/18295-0001.djvu

			Dzisiai wiadomoś · sportowe 
r k" .
 
 

 
,: 
ił 
 
 . " 

 

 
.-aI 


1 j 


Wiadomości 
lokalne 
- S TR. 1 1. 1 2.1 3 


www.glos-pomorza.pl 


DODATEK 


e 
. , nera 


.. Z.w6d wyuczony: 
bezrobotny 
We wrzeAniu szkoły za- 
wodowe rozpoczną 
kształcenie kolejnych 
roczników w zawodach, 
na które nie ma zapo- 
trzebowania na rynku 
pracy, 


.tr.l1 


Wltllj, .zkolol 
Dla siedmiolatka wypo- 
sażenie tornistra jest 
niezwykle ważne: jego 
zawartoAć musi być kolo- 
rowa i modna, 
a przy tym powinna bu- 
dnć zachwyt kolegów. 
atr. 19 


t 
I 


, I 


\, 


, 
I. 


- o 


.. 


", :
1
 
I 
" ł'" 


"Ll 


pl 


-1. 


li, 


I 
35 


II!KLAM A 


Rok założenia 1992 


eZU/ III J 
PT 
Nie cyferek 
kilkanaście 
lecz 


, , 


U103 


2 wejścia - 6 zł 


Do kazdego biletu lód gratis! 


I 


emu 


... - ...- 


Mt<& .1 I n p II', 


. 1 


BH2217 


. 


- 


STR. 8-10 


. 


Dziennik Pomorza Środkowego 


Cud, że przeŻYli 
. Tragiczny weekend na drogach powiatu człuchowskie- 
go. Koło Przechlewa zginął kierowca volkswagena. Za cud 
można uznać brak ofiar czołowego zderzenia peugeota 
z autokarem, który z 30 pasażerami wylądował w rowie. 


, 
-, I:t 

I 
, . " 
- " . ..' 
, 
. 
.,;. . 

-ł .
 \ 
.. .
. 

 c 
... 

 ' 


.. 


1 


, 


. 

 


.. 

\ 


,. 


.,f 


,\ 
..-... - 


,.i 


Fot. ROBERT MALOLEPSZY 
I>a!ałerowle autohu!u nie mOKli uwierzyf, te wyszli z wypadku calo. Firma tran!portowa przy!lala po nich 
dru
ł autokar. 


Seńa wypadków zaczęła się 
w piątek wieczorem. Kilka minut 
po godzinie 21 na pasie starto- 
wym koło Sporysza (gm. Rze- 
czenica) kierujący nissanem pń- 
merą najechał na nieoświetlone- 
go rowerzystę. 52-letni Andrzej 
p z Brzezla został odwieziony 
do szpitala ze złamaniami nogi 
i ręki. Przed godziną 22 policja 
otrzymała wezwanie do wypad- 
ku na drodze między Przechle- 
wem a Usewem. Tu kierujący 
volkswagenem polo 49-letni Ze- 
non M. przy moście na rzece 
Brdzle z nieznanych przyczyn 
zjechał z drogi i rozbil betonową 
barierkę. Najprawdopodobniej 
wypadł z samochodu, gdy ten le- 
ciał do rowu. Zginął kilometr 
od domu. 
O niebywałym szczęściu mo- 
gą mówić pasażerowie autokaru 
wracający z turnusu rehabilita- 
cyjnego w Mrzeżynie. W sobotę 
kilka minut po godzinie 10, kilo- 
metr za Rzeczenicą w stronę 
Koszalina (droga krajowa nr 
25), kierujący peugeotem pró- 
bował wyprzedzić na trzeciego 


Inny samochód. Z przeciwka je- 
chał autokar. - Miałem ułamkI 
sekund na podjęcie decyzji. Wi- 
działem, le jedzie wprost 
na mnie. Zjechałem na prawo, 
ale poczulem, le łapię pobocze. 
Gdyby mnie zniosło do lasu, 
drzewa ścięłyby bok pojazdu 
i ludzi. Próbowałem utrzymać 
autobus na drodze, ale po zde- 
rzeniu znaleiliśmy się w rowie - 
opowiada kierowca autobusu 
z Trzebiatowa. 
Wiózł około 30 osób, więk- 
szośĆ to niepelnosprawni. Auto- 
bus doŚĆ szczęśliwie polożył się 
na prawy bok. Nie potłukły się 
nawet boczne szyby. Obrażenia 
kręgosłupa odnlosla jedna pasa- 
żerka. Do szpitala trafiły także 
dwie osoby m.in. z powodu pod- 
wyższonego ciśnienia. 
Choć policjanci i strażacy wy- 
rażali się uznaniem o umiejętno- 
ściach i rozsądku kierowcy auto- 
busu, ten stwierdził, że więcej lu- 
dzi woził nie będzie. - Gdyby 
autokar zjechał kilkadziesiąt 
centymetrów dalej I wpadł 
na drzewa, byłaby masakra - 


mówi sierżant Henryk Grabow- 
akl z człuchowskiej drogówki. 
Szczęście miał także spraw- 
ca wypadku. Z doszczętnie roz- 
bitego peugeota wyszedł ze 
stluczoną ręką. Nic się nie stało 
także jego żonie I siedmiomie- 
sięcznemu dziecku. 
Droga krajowa nr 25, którą 
ciągną nad morze sznury aut 
z południowej i centralnej Polski, 
jest stale patrolowana przez poli- 
cyjne auto z videoradarem. - 
Kierowców bez wyobraini jest 
co niemiara. Przekraczających 
prędkości, wyprzedzajlJcych 
na trzeciego i na linach ciągłych 
zatrzymujemy bez przerwy. Tyl- 
ko na ten odcinek potrzebny był- 
by oddzielny videorejestrator - 
mówi sierżant Grabowski. 
Przy tych dramatycznych 
zdarzeniach na drogach powiatu 
człuchowskiego humorystycznie 
brzmi informacja o nietrzetwym 
rowerzyście w Stanisławce (gm. 
Debrzno), któremu 0,7 promila 
tak zaciemniło widoczność, że 
wjechał na... policyjny radiowóz. 
ROBERT MALOLEPSZY 


irT KL r-M A 


6-27 


WyDłza Szkola Ekonomiczna 
w Warszawie 

 UnIIIerwIty In w_ 
WVOZW- ZAMIE.JSCOWV W K08ZAUNIE 


- ----\ 
)' w' <. 
ł- 


. . 


mi 


--==- 


l'" ,.., 
.... £;N 
'U' ';J' 


Wy S2' ....d,a dz, '1ne I zaocznr 
na KIERUNKU EKONOMIA 


. 


EKONOMIKA TURYSTYKI 
» Organizacja i ekonomika przedsiębiorstw 
).) Handel zagraniczny 


STUDIA PODYPLOMOWE 


. 


» Zarządzani' firmą 
)} Zarządzanie gospodarką turystyczną 


-
,...-.., 
.1.1.1. '.-

" 


. &.aI'AJ'a.....-, 
"'I¥fW"ił'
"'
" 


75-581 Koszalin, ul. Chałubińskiego 15 
te (94) 343 59 69, 34701 00, fax: 34701 01 
e-mail: wae.koszalln "wp.pl, www.wse.waw.pl 


DZWONISZ ZA DARMO 


I 
J 
 


800 444 443 
WY'IIJ IMa 
_879'17 
601."'1.7 


p'L . """ II.... o j u.:I!.r"ł'
 
.
 
blnety llOlNłoIoglCZftOoł>roIetyczn.  BASTEK KRZYSZTOF 
- pełen zakres 
- implantoprotetyka 
- rentgenowizjografia 
-leczenie wad zgryzu 
Koszalin. ul PHsudskiego 31 
tel. (094) 346-16-44 czynne 9-19 
Ml8stko. U. Dworcowa 22 
tel. (059) 857-53-72 czynne 9-17 


\1..' 


'r I. ." 


. . 


K 


BH1066 


PONIEDZIAŁEK 
25 sierpnia 2003 
Cena: 1.20 Ił (w tym 7% VAT) 
Nakład 25 277. Ukazuje się od 1952 roku 
Indeks 350249. ISSN 0137-9526 
Nr 197 (15 762). Wydanie A B C 


I 


. 


WYDANIE SŁUPSKIE 


Wybieramy 
Małq Mis 


ata 


Nasza zabawa jest już 
na p6łmetku.jeszcze 
przez tydzień czekamy 
na Państwa głosy na Ma I 
Miss Lata. Dzisiaj 
prezentujemy trzy 
dziewczynki, na które 
do wczoraj oddano 
najwięcej głosów drogq 
SMS-owq. Można t8ż 
głosować za pomoc q 
kuponów, więc wszystko 
się może jeszcze zmienić. 
Przypominamy, iż 
na Państwa głosy 
czekamy do l wrzeJnIa 
do godz. 12. 
S%c%eg6ly zah"" 
I łupo" fUJ sir. 3. 


Natalia Kempa 7 lal, 78 głosów 


P.trycJa P&lka 7 lal, 60 głosów 


-- 
PRulinfI Kwiatkowska 10 lal. 60 głosów 


UROCZYSTOŚCI W NOWEJ BR I 


Obelisk dla papieża 


W sobotę w Nowej Brdzie w gm. Przechlewo odsłonięto czterotonowy 
obelisk upamiętniający początek kajakowych wypraw Jana Pawia II. 
- Nazywaliśmy Go wUJkiem. Stanowiliśmy kajakową rodzinę. Do dzisiaj 
I papiei przypomina nam, le przesiadł się z kajaka na 
ł6di Piotrową- - 
wspominali Lidia i Sl8nlsłsw AbrBhamowlczowle oraz Danuta i Sl8nl- 
słBW Ryblccy z Krakowa, którzy 23 sierpnia 50 lat temu wyruszyli 
z ówczesnym księdzem Karolem Wojtyłą na pierwszy spływ Brdą. 
Udało się do nich dotrzeć Gabler" Czarnik ze Słupska. Przybyli na za- 
proszenie inicjatorów postawienia obelisku - działaczy człuchowskiego 
oddziału Zrzeszenia Kaszlbsko-Pomorskiego z Marianem Frydą i J. 
nuazem SplCZ8k-Brzezlńsklm na czele. W uroczystości uczestniczyła 
też Danuta Ciesielska, wdowa po Jerzym Ciesielskim, inicjatorze pierw. 
szego spływu. (kor) 


A' 
. - 
J" ; .
 
.
. . 

 - '.. 


,.. 
 . 

 " .' 
f
.. 
.. ,

'. 'I' 
,J; tfU 


".. 


.
.. 
. 


.. 
l. 


- 
- - 


- 
\ '1 
. 
 


6 


-- 
-. 


'J' '. 
j,.. 


ł,,'  
\( 


'" 


\ } 
. 


- 
....   '9' 


J 


" - 


. / 


ł ... 


...- J 
i. f 


" 


Fol. "'ONRAD REMELSKI 
Obelisk odslonili dzialacze ZKP z profesorem Brunonem Synakiem, pre- 
zesem Zarządu Glównego Zrzeszenia. Poświęcił glaz ksiądz hiskup Ber- 
nard Szlaga, ordynariuD Diecezji Pelpliń!kiej. 


REKLAMA 
 Zespól Szkól Informatycznych w Słupsku 
" . ul Grottgera 15, tel. 845-60-70, 
. . 
. . 
.. 
 www..........llllk..pl e-mail: MkntartIIł
 ..-ar Dl 
Liceum Ogólnokształcqce dla Doroslych 
Technikum Informatyczne dla Doroslych 
Policealne Studium Zawodowe 


KS 


PIIOM O C J A 
1-------------------------------- 1 
I 
kupon nr 00 : 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


: wakacyjna kasa! 
I 


" 


Al \ 
- 
- 
- 
...., 
L 
I 


Dzisiaj zakreślamy liczby: 
( 197 ) ( 262) 383 

,  474 531 
'"  
)(. 


.pO 
x 


.pO 
x 


#. 


'.mo 


'- 


..
		

/18295-0002.djvu

			str. 2 Ludzie, fakty, opinie 


PULS DNIA 
Ministerstwo Spraw 
Filozoficznych 


K toś mlJ. sI, z pr,wd". NI. pIerwszyzn. to 
w iyclu politycznym nasz.go kraju, w ktMym 
1 ..nUCYJny J..t racz'J wIdok polityk., ktMY z prawd" 
," nI. mlJ.. 
m "z.m J.dn.k .praw. Jllt bardzo 
pow.in. bowl.m dotyczy konfliktu dw6ch org.oow p.ń.tw., ktMych 
c,'.m Jest t.,oż p.ń.tw. Ileroko poJ,t. ochron.. 
I Opozycji nazyw. .poldb w /lkl A,.ncJ. B.zplecz.ństw. WewRftnnelo 
z.tnymll. kontrol." NIK JlelllKaI.1I pro"" z..traszan/. opInII publicznej 
I ItlltytueJI p.ństwowych. Sam Kala. ok,.lI. zatrzymanie }8ko wy}4tkowo 
brutalne I ponliaJlICe. 

mcz...m Ilef A,.ncJI Andrz'J Barclkowskl uważ., i. z.trzymanle m/llo 
char.kter rutynowy, KaI.1I zatnymywlly cztery o.oby, w tym dwl. kobIety, 
ktM' to panI. I panowie zreszt" kupow.II potem zatrzymanemu ,azety 
I napoJ.. 
Chc:lllbym, ieby spraw, nalllOC)' ,w'IO autorytetu I st.nowlska wyJa'nll 
rzeczowo minister .praw w.wtlfłrznych. 
mcz...m Krzysztof JanIk m6wl mI 
I wczoraJ prz.z radio, ie: "TradycJ.lJItdużyw.nl. siły wobec ludzI Jest dIu,. 
I I dotyczy nI. tylko telo nlłflu". 
Panie mlnlstrz., J.k /I "'
 ehc:Iał ZI,"b/
 ," w meandry mpll 
filozoficzneJ, to .obl. zdeJm, z półkI w domu "HI.tor/O FilozofII" 
lCotarblMkIeIO. 
I Od Pana oezekU/ł zupełnie czelo IMlIO. 
TOMASZ ()(;ONOWSKI 


Internet 


Inwigilacja e-maili? 


Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrz- 
nego chce mleć dostęp do naszych 
e-maili. Dlatego nakazała wybudo- 
wanie tajnych kancelarII w siedzi- 
bach portalllntemetowych. Te są za- 
skoczone pomysłem I przera!one 
kosztami operacJI - ujawniało "Życie 
Warszawy". 


Jak napisal dziennik, uchwalona 
w 2000 r. ustawa prawo telekomuni- 
kacyjne nakłada na operatorów tele. 
komunikacyjnych obowiązek "świa- 
dczenia usług na rzecz bezpieczeń- 
stwa i obronności państwa". To 
sformułowanie oznacza, że operato- 
rzy mają pomagać służbom specjal- 
nym w podsłuchiwaniu naszych roz- 
mów i przeglądaniu korespondencji. 
Na mocy tej ustawy ABW zażąda- 
ła od właścicieli portali intemetowych. 
aby we własnym zakresie stworzyli 
kancelane tajne. w których mają być 
przechowywane e-malle osób inwigi- 
lowanych przez Agencję. Koszt stwo- 
rzenia takiej kancelarii to nawet pół 
miliona złotych. Dla niepokornych 
portali przewidziano karę w wysoko- 
śd 3% rocznych przychodów firmy - 
informuje J,ycie WarszaW/'. 
ABW przekonuje, że jej żądanie 
jest uzasadnione. - Ustawa o ochro- 


Służba zdrowia 


nie Informacji niejawnych określa, I 
ie wszfldZle tam, gdzie wystflpują 
takie informaCJe, muszą być kance- 
larie tajne. Dziflki nim bfldzie wiado- 
mo, kto, kIedy i z jakimi zapozna wal 
sifl dokumentami - wyjaśnia kpI. 
Magdalena Kluczyńska, rzecznik 
Agencji. W ten sposób ABW chce 
uniknąć przecieków. 
Według "ŻW" wymóg Agencji 
mo:te doprowadzić do zakończenia 
ery najbardziej popularnych w Pol- 
sce darmowych kont pocztowych. 
To z kolei może równaĆ się z maso- 
wym eksodusem polskich internau- 
tów na zagraniczne portale, w któ- 
rych będą mogli korzystać z darmo- 
wych kont. 
- Agencja Bezpieczeństwa We- 
wnfltrznago, jak wskazuje jej nazwa, 
powinna dzialać na rzecz bezpie- 
czeństwa. Jednak takie dzialania 
wytwarzają u intemautów pOCZUCie 
zagroienia. Moie wiflC powinna 
zmienić nazwfl na Agencjfl Zagroze- 
nia Wewnfltrznego - komentuje 
proł. Andrzej Rzepllńskl, z Helsiń- 
skiej Fundacji Praw Człowieka, kie- 
rownik Katedry Kryminologii i POlity- 
ki Kryminalnej na Uniwersytecie 
Warszawskim. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Poniedziałek, 25 sierpnia 2003 r głos Pomorza 


Afera kontrolera 


Barcikowski: afera wokół zatrzymania Kalasa to absurd. 


Szef Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Andrzej Barcikow- 
ski, uważa, że afera wokół zatrzy- 
mania kontrolera NIK, Jacka Kala- 
sa, to - jak się wyraził - absurd. 
Barcikowski nie rozumie dlaczego 
musi się tłumaczyć z tego, że wykrył 
wyciek informacji z agencji, a boha- 
terem jest człowiek, któremu zarzuty 
postawiła prokuratura. 
Goszczący w programie Polskie- 
go Radia "W Samo Poludnie", szef 
ABW dowodził, że zatrzymanie Ka- 
lasa nie miało żadnych znamion 
spektakularności, bowiem dokona- 
no go - jak się wyraził - zgodnie 
z regułami gry. 
Według Barcikowskiego, Kalasa 
nie zatrzymały - jak napisała "Gaze- 
ta Wyborcza" - :tadne "hufce zbroj- 
ne", a czteroosobowa ekipa, wsklad 
której wchodził prokurator i dwie ko- 
biety. Według szefa ABW, Kalas zo- 
stał grzecznie poproszony podczas 
swojej kontroli w Agencji Rozwoju 
Przemystu o zejście do samochodu, 


gdzie przeprowadzono z nim rozmo- 
wę. Następnie w jego obecności 
przeprowadzono rewizję w domu te- 
ściów, gdzie mieszkał i dopiero tam 
założono mu kajdanki. Barcikowski 
przyznał, że Kalas rzeczywiście mial 
je na rękach, kiedy zawieziono go 
do budynku NIK, ale według niego, 
"nakryto je bluzą, by oszczędziĆ mu 
upokorzenia". 
Tymczasem w weekendowym 
wydaniu .Gazety Wyborczej", Kalas 
mówi, że kajdanki zało:tono mu ju:t 
w Agencji Rozwoju Przemysłu. - 
P6inie) na oczach zdumionych pra- 
cownik6w Agencji, jak jakiegoś ban- 
dytfl, wyprowadzono mnie z budyn- 
ku - powiedział gazecie. 
Andrzej Barcikowski utrzymuje, 
:te była to normalna akcja, a nawet, 
dodaje. przeprowadzono ulgowo. 
Według jego stów, agenci ABW ku- 
powali Kalasowi napoje i gazety. 
Poseł Jan Rokita (PO) uważa, 
że od dłu:tszego czasu szykowano 
"jakąś akcję" przeciwko "niepokor- 


I po festiwalu 


'-\ 


" 


nym" - zwolnionym z pracy funkcjo- 
nariuszom dawnego Urzędu Ochro- 
ny Państwa, którzy znale:tli zatrud- 
nienie w Najwyższej Izbie Kontroli 
i procesowali się o przywrócenie ich 
do pracy w służbach specjalnych. 
Jednym z takich funkcjonariuszy 
jest Jacek Kalas, kontroler NIK, za- 
trzymany w ubiegłym tygodniu przez 
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrz- 
nego pod zarzutem nakłaniania 
do ujawnienia tajemnicy slużbowej 
(Kalas wygrał w Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym proces o przywró- 
cenie do pracy w słu:tbach specjal- 
nych). - W moim przekonaniu 
od d/uiszego czasu szykowano JBkąś 
akcjfl, jakieś przedsiflwzięcie, sleby 
te osoby. które nie dość, ie śmIały 
pójŚĆ do NIK po wyrzuceniu z UOp, 
ale miały jeszcze śmIałość proceso- 
wać się z nowym rządem I wygrywać 
procesy o sposób Ich wyrzucenia 
z ABW, planowano je ukarać. W mo- I 
im przekonaniu szukano pretekstu - 
powiedział Rokita. WAP) 


I I fol. PAPl STFFAN KRASZF.WSKI 
O d utworu "Jeszcze ta noc" z najnowszej płyty "Stereo Typ" Kayah rozpoczęła w sobotę ostatni dzień 40 festiwalu 
w Sopocie. Premierowe wykonanie miał równie! Inny utwór z najnowszego albumu wokalistki - "Testosteron". 
Widownia szybko pozwoliła jednak zapomnieć artystce o tremie. Nie chwalił się na wyrost Rlcky Martin zapowiadaJąc, 
!e jego sobotni koncert na zakończenie 40 festiwalu w Sopocie, będzie pełen pasji I adrenaliny. Artysta dał znakomity 
show Ju! od pierwszych taktów wykonanych przez latynoamerykańską gwiazdę I jego 11-osobowy zespół muzyczny 
(PAP) I L:ublicznoś
erze Le
zerwała się z ławek I !YW
owo 
owała na każdy przebój Martln
 (PAP) 


Kto zapłaci za turystów? 


Wiele placówek słu!by zdrowIa 
w popularnych miejscach letniego 
wypoczynku obawia się, !e nie 
otrzyma pieniędzy za leczenie tury- 
stów. Jednak Narodowy Fundusz 
Zdrowia twierdzi, !e :tadnych proble- 
mów z finansowaniem leczenia pa- 
cjentów-turystów nie ma. 


Centrala Narodowego Funduszu 
Zdrowia :tadnych problemów z fi- 
nansowaniem leczenia turystów nie 
dostrzega. Uważa, że osoby korzy- 
stające z pomocy lekarskiej poza 
miejscem zamieszkania to problem 
oddziałów. Według Renaty Fur- 
man, rzeczniczki NFZ - obowiąz- 


kiem tych ostatnich jest właśnie za- I 
bezpieczenie pieniędzy na wakacyj- : 
ne wydatki. I 
- To oddzial Funduszu placi I 
śWIadczeniodawcy za turystów przy- 
jfltych na ich terenie - mówI Renata 
Furman. Podkreśla także, że nie 
mo:te być takiej sytuacji, :te oddziały 
NFZ nie uwzględniły pacjentów-tury- 
stów w swoich planach finanso- 
wych. Dodaje, że to tej pory :taden 
z oddziałów nie sygnalizowal pro- 
blemów z brakiem funduszy na le- 
czenie turystów. A to - jak mówi 
rzeczniczka NFZ - oznacza, :te 
szpitale pieniądze powinny otrzy- 
mać. (PAP) 


Pies zagryzł dziecko 


Trzyletnie dziecko zostało wczo- 
raj zagryzione przez psa w gminie 
Janowa k. Nidzicy (woj. warmińsko- 
mazurskie). 
Informację taką przekazała Mo- 
nika WeJknla z zespołu prasowego 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Olsztynie. Do wypadku doszło 
po godz. 16. Dziecko razem z rodzi- 


cami przyjechało do znajomych 
w odwiedziny. Według ustaleń policji 
- pewnym momencie podeszło - 
w pobliże psa, dużego mieszańca, 
który przy budzie był uwiązany lań- 
cuchem. Trwa badanie okoliczności 
tego wypadku. Zwierzę trafiło na ob- 
serwację weterynaryjną. 


prof. ZBIGNIEW LEW 
STAROWICZ 


konsultant krajowy do spraw 
seksuologii i prezes Polskiego 
, Towarzystwa Seksuologicznego 


(PAP) 


- Mtnl.t.rltwo Zdrowia zarejs- 
Itrowało w PolICe CIaii. (tadal. 
fil) - nowy lek do leczenia zabu- 
rzeń erekcji, czyli konkurenta 
najczę"lej wypllywanel8 prepa- 
ratu na świecie Vlalry. Czym r6ż- 
ni Ilę on od .wojej lłynnej po- 
przedniczki? 
- Przede wszystkim czasem 
, działania. Viagra działa do 4 go- 
dzin po jej zażyciu. Cialis jako je- 
; dyny lek dziala przez minimum 24 
, godziny. Umożliwia mę:tczyźnie 
I cierpiącemu na zaburzenia erekcji 
powrót do normalnego życia sek- 
sualnego. Przy tym pozwala 
, na większą swobodę. Dzięki Ciali- 
: sowi życie intymne mężczyzn z za- 
. burzeniami erekcji nie jest już uza- 
Ile:tnione od godziny przyjęcia pre- 
. paratu. Zbliżenia są bardziej 
I , spontaniczne i nie wiążą się ze 
; stresem. Ten lek umo:tliwia part- 
i nerce aktywną inicjację zbliżeń, 
. przywracając jej rolę podmiotową, 
: a nie przedmiotową. Pozwala 
na uwzględnienie potrzeb seksual- 
I nych obojga partnerów. 
I 
I 


jI>. 


ROZMOWA DNIA 


- Warto jednak pamlętK, że Cia- 
III nie jelt afrodyzjakism, tylko 
lekiem I nie działa automatycz- 
nie... 
- Rzeczywiście, jego zażycie 
automatycznie nie powoduje erek- 
cji. Ten moment musi być poprze- 
dzony stymulacją seksualną. 
.Chemia", która wytwarza się mię- 
dzy kobietą a mężczyzną 
przed współżyciem jest niezbędna. 
- Producent leku Informuje, że 
przeteltowano 10 na Iruple 4 ty- 
Ilęcy ,",żczyzn? To zapewne wy- 
.tarczy, by .prawdzlć .kutscz- 
ność działania, 81e czy to paran- 
cja bezpieczeństwa? 
- Lek jest skuteczny, bo dziala 
już 30 minut po zażyciu i na pewno 


I jest bezpieczny, inaczej nie byłby 
zarejestrowany. Poniewa:t sposób 
działania jest zbli:tony do działania 
Viagry, która okazała się specyfi- 
kiem bardzo bezpiecznym, rów- 
nież i przeciwwskazania są podob- 
ne. Mo:tna je wyczytać z ulotki za- 
łączonej do leku, Nie wolno łączyć 
Cialisu z lekami zawierającymi 
azotany, np. nitrogliceryną. Nie 
wolno go podawać pacjentom 
po świeżo przebytym zawale. 
U niewielkiej grupy pacjentów mo- 
gą się te:t pojawiĆ uboczne skutki 
działania leku. np., bóle głowy, czy 
zaczerwienienie. Ale to również 
dotyczy Viagry. 
- CIaiii (tadalafil) jelt zareje- 
.trowany w ponad 30 krajach 
na całym.śwlecle. W Police w ap- 
tekach dolt,pny będzie na recep- 
tę w clllgu najbllżlzych tygodni. 
Czy to wszYltko Jedno, po kt6ry 
lek 11'1"11 Polacy z IJ'IIpy ponad 
1,5 miliona m,żczyzn cierpiących 
na zaburzenia erekcji? 
- Na pewno nie. Dla jedne- 
go pacjenta skuteczniejsza 
może się okazać Viagra, inne- 
mu lepiej będzie służył Cialis. 
To zależy m. in. od przyczyny 
zaburzeń erekcji. Dlatego od- ! 
powiedniego doboru leku musi' 
dokonać lekarz. I 
Rozmawiała . 
DOROTA KOZICKA 
J 


PROSTO Z MOSTU 


(94) 347-35-35 
. Bernard Mlkołalczak ze 
Złocieńca: - Jestem byłym iol- 
nierzem zawodowym i bardzo 
dziwię się, ie nasi iolnierze jadą 
do Iraku, na tą brudną wojnę. 
Jak napisał "Glos Pomorza" są 
tam witani w imię Boga. Jakiego, 
bo z pewnością nie naszego. 
Media zachwycają się, co za to 
Polska będzie miała. Wyprawa 
iolnierzy zbyt wiele nas kosztu- 
je. To tak jakbyśmy zapomnieli, 
ie za kilka dni wiele polskich 
dzieci, p6jdzie do szkoły bez 
ksiąiek, ie szkoły nie bfldą wy- 
remontowane, bo państwo nie 
ma pieniędzy. by im pom6c. Są 
natomiast pieniądze na wysyla- 
nie naszych iołnierzy na tą za- 
borczą I agresywną wojnę. 


