
pomagają, wręcz ją potęgują. Słupsk nie wiele ma do 
zaoferowania ludziom młodym. Złą sytuację pogłebia problem 
braku pracy. To może tłumaczyć zjawisko masowego wyjazdu ze 
Słupska ludzi młodych. Ci co zostają w większości borykają się z 
problemem nadmiaru wolnego czasu. przy jednoczesnym braku 
alterantywy na jego spędzanie. 
Ulicy Lipowa nie jest tylko oazą kryminalistów i łobuzów, życie 
tutaj nie polega jedynie na staniu pod klatkami. Gdy tylko robi się 
cieplej ulica, aż tętni życiem. Młodzi grają w gry zespołowe i 
nikomu nie przeszkadza hałas do późna podczas wakacji. Takie są 
uroki młodości. wszyscy kiedyś byli młodzi, zatem nie dziwmy się 
temu, że ktoś traktuje życie jak zabawę. Tak jest, było i będzie. 
Emilia Siemaszko -lat 20 


LICENCJONOWANE 


BIURA 


NIERUCHOMO Ś CI 


MIESZKANIA 


..
		

/Image005.djvu

			- 


MOJE1łMIASTO 
 


,. 
Wiosno już za pasem, w związku z czym w naszym Centrum Handlowym pojawiły się w naszych nowych sklepach, kolekcje no tą porę 
roku. Nowo oferto wiosenno skierowano jest szczególnie przede wszystkim do poń. 
8 marco Dzień Kobiet. Z okazji tego święto męsko część Zarządu Spółki "Hola Targowo - Wokulski" skołodo wszystkim paniom 
najserdeczniejsze życzenia. 
Zaproszomywszystkich Państwo do odwiedzanie naszych sklepów. 
Zarząd Spółki "Hola Targowo - Wokulski" wraz z udziałowcami. 


Wiosenna kolekcja dla 
,...." 
każdego od 16 do 116 lat 


" 


" 


r atJa
 
....... 
 
. 
v 


_ 
:;jl'J 
) 1-' 
. 'f 1-'; J- 'f \ \jl
 , 

..- ,. 0:J.-
 
) J
J:'" :;:;:...
 
 1 ,,-J .!.!)1
 1 lI a ta\OgoW 
I \, 
 - J
 ,;,. %. 
 
 
' J j ::i.- J - -' , '.1' li' 
'J ":J 
 ..j
..\ljl!) , 
j-'; 
 j
 
 - \, ,. 
"J--'; 
 r'":JJ. 
J--' \ ł J 
t ' 
'J J1r, 


Bo 42 
C. okuiski 
Słupsk, ul. Kołłątaja 1 


OGŁOSZENIA DROBNE 
. . 
Korepetycje- matema- 
tyka-średn ia, podstawowa 
szkoła. tanio tel. 
0502251390 
Instaluje windows 
(wszystkie) w domu klien- 
ta. Cena do uzgodnie- 
nia.Te1.0504172431 
Czyszczenie wertykali, 
tel. 842 62 50 
Tom Met - meble z me- 
talu i akcesoria, kowal- 
stwo artystyczne, ul. Woj- 
ska Polskiego 43 WYKO- 
NUJEMY MEBLE NA ZA- 
MÓWIENIE 
TRICITY - Kredyty go- 
tówkowe. Specjalne wa- 
runki dla resortów MON, 


I · , 


, , 'I ., , . te. . · :. 
88 53. Słupsk ul 
Mierosławskiego 2 (Klub 
Garnizonowy) 
Skuteczne ściąganie 
długów tel. 845 30 69, 693 
064 304 
Wyceny nieruchomości: 
mgr inż. J.Pokorski: rzeczo- 
znawca majątkowy, tel. O 
606-111-990 i (59) 
840-20-46 
Okna PCV + montaż, 
tanio, tel. 841 55 43, 508 
764879 
Nadzór BHP, szkolenia, 
ocena ryzyka zawodowe- 
go, tel. 845 3444.506 313 
395 


SIBERIAN HUSKY- szcze- 
nięta, szare i czarnobiałe 
po championie. Zaszcze- 
pione, odrobaczone, z me- 
tryką, ks. zdrowia i 
wyprawką. Piękne wesołe 
psy, uwielbiają spacery. 
Tel: 091-39-18-610 
TYNKI MINERALNE I 
AKRYLOWE 
SPARDOM - producent 
tynków mineralnych i 
akrylowych oferuje je w 
80 kolorach. Ceny 
producenta. Jeszcze 7% 
VAT. (59) 811 3888, O 602 
57 80 19 
FORD ESCORT 1.60 ro- 
cznik 1987 automatyczna 


J 


ys 


o na I r ty i 


· e t Iko 


Wszystko na druty i nie tylko 
Włóczki - wszystkie rodzaje, 
Kanwy do wyszywania, muliny 
Pasmanteria - nici, guziki, wstą. ki, 
Zamki w różnych kolorach 
Druty i szydełka 


Box 40 
. Woku 
upsk,u 


I  t
j fł 


s rZYnla 'Iegow. tan 
bardzo dobry. Kontakt tel. 
kom. 502038574 
Przyczepę do busa - 
sprzedam, tel. 604088121 
Fiat 126p - 1988r., stan 
b. dobry. Cena 1600 zł (do 
negocjacji). tel. 844-27-45 
Skoda Felicia (grudzień 
1997) pierwszy właściciel, 
bezwypad kowa, ga- 
rażówana 15 tys. zł. tel. 
603 1900 15 
Sprzedam dom w za- 
budowie szeregowej 
100m2+garaż+ pod do- 
mem 50 m2 - 120 tys. zł 
Reblino tel. 811 1882 lub 
601 661 623 


,..........:rer 1 ----:1 a ni e o 
pow. 49,30 m2, parter, 2 
pokoje, zadbane, ogrze- 
wanie elektr. ul. Boh. We- 
sterplatte 19, Cena 60000 
zł. tel 606 111 990 
Hurtowa sprzedaż olei 
silnikowych Rozlewane 
koło Hamburga w roz- 
lewni olei Mobil. Posiada- 
ją atest firm BMW, 
Mercedes,Porsche, Audi. 
Pełna gama wyboru, kon- 
kurencyjne ceny tel. 0-694 
323 380 
KUPIĘ 
Kupię książki, głównie 
historyczne (ale nie tylko), 
także ł.ysiaka, ponadto 
komiksy. Poszukuję 


DYWANY 
CHODNIKI 
" "- 
WYKłjADZINY 


d . dywano w ( 
Promocja.na wykła zrny 


.. 


c, 


- 


4. 


'\ 


.... 


r 
'" 
" 'iI " 
) . 
.
. 


".. I' 


pamląte .. -u p a aty, 
legitymacje i różne cie- 
kawostki związane z tym 
okresem). Kontakt 
(94),352-60-83, 
0-501-549-747, e-mail: 
tomsu@own.pl 
Mieszkanie 3 pokojowe 
(w pobliżu ul 
Garncarskiej - np. Wiejska, 
Nowowiejska 
Garncarska, Nad Śluzami) 
Cena: PLN 120.00 
ZAMIENIĘ 
Zamienię mieszkanie 
kolejowe 48 m2, ul. Komo- 
rowskiego na mniejsze lub 
1 - pokojowe, tel. 691 588 
732 


fiRMA HANDlOWA 
p
: 


I 
il 
I 


\1'\1' .;.' , 
"" "
'Jo ." "' . 
;

 i) ' '
 
., ' 
 

'


"


 
.. 1 
 .. ot I i.. . l\",.}. .. 
. 
 
...." .-., . 

. ." . -.:" 
 '
 ... 
 
, 'b:"\ q....,f >'
}'" \< .
f' 
. ,;(
 ,"'\. 
 _ 
 ", '.
;' 0;;; 


, :

, t¥;j; 
 .

l\
1 . 
 . :'.{ . 
' '
. 

 " ...--
 
..{I' ..
,; 
\
., , 
'LI
 TAŚ
 KLEJE 
I INNE AKCESORIA WYKOŃCZENIOWE 


ZAPRASZAMY 
Pn. - Pt. 9.00 - 18.00 
sob. 9.00 - 15.00 


Słupsk, uł. Władysława IV 9 
(113. prz

iivko "Hali Targowej) 
tel./fax (059) 8457380
		

/Image006.djvu

			.... 


6 MOJE: .
.MIASTO 


ul ubył
 wa 4 1. 


Jaracza 9 


Kamienica oznaczona numerem 9 położona jest w zachodniej pierzei ul. Jaracza . Zabytek został wybudowany ok. 
191 O r. w stylu secesyjnym. Układ pomieszczeń na pierwszym piętrze wynika z funkcji, jaką prawdopodobnie pełnił w 
przeszlości tj. prywatnej kliniki. Parter dzieli się na szereg pomieszczeń o pierwotnym przeznaczeniu mieszklanym, w 
suterenie znajdują się pomieszczenia kuchenno-gospodarcze. W jej oknach znajdują się wykute żelazne kraty o 
motywach roślinnych. zaś w oknach klatki schodowej, prowadzącej na wysoki parter proste witraże i ozdobne kraty. 
Przed 1945 rokiem wlaścicielem budynku był dr Johannes Wener prowadzący prywatną praktykę lekarską. Obecnie 
swoją siedzibę ma tu Żłobek Dzienny nr 1. 
Materiały udostępnione przez Służbę Ochrony Zabytków. 
I
.c_ , 


iJl,.i 

 J 
II
\ 


/łi 


I 
ł I I I 


Okiem filatelisty /20/ 


f!.. 
1 


, Ił 


" 


ł 


'.. 