. Czytelniczka z Koszalina: 
- Bez telewizji nie wiedzieliby- 
śmy o wielu wainych sprawach. 
I Ale często, to właśnie za jej 
sprawą dochodzi do tragedii. 
Jak pokaią, ie pseudokIbice 
w jednym mieście demolują sta- 
dIOn, to bardzo szybko w ten 
sam spos6b do burd dochodzi 
w Innym mieście. Niedawno wie- 
lokrotnie pokazywano jak wyrod- 
na matka, w beczce do kiszenia 
kapusty przechowywało zwloki 
dzieci. Jui nie dwoje, lecz pifl- 
cloro noworodk6w ukryto w ten 
I spos6b. I pomyśleć, ie telewIzja. 
kt6ra powinna m/et wplyw 
na pozytywne zachowania ludz- 
kie, pokazuje jak czynit zło. 
A swoją drogą dziwnym wydaje 
się fakt, ie w małej mIejscowo- 

cl pod Lublinem. nikt nIe za- 
uwaiyl, ie "znikają.' noworodki. 
(ta) 


. Kry.tyne z Koszalina: 
- Oglądając tegoroczną transmi- 
sję z festiwalu w Sopocie po raz 
kolejny dochodzę do wniosku, 
ie zapraszanie zagranicznych 
gwiazd mija się z celem. Mamy 
przecież tylu fantastycznych ro- 
dzimych wykonawców, kt6rych 
moina promowat na tego typu 
festiwalach. Polakom pozostaw- 
my wiflc nIe tylko Opole, ale tak- 
ie I Sopot. Uwaiam, ie Polscy 
I artyści są zdecydowanIe lepsi 
od zagranicznych gWlazdor6w. 
a telewizja mimo wszystko i tak 
poświęca im zbyt malo miejsca. 
Cały czas brakuje u nas kanału 
emitującego tylko i wylącznie ro- 
dzimą muzykę. (nag) 


OGLOSZENIA 
EKSPRESOWE 


RAT brava 1,9JTD (1999/2000), 
80 000 p
zebieg. 059/ 
4-54 -9_66:.....- 
SEAT tolledo 1,6 (1992), 11.700 zl. 
0604.537-698. 
- - -- 
VITO 108 CDI (2000). Q.59/844.()1-42, 
Q.601-65-26-18. 
poKÓJ do wynajęcia. Koszalin, 
tel. 346-59-37 
-- - ----- 
ANKIETERKI zatru dnię. Q.59/842-7Q.37. 
DALMATYŃCZYKI. 059/ 81Q.71-19. 


R t 
"5' 
r 
" " J,;
 


liczby podajamy za PAP: 
I 


MultIlotek - 22.08.2003 
2,.,822232721 
IIPM3.., 
55 58 81 15 . 77 
Num,rek 
5 1 12 18 18 
MultIlotek - 23.08.2003 
111721232421 
27 Zł 34 37 38 ... 
.55156587477 
Express Lotek 
7 13 11 'ze 30 
Duły Lotek 
11 12 15 11 28 33 


I 


Redaktorzy prowadzący 
Anan 
CZERNY -MARECKA 
Marcin 
STEF ANOWSKI 
Redaktor sportowy 
Zbigniew 
SUWALOWSKI 


[g!

 Po morza I IIEIDWIICY DZIAtDW: DDDZIAt W stD.IID: WYDAWCA: 75-004 KowIln, ul. MickIIwIczI 24, 76-200 SIu"'" II. SlenkllwiCZl 20 )OM 
7&-200 Slpk, u. Herryka l'rbożne!P 19 Koncern WydtNtrt:rf .FORUM' Sp. z o. o. - w godz. 8-17. - w godz. 8-16. 
"fn
":ZIł- 
 CIItrIIa: ..../111 (059) 842.51-95 75-004 Koszalin, U. t.IcIoewicza 24 Bilro
 Bilro 
 IIIJ1ax (059) 84.2 66 08. , WlOAWCÓW 
ADRES REDAICJI: .kiIanIa
 (094) 347-35-55 IIkrlllrz ",cJI .... IelAax (0941 347 35 15/13'12, 347 35 11. Za b'8łć 
eń odpowiada zlecenlO- 
75-004 Koszalin. ul. UK:kIewicza 24. BeaIB .JriIMsb (CIi9) 84.2-51-ii AlMeI KocisztwsIó Bilro Reklamy III. (094) 347 35 10, dawca. za termin ich Z8fTIIlSlczania PRASY 
CetItnIIr. (0941347-35-00 ....l1li' ,4111...., . .".. '-Mą. 34735 03'04lO5I14, 1II.1ax (094) 347 35 fMfI. Blllo OgIoszeń. Prenumerat, przyjmLją 
T-łełD: (0941347-35-47 Pa PiMb¥IkI (094) 347.35-59 Ar1II MieIcank III. (0941347 35 00 76-200 SIu"'" ul. HInryU PoboDllgo l' oddziały Ruchu SA, urzędy poczWe i 
@.... 
..... ..., ...ł..r. "ZETA W liTEIlEClE: 1zIII..-JI: - w godz. 8-16. lilIonosZe. Prenumerat, EJP"8SS przy!. 
Arr8Czerr,-Mndia ICIi9) 84.2-51-ii -.gIos-jmIorza.p Koszalin, III. (094) 347.
 EUo ReIdamy mUJI redakcja w SIupsku I KoszaJrne 
ł-cl1IMtIn ...... Zb9M &MaIow9d (094) 347-35-20 .maiI: redakqa(ńglos-poolomlł Slpk,18I. (059) 84.2.51-47 IIIIJ1ax (059) 84117 43.840 32 51 DIDI: lAItAm IOITROLO'AIY 
MImIa SIuintcria (094) 347.35-65 .,... ....-,-: lIIIIIk1II .,... iIIIrIIłnIII IElUIIA I DUD_ZEIIA: BlII1J 
 III. (059} 840 25 73, fax DnUria GP MEDIA !p. z o. o. _ KOORWIJYS1RYWJIWI 
lIkrIIIn ..., SIBriIIaw l	
			

/18295-0003.djvu

			glos Pomorza 


ZDROWIE 
Szpital dostanie 
za dializy 


Zwrot pieniędzy za dializowanie pa- 
cjentów spoza województwa pomor- 
skiego zapowiedział lęborskiemu 
szpitalowi oddział Narodowego Fun- 
duszu Zdrowia w Gdańsku. 


Za okres od kwietnia do lipca 
szpital dostanie 225 tys. zł. - To 
za 600 dializ, kaida po 375 zło- 
tych - mówi Andrzej Saplńakl, 
dyrektor szpitala. NFZ w Gdań- 
sku zadeklarowal tet szpitalowi 
zwrot pieniędzy za ponadlimito- 
we dializy w I kwartale 2003 ro- 
ku - dodatkowe 74 tys. złotych. 
Dializa - pozaustrojowe 
oczyszczanie krwi za pomocą 
sztucznej nerki - to zabieg ratu. 
jący tycie. Lę-borskl szpital ma II. 
mit, którego nie mote przekro- 
czyć. ale tet nie mote odmówić 
zabiegu choremu. Stąd przekro. 
czenla I nadplanowe zabiegi. 
(law) 


ZDARZENIA I WYPADKI 
Samochody I narkotyki 
ŁOSINO (gm. Kobylnlca). W so- 
botę policjanci zatrzymali 24-letnle- 
go Marka P., u którego znale;tii po. 
jazdy, części samochodowe i inne 
rzeczy z kradzle;ty oraz narkotyki. 
Mętczyzna zostal aresztowany 
na miesiąc. 


Wlój(1 za samochodem 
BYTÓW. W piątek kierowca to. 
yoty zabralz przystanku PKS dwie 
autostopowiczki. Ruszył nie upew- 
niwszy się, czy wsiadły. Jedna nie 
zdążyła: zaczepiona nogą o auto 
byla wleczona kilka metrów. 
Z otwartym zlamaniem kostki 
trafiła do szpitala. 


Jazda na gazie 
SŁUPSK. BYTÓW. W week- 
end słupscy policjanci zatrzymali 
14 nietrze:twych kierowcÓw. 
Rowerzysta zatrzymany w nie- 
dzielę w nocy ustce mial 2,6 pro- 
mila alkoholu. W Bytowie poli- 
cjanci zatrzymali dziewięciu nie- 
trze:twych; najwytszy wynik 
badania alkomatem to 2,5 promi. 
la u kierowcy samochodu. 


lf"""1"- ... L A lA .. 


PROMOCJ · 
AWANS DLA KAżDEGO 


IJ 
/ 


{ 


I 
I 


. . 


OKNA .z I · 


Ekskluzywne. 4.komorowe okna 
Fasada AWANS w cenie 
najtańszych okien 3.komoro w ych 
IiI JAKOŚĆ MA JEDNO IMIĘ 
f:t 

 
SŁUPSK 
ul. Bałtycka 10, .8411001 
ul. W. Polskiego 29a, .8412891 
amw 
ul. Wąska 2, .8222535 
RE KLAMA 


Poniedziałek, 25 sierpnia 2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
slupsk@glos-pomorza.pl 


Złodzieje samochodów nie mają urlopu 


Jadą w siną dal 
Codziennie w letniskowych miejscowościach regionu słupskiego giną 
luksusowe auta. Policja uspokaja, że o pladze złodziei nie można jesz- 
cze mówić. Wczasowicze są innego zdania. 


Tylko w powiecie lęborskim 
zginęlo w lipcu 
iem aut, najczę- 
ściej były to drogie luksusowe au- 
di, mercedesy i volkswageny. 
Zgłoszono 19 prób włamań do aut. 
Prawdziwe natarcie złodziei za- 
częlo się w sierp
iu: w ciągu poło- 
wy miesiąca zglnęlo osiem aut, 
w pięciu przypadkach ich właści- 
cielami byli turyści z Zachodu. - 
Jak się mam czuć bezpiecznie 
I spokojnie .wyp
)Czywać, skoro 
prawie codzIennie dowiaduję się 
o kolejnej kradzieży luksusowego 
samochodu - mówi Stanislaw 
od ośmiu lat mieszkający w Niem- 
czech, a 
poczywający w Lebie. 
O tym. Jak wa:tne jest bezpie- 
czeństwo samochodów, przeko- 
nali się hotelarze. Jednym z pierw- 
szych pytań przy rezerwacji miej- 
sca jest kwestia parkingu 
strze1:onego. - Jest to jedna 
z ważniejszych rzeczy, którą suge- 
rują się wczasowicze przy wybo- 
rze miej8;Ca noclegowego, dlatego 
stworzyliśmy bezpieczny parking 
- mówi Botena Krawczyk. wła- 
ścicielka pensjonatu Kubuś w Le- 
bie. 
Ewa Cyadorf. współwlaśclclel- 
ka hotelu Neptun w Lebie potwier- 
dza, te bardzo ważne jest zapew- 
nienie bezpiecznych miejsc par- 
kingowych. - Nasz parking jest 
chroniony przez calą dobę - mó- 
wi. - Są dozorcy I prowadzony jest 
monitoring. Dla wczasowIczów to 
bardzo ważne. 
Złodzieje z wysokimi płotami 
i zabezpieczeniami radzą sobie 
w rótny sp0s6b, często pchają au- 
to nawet kilka kilometrów. teby nie 
robić halasu na parkingu. - Podej- 


- 


Rybackie grupy producenckie 


- 

 
, 
\..ł 
. 


f 
1 8 


-CO 
. 


Fol. SLA WOMIR tABICKI 
Lupem 110dLiel padaj, najczęściej droRie. Inluusowe samochody. 


rzewamy; że większość kradzieiy 
odbywa się na zlecenie - mÓwi 
nadkom. Piotr Peata. rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Lęborku. - W czasie se- 
zonu letniego z/odzieje mają 
do wyboru calą gamę aut różnych 
wzorów i kolorów. 
Halina Kllńaka. burmistrz Le. 
by twierdzi jednak. ;te plagę kra- 
dzie;ty samochodów Leba ma już 
dawno za sobą. - Jeszcze na pl; 
czątku lat dziewięćdziesiątych 
w ciągu miesiąca ginęło nawet 40 
samochodów - mówi. - Teraz pl; 
rządku w mieście pilnuje 20 dodat- 
kowych policjantów I jest mniej 


Będą się jednoczyć 


(law) 


Delegaci na zjazd Krajowej Izby Ry. 
backlej, którzy w sobotę sPotkali się 
w Ustce, upowa1:nllJ jej zarząd 
do tworzenia rybackich organizacji 
producenckich. 
Organizacje będą strukturami 
dObrowolnymi. Ich celem będzie 
prowadzenie wspólnej pOlityki go- 
spodarczej w z
kresie sprzedaży 
ryb, kszta"oWanla cen. wpływania 
na popyt i podaż oraz pozyskiwania 
funduszy na inwestycje. 
- W sferze gospodarczej nasi 
armatorzy do tej pory dzia/ali 
na wlasną rękę. Tymczasem 
w Unii Europejskiej organizacje 


tli 
c: 
III 
!: 
q 


producenckie są strukturami, 
z którymi rozmawiają biurokraci. 
Jeśli więc chcemy być partnera- 
mi po integracji, musimy stwo- 
rzyć ich odpowiedniki. Organiza- 
cje producenckie pozwolą także 
poprawić ochronę nad zasobami 
morskimi - wyjaśnia Andrzej 
Tyazklewlcz, wiceprezes Krajo- 
wej Izby Rybackiej. 
Grupy producenckie zarząd 
KIR chce organizować poprzez 
ich stowarzyszenie. Aby ono po- 
wstało, musi do nich przystąpić 
co najmniej 15 podmiotów go- 
spodarczych. 


(maz) 


kradzieiy. Poza tym w Niemczech 
też giną ssmochody. 
Bogdan Karllńskl. dyrektor 
słupskiego oddzialu Powszechne- 
go Zakladu Ubezpieczeń uspokaja 
wszystkich. którym ukradziono sa- 
mochód. - Jeżeli ktoś wykupił 
ubezpieczenie AC i kradzież po- 
jazdu zgłosi policji, to z uzyska- 
niem pieniędzy z ubezpieczenia 
nie powinien mieć problemu - mÓ- 
wi. - Za samochody zachodnich 
turystów odpowiadają tamte firmy 
ubezpieczeniowe, tak &Bmo my 
wyplacamy ubezpieczenia oso- 
bom mającym nasze polisy. 
(mg. maada) 


ŚLADEM PUBLIKACJI 
Saper w nocy nie pracuje 
W artykule "Wakacje na bom- 
bie" z 21 sierpnia napisaliśmy: 
,,(...) niewybuchy zostaly znale- 
zione w środę wieczorem. sape- 
rzy z Lęborka przyjechali dopie- 
ro wczoraj." (tj. w czwartek - 
przyp. red.) Oficer dytumy jed- 
nostki usprawiedliwiał to tym. te 
saperzy mają bardzo duto zgło- 
szeń. Tymczasem okazało się. 
te są jeszcze inne powody. - 
Saperzy mają 24 godziny 
na przyjazd, jeśli sprawa jest pi/- 
na. W pozostałych przypadkach 
mają 72 godziny. Poza tym sa- 
per nie może pracować nocą - 
wyjaśnia kpt. Artur Mllewakl 
z lęborskiej jednostki. 


(krab) 


WYBIERAMY MAŁĄ MISS LATA 2003 


Już ponad dwa tysiące SM8-6w 
WYsłaliście Państwo na wybrane 
kandydatki do ¥ułu Malej Miss 
lata 2003. Zdjęcia. numery i kody 
poszczególnych dziewczynek za- 
mieŚCiliśmy na stronach dodatku 

. w sobOtę 16 sierpnia. Gł0- 
sy przyjmujemY do 
. 12 w po- 
niedziaiek, 1 września. 
Kupon do glosOWania będziemy 
drukować do końca Sierpnia. 
Po wypeInieniu I wycięciu prosjmy 
wysylać je pod adresem redakcji 
w Słupsku - ul. Pobożnego 19 76- 
200 Słupsk. Nie ma Ż8dnych 
gra- 
niczań jeśli chodzi o liczbę SM5- 
-ów wYsYtanych z jemego telefonu 


@
 Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku 
uł. Grottgera lS, teł. 845-60-70, 
www.ZlI..lup.k.p l e-mail: gJae ta rl at iWZlI. . lupsk,ID 
:. '" 
Zaufaj dołwladczenlu 
Liceum Ogólnokształcące dla Doroslych 
dwtI. I trzyjob' cykl ...cuala, UJ,.. _tydzIe' " tyd.ld. lab zjucly 
Technikum Informatyczne dla Doroslych 
J"'y" .... typ. ukoł. " ".jew6dztw\e 
Policealne Studium Zawodowe 
lecIWI< w.....1yk o opoc:jolDOk 18Cb : .Ioct .....p_.. bazy ....y	
			

/18295-0004.djvu

			. 
str. 4 Swiat 


WYWIAD 


Rekrutacja 
agentów 
Saddama 


Amerykańskie władze w Iraku zaczę- 
ły dyskretną rekrutację dawnych 
agentów tajnych słutb Saddama Hu- 
sajna. licząc. te dopomogą oni w 
tropieniu sprawców ataków na siły 
koalicyjne - napisał dziennik .Wa- 
shlngton Post. . 


Strona amerykańska nie 
ujawniła żadnych oficjalnych da- 
nych na ten temat, ale żródła 
irackie twierdzą, że zaangażo- 
wano już około setki szpiegów. 
Ta nowa taktyka odzwiercie- 
dla narastające wśród Ameryka- 
nów przekonanie, że siły USA 
bez pomocy nie zdołają zapo- 
biec atakom takim, jak wtorkowy 
zamach na siedzibę ONZ w Bag- 
dadzie. 
Rekrutację agentów nasilono 
w ostatnich dwóch tygodniach. 
Choć władze USA zdają sobie 
sprawę, jak drażliwa jest to spra- 
wa, przyznają, że do kompromi- 
su skłoniła je pilna potrzeba po- 
lepszenia wyników pracy wywia- 
du. 
Najwięcej agentów jest rekru- 
towanych z dawnego irackiego 
wywiadu. zwanego Muchabarat, 
ale nie jest to jedyne żródło - 
twierdzi . Washington Post.. Pró- 
buje się też pozyskać dawnych 
Irackich agentów działających w 
Syrii I Iranie. 


(P AP) 


USA 
Seks w śmieciarce 


Dwaj amerykańscy śmlecłarze z Ro- 
chester dostali wymówienie za upra- I 
wianie seksu z prostytutką w godzi- 
nach pracy. na dodatek w śmieciarce. 


Figlów brygadzisty I jego pod- 
władnego nie udało się utrzymać 
w tajemnicy; o zabawie doniósł 
pewien zbulwersowany obywatel. 
który przypadkowo stał się jej 
świadkiem. 
Senator z Rochester William 
A.Johnson zapowiedział, że takie 
zachowanie nie będzie tolerowa- 
ne. .To bardzo trudna sprawa, bo 
obaj winni mają rodziny. ale nie 
możemy zamknąć na to oczu. - 
oznajmił. .Był to najprawdopodob- 
niej najdroższy seks w ich życiu. - 
dodal. 


(PAP) 


SERBIA 
Trzy wybuchy 


W sobotę wieczór na dziedzińcu do- 
mu kultury w mieście Preszevo na 
południu SerbII eksplodowały trzy 
ładunki wybuchowe, które zraniły 
młodego mętczyznę. 
Położone w pobliżu granicy z 
Kosowem Preszevo jest zamiesz- 
kane głównie przez Aibańczyków. 
W ostatnich tygodniach przez po- 
łudniowy skrawek Serbii przeta- 
cza się fala zamachów terrory- 
stycznych. 
Grupa o nazwie Albańska Ar- 
mia Narodowa (albański skrót 
AKSh) wzięła na siebie odpo- 
wiedzialność za dwa ataki na pa- 
trole policyjny i wojskowy w 
Czarnogórze. Misja ONZ w Ko- 
sowie (MINUK) uznała tę mało 
znaną grupę za organizację ter- 
rorystyczną. 


(PAP) 


FRANCJA 
Picasso na aukcji 


Młodzieńczy obraz Pabla Picassa 
(1881- 1973) "Jałmutna. został w so- 
botę sprzedany za 420 łys. euro na su- 
kql w mieście Honfteur we Franql. 


Obraz, przedstawiający męż- 
czyznę dającego prawdopodobnie 
monetę siedzącej kobiecie. został 
nabyty przez kolekcjonera zagra- 
nicznego. który licytował przez te- 
lefon. 
Obraz został namalowany 
przez 17-letniego Picassa, który , 
mieszkał wówczas w Barcelonie. 
(P AP) 


BRAZYLIA. 19 osób zginęło w wybuchu rakiety 


www.glos-pomona.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Błąd człowieka 
19 osób zginęło w wybuchu rakiety, która za kilka dni miała wynieść 
na orbitę okołoziemską dwa brazylijskie satelity. Powodem wypadku 
było omyłkowe uruchomienie silnika startowego. 


Rannych zostało 20 osób. 
W bazie, gdzie doszło do wypad- 
ku. znajdowało się 800 osób - 
przekazał rzecznik lokalnych 
władz Raimundo de Souza. 
Wcześniej brazylijski minister 
obrony Jose Vlegas Filho przeka- 
zał, że w katastrofie zginęło 16 
osób, podkreślając jednak. że je- 
go dane nie są w pełni wiarygod- 
ne. 
Minister poinformował, że po- 
wodem eksplozji 20-metrowej ra- 
kiety, która kosztowała 2,2 miliona 
dolarów, było omyłkowe urucho- 


Ir 


l 
- 


",---- 


mienie jednego z jej czterech sil- 
ników. 
Wypadek wydarzył się w bazie 
Alcantara, 2350 kilometrów na 
północ od Sao Paulo. Beuałogo- 
wa rakieta VLS-3 miała wystarto- 
wać 25 sierpnia, choć dokładny 
termin startu zamierzano określić, 
uwzględniając warunki meteorolo- 
giczne. 
.Prezydent głęboko ubolewa 
z powodu śmierci pracowników 
bazy Alcantara. - powiedział 
rzecznik prezydenta Brazylii Lulza 
Inacio Luli da Silvy. .Brazylijskl 


Żołnierskie nabożeństwo 


r 


....- 
'iiiiił 
, "

 
.,t:J--- 


program kosmiczny. niezwykle 
Istotny dla naszego kraju program 
naukowy, jest dziś w żałobie. - do- 
dal. 
Była to trzecia brazylijska pró- 
ba wysłania rakiety w kosmos. 
Brazylijskie rakiety, wystrzelone 
w 1997 roku i w 1999 roku zostały 
zniszczone wkrótce po starcie 
z powodu problemów technicz- 
nych. 
Jeśli BrazylII uda się w końcu 
wysłać rakietę w kosmos, będzie 
pierwszym krajem Ameryki Łaciń- 
skiej, który tego dokona. (PAP) 


. .... 


,- 

 
I 


... 


Fol. PAP 
K siądz kapelan ppłk. Piotr Majka (z lewej) udziela komunII świętej podczas nabo
eństwa w kaplicy, mieszczącej się w 
Jednym z namiotów w obozie Babilon. W każdym obozie. gdzie stacjonują polscy 
ołnlerze. znajduje się kaplica, w któ- 
reJ kapelani odprawiają msze święte dla wszystkich chętnych. 


PALESTYNCZYCY. Policja palestyńska niszczy tunele pnemytnlków broni 


Walka z terroryzmem 


Palestynskle siły bezpieczeństwa 
aresztowały w sobotę handlarzy bro- 
ni, zlikwidowały część nleJegalnego 
uzbrojenia I zaczęły niszczyć tunele, 
którymi przemyca się broń z teryto- 
rium Egiptu do Strefy Gazy. 


Sobotnia akcja stanowi część 
działań premiera Mahmuda Abba- 
. sa, który chce rozbroić organiza- 
cje terrorystyczne, czego domaga- 
ją się Stany Zjednoczone po wtor- 
kowym zamachu w Jerozolimie. 
Równocześnie podporządko- 
wana Jaserowi Arafatowi organi- 
zacja Fatah zaaprobowała kandy- 


daturę Nassera Jusefa na stano- 
wisko ministra spraw wewnętrz- 
nych o szerokich uprawnieniach w 
sprawach bezpieczeństwa. 
Premier Abbas nie podpisał 
jeszcze nominacji Jusefa, który 
jest sojusznikiem Arata I będzie 
waiczył o wptywy w sferze bezpie- 
czeństwa z sojusznikiem Abbasa. 
Mohamedem Dahlanem, szefem 
sił bezpieczeństwa. 
Naoczni świadkowie z miasta 
Rafah w Strefie Gazy informowali, 
że widzieli połicję w domach, w 
których zaczynają się trzy tunele 
prowadzące pod kontrolowaną 


przez Izraelczyków granicą na te- 
rytorium egipskie. Policjanci zo- 
stali obrzuceni kamieniami przez 
krewnych osób aresztowanych 
przy tej okazji. 
Nie wiadomo. czy podległe 
Dahlanowi siły przystąpią do bez- 
pośredniego rozbrajania grup ter- 
rorystycznych, czego żądają Sta- I 
ny Zjednoczone. Osobistości pale- , 
styńskie twierdzą. iż bezpośredni 
atak na bojowców jest obecnie 
utrudniony z powodu zabicia 
przez Izraeł jednego z przywód- I 
ców Hamasu. 
(PAP) 


USA. Ser w każdym daniu 


Amerykańscy serożercy 


Przeciętny Amerykanłn spotywa 
i obecnie 13,5 kilograma Miłego se- 
ra rocznie, podczas gdy w 1944 ro- 
ku średnła spotycla wynosiła 2,7 ki- 
lograma na osobę - poinformowało 
ministerstwo rołnlctwa. 


Ekonomista z ministerstwa, 
Don Blayney, uważa, że ludzie je- 
dzą tak dużo sera głównie dlatego, 
iż restauracje i jadłodajnie dodają 
go do wszelkich możliwych dań. 
Tylko 35 procent sera trafia do kon- 
sumentów za pośrednictwem skle- 
pów spożywczych, zaś cała reszta 
jest zjadana w restauracjach. 
Główną sprawczynią tak du
e- 
go spożycia sera jest pizza. W 
, 1990 roku piuerie kupiły sery za 


sumę 1,2 miliarda dolarów, zaś w 
ubiegłym roku nabyły sery za su- 
mę 2,5 miliarda dolarów. Najwięk- 
szym nabywcą serów jest Piua 
Hut, która zużywa ich rocznie 135 
milionów kiłogramów. Najpopular- 
niejsze są mouarella i cheddar. 
Amerykański przemysł sero- 
warski produkuje ponad 300 ga- 
tunków sera. 
Ser jest żr6dlem wapnia I pro- 
tein, jednak specjaliści wyrażają 
obawy, że spożycie sera jest za 
duże. Należy on do tłustych pro- 
duktów żywnościowych i przyczy- 
nia się do głównej plagi amery- 
kańskiej otyłości. Jedna uncja 
(28,35 grama) zawiera szeŚĆ gra- 
mów tłuszczu, czyli jedną trzecią 


więcej niż wynosi zalecana przez 
władze racja dzienna. 
Doktor Neal Barnard, przewod- ' 
nlczący Komitetu Lekarzy na : 
rzecz Odpowiedzialnej Medycyny, 
uważa, że ser uzależnia konsu- " 
mentów. Zawłera on białko o na- 
zwie kazeina, która rozkłada się w I 
przewodzie trawiennym I uwalnia 
kazomorfiny, a te są narkotykami. I 
Krajowa Rada Przemysłu 
Mlecznego wątpi jednak. by ser 
miał działanie podobne do narko- 
tyków. Broni ona interesów produ- 
centów, natomiast dr Bamard jest : 
przekonany, że Amerykanie byliby I 
zdrowsi. gdyby zrezygnowali z je- 
dzenia mięsa i produktów mlecz- 
nych. (P AP) 


Poniedziałek. 25 sierpnia 2003 r. głos Pomorza 


24 GODZINY  
i ' . 

 
- 
....., " 
" 


Fol. PAP 


Stralacy pne.zukuJII wrak autokanI, który spadł ze skar- 
py, kiedy nagle zjechał z autostrady A9 z Monachium do Berlina, 
niedaleko miasta Tollwłtz. W wypadku pięć osób zginęło. a 17, w tym 
kierowca, zostalo rannych. 


Prezydent Iranu Mohammad Chatami oczekuje od Londy- 
nu przeprosin za aresztowanie przez brytyjską policję b.lrańsklego 
ambasadora w Buenos Aires na podstawie argentyńskiego wniosku 
o esktradycję - poinformowało wczoraj radio irańskie. Prezydent za- 
powiedział. 
e jego kraj nie pozwoli, by "ten spisek się rozwijaf'. 
Wyraził przy tym nadzieję, 
e W. Brytania .niezwłocznle wycofa się z 
błędnej akcji I złoży przeprosiny". 
Jedna oloba 19In.... a 34 zostały ranne wczoraj rano w wy- 
padku hiszpańskiego autokaru na autostradzie kolo Blo's w 
środkowej Francji. Autobus, obsługujący regulame połączenie z 
Hiszpanii do Francji. zderzył Się z samochodem na drodze A 10. 
Przyczyn wypadku jeszcze nie ustalono. Nie wiadomo też, Ilu pasa- 
żerów jechało w autobusie, w którym było 46 miejsc. 
Ukraina obchodziła wczoraj 12. rocznic, odzyskania nie- 
podległoścI. Z tej okazji na Chreszczatyku. głównej ulicy KIJowa, 
odbyła się defilada wojskowa z udziałem najwyższych dostojników 
państwowych. Po raz pierwszy odbierał ją minister obrony bez mun- 
duru. Tegoroczna parada była w porównaniu do poprzednich 
skromna, gdyż ze względów oszczędnościowych ograniczono ją do 
przemarszu kilku tysięcy żołnierzy bez ciężkiego sprzętu bojowego I 
lotnictwa. Po raz pierwszy odśpiewano hymn narodowy. bo dopiero w 
tym roku parlament zdołał zatwierdzić słowa .Szcze ne wmerta Ukra- 
iny". Dotychczas odtwarzano go w formie Instrumentalnej. 
Romantycznej podr61y poilubneJ na Barbados do końca 
życia nie zapomną państwo Anne-Marle I Cralg Storrle z brytyjskiego 
Bamsley. Za tydzień nad lazurowym morzem I w złocistym słońcu za- 
placili 2,7 tys. funtów. Nikt ich ject1ak nie uprzedził, że w pokoju 
hotelowym nie będzie klimatyzacjI. W rezultacie młoda para powróci- 
la do domu, nie spędziwszy z sobą nocy poślubnej. W 
49-słopnlowym upale pokój zamieniał się w rozpaloną saunę, co 
młodym ma/ionkom całkowIcie odbierało ochotę na amory. Rozdzieli- 
li nawet łóżka. by w nocy nie ogrzewać się nawzajem. Opisujący Ich 
przygodę dziennik. The Sun" twierdzi, że po powrocie młoda para 
doradza wszystkim znajomym: w podróż poślubną Jedźcie lepiej na 
Islandięl 


.. . 
"\ "" 
....... 
) , ; 
.....r). 
it- '" , 
, . 
\. Ii 
'.
 r" 
\, ł , ...... 
... 