Palenie nadmiernych zapasów 


W dawnych czasach były głośne akcje palenia 
kawy w Brazylii czy też niszczenia cebulek tulipanów 
w Holandii. Dzia'ania te miały na celu utrzymanie 
wysokich cen na określone produkty. W działalności 
filatelistYcznej i pocztowej również spotykamy się z 
paleniem nadmiernych zapasów znaczków. które we 
właściwym czasie nie zostały sprzedane przez 
zarządy pocztowe. 
Publiczne komisyjne palenie zorganizowane 
przez Zarząd Główny Polskiego Związku Filatelistów 
odbyło się 30 października 1966r. na dziedzińcu 
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Pastwą 
płomieni padły wówczas nalepki w formie 
arkusików* ze wzorami wcześniej wydanych 
znaczków, z widokami Gniezna, Krakowa i 
Warszawy. Arkusiki te wydane zostały z okazji 
wystawy filatelistycznej "Polska 1000". Na 
marginesach był napis: 1 ODO-lecie Państwa 
Polskiego. Wydawnictwo Polskiego Związku 
Filatelistycznego. Cena 1 Oz/o 
Sprzedaż odbywała się wyłącznie na wystawie. 
Nakład wynosił 200 tys. sztuk. Nie sprzedane na 
wystawie arkusiki w liczbie 35 272 sztuk spalono 
W roku 1969 i 1970 Centrala Zaopatrzenia Poczty 
i Telekomunikacji przekazała do zniszczenia 6 433 
349 znaczków, "które ze względu na wysoki, 
niechodliwy nominał oraz wysoką cenę handlową w 
katalogu PPF - Ruch - nie mogły być przekazane do 
sprzedaży w urzędach pocztowych oraz 
zagospodarowane w inny sposób" . 
W roku 1969 wielkim echem po świecie odbiło się 
palenie znaczków watykańskich-pokazy- wały to 
kroniki telewizyjne. Modne znaczki Watykanu 
raptem zaczęły tracić na wartości. Kupcy, którzy 
swego czasu w nadziei na zwyżkę ulokowali w nich 
poważne kapitały - obecnie oferowali wielkie ich 
partie grubo poniżej cen katalogowych. aby 
odmrozić ulokowane pieniądze. Doprowadziło to do 


ł 
,-: ;;" 

i' I 

 i tU .. d 
l> łi'
:
! :
tZ 
'1 


'. hłi,\ł 


krachu i w tej właśnie sytuacji doszło do palenia tych 
znaczków. Kolejny taki manewr przeprowadziła 
poczta watykańska w połowie 1971 r., kiedy to 
spalono około 21 mln znaczków ze starych zapasów. 


W Austrii w 1968r. wielką sensację w świecie 
filatelistycznym wzbudziło ujawnienie 42 mln 
znaczków przechowywanych w drukarni papierów 
wartościowych we Wiedniu. Były to znaczki 
drukowane pod koniec drugiej wojny światowej a 
dotyczyły hitlerowskiej Rzeszy i terenów 
okupowanych Generalnego Gubernatorstwa oraz 
Ukrainy. Próba upłynnienia tych znaczków 
spowodowała wielką panikę wśród firm 
filatelistycznych. Nie wiadomo dokładnie , jaki los 
spotkał ten spadek, ale można sądzić. że 
zainteresowane firmy uruchomiły wszelkie środki, 
aby uczynić z tego wielki fajerwerk. 
Celowe palenie zapasów znaczków 
praktykowane jest w wielu krajach. W Polsce do 
1969r. ten sposób niszczenia zbytnich zapasów nie 
był praktykowany. 


Opracowano na podstawie Filatelista nr 7/1972 - 
"Ministerstwo Łączności informuje" oraz 
wydawnictwo "Glob" 1987 "Podróże w świecie 
znaczków" . 
* "Arkusik" to forma wydawnicza znaczków 
pocztowych, zawierająca umownie do 16 znaczków 
niekiedy z przywieszkami oraz napisami 
okolicznościowymi na marginesach. 


Gniezno - katedra gotycka (1342) i herb miasta. 
Kraków - Zamek Królewski na Wawelu.(XIII-XVI 
w). 
Warszawa - Barbakan (1548) i fortyfikacja z XIX w. 
Jerzy 


A 


	
			

/Image007.djvu

			MOJE.MIASTO fJ  


statni 


r 


m 


I 


. 


"Prom do Hamburga odp
a ze Swinoujścia 12 grudnia 
1981 roku. 
ększość pasażerów odjeżdża na stale w 
poszukiwaniu lepszego życia. Marek Ziarno, nauaycieljęzyka 
polskiego, 
sza za granicę z poufną misją władz 
Solidamości. Wiezie adresy tajrrych drukami i punktów 
kontaktowych. W Q'asie rejsu bohaterowie ujawniają mo
 
decyzji o opuszczeniu kraju, Mzyscy oczekują nowej szansy 
lepszego życia. W Polsce zostaje ogloszony stan wojenny. O 
tym fakcie wie tylko kapitan promu. Wprowadza blokadę 
intonnacyjną i wydaje rozkaz powrotu do macierzystego 
portu. Symuluje zawał serca, by uwolnić się od odpo- 
wiedzialności. SB wciąż tropi Marka. Bez skutku, pomagają 
mu bowiem Q'łonkowie okrętowej Solidarności. Przesyłka jest 
nadal bezpieczna. Wśród pasażerów rozchodzą się plotki że 
w Polsce wydarz10 się coś zlego. Podpływają RFN-{)Mkie 
kutry i ogłaszają wiadomość o wprowadzeniu stanu 
wojennego. Obiecują zabrać na poklad wszystkich, którzy 
zdecydują się poprosić o azyl polityczny. Na pokladzie zostają 
nie/iczni. Marek wraca do szko/y, by udowodnić uczniom, że 
dotrzymal obietnicy i nieopuścil kraju. Mlodzież pozdrawia go 
znakiem Mfcięstwa. " - tak, to streszQ'enie dobrze znanego, 
chyba większości polskich telewidzów filmu. " Ostatni Prom" 
jest przecież emitowany na antenie 1V niemal cyklicznie. 
Zawsze w grudniu, zawsze w rocznicę stanu wojennego. Nie 
byłoby w tym nit nadzwyczajnego, gdyby nie takt że historię 
filmu i scenariusz napisał słupszaanin - Slawomir Sosnowski. 
Postać tyleż barwna co kontrowersyjna, ale o tym później. 


wcielając się w rolę węgierskiego doktora T oerescik' a. Ostatni 
i podobno najlepszy scenariusz pt."Wilgotna ciemność", 
napisany pod "kuratelą" wybitnego reżysera Janusza 
Majewskiego. zapewnił Sławkowi piątkę na dyplomie 
scenarzysty filmowego. - Ten scenariusz został zresztą użyty i 
wykorzystany w jednymI głośniejszych filmów powstałym na 
przełomie dekady. - mówi nie kryjąc ironii Sosnowski. Na 
pytanie: jaki to film? Uśmiecha się tylko i "zamyka" usta w 
kuflu pełny
 piwa. 


plus kilka filmów niezależnych, zresztą bardzo ciekawych. 
Sławek vvyjaśnia mi dlaczego reżyserowie tej klasy co Wajda, 
g Hoffman, ekranizują arcydzieła polskiej literatury. - To są 
lektury szkolne.- objaśnia. - Dzięki temu na seansach sale są 
zapełnione młodzieżą szkoln
 dla której wizyta w kinie jest w 
takim przypadku obowiązkiem. Swojej szansy na zaistnienie 
w świecie kina upatruje raczej w przedsięwzięciach bardziej 
komercyjnych. -Wraz z bratem, Markiem, jakiś aas temu 
rozpoczęliśmy pisać scenariusz 10 - odcinkowego serialu dla 
TV pt."Dycha" - rzea o wielodzietnej rodzinie, która próbuje 
uniknąć rozdzielenia. -opowiada Sosnowski. - Jak dotąd 
powstal jedynie pierwszy odcinek cyklu. Niestety brat ma teraz 
mnóstwo pracy i sprawa przycichła, przynajmniej na jakiś 
aas. 
Nie tylko scenariusze filmowe znajdują się w kręgu 
zainteresowań Sławka Sosnowskiego. - Piszę obecnie 
powieść Będzie to thiłłer polityany rozgrywający się w Polsce 
w latach 90.- mówi. - Ale prawdziwą moją pasją jest poezją. 
Obecnie w przygotowaniu do druku znajduje się zbiór wierszy 
słupskiego scenarzysty. 
"Chory na pożar serca", bo tak się ów tomik będzie 
nazywał, ma zawierać wiersze Sosnowskiego napisane od 
1978r. 


;...-.<""","",- ,- ,. , 


., ,'-
 


,,_.._l 


Życie to nie film 
Ze szczegółami (tymi pikantniejszymi też) opowiada kulisy 
powstama filmu. - Największe problemy były z samym 
rozpoaęciem realizacji" Ostatniego Promu ': scenariusz byl, 
przecież niepoprawnypolityanie. - opowiada. - Zgoda zbiegła 
się z poaątkiem rozmów przy Okrągłym Stole. Budżet filmu 
jak na owe czasy był bardzo pokaźny, wynosił przeszło 400 
mln zl, a i tak został przekroaony o ponad 50 mln zl 
Umożliwiło to obsadzenie w głównych rolach wybitnych 
polskich aktorów z K. Kolbergerem, L Niemczykiem, D. 
Szegdą, J. Zelnikiem g A. Barcisiem na czele. W 
kulminacyjnej scenie filmu wzięło udział przeszło 30 
kaskaderów. - Reżyser W Krzystek namówił mnie bym i ja 
wziął udział w jednej ze scen, óy w ten sposób utrwalić 
wzorem A. Hitchcoka swoją obecność na planie. - wspomina 
Sosnowski. - Tak też się stało, moja twarz znalazła się w 
kadrze przez te kilka sekund Później z niewiadomych 
względów realizację filmu wstrzymano. - Nie zastanawiałem 
się długo - był rok 89, otwierano wlaśnie granice - postarałem 
się o wizę wjazdową do Niemiec i wyjechalem ze szczytnym 
planem zdawania egzaminów do elitamej monachiskiej 
szkoty filmowej. - mówi Sławek. - Wielkie plany skońayły się 
na udziale w kampanii reklamowej kawy Tchibo. Zamiary 
pokrzyżował mi "upadek " muru berlińskiego. Mogłem 
pakować manatki i wracać do wolnejjuż Polski. 


I
 


""'"' 
.ti!' 


- 


i ,. 


.... 


1,1 


.:.. 


Retrospekcja, czyli powrót do młodości 
- Sympatyany, inteligentny, przystojny, podkochiwałam 
się w nim, zresztą jak wiele dziewaąt w tamtych aasach. - Zresztą to niejedyny wkład Sławka w walkę przeciwko 
niemal z zachwytem mówi atrakcyjna kobieta w średnim komunistycznemu reżimowi. W 1978r. za kolportaż (tzw. 
wieku. Gdzieś głęboko w oku dostrzegam tą łezkę zrzutkO "antypaństwovvych" ulotek, odebrano mu prawo do 
wspomnień. a może tylko mi się tak vvydaje. W podobnych paszportu. Na zakończenie Stawek opowiedział mi incydent 
tonie wyraża się o Sławku Sosnowskim - swoim koledze z jaki vvydarzył się podczas jednej manifestacji, w której brał 
liceum - matka mojego kolegi. Podejrzewam zresztą, że nie . udział. - Najbardziej z tamtych aasów utkwiła mi w pamięci 
tylko one dwie. demonstracja z 82r., gdy zatarasowały nam drogę odziały 
Jest przełom lat 60. i 70. - czas kontestacji i buntu. Ełitame ZOMO (przyp. ZmototyZowane Odziały Milicji Obywatelskiej). 
słupskie łiceum. a w nim "cudowne dzieci" z rocznika 1953. Ruszyłem w ich stronę niosąc w bochen chleba w geście 
Wśród nich przyszły minister zdrowia. obok nieznający jeszcze pojednania. - opowiada z rozbawieniem Sławek Sosnowski. - 
swego przeznaczenia dzisiejszy magnat plastików, dalej Zresztą skarcony zostałem za to i parę innych jeszae 
dyrektor amerykańskiego vvydawnictwa i jeszcze paru innych i przewinień w tamtym okresie wielokrotnie. 
znanych. Nie oni jednak są w centrum uwagi i zaint
 Później były już wspomniane studia na łódzkiej Szkole 
resowania. W szkole i poza nią bryluje i budzi podziw kto . Filmowej. Na pytanie czemu tak naprawdę nigdy nie pracował 
inny... - Miałem chyba 17 lat gdy zaQ'ąłem pisać teksty w wyuczonym zawodzie scenarzysty - odpowiada: - Kiedyś o 
piosenek dla słupskiego zespołu 5T43, wteoY to było coś. - to samo zapytała się mnie żona. Powiedziałem: daj mi 
mówi smakując pianę z kolejnego już piwa Sławek pieniądze, pojadę do Warszawy, spotkam się z tym i z 
Sosnowski. - To mi otworzyło drzwi, do środowiska ówaesnej tamtym... Czemu tego nie zrobił? Wie tylko on sam. 
słupskiej tzw. bohemyartystyQ'nej. Wiele się wtedy mówiło o 
organizowanych przez niego domowych prywatkach, na 
których sluchano przywożonych z zagranicy lub kupowanych 
w Gdyni od marynarzy płyt: Zeppelinów, Doorsów, rz:.J 
Beatlesów. -Miałem też taką unikatową płytę Janis Japlin, 
która co ciekawe była w kolorze białym. - wspomina 
Sosnowski z widocznym sentymentem. Wielu oddało by w 
tamtym czasie bardzo wiele, by tylko znaleźć się na 
organizowanych przez Sławka imprezach. 
Rodzice Sławka należeli do ówczesnej słupskiej elity. 
Ojciec był swego czasu starostą słupskim i wykladowcą 
historii, matka zaś zajmowała się ekonomią. 
Po ukończeniu liceum Sosnowski wybrał jednak swoją 
drogę. Rozpoczął studia historii sztuki na Uniwersytecie w 
Poznaniu. Przygoda ta trwała blisko dwa lata. Wrócił do 
Słupska z postanowieniem zostania naugcielem. Na WSP w 
przeciągu kolejnych dwóch lat wybito mu ten pomysł 
skutecznie z głrJNy. - Mniej więcej w tym czasie związałem się 
z Teatrem Rondo. - wspomina. Został instruktorem 
teatralnym. - Moim największym sukcesem w tej dziedzinie 
była organizacja w 1984r. Słupskiego Tygodnia Teatralnego, 
na któryzaprosiłem najlepsze teatry opozycyjne zcałej Polski.- 
mówi Sławek Sosnowski. - Nawet milicjanci przychodzili 
wteoY do mnie z prośbą o załatwienie biletu na sztukę 
Mrożka. 


Sławek Sosnowski 


's -Ol rom , 
(lIN wf(,"". "',ł<..H
 tiUJJ.L ,'''''.,.._.....".,.IJ 
=::.:-;łł.:.:;=.:.f:;:;:::'
:.'::I., ...:=:':IóIt"=v
 
.".......... ....".. .'
ł
........ 


-  
ł 
- U/".. 
l'I , -i4. 
\; ,,\
I. . 


Raz na wozie, raz pod wozem 
Po powrocie do Słupska pomógł mu trochę przypadek, 
trochę umiejętności. Sosnowski znał języki, był wykształcony. - 
Zanim się obejrzałem zostałem rzecznikiem prasowym 
pierwszego solidamościowego prezydenta miasta - Wiesława 
Kurtiaka. - wspomina. "Urzędnicza idylla" nie trwała jednak 
długo. Czemu stracił pracę? - Z własnej winy. Nie chcę o tym 
mówić mimo, że nie jest to żadną tajemnicą. - odpowiada 
drapiąc się jednoznacznie po karku i krzywiąc usta w 
ironianym uśmiechu. 
Później był nowo powstały "Głos Słupski" i "Zbliże- 
nia"(do, któych pisał teatralne recenzje). - Tak rozpoaąłem 
swoją krótk
 ale intensywną dziennikarską przygodę. - dziś 
wspomina. Interesowały go jak sam mówi poważne tematy. - 
Kilka moich reportaży 
ołało sporo szumu w mieście. - 
dodaje. 
Mniej więcej w tym samym czasie w Słupsku tworzono 
pierwszą lokalną telewi
ę - Bm. Potrzebowano fachowców, 
a o takich w Słupsku zawsze było trudno. Sławka przyjęto z 
otwartymi rękoma. - Po niedługim aasie zostałem 
redaktorem naaelnym w TV Bm Myślę, że umożliwił mi to 
dyplom łódzkiej filmówki. - wspomina Sławek Sosnowski. 
Koło fortuny go nie oszczędziło. Najpierw poważny 
wypadek, potem długotrwała rehabilitacja, a dziś renta. 
Pozostały spacery z psem. zbyt często odwiedzana, pijalnia 
piwa ..j. co dalej? 
Ostatni Prom i co dalej? 
Dwa lata temu napisał kontynuację "Ostatniego Promu". 
Scenopis leży w szufladzie i czeka na ekranizację. - Uważam, 
że szanse na jego realizację są znikome. - tłumag Sosnowski. 
- Nakręcenie filmu wymaga olbrzymich pieniędzy, o które dziś 
ciężko nawet słynnym reżyserom. Jeszae kilka lat temu 
robiono w Polsce około 35 filmówrocznie, dziś o połowęmniej 


Skontaktowanie się ze Sławkiem nie było żadnym 
problemem. Mieszka w końcu w centrum miasta i codziennie 
spaceruje główną aleją Słupska w towarzystwie swojego psa - 
Topa. Ja, poszedłem jednak na łatwiznę i od znajomego 
wziąłem jego adres, by któregoś wieczoru zapukać "w 
Sosnowskie" drzwi. Nie pytając o szczegóły wpuścił mnie do 
swojego, właśnie remontowanego mieszkania. Czas mnie 
nagiii, umówiłem się więc na dzień następny, a jako miejsce 
spotkania ustaliliśmy jego ulubioną pijalnie piwa. 
Idąc na rozmowę nie wiele wiedziałem o stawku. Jedynie 
to co słyszałem od ludzi, a ludzie różne rzer:z.; mówią. 
Punktem zaczepienia był więc obejrzany przed laty film. z 
którego w pamięci utkwiła mi tylko ta dramatyczna scena. w 
której przerażeni ludzie skaczą ze statku do lodowatej wody... 
Był szary. zimoV'v)' dzień, godzina 10 rano... 


..... 


Od autora: Jedni gonią za szczęściem, inni wierzą w 
przeznaczenie. Nie nam ich jednak oceniać. Każdy ma swój 
sposób na życie, a przyszlość i tak pozostaje wielkim znakiem 
zapytania. Bylem o tym jeszcze bardziej przekonany 
vvychodząc z zadymionej knajpy, po kilkugodzinnej rozmowie 
ze Sławomirem Sosnowskim. Zresztą było warto. 
tomek woj taś 
(Wiele wątków rozmowy zostało przez autora świadomie 
przemilczane lub nie dopisane. Z różnych przyczyn.) 
Noc była zła. Wszystko bolało. 
A we mnie zostal tylko gniew. Bo tylko 
tyle mi zostało. T eleton głuchy 
i głupi śmiech 
Ale mam żądlo, które kłuje. 
em to, o czym nie wie 
nikt Więc lepiej pozarrrkać gęby. 
Mogę wypuścić z ula pszaoly. Niech 
pozbierają słodki miód. Więc 
proście Boga, bym umarl spokojnie. Bo 
przez pomyłkę wypuszaę trutnie. 
A wteoY będzie gorzki miód. 


.... 


Ten Pierwszy...Rejs 
-Napisanie scenariusza zajęło mi jakieś l. miesiące- mówi 
Sławek popijając z wolna piwo. - był zdaje się 1985r., a ja 
byłem studentem pierwszego roku wydziału scenariuszy - 
łódzkiej Szkoły Filmowej ,iWysPy samotne", znane w świecie 
kina jako "Ostatni Prom" zapewniły Sosnowskiemu nie tylko 
uznar,ie. ale nadaly mu róvynież etykietę studenta wybitnie 
zc'olr.ego. -Przez następrry rok studiów, praktycznie nic nie 
musialem robić - dodaje. Później w trakcie nauki w łódzkiej 
filmÓNce napisał jeszcze pięć scenariuszy. Brał też udział jako 
praktykant w realizowanej przez K. Kieślowskiego 8 części 
Dekalogu. Mało tego, wystąpił nawet jako aktor w tym filmie, 


Sławomir Sosnowski, dnia 13 grudnia 
2002r. 


H lo" l, l. A M A . II I K I. A M A . II F K L II M II . H E K L A M II . REK L II M A . REK L II M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . R E. K L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A . REK L A M A 


I , A - - - . - - I 
SZKOŁA ZEGLARSKA AD KONI S 
Słupsk. ul. Lutosławskiego 1 
Tel. (059) 858-31-36. 84-14-993 
Pragniesz samodzielnie prowadzić 
jacht żaglowy? 
Zapraszamy na szkolenia żeglarskie 
www.jachty.org e-mail: biuro@jachty.org 


MEBL@ - MEBLOBUD 
I [JUl 
 . . D:I 
" ,.. C 
C 


Hurtownia JAJ świeżych 
"Mirek" 


ul. Poznańska 98, 76-200 Slupsk 
lel./lax: (O-59) 842 73 14 
e-mail: MEBLOBUDsc@poczta.onet.pl 
W ofercie: 
.slaly .garderoby .Iabudowy wn,k 
.meble na wymiar .kuchenne 
-biurowe .regały i lady sklepowe 
.pokoiowe 
" .okucia meblowe 
.okucia do okien i drlwi 
.systemy rurowe 'lS\2S0 
320 
500 
Zapraszam,1 
poniedzialek - piątek- 8.00-17.00 
sobota-8.00-14.00 


Oferuje świeże jaja 

..at."f.. w kilku przedziałach wagowych: 

- . jaja małe 
. jaja średnie 
. jaja duże 
eny do uzgodnienia 
Na terenie miasta dowóz gratis 
Słupsk, ul. M. C. Skłodowskiej 3 
tel. (059) 842 82 42, kom. O 691 38 02 91 
Zapraszamy: 
-w. - p . 7.00-16.00, sob. 7.00-14.00 


\f. HROBRY 
KREDYTY 
GOTÓWKOWE 


= 
PrlJ' Płacu Dąbrowskiego HI Słupsku 
ITIElliIill7 
 lliNfJm 
(T,0 
 
if 
' I)gm 

 
 

r:JliftillfuiGfl
 

 Q@)GB.ffi@) 


... 