 


\ i 

Ał 


-ł 


Fot PAP 
Nigeryjscy tolnlerze IM pokojowych (z prawej) pozdrawia- 
ją rebeliantów z ruchu Liberyjczycy Zjednoczeni na rzecz Pojednania 
ł Demokracji (LURD) w punkcie kontrolnym. około 5 km od rzeki P08 
pod Monrowlą. 


TERRORYZM. Iran wydał członków AI-Kaidy 


Deportacja zła 


Iran dokonał ekstradycji do ArabII 
Saudyjskiej członków Ał-Kaldy po- 
chodzenia saudyjskiego - poinfor- 
mowała agencja IRNA, za którą In- 
formację tę podało B8C. 
Agencja przytoczyła wypo- 
wiedż ambasadora Iranu w Rija- 
dzie. który stwierdził, że po wojnie 
w Afganistanie władze irańskie 
aresztowały pewną liczbę człon- 
ków AI-Kaidy, lecz nie wymienił ich 
nazwisk, nie podał ilu zostało 
przekazanych Arabii Saudyjskiej, 
ani kiedy dokonano ekstradycji. 
Ambasador przebywający w 
Teheranie w związku z nieokreślo- 
ną bliżej konferencją, poinformo- 
wał, że Arabia Saudyjska I Iran, 
czołowi dostawcy ropy naftowej I 
bratnie kraje muzułmańskie, pod- 
pisały układ bezpieczeństwa oraz 
.przejawiły zdecydowaną wolę 
poprawy kontaktów we wszystkich 
dziedzinach.. 


W poprzednią niedzielę IRNA 
powołala się na wypowiedź sekre- 
tarza generalnego Najwyższej Ra- 
dy Bezpieczeństwa Narodowego, 
Hassana Rohaniego, który oświad- 
czył, że władze Iranu udaremniły 
niesprecyzowaną liczbę ataków 
przygotowywanych przez AI-Kaidę. 
Mimo wrogości wobec Stanów 
Zjednoczonych, Iran potępił zama- 
chy z 11 września i był przeciwny 
reżimowi tallbów w Afganistanie, 
który finansował Ai-Kaidę. 
Władze irańskie przyznały już 
wcześniej, że długa granica ich 
kraju z Afganistanem jest trudna 
do nadzorowania I niektórzy 
członkowie AI-Kaldy mogli się 
przedostać niepostrzeżenie na te- 
ren Iranu. W ubiegłym roku aresz- 
towano I deportowano około 500 
osób podejrzewanych o przyna- 
leżność do AI-Kaidy, które przedo- 
stały się przez granicę z Afgani- 
stanu i Pakistanu. (PAP)
		

/18295-0005.djvu

			e 


I I 


DODATEK WAKACYJNY 


R-r-"K L A M A 


I---
I 


. 


- 


AGENCJA OCHRONY 
SZABEL 
Koszalin, lel.lfax 34116 86, Białogard, 
leI. 31243 94, Szczecinek, leI. 374 24 70, 
Kolobrzeg, lei. 354 52 67, 
Borne Sullnowo, lei. 373 48 84, 
Po/czyn ZdróJ, leI. 36581 23 


381803SZBO.O 


,'._ ) 
.-- 


Szczecin 
ul. Jagiellońska 16a 
tel. 91/489-37-06 
www.zas90.com.pl 
zas90@zas90.com.pl 


Wypoczynek dla studentów: 
11 dni. Biały Dunajec, Zakopana 
- wyjazdy: 1, 11, 21.09. 
13 dni - Dljbkl 
- wyjazdy: 25.08., 6,16.09. 
Tanie wczasy: 
góry, morze 
Zielone, Blale, Integracyjne szkoły 


N'.Ie'e ceny' 
Emerycł, "nc16c1, milki z dzletml.tlnleJl 


....... 


DE LOS - kuchnia grecka 
Zapraszamy PańsIwa na kułiname 
specjały kuchni greckiej. 
Krelomino kIKoszalina 27, 
lei 94/340 34 06. 


444203SZBO/A 


. 


. 


KOŁOBRZEG 
,Turkus" -Iadne rzeczy, galeria, 
ul. Rodziewiczówny obok .Piranii', 
ezoteryka, biżuleria artystyczna, 
wyroby z kamienia, obrazy, rękodzIeła. 


38.803SZBO- 


li T E l 
L 
I 
'PI Ld . Ol 7Inll I -II 
l t 


-. .. 
Koszalin - Holelik "Gwardia" 
przyj,cia, bankiely, konferencje, noclegi, 
ogr6dek lelni . grilowanie. Falata 34, 
tel. 345.13-21, fax 346-46-81 


" 


I 


.. 


\ 


- 


VIVA ITALIA (obok teatru) 
KoszaOn, Kuchnia wioska, 
ul. M.C. Sldodowskiej 1.3 
leI. 94/346 45 46, czynne od 12 do 24 


4047303SZ801B 


Wynajem 
autokarów 
i mikrobusów 


'--ł 


- 


GlobTourist 


. 


-..... 


. 

 
.. 
aUPSK 
Galeria Podkowa, ul. Starzyńskiego 617, 
czynna w godzinach: 
poniedzialek - sobota 10.00 - 20.00, 
niedziela 10.00 -19.00. 


381803SZBQ-1 


L 


GOSPODAJAMNEŃSKA 
(obok Muzeum) 
Koszalin. Kuchnia SIaropoiska, 
ul. Młyńska 37-39, lei. 94/ 341 4867, 
czynne od 12 do 24 


4047303SZBOIA  . 


la \';'MM
 


1!I.!iIl,IJI. 


. 


ŚWINOUJŚCIE 
DW Bryza, ul. Gdyńska 28 
zoprasza 
NOCLEGI Jut od 11,08 zł 
SENIORZY PROMOCJA 15.00 zł 
- tel. (091) 321 24 91 - 
57 


- ."""'-- 
,-- 


MIĘDZYZDROJE 
Camping nr 24, 
ul. Polna 10, 
tel. 91/328 02 75. 
328-02-10 


,.J 


4011 


.. 


KOŁOBRZEG 
Basen "Morska Odysejan 
przy Sanatorium "Bałtyk n 
zaprasza 7.00-22.00 
- basen pływacki, - basen solankowy, 
- jaccuzi, - rynna wodna. 


381803SZBO.J 


---.  


--r .:... 

. 


III
 
Ił 


\ 


UZDROWISKO ŚWINOUJŚCIE 
zaprasza do 
KORZYSTANIA Z BAZY ZABIEGOWEJ 
w nowoczaśnle wyposażonym 
Zakładzie Przyrodoleczniczym .RUSAŁKA" 
Tel. 091/321 23 11 


. WIł:. 
Ośrodek Wypoczynkowy 
TRZEBAWIE 
gm. Węgorzyno nad Jez. Wośwln 
w ofercie: 
o domki campingowe, 
o pOle namiotowe, 
o pole campingowe, 
o smażalnia ryb, 
o własna plaża. 
tel. 0504-082-645 


I . tł-  
" a;
. 
I"l:il
 


\ 


ro- 


· Af 


ESPAR - ochrona lizyczna, konwoje, 
systemy alarmowe, miniloring. 
Koszalin 345.39-87, Darlowo314.11-71, 
K%brzeg 354-29-88, 
Szczecinek 344-30.12. 


381803SZBO.H 


.. 


. 


ŚWINOUJŚCiE 
- MIIiDZYZDROJE 
AGYPTOS MINERALIS 
ODCHUDZA,ODMŁADZAILEClY 
ś-cie. lA, Kasprowicza 14, M-je, HoIeI M8I1n 
Możliwość zakwaterowania blisko morza 
091/321 01 55 


\,
 
Swinoujście 
Albatros 


zaprasza 
Dyskoteka od 21, 
ogródek calą dobę, 
dancingi od 20:00. 
Żeromskiego 2, tel. 3211866 
387 A 


F 
S 
H 
O 
p 


SEX 
S 
H 
O 
.:p 
.....
 


SEX-SHOP "Flglelek n 
zaprasza namiętnie. 
KoszaOn, Matejki, 094/34.23-653; 
Słupsk, Mickiewicza, W Polskiego, 
059/8402-822; 
Lpbork, Staromiejska 059186-28-460; 
www.figielek.pI 


oa'303SZBO-A 


. 


PONIEDZIAŁEK 
\ L. 25 sierpnia 2003 r. , 
, Redaktor wydania 
" L -'" ::::A BOGIEL 
"",,--- 
 
SPHINX. 
I \ RESTAURACJE 
KOSZALIN 
ul. zwycięstwa 83-87 
teł. (094) 34113 78 


.. 


MALARSTWO. Pejzaże i portrety 


Maluje sto 
obrazów w sezonie 


'-  


r 


Rozmowa z 


Kiedy Wlodzlmlerz pracuje, zawsze Przygl,daj, mu się turyści. 


WLOłJLIMIERZEM 


ulicznym malarzem, którego spo- 
tkaliśmy obok latami morskiej 
w Kołobrzegu. 


- Czy mIluje pan tylko pejzaże? 
- Maluję wszystko, od wi- 
docznych na zdjęciu pejzaży, 
przez martwą naturę, aż po por- 
trety. Niezależnie jednak od te- 
go, co przedstawiam, mój obraz 
zawsze oddaje jakieś we- 
wnętrzne przeżycia, coś musi 
znaczyć. Ten, który w tej chwili 
maluję, symbolizuje spokój we- K -r--A- M -A 


wnętrzny. Inspirację czerpię 
z obserwacji życia codzienne- 
go, a wiele w życiu widzialem. 
Teraz chcę to przekazać innym 
za pomocą pędzla. 
- Jak długo pracuje pan nad Jed- 
nym obrazem? 
- Z tym bywa różnie. Czasami 
trzeba poświęcić nawet caly 
dzień. Pracy zatem jest sporo. To 
jednak jest moja pasja, 
a przy okazji sposób na zarobie- 
nie 'pieniędzy - za niektóre obra- 
zy kasuję 200 do 250 zlotych. 
Na brak klientów jednak nie na- 
rzekam. Mam nadzieję, że 
do końca sezonu uda mi się na- 
malować około 100 obrazów. 


- 


- $ 


\ 


Ol. . ,t · 


- Czy zawsze pańskiej pracy przy. 
gl_da Ilę tak duta grupa tury- 
ltów? 
- Przyzwyczaiłem się do te- 
go, że ludzie z zaciekawieniem 
przyglądają się mojej pracy. 
W Polsce w ten sposób pracuję 
już 1 D lat - dla mnie więc nie 
jest to nic nowego. Poza Koło- 
brzegiem byłem już również 
na Śląsku. Malowałem w Kato- 
wicach, Bielsku-Białej i Ty- 
chach. Jeszcze do końca sezo- 
nu będzie mnie można spotkać 
właśnie tu: przy kołobrzeskiej la- 
tarni morskiej, od strony portu. 
Rozmawiał: 
RAFAL NAGÓRSKJ 


. 


. 


Swinoujście 
"Pub Cech Club" 


zapraszamy 
codziennie od 16:00, 
dart, pilkarzyki. szafa grająca, 
telebim, 
Bob. Września 4 lp. 
387 A 


I . ł 


I, 
. , 


. 


.' 


Swinoujście 
Restauracja "Alibi" 
ZapraSZJlmy 
od 13:00 do rana 
wyśmienite jedzenie, 
różnorodne drinki. 
Słowackiego 22, tel. 3213644. 
387103SlH-A 


. 


\' 


. 


"I" 1 


" 


. 


-ł 


SMAKI ŚWIATA 
Koszalin, Batalionów Chłopskich 14, 
34144 69, czynne 13.22, polecamy 
domowe pierogi w rodzinnej atmosferze. 
4049903SZB01A , 


"A NI
 Ił 


-I 


..... 


KOŁOBRZEG 
Smmlnle "Pirania In, ul. Kolejowa, 
"Pirania II", ul. Rodziewiczówny 
polecają smaczne, świeże rybki 
oraz inne potrawy. 


3II1803SZBO-G 


- 


.. 


'''/1 .. 


DŹWIRZVNO 
Smażalnia ryb, Tadeusz Buczkowski, 
78-131 Dtwirzyno. 
ul. Wyzwolenia 4h. 


3818035ZBO-B 


NOWY WłAŚCICIEL 


WfDKARSKI 


SKLEP WĘDKARSKI 
Słupsk, ul. M.Dąbrowsklej 3 u zbiegu 
ul. Norwida i ul. Piłsudskiego 
w godz. 8.00-20.00, niedziele i święta 
8.00-15.00 


24870351 B3IA
		

/18295-0006.djvu

			I 


str. 6 Dodatek wakacyjny  


glos łI 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Poniedziałek, 25 sierpnia 2003 r. 


LETNI INFORMATOR 
CAMPINGI 
IIŃSKO Ow. PROMYK, wolne 
miejsca, wczasy, weekendy, dom- 
ki drewniane, wc+natrysk, TV, 
www.owpromyk.pl. 
091/56-23-092,0-604-912-006 
002241A 
I NIECHORZE - Ośrodek Wypo- 
czynkowy "Pornet", domki campin- 
gowe z lazienkami, parking strze- 
żony, baza sportowa, www.po- 
meUapl,O-601-611-970. 
002231A 
I NIECHORZE-CAMPING " Pomo- 
na."",pokoje gościnne, domki 
campingowe, kuchnia, wysoki 
standard. przystępne ceny. Polna 
25 tel. 91/386-34-45. 
038791A 
I POBIEROWO Ośrodek "Wodnik" 
położony w lesie, zaprasza- dom- 
ki, pokoje, przyczepy campingo- 
we. 091138-64-192 
. 00231IA 
I POBIEROWo- Pole NamIOtowe "7 
Żab" (wc, prysznic, ciepła woda 
non-stop, elektryczność). Zapra- 
szamy. Moniuszki 10, tel. 
0503-96-21-37. 


W KINACH 


JAMNO. Aktywny wypoczynek 
Kołobrzeg I Wakac
e 
. kIno "Wybrzeże" 
ul. l.opuskiBgo 24. tsI. (094i' · 
3523632 I d . · 
;;::,:
:;,,'


:a ';odm;", na Jeziorem 
:


:
:n:::e3c;::::c: godz. I I 
 , 
"Sindbad: legenda siedmiu 
mórz", godz. 16, 17.30 l 
"Bruce wszechmogący", godz. j 
19 I l I 
"Terminator 3", godz. 20.45 
"Bruce wszechmogący", godz. 
22.45 


I STYLIZOWANE ogrodzenia, balu- 
strady, bramy. Prefabrykacja, 
zbrojenia dla budownictwa Pro- 
mocja wkładów kominkowych że- 
liwnych. "Herkules", tel. 
059/84-56-120, 0601-656-956. 
04650IA 
I ŚWINOUJŚCIE- "Wina i Alkohole 
Świata" sklep z szerokim wybo- 
rem win, alkoholi. Boh. Września 
49, tel. 0911321-93-33.  
I NIERUCHOMOŚCI, Jasiński, Ko- 
łobrzeg,ul. Dworcowa 2, bezpo- 
średnia sprzedaż nowych lokali 
mieszkalnych na Kołobrzeskiej 
Starówce. 


. 039131J 


USŁUGI 


l/t 


I BUDOWA studni wraz z doku- 
mentowaniem. SłupSk, 
059/84-21-012,0608-418-667. 
03913/Y 
I CHŁODNICE samochodowe, re- 
generacja, sprzedaż. Atrakcyjne 
ceny! "Reja" Słupsk, Reja 41, 
059/843-24-71,0608-058-435. 
04096IA 
I EXPRES, Kobylnica (Real), 
Szczecińska 6. Klucze, system 
"Master Key" immobiliser, napra- 
wa obuwia, ksero, pieCZątki, wizy- 
tówki.059/84-15-144. 
03913fT 
I FRYZJER damsko- męski, ko- 
smetyka, tatuaż, przekluwanl9 
ciała, tipsy, zagęszczanl9 włosów. 
Slupsk, Niedzialkowskiego 3/2, 
84-02-020. 
039131X 
I KLIMATYZACJA poml9szczeń. 
Markowy sprzęt- czynnik ekolo- 
giczny. Doradztwo- montaż- ser- 
wis. Inwestmat-Eko, Słupsk, Po- 
znańska 82, 0601-644-387, 
059/84-12-328. 
0391311 
I KOMINKI norweskl9, joM francu- 
skl9, niemieckie w dużym wybo- 
rze. Akcesona połączeniowe. 
Słupsk, Szczecińska 61 a, 
059/84-34-109,0502-481-525. 
039131P 
I NAGROBKI- Bierkowo, 
059/811-92-66, 0602-521-087. 
039131R 
I OGŁOSZENIOWE biuro do 
wszystkich gazet na wybrzeżu 
i kraju. Koszalin, ul. Zwycięstwa 
137,094/347-71-73. 


. 038951A 


HOTELE 


I JELENIA Góra, Hotel "FENIX" 36 
pokoi, łazienki, TV SAT, restaura- 
cja, rekreacja, konferencje, 
075/641-66-00, 
www.hotelefenix.pl 


, 
). 


039131AC 
I KARLINO. Stop. Hote(I), ul. Ko- 
szalińska 87, 094/311-71-51, po- 
łożony u zbiegu dwóch rybnych 
rzek: Parsęty i Radwl, 20 km od 
Kołobrzegu. 
04194IA 
I KARPACZ- pensjonat" Jaskier 
"pokoje z łazienkami, TV SAT, ja- 
dalnia, parking, 
www.jaskier.wczasy.net.pl. 
075/76-19-218. 
040631C 
I MIĘDlYWODZlE, pokoje do wy- 
najęcia nad morzem-pensjonat 
MOnika, tel. 381-38-55, fax. 
381-48-90, www.maxmedia.pl/mo- 
nlka, www.meteor.turystykapl 
03910lA 
I MIĘDlYZDROJE-OŚRODEK 
Wczasów Rodzinnych-domki 
campingowe z węzłem sanitar- 
nym, apartamenty, pokoje cały 
rok. Zwycięstwa 9 
teI.911328-00-99. 


. 


1.$ 


Mielno 


tel. (094) 


. kino "Hawal'la" 
ul. Chrobrego 28, 
3189830 
"Sindbad: legenda 
mórz", godz. 10 
"Kto pierwszy ten 
godz. 15 
"Moje wielkie greckie wesele"" 
godz. 16.50 
"Johnny English", godz. 18.40 
"Jądro ziemi", godz. 20.40 
"Dwóch gniewnych ludzi", 
godz. 23 I 
Darłowo 
. kino "Bajka" I 
ul. Morska 56, tel. (094) 314 26 
29 I 
.Pinokio", godz. 10 
MW krainie Bogów", godz. 16 
"Od kołyski aż po grób", godz. I 
18 
.Taxi3", godz. 20 I 
"Oszukać przeznaczenie II", 
godz. 22  , 


- 


siedmiu 
lepszy" ,I 


.. 


038941A 
I POLE namiotowe "BorowInka", 
Ustka, Roweckiego 9, domki cam- 
pingowe i pokoje z łazienkami ga- 
stronomia 059/8-146-985. 
039131AB 
I ŚWINOUJŚCIE Karsibór, kajaki, 
łódki wiosłowe, tereny wędkarskie, 
tawerna rybacka, domki kempłn- 
gowe. www.marina.karslbor.pl. 
322-14-48. 
002341A 
I W lesie nad jeziorem, domki kom- 
fortowe, pokoje z łazienkami, 
czarter żaglówki, 10 km od Miko- 
łajek. 087/423-60-95. www.ju- 
idarepublika.pI 


"01; rlłl.. :\1VSI.A w (;HVN 
Je,ioro Jamno lo raj dta milośników 
porlów wodnych. 


- Codziennie odwiedza nas 
mn6stwo turyst6w wypoczywają- 
cych w Mielnle- informuje kierow- 
nik przystani Jaroslaw Jaikle- 
wic z . - Nlekt6rzy przychodzą. 
aby wypożyczyć tylko rower wod- 
ny, a inni to osoby zonentowane 
w żeglarskIm fachu, i chcą sami 
popływać. 
Klub, mając odpowiednią ka- 
drę insturktorską oraz odpowiedni 
sprzęt, specjalizuje się przede 
wszystkim w szkoleniu żeglarzy. 
Rejs po Jeziorze 
Od p%wy maja do połowy 
września, przy Jednym z qwóch 
wchodzących w jezioro pomostów, 
zatrzymuje się stateczek pasażer- 
ski "Mila", o sześćdziesięciu miej- 
scach, którym mOŻna się wybrać 
się na rejs po jeziorze, aby podzi- 
wiać piękne krajobrazy pobliskiej 
przyrody. 
Miejsce to też jest niewątpliwie 
rajem dla wędkarzy. Co roku mają 
tu miejsce zawody wędkarskie 
pod patronatem Polskiego Związ- 
ku Wędkarskiego. 
Zatem zmęczeni wylegiwaniem 
się na gorącym piasku powinni- 
śmy udać się do przystani 
na brzegu Jeziora Jamno. I nieza- 
leżnie od tego, czy jesteśmy praw- 
dziwymi "wilkami morskimi", czy 
też znamy żeglarstwo tylko z opo- 
wiadań, możemy w nietuzinkowy 
sposób spędzić, zbliżający się nie- 
stety powolutku ku końcowi, urlop. 
Może to być szansa na przeżycie 
ciekawej przygody, nabycie no- 
wych doświadczeń, a co najważ- 
niejsze urozmaicenie wakacyjne- 
go wypoczynku. 
MONIKA SZCZĘSNA 


Wypoczywając w jednym z najpopu- 
larniejszych kąpielIsk nadmorskich - 
w Mielnie - mamy wiele możliwości 
spędzenia czasu. W tej nadmorskiej 
miejscowości każdy wczasowicz 
znajdzie znakomite warunki nie tylko 
do wypoczynku jak I rekreacJI. 


Największą atrakcją jest oczy- 
wiście morze, ale oprócz korzysta- 
nia z uroków plażowania i mor- 
skich kąpieli można wybrać się 
nad pobliskie jezioro Jamno, 
na którym znajdują się trzy przy- 
stanie żeglarskie. 
W czasie wakacji, szczególnie 
w weekendy, przyjeżdżają tutaj tu- 
ryści spragnieni nie tylko kąpieli 
w morskiej wodzie, ale także że- 
I glowania po Jamnie. 
Wody jeziora doskonale nadają 
Się do uprawiania sportów żeglar- 
skich. Nad jeziorem znajduje się 
przystań jachtowa klubu morskie- 
go "Tramp". 
Klub działa już pięćdziesiąt lat 
i został uhonorowany nagrodą 
przez Polski Związek Żeglarski 
za oferowanie usług żeglarskich. 
Możesz zrobić kurs 


038831A 
I NIECHORZE, blisko morza, poko- 
je 2,3.4 z łazienkami lub bez. NI- 
skl9 ceny. 091/38-63-666. 
.. 00264IA 
I PENSJONAT Skotawsko, komfort, 
CISZa, las, dzikie jeziora, wędkO- 
wanie, kajaki, rowery, cały rok, 
(059)82-12-662,606-473-863, 
www.skotawsko.pl 
04126IA 
I PIĘKNE widoki na góry. Zakopa- 
ne-Ząb Harnaś, pokoje z łazien- 
kami, telllax 0181207-10-07, 
0601-866-828, 
www.dw-harnas.com 


039131AD 


GASTRONOMIA 
I DŹWIRZYNo- U Rybaka- wędzar- 
nia ryb, zawsze świeże. Smaczne 
i tanie, z własnego połowu ryby. 
Serdecznie zapraszamy. 


041641A 
I SŁUPSK, okna, dzwi PCV. Para- 
pety, żaluzje, rolety, Sprzedaż. 
Montaż. Atrakcyjna cena "ANSE", 
Poznańska 79, 059/840-30-43. 
039131K 
I "STACH-MET', ogrodzenia, zbro- 
jenia, balustrady, konstrukcje sta- 
lowe i usługi ślusarskie. Słupsk, 
Leszczyńskiego 10 E, 
059-841-78-49, 0604-511-550. 
040631D 
I STACJA auto-gazu. Montaż insta- 
lacji autogazu- raty. Sprzedaż, 
wynajem, komis przyczep campin- 
gowych. Moto-Mix Włynkówko. 
059/811-27-49. 
0391310 
I USŁUGI tapicerskie meblowe 
i samochodowe. Letnie promocje. 
Słupsk, Garncarska 19, 
841-25-95,0-601-835-516. 
_ 0391315 
I WULKANIZACJA -DELON- Ser- 
wis, Słupsk, Tuwima 23, Pilsud- 
skiego 42, 845-51-30, 84-14-457. 
Sprzedaż opon, serwis, doradz- 
two techniczne. 


Ustka 


039131C 
I KASYNO WOJSKOWE, tanie, 
smaczne obiady, zamówienia na 
żywienie zbiorowe. ŚWinoujście, 
ul. Piłsudskiego 35a (blisko morza) 
091/324-31-06,321-22-50. 
002521A 
I MIELNO- Bar Vlet-Linh orientalny, 
Chrobrego 15, Koszalin, Restau- 
racja Vl9t-Linh, Jana z Kolna 28, 
tel. 341-11-44, dowóz gratis: 
039131D 
I MIELNO- Sienkl9wiczowie zapra- 
szają na wyroby produkcji wła- 
snej: gofry, naleśniki biszkoptowe, 
desery, koktajle, sosy. Promena. 
da obok "Meduzy". 


. kino "Delfin" 
ul. Marynarki Polskiej 82, tel. 
(059) 8144-677 
"Mali Agenci 2" - godz. 11 
"Rycerze z Szanghaju. - godz. 
13, I 
.Kuloodporny" - godz. 15, 19 
"Statek Widmo" - godz. 17. 1 
23.20 II 
"Matnx - Reaktywacja" - godz. I 
21 II 
Łeba 
. kino "Rybak" I 
ul. Morska 1, tel. (059) 866-14- 
43 
"Prosiaczek i przyjaciele" 
godz. 12 
"Kuloodpomy" - godz. 13.45, 
17.15 
"Sekcja 8" - godz. 15.30 
"Form u/a" - godz. 19, 24 
"Hero" - godz. 20.30, 22.15 
I 


040311A 
I PIWNICZNA Zdrój, Beskid Sądec- 
ki, cały rok. Jazda konna, spływ 
Popradem, blisko granicy. 
018/446-42-26,446-41-12, fax 
018/446-40-18. 
039131AG 
I POZNAJ uroki Karkonoszy lateml 
Hotel Corum zaprasza Karpacz, 
Kościuszki 12.075/761-96-46, 
761-85-33, hotel@corum.com.pl, 
www.corum.com.pl 


Klub organizuje kursy na sto- 
pień żeglarza i stemika jachtowe- 
go oraz szkolenia żeglarskie. Od- 
bywają się tutaj również regaty 
o zasięgu ogólnopolskim, a nawet 
międzynarodowym. 
W godzinach od 9.00 do 21.00, 
drzwi klubu otwarte są dla wszyst- 
kich turystów. Oferta usługowa 
jest bardzo bogata. Tym, którzy 
posiadają patent żeglarski udo- 
stępniAne są żaglówki. Pozostali 
mogą wybrać się ze sternikiem 
na przejażdżkę po jeziorze. 


039131E 
I MIĘDZYZDROJE- Baza Rybacka 
"Smażalnia u Rybaka" poleca ryb- 
kę smażoną I wędzoną. Zapra- 
szamy 9.00- 23.00, tel. 328-15-38. 
038801A 
I NIECHORZE-SMAŻALNIA Ryb 
Przy Łodzi oferuje świeże ryby 
bałtyckie. Smażone bezpośrednio 
po zamówieniu ul. Kolejowa 6. 
_ 0388I1A 
I ŚWINOUJŚCiE- "Bistro- Pub Ba- 
waria" zapraszamy codziennie, 
9.00 śniadania, desery, obiady 
abonamentowe. Boh. Września 
51, tel. 91/321-72-95. 
038871A 
I ŚWINOUJŚCIE- "Pizzeria Malibu"- 
najlepsza pizza w mieście, Wy- 
brzeże Władysława IV 17a "Kurna 
Chata"- domowa polska kuchnia, 
Piłsudskiego 20. 
038931A 
I ŚWINOUJŚCIE, restauracja "Bry- 
za"- żywienie zbiorowe, obiady 
abonamentowe, obiady na zamó- 
wienie, dowóz gratis. Tanio, domo- 
wo. 322-48-64. 
___o 00233IA 


04029IA 
I RABKA- góry, ośrodek BENlA, 
wczasy rodzinne, wycieczki, zielo- 
ne szkoły, od 35 zl/osobodzień, 
tel. 018/26-85-169, 
www.benia.com.pl 
_ .. ._ _ _.. 045211A 
I REZYDENCJA Leśny Dwór-Piw- 
niczna, Kosarzyska 102. Aparta- 
menty, basen, góry, las. Doskona- 
ły wypoczynek, 018/44-65-326, 
wwwlesnydwor.com, e-mail: 
rezydencja@lesnydwor.com 
_ 04098/A 
I SZKLARSKA Poręba- Pensjonat 
"Pod Szczytami" komfortowe wa- 
runki, wyśmienita kuchnia, siłow- 
nia, sauna, plac zabaw, parking. 
075/717-25-04. AA 
______ 03913/. 
I ŚWINOUJŚCIE - super promocja 
- lato dla emerytów i rencistów. 
tel. 091/321 - 36 - 40. 