\'" 


" 


- 


Slupsk, ul. Tuwima 23 a 
(pok. 16) tel. 848 28 29
		

/Image008.djvu

			[;) MOJE'-MIASTO 
NOWOCZESNA OPIEKA MEDYCZNA 


NOWOŚCI Z KLINIKI SALUS 


Klinika SALUS dziewięćdziesiąt pięć procent oferowanych uslug medycznych świadczy w 
ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Fakt bycia placówką "niepubliczną" 
skutkuje przede wszystkim wyższymi wymaganiami pacjentów wobec kliniki i jakości 
oferowanych uslug. 


- 


Pacjent wybierający przychodnię lub szpital 
SAlUS z założenia jest bardziej wymagający i 
więcej oczekuje. Wymusza to na klinice 
potrzebę intensywniejszych działań. większych 
starań i stałego dążenia do jak najwyższej 
jakości usług. 
Jednym z podstawowych elementów "do- 
brej" obsługi jest jej kompleksowość. Dzięki 
zgromadzeniu w jednym obiekcie 16 poradni, 3 
pracowni, 2 laboratoriów i szpitala Klinika 
SALUS stała się jedną z niewielu palcówek, 
gdzie w jednym miejscu można skorzystać z tak 
wielu konsultacji specjalistycznych. Do te- 
gorocznych "nowości" kliniki należą poradnie: 
Ortodontyczna, logopedyczna i Neonato- 
logiczna. Poradnia Ortodontyczna i logopedycz- 
na działają w Centrum Diagnostyczno-Spe- 
cjalistycznym przy ul. Zielonej 8, zaś Poradnia 
Neonatologiczna ze względu na swoją specyfikę 
umiejscowiona jest przy Poradni Pediatrycznej, 
przy ul. Młyńskiej 1a. 
Poradnia Neonatologiczna działa' w ramach 
kontraktu z NFZ i zapewnia pełną specja- 
listyczną opiekę nad noworodkami. Z usług 
poradni mogą korzystać mali pacjenci ubez- 
pieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia. Nad 
zdrowiem noworodków czuwa znakomity, 


- 


doświadczony specjalista pediatra i neonatolog 
Pani Józefa Król. 
Poradnia logopedyczna. zlokalizowana przy 
ul. Zielonej 8 zapewnia konsultacje 
w ramach kontraktu z NFZ, czyli bezpłatne. jak 
również prywatne wizyty. Zakres świadczeń 
poradni obejmuje leczenie afazji, jąkania i 
innych wad wymowy zarówno u dzieci, jak i 
dorosłych. Konsultacji udziela doświadczony 
specjalista Pani Krystyna Mazurkiewicz, spe- 
cjalista logopeda-afazjolog z wieloletnim sta- 
żem. 
Poradnią nowoczesną, oferującą leczenie 
według najnowszych standardów, ale nie objętą 
kontraktem z NFZ jest poradnia Ortodontyczna. 
W ramach prywatnych konsultacji zapewniamy 
pełen zakres leczenia wad zgryzu aparatami 
stałymi i ruchomymi, leczenie skojarzone i 
profilaktykę ortodontyczną. 


Szczególowych informacji na temat poradni 
udzielamy w naszych placówkach przy ul. 
Zielonej 8, tel. 840 1940 i Mlyńskiej 1 a, tel. 840 
2606. 
CERTYFIKAT ISO 9001:2000 


BIURO OGŁOSZEŃ ADACH 
76-200 Słupsk 


wszystkie gazety w Polsce 
telegazeta TVP i Polsat 
Głos Pomorza, Głos Słupski, Moje Miasto 


Zapraszamy od pono do pt. w godz. 9.00-16.00 


al. Sienkiewicza 4 
teJ./fax 059/842 71 35 
e-mail: boadach@wp.pl 


#- 


SZKOŁY POLICEALNE 
REKRUTACJA ZIMOWA  


£\.łI'"C
.,l1csc 
SAnl.l I-uropcj'ika  ADMINISTRACJA I PRAWO 
UNII EUROPEJSKIEJ 
. Dyplom technika 

 Praktyki zawodowe 


2 lata 


- 


Zaswiadczenia 
WI(U/ZUS 


· Szkoła 
Turystyki 2 lata 

 TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 

 Specjalizacje: pilot wycieczek 
organizator czasu wolnego 
· Członek Polskiej Izby Turystyki 


SZKOŁA 
BANKOWOŚCI 
I FINANSÓW 


· TECHNIK RACHUNKOWOSCI 
. Specjalizacje: podatki 
księgowość komputerowa 
· Zajęcia przy komputerach 


2 lata 


L www.teb.pl 
Zamów bezpłatny informator 

 Towarzystwo Edukacji Bankowej 
Słupsk, ul. A. Grottgera 13 
tel. (59) 843 92 06, 
mail: slupsk@teb.pl 
BUDYNEK IV LO 


.... 


- 


I MOWY 


MODUŁ' 
 
I 


II. 
!J 
u J
:.-;j J;..,r- 
r ff "'il 
" 1 11 I' ..J 
:J :J ---.... 
b,C «\ 
.,.. 
. 
,
c«\ 


j 
TEL. ()598 400 112 1  


po4l!,!na,em 
. 


. 


.  
Fenkul wioski, czyli koper 
wioski 


Jest to roślina zielna, w zasadzie dwuletnia. 
czasem bylina. zaliczana do rodziny Bal- 
daszkowatych, występująca dziko w strefie 
śródziemnomorskiej, uprawiana od wieków w 
różnych krajach świata. W Polsce jest hodowana 
głównie na obszarze województw południo- 
wych, zachodnich i środkowych. Istnieje kilka 
odmian kopru włoskiego, różniących się za- 
równo wyglądem owoców. jak i ich składem 
chemicżnym oraz smakiem. Są wykorzystywane 
głównie w lecznictwie, czasem jako przyprawa 
do niektórych gatunków chleba, ciast. warzyw. 
sałatek, marynat. a nawet likierów. Są również 
odmiany spożywane na surowo jako sałata, lub 
po ugotowaniu jako jarzyna. 
Koper włoski wydaje w pierwszym roku 
różyczkę liści 3 - krotniepierzastych o wycinkach 
nitkowatych, a w następnym łodygę nagą, obłą. 
rozgałęzioną, do 1 m wysoką. Pochwy liściowe 
ma rozdęte. Kwiaty żółte w baldachach złożone. 
Owoc podłużniejajowy, do 7mm długi. 
Koper włoski można łatwo uprawiać w 
ogródkach przydomowych jak i działkach. 
Wymagania ma podobne do większości roślin 
uprawnych. Zimuje zwykle dobrze, a tylko w 
mroźne bezśnieżne zimy może wymarzać. 
Surowiec. Do celów leczniczych zbiera się w 
końcu lata dojrzałe baldachy, pojawiające się 
dopiero w drugim roku po wysianiu, suszy w 
miejscach przewiewnych w temp. poniżej 35st. 
C. następnie omłaca i odsiewa owoce. Su- 
rowcem są dojrzałe owoce kopru włoskiego, 
zawierające zgodnie z normą co najmniej 
3%0lejku eterycznego. Przechowywać je należy 
w miejscach suchych w blaszankach lub słoikach 
szczelnie zamkniętych. 
Działanie. Owoc kopru włoskiego pobudza 
wydzielanie soku żołądkowego, zmniejsza na- 
pięcie mięśni gładkich przewodu pokarmowe- 
go, a jednocześnie wzmaga ruchy perystal- 
tyczne jelit, ułatwiając odejście gazów. Łagodzi 
lub znosi ból wywołany wzdęciem i przywraca 
prawidłowy przebieg procesów trawiennych, 
zwłaszcza u dzieci i osób starszych. Ma typowe 
własności wiatropędne. Wykazuje ponadto 
nieznaczne działanie moczopędne oraz rozkur- 
czowe na macicę. 
Koper pobudza również wydzielanie śluzu w 
górnej części dróg oddechowych, zwłaszcza w 
gardle, krtani i tchawicy oraz przywraca pra- 
widłowy ruch nabłonka rzęskowego, ułatwiając 


odkrztuszanie. Należy również wspomnieć o 
słabym działaniu mlekopędnym owoców 
kopru, wykorzystywanym niekiedy przez 
karmiące matki oraz o nieznacznych 
właściwościach uspokajających tak owoców. 
jak i olejku koprowego. 
Olejek eteryczny z kopru stosowany 
zewnętrznie działa bakteriobójczo oraz prze- 
ciwpasożytniczo na świerzbowce i wszy. 
Działanie niepożądane. Większe dawki 
olejku koprowego podane doustnie wywołu- 
ją odurzenie. drgawki kloniczne, podra- 
żnienie błon śluzowych żołądka i jelit oraz 
przekrwienie mózgu i płuc. 
Zastosowanie. Przetwory z owoców kopru 
włoskiego stosuje się w mało nasilonych 
zaburzeniach trawiennych, zwłaszcza bólach 
brzucha, wzdęciach, rozszerzaniu okrężnicy 
przez gazy, nieregularnym wypróżnianiu, 
zaparcia na tle spastycznym jelit, odbijaniu i 
braku apetytu. 
Nie mniej często stosuje się owoce kopru 
włoskiego jako lek wykrztuśny, zwykle w 
połączeniu z innymi surowcami o podobnym 
działaniu. Żucie owoców jest pomocne w 
grypie, zapaleniu jamy ustnej i w aftach. 
Jako środek mlekopędny zaleca się owoce 
kopru włoskiego matkom karmiącym, prze- 
strzegając jednak, że olejek przychodzi do 
mleka i działa na niemowlęta wiatropędnie. 
Przetwory. Owoce kopru z miodem: 1/3 - 
1/2 łyżeczki dokładnie rozdrobnionych owo- 
ców kopru włoskiego rozetrzeć z łyżką miodu, 
syropu lub powideł. Podawać doustnie 2-3 ra- 
zy dziennie po jedzeniu dzieciom i młodzieży 
jako środek wiatropędny. a kobietom kar- 
miącym - jako lek mlekopędny. Również jako 
lek rozkurczowy w bolesnym mie- 
siączkowaniu. 
liola przeciw wzdęciom: zmieszać równe 
ilości potłuczonych owoców kopru wło- 
skiego, liści melisy, rozdrobnionych korzeni 
arcydzięgła, korzeni goryczki i kłączy tata- 
raku. Zalać 1 łyżeczkę ziół 1 szklanką wrzącej 
wody i gotować 2-3 min pod przykryciem. 
Odstawić na 10 min i przecedzić. Pić po 1/3 
szklanki 3 razy dziennie na 30 min przed 
posiłkiem. 
przygotował pracownik Apteki - 
Monika Kozłowska 


ELEKTROSERWIS 
.. rzeniesiony z ul. Wiejskiej-- 
" 
 
, I .f, W
. Oral'sprzedaż elekłronarzędzi I 
. · at%, ul. Bałtycka 9 
Przy okazaniu tel. (059) 840 31 23 
czynne 8-17 pon-pt, 8-14 sobota 
, 

 U 
. 
I:KADAi 

 


· PCV - nojnowsze systemy 
wielokolorowych profili 
okiennych 
· ALU - ciepłe i zimne 
· DREWNIANE klejone - mohoń 
i sosno 
· ROLETY - zewnętrzne 
PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SI
 
ŻE DOBRE NIE MUSI BYĆ DROGIE 


t:t. 


SŁUPSK 
ul. Plac Dąbrowskiego 6 
tel. (059) 8 400 310 


ALI{@ 


PRODUCENT ŻALUZJI OKIENNYCH ORAZ ROLET TKANINOWYCH I 
Slupsk, ul. Tuwima 23 tel. 84 20600, fax 8420599 
www.alko.slupsk.pl.biuro@alko.slupsk.pl 


NAJ SKUTECZNIEJSZA SZKOŁA JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO 
W SŁUPSKU  - -
 
: 
SJlHem zabudowy wnęk 


· szafy wnękowe 
· garderoby 
· zabudowy wnęk 
· meble biurowe itp. 
SPRZEDAŻ 
HURT. I DETALICZNA 
DRZWI PRZESUWNYCH, 
SKLADANYCH 
I SKOŚNYCH ZNAJBOGATSZĄ 
KOLO RYSlYKĄ WYPEłNIEŃ 
!I 


cAl lA N 


METHOD 


'J, '. 


J) 


x 


s . bciej 
skutecz!1 ie j 
weselej 


QlłA'f''''' 


UODZ1l\.). 


· DośwIadczona kadra torón z USA, 
AnglIi i PollOlki. 
· Imprezy integ1 1
 "f,n!, light" 
· Metoda Callana:J'
$t ogpoWltidzld.1 .a 
dla wszystkich, mezależnie od wIeku, celu 
nauki i indywidu' 'ch zdolności. 
Każdy jest W stan ną-uczyć sięJCrrzyka 
angielskiego do pOziomu FC 


· 4. 


SłUPSK 
ul. Plac Dąbrowskiego 6 
tel. (059) 8 400 310 


Słupsk, ul. Kilińskiego 31 
(w Centrum za Rzeką) 
tel. (059) 842 21 90, 604 430 551 
www.FastWay:cofn.pl
		

/Image009.djvu

			Z kan hlis
orlhl 


. 


I 


. 


. 


I 


MOJE.MIASTO 9 


. 


Dwa porozumienia zawarte między hitlerowskimi Niemcami i Rosją Sowiecką, a mianowicie tzw. pakt Ribbentrop-Molotow z 23 sierpnia oraz traktat o granicy i przyjaźni z 28 września 1939 roku poprzedziły deportacje ludności 
polskiej z terenów Polski wschodniej zagrabionych przez bolszewików. Podstawą formalną owych akcji byl tajny rozkaz NKWD nr 001223 z 11 października 1939 roku podpisany przez zastępcę ludowego komisarza 
bezpieaeństwa Związku Sowieckiego pik Iwana Sierowa. 


W swoich wspomnieniach opublikowanych w Londynie w 
1986 roku prezydent RP na Uchodźstwie Edward Raczyński 
tak pisał: 
"Bliższe przyjrzenie się postępowaniu zaborczych 
sąsiadów pozwala nie tylko odgadnąć. aż nadto widoczne ich 
zamysły, ale także ocenić ich metody. Tak wrześniowy napad 
na Polskę, 
ózka milionów naszych rodaków do 
zabójczych obozów pracy niewolnicze t wymordowanie 
jeńców wojennych i innych naszych obywateli więzionych w 
Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, zdradzieckie po- 
stępowanie wobec Powstania Waf.5Zawskiego i zdradzieckie, 
oszukańcze schwytanie szesnastu przywódców narodowych 
pod po-zorem odwiezienia ich na naradę z Rządem Polskim w 
Londynie - to ltVSZ}'stko to nie odosobnione wybtyki Stalina 
lecz ogniwa bandyckiej strategii. Celem jej by/o, przez 
wytępienie polskiej inteligencji - przerobienie Polaków na 
ludzi podobnych do rzesz sowieckich. Strategia byłą błędna i 
efekt odwrotny od zamierzonego, ale krzywda V1'fZądzona 
Polsce - ogromna ". 
Cały tragizm i okrutny los niszczonego narodu polskiego 
oddaje relacja pani Zofii Ziółkowskiej z domu Jakubowskiej 
członka Związku Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty w 
Słupsku. 
Druga wojna światowa wywołana przez Niemców, 
rozpoczęta 1 września 1939 roku, byla całkiem inna niż te. o 
których uczylam się na lekcjach historii oraz znałam z 
opowieści ojca i jego przyjaciół. W tej wojnie ginęli nie tylko 
żołnierze - ginęły dzieci, kobiety i starcy. 
17 września Sowieci wkroczyli do Polski. Zaczęli od 
wywózki Polaków na Sybir. Najpierw wywieźli osadników 
wojsk *". " 


''ł.
--

 
. 


.  ..-1 


;'4t\'Ii.""". 


-
 

,p 
"\. 


,
 


, 


4" }.  
.4t"'" 


-:i 
V 


klasy, powoli 
dochodziła do 
mnie ta radosna 
wiadomość, 
dopiero po jakimś 
czasie podzieliłam 
się nią z 
koleżankami i 
nauczycielką. 
szalałam z radości. 
Nie moglam 
się doczekać jak 
przyjadą po- 
ciągiem i sama wy- 
ruszyłam w drogę 
by ich powitać. Po 
drodze poprosiłam 
napotkanego woźnicę. który wiózł duże bale drewna, by mnie 
podwiózł. Gdy powiedziałam mu gdzie i po co jadę, zawiózł 
mnie, aż na miejsce. mimo że nie było mu po drodze. Wreszcie 
zobaczyłam moją ukochaną mamę. wyglądała na 60 lat choć 
miała zaledwie 39, zobaczyłam mojego brata, teraz dorosłego 
mężczyznę i siostrę - już sześcioletnią dziewczynkę. Wszyscy w 
łachmanach. Jak się okazało przeżyli tylko dzięki wspa- 
niałomyślnośd państwa Kozaków, którzy dali im pieniądze na 
kupno kozy. Mleko kozie uratowało im życie. 
Po miesiącu oczekiwania, specjalnym transportem 
wyjechaliśmy z Chełma na "Ziemie Odzyskane". W lipcu 1945 
roku byliśmy już w Słupsku. Osiedliliśmy się w Widzinie na 
gospodarstwie rolnym. Od 1946 roku uczęszczałam do 
Liceum Handlowego w Słupsku. a potem pracowałam w 
Urzędzie Miejskim. 
Wiele tygodni zajęło nam opowiadanie o tym co 
przeżyliśmy. Moja mama powiedziała wtedy do mnie: "Ja 
bjłam tylko glodna, ale nikt do mnie nie strzelał, nie spada
 
na mnie bomby, ale ty - przeżylaś piekło". 
Powiedziałam wtedy mamusi zapamiętany jeszcze z 
partyzantki krótki wierszyk, przeczytany w jednej z tajnych 
gazetek. które roznosiłam w Bielinie: 
Czy przyjdzie nam zginąć wśród boju, 
Czy w tajgach Syberii nam zgnić. 
Z trudu naszego i znoju 
Polska powstanie by żyć 


........ 


, 


\ 


.. 


Zofia Ziółkowska - zdjęcie z 1939 roku. 


..... 


""" 


Relację pani ppor. rez. Zofii Ziółkowskiej spisał 
MS.  ....:, 


.;, 1t. 
.".'.. . 


f", \
 


,;. 


ł' 


" 


.
,,'  . ";.
'<" t ,.. ,  :.. 


jd'''''.  ".. :. 
. . 
- " 

 ... -.... . ,,: ,- 


.
 . 


,..........." 


.. 


,
'
,:..,.t 
.

 


.
 . 
_' .' · j.! ';:
it
f 
>J:"", ,<.,,
.,...;,, 
_
 7C

"" 'II!,..)r ....:«.. 
Żołnierz z dywizyjnej kompanii łączności (3 od lewej Z. Ziółkowska). 


..
 


. 


.. 


. 


....... 
łi 
ł I 

 


... 
y
.ę,
9 
f1-
 

6 
I e;. ',." '" ""'''01 
(' /H I 
łll 
nie chcesz .. całym-,-: 
 przed 
przyjdź do rias li! oferujemy ci bardzo ciekawą pracę, - Moje Miasto, ul. Woj. Polskiego 46-47, 76-200 Słups
		

/Image010.djvu

			(ID MOJE.MIASTO 
 
Kolumnę opracowała t 
 l t +- B A N K 
Agencja Informa('fjna . n.. Lo.,. 