..._ 039131M 


ZDROWIE 


I "APTEKA przy Gdańskiej", 
Słupsk, Gdańska 4c, 
059/841-27 -25, lek
 zioła, baterie 
do aparatów słuchowych. Leki do- 
wozimy bezpłatnie. 


- 
OCENIAMY LOKALE. "U Tomasza" du1y wyb6r 


039131L 
I AUDIOLOGIA, laryngologia. 
LAR-MED NSLZOZ dzieci, dorośli. 
Jana Pawła \11, gab. 2,4,5, co- 
dziennie 8-18. 
__ 03913/N 
I CHIRURGIA plastyczna Wakacyj- 
na promocja cenowa! Dr. n med. 
W.Chiciak, 061/817-50-55, 
0601-721-725, www.chirurgicapla- 
sticacom 
_ _. ___ _ 0406318 
I GABINET fizjoterapi
 SłupSk, Wi- 
leńska 12,059/840-30-15. Letnia 
promocja, zabieg 5 zł, laser, ma- 
gnetronic elektrolecznictwo, biop- 
tron krioterapia 1 Ozł. 
__ _____.._____ 041421A 
I GABINET ginekologiczny dr n 
med. Micha! Kisiel przeniesiony na 
ulicę Kotarbińskiego 7/1, Słupsk, 
poniedziałki, środy, piątki, 17-19. 
_m__ 042411A 
I GABINETY stomatologiczne 
"STOMADENT*, protetyka, im- 
planty, chirurgia, leczenie. Beata, 
Robert Suchorowscy, Słupsk. Wa- 
ryńskiego 4, 059/84-29-824. 
_____..__ _ _ _..___ 03913/H 
IINTERMEDICA, Klinika okulistycz- 
na, nowoczesne zabiegi usunięcia 
wad wzroku i zaćmy. Klinika le- 
czenia niepłodności, 
061/82-67-067, www.intermedi- 
capi 
______ .. _ 040871A 
I MEDICAL Beta- całodobowa 
kompleksowa obsługa medyczna, 
wizyty domowe, specjaliści, labo- 
ratorium. Transport sanitarny. Ko- 
szalin, Modrzejewskiej 23A, 
094/341-10-49. 
__ .. _ 03913N 
I SKUTECZNE leczenie kręgosłupa 
i wielu schorzeń, poprawienie kon- 
dycji, odchudzanie, zakwaterow- 
nie blisko morza Świnoujście 
0911321-01-55 
___..__ 00270lD 


Golonka i bigos I 
Skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego dorową, a na drugie - filet drobio- I 
I Warszawskiej w Mlędzywodzlu. wy z ziemniakami i surówką. Smak 
Standardowy lokal nadmorski nie powalał na ziemię, ale przypo- I 
o swojsko brzmiącej nazwie - .U To- minał przyzwoite danie, którym 
masza. . można się najeść. Potem poprosi- I 
liśmy o kawę. Była aromatycz- 
na i dobrze smakowała. Znajomi 
wybrali golonkę i bigos. Ich odczu- I 
cia co do smaku były podobne - 
golonka smakowała jak golonka, I 
a bigos jak bigos. Ceny wszystkich 
potraw na dopuszczalnym pozio- 
mie, choć spotkaliśmy już tańsze 
lokale. Za smak potraw - dwa wi- 
delce. I 
Obsługa bardzo grzeczna. Szyb- 
ko podawane dania. Czekać trzeba, 
jeśli zamówi się specjalną potrawę, 
którą trzeba dopiero zrobić. Za to 
wszystko - kolejny widelec. 
Łącznie lokalowi "U Toma- 
sza" przyznajemy 4 widelce. 
mdr 


002221A 
I ZAKOPANE,-;:;-owy ośrodek, pokO- 
je z łazienkami, aneksy rodzinne, 
wyżywienie, parking, wycieczki, 
kolonie. Ceny promocyjne. 
018/20-11-738. 
__.______..______.._____. 04063IE 


HANDEL 


Można zjeść w ogródku patrząc 
na snujących się wczasowiczów, 
którzy jeszcze nie tak dawno tędy 
tłumnie walili na plażę oraz 
na park, gdzie dokazują dzieci. 
Bardzo duży wybór potraw. 
Na każdy gust i porę dnia. Są da- 
nia preferowane przez młodzież- 
fishburgery, hamburgery, hot-do- 
gi, zapiekanki, pizza i kebab, 
a także dania, Ictóre zamawiają 


I FILTRY do wody, zmiękczacze, 
przydomowe oczyszczalnie ście- 
ków, biopreparaty, ogrzewanie, 
"Hydroeko", Słupsk, 84-03-177. 
_ . 043231A 
I KWIACIARNIA Mielenska, ul. 
Chrobrego 8, obok Urzędu Gminy 
Kwiaty, srebro, uporniniki, poczta 
kwiatowa- dowóz gratis, 
0604-383-143. 


KWATERY 


I BESKIDY- Stryszawa, wakacje, 
weekendy, święta Cisza, spokój 
w podbeskidzkiej wsi. Noclegi 
z pelnym wyżywieniem. 
033/874-72-95. 
__ _.. 03913/Z 
I MIĘDZYZDROJE- ':Ala" pokoje 
gościnne, kuchnia domowa "Bar 
Arka"- tanie i smaczne posiłki. Lu- 
dowa 8, tel. 091/328-18-68, 
328-06-32. 
_u__ 044521A 
I MIĘDZYZDROJE- ATOL- zapra- 
szamy 100 m od morza, atrakcyj- 
ne ceny, dobry standard pokoi. 
Poprzeczna 9, tel. 091/328-03-80. 
_ _ ___ 038781A 
I TRZĘSACZ, 200 m do morza, do- 
mek i apartamenty, do wynajęcia. 
091/386-27-29, 0692-098-520. 
04006IA 


dorośli - golonka, flaki, bigos. Są 
też ryby smażone na patelni. 
A jeśli komuś mało - są też dania 
na specjalne zamówienie. Za roz- 
maitość dań należy się pierwszy 
widelec. 
My jedliśmy prosty zestaw 
obiadowy. Z zup wybraliśmy pomi- 


044431A 
I MEBLE rattanowe, sztuka orl9n- 
talna, donice, wazony, sprzedaż, 
aranżacja SAHARA, SłupSk, 
Gdańska 4D, 059/842-80-59, 
pon-pt, 10-18. 
__ _ _ 0391310 
I OKAZJA I Kurtki skórzane, modne 
wzory, rÓŻne fasony. Raty! 
Słupsk, Wojska Polskiego 17. 
_ _ _ . 04210IA 
I PIWO, napoje, alkohol, sprzedaż 
hurtowa, Międzywodzie, Zatoczna, 
91/38-14-944. 0602-424-495, 
czynne codziennie 8-20 Zaprasza- 
my _ 04120IA 
I SKLEP Ogrodniczy "Garden", 
Słupsk, Pilsudskiego, 66-automa- 
tyczne systemy nawodnień, środki 
chemiczne, nawozy, torf, kora 
059/8432-535. 


REK-LAMA 


($) 

.... 


ZAKUPy WOLNOCŁOWE 


.... 
- 


. P Ił- :.limy na reJSY 
statkiem 
" 


CENY ZESTAWÓW 
OBIADOWYCH 


It 


-ł- 


. 


" 


l 


,... 


. 


. barszcz ukraiński, schab, 
ziemniaki, surówka 12 zł 
. pomidorowa, filet drobiowy, 
ziemniaki, surówka 12 zł 
. pomidorowa, udko, ziemniaki, 
surówka 9 zł 
. barszcz ukraiński, pierogi ru- 
skie 8 zł 


Do HERINGSDORF. 


RELAKS 


Jednostka odpływa elFdziennie 
Z Nabrzeża PólnQcnegtJ w wiMu.J 
o godz. 10.00,12.50.15.40. 


I TANIE wycieczki do Danii, Szwe- 
cji, Norwegii, parki rozrywki. Biuro 
POdróży "Weneda-New", Świnouj- 
ście, Słowackiego 17, 
091/322-45-30. 


Na ...ł.Iią ... I'aforiw II... .łUpy ..."""..", 
.ł...",1I: - .JI]I onr:. /njfrI. '." 


002531A 


__ 040971A 


25Q03SW81-A
		

/18295-0007.djvu

			glos 


 


Poniedziałek, 25 sierpnia 2003 r, .glos.ponRorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Dodatek wakacyjny str 7 


I I  I ł 
 


:fi o:!. 
 j ::::J. "'Si! i . _. a !ę i 3 "JG 
m (1) (1) l'5 li & :><" 
 o)" Q. (1) 
c:;:!.- .(I) o 1/)1/) z 
.Q 
 . 
 6: l a: c: :fi - :;II;; 
 
 
.!!1. 
M. ::::J 5" m' r;t , ,,(1) i:r . I!) N :fi 
. '<1/)
3 0".... . I!) .(ii' 
i- I ffi!fi;'j' 
 ł 01 
łi
' ł ::r 
"'! -. - 
 j 
 . 3 o(!) ". m 
:><" ':1 '- 


- 

i f.
 

.

 
ł 

! I ::::J'

 ! 

 - i 
U\' 
 
8
 
 ,

 
a 

.
 ł i
 

 
 o 
 .
 


'łl
,< -nI 
! 
 ... 
: Q-e 
 ł a 


 ....
: I!!. ł 
:fil!) l!) 
I!)
:
i;i" 
-e5::ra 
 

n-


ij! 


- -l 


ad;1 
&&
 
aJ 
 
 

-
 
....... . 
::::ł . 
'< 


. ,  , 
..... , 
Dl , o 
 :!!
:E Q 
 :E -. ('") 
 
:E 
'
3 n-
 
!ł
;E 
 Ci)" o 

::::J._,(1):fi
, 
 
(1) tu 3 :::::I 
g '8 o :E 8 
1\)
>15! g _02 
!:t 
- ;;;- o l!) ::::J (1) o ,." "'" 
-. I!) ,. -'... c. I/) Ci! """'I: "'" """'I: 
c' ..!!!. 8! :E '2, .... !i N 
 "'" S!ł. =e ,.... 
s: l!) g.-e (1) 
 ..!!!,3 o CI) 
O 
 53 
Ol!) 
 ::a
 

 c: 
 -' 3 _. 

 ,
g.

,. 
 
 at CI) 
3 i :;!!(1) o 
 -'(1) 3' -,...... 
, N ID (1) -' \ol..... 
1:1 IR-e::::J =
I!)(1) o 
J: !!
3' 

, 


- 


"'-'
 
..." 
,.'", 


-- 
-- 

 gJ 
....,. 


I. 


c 

 

 !;;;! 
i:i.\' -g." 
 

 E" 
 
--
 o 
R'/;;o 
 -i 
I

 
 
 ( ; 
"
 ł. 0
!) 
 ,E 


 i 'CI 

 . i! 
;- f 
 
 U l 
E S2.,(fj 1>' 
o 
 
 
!:: o I;j-
;E ,.. 
, '" ns
 i i,;, 
 q 
.',dI 
 
 l' 
 ł 
it: f/ 
 ,-.' ,i 
C t.; i I

fi 
"' . 
\
 
/ ' \ ł - fi);). 
}% 
 
 
ł 
Ył
 ił" 
.C) \\ -:(}-:
 a. 
 
 
. 
 \\ E o :- ==: 
 

f. )fi °l 
 Ił 
 " 

 
 
y 
II 
f. £: I 
I 
 

 ł
i
 
i! ł 
 ., 
ft 
- 
p ł!iiiłi i / \'1 
l
.ł
i lO f . 
Ih


 ! 
 f 
 
..
9
J' f 
re[f: 
 
_/

 
 
8. 2''8 _o 
 
'8 !.
!? 
 
 
!łł

.
 


]
. g CD 

ł
'1.'< c 
j'" 
 
 
dh \J _ . 
i' z 
 l2 R"" <.. 

!łi I) .)
 
. 
 " 
 ' \ ł 
!:L 
 rIJ 
 ,t' i i:! 
 
a I ::::J. (") . 
 
 _ 
J: 8 ł' 
 .i fi) (I 
. 
fu- 

m ijJ , o 
o 
 i t? i o 
 


 '- 
 CI
. 
 ( . f 
(5'T L ,0--.. O 
 . ą 

 _cY ......-----1 7 . 
 l:) '\ es._ ;::-
FJ-

,-:/

- 
 
?
\
 


j 

.

 5:m/
.

f;ł.
 
-.-:..
! ,. \L -....:
. 
 _.1_ .f 1 
e- !5'
 
 
 
! :!::r
.
-:: a: 
 
.-s L
 
,
 

,
 

 i
' if 

 3 l!) (1) S'jj' _!::!,
.
 8. 

, 
!. CI) ,.... . Ii! 3 Ul; 
 ] 
 es 
 
 "C 
c: l'5' N 
 c: Po ::::J l!) 'B i " "80 
 crc. c: ! i !IQ 3'" 
! S< 
-;l. 
 "O 
ł:T g 3.-< ł3. c: 
 W 2. 
 ::S::::ł 
 
. -,
 g' 8- D.:x; 

!;! '< 
.
 
 
 
 :m i: '
' j ii3 
 
 
.1. 
 5 
::::ł 
 r I 
 g l
,'2.
:g i £. 
 l'T1 I: I 

 (5 -. 
 3 ::::J c: 
 o 
 -- tu b ('5 '__ _ _ 
 .-\.\.._ 
""N 

 :E fi}D)-'
'g ;e 
::::J -N-C.-e :'1_._____ I
 
 b
 en 
i 
 i 
 
:E C1ś 
: 
 I 
 
 
 
 
 :' :E ci& 
 
:E 
 l;. 
 ' 
 
 
 -g 
:3 ..!!!, 
 'J'I.:E 
 S' li 
, 
 o(!) 5 
 tu 
 
 
 aJ 
 
 
 '< 11- 
 
 
. 
 

. » (1) 
, i g.:e 
 
 
 
 ID .... 
 v 
- ł 
 ! !:ig 
 ! 
 ii.t 
 g, tu 


.8! 3 (1) :!,N
.. !/!.." c: c...
 N CI) (1) (1) ""'C (1) o O C : I ffi'
!::!, ::::ł 
o (1) (1) l!) (1) WJ ar oc - o ::::J 
 s::::: s:::::l. 3 III __ 
:E 3 ł 
 o 
 
 3 
 ii)'-e 
 3 oC 
 
 o - -< 10 _ en I 1/ o l!) er CI) 
:;II;; =, ;. 
 3' <: . I!)::::J o :E -. <: u 
 en I/) 8. .." -ł 
 II 
 ::::J 
 
i z 
 Q o....;:;'! J; 
 l!) 
.!2, ł' O'" i 
. cg tu .si 1" CI) =: /6 cg g. 
 N- 
g 1!) c: .
 ł l!!.P4.
 c: 
 ()
'2.(ii.8i a= ... 8. 
 """'I: '2'1\);4 I jl..... . 016, 
 
:!;.... .--.- N :EO_ _ E NO ./'/ -5 E
Jii \ol..... 
$D' 
 N 3 
 c: [N 3' g J»:E _o Er O" 
 m ::::J r 
 5' E' m 
1:1 s: (1) o c: J:C j '.!!1, !II J» 
:;II;; g 
 
 l!) : 
 2" .¥fi. 
 

 
 r2:..
' l!) c: '
---ł o 3 
 (1) k (1), (5' 
 g. c'" N 
(1) o N. "I!) i :g o (') t: fq Ci) _ :;II;;Jg '< 
c: Q. 4' 
 c. . 9:A1, g:
' cp CI) J 
 .¥fi. tp ę-
. i
 en 'P 
.....-. 
 tp ..;,_.
 
I!) J» (1) l!) .... ,. y, 
. f L- '
i \ c 11 . \
 
 -::I\'- 


I 


)  

; 
I
 
mf: 
D 
 


v 


-ł 
--.....  


...0:9 


.... ... 
(1) N 
0(1) 
::r o. 
::::J 

N' 
I!)'< 
_:E 
l!) (1) 
I/) 
(1):E 
o o(!) 
:E N. 
l!) (1) 
.' o 
El ... 
Q,
 .oc: 
 
.. O"Ng:-O -<: 
:E I/) :E c: <;"::;' o oC 0"',< 
'< =_o(!) 
 -N 1D3 <: c: 1''' 

3
c:1!) !::j.O(1)oc::E...m :=+ 
l!) o o 3 
 g.,< o. ::r ,... N. 
 
.. 
:E N. N l!) .::::J . :>O
 fi' .." 
o(!)::::J::::J 0 :E:'. . . . . 
...., 
CI) 
 

 
 

 
 


,  
łł
ł
Jł:E 
] ł 
- J S:
 
JłJ: '

 
h- "3' 
łłłłH: 
i l'N
i
'f 
. Ił- 
i' 
"juliJ 
,( 


....... 


. 


L.. 
» 

 
'< 


I
 


-. 

o IJ 
tu 
Co . 
S' 
O 
N 
tu 
c: 
(3, 
=e 


, 


\ 

, p;, po 	
			

/18295-0008.djvu

			str. 8 Sport 


III LIGA - GRUPA 2 


Wyniki 3. koleikI: Polonia Cru- 
lex Bydgoszcz - Kotwica Koło- 
brzeg 2:3, Zorza Dobrzany - 
Gwardia Koszalin 5:0, Kujawiak 
Włoclaw.ek - Unia Tczew 2:1, Miesz- 
ko Gniezno - Unia Janikowo 1 :3, 
Chemik Zawisza Bydgoszcz - Obra 
Kościan 0:0, Kaszubia Kościerzyna 
- Gryf Wejherowo 3:2, Flota Świno- 
ujście - Tur Turek 2:0, Warta Reflex 
Poznań - Amica II Wronki 1: 1. 
(suw) 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


IV LIGA - SZCZECIN. OSADNIK MYŚLIB ORZ - DARZBÓR SZCZEaNEK 0:2 (0:1) 


Darzbór na czele 


Pomimo osłabień i kontuzji niektórych zawodników, drużyna szczeci- 
neckiego Darzboru pokonała na wyjeździe Osadnika Myślibórz 2:0 
i tym samym objęła przodownictwo w ligowej rywalizacji. 


. 
1. Kaszubla 3 1 6-4 
2. Zorza 3 6 1-2 
3. Kulawlak 3 6 6-4 
4. Unia J. 3 6 4-2 
II. KOMlca 3 II 5-4 
II. O.ardla 3 II 3-11 
1. Am'ca II 3 5 5-1 
8. Wana 3 4 4-3 
9. Unia T. 3 4 5-5 
10. Obra 3 4 4-5 
11. Gryf 3 3 1-6 
12. Mieszko 3 3 5-6 
13. Flola 3 3 2-6 
14. Chemik Zawisza 3 2 0-4 
15. Polonia Crulex 3 l 5-1 
16. Tur 3 1 2-5 


IV LIGA - SZCZECIN 


Wyniki 5. koleiki: Mirstal Miro- 
slawiec - Astra Ustronie Morskie o: 
1 (0:0), Sok61 Pyrzyce - Piast 
Choszczno 1:0 (0:0). Arkonia 
Szczecin - Pogoń II Szczecin 2:0 
(2:0), Darłovia Darłowo - KP Police 
0:3 (0:1), Osadnik Myślibórz - Darz- 
bór Szczecinek 0:2 (0:1), Wybrzeże 
Rewalskie Rewal - Lech Czapline!< 
2:5 (2:2), Pogoń BarIinek - Odra 
Chojna 1:1 (0:0), Ina Goleni6w - 
Victoria 95 Przecław 3:0 (2:0). Wy- 
nik niedzielnego meczu: Pomorza- 
nin Nowogard - Rega-Merida Trze- 
biat6w - podamy jutro. (suw) 


1. Oarzbllr II 12 11-4 
2.AItra II 12 111-11 
3.lna 5 11 13-1 
4. KP Polica 5 12 13-8 
5. Odra 5 11 13-1 
II. SakO! 5 10 9-5 
1. Ar1 
. to emocjonujące widowisko. Życzy- 
bym sobie, by następne mecze m- 
strzowskie układały się tak, jak te} 
sobotni. 
Ryszard Handryk (szkolenio 
wiec Sparty): - Gospodarze miei 
szczęście, nam go zabraklo. Siwo 
rzyliśmy kilkanaście sytuacji pOC" 
bramkowych. Świadomość stawli 
spotkania u moich piłkarzy spowc- 
dowała nerwowość przy wykańcz.- 
niu wielu akcji. (fer)
		

/18295-0009.djvu

			glos Pomorza Poniedziałek, 25 sierpnia 2003 r. 


Sport" str. 9 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


I LIGA 


Zwycięska bramka Zdebela 


KOSZYKÓWKA. Turniej w Rumi 


Wyniki piątkowego I sobotnich 
spotkań 3. kolejki: Wisła Kraków - 
Gómik Zabrze 2:0 (0:0), Dospel Kato- 
wice - lukullus Świt Nowy Dwór Maz. 
0:0, Gómik lęczna - GrocJin Dysko- 
bolia Grodzisk Wlkp. 1:0 (0:0), Gómik 
Polkowice - Amica Wronki 1:0 (0:0), 
lech Poznań - Wisla Plock 4:1 (1:1), 
Odra Wodzisław - Widzew Łódź 1:0 
(1 :0). Rezultat niedzielnego meczu 
Polonia Warszawa - legia Warsza- 
wa - podamy jutro. (suw) 


Triumfator jutro 


( 


.,.,  


, W Rumi odbył się towarzyski turniej 
. koszykarskI. W imprezie udział wzię- 
ły trzy pierwszoligowe drużyny: SKK 
Kotwica Kołobrzeg, Polpharma Sta- 
rogard Gdański, Viking Rumia i be- 
niaminek ekstraklasy, zespół AZS 
Gaz Ziemny Koszalin. Mecze rozgry- 
wano przy bez udziału publicznoścI. 
O tym kto zwyciężył poinformujemy 
jutro. 


Malczyk 9; Olszewski 8; Zimnie- 
wiecz O; Syldatk 7; Przewrocki 8, 
Rener 8; Gliszczyński 13, Kobie- 
la 16, Jakubowski 12, Nikiel 6, 
Ratajczak O. AZS: lewandowski 
9, Tomaszewski 2, Kundracew 
12, Klocek 4, Briegmann 8, Ka- 
raś 14, Rajkowski 10, Balcerzak 
6, Dąbrowski 1, Wiechowski 6, 
Kowalczuk 8. 
Polpharma - SKK Kotwica 
92:70 (18:18, 27:18, 25:10, 
22:24). Kotwica: Juszczak, Gi- 
balski, Surówka, Fiedosewicz, 
Kikowski, luć 5, Halicki, Bajer 
13, Walczuk 11, Wichniarz 21, 
Olszanecki 3. 
AZS Gaz Ziemny Koszalin 
- SKK Kotwica 99:81 (22:21, 
33:14, 30:24, 14:22). AZS: le- 
wandowski 5, Kundracew 6, Klo- 
cek 20, Rajkowski 3, Balcerzak 
3, Dąbrowski 2, Briegmann 6, 
Bogdan 10, Kowalczuk 28, Wie- 
chowski 16, Karaś O, Tomaszew- 
ski O. Kotwica: Juszczak 5, Gi- 
balski 3, Surówka 15, Witkowski 
2, Fiedosewicz 3, Bajer 8, Wal- 
czuk 29, Wichniarz 13, luć O, 
Halicki O. 
Warto dodać, że zespół 
koszalińskiego AZS w Rumii ro- 
zegrał także - ale poza turnie- 
jowymi zmaganiami - sparingo- 
wy spotkanie z mistrzem rosyj- 
skiej I ligi, zespołem Temp 
Sumz. Koszalinianie zwyciężyli 
83:80. 


.  


\
 
I 


ł 
{ 


... 


...... 


" 


D
 
N .... 


l. WlsłaK. 3 9 8-0 
2. Górnik lo 3 7 4-1 
3. Groclln Dyskobolla 3 6 8-1 
4. Amlca 3 6 3-1 . 
5. Górnik Z. 3 6 3-3 
6. Dospel 3 4 2-5 
Odra 3 4 2-5 
8. Lech 3 3 5-4 
9. Górnik P. 3 3 1.3 
10. Legia 2 2 1-1 
11. Lukullus Świt 3 2 2-6 
12. Polonia 2 l 0-2 
13. Wisła P. 3 l 2-7 
14. Widzew 3 l 3-5 
II LIGA 


Wyniki pięciu spotkań: AZS 
Gaz Ziemny Koszalin - SKS 
Polpharma 83:91. AZS: lewan- 
dowski 18, Kundracew 7, Toma- 
szewski 6, Karaś 13, Klocek 8, 
Briegmann 13, Rajkowski 3, Bal- 
cerzak 4, Dąbrowski 1, Kowla- 
czuk 5, Wiechowski 2. 
Polpharma: Kukiełka 37, Mar- 
culewicz 17, Rybczyński 13, 
Dryjański 7, Exner 7, Konkel 3, 
Bieliński 3, Miecznikowski 2. 
Vlking Rumla - SKK Kotwi- 
ca 70:88 (14:24, 14:19, 22:25, 
20:20). Viking: Malczyk 9, Ol- 
szewski 12, Zimniewiecz 4, Syl- 
datk 6, Przewrocki O, Rener 5; 
Gliszczyński 9, Kobiela 8, Jaku- 
bowski 8, Nikiel 9, Ratajczak O, 
Raczkowski O. 
Kotwica: Kotwica: Juszczak 
2, Gibalski 6, Surówka '12, Fie- 
dosewicz 2, Kikowski 3, luc 6, 
Halicki 3, Bajer 10, Walczuk 21, 
Wichniarz 15, Olszanecki 8. 
VI king Rumla - AZS Gaz 
Ziemny KOlzalln 87:80 (21 :21; 
18:15; 23:24; 24:20)_ Viking: 


lAI 
( 
. ) .. 
, ; .. 
-:' fi' 
ł' 
" 


Wyniki piątkowych I lobotnlch 
Ipotkeń 4. kolejki: Arka Gdynia - ł 
Piast Gliwice 0:1 (0:0), Zagłębie lu- I 
bm - lKS lódź 2:0 (1 :0), Garbamia 
Szczakowlanka Jaworzno - MKS Po- 
goń Szczecin 0:0, Jagiellonia Biały- 
stok - Błękitni Stargard Szczeciński 
2:0 (2:0), Polar Wroclaw - GKS Beł- 
chatów 1:1 (0:0), RKS Fameg Ra- 
domsko - Cracovia Kraków 1:1 (1 :0), 
Ruch Chorzów - KSZO Ostrowiec 
2:0 (1 :0), Stasiak Opoczno - MC 
PodbeskJdzie Bielsko-Biała 1:2 (1 :0). 
Rezultat niedzielnego meczu: Tłoki 
Gorzyce - Alumirllum Konin - poda- 
my jutro. (IUW) 


l fOl. PAP/AP-MICHAF.L SOHN 
Z awodnik Vfl Bochum Polak Tomasz Zdebel (z prawej) w pojedynku o piłkę z Ollverem Neuvlllem (w środku) z Bay- 
eru 04 leverkusen pOdczas wczorajszego meczu BundeslIgI. Zdebel zdobył zwycięską bramkę I jego dru1:yna wy_ 
I grała 1 :0. _ _ (suw) 


I SZACHY. IX Turniej P rzyszłych Arcymistrzów o Puchar Prezydenta Słupska 
; Barańska w głównej roli 
6-2 Przez trzy dni odbywał się IX Turniej do 1987 roku (najwaźniejszy tumiej) Karski (TSz MCK), 3. Meclej WaI- 

:
 Szachowy Przyszłych Arcymistrzów na listę zwycięzców wpisała się Mo- kusz (Gedanensis Gdańsk). Obaj 
3-0 o Puchar Prezydenta Słupska. Partie nlka Barańske (Towarzystwo Sza- wywalczyli po 6 pkt. Wszyscy chętni 
6-4 rozgrywane były w słupskich salach chowe Mlodzle:towego Centrum Kul- seniorzy i opiekunowie grali w tumieju 
8-5 Młodzletowego Centrum Kultury. tury Słupsk). Słupszczanka ugrała 8,5 C. Najlepiej powiodło się PawIowi 
8-5 pkt. Dalsza kolejność: 2. Ireneusz Wasilewskiemu (Solny Zieleniewo). 
7-8 Myszka (Polonia 18 Slupsk), 3. Ks. Zwycięzca zdobył 8,5 pkt. Drugi był 
6-7 mil Brzeziński (TSz MCK) - obaj RYlzard WIsmont (Słupsk) - 7,5 pkt. 
7-6 po 7,5 pkt. Z grona dzieci do lat 9 (tur- Trzecia lokata przypadla Mirosławo- ' 

:
 niej B) triumfował Brunon lebiedo- wl Walkuszowi (Wejherowo) - 7 pkt. I 
5-9 wlcz (Hetman Koszalin) - 8 pkt. Sędzią gl6wnym zawodów był 
4-7 Za tnumfatorem na kolejnych miej- słupszczanin Bogusław Kuma I 
2-7 scach uplasowali się: 2. Sebastian (fen) I 
1-4 I I 
1-9 
8-4 


(suw) 


KOSZYKÓWKA. Ekstraklasa mężczyzn 


4 10 
4 9 
4 9 
4 8 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 6 
4 5 
4 4 
4 4 
4 3 
4 2 
3 l 
3 o 
4 O 
4 -2 


l. Jagiellonia 
2. Ruch 
3. Zag
ble 
4. MKS Pogoń 
5. Cracovia Kraków 
6. RKS Fameg 
7. GKS Bełchatów 
8. MC Podbeskidzie 
9. Piast 
10. KSZO Ostrowiec 
11. Arka 
12. lKS lOdt 
13. Stasiak Dpoczno 
14. POlar 
15. Tłoki 
16. Aluminium 
17. Błękitni 
18. Garbarnia 


Litwin w Anwilu 


Podpisaniem kontraktu przez litew- 
skiego skrzydłowego Donatasa Za. 
vackasa zakończyły się kilkudniowe 
negocjacje mistrza Polski Anwllu 
Włocławek z agentem koszykarza. 
W piątek we Włocławku na popołu- 
dniowym treningu pojawili się ame- 
rykańscy środkowi: Casay Shaw 
ł John Whorton. I 


Obydwaj testowani od piątku 
przez trenera Urlepa Ameryka- 
nie mają dOŚwiadczenie w grze 
na europejskich parkietach. 28- 
letni Casey ostatnie trzy sezony 
spędził we Włoszech (Virtus 
Rzym i Olimpia Mediolan), 
a czarnoskóry Whorton grał w li- 
dze niemieckiej - w Wurzburgu 
- będąc jednym z najlepiej zbie- 
rających ligi. Na Kujawy nie do- 
tarł jeszcze anonsowany wcze- 
śniej Macedończyk Duaan Bo- 
cevakl, który gral w minionym 
sezonie we Włocławku i przedłu- 
żył kontrakt z Anwilem. Mace- 
dończyk jedzie samochodem 
do Polski I ma kłopoty z uzyski- 
waniem wiz dla towarzyszącej 
mu rodziny. 30 sierpnia mistrzo- 
wie Polski wyjeżdżają na obóz 
do słoweńskiej Rogli dlatego tre- 
ner Urlep będzie chciał 
przed tym terminem podjąć de- 
cyzje o ewentualnym zatrudnie- 
niu jednego z graczy, który bę- 
dzie drugim i ostatnim Ameryka- 
ninem w zespole. (pap, suw) 


Tym razem swoją formę sprawdzI- 
ło 60 szachistów i szachistek z Toru- 
nia, Gdańska, Wejherowa, Koszalina. 
Postomina, Damnicy, Grudziądza 
I SłupSka. Rywalizowano w trzech ka- 
tegoriach wiekowych. W stawce za- 
wodników i zawodniczek urodzonych 


PIŁKA RĘCZNA. Kontrolne gry Słupi Słupsk 


Jak poinformowal dyrektor klu- 
bu Zbigniew Polatowski 23-letni 
Zavackas, absolwent uniwersyte- 
tu w Pittsburghu (średnie meczo- 
we z ligi NCM to 10,1 pkt i 4,5 
zbiórki), podpisał jednoroczną 
umowę. Litwin, który wcześniej 
pomyślnie przeszedi testy, pojawił 
się we Włocławku w sobotę. 6-let- 
ni kontrakt podpisał także z Anwi- 
lem utalentowany 16-latek To- 
maaz Kwiatkowa ki (211 cm 
wzrostu) oraz Marek Mlazczuk 
(2-letnia umowa), który sam zgło- 
sił się na treningi i zyskał uznanie 
trenera Andreja Urlepa oraz 
przeszedł pomyślnie badania le- 
karskie. 


Trzy porażki na wyjazdach 


PIŁKA NOŻNA 
Anderlecht 
w dobrej formie 


Pierwszoligowe piłkarki ręczne 
Słupi Słupsk Szykują się do rozgry- 
wek mistrzowskich sezonu 
2003/2004. Słupszczanki rozegrały 
trzy kontrolne gry. Wszystkie były 
na wyjazdach i zakończyły się poraz- 
kami podopiecznych Adama Fedo- 
rowlcza. W Koszalinie uległy Łączno- 
ściowcowi Szczecin 22:29 (9:16). Dla 
słupskiej drużyny gole zdobyły: Peull. 
na Waeak - 8, AdrIana Chudzlk - 


6, Agnieszka lazańske - 4, Paulina 
Muchocka - 3, Patrycja Woźniak - 
1. W lebie Słupia dwa razy przegrała 
ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego 
Gliwice. Najpierw 27:28 (14:15), a na- 
stępnie 31:32 (15:18). Zdobywczynie 
bramek da Słupska w I meczu łeb- 
skim: P. Wasak - 8, A. Chudzik - 7, 
A. lazańska - 4, P. Muchocka - 4, 
Anna Pnlewska - 3, P. Woźniak - 1. 
W rewanżowej rywalizacji z gliwi- 


czankami da Słupi bramki zdobyły: A. 
Chudzik - 12, P. Wasak - 9, P. Mu- 
chocka - 5, A. lazańska - 4. A. 
Pniewska - 1. 
Słupski szkoleniowiec nie robił tra- 
gedii z tych niepowodzeń sparingo- 
wych. Wkrótce do następnych spraw- I 
dzian6w towarzyskich dolączą dwie 
podstawowe szczypiomistki Slupi. Są 
to: Izabela Haslerowska i Marta So- I 
kolowska. (fen) 


Rywal Wisły Kraków w kwalifikacjach 
do LIgi Mistrzów, Anderlecht Brukse- 
la odniósł w trzeciej kOlejce ligi bel. 
gljsklej trzecie zwycięstwo. W sobo- 
tę piłkarze ze stolicy wygrali na swo- 
Im stadionie z Saint Trulden 3:0. 
Pierwszą bramkę zdobył w 60 
minucie gracz z Wybrzeża Kości 
Słoniowej Aruna DIndana po poda- 
niu Ivlcy Mornara. Chorwat wypra- 
cował takze dwa pozostałe gole. 
W 71 minucie z jego podania 
do siatki gości trafił Szwed Pat Zet- 
terberg, a wynik spotkania ustalił 
w 81 minucie Walter Balegglo. 
Mornar godnie zastąpił w ataku 
serbskiego napastnika .Fiołków. 
Henada Jestrovlca (strzelca pierw- 
szej bramki dla Anderlechtu w me- 
czu z Wisłą), który z powodu kontu- 
zji nie będzie występować przez co 
najmniej cztery miesiące. W zespole 
Anderlechtu nię zagrał reprezentant 
Polski Mlchal Zewlakow. 
Rewanżowy mecz Wisła - An- 
derlecht zostanie rozegrany we wto- 
rek w Krakowie o godz. 20.30. Wi- 
ślacy przegrali w Brukseli 1 :3. (suw) 


SKOKI NARCIARSKIE. Puchar Kontynentalny 
I 
Skupień ósmy 
I w Trondheim 
Wojciech Skupień zajął ósme mlej- 111,5 i 109,5 pkt. Pozostali Polacy 
sce w sobotnim konkursie o Puchar nie awansowali do drugiej serii. 
Kontynentalny w skokach narclar- Wojciech Tajner zajął 31. miejsce 
sklch na IgielIcie w Trondhelm. (89 m/44,7 pkt), Marcin Bachleda 
Zwyciężył Austrłak Wolfgang loltzl był 36. (84/36,7), a Grzegorz Sob- 
przed Finem Vell-Matt! Llndstro- czyk - 39. (79/31,7). Mimo odległej 
emem I Japończykiem Hlorokl pozycji, w klasyfikacji generalnej I 
Yamadą. Puchara Kontynentalnego Bachleda 
plasuje się na trzecim miejscu. Wy- 
przedzający go Słoweńcy Blne Nor- 
clc I Jure Raclelj w Norwegii nie 
startowali. (pap, suw) 


KOSZYKÓWKA. Turniej W Lorlent 


LEKKOATLETYKA 
Dobrzyński 
przed Zblewskim 


Dwa zwycięstwa 


Reprezentacja Polski koszykarek 
od zwycięstwa nad Słowacją 73:63 
(22:18, 17:14, 16:18, 18:13) roz- 
poczęła udział w międzynarodowym 
turnieju we francuskim lorlenł. 
Przez trzy pierwsze kwarty spo- 
tkanie było wyrównane, ale to repre- 
zentacja Polski dyktowała warunki 
prowadząc różnicą 4-5 punktów. 
Momentami Polki prowadziły nawet 
różnicą 10 punktów, ale Słowaczki, 
mimo braku dwóch zawodniczek 
Zuzany Żlrkovej (liga WNBA) i Re. 
naty Hirakovej (kontuzja barku) 
walczyły ambitnie niwelując kilku- 
krotnie wyższe prowadzenie pod- 
opiecznych Tomesza Herkte. 
W czwartej kwarcie dominacja Po- 
lek nie podlegała już dyskusji i prze- 
waga biało-czerwonych wynosiła 
nawet 15 pkt. - Jestem bardzo za- 
dowolony z obrony - powiedział tre- 
ner reprezentacji Tomasz Herkt. - 
Agresywną defensywą kilkukrotnie 
wymusiliśmy na Slowaczkach błąd 
24 sekund, rywalki miały też wiele 
strat. Atak momentami byl bardzo 
dobry, szczególnie kontry. Manka- 
menty to zbyt mało zebranych pilek 
w ataku - tylko sześć i brak wyra- 
chowania w momentach, gdy moż- 
na byto szybko powiększyć przewa- 
gę. Generalnie jestem jednak zado- 
wolony, bo mecz ze Słowacją, 
zespolem prezentującym wyższą 


klasę od poprzednich rywali - Turcji 
i Finlandii, byl naszym pierwszym 
poważniejszym sprawdzianem for- 
my - dodał Herkt. W ostatnich fina- 
łach ME w 2001 roku Polska zajęła 
6. miejsce, a Słowacja 8. 
W drugim dniu turnieju Polska 
pokonała Belgię 84:65 (21 :18, 
29:15, 15:18, 19:14). Tylko pierw- 
sza kwarta była wyrównana i za- 
kończyła się tylko trzypunktowym 
zwycięstwem Polek. W kolejnych 
częściach meczu Polki dominowa- 
ły, szczególnie pod koszami, gdzie 
Belgijki, grające bez środkowej 
Ann Wauters (występy w lidze 
WNBA), miały spore kłopoty. O wy- 
sokim zwycięstwie reprezentacji 
Polki zadecydowała druga kwarta, 
wygrana dzięki agresywnej obronie 
29:15. W czwartej kwarcie przewa- 
ga polskiego zespołu sięgnęła na- 
wet 25 pkt. - Zdecydowanie lepiej 
niż w meczu ze Słowacją zagrali- 
śmy pod atakowaną tablicą - po- 
wiedział trener Herkt. - Bardzo do- 
brze funkcjonowała obrona, szcze- 
gólnie strefowa w drugiej kwarcie, 
co ustawiło grę w całym meczu.. 
Wszystkie drużyny uczestniczące 
w turnieju w lorient przygotowują 
się do udziału we wrześniowych fi- 
nałach ME w Grecji, które są jedno- 
cześnie kwalifikacjami do igrzysk 
w Atenach. 


leszkowi Zblewsklemu nie udało się I 
powtórzyć sukcesu z ubiegłego roku. 
W tegorocznej edycji VII Ogólnopol- , 
sklego Biegu wPo Złocistej Plażyw 
w Łebie długodystansowiec z Ko- ł 
śclerzyny musiał ustąpić pierwszeń- 
stwa Adamowi Dobrzyńskiemu, 
z Ekspresu Katowice. 
Wczoraj do rywalizacji na dystan- i 
sie 8 kiłometrów przystąpiło 87 biega- . 
czy i biegaczek. Walka o zwycięstwo 
rozegrała się między głównymi fawo- 
rytami. Na trudnej trasie najlepiej po_ I 
radził sobie Adam Dobrzyński - ; 
22.38 min. Zwycięzca otrzymał na- 
grodę w wysokości 500 zł. Za nim 
na kolejnych miejscach sklasyfikowa- , 
ni zostali: 2. Leszek Zblewski (Ko- , 
ścierzyna) - 23.13 min, 3. Radoslaw 
Dudycz (Ekspres) - 23.16 min, 4. MI- 
ros/aw Formela (Sporting Międzyz- 
droje) - 23.23 min, 5. Piotr Poblockl . 
(lębork) - 23.25 min, 6. Ryszard 
Fonnele (Tęcza Nowa Wieś lębor- 
ska) - 23.49 min, 7. Dariusz Szrama 
(Obomiki) - 24.27 min, 8. Waldemar i 
Uslcki (Zorza Gdynia) - 25.08 min, i 
9. Ireneusz Wlellgda (Talex-Bory- , 
sław Bo
uchom) - 25.13 min, 10. ! 
Michał Zmija (Tęcza Nowa Wieś lę- : 
borska) - 25.32 min. Tak samo jak: 
rok temu z grona kobiet triumfowała 
KernIla Andrzejewska (Darłowo). 
Jej czas to 28.32 min. (fen) 


Za skoki na odległość 122 
i 123 m loitzl otrzymał notę 241,5 
pkt. Skupień zdobył 186,8 pkt - 


PIŁKA NOŻNA 
Bramki Polaków 


KOSZYKÓWKA:'" Liga WNBA 


22 punkty Dydek 


Radosław Gilewlcz strzelił bram- 
kę dla Austrii Wiedeń w wygranym 
2:1 (2:0) meczu ligowym zAdmirą 
Wacker Moedling. Były napastnik re- 
prezentacji. Polski zdobył pierwszego 
gola rozgrywkach tego sezonu w 42 
minucie spotkania. Po pięciu kolej- 
kach Austria jest liderem w tabeli, 
z czterema zwycięstwami i jednym re- 
misem na swoim koncie. Marek Za- 
jęc strzelił bramkę dla Sabatsporu 
w przegranym 1:3 (0:0) meczu 
z Istanbulsporem. Były obrońca Za- 
głębia Lubin wpisał się na listę st
el- 
ców w 58 minucie, doprowadzając 
do stanu 1:1. (pap,luw) 


Małgorzata Dydek zdobyła 22 punk- 
ty, ale jej zespół San Antonio SIlver 
Stars, który ju:t stracił szanse awan- 
su do fazy play oft koszykarskiej ligi 
i WNBA, przegrał na wyjefdzle z Pho- 
enlx Mercury 62:89. 
Jest to największa zdobycz 
punktowa Dydek w tym sezonie 
WNBA. Polka trafiła piłką do kosza 
dziewięć razy z 11 rzutów z gry oraz 
cztery - z sześciu rzutów wolnych. 
Polka zapisała na koncie także sie. 


dem zbiórek, w tym pięć w obronie. 
Dydek była najskuteczniejszą za- 
wodniczką w zespole .Srebrnych 
Gwiazd.. Dziesięć punktów mniej 
zdobyła Sylvla Crawley. Najwięcej 
punktów w meczu - 24 - uzyskała 
Anna DeForge z Phoenix. 19 z nich 
zdobyła w pierwszych dwóch kwar- 
tach. Jest to jej najlepszy wynik 
w tym sezonie. Z dorobkiem 16 
punktów zakończyła spotkanie Kay- 
te Chrl.tensen osiągając najlepszy 
wynik w karierze. (pap, suw) 


(pap. suw)
		

/18295-0010.djvu

			Poniedziałek. 2S sierpnia 2003 r. glos Pomorza 


str. 10 Sport 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl  
---==-. . 
',.- ::II 
r O 0._ 
11- .. ...- 
..... 


LEKKOATLETYKA. Mistrzostwa Świata 


W SKRÓCIE 


... 


. Karol Kaczmarczyk (RKS 
Radomsko) zdobył srebrny medal 
w dwuboju wagi 94 kg - 322,5 
(150+ 172,5) w rozgrywanych 
w Dortmundzie mistrzostwach Eu- 
ropy w podnoszeniu ciężarów ju- 
I niorów do 17 lat. W klasyfikacji 
punktowej juniorek, które swoje 
występy zakończyły w piątek, Pol- 
: ska zajęła trzecie miejsce. Z pol- 
Iskich sztangistek najlepiej spisała 
I się Malw'na Row'ńska (UOlKA 
Ostrów Maz.). 
. Zarząd Kolegium Sędziów 
Polskiego Związku Piłki Nożnej 
(PPZN) postanowi' nie uwzględ- 
niać przy obsadzie czterech me- 
czów ligowych sędziego g'ówne- 
go ArkadluaZł! Starobrata i jed- 
nego z asystentów spotkania GKS I 
Bełchatów - Garbamia Szczako- 
wianka Jaworzno. Członkowie ko- I I 
legium wytknęli arbitrowi m.in. 
uznanie nieprawid'owo zdobytej 
bramki. Sędzia Grzegorz Szy- I 
mański me będzie brany 
pod uwagę w najbliższych trzech I 
kolejkach drugieJ ligi. Na decyzJę 
kolegium wpłynęło złe prowadze- 
nie przez niego dwóch meczów, 
m.In. spotkama Cracovia - Ruch 
Chorzów. 
I . Reprezentacja Niemiec zdo- 
była w piątek w Donaueschingen 
t zloty medal jeździeckich Mi- 
strzostw Europy w konkursie dru- 
!ynowym skoków przez przeszko- 
dy. Srebrny medal wywalclyli 
Francuzi, a brązowy ekipa Szwaj- 
carii. 
. Amerykanka Jennlfer Ca- 
prlatl wygrała turniej tenisistek 
w New Haven (pula nagród 625 
tys. dolarów). W finale Capriati po- 
konała najwyżej rozstawioną,l 
swoją rodaczkę Llndsay Dave- I 
port, która skreczowa/a w drugim l , 
secie. 
. Kolumbia wygrała z Kostary- 
ką 2:0, a Argentyna wygrała 
z Meksykiem także 2:0 w sobot- I 
nich meczach 1/4 finału pi'kar- I 
skich mistrzostw świata do lat 17, 
które odbywają SIę w Finlandii. 
I . Marc'n Gtbka (Ambra We- 
Itour Katowice) wygra' w sobotę 
: w Końskich 4. międzynarodowy 
I wyŚcig kolarski Szlakiem Walk 
Majora Hubala. Na finiszu Gębka 
I wyprzedzI' Piotra Zaradnego (Mi- 
komax Browar Staropolski) i Loty- 
sza Andrlsa Nauduzsa 
(CCC-Polsat). Tradycyjnie gów- 
ną nagrodą dla zwycięzcy była re- 
plika szabli ułańskiej, którą Marcin 
Gębka otrzyma' z rąk córki majora 
Hubala n Włoski kierowca Formu- 
ły 1 G'ancarlo F'slchella, jetdtą- \ 
cy dotychczas w stajni Jordana, 
podpisa' dwuletni kontrakt z ekipą 
Sauber. Włoch oświadczy' to 
w Budapeszcie w przeddzień I 
Grand Prix Węgier. I 
. WltallJ Kliczko zaplanowa' 
na 6 grudnia powrót na ring. I 
Z pewnoŚcią rywalem ukraińskie- 
go boksera nie będzie Brytyjczyk 
I lennox lewis, z którym dwa mie- 
siące temu przegra' walkę o mi- 
I strzostwo świata w kategorii cięż- 
kiej WBC. Nazwisko przeciwnika 
Kliczki nie jest jeszcze znane. 
. Norweski piłkarz Tore An- 
dre F10 w nadchodzącym sezonie 
będzie występowa' w drużynie de- 
biutanta włoskiej Serie A, klubie 
Siena Calcio. 3Q-letni Flo prze- 
szedł pomyŚlnie testy medyczne 
i podpisa' dwuletni kontrakt z wlo- 
skim klubem. Flo w poprzednim 
sezonie występowa' w angielskim 
Sunderland FC. \ 
. Daniel Pllńskl z Dam'anem 
LIslackim zdobyli w Niechorzu 
złote medale mistrzostw Polski I 
w siatkówce plażowej. W finale I 
pokonali 2:1 Zbigniewa ŻUkOW-; 
sklego i DarluaZł! luksa. Trzecie 
miejsce zajęli Rafal Matualak 
i Darluaz Park/tny. 
I . Efektem występu reprezen- 
tanta Belgii Mbo Mpenzy w towa- 
rzyskim środowym meczu z Ho- 
landią (1 :1) jest złamana ręka. 
Uraz spowodował Edgar Davids,' 
który podczas pierwszej p%wy 
nadepną' na rękę Mpenzy. 27-1et- 
ni Belg powiedzia', że nie ma pre- 
tensji do Davidsa. Gwiazda Ju- 
ventusu przyszła go po meczu 
przeprosić. 
. Mistrz olimpijski z Sydney 
w jeździe indywidualnej na czas 
Rosjanin Wiaczesław Jeklmow I 
z grupy US Postal wygra' kolarski 
wyŚCig Dookoła Holandii. Na me- I 
cie szóstego i ostatniego etapu, ] 
z Sittard-Geleen o długości 
213,9 km, najszybszy byl Austra- I 
lijczyk Bradley McGee (fdjeux. I 
com). 


Pięcioro odpadło 
w pierwszym dniu 9. mistrzostw świata startowało w Paryżu 10 pol- 
skich lekkoatletów. Pięcioro odpadło w eliminacjach, czworo awanso- 
wało do finału, a w chodzie na 20 km Benjamin Kuciński był 26. 


- 


na 400 m ppl lekkoatletycznych 
mistrzostw świata w Paryżu. To 
najlepszy wynik Polki w sezonie. 
Odpadła Anna Jealań (Skra War- 
szawa), której do awansu zabrakło 
dwóch setnych sekundy. - Cieszę 
się, le wyszło mi z rytmem tak, jak 
chciałam - osiem płotków na pięt- 
naście kroków - powiedziała moc- 
no zadyszana Małgorzata Psklt. - 
Zanim Jednak wystartowałam, 
przely/am koszmarny stres, który 
mam przy najwIększych impre- 
zach. W takiej sytuacji najchętniej 
spakowałabym się i uciekła. Naj- 
gorzej by/o wstał o szóstej rano 
po nocy niezbyt dobrze przespa- 
nej. Zamykałam i otwierałam okno. 
Zabawa jak w kotka i myszkę. 
Przy zamkniętym oknie, w pokoju 
bez klimatyzacji, dusiłam się. Jak 
otworzyłam to budził mnie hałas. 
Akurat mieszkam od strony ruch/I- 
wej ulicy. Na szczęście wszystko 
skończyło się dobrze. Jestem 
w półfinale z nadzieją na występ 
w gronie ośmiu najlepszych za- 
wodniczek mistrzostw śwIata - 
cieszyła się Pskit Anna Jesień 
opuszczała stadion ze smutkiem. 
- Jechałam tu w dobrym nastroju 
I samopoczuciu. a będę wraca/a 
w fatalnym. Spodziewałam sIę lep- 
szego czasu. Do awansu brak/o mi 
tak niewiele. Tempo biegu było 
szybkie. Mole za szybkie jak dla 
mnie. Sił starczy/o na 300 metrów. 
Potem osłabłam I z drugiej pozycji 
spadłam na czwartą - powiedzia- 
ła. 
Gratyna Prokopek (AZS AWF 
Gdańsk) z wynikiem 51,36 zajęła 
trzecie miejsce w swojej serii eli- 
minacyJneJ I awansowała do półfi- 
nału biegu na 400 m lekkoatletycz- 
nych mistrzostw świata w Paryżu. 
To najlepszy wynik Pro kopek 
w tym sezonie, o 0,02 gorszy 
od rekordu życiowego. - Poble- 
g/am lepiej nlZ myślałam - mówiła 
po biegu Pro kopek. - 51,36 to naj- 
lepszy mój czas w tym pechowym 
dla mnie sezonie. W kwietniu do- 
znałam kontuzji w wyniku przecią- 
lenia lewej stopy. Miałam dwumie- 
sięczną przerwę. Po wyleczeniu 
wystartowałam dwa razy na 400 m 
i raz na 200 m. Oceniałam, le po- 
winnam pobiec w eliminacjach 
w granicach 51,50. Pobiegłam 
szybciej, finiszowałam na ostat- 
nich metrach, aby był trzecia 
I mieł od razu pewnośł awansu 
do póffinału. 


gowska, które awansowały do fi- 
na'u skoku o tyczce. Rogowska 
po zaliczeniu wysokości 4,25 m, 
trzykrotnie zrzuciła poprzeczkę 
na 4,35 i szybko, ze 'za mi 
w oczach opuściła płytę boiska, 
będąc przekonana, że dla niej mi- 
strzostwa już się skończyły. Potem 
okazało się, że zakwalifikowa'a się 
na dwunastej pozycji. - Skakały- 
śmy w dwóch grupach - wyjaŚniała 
po konkursie Pyrek. - Było takie 
zamieszanie, le nie wiadomo by/o 
która awansowała dO finału, która 
odpadła. Tak tel było ze mną. Są- 
dziłam, le 4,35 dało mi awans. 
Tymczasem sędziowie kazali mi 
skakał 4,40. Okazało się, le nie- 
potrzebnie. Nie protestowałam 
i przystąpiłam do próby, aby mieł 
pewnośł awansu, gdyl minimum 
wynosiło 4,40. Po Pyrek i Rogow- 
skiej do eliminacyjnego konkursu 
skoku wzwyż przystąpiła trójka Po- 
laków, z których do finału zakwalifi- 
kowali się Sposób (2,29) i Wale- 
riańczyk (2,27). Odpad' Bieniek 
(2,20). 
Nu:łące otwarcie 


W finałach wystąpią: Anna Ro- 
gowska I Monika Pyrek w skoku 
o tyczce oraz Aleksandar Wale- 
rlańczyk I Grzegorz Sposób 
w skoku wzwyż. W kwalifikacjach 
odpadli: w rzucie młotem WoJ- 
ciach Kondratowlcz I Maciej Pa- 
łyszko, w rzucie dyskiem Marzana 
Wysocka, w skoku wzwyż Michał 
Blanlek oraz w biegu na 3000 m 
z przeszkodami Radosław Po- 
pławskl. 
Pop/awski by' o krok od zakwa- 
lifikowania się do półfinału. Nieste- 
ty, miał pecha. Potkną' się 
na ostatniej przeszkodzie, wywiną' 
.kozio'ka", podnlós' się z bieżni 
i dObieg' do mety na siódmej pozy- 
cji w swej serii. 
Pierwszy dzień mistrzostw 
świata rozpoczą' się fatalnie dla re- 
prezentantów Polski. W chodzie 
na 20 km Banjamin Kuclńskl 
uplasowa' się w gronie 29 zawod- 
ników, którzy ukończyli tę konku- 
rencJę (9 zostało zdyskwalifikowa- 
nych), na 26. miejscu ze stratą 10 
minut i 20 sekund do zwycięzcy - 
Ekwadorczyka Jełter.ona Pereza. 
Zawodnik AZS AWF Katowice uzy- 
skal czas 1 :27.41, gorszy o pięć 
i pól minuty od rekordu życiowego. 
Ekwadorczyk uzyskał rekordowy 
wynik na świecie w historii chodu 
na 20 km - 1: 17 .21, o sekundę lep- 
szy od poprzedniego. Międzynaro- 
dowe Stowarzyszenie Federacji 
lekkoatletycznych (IAAF) poinfor- 
mowa'o przy okazji, że od 1 stycz. 
nia 2004 roku, najlepsze wyniki 
w chodzie poza stadionem otrzy- 
mają status rekordów świata. 


.. 


Fot I'AI' 
Amerykanka Serena William!! nie obroni tytułu w te&OroCLnym US 
Open I. powodu rehabilitacji po operacji kolana. 