WIADOMOŚCI 


mBank zmienia oprocentowanie! 
Z dniem 1 lutego oprocentowanie kredytów hi- 
poteanych mPlanu, udzielanych w PLN, zostało 
obniżone i wynosi od 5,35 do 9.20 proc. Jedno- 
aeśnie, oprocentowanie pożyczek indeksowa- 
nych kursem CHF uległo podwyższeniu o 0,3 
punkty procentowe i kształtuje się na poziomie 
od 4,20 do 5,90 proc. 
Przypomnijmy, że mPlan hipoteczny należy do gru- 
py produktów nazywanych Planami Rnansowymi. 
Jest to IcDtegoria najnowocześniejszych produktów 
bankowych w Polsce, mPlan hipoteany zawiera 
w sobie zalety dostępności środków kredytowych 
i depozytowych, połąCZD.'lych mechanizmem po- 
wodują
 zmniejszenie obciążeń odsetkowych 
kredytu. mPlAN hipoteany skierowany jest do 
wszystkich Klientów. którzy chcą realizować swoje 
potneby mieszlcDniowe i budowlane. bądź potrze- 
bują pożyczki na inny, dowolny cel. 


- 


mBank po raz kolejny nagrodzony 
mBank detaliczne ramię BRE Banku, otrzymał Go- 
dło Promocyjne w konkursie "Bank Przyjazny dla 
Przedsiębiorców", 
Organizatorzy konkursu uzasadniając przyznanie 
tytułu wskazali, że jest to dowód aktywnej działal- 
nośd mBanku na rzecz ułatwiania małym i śred- 
nim firmom dostępu do atrakcyjnej oferty produk- 
towej. 
Celem konkursu "Bank Przyjazny dla Przedsiębior- 
ców" jest popularyzacja najwyższych standardów 
współpracy banków z ma
mi i średnimi przedsię- 
biorstwami (MSP) oraz promowanie aktywnośri, 
dzięki której efektywność działalnośd bankowej 
służy wzmo01ieniu kondygi sektora MSP w gospo- 
darce polski
. 
- Wszędzie tam gdzie sięga coraz gęstsza sieć In- 
ternetu, jesteśmy i my, wspomagając działalność 
naszych Klientów, dla których nie istnieją bariery 
stref czasowych, dni wolnych od pracy 
 świąt, 
utrudniające i krępujące przedsiębiorae dzia1ania. 
Bank wirtualny umożliwia Klientom dostęp do ra- 
munku w sposób szybki, wygodny i tani. W przy- 
padku przedsiębiorców Internet to już coś więcej 
niż t)'Iko kana\ przekazywania informacji, to meto- 
da pracy oraz narzędzie wspomagające zarządza- 
nie -n1Tl\ą, Dziękuję wszysfum przedsiębiOIcom za 
zaufanie. jakim obdarzyli mBank - powiedział Piotr 
Gawron - Dyrektor Departamentu Bankowości 
Elektronicznej BRE Banku SĄ odpowiedzialny za 
mBanku, odbierając nagrodę. 
Przedsiębiorcy otworzyli już ponad 60 tys. rachun- 
ków. na których zdeponowali 150 mln zł. Poprzez 
utrzymanie obernego tempa pozyskiwania Klien- 
tów biznesowych, możliwe jest przekroczenie 90 
tys. rachunków do końca br. 
Źródło: Expander, inf. własne 


.--  


w 


TWOIM 


KOMPUTERZE 


Bezsprzeanie najszybszy i najwygodniej- 
szy sposób zarządzania pieniędzmi firmy 
to możliwość monitoringu i wykonywania 
operacji za pośrednidwem internetu. 
Dzięki bankowi wirtualnemu mamy może 
liwość maanie szybszego reagowania niż 
nasza tradycyjna konkurencJa. 


Bank wirtualny umożliwia dostęp do 
rachunku w sposób szybki, wygodny i ta- 
ni. Przestają mieć znaczenie bariery stref 
czasowych, dni wolnych od pracy czy 
świąt, utrudniające i krępujące przedsię- 
biorcze działania. 
Biorąc pod uwagę opłaty związane 
z korzystaniem z rachunku zauważymy, 
1£ banki tradycyjne oferujące dostęp do 
swoich rachunków przez internet dają 
przedsiębiorcom o wiele mniej korzystne 
warunki finansowe w porównaniu 
z mBankiem i jego mBiznes Kontem Nie 
ma tu bowiem żadnej opłaty za jego 
otwarcie i prowadzenie. Bank nie wyrna- 


[m!I 
2(3)/2004 


Bank przyjazny dla przedsiębiorcy 


ga ani salda minimalnego, ani stałych 
wpłat. Posiadacz rachunku nie płaci też 
prowizji za przelewy do ZUS i urzędu 
skarbowego zlecone przez internet. rrans- 
fery do innych banków obciążone są jedy- 
nie l-złotową prowizją (niezależnie od 
kwoty operacji). Dodatkowym atutem ra- 
chunku jest oprocentowanie, które obec- 
nie wynosi 3 proc. 
Popularność mBimes Konta wzrasta 
z dnia na dzień. Przedsiębiorcy otworzyli 
już ponad 60 tys. kont, a wartość zdepono- 
wanych przez nich środków przekroczyła 
150 mln złotych. Ambicją mBanku jest jed- 
nak to, aby z banku depozytowego stać się 
instytucją finansową w pe1nym tego słowa 
znaczeniu, To skłoniło bank do rozszerze- 
nia oferty dla mil 
 m. m :::I m' 
 m" m :::1ft> 
 m. :::I 
:::I "< "< "< m' 
.E:!.. 3 3 3 3 3 3 
Bank Handlowy Inter Konto O 60 6 3.5 2.5 6 3.5 2.5 6 3.5 2.5 O 
Bank Millennium Partner, Rachunek Biznes O 45 6 5 1.8 6 5 1.8 6 5 1.8 O 
BOŚ Pakiet Jantar O .28 4 brak 2 4 brak 2 4 brak 2 O 
Bank Zachodni WBK TaryfaStandardowa 30 30 5 2 2 5 2 2 5 2 2 O 
Bank Zachodni WBK Taryfa Srebrna 30 60 5 0,80-2 0,80-2 5 0,80-2 0,80-2 5 0,80-2 0,80-2 O 
BPH PBK Harmonium O 39.95 4 2 2 4 2 2 4 2 2 O 
Deutche Bank 24 rachunek bieżący 20 35 4 3 O 4 3 O 4 2 1.5 O 
Fortis Bank Rachunek firmowy 50 50 3 brak 2 4.5 brak 3 3 0.5 3 O 
Górnośląski Bank Rachunek Moja Firma 
Gospodaray O 20 3 brak 28 3 brak .2.8 
 brak 2.8 O 
ING Bank Śląski Konto Zysk Taryfa 1 25 15 6 4.3 4.3 6 4.3 4.3 6 4.3 4.3 1.2 
ING Bank Śląski Konto Zysk Taryfa 2 25 35 5 2.1 2.1 5 2.1 2.1 5 2.1 2.1 1.2 
Kredyt Bank Ekstrabiznes 20 25 3 O O 3 O O 3 O O O 
Nordea Bank eFirma O 9 4.5 0.6 0.6 4.5 0.6 0.6 4.5 0.6 0.6 O 
średnio w bankach 
tradycyjnych 14.3 32.9 4.4 1.9 1.7 4.5 4.4 1.8 4.4 1.9 1.9 0.2 
mBank mBiznes Konto O O brak 4 O brak 4 O brak 2 1 O  
8- 
R 
tj 

 

 
;g 


mBank wciąż poszerza ofertę o kredyty. 
nowe fundusze i ubezpieczenia 


Nieustanny wzrost potrzeb Klientów to podstawowy element wpływający 
na zmianę strategii instytucji finansowych. Takie tych działających tylko 
w Internecie. Wirtualne banki od dawna słulą swoim Idientom nie tylko do 
przetrzymywania pieniędzy na rachunkach oszaędnościowo-rozliaeni- 
owych. To jUl powalne instytucje finansowe, które starają się dostarayć 
wszystkich dostępnych usług finansowych na rynku. Widać to doskonale na 
przykładzie mBanlw. Dzięki ciągłemu rozwojowi oferty produktowej stara 
się on zaspokajać coraz więcej potrzeb swoich Idientów. 
Z banku depozytowego, którym był na tową, ale także kredytową, inwestycyjną 
początku rnBank, zmienia się on winstytu- oraz ubezpieczeniową. Tegoroczne plany 
cję finansową pierwszego wyboru. Obec- związane są bowiem z rozwojem produk- 
nie z usług internetowego ramienia BRE tów kredytowych - zarówno dla klientów 
korzysta ponad 560 tys. osób (ponad 60 indywidualnych jak i mil 


ków oraz mogą wykonywać wszystkie 
operacje do:;tępne przez kanał interneto- 
wy, a także łączyć się z mLinią bez koniecz- 
ności wybierania numeru. Mogą też, bez 
prowizji, wpłacać i wypłacać gotówkę (wa- 
runkiem jest posłużenie się przy tej trans- 
akcji kartą mBanku). W bankomacie depo- 


... Jii01 lIF::ł 


W mKiosku moina 
bez prowizji i opiat: 
. uzyskać infonnacje o produk- 
tach i usługach w mBanku 
. otworzyć rachunek w mBanku 
. korzystając z bankomatu depo- 
zytowego wpłacić gotówkę do 
mBanku 
. samodzielnie wykonać operacje 
w mBanku przez Internet i tele- 
fon 
. wypładć pieniądze w banko- 
macie sieci Euronet 


- 
 


zytowyrn podczas jednej transakcji można 
wpłacić 30 banknotów o różnych nomina- 
łach. Chcąc wpłacić większą ilość bankno- 
tów należy operację wpłaty gotówki po- 
wtórzyć, wkładając jeszcze raz kartę do 
bankomatu, a następnie banknoty. Gotów- 
ka wpłacona na konto w mBanku przy 
użyciu bankomatu depozytowego mBan- 
ku, umieszczonego w mKiosku, znajdzie 
się na koncie maksymalnie w ciągu dwóch 
dni roboczych. W mKiosku można też uzy- 
skać informacje bezpośrednio od pracow- 
ników mBanku, zarówno dotyczące oferty 
produktowej jak i procesu założenia ra- 
chunkó\v. Przedstawiciele mBanku są b0- 
wiem do dyspozycji Klientów codziennie 
w godzinach otwarcia mKiosku. .
		

/Image011.djvu

			Co, lidzie, kiedy1 
o 


KSIĄŻKA TYGODNIA 
Witkacy po włosku 
W ubiegłym roku włoskie wydawnictwo 
"Pendragon" , mające siedzibę w Bolonii. wydało 
liczącą 142 strony książkę o firmie portretowej 
Stanisława Ignacego Witkiewicza. 
W słowie wstępnym wydawcy piszą, iż książka 
narodziła się z ich zainteresowania firmą portreto- 
wą i jej regulaminem - tekstem jedynym w swoim 
rodzaju. o wybitnych walorach literackich i artys- 
tycznych, a także o niezwykłej aktualności. Waż- 
nym celem wydania publikacji była chęć przybliże- 
nia sylwetki polskiego twórcy - "dokonań artys- 
tycznych i teoretycznych tego geniusza, praktycz- 
nie nieznanego w Italii, z wyjątkiem kilku dziel lite- 
rackich. ". 
Materiał ilustracyjny to 64 barwne reprodukcje 
portretów ze zbiorów Muzeum Pomorza Środko- 
wego w Słupsku. Na stronie redakcyjnej książki 
znajduje się informacja o słupskiej kolekcji i wysta- 
wie stałej. Podanie adresu internetowego oficjalnej 
strony słupskiego muzeum już przyniosło wzrost 
liczby internautów z Italii (do niedawna było ich kil- 
ku, teraz jest już kilkudziesięciu). 
W problematykę życia i twórczości Witkacego 
wprowadza tekst kalendarium. zredagowany w 
podstawie na podstawie opracowania Daniela 
Geroulda (amerykański badacza i tłumacza S.1. 
Witkiewicza) i Heleny Wayne (córki Bronisława 
Malinowskiego, przyjaciela Witkacego). Kolejna 
część to tekst regulamin, z cenami poszczególnych 
typów, uzupełniony rozwiązaniem skrótów nazw 
używek, stosowanych przez artystę w trakcie wy- 
konywania portretów. Autorami tekstów są 
Giovanna Tomassucci (włoska slawistka. 
zajmująca się m.in. Witkacym) i Wojciech Sztaba 
(historyk sztuki. witkacolog)". 
Miło nam poinformować o wkładzie naszej 
placówki w propagowanie osoby S.1. Witkiewicza. 
Wiadomo. że delikatne pastelowe portrety wypo- 
życzamy bardzo rzadko, więc tym cenniejsza jest 
dla nas taka forma popularyzowania wiedzy o Wit- 
kacym poza granicami Polski. 1ródło MP
 
KSIĄŻKA TYGODNIA 
"Władca Pierścieni" 
"Władca pierś- 
cieni" to obecnie po- 
wieść kultowa, czyta- 
ją tę książkę kolejne 
pokolenia i naprawdę 
nieliczne są osoby, 
które nie potr
fią do- 
cenić uroku dzieła 
Tolkiena. Wyimagi- 
nowanyświat-w któ- 
rym elfowie, hobbici, 
krasnoludy i ludzie 
ścierają się z siłami 
ciemności reprezen- 
towanymi przez trole. 
orki i inne złe stwory. 
a także przez ludzi, którzy wy-brali zło - znalazł 
drogę do serc czytelników na ca-łym świecie. 
Uniwersalna opowieść o walce ze złem, osadzona 
w realiach całkowicie wykreowa-nego, ale jakże 
bogato i szczegółowo opisanego świata. 
Niełatwo powiedzieć, na czym polega tajemni- 
ca uroku wywieranego przez Władcę Pierścieni. 
Miał niewątpliwie rację es Lewis, pisząc: liDIa nas. 
żyjących w paskudnym, zmaterializowanym i poz- 
bawionym romantyzmu świecie możliwość po- 
wrotu dzięki tej książce do czasów heroicznych 
przygód, barwnych, przepysznych i wręcz bez- 
wstydnie pięknych opowieści jest czymś niezwykle 
ważnym". Równie istotna jest przyjemność, jaką 
Czytelnik czerpie z odkrywania złożonego. ale lo- 
gicznie skonstruowanego uniwersum tej opowieś- 
ci. Umożliwiają to dołączone do książki mapy oraz 
obszerne dodatki. oprac. Siw rOLKł EN 


Wl,ADC PIl;R
Clb:-Jl' 


.. A
 


, ':, 


. At: 


f, 
 


.
  


! 


KONKURSY 


Rozwiązanie konkursu 
W konkursie lICO to za miejsce?" w nr 2/2004, 
zaprezentowana została fotografia przedstawiają- 
ca nieistniejący już dziś budynek byłych kas na 
dworcu PKS. Zdjęcie wykonane zostało od strony 
pl. Wł. Broniewskiego. Nagrodę główną - kolację 
dla dwóch osób przy świecach w Restauracji;, Sma- 
kosz" w Motelu Przymorze wygrała p. Jolanta 
Sacha z os. Niepodległości. Serdecznie 
gratulujemy! Nagrody pocieszenia - zestawy 
pocztówek, ufundowane przez antykwariat 
"ARTKeller" z Sycewic - otrzymuje: p. Monika 
Sawa la z al. Wojska Polskiego. Zwycięzcom 
gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród do 
siedziby redakcji" MM" . 


PRZEBOJE DVD 
DVD TOP 15 


Oto lista najczęściej wypoży- 
czanych w ostatnim tygodniu fil- 
mów DVD w Wypożyczalni 
"CD Jack" mieszczącej się przy 
ul. Kołłątaja 14, (tel. 
605350505): 
1. Od kołyski aż po grób (sens) 
2. American Pie (kom.) 
3: Wesele (kom.) 
3. Bad Boys 2 (sens.) 
4. Ciemność (hor.) 
5. Łzy słońca (woj.) 
6. Tożsamość (thriller) 
7. Odwet (sens.) 
8. Małolaty u taty (kom.) 
9. Biker Boyz (akcja) 
10. Requiem (sens.) 
11. Rekrut (sens.) 
12. Telefon (thriller) 
13. Gdy zapada zmrok(hor.) 
14. Gorąca laska (kom.) 
15.Teściowie (kom.) 
.rz '. CD Jack 
O NOWOŚĆ NA DVD 
"Formuła" 
Film bardzo mocno utrzyma- 
ny w klimacie "Porachunków" i 
" Przekrętu ", choć trzeba przyz- 
nać względem tamtych mocno 
wygładzony. Mimo to ogląda się 
go prawie z zapartym tchem, 
nieźle się przy tym bawiąc. 
Pierwsze co zauważymy 
przy oglądaniu "Formuły" to 
znacząca ilość" fucków" przypa- 
dających na zdanie. Scenarzysta 
bardzo do serca wziął sobie fakt, 
że tworzeni przez niego bohate- 
rowie to prawdziwi twardziele. 
Na szczęście" fuck" brzmi o nie- 
bo przyjemniej od naszego swoj- 
skiego "kur.." i nie przeszkadza 
nam zupełnie w świetnej zaba- 
wie, jaką zafundowała nam gru- 
pa twórców "Formuły". 
Fabuła filmu z grubsza 
przedstawia się tak: niespełnio- 
ny magister farmacji Elmo 
McElroy(S.L.Jackson) pracuje dla 
niejakiego Jaszczurki(Meat Loaf) 
wytwarzając dla niego narkoty- 
ki. Po wymyśleniu super narkoty- 
ku 'zwanego przez niego 51 st 
State postanawia zabić Jaszczur- 
kę. wyjechać do Anglii i sprzedać 
swoją recepturę tamtejszym 
bossom. Jaszczurka wychodzi 
cało z zamachu i wysyła za EI- 
mem zabójczynię Dakotę. W 
Liverpoolu czeka na chemika Fe- 
lix DeSouza (Carlyle) drobny 
przestępca, marzący tylko o tym 
by iść na piłkarski szlagier: liver- 
pool- Manchester. Potem mamy 
strzelaniny. pościgi itp. General- 
nie film przez cały czas trzyma 
poziom dobrego kina rozrywko- 
wo-sensacyjnego. 
Ocena w skali (1-5) - 3 
przyg. CD JACK  


"1- , .... 
.JACKSON 


Rć.,.." ł' 
CARL YLE 


'.' 


. 


:.H_l'A 11:: 


(  NA£	
			

/Image012.djvu

			m MOJE.MIASTO 
KRZYŻÓWKA z CHOCHLIKIEM 


'- 
c:: 
ta 

 
e 
Q) 
E 

 
c:: 
o 
Q. 

 
 
(I) .! 
::J 
N  


en 


CD 


...... 


co 


II) 


I\) 


(.o) 


-' 


.... 


Ul 


.Ił- 


r- 
i 
en -< 
N 
O) 
 

 
co I :;, 

 :łl 

 
g. 

 2. &. 

- 
:;: ;:Q 8- 


N 
Ul c:: ClI 

 os. 
O) i!5: 
 

 
 
 

 l. 
[]] 
. 
I 


..... 


""  ra' 
c:: 
ta 
rn 
Q) 
[j 

 
Q) 
'S, 
:en 
>- 
E 


..  
.... 
.00:;' 
2"0 
 
C>
I/) 
o- 


I 
 
 
O G) N 
g


 

 K 


:! t
 
 
oN .
 32 
 


  cDl\1 5
 

(/)_I: 

 .c: 


... 
co

"
:s: 

5 ijia 
 
:;,
 1\11\1 

 Zl: 
..... 
N 


lU I 
N CD 
8"8 
 E 
 

 a.
.!!! 
en 


· >.::c 
.
 fij 
 
 
0(1).... 
N 


.. 
l&') 
 I\1gj 


 j.g 
 
en,E 

 


N 
O 


ł
 
:;, . 


\
 1Hł 


N 
... 


.... 


! 
:I 

 


.

 

 E 
 
-I/) 


.6- 
d >..... 
ł.... .o.
 
20- 
C>
 


... 


 
:;,:;, 
,e
 
D.. 


CD 
..... 


mm 

2 
a:
 .& 

 


a. 

d' 


. 


I
 


en 
..... 


co 
..... 


... 


CD 


S
I m 

 .!e'5 
 
 

 

'CI 
N  


..... 
.
 
I:om 
N"O
  

 
 
 

]!
 


'
 f !t5 
 
 

 g- 
o D.. 

t5 


 5 
ZN :E J 


.£ .£ 


 

 ,... B'
.Q 
....!.iij' Q I: m Cti 
:g 
 

 .& li B '0 
cn
 NO 
 O.!2:  
G)CD m 
 
tj:;: '6 

 
 .£ 
CDm ni 
'ffi1g 
 .!!! 
 
z
 (,) ]! m 
L en.o 


Ci) 
a:a 

i 
CI) 


.....:;Q 

.
 