TENIS. US Open 
Bez obrońców tytułu 


Ceremonia otwarcia 9. mi- 
strzostw Świata, wpleciona pomię- 
dzy przedpołudniową a popo'u- 
dniową częŚć zawodów, nie za- 
chwyciła. Zbyt długie i nużące były 
wystąpienia zarówno premiera 
Francji Jeana Plerre'a Rałtarlna 
(usłyszał sporo gwizdów) jak i pre- 
zesa IAAF Lamina OIacka, który 
na kongresie w Paryżu ponownie 
został wybrany na to stanowisko. 
Na czele polskiej reprezentacji kro- 
czył z bia'o-czerwoną flagą Mar- 
cin Urba'. Po defiladzie każda 
ekipa wchodziła do swoich konty- 
nentów, których zarysy utworzyły 
stojące na płycie boiska dziewczę- 
ta. Wszyscy trafili bez problemów, 
z wyjątkiem... zespołu gospodarzy. 
Francuzi weszli do Ameryki PÓ'- 
nocnej. 


zadanie, bowiem w lego polówce 
drabinki znalaz' sl
 m.In. Australil- 
czyk Lleyton H.wltt. .Czamym ko- 
niem" może być lednak Inny Amery- 
kanin - Andy Roddlck. 
Natomiast powodem absencji 
mlodszeJ z sióstr Williams lest reha- 
bilitacja po operacji kolana, laką 
przeszła na początku sierpnia. 
W tel sytuacll Nowy Jork może być 
areną zmagań doskonale grających 
w tym roku Belgijek: Klm CIIJstera 
I Justlne Henln-Hardenne z do- 
świadczonymi Amerykankami: 
Llndsay Davenport, Venus Wil- 
liams I Jennlfer Caprlatl. 
W tegorocznym turnieju organi- 
zatorzy zaproponulą najwytszą pu- 
lę nagród w tenisie, która osiągnęła 
sumę 17,074 mln. dol. O ila z każ- 
dym sezonem rośnie wysokoŚĆ wy- 
płacanych premii, od ponad 30 lat 
niezmienna jest zasada równego 
rozdzialu nagród w rywalizacji teni- 
sistek i tenisistów. I tak za dwa ty- 
godnie zwycięzcy w grze pojedyn- 
czej wzbogacą się o czeki na jeden 
milion dolarów, a finaliści otrzymają 
połowę tej kwoty. Natomiast 
na zwycięzców gry podwójnej - 
do podziału na parę - czekać bę- 
dzie 400 tys. dol., zaś finaliŚci zaro- 
bią łącznie 180 tys. Tradycyjnie naj- 
niższe wypłaty będą przeznaczone 
dla uczestników gry mieszanej. Tu- 
taj na zwycięską parę czekać bę- 
dzie 150 tys. dol., a ich finałowi 
przeciwnicy będą się musieli zado- 
wolić kwotą 75 tys, także do po- 
działu. (I'AI', SUW) 


W poniedzIałek rozpocznie się ostat- 
ni w sezonla wielkoszlemowy tumlei 
US Open. Po raz pierwszy od 32 lat 
w Imprezie z tego cyklu zabraknie 
obrońc6w tytułu - zar6wno w rywall- 
zac)1 tenlslst6w lak I tenisistek. 


Ostatnio taka sytuacla miała 
miejsce w 1971 roku, gdy - również 
w US Open - nie wystartowali Ken 
Rosewall I Margaret Smlth-Co- 
urt, triumfatorzy poprzedniej edycji. 
Tym razem w Nowym Jorku nie za- 
grają Amerykanie: Pete Sampras 
I Serena Williams, którzy w po- 
przednim roku z kwitkiem odprawili 
wszystkich pretendentów do tytu- 
'ów. Sampras, który odniósł wów- 
czas rekordowe 14. zwycięstwo 
w Wielkim Szlemie, od 8 września 
2002 roku - czyli fmalu przeciwko 
rodakowi Andre Agasslamu - nie 
rozegra' ani jednego meczu. Po- 
czątkowo dłuższą przerwę w grze 
tlumaczy' chęcią poświęcenia swo- 
jego czasu żonia i dziecku, które 
przyszło na świat w listopadzie. 
Gdy jednak rezygnował ze startów 
w kolejnych turniejach, coraz czę- 
Ściej mówiło się, że już nie wróci 
na kort. Spekulacje zostały przecię- 
te w czwartek, gdy agent z firmy 
menażerskiej IMG zapowiedział, iż 
Sampras oficjalnie ogłosi zakończe- 
nie kariery w poniedziałek. Pod nie- 
obecność Sam prasa w rywalizacji 
mężczyzn rosną akcje Agassiego, 
który może zwycię!yć tutaj po raz 
trzeci w karierze (wygrywa' 1994 
i 1999). Będzie mial jednak trudne 


Młociarze zawiedli 


Zawód sprawili obaj polscy m'o- 
ciarze, którzy uzyskali wyniki 
znacznie gorsze od rekordów t y- 
ciowych: Maciej Pałyszko 
o 5,47 m, a Wojciech Kondratowicz 
at 010,56 m. 
Popo/udniowa częŚć sobotnich 
zawodów również zaczęła się fa- 
talnie dla "bia'o-czerwonych". Ma- 
rzena Wysocka rzuciła dyskiem 
tylko 57,80 (o 5,80 m gorzej od re- 
kordu tyciowego) i podzieliła los 
młociarzy. Złą passę przerwały do- 
piero Monika Pyrek i Anna Ro- 


Koszmarny sen 


Małgorzata Ps kit (Warsza- 
wianka) z wynikiem 55,11 zajęła 
trzecie miejsce w swojej serii 
i awansowała do półfinału biegu 


\ 


Poniedziałek I wtorek 
na MŚ 


Program lekkoatletycznych mi- 
strzostw świata na poniedziałek 
I wtorek z uwzględnieniem startów 
Polaków. 
25 alerpnla (poniedziałek) - fi- 
nały - godz. 18 - młot M, t8.25- 
tyczka K - Anna Rogowska, Moni- 
ka Pyrek, 1 8.SO - wzwyż M - Alek- 
sander Walerlańczyk I Grzegorz 
Sposób, 19.55 - ,trójskok M, 20.20 
- dysk K, 22.10 - 100 m M. Pozo- 
stałe konkurencie - 19.05 - 100m 
M - półfinały, 19.20 - 100 m ppł. - 
eliminacje - Aurelia Trywlańska 
(AZS AWF Warszawa), 20.05 - 
400 m ppl. K - p6/finały, 20.35 - 
400 m K - półfinały, 21.05 - 1500 m 
M - p6/finały, 21.30 - 100 m ppł. - 
ćwierćfinały. 
26 alerpnla (wtorek) - finały - 
19.30 - trójskok K, 19.50 - dysk M, 
20.45 - 800 m K, 21.35 - 3000 m 
z przeszkodami M, 21.50 - 400 m 
M. Pozostałe konkurencje -10.00 
- dziesięciobój - 100 m, 10.05 miot 
K - eliminacje (grupa A) - Kamila 
Skolimowska (Warszawianka), 
10.45 - 200 m K - eliminacje - An- ' 
na Pacholak (Warszawianka), I 
11.00 - dziesięciobój - w dal, 12.00 
- młot K - eliminacje (grupa B), 
12.45 - dziesięciobój - kula, 18.00 
- dziesięciobój - wzwyż, 18.15 - 
400 m ppł M - eliminacje, 18.45- 
tyczka M - eliminacje Adam Kola- 
sa (Kl Gdynia), 19.05 - 5000 m K 
- eliminacje, 20.00 - 200 m K - 
ćwierćfinały, 20.30 - 100 m ppł. - 
p6lfinały, 21.00 - dziesięciobój - 
400 m_ 


II. 


\...-0-.. 
\. .... 


, 


...  


11' -
 

 
: 


ŻUZEL. Grand Prix SkandynawII --: 


;;. 


...... 


Tydzień później 


,. 


ma wystarczyć organizatorom na ro- 
zebranie toru i zbudowanie go 
od początku. 
W pierwszym wyścigu dobrze 
pojechał Piotr Protaslewlcz, który 
pokona' Ryana Sulllvana, BJarne 
pederaena I Petera llunga. To- 
masz Gollob i Tomasz BaJa raki 
mieli rozpocząć starty od turnieju 
gl6wnego. 
Warto przypomniec, te w dzie- 
więcioletniej historii cyklu Grand 
Prix zawody zostaly przełożone do- 
piero po raz drugi. Poprzednio mialo 
to miejsce w 1997 roku w niemiec- 
kim Landshul. (suw) 


Z powodu złego stanu toru na sta- 
dionie lIlevi w Goeteborgu o tydzień 
została przałotona tużłowa Grand 
Prix Skandynawii - sz6sta eliminacja 
Indywidualnych mistrzostw świata. 
Od kilku dni w Goeteborgu pada' 
deszcz. Wprawdzie w sobotę pogo- 
da się poprawiła, ale sztucznie ule- 
żony tor by' tak nasiąknięty wodą, 
te nie nadawa' się do jazdy. Rozpo- 
cz
te zawody zostały przerwane 
po trzech wyścigach. Po kilkudzie- 
sięciu minutach narad postanowio- 
no przełożyć turniej nie na następny 
dzień, a o cały tydzień. Tyle czasu 


t 


'"; 


)  
,.... 
 - ' 
\ .-: 
, 


'\ \\ 


, 


ł 


REKLAMA 

 P U B KIBICA I 
I 
sport na iywo . tel.blm Cyfra +, Polsat Spor1 
piłka notn., bo ks, NBA, tutel, F1 I 
. szalin ul ala: - obiekt- ,G
 IIłDI " I 
I 


oC 


, 


Fot. PAP-PRZEMEK WIERZCHOWSKI 
Marcin Urbaś (z nagą) prowadził polskich sportowc6w podczai 
ceremonii otwarcia łekkoatletyeznych miltrzostw świata na Stade de 
France w podparylkim Saint Denis. 


(pap, Inw) 


(pap,luw)
		

/18295-0011.djvu

			glos Pomorza Poniedziałek, 25 sierpnia 2003 r. 
WWW.glos-pomorza.pl 


Minioperacja 


. 


FOl. SI.AWOMIR tABU'KI 
D o słupskich przychodni wete- 
rynaryJnych trafiają nie tylko 
psy I koty. W lecznicy przy ul. Ar- 
mII Krajowej trafiliśmy na opera- 
cję świnki morskiej. Sympatyczny 
gryzoń pod narkozą miał usuwa- 
ny nowotwór. (toe) 


DZISIAJ 
Piłkarski Skarb Kibica 


Wczoraj rozpoczęły się piłkar- 
skie rozgrywki słupskiej klasy 
A seniorów (w trzech grupach) se- 
zonu 2003/2004. Tydzień temu 
zaprezentowaliśmy listy piłkarzy 
ekip z grupy I. Zgodnie z zapo- 
wiedzią na str. 12 przedstawiamy 
kolejne składy Imienne z dwóch 
pozostałych grup, czyli III III. 
(fen) 


NA SPORTOWO 
Zosłań piłkarzem 
SŁUPSK. Słupski Klub Piłkarski 
Gryf 95 prowadzi zapisy chłopców 
z roczników 1991 I 1992, którzy 
w przyszłoŚCI chcą zostać piłkarzami. 
Szkoleniem tych grup wiekowych zaj- 
muje się trener Józef RudnickI. 
Wszyscy chętni mogą zgłaszać się 
do 12 września w poniedziałki, środy 
i piątki. Miejsce treningów - stadon 
przy ul. Zielonej. Początek zajęć za- 
wsze o godz. 18. 


DZIĘKUJEMY 


. Redakcja ..Głosu Pomorza" 
serdecznie dziękuje za pozdro- 
wienia z wędrówek po Tatrach 
I Pieninach, przesłane przez 
uczestników SK PTSM Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 3 
w Słupsku z opiekunami Elible- 
lit i Romanem Grzelakami. 
(ata) 


PROSIMY O POMOC 


. SŁUPSK. Do redakcji zgło- 
siła się matka sama wychowują- 
ca dwoje dzieci (5 i 10 lat), 
z prośbą o łótko piętrowe. Prosi- 
my naszych czy1elników o po- 
moc, tel. 842-51-95. 


(teb) 


KONKURS 


. SŁUPSK. W 64. rocznicę 
śmierci Stanisława Ignacego Wit- 
kiewicza Teatr Rondo zaprasza 
do udzialu w VI konkursie z cyklu 
"Witkacy pod strzechy" na "Przywo- 
łanie Obecności Artysty". Trzeba 
przygotować dowolną formę: tekst, 
ideę estetyczną lub filozoficzną, pu- 
blicystykę. projekt plastyczny, insta- 
lację lub kompozycję muzyczną. 
Zgłoszenia do 15 września. Pre- 
zentacja odbędzie się 19 września. 
(klin) 


JlrEKLAMA 


.... 


Durtownła 
pasz 
ł . . ł 
IIobyInla. ul. GlÓWIIII43 
poa.-pt. 7.50 -18.30 
eobotII 9.00 - 13.00 
K5872 


Wiadomości słupskie 


sIr 11 


Słupsk . Ustka . K,piee . Damniea . D,bnica Kaszubska . Glówezyee . Kobylniea . Pot,gowo . Smoldzino 


SŁUPSK. Zatrudnienie w szkołach 


Ubywa pracy 


Nauczyciele w klasach początkowych szkół podstawowych już odczu- 
wają niż demograficzny. Z powodu zmniejszenia się liczby uczniów 
kilku z nich utraciło pracę. Szkoły natomiast wciąż poszukują 
nauczycieli języków obcych. 
PROGNOZA LICZBY UCZNIÓW SŁUPSKICH SZKÓŁ 
W LATACH 2003 - 200' 


6000 6441 
11000 
4000 19 
3000 
2000 
1000 
20 


6065 
5780 5638 5502 
5348 
111 -837 
3587 
330. 3104 


200412005 


8441 liczba uczniów 


otH<> WY
'I f O
W"'y UM !>Npak 


(fen) 


Jeszcze nie ma katastrofy, 
ale powoli bezrobocie wkracza 
do szkół. Jak się dowiedzieliśmy, 
po zakończeniu ruchów kadro- 
wych w tym roku kilku nauczy- 
cieli nauczania początkowego 
straciło pracę albo musi łączyć 
etat w kilku placówkach. Wszyst- 
ko z powodu nitu demograficz- 
nego, który wkracza do szkól. 
Pojedyncze osoby straciły tet 
pracę w szkolach ponadpodsta- 
wowych. Jednocześnie coraz 
więcej nauczycieli pracuje 
na ..gołych" etatach albo zatrud- 
nia się tylko na godziny. Wciąt 
jednak brakuje lektorów języków 
obcych. 
- Dyrektorzy kilku szkól zgło- 
sili takie zapotrzebowanie, bo 
nie mogą zapewni
 stabilnego 
nauczania języków. Zatrudniono 
także kilku młodych wuefistów 
i chemika tuż po s tudiach. który 
zajął zwolniony etat. Jednak 
większość absolwentów studiów 
nauczycielskich ma kłopoty ze 
znalezieniem stałego zatrudnie- 
nia w zawodzie - wyjaśnia Bog- 
dan Leazczuk, dyrektor Wy- 
działu Oświaty Urzędu Miejskie- 
go. Jego wydział prowadzi bazę 
informacyjną o osobach poszu- 
kujących pracy i informuje o nich 
dyrektorów, ale ostateczna de- 
cyzja o zatrudnieniu nowych 
pracowników zależy od nich. 


SŁUPSK. Zamieszanie z dyszami 


2005/2008 


008/2007 


aZkoły podatawowe 


Będzie gorzej 


W minionym roku szkolnym 
w przedszkolach i wszystkich 
typach szkół zatrudnionych 
było 1460 nauczycieli etato- 
wych, a 226 osób pracowało 
jako niepełnozatrudnienI. Naj- 
więcej takich osób jest 
w szkołach ponadgimnazjal- 
nych. Zdecydowaną więk- 
szość stanowią nauczyciele 
mianowani. Z roku na rok 
przybywa tet nauczycieli dy- 
plomowanych. W minionym 
roku szkolnym tylko w miej- 
skich szkołach ponadgimna- 
zjalnych było ich 112. 
Wzrost kwalifikacji nie daje 
Jednak pewności zatrudnienia, 
bo analiza liczby uczniów, któ- 
rą zawarto w raporcie o stanie 
słupskiej oświaty, przygotowa- 
nym przez Wydział Oświaty 
wskazuje, te z roku na rok 
uczniów w szkołach będzie 
coraz mniej. To oznacza, te 
z biegiem lat na kolejnych po- 
ziomach nauczania będzie 
maleć liczba oddziałów, a ry- 
nek pracy dla nauczycieli bę- 
dzie się kurczy/. 


Co zrobi władza? 


Jeszcze nie wiadomo. 
Przed kilku miesiącami prezy- 


Oryginał czy podróbka? 


Wojdach ZawadzkI, przedstawIciel 
firmy Infracorr zapewnia, że dysze 
Instalowane przez Jego pracownIków 
w kotłach gazowych zamIast orygi- 
nalnych nłe są gorsze od kupionych 
w sklepie 


Kazimierz S. ma dwubiegowy 
piec gazowy firmy Buderus. 
Od przedstawiciela firmy Infracorr 
otrzymał listę serwisantów, którzy 
w jej imieniu dokonują wymiany 
dysz. 
- Wybralem firmę Izosystem- 
-technika grzewcza. ale po rozmo- 
wie z jej pracownikami okazało 
się. że oni nie posiadają umowy 
z łnfracorrem i mogą mi wymienić 
dysze tylko za opłatą - mówi nasz 
czytelnik. - Wróciłem więc do In- 
fracorra. Tam zaproponowano mi 
bardzo tanie dysze, które wydają 
się podróbkami. Jestem tym zdzi- 
wiony, bo sądziłem. ie firma do- 
starczy mi dysze oryginalne. 


Wojciech Zawadzki, który 
w imieniu firmy Infracorr koordy- 
nuje akcję wymiany dysz w Słup- 
sku uważa, że pan Kazimierz nie 
ma racji. - Kupujemy dysze u tych 
samych producentów, co serwi- 
sanci. Problem tylko w tym. ie om 
teraz wyczuli swoje pięć minut, 
więc oferują dysze po mocno za- 
wyżonych cenach. Tak samo było 
podczas wymiany gazu w Gdań- 
sku. My na swoje dysze dajemy 
rok gwarancji i zapewniamy, że 
spełniają wszystkie wymogi - mó- 
wi Zawadzki. 
Serwisanci, którzy mają podpi- 
sane umowy z I nfracorrem , nie 
pobierają opIat od właścicieli urzą- 
dzeń gazowniczych. Muszą nato- 
miast sporządziĆ protokół, a 'nfra- 
corr kontroluje wykonane przez 
nich prace. Dopiero potem mogą 
liczyć na zaplatę od niego za wy- 
konane uslugi. 


(msz) 


2007/2008 


2008/2009 


gimnazja k" J.cek ('
...k 


dent powołał komisję, która 
ma dyskutować nad strategią 
oświatową miasta. Przed kilku 
dniami jej członkowie otrzyma- 
li do ręki gruby raport o stanie 
oświaty, który zawiera same 
liczby, zestawienIa, tabelki 
I wykresy. PrzestawIają one in- 
formacje o liczbie i typach 
szkół, ponoszone na oświatę 
wydatki, stan kadry, liczebność 
uczniów oraz symulację demo- 
graficzną. A wnioski? 
- Wydział przedstawił fak- 
ty. Stara1i
my się to zrobi
 
bardzo dokładnie. Wnioski 
z tej anałizy mają wyciągną
 
członkowie komisji. a potem 
Rada Miejska - mówi Lesz- 
czuk. 
Członkowie komisji dopiero 
zapoznają się z raportem. 
Po raz pierwszy dyskutować 
o nim będą 26 sierpnia. Swoje 
stanowisko mają przedstawić 
do października, kiedy o stra- 
tegii oświatowej ma dyskuto- 
wać Rada Miejska. Jut wia- 
domo, źe będzie musiała zde- 
cydować, czy gmina będzie 
wciąt coraz więcej dopłacać 
do oświaty, aby utrzymać 
większą liczbę małych klas, 
czy teź zacznie oszczędzać 
na przykład poprzez likwida- 
cję jednej ze szkół. 
ZBIGNIEW MARECKI 


ZAPROSZENIE 
Na badania 
SŁUPSK. Klinika SALUS 
i Firma LA ROCHE-POSAY 
zapraszają 30 sierpnia (sobo- 
ta), w godz. 9-13 na konsulta- 
cje dermatologiczne w kierun- 
ku zmian nowotworowych 
skóry. Badania poprowadzi le- 
karz dermatolog Józef J..o- 
nek, zostaną przeprowadzo- 
ne w klinice przy ul. Zielonej 
8. Ich celem jest rozpoznanie 
zmian skórnych, znamion 
i pieprzyków. Konsultacje są 
bezpłatne, mogą z nich sko- 
rzystać wszyscy, niezaleźnie 
od miejsca zamieszkania 
i ubezpieczenia w Narodo- 
wym Funduszu Zdrowia. Ksią- 
teczki RUM nie są wymaga- 
ne. Liczba miejsc ograniczo- 
na. Chcący skorzystać 
z badań powinni się zareje- 
strować osobiście w Klinice 
SALUS przy ul. Zielonej 8 łub 
telefonicznie pod nr. (59) 840 
1940. 


Oaw) 


POGODA W REGIONIE 


Zachmurzenie zmienne 
dzisiaj 20.C z przelotnym deszczem. 
1014 hPa N Temperatura 19-21 st. C. 
\. w
. Ciśnienie będzie spadać. W 

 południe: 1014 hPa (760 mm 
Hg). Wiatr północno-zachodni. 
" wiatr: 30 km/h umiarkowany do 30 km/h 
W noc, 11.C Jutro 22.C 
1012 hPa N 1010 hPa N 

w
. 
 w
. 
. I 
wiatr: 20 km/h wiatr: 30 km/h 


DZIAŁ MIEJSKI 
Słupsk ul. H. Pobożnego 19 
T el./fax: 842 51 95 
e-mail: zbigniew.marecki@glos-pomorza.pl 
Kierownik działu - Zbigniew Marecki 


REPORTER GŁOSU 


Państwa sygnały I opinie przyjmuje dziś 
w godz. 10-14 Arkadlulz Gryko 
arkadlulz.gryko@glOI-pomorza.pl  


tel. 8402574 


ZDANIEM CZYTELNIKÓW 


. Stała czytelniczka: - Byłam ostatnio w Rolniczym Domu Towaro- 
wym. To co tam zobaczyłam, nie napawa optymizmem. Kwitnący nie- 
gdyś sklep teraz przypomina opuszczony magazyn. Są wprawdzie sto- 
iska na parterze i pierwszym piętrze. ale nie ma prawie wcale klientów. 
Zaopatrzenie i ceny też nie przyciągają. Ogromny budynek, połozony 
w centrum miasta, świeci pustkami. Tymczasem słupscy kupcy inwestu- 
ją w nowe hale, budując je ogromnymi kosztami. Dlaczego nikt nie po- 
mYślał o tym, żeby wyremontować i przywrócić świetność dawnym do- 
mom handlowym? W mieAcie jest kilka niewykorzystanych dawnych 
ogromnych sklepów, na przykład pawilon przy placu Zwycięstwa. 
(wysł. ma) 
. Pracownica sanepldu z Krakowa: - W pawilonie przy plaży za- 
chodniej w Ustce młoda ekspedientka podaje gofry i lody, nie używając 
papierowych serwetek, a jednocześnie kasuje pieniądze, wyciera 
ścierką blat, robie wiele innych rzeczy które powodują, że klient ma 
prawo brzydzić się wziąć od niej wafelek. Podobnie jest na promena- 
dzie i w wielu innych miejscach w Ustce. ale i w Słupsku. Ostatnio ode. 
szłam z niesmakiem od grilla, przy którym pracował mocno zakatarzo- 
ny młody czlowiek, chyba syn właścicielki. Wycierał nos chustka, a za- 
raz potem brał rękami i kładł na grillu kiełbaski. 
(wysł. mara) 
. Stały czytelnik: - Moim zdaniem zarmeszanie z wymianą I 
dysz w piecykach gazowych i narosłymi w związku z tym problema- I 
mi Jest tylko mydleniem oczu. Gazownia chce w ten sposób ukry
 
najważniejszy fakt. Mianowicie to, że gaz zdrożeje nawet o 50 pro- : 
cent. Tłumaczenia, że nowy surowiec będzie bardziej kaloryczny 
i podwyżki nie odczujemy, są błędne. Wyliczyłem to dokładnie, I 
Zgodnie z moimi szacunkami zapłacimy dużo więcej niż teraz. Nie 
wiadomo przy tym. jak będziemy rozliczani z tego, ile jakiego gazu I 
zużyliśmy. I 
(wysł. ma) 


P R o 


II o C J ... 


I  i 


I 


 
t\,,6 t''' 
---- 


Prenumerata 
Ex . re 


Gazeta. która przychodzi do Ciebie' 
Doręczanie do godz. 8.00 rano 

Iko 22 zł miesięcznie. 
30 96 taniej niż gazeta kupowana 
codziennie w kiosku 
Loteria dla Prenumeratorów możliwość 
wygrania samochodu i innych cennych nagród 
... 
SERVI
jS ; 
PRENUMERATORA m 
Słupsk - 059/840-25-73, 


, 
, 

 

 


D1717
		

/18295-0012.djvu

			slr. 12 Skarb kibica 


www.glos-pomorza.pl 
slupsk@glos-pomorza.pl 


Poniedziałek, 25 sierpnia 2003 r. głos Pomorza 


PIŁKA NOZNA. Słupska klasa A senior. w - sezon 2003/2004 


t
illl

ffl 


BL KITNI MOTARZYNO 


PIWZIe - Krzysztof Antol1OWlCZ. Trener - Tadeusz Kogut. 


Bramkarze: Rafał Zakrzewski (1981), Grzegorz Orłowski (80), Waldemar KOCIOł (75). 


Obrońcy: Rafał Bałyk (74), Włodzirrnerz Kostecki (82), Jacek Kurek (78), Ireneusz Kuzl8k (77), 
Grzegorz Kwlecl8ń (75), Robert KwlElCl8ń (79), Roman L.eśni9W9ki (75), Wojciech Pastwa (75), 
Sebastian Rączka (84), WI8SiBw Szymlel<. (78). 


Pomocnicy 11IIpIIIn1cy: Ryszard Bager (85), Konrad Rączka (86), Andrzej Choszcz (82), Da- 
riusz KWI8CI8ń (71), Jarosław Kwiecień (72), P'1Otr Meyer (79), Piotr Mytych (85), Marcin Pislko 
(82), Martusz Stachowiak (85), Sławomir StachowiBk (87) 


LE NIK CEWICE  - Zenon Jenczak Trener-Ireneusz Keller 


Bramkarze: Robert Dampc (79), Jan lapIgrowski (80), JaroeI8w Dudek (71). 


Obroncy: Arkadiusz Darat (75), Paweł Ho....Ł.ebIń9ki (83), Paweł JSI10WICZ (84), Piotr Potrykua 
(67), Tomasz Stencel (83), WOJCiech Elkman (74) 


Pomocnicy I neputnlcy: MIchał Broda (83), Dariusz Cygert (71), AńIadiuIz Gań8k1 (80), 
 
bert lapIgrowski (83), Karol Plotka (83), Rafał Schmyd18 (83), Grzegorz Wolak (75), Radoslaw 
Wrońslu (82), Artur Mrosk (79) 


POLONEZ BOBROWNI KI  - Kazimierz Kozina Grający łr.ner - Andrzej lOIIBk 


BrwnkIrD: Tomasz Lorenc (85), Sławomir Nowakowski (80) 


Obroncy: Ryszard MaoI!g (83), Krzysztof MacIąg (82), przemyll1aw Kurczaba (86), Artur Ryba- 
kowski (72), DaMz Setny (71), Dartusz Sadach (82). 


Pomocnicy 11IIpIIIn1cy: Jacek Białobrzeskl (84), Michał Dobk (85), Łukasz Krupa (82), Ma- 
riusz Kurczab8 (85), Krzysz10f lwaśków (85), RadoeIaw RompIkI (86), Ra,Tlund Kurczaba (79), 
A lOIIBk (84), JaroeIaw Pawelczyk (74), Marcin Pawełczyk (81), Sławomir Radoń (86), Piotr 
Staszczł..l (74), Rafał S1aszczł-- (75), 


CHROBRY CHARBROWO 


Prezes - Eugeruusz Drzazgowski. T_ - Mlroelaw PIoIrow8Iu 


Bramkarze: Rafał KonkoI (84), Roman Goc1JIa (73), JaroeIaw WItek (75). 


Obrońcy: Paweł Kosili (81), Kamil Krzyianow8kl (85), Łukasz Kwla1kow8ki (85), Robert Kąkol 
(83), Maron Pacek (78), Grzegorz Tomaszewaki (77), Dan
 TIbDł (79), Danusz Wrońekl (78). 
Pomocnicy I niipIIIIIlcy: Tomasz DuIak (81), MM:in Gaf1ke (81), Karol KIeItyka (86), AdrIan 
Krzyżtmw&kl (83), Marcin Krzytancwskl (81), Tomasz Krzyżll/1OW!kJ (76), MacIet Lodzlńel	
			

/18295-0013.djvu

			glos Pomorza Poniedziałek, 25 sierpnia 2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
slupsk@glos-pomorza.pl 


Słupsk . Ustka . Kępiee Damnica . D boiea Kaszubska . Główezyce . Kobylnle 


SŁUPSK. Nowy rozkład jazdy autobusów 


W pętli zmian 


Częstsze kursy i trasy bardziej dostosowane do potrzeb pasażerów - takie zmiany wprowadził 
w sobotę Miejski Zakład Komunikacji. Pasażerowie są jednak zdezorientowani. 


Nowy rozkład jazdy ma 
przede wszystkim ułatwić słupsz- 
czanom poruszanie się po mie- 
ście. Teraz łatwiej dostać się 
do centrum miasta, bo autobusy 
je:td:tą w tym kierunku co cztery 
minuty. Najwięcej powodów 
do radości mają mieszkańcy ulicy 
Konarskiego, bo do tej pory 
sprzed ich domów odje:td:tały au- 
tobusy jedynie dwóch liniI. Teraz 
jest Ich więcej. Zmiany spowodo- 
wały jednak spore zamieszanie, 
bo zmieniono przebieg większo- 
ści tras I numerację części linII. 
Zniknęły m.In. oznaczenia litero- 
we. Otworzono tak:te pętlę dla 
autobusów podmiejskich przy uli- 
cy Kołłątaja. Teraz wszystkłe au- 
tobusy wyje:td:tające poza grani- 
ce miasta (z wyjątkiem linII 
do Ustki), będą zaczynały I koń- 
czyły kurs w tym miejscu. 
Miejski Zakład Komunikacji 
uruchomił tak:te nowe linie, m.In. 
"trójkę", która będzie kursowała 
z ulicy Leśnej na Kaszubską - 
tak by studenci Pomorskiej Aka- 
demII Pedagogicznej mieli ła- 
twiejszy dojazd na zajęcia. No- 
wością jest tak:te 18, która ma 
być ezybklm połączeniem pętli 
autobusowej przy ulicy Kołłątaja 
z Osiedlem Nlepodległośd. 
Na ulicach Słupska pojawiła 
się tał<:te nowa linia 27. Będzie 
wyruszała z pętli przy ulicy Rzy- 
mowsklego przez: 11 Ustopada, 
Szczecińską, Sobieskiego, 3 
Maja, Kołłątaja, Wojska Polskie- 
go, Sienkiewicza, Kopernika, 
Bałtycka i Portowa. Przystanek 
końcowy będzie znajdował si, 
w pobll:tu Słupskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Bez zmian 
kursować będą jedynie autobusy 


ł 
.. 


e I ... .... 


.. 


. 
: 
'.1 
1UA1I0'.Y 
-ł-AWICf: , 
ł- 


'\ 


tło 


BAZA MZK 


Urz- k 
o - 
15 I I 
 
I , , , , " \ L_ 
r- [1 
161 t . l " ł- 
--> - - 
12 

 - L!J 
. 
m 
łi1 
l 
{g 


- 
r 


I 


I 
\r I 
I ______ 


- 

 


Nowe oznaczenie na przyltanku na ul. 11 Lbtopada. 


Fot. SLA WOMIR tABICKI 


linii nr 1, 5, 10. Pozostałe będą 
jetdzlły Inaczej, lub będą miały 
nową numerację. A zastąpią au- 
tobusy: 17, który nie zmieni swo- 
jej trasy oraz 19, którego trasa 
zostanie wydłu:tona o ulice Wol- 
ności, 3 Maja, Leszczyńskiego 
I Konarskiego. B zostanłe zastą- 
pione przez 16, która nadal bę- 
dzie zatrzymywała się na tych 
samych przystankach. Nato- 


miast linia C zmieni nazwę na 15 
I jej przebieg zostanie wydłu:to- 
ny o ulice Wazów I Banacha. 
Mimo wczeŚniejszych zapo- 
wiedzi przedstawicieli MZK trasa 
9 nie zostanie, przynajmniej 
na razie, wydłu:tona do hiper- 
marketu Real. Nadal b,dzle 
funkcjonowała natomiast linia 
Real Centrum. Nieco dłu:tszą 
trasę będzie miała tak:te 2, która 


będzie rozpoczynała kurs 
z Dmowskiego. Najbardziej roz- 
budowana zostanie linia nr 8, 
która w kierunku osiedla Hubal- 
czyków będzie jetdziła dodatko- 
wo ulicami Leszczyńskiego, Ko- 
narskiego, Kołłątaja, Wojska 
Polskiego, Slenkłewlcza, Miero- 
sławskiego, Arclszewsklego, Ra- 
cławicką I Gdyńską. 


(ago) 


Wiadomości słupskie str. 13 


Potęgowo . Smoldzino 


ŚLADEM PUBLIKACJI 


Jeszcze o lekarzu 


SŁUPSK. Z prokuratury otrzymali- 
śmy pismo w sprawłe artykułu 
z 15 lipca pl. "Wina bez kary", do- 
tyczącego sprawy w sądzie prze- 
ciwko lekarzowi. 


Autorka Magdalena Gryko, 
kt6ra przeprowadziła ze mną 
rozmowę telefoniczną, dyspo- 
nowała r6wnież odpisem po- 
stanowienia o umorzeniu 
śledztwa, udostępnionym 
przez pOkrzywdzoną - Iwonę 
Ostrejko-Buksakowską. Moje 
wypowiedzi w zakresie pod- 
staw faktycznych i prawnych 
umorzenia oparte były w pelni 
na treści postanowienia i umo- 
rzeniu śledztwa. Zostały jed- 
nak znacznie okrojone, do cze- 
go autorka miała oczywiście 
prawo, lecz r6wnież w istotnym 
zakresie zniekształcone, prze- 
inaczone, z jednoczesnym po- 
daniem ich formie cytat6w. 
Dotyczy to w szczeg61ności 
następującego fragmentu "Le- 
karz nie może odpowiadać 
za spowodowanie rozstroju 
zdrowia dziecka poczętego 
oraz za nieum}'Ślne spowodo- 
wanie śmierci cz/owleka". Jest 
to oczywiście sprzeczne za- 
r6wno z treścIą mojej wypo- 
wiedzi, treścią postanowienia 
o umorzeniu śledztwa, jak 
I stanem prawnym - przepIsa- 
mi Kodeksu karnego, do kt6- 
rych odwoływały się wypowie- 
dzi I postanowienie, albowiem 
po pierwsze art. 157a 
 1 Kk 
dot. sprostowania uszkodzenia 
ciała dzIecka poczętego lub 
rozstroju zdrowIa zagrażające- 
go jego życIu, lecz jedynie 
umyślnego - z wIny umyślnej, 
Kodeks karny nie zawiera zaś 
nieumyślnej formy tego prze- 
stępstwa, a oczywistym jest, 
że w tego typu sprawie nie 
spos6b zarzucić lekarzowi po- 
pelnienia takiego czynu z winy 
umyślnej, oraz po drugie - le- 
karz może oczywiście odpo- 
wiadać za nieumyślne spowo- 
dowanie śmierci człowieka - 


. IEDDK'a.. 
....J:E 


1STU, 
... 
.. et" \ 
;' 
\ ." 
;' 


, 


\ 


· C;;-- 
If"'-',:i - \ 

 '
I/,', 
'.;; . "J \ 
. . 
 

- j' · Ci ;;; ':;
f !' 

 
 ... .
. 
_; et 1.1 F,;" 
.. , _ 
t"\ 

;;; I 

 ., 
.. 11_ - 
O 


" ,-,
- 
-... 


... 


,- 


14,.ł 


I . ...!' 
 J 


" 


i,..., -0 


. 
l' 
, ' 
, = 
1 


r 
f 
f 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 


... 
+- -1IiII-ł.... 
.-...... 


... 


. 


.. ......  


" 


, 
.. 
I...,.... 

 


. 


na podstawie art. 155 Kk ("kto 
nieumyślnie powoduje śmierć 
człowieka... "l, lecz przepisy 
kodeksowe I orzecznictwo nie 
pozwalają na rozszerzenie po- 
jęcia człowieka na pł6d, a brak 
jest innego - odrębnego prze- 
pisu dot. spowodowania śmier- 
ci dziecka poczętego (obumar- 
cia plodu - według terminologii 
lekarskiej). 
Kolejnym nieprecyzyjnym 
zapisem, przeinaczającym mo- 
ją wypowiedi, jest stwierdze- 
nie, że "życie Iwony Ostrejko- 
-Buksakowskiej nie było jed- 
nak narażone na bezpośrednie 
zagrożenie", albowiem w tej 
kwestii stwierdziłem, że Iwona 
Ostrejko-Buksakowska nie zo- 
stała narażona w Oddziale 
na bezpośrednie niebezpie- 
czeństwo utraty życia, jak 
I ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu - co wynika jedno- 
znacznie z opinii biegłych, roz- 
strzygając w ten spos6b brak 
podstaw do odpowiedzialności 
karnej z art. 160 Kk. 
Autorka stwierdziła też nie- 
precyzyjnie, że prokurator zapo- 
wiedział, że wniosek o ukaranie 
lekarza skieruje do rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej, 
gdyż oświadczyłem, że 
do rzecznika odpowIedzialności 
zawodowej skieruję wniosek 
o przeprowadzenie postępowa- 
nia, albowiem to w/aśnle rzecz- 
nik po przeprowadzeniu postę- 
powania wyjaśniającego Icferuje 
wniosek o ukaranie do sądu le- 
karslcfego. 
Z powałaniem prokurator 
ZeRon Modrzejewlki 
OD REDAKCJI: 
ODPOWIEDZ AUTORKI JUTRO 


REKLAMA 


TAXI V
'bJ), 
96-25 
 


8080288 2S 
807 27 17 17 
Wytlij SMS. 


.... ,....1., 


'\. 
" 


'\ 


;t  


.... 


; 
. 


... ' 

4łt 


-" 
.: 
-.. 
! 


M.. .,. 


.. 
....--qir 
 

 
. 
... 


.-' 


:
 


-... .. 


MA PKA MZ 
owe trasy autobusów 


ł-ł- 


:.. 


I 


!--  
.. 
 . 
łap co 
, 
t 
Q
 


,
		

/18295-0014.djvu

			str.14 Informator re
ionalny/RTV 


TELEFONY 
ALARMOWE 
Policja - 997 
Straż Pożarne - 998 
Pogotowie Ratunkowe - 999 
Pogotowie Energetyczne - 991 
Pogotowie Gazownicze - 992 
Pogotowie Ciepłownicze - 993 
Pogotowie Wodno-Kanallzacyjne 
- 994 


... 

. 
.... 


TELEFONY 
INTERWENCYJNE 
Pogotowie Ciepłownicze 
BYTÓW - 822-66-44 
CZlUCHÓW - 843-27-50 
LĘBORK - 862-11-81 
MIASTKO - 857-28-91 
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 
BYTÓW - 822-22-03 
CZlUCHÓW - 834-25-08 
LĘBORK - 862-14-73 
lEBA - 866-18-36 
MIASTKO - 857-24-69 


g) 


POMOC DROGOWA 
 
SlUPSK - 981; 844-04- . . 
31; 842-79-40; 842-44-40; 
811-91-50; PKS 843-93- 
67; 0-601-652-928 
BYTÓW - 822-40-32; 822-27-28 
CZlUCHÓW - 834-14-12 
LĘBORK - 862-17-87 


INFORMACJA 
Biuro numer6w - 913 
Paszportowa - 955 
Kolajowa - 94-36 
AIDS - 958 
PKS - SlUPSK - 842-42-56 BY. 
TÓW - 822-22-38, CZlUCH6w - 
834-22-13, LĘBORK - 862-19-72 
Bank łnformacjl - 842-65-48 


m 


POGOTOWIE 
WETERYNARYJNE 
SlUPSK - 842-26-31 
BYTÓW - 822-22-70 
LĘBORK - 862-19-63 
MIASTKO - 857-29-53 
USTKA - 814-42-93  


KURSY WALUT 
3 
Kantor MIAMI .Galena t 
Podkowa" t 
ul. Starzyńskiego, Słupsk, 
tel. 841-70-31 
Skup 
3,90 
4,28 
8,15 
2,75 


USD 
EURO 
GB P 
CHF 


Sprzedaż 
4,05 
4,42 
6,35 
2,86 


REKREACJA 
 
SlUPSK: Ośrodek 
Sportu I Rekreacji, ul. ( 
Szczecińska 99, tel. 843- 
40-17; 843-40-16 - pływalnia nie- 
czynna 
LĘBORK: Centrum Sportu I Re- 
kraacjl, ul. Olimpijczyków 31, tel. 
862-71-77 - pływalnia czynna codz. 
w godz. 6-22 
SZCZECINEK: Kryta Pływalnia 
"Aque-Tur". Codziennie 7-22 - ba- 
seny: sportowy, rekreacyjny, bro- 
dzik; zje1:dżalnia, jacuzzi, atrakcje 
wodne, sauna, solarium, bar, skle- 
pik, tel. 372-96-28 
PORADNICTWO m 
SlUPSK: Dla ofiar prze- 
mocy "TAMA" -tel. 841- 
40-46, al. Si enkiewicza 7, 
w godz. 15.30-19.30 
Centrum Trzeźwości "KROKUS", 
al. Sienkiewicza 7, tel. 841-48-05, 
w godz. 17-22 
Dla kobiet z problemami tel. za- 
ufania - 842-03-00, we wtorki godz. 
9.30-12.30 i środy w godz. 15.30- 
17.30 
Alkoholowy tel. zaufania - 842- 
42-78 we wtorki godz. 16-20 
Anonimowy Przyjaciel - tel. 841- 
19-99, czynny w poniedziałki, wtorki 
i czwartki w godz. 16-19 
Towarzyatwo Zapobiegania Nar- 
komanII, al. Sienkiewicza 7, tel. 
840-14-60 - poniedzialek i wtorek 
w godz. 10-17.30; środa i czwartek 
w godz. 10-14.30; piątek w godz. 
10-14 
Poradnia Uzależnienia od Alko- 
holu I Wap6łuzależnlenla, al. Woj- 
ska Polskiego 50, tel. 842-42-78; 
842-30-33 - poniedz. i środa 
w godz. 8-18; wtorek, czwartek, pią- 
tek godz. 8-16 
Poradnia TerapII UzależnIań 
od Środk6w Psychoaktywnych, 
al. Wojska Polskiego 50, tel. 842- 
42-78 - poniedz., środy i czwar. 
w godz. 12-15; wtorki i piątki 
w godz. 9-12 
Taraple grupowe dla młodzleźy 
z problemamI uzależnIeń, al. Woj- 
ska Polskiego 50, tel. 842-42-78 - 
poniedz. i czwartki w godz. 16-18, 
w środy terapie dla rodzin - godz. 
16-19 
PoradnIa Odwykowa, ul. Paclerew- 
skiego 9, tel. 840-20-01, poniedz.- 
piątek w godz. 8-18; piątek w godz. 
8-16 


Dom Interwencji Kryzysowej, ul. 
Wolności 3, tel. 842-71-25 
(przy PCK) 
Poradnictwo dla młodzieży I ro- 
dzIn, tel. 840-07-70 - od poniedz. 
do piątku w godz. 10-14 oraz po- 
niedz., środa i czwartek w godz. 17- 
19 
Katolicka Poradnia Rodzinna, ul. 
Paderewskiego 9, tel. 842-57-51 - 
wtorek godz. 10-12, czwartek godz. 
16-18 
BYTÓW: Towarzystwo Zapobie- 
gania NarkomanII, ul. Mila 26, tel. 
822-32-54 - poniedz. w godz. 15- 
19; wtorek i piątek w godz. 15-18.30 
CZlUCHÓW: Klub Abstynent6w 
"Krokus", ul. Szczecińska 5, tel. 
834-63-33 środa-niedziela godz. 17- 
21 
Dla ofiar przemocy w rodzinIe, ul. 
Wojska Polskiego 7, tel. 834-24-82 
- poniedz., czwartek, piątek 15-18, 
wtorek godz. 13-19 
Towarzystwo Zapobiegania Nar- 
komanII, ul. Wojska Polskiego 7, 
tel. 834-24-82 - wtorek godz. 15-18 
USTKA: Towarzystwo ZapobIega- 
nia NarkomanII (punkt Informa- 
cyjno-konsultacyjny), ul. Marynar- 
ki Polskiej 83, tel. 814-58-88 - wto- 
rek i czwartek godz. t6-18 
SZCZECIN: Stowarzyszanie Po- 
mocy Poszkodowanym w Wypad- 
kach I Kolizjach Drogowych "Al- 
ter-Ego", ul. Botaniczna 38A, 70- 
788 Szczecin, tel. (0-prefiks-91) 
464-39-35 lub 0-607-544-491 
POLICYJNY 
TELEFON ZAUFANIA 
SlUPSK - 848-01-11 
BYTÓW - 822-25-69 
LĘBORK - 862-03-00 


L'J 


USLUGI MEDYCZNE a 
SlUPSK: Nocne dyżury · 
stomatologiczne. al. 
Wojska Polskiego 1/14, 
tel. 840-18-99; 0-606-358-473 
Prywatne Pogotowie Stomatolo- 
giczne "VItrodent", Slupsk, ul. 
Sołdka 2, tel. 841-24-50 
NZOZ Lekarz Domowy, ul. Kołłąta- 
ja 31, tel. 640-35-50 (budynek Pocz- 
ty Glównej) - calodobowa; Przy- 
chodnia Lekarska. ul. Chelmoń- 
skiego 3, tel. 845-61-80 - czynna 
w godz. 8-19 
NZOZ KlinIka SALUS, ul. Zielona 
8, tel. 840-19-40; 840-19-41 czynna 
w godz. 7-19; Przychodnie POZ: ul. 
Młyńska la, tel. 841-37-63 w godz. 
8-19; ul. Mochnackiego 19, tel. 848- 
26-66; 845-69-99 
LĘBORK: FrancIszkańska Stacja 
Oplakl Carltaa HospIcjum Domo- 
we, ul. Basztowa 8, tel. 863-31-58 
czynne od poniedzialku do piątku 
w godz. 8.30-14 
UILUGI RótNI m 
SlUPSK: PogotowIe 
azklarakle całodobowe, 
Slupsk, ul. Poniatowskie- 
go 44, teVfax 842-57-87 
ZUS - Płatnik Przekaz Elektro- 
niczny. szkolenie w siedzibie klien- 
ta, 0-601-941-463; (O-prefiks-59) 
842-33-07 
Hotal dla ps6w (calodobowy) 
Slupsk, ul. Paderewskiego, tel. 842- 
84-14, 840-02-21, 0-603-070-170 
PIZZA NA TEL r.d 
Bar Pod Kasztanem, tel., ".! 
842-70-46, ul. Wojska ," 
Polskiego 52, specjalna 
oferta dla firm i przedsiębiorstw (da- 
nia gorące, salatki) 
Chata Macochy. ul. Wojska Pol- 
skiego 30a, tel. 840-22-80 
Plnocchlo, ul. Towarowa 2 (wejście 
od ul. Szczecińskiej - tel. 841-19-98 
(makarony i zestawy obiadowe) 
Euro-Bar. ul. Tuwima 6, tel. 842-08- 
77 (zestawy obiadowe) 
Presto, ul. Kotarbińskeigo 8a, tel. 
845-68-00 
Kaspertino, ul. Szczecińska 61 a, 
tel. 843-46-33 
Black Jack. ul. Ostroroga, tel. 843- 
03-48 
Plua Expres, ul. Wojska Polskiego 
26, tel. 640-06-13 
Amphlrlon. ul. Grodzka 12a, tel. 
640-24-96 
Marco-Polo. ul. Bema 8, tel. 841- 
38-78 
Roma. ul. Norwida 43, tel. 845-55- 
55 
Norton, ul. Starzyńskiego 2, tel. 
848-65-00 
Merano, ul. Rzymowskiego 2a, tel. 
845-53-53 
OCHRONA 
 
ELEKTRONICZNA · 
MONITORING 
Lex Crlmen (Patrol): 
Slupsk - 840-28-05; Slawno - 810- 
48-05; Koszalin - (0-prefiks-94) 
342-28-83; Kołobrzeg - (O-prefiks- 
-94) 354-21-67; Białogard - (O-pre- 
fiks-94) 312-25-35 


POCZTA I TELE. 
 
KOMUNIKACJA "- 
SlUPSK, ul. Kołłątaja 31 
(calą dobę) tel. 841-30-45; 
842-52-47 
DYtURY APTEK D 
SlUPSK - "Przy PKS", (' ( 
ul. Kołłątaja 15a, tel. 842- 
79-14: "Ratuszowa", ul. 
Tuwima 4, tel. 842-49-57; 
"Przy Piecu Dębrowsklego", (wej- 
ście od ul. Przemysłowej) otwarta 
codziennie 8-22, tel. 840-30-22 
BYTÓW - "Cantrum", ul. Wojska 
Polskiego 2, tel. 822-70-70 
CZlUCHÓW - "Nowa", ul. Sobie- 
skiego l, tel. 834-11-78 
LĘBORK - "Na Osiedlu Sporto- 
wym", ul. Olimpijczyków II, tel. 
863-15-87 
lE BA - "Słowlńaka", ul. Kościusz- 
ki, tel. 866-13-65 
MIASTKO - "Rodzinna", ul. Wy- 
bickiego 30, tel. 857-87-25 
USTKA - "Jantar". ul. Grunwaldz- 
ka 27a, tel. 814-46-72 
WICKO - "Pod Agawę". tel. 861- 
11-14, w godz. 8.15-17 
WYSTAWY [1 
SlUPSK: MUZEUM PO- 
MORZA ŚRODKOWEGO .:;...: 
Zamak Kslężęt Pomor- 
skich, ul. Dominikańska 5-9: czyn- 
ne w godz. 10-15: Skarby Ksią1:ąt 
Pomorskich; Sztuka Pomorza XIV- 
-XVIII w.; Witkacy (1885-1939) twór- 
czość plastyczna: Salon sztuki 
XIX i XX w.; Metamorfozy w sztuce 
secesji ze zbiorów Muzeum Mazo- 
wieckiego w Plocku; Młyn Zamko- 
wy: Dawna i wspólczesna sztuka lu- 
dowa na Pomorzu Środkowym; Szli 
na Zachód osadnicy; Z kolekcji 
współczesnej sztuki ludowej i pla- 
styki amatorskiej; Herbaciarnia 
w Spichlerzu, czynna codz. 10.30- 
20: "Polski Plakar ze zbiorów MPŚ; 
Galeria Bursztynowa, ul. Tuwima 
9: Inkluzje roślinne I zwlehęce 
w bursztynie; Galeria Kameralna, 
ul. Partyzantów 31 a, czynna 
w godz. 8-16; Mieczyslaw Kościel- 
niak (1912-1993) - Portrety; Baazta 
CzarownIc. al. F. Nullo 8, czynna 
w godz. 10-17: w poniedz.nieczyn- 
na 
BYTÓW: Muzaum Zachodnlo-Ka- 
azubskla, tel. 822-28-23 w godz. 
10-18: Kultura materialna Kaszubów 
bytowskich; Portrety Ksią1:ąt Za- 
chodniopomorskich; Bytów - miasto 
na Pomorzu; Etnograficzne zbiory 
00. Franciszkanów Prowincji Świę- 
tej Jadwigi; Kazimierz Babkiewicz - 
grafiki, ekslibrisy 
CZlUCHÓW: Muzaum RegIonal- 
ne, tel. 834-25-86 w godz. 10-16: 
Kultura materialna Ziemi Czluchow- 
ski ej; Pradzieje; Rzemioslo arty- 
styczne XV-XIX wieku; Z dziejów 
miasta I zamku; Jan B. Jakubowski 
- malarstwo I rysunek 
KLUKI: Muzeum Wsi Słowlńaklej, 
tel. 846-30-20 w godz. 9-18: Archi- 
tektura i kultura materialna SIowiń- 
ców; Pomorskie plenery 
LĘBORK: Muzeum w godz. 10-16: 
Lębork w zabytkach i dokumentach 
(Lębork na starej fotografii); Alfred 
Lubocki - prace ludowe; Rzemiosło 
w pradziejach; CMcz kaszubska; 
Gabinet Paula Nipkowa (twórca te- 
lewizji); Pejza1: pomorski; Gotyk 
na Pomorzu; Galeria Strome 
Schody: Barbara Ur i Andrzej Pi- 
warski - malarstwo 
SMOlDZINO: Muzeum Przyrodni- 
cze Słowińskiego Parku Narodo- 
wego, tel. 811-73-68 czynne co- 
dziennie godz. 9-17 
USTKA: Bałtycka GalerIa SztukI, 
ul. Zaruskiego la, czynna w godz. 
10-18: Elżbieta Jabłońska - .Help 
Yourself' 


KINA Im) 
SlUPSK: MILENIUM tel. ('&"1 
842-51-91 - Sala A - Cia- 
ło, godz. 17, 19 i 21; Sala 
B - Dwóch gniewnych ludzi, godz. 
16,18i20 
UILUGI _ . 
POGRZEBOWE rłI. 
SlUPSK: "KALLA", ul. 

. 
Armii Krajowej 15, tel. 
842-81-96: 0-601-928-600; Infollnla 
bezpłatna - 0-800-186-750 
"HADES", ul. Kopernika 15, tel. 
842-98-91; całodobowo 0-601- 
663-796 
"ZIELEŃ", tel. 842-30-42, (calodo. 
bowe) tel. 0-502-525-005 
"HERMES". ul. Obrońców Wybrze. 
1:a 1, (calodobowo) tel. 842-84-95; 
0-604-434-441. 
... 
O wszelkich zmianach prosimy In- 
formować: tel. 842-51-95 lub 
pod adresem Slupsk, ul. Henryka 
Pobożnego 19. 


www.glos-pomorza.pl 
slupsk@glos-pomona.pl 


IBl 


7.05 Moda na aukcea 
(1995) - telenowela 
7.30 Jak wychowai: tatę 
(16) - serial komediowy 
7.50 Bociany z Pentowa 
- felieton 
8.00 Wladomo'cl 
8.10 Prognoza pogody 
8.15 Bajkowa biuro 
podr6ty I chichotu: 
Balkowe akarby 
8.40 Słoń BeniamIn (38) 
- serial animowany 
9.10 Wyapy plrat6w 
(24126) - serial 
9.40 Rower Błldela - mag. 
10.05 Pler'cleń I r6b (2/5) 
- serial przygodowy 
10.35 Światowa dziedzictwo 
kultury: Katedra 
w Chartrea - film dok. 
10.50 ZUS reclzl - magazyn 
11.00 Rok w ogrodzie 
11.30 Zwlerz,ta 'wleta: 
Zuchwała mełpe 
(2-oat.) - 111m dok. 
12.00 Wladomo'cl 
12.10 Agroblznel 
12.20 Zaginiony 'wlat (20): 
Go.i: - serial przygO(1. 
13.10 NalnlabezplecznlaJaze 
zaaadzkl policyJne 
-111m dokumentalny 
14.08 Plebenla (308, 308) 
- serial obyczaJowy 
14.85 Bociany z Pentawa 
- lalleten 
15.00 Wladomo'cl 
16.10 Szept prowlnclonalny 
- magazyn 
15.40 Klan (708, 707) 
- telenowela 
18.30 Moda na eukcea 
- telenowela (powt.) 
17.00 Telaexprell 
17.20 Sportowy Expreaa 
17.30 Go'ć Jadynkl 
17.40 
aledzl: Ukryty 
talent - serial 
komediowy 
18.10 Magazyn olimpijaki: 
Echa atadlon6w 
111.00 WIeczorynka: 
Tabeluga 
111.30 Wladomo'cl 
111.45 Sport; Prognoza 
pogody 
20.00 Studio aport: 
Mlatrzoltwa Świata 
w Lakkieł Atletyce 
22.30 07 zglo' al,: 
Dlaczego pen zebll 
molll mam,? - serial 
kryminalny 
23.30 Monitor Wledomo'cl 
23.50 R6tne twarze 
komedII: 
Boczne uliczkI 
- 111m obyczajowy, 
USA 1997, 
ret. Tony Gerber, 
wyk. Valerla Gollno, 
Shashl Kapoor 
2.08 Zakończenia 
programu 


011 


(teb) 


7.10 Teleaklep 
7.80 Talemnice pocałunku 
(25199) - telenowela 
8.40 Milo6/: I przeznaczenia 
- telenowela (powt.) 
11.35 hr troplk6w (52188) 
- serial sensac. (powt.) 
10.30 Łamleł6wka 
. teletumleJ 
11.30 Alf (8) - serial (powt.) 
12.00 Virginia - telanowela 
12.50 Teleaklap 
15.06 Milo6/: I przeznaczenia 
(37n5) - telanowela 
15.55 Luz we dwóch (17/21) 
- serial komediowy 
18.20 Nlkkl (16/19) - serial 
komediowy 
18.50 Alf (7) - serial komed. 
17.20 hr tropików (53) 
- saI1al sensacyjny 
18.15 ZlodzIeJakl duat (6/10) 
- sal1al sensacyjny 
(powt.) 
19.10 Luz we dwóch (16/21) 
- serial komediowy 
111.40 Nlkkl (17/19) - serial 
komediowy 
20.10 O wyaolut atawk, 
-111m obyczajowy, 
USA 1997, 
ret. Donald Wrye, 
wyk. CynthI8 Glbb, 
Robin Thomas 
Annie Dreyer Jest 
dzlennikarllą specjallzu- 
JIIcą się w repoltatach 
radiowych. UwIelbia ty- 
cie toczące się w za- 
wrotnym tempie, pełne 
nowych wyzwań. Nie- 
stety, praca dla radle 
kończy się, gdy Annie 
I jej mąt Mike przepro- 
wadzaJą się do malej 
miejscowości. Uzalet- 
nlona od silnych emocji 
Annie, nie potrafi przy- 
zwyczaić się do zrmany 
stylu tycia. Wtedy wła- 
śnie odkrywa w sobie 
zamllowanle do hazar- 
du. Początkowo gra to- 
warzysko z przyjacl6lmI, 
niebawem zaczyna grać 
o dute stawki. Wkr6tce 
jej malteństwo rozpada 
się, a tycie wypełniają 
kIamstwa, zdrada I cier- 
pienie. 
22.00 Brygada ratunkowa 
(10/22) - serial sensac. 
23.00 Zooman - dramat 
sensacyjny, USA 1995, 
ret. Leon Ichaso, 
wyk. Khalll Kain, 
Louis GoS8eIt Jr. 
0.50 O wyaolut atawkt 
- film obyczajowy, 
USA 1997, 
m. Donald Wrye 
(powt.) 
2.25 Zakończenie programu 