CD 


... 


ił 


Co to za miejsce? 
w naszym nieprzerwanie trwającym konkursie "Co to za miejsce" przedstawiamy kolejną, tym razem 
przedwojenną fotografię pewnego budynku. W rozwiązaniu należy podać ulice. widoczne na zdjęciu. 
Spośród tych wszystkich z Państwa, którzy bezbłędnie zlokalizują przedstawione na zdjęciu miejsce i 
zgłoszą to do nas wylosujemy nagrody: 
- kolację przy świecach dla dwojga ufundowaną przez "Restaurację Smakosza" w Motelu Przymorze, a 
także - zestaw pocztówek przedstawiających stary 
łupsk ufundowanych przez antykwariat ARTKELLER z 
Sycewic. Wszystkich zapraszamy do zabawy. Odpowiedzi można udzielać telefonicznie, listownie. 
mailowo lub osobiście w siedzibie redakcji (dane teleadresowe mogą Państwo znaleźć w stopce 
redakcyjnej, która znajduje się na stronie 2). 
Rozwiązanie zagadki z poprzedniego numeru i listę zwycięzców znajdą Państwo na stronie 11. 


l&') 
.!e 

... ..... 

. "Q C' 
 

 
 "E"
 ... 
'-0 CDI: 
gE E
 .b m ; 
3: ..s.... G) I: m 

"Q 
 
'5 
- CI o- 


oS 
.2.[ 
 
m
 


c!:
 "iD' 
.!e 
 
.- 
 
.5'c

 


... 

 ..... 


"""" 


N 


I 
 Di' 
ł&ł 


... 
N 


i Z 


 
'oC 


ł
r 


w 


fil 
-'r 
j' 
i,< 
ł 
IN I 
W 
n
 
1 
I 
:I.
 
i- 
 


... 
CD l1hnh 
"'\) 
, 1. 
,. I I
ł. I ;ft r I 
J III I I 
,I 
I 'I 
'I .d r II 
.." ,I 
ł ł 
.. 


N 
Ul 


... 


("-.-- .- .--.-- -- --- --_.-.- - .---.. .. .-.- .- - .-.- .- -- --..-- - .---- _.-_.---- - .-. --------_._
 -.. 
IH OR OSKO P , 
; na 30.01-12.02 Wróżka Teresa, tel. (59) 840 36 24: 
I _--1 

 zz. V;

Z. VII 
sprawach domowych zaczniesz 
wreszcie załatwiać ważne sprawy, 
które odkładałeś na później a które dręczą Cię 
od dawna. Zapowiada się spotkanie z byłym 
partnerem co może wywołać trochę za- 
mieszania i niezdrowych emocji. Odezwą Ci się 
przedawnione i przewlekłe dolegliwości zdro- 
wotne, ale możesz oczekiwać wsparcia i 
pomocy od Twojego partnera. Popraw sobie 
nastrój spotykając się z przyjaciółmi przy 
świecach i małej kawie. Pamiętaj, że wszystko 
przemija. 


I 
S(I 
I/) .- 
:;, c 
D..  KOZIOROŻeC 
ZZ. XI I" 19.1 
., *' W dom
 po
awi się osoba prosząca o 
, H, wsparcie fmansowe. W sprawach 
awodowych zaniepokoi Cię przestój. który 
powoduje odczuwalne straty. Niekończące się 
prawy urzędowe jeszcze potrwają jakiś czas. 
usisz przygotować się do ważnej rozmowy i 
astanowić się nad dalszym postępowaniem. 
obre wiadomości związane z dziećmi po- 
rawią Ci humor. Musisz postarać się aby 
okonać wszystkie piętrzące się trudności. 
tedy dopiero możesz spodziewać się zysków. 


... 
NE 
8
 
cc.=  WOONIK 
ZO.I" 1S.I1 
Spodziewaj się przyjazdu mamy lub 
teściowej. co nie zachwyci jednak 
wego partnera. W sprawach zawodowych 
astąpią niespodziewane zmiany w rezultacie 
tórych poczujesz się zagrożony. W uczuciach 
awiedzające Cię poczucie destabilizacji nasili 
ię. co może mieć wpływ na stan Twego 
drowia. Skomplikowane sprawy urzędowe 
rzysporzą Ci nieco kłopotów. staraj się je jak 
ajszybciej i rozsądnie rozwiązać. Wtedy do- 
iero będziesz mógł odpocząć. 


ch (I 
'0. c 
en
 


CD 


RYBY 
19.II" ZO.III 
 ....... r 
" 
. -' 
J 
- -' 
 W domu nieporozumienie z powodu 
błędnej decyzji lub utraty papierów 
artościowych lub spodziewanych korzyści. W 
racy zawodowej niewielka podwyżka nie 
satysfakcjonuje Cię. Poróżnisz się z matką lub 
eściową z powodu jakiś spraw dotyczących 
zieci i metod ich wychowania. Unikaj stresów. 
tóre mogą mieś wpływ na twoje zdrowie 
owiem czekają Cię poważne zadania, których 
ealizacja może zagwarantować Ci stabilizację 
aterialną. 
 I  BARAN 

 Z!.III - Z".IV 
W domu. nadzieja na uregulowanie 
uciążliwych spraw urzędowych, do- 
yczących dzieci lub jakiejś ważnej, prze- 
iągającej się sprawy. W pracy zawodowej 
miany, związane z przypływem większej 
otówki. Brak stabilizacji w uczuciach spo- 
oduje nieporozumienia z partnerem. Wolne 
arany będą dopatrywać się przyczyn swoich 
iepowodzeń i niespełnionych nadziei u par- 
nera, co może doprowadzić do zerwania. Nie 
rać jednak nadziei bowiem Wenus w Twoim 
naku przyniesie Ci niezwykłą szansę - wyko- 
zystaj ją.. 


(sin) 


BYK 
Z!.IV - ZOo V 
Do domu napłynie z dalekiej strony 
wiadomość. ważny wartościowy pa- 
ier lub wsparcie finansowe. Kłopoty finansowe 
pływające niekorzystnie na rodzinną atmo- 
ferę wkrótce się szczęśliwie zakończą. Czeka 
ię radosne spotkanie i rozmowa z czarującym 
artnerem. Nie daj się ponieść emocjom w 
wiązku z czekającymi Cię trudnościami w pracy 
awodowej. Niedługo ucieszy cię korzystne 
akończenie kłopotliwych spraw urzędowych. 
oczuj
sz ulgę i przypływ pozytywnej energii. 


iJ 


BLIŹNIĘTA 
z!. V - z!. VI 


Przestań martwić się brakiem 
oczekiwanych wiadomości - 
krótce nadejdą. Zrób w domu porządek z 
okumentami, bo wkrótce niektóre okażą się 
ardzo potrzebne. W stosunkach służbowych 
taraj się być bardziej rozsądny i powściągliwy 
o możesz stracić autorytet. Poszukujący pracy 
ędą musieli jeszcze trochę poczekać. W 
prawach uczuciowych pojawi się dylemat 
wiązany z wyborem partnera. Postaraj się 
rzezwyciężyć nawiedzające Cię przygnę'bienie. 
wszystko ułoży się pomyślnie. 


-  LeW 
Z3. VII - zz. VII 
Zaplanowane zmiany i podróż 
będziesz musiał na jakiś czas 
odłożyć na później. z powodu nieuregulowania 
swoich spraw zawodowych. Przed Tobą po- 
ważna rozmowa. która starasz się odwlec. 
wywoła w domu niepokój i niezadowolenie. 
Kłopoty finansowe. ciągnące się za Tobą, 
będziesz mógł niedługo pozytywnie rozwikłać. 
W uczuciach niepewność, brak poczucia sta- 
bilizacji, a wszystko to z powodu Słońca w 
pozycji Marsa w kwadraturze. 


PANNA 
zz. VIII - ZZ.IX  


Połowiczne załatwienie spraw 
rodzinnych nie usatysfakcjonuje 
Cię w pełni. Nie poczujesz jeszcze stabilizacji 
finansowej, nad czym będziesz ubolewać. 
Rozłąka z partnerem spowoduje też zmienność 
nastrojów i uczucie niepokoju. Przed Tobą waż- 
na rozmowa i decyzja w sprawach zawodo- 
wych. W zdrowiu nadejdą pozytywne zmiany, 
pod warunkiem jednak, że się będziesz potrafił 
wyciszyć. Korzystaj z zaproszeń na imprezy. 
Siedzenie w domu niczego pozytywnego nie 
wniesie, a nowe kontakty bardzo się w 
niedalekiej przyszłości mogą przydać. 
WAGA 
Z3.IX - ZZ.X 


- P'-' 


r'-" 


W domu zaczną Cię niepokoić 
problemy związane ze szkołą lub 
urzędem, związane z dzieckiem. Osiągniesz 
zadowolenie w pracy zawodowej. pomimo. że 
nie będziesz miał korzyści finansowych, to 
jednak Twoje wysiłki zauważone zostaną przez 
szefa. W sprawach uczuciowych nieporo- 
zumienia z partnerem, który będzie miał 
pretensje co do Twojej zaradności w życiu. Silny 
stres może niekorzystnie wpłynąć na Twoje 
zdrowie. W drodze jest wiadomość lub papier. 
który rozwiąże Twoje problemy. Poczekaj! 


SKORPION 
Z3.X - Z!.XI 
Ktoś z najbliższej rodziny otrzyma 
propozycje pracy. Nie będziesz 
mógł dogadać się z partnerem w sprawie 
zmian. które chcesz wprowadzić w domu. Jeśli 
wybierasz się w podróż służbową. uważaj na 
drodze i na kontrahentów. W uczuciach 
oziębłość i oddalenie. Nadejdzie smutna wia- 
domość o czyjejś chorobie lub kłopotach kogoś 
z Twojego bliskiego otoczenia. Negatywny 
wpływ na Twoje zdrowie będzie nasilające się 
poczucie jakiegoś zagrożenia. Otrzymasz spora 
sumę pieniędzy, ale łatwo przyszło, łatwo 
wydasz. 


"'_.r, 
r- 


STRZeLeC 
ZZ.XI - Z!.XII 
W domu kłopoty spowodowane 
przez kobietę. Zachcesz pomóc, 
poprzez kontakty towarzyskie, jakiejś młodej 
osobie w załatwieniu spraw urzędowych. W 
sprawach zawodowych spokój zakłóci Ci pismo 
lub wezwanie do urzędu w celu wyjaśnienia 
jakiejś ważnej sprawy. Karty przestrzegają 
przed zguba lub kradzieżą. Nasilające się 
zmartwienia mogą być przyczyna Twoich 
kłopotów zdrowotnych. W pracy zawodowej 
sytuacja ulegnie poprawie i stabilizacji. Zaw- 
rzesz nowe, korzystne znajomości..