Poniedziałek, 25 sierpnia 2003 r. głos Pomorza 


011 


7.05 Studio urody - mag. 
7.15 Dw6Jka dzieciom: 
Opowle'cl z kalęgl 
cn6t; Mały pingwin 
Plk-Pok; Przyg6d 
kilka wr6bla Cwlrka 
8.00 M Jak mllo'ć (61) 
- serial obyczajowy 
8.50 Czterel pancerni 
I plea (20/21): Brama 
- seria' wojenny 
11.45 Wielkie romanae 
dwudzleatego wieku: 
Michaił I Ralaa 
Gorbaczow 
10.16 Temida: Powrót 
po 'mleri: . serial 
kryminalny 
11.35 Szplta' Dzlecllltka 
Jezua (19): W domu 
- telenowela dok. 
12.05 Draplucy (518) - serial 
dokumentalny 
12.35 EwangellzecJa 
na wakaclach - rep. 
13.00 Panorema 
13.15 Zlotopolacy 
(327,328) - telenowela 
14.05 Telazakupy 
14.20 30 toni Lleta, Ilata 
- Ilste przeboJ6w 
14.50 NaJwatnlelazy dzień 
tycia: Gre - serial 
18.00 Panorema 
18.20 Prognoza pogody 
18.25 Podr6b kulinarne 
Roberta Makłowicza: 
Dawnych wapomnlań 
amak - magazyn 
18.56 Zlotopolacy (3211) 
- telanowela 
17.20 Arty'cl "Zwlarzttom 
Eulalll" 
17.60 Program lokalny 
1S.30 Panorama 
1S.50 Prognoza pogody 
18.511 Studio aport: 
Mlatrzoatwa Świata 
w lekkiej Atletyce 
20.00 Dop6kl Ziemia 
k'1Cl al, 
- II MI,dzynarodowy 
Faetlwal 
Im. Bułata Okudbwy 
- Krek6w 2003 (2) 
21.00 Kryminalne zagadki 
Laa Vagaa (23) - sal1al 
kryminalny 
21.411 Ale latol - wakacyjny 
przewodnik Dwójki 
22.00 Panorama 
22.20 Sport telegram 
22.211 Prognoza pogody 
22.311 997 - magazyn 
kryminalny 
23.10 Człowiek zOIcarem: 
Człowiek z blaza 
- dramalllpołeczny, 
pol. 1981, 
ret. Andrzej Wajda, 
wyk. Krystyna Janda, 
Jerzy RadzlwHowlcz 
1.35 W obronie prewa (25) 
- serial kryminalny 
2.211 Zakończenie programu 


TVP 3 


7.45 Panorama, Pogoda 
8.00 Magazyn olaztyńakl 
(powt.) 
8.10 Go'ć tygodnia 
8.30 Kurier, Pogoda 
8.45 To J-t temet 
9.00 HIatorla cywilizacji 
BlzencJum (418) 
- serial dokumentalny 
11.30 Kurier, Pogoda 
11.45 Perty I dukaty - serial 
10.111 Dzieje Warazawy (819) 
10.30 Kurier, Pogoda 
10.45 Gorlickie cmentarze 
11.15 To Jeat temat 
11.30 Kurier, Pogoda 
11.45 Mlatrzoltwa Polakl 
w SIatk6wca 
PIatowaj M,kzyzn 
12.30 Kurier 
12.35 Zaginione mlalta 
'wlata arebaklego 
(3-oal.): Petre 
- klejnot puatynl 
13.30 Kurier, Pogoda 
13.50 Agroblznea 
14.00 Od nledzlall 
do niedzieli 
14.30 Kurier, Pogoda 
14.45 WuWuA - pr. muz. 
15.00 Trzy azalone zera 
(3/13) - serial przygod. 
16.30 Kurier, Pogoda 
15.45 Goić Tr6Jkl - wywiad 
18.00 Z archiwum TVG: 
Dzieci Hltlare (powt.) 
18.15 Penorama, Pogoda, 
Wladom06c1 aportowa 
18.30 Kurier, Pogoda 
18.45 Rozmowa dnia 
17.00 Przegllld 
goapodarczy 
17.30 Kurier, Pogoda 
17.50 Megazyn alupaki 
18.00 Panorama, Pogoda, 
Wladom06c1 
aportowe; Punkt 
18.30 Kurier kulturalny 
18.40 Prognoza pogody 
1S.45 Z archiwum TVG: 
tycia po tyciu 
111.20 Z archiwum TVG: 
Ko'cl6/ 
w Swornychgaclach 
19.30 Telezakupy 
19.45 Rozmowa dnia 
20.00 Telekurler - magazyn 
20.30 Kurier, Pogoda 
20.50 Echa dnia 
21.15 Eurotel - magazyn 
21.30 Kurier gOllpodarczy 
21.40 Prognoza pogody 
21.45 Penorema, Pogoda 
22.00 Etoli: Faetlwal Młodzi 
I Milo6/: - Matemblewo 
2002 (powt) 
22.15 To leattemet 
22.30 Kurier, Sport, Pogoda 
23.05 Waekend 
u BernIego 2 
- komeda, USA 1993, 
rat. Robert Klane 
0.30 Zakończenie programu 


mmI 


8.00 Plollenka na tyczenie 
8.45 TV Markat - magazyn 
reklamowy 
7.00 Beyblade(49) 
- serial animowany 
(powt.) 
7.25 Laboratorium Dextere 
(14), Ed, Edd, Eddy 
(1) - seriale 
animowane 
7.55 Pucu' (2) - ser1al 
obyczajowy 
S.20 POk6J na czarno (2): 
Korzenie - serial 
komediowy 
8.45 Graczykowle (52): 
Łańcullzek - senal 
komediowy 
11.15 Rodzina zeattPcza 
(87) - serial komediowy 
9.46 Apetyt na ml/o'ć 
- program rozrywkowy 
10.10 Idol - program 
rozrywkowy 
11.16 Imprezka Fox Klda 
11.30 JAG - Wolakowa 
Biuro Śledcze 2 (37) 
- serial sensacyJny 
(pawt.) 
12.30 Herkulea (110) 
- serial fantastyczny 
(powt.) 
13.25 Tw6J lekarz - magazyn 
medyczny 
13.40 Wyatarczy chcieć 
- magazyn medyczny 
13.55 4 x 4 - magazyn 
motoryzacyjny 
14.211 Bayblade (50) . serial 
animowany 
14.56 Miodowa lata (73) 
- serial komediowy 
111.45 Informacle 
18.10 Samo tycia (155, 158) 
- serial obyczajowy 
17.10 tyciowa azanlle 
- leletumlej 
18.10 Drog6wka - magazyn 
policyjny 
18.411 Informacje, Sport 
19.10 Prognoza pogody 
19.16 Awanture o kaa, 
- teletumlej 
20.15 Samo tycia (235) 
- serial obyczajowy 
21.111 Rambo 
- plarwaza krew 
- film sensacyjny. 
USA 1982, 
ret. Ted Kotcheff, 
wyk. Sylvester 
Stellone, 
Brlan Dennehy 
21.30 Studio LOTTO 
23.411 Blznea Informacle 
0.05 Prognoze pogody 
0.16 Graffiti. program 
publicystyczny 
0.30 Nlez'a aztuka 
- magazyn ku
uralny 
1.00 Kube WoJ_6dzkl 
- 181kshow 
1.65 Aquaz Superchat 
5.00 Zakończenia 
programu 


HALLMARK 


8.00 Pakt - dramat obycz., 
USA 2002 
7.411 Anaataala: 
TajemnIca Anny (1/2) 
- dramat biograficzny, 
ameryk. -aus. 1986 
11.30 Trudny macz 
- film obyczajowy, 
USA 2002 
11.15 Pakt -dramatobycz., 
USA 2002 
13.00 C6rkl McLeoda (18) 
- senal obyczajowy 
14.00 Dr Qulnn (81) - serial 
obyczajowy 
14.45 Anaatula: 
Talemnica Anny (1/2) 
- dramat biografICZny, 
ameryk.-aus.1986 
18.30 Trudny mecz 
- 111m obyczajowy, 
USA 2002 
18.00 C6rkl McLeoda (18) 
- serial obyczajowy 
18.45 Dr Qulnn (81) - serial 
obyczajowy 
19.30 Okno na podw6rko 
- thriller, USA 1998 
21.16 Takla czaay 
- dramat sensacyjny, 
USA 1998 
22.45 Neonowa dtungła 
- dramat sensacyjny, 
USA 1988 
0.30 Okno na podw6rko 
- thriller, USA 1998 
2.15 Takla czasy 
- dramat sensacyjny, 
USA 1998 


POLSAT SPORT 
9.00 BundeilIga (powt.) 
11.35 tuiel: Ekatrellga 
- mecz Apator Toruń 
- Wl6knlarz 
Częstochowa (powt.) 
13.35 Futbol Mundial 
14.00 Bundeallga (powl.) 
15.50 Gllletle World Sport 
18.15 V max 
18.40 Liga holanderska 
-mecz 
S.C. Heerenvsen 
- Feyenoord Rotterdam 
(pawt.) 
18.30 Futbol Mundial 
18.65 Bund_liga 
19.40 Magazyn ligi 
holenderekleI 
20.10 PI/ka notna: 
Liga grecka 
- mecz 1. koiejkl 
22.00 NaJkr6taza hiatorla 
polaklej pI/ki notneJ 
22.10 Plika notna: 
Liga gracka 
- mecz 1. kołejkl 
(pawt.) 
24.00 KO TV Claaalca 
0.65 Liga holendereka 
- mecz PSV Elndhoven 
- Wlllem II (powt.) 


lEI 


6.50 Ścletkl mlło'cl 
(91/150) - telenowela 
(powt.) 
8.40 Teleaklep 
7.25 C6rka przeznaczenia 
(43/110) - telenowela 
(pawt.) 
8.15 Brzydula (441189) 
- telenowela 
(powt.) 
11.05 Przygody Anlmków 
(92196) - serial 
animowany 
9.30 Trele morele 
- teielumiej 
10.30 Teleaklep 
11.45 Rozmowy w toku 
- telkshow 
12.40 Jeatam, Jaki Jeatem 
- program rozrywkowy 
13.25 Mlea Polonia - Start 
13.55 Przygody 
Anlmk6w (921V6) 
- serial animowany 
(powt.) 
14.20 Brzydula (45/169) 
- telenowela 
16.10 Przygody Supermana 
(50/88) - serial 
przygodowy 
18.10 Pogoda 
18.18 C6rka przeznaczenia 
(441110) - telenowela 
17.10 Ścletkl mllo'd 
(92/150) - telenowela 
18.00 Rozmowy w toku: 
Jublleuaz - talkshow 
19.00 TVN Fakty 
111.30 Sport 
111.40 Pogode 
19.45 Uwagal - magazyn 
20.10 Na Wap6lnel (130) 
- lIerial obyczajowy 
20.40 Włamywaczka 
- komedia sensacyjna, 
USA 1987, 
m. Hugh Wilson, 
wyk Whoopl Goldberg, 
Bob Gold1hwa
 
Bemlce Rhodenbarr 
przypadkowo Jest świad. 
klom popełnianego mor- 
derstwa. Ponlewa1: BIBie 
81, główną podejrzaną, 
nie mo
e oczekiwać po- 
mocy ze IItrony poleJI. 
Bernlee postenawla 
więc udaweć policjant- 
kę, anga1:ując w tę mI- 
styllkacj, swojego chło. 
paka Boba Goldthwaila. 
22.45 SeXtet . program 
rozrywkowy 
23.111 TVN Fakty 
23.25 Fakty,ludzle, 
pienilIdze - magazyn 
gospodarczy 
23.1111 Akta zbrodnI (9) 
- serial dokumentelny 
(powt.) 
0.25 Gliniarze baz odznak 
(7/22) - lIerIal 
sensacyjny (powt.) 
1.20 Nic atraconego 
- programy powt6r1	
			

/18295-0015.djvu

			glos Pomorza Poniedziałek, 25 sierpnia 2003 r. 


Wyślij S 


S-e 


ogłoszenie drobne 
do "Głosu Pomorza" 


19lo s Pom o
 


NaJtaósza energia to: 
Kon y DO C.O. NA PALIWA 
STAU, EKOLOGICZNE. 
NAJWIĘKSZY I NAJTAŃSZY 
WYBÓR NA WYBRZEŻU. 
I 
Tylko teraz - montał I 
dostawa gratls/ 
PPHU ..POLOlEZ" 
Ul. Zieleni 48 75-184 IDIZIlln 
rei. 0-1M-348.83-18I 0-808-043-748 
I '/termin promocji do 30.09.2003 roku I 
lub wycz e rpania limitu 
. . BH2862 


SPRZEDAZ 


SAMOCHODY 


, Autokomil .MIX-cAR. Lisowski 
- pośrednictwo sprzedaży bez opłaty 
skarbowej, profesjonalna obsługa. 
094/ 346-23-55, 0501-531-938, 
Koszalin, Gnletnleńska 43. 
-- - 
AMC Auto - Handel KomiS Etc, 
Sucheccy. Odkup aut za gotówkę, 
zamiana i sprzedat komisowa bez 
dodatkowych opłat. AtrakcYjne 
warunki kredytowania. Koszalin, 
Gmefnleńska 18, tel. 34-6Q.659, 
tel./ fax 34-62'()60. 
BMW 725 T D S (1997), lekko uszkodzo- 
ny, 52.000. Q.606- 132- 79?, 
FORD 151 Al (1966), zabytkowy, 
mlliterny - kompletny, skorOdowany. 
Cena 8 000 (do uzgodniema). 
0502-368-566. 
FORD escort 1.60 (1988). 
Q.694-105-617. 
GOLF IIl.8B (1989). 0-606-234.796, 
0-59/
11-1 4-41 . 
JELCZ 317 3W. Q.603.416-254. 
KREDYT samochodowy. 
Słupsk, 84'()3-470. 
MERCEDES 124 (1991) 2000. 
Q.607-163-533. 
NUBIRA (1998), 25.000. Koszalin, 
318-57-37. 
NUBIRA (1998), kla (1997) Izoterma. 
0-504-487-640. 
------ 
PUNTO 1.?.!D (1p94). 0-608.() 51-857. 
VW passat kombi 1,9 TO (1992), 
cena 13.500.0-94/315.57-49. 


AUTO-MOTO 


I AUTO - DOMASZ tłumiki, 
amortyzatory, hamulce, zawieszema, 
CZęŚCI eksploatacyjne, Boleslawlce, 
841-53-53. Słupsk, Bałtycka 8b, 
841-48-42. 
, AUTO - WYDECH Tłumiki, hamulce, 
amortyzatory. Kobylnica. 
Szczecińska 1 A (wylot z miasta), 
059/ 845}Q.65. 
AMORTVlATORY - montaż gratis, 
zawieszenia, hamulce. Euro - Cars. 
Słupsk, Przemysłowa 33. 
0-603.()49-150. 
- - 
 
AUTA NA GAZ (BRC). r.AJTANIEJI RATY. 
KOBYLNICA, WIDZlŃSKA 23, 
0-602-644-337. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


1. Wpisz w telefonie komórkowym S, ,S 
o /reki: 8P numer rubryki tre'ć ogłoszenia 
2. Wy"ij ten SMS na numer 2800 
(koszt wysłania zwykłego sm:ra zgodny z taryfą sieci.) 
3. Olrzymasz dwa sms-y zwrotne. Pierwszy 
informacyjny, a drugi z kodem aktywacyjnym 
4. Po otrzymaniu sm:ra z kodem aktywocyjnym 
ode"ii go na numer 7928 (koszt 9 zł + VAT) 
5. Olrzymasz następnie sm:ra informującego 
o publikacji ogłoszenia. 


"'0 


 
I.a,...,. .h:
 

9 


'" 


,\
 
". 


ŚREDNIE I MATURA 
W 1 rok 
lub 1/2 roku 
ROlpoatdl wrll.11Ił 2003 
Zajęcia w soboty i niedziele. 
CZESNE 140 zł m-c 
li) 91-1;. ....I4H7.8Z 
'1.: r...... ....1. 142....... 
.'ł 
 1IdJIII_.71.17 
Kom 0606724712 


AUTO - CZĘŚCI DAEWOO, KIA, JAPOŃ- 
SKIE, KOSZALIN, JAśMINOWA 22, 
094/340-37-16. _ 
AUTO - CZęści USA, 094/341-56-25. 
Q.602-557 -917. 
AUTO-GAZ INSTALACJE - BRC, 2 lATA 
 
GWARANCJI. SŁUPSK, KOPERNIKA 27 A. 
842-33-82,840-02-74. 
AUTOKLlMATYlACJA - serwIs. Słupsk, 
Wileńska 12 B, 059/840-38-30, 
0-601-789-892. 
AUTOTAPICERSTWO 0501-531-938,- 
TACHOGRAFY - taksometry fiskalne - k. 
1)', Tachotronlc, SzczecIńska 38, 
I 094/346-51-98,0-602-461 -398._ 
DOMY 
- 
DOM (120) wolno stOjący - stan zamknię- 
ty, dZiałka (525). 0-502.()99.Q79, 
0-59/842-46-
9. _ _ _ 
DOM komfortowy. 059/842-70-17 
www.glelda-nieruchomo scl.s lupsk.pl 
DOMY. WEX 8411'()29. 
DWIE piękne posiadłości 
na bardzo duzych. atrakcYjnych 
działkach - Bolesławlce (1,12 ha), 
losino (0,40 ha) perfekcyjny. 
REMID, 0-59/842-33-90, 
0-606-21-20'()4. 
NA wsi uezloro,las/. Q.601-490-265-:-- 


I 
I MIESZKANIA 
0-59/84-234-00 DElTA. 
Dwupokojowe - Słowackiego. 
Trzypokojowe: Wyszyńskiego, Lipowa, 
Kotarbińskiego. Czteropokojowe 
: 
ZYl1'1ows kiego. 
 _ 
842-80-75_=- Jedno eo 
ojowe - 
 
AJ-pOuWSCY 059/8-402-402 
CZTEROPOKOJOWE: PROSTA 170 000, 
NIEPODLEGŁOŚCI 80 OO
 
AJ-POŁAWScY 059/8-402-402 
DWUPOKOJOWE: ZATORZE 52 000, 
SOLSKIEGO 43 OOO-=-- 
AJ-POł:AW SCY 059/8-402-402 TRZYPO- 
KOJOWE: NIEPOOLEGŁOŚCI 75 000, 
85000. __ 
A PARTAM E NTY. Skl epy. Ustka. 
www.gielda-nieruchomosci.slupsk.pl. 
I 059/842-7 0-17, Q.605-73- 23-55. 
CZTE ROPOKOJOWE. 0-5 9/84-288-62. 
DWUPOKOJOWE (34) centrum. 
Słupsk, 0-604-97-94-87. 
DWUPOKOJOWE (64) Słowackiego, 
kamienica, wysoki standard 
+ ogródek. 0-59/84
1-51, 
0-502-379.Q65. 


AP Pro de x - System 
Samochody Daewoo w atrakcyjnym 
systemie ratalnym 


rata 
240 zł 


- 


- 


- 


LANOS 


rata 
180 zł  


,"" . ,." 


4) 


... oprocentowanie 0% 
... kredyt do 8 lat 
... możliwość w rozliczeniu 
stary samochód - również 
powypadkowy 


rata 
520 zł 


o 


o 


... 


:OJ,'JI:I 


AUTO POLMOZBYT 
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 38 
tel. 342 29 13 


VIDEOSONIC 


Ogłoszenia drobne/reklama sIr. 15 


. 


Twoje .szenie znaIdzie.. 
w nOlNe Pontorzcr9 w nalbliiuym 
moillwym "rmlnle 
Dozwolona laba znaków w 5MJ.ie 
wrallespacJamI, Interpunkc'ą, kodem 
gOlety i numerem rubryki nie może 
przekroayll00 znaków 
Regulamin przeayłanła SMUw 
dOI"'ny w Biurach OgIoUM 
nGłosu 1łomomI. ł na Iłronłe 
intemełow.llazetyI 
hHpz/lWWW.IIOl-pOmorza.pl 


. 


Autoryzowany Serwis 
'SAMSIJNG. SMARP, PAIASOIIC, 
GHUNDIG, LI, DAEWOO, THOMSON, 
TELESTAR, SANYO, ELEMIS 


Polski - -. 
:;o r
 
Producent .. 
- - - - 
. , - 
Salamandrow 


Zaprasza na naprawy 
gwarancyjne i odpłatne 
sprzętu RTV, monitorów, 
kamer. magnetowidów \, 
-.!.\ \ 
'---' \ 


.!.\- 


Świat · astronomii 


Plawgo & Zawisza 


:. I: 


Słupsk,uł. Dmowskiego 10, 
tel. 84
-
5-6J,84

0-60 
sl867 
I Dwukondygnacyjne, wsp61nota , NAJTANIEJ MATERIAŁY HYDRAULICZNE. 
mieszkaniowa. O łącznej powierzchni HURTOWNIA SANTEX I POZNAŃSKA 42. 
115 m kw. - niskie opłaty, ogrzewanie PRZY SALONIE SEATA. NIE POMYL 
I etatowe, oraz sklep spozywczy o I FIRM - ZAPŁACISZ DROŻEJ, 
powierzchni 70 m kw., Białogard, 059/84-13-260. 
tel.O 609 849 106 PlAC BRONIEWSKIEGO 14, 
DWUPOKOJOWE w POI czym e42 m 
 I 059/842
85-10. 
094/35-172-9 9. DYMA-8. Słupsk, 0-601-96-23-63. 
DWU POKOJO WE. TrzypokOjowe. GARAż E - blaszakl najta niejl Transport, 
Czteropokojowe.059/84-270-17. montaż w cenie! 094/35-42'()23, 
www.glelda-nieruchomosci.slupsk.pl 090/343-975, 058/76-29-512. 
JEDNOPOKOJOWE :: SzymanOWSkieg
 KAMIEŃ łupan y r6z nej grubo ŚCI, 
Trzypokojowe - Mochnackiego, I 0506-46-45-11. 
Gryfitki, Romera. Czteropokojowe KAMIEŃ lupan y. Q.6 92'()17-793. 
- Solskiego, Gł6wczyce. A ,,:- _ 
84-11-662 Krynicki-Nieruchom oścI. ŁuDL ra
mcza 2.QOO. 0-5 0 4-487-6 
 
JEDNOPOKOJOWE, dwupokojowe. MEBLE sosnowe. Koszalin, Morska 53
 
WEX 8411'()29. PŁUGI odŚmezajQce, zamiatarki hydrau- 
KAWALERKA, Os troro ga: III
 28 000. liczne do wózków widłowych, ładowarek, 
059/84-44-631. traktor6w, samochodów. Producent 
KONOPNICKIEJ (p arter) 46 ÓOO
 Ibis. 8
MASZ, !el./fax 059/ 833-19-3 
 
8425-405. ., PRZYCZEPĘ campingową. Koszalin, 
- - - Q.606-80-49-33 
MIESZKANIE (50) komfortowe - centrum 
 
Słupska. 0-607-960-601. REGAŁ chłodniczy przeszklony. Koszalin, 
MIESZKANIE (50) w Jezierz yca ch:--- Q-6 
6-47-97-33
 
0-507'()49-118, 0-506-60-11-11. SIATKA ogrodze
lo
 0-59/8 46-11-10._ 
RÓŻNE, małe, duże. MERKURY, S łuPS k:- SIATKI, słupki - produkcja. Transport gra- 
840-32-32 tis. 0-59/810-29.Q7. 
SM "Dom nad Słupią. planuje budowę SIATKI, słupki, produkcja. PRO DRUT, 
ml,szkań, 1406 - 1554 zł/m. kw. SłupSk, Raszyńska 60. 059/8 42-87-55. 
8-59/843-01-54. -_ 
ŚWIDWIN, kawaler ka 30 m kw., centrum SKLEP Muzyczny .MuZYkorama.. 
I miasta, własnościowa. Q.607-188-352, Tanio. D. H. .Alex., Słupsk, 
089F
8-60-45. _ 059/848-52-23. 
TRZYPOKOJOWE (60). Gł6wczyce, I 
0-602-810- 779. _ SPRZEDAM kasety video z wypozyczalni 
TRZYPOKOJOWE, ARKA, 0-59/845-55-52. około 500 szt. Cena hurtowa, 
- - 
 cało ść 1 zł/szt. 0-606-757-157. 
DZIAŁKI TANIE zyrandole, płafoniery, wentylatory. 
- Ust ka, Portowa 7059/814-79-99 
WAPNO roln icze, 094/365-63-1 8. 
WOLTOMłERZE, liczniki, stacje meteo, am- 
peromierze, zasilacze, mierniki, sterownl- 
ki, termometry, wilgotnościomierze, mikro- 
procesorowe termometry, zegary. 
099/814-61-54 Nord Elektronik. 


tel.lfax (094) 346 03 22 tel. kom 


. 03 882 8: . 


DZIAŁKA (860!...:. Kr
a . 0-59/844-39-14. 
DZIAŁKA 1200m, Kobylnica, uzbrojona. 
0-602-748-515. 
DZIAŁKA budowlana (67 ar6w), 
ładnie położona, blisko lasu I rzeki 
I - Dębnica Kaszubska. Q.694-8!!7-846. 
I Q-606- 
3
 167. 
D2JAU(J 100 - 300 m od morza od 4 000 zł 
094/ 3
8-1 8.()5, 0-692-936-058. 
DZIAŁKI letniskowe na raty, jezioro, infra- 

uktur a. Q.602-310-742, 
MIELNO - blisko morza, od 6.000 zł 
za dZiałk ę. Q.694-62-11-12. I 
j SPRZEDAM dzialkę budowlaną w Krępie 
12 a z ciekiem wodnym. 094/3432-730, 
0-506-472-388. 


.. .. -.-.. 
PO\Alypadbo\Ale 
0604-235-892 
0602-157-399 
I<. LI F=- . IV! 
 
NAJKORZYSTNIEJ 
:27/1174 


ELEKTRONIKA 


MOTORVZACJA 


KASY fiskalne. Słupsk, 059/841-33-41. 
I 
RÓŻNE 
- 
I CERAMIKA SANITARNA. KOTłY, 
GRZEJNIKI, INSTALACJE C. O, 
OGRZEWACZE WODY. DOMGAZ PRZEMY- 
SŁOWA PARKING BIEDRONKI. 
059/84-0 2-730. 


KUPIMY POWYPADKOWE 
0604-997-422 
I 0602-506-359 
I WYSOKIE CENY G2453 


I I 
I. i M. Mokrzeccy 
75-137 Koszalin. ul. Szczeclhlle 45 
tel./lex: (084)343 47 98 
tel.: (084) 348 1e 78. (084) 348 10 77 
SAMOCHODY 
· OSOBOWE' DOSTAWCZE' KOMBI 
r:I" W ciqgł.j sprzedały ob/o 100 somomod6w 
r:I" Rały I leasing, kupno. zamiana. 
r:I" Fonnalnośd na mit(scu. 
r:I" Wszystkie somomody spmwdzamy w CRPU i CRl 
OFERTA UNie W: 
GBG SA GE Capltal BANK 
PKO RP. DomInet BANK 
PKO S.A. . Lucas BANK 
Invest BANK PTF 
PAIIET .IEZPlECZEiII 
ROK ZAl02ENIA 1991 www.aulohitlmokrzeccy 


CENTRUM KREDnOWO LEASINGOWE 
IIIZIIII II. lIImIIsU 3 
AIteIJZlWUY ł--tnIclel BmIśI....... 
BanllallllpoUrCZIIgG, TIWIrZphn 
.....1IgOWega 6111 "FI.... I BlIk..... 
FIIIItIaIZII ............. 
-leasing na samochody nowe Illiywane do 5 lat 
- Clę1arowe I osobowe rOwnleż, bez homologacji 
w PlN. USD, EURD, CHE 
Informacja kredytowa: lei (094/345 91 27 
łelk: (094/345 91 28 
PROCEDURA UPROSZCZONA 
Kredyt samochodowy do 15 lal z okresem spłaty, 
rOwnleZ BEZ AUTOCASCO. 
KREDn HIPOTECZlY IIIOTÓWIIIWr W 
24 80DZIIY 1/1 
Pytaj o naszą ofertę kredytu I leasingu u DealerOw 
samochodów nowych I u2ywanych. 


125 


BH2176 


PPUH "ABM" 
> PRODUKCJA ŚWIERKU SZTUCZNEGO 
, wieńce, stroiki, girlandy 
> WYRÓB ZNICZY 
> KWIATY SZTUCZNE 
> CERAMIKA CHIŃSKA 
> UPOMINKI 
> ZIEMIA I KORA mielona 
ZAKŁAD PRODUKCJI Koszalin 
- Kretomino, ul. Kretominska 27 
tel. (0-94) 3406057 
.22156 
'0-601-78-40-02 Powypadkowe, znisz- 
c zone kupię. _ 
, Mercedes - części dostawcze, cięża ro- 
we. NAPRAWA. Mścice 17 k/Koszalina, 
094/316-5Q.67, Q.604-756-696, 
0-602-518-651,0-602-517-573. G2453 
AUTO n. iaz PR
 BUT. Monta ż Ina taIK)ł,- l' 0-602-722-790 KOSZALIN. ROZBITE, 
raty. Jamne 6 3,_ 094/3 46 -91-15. USZKOO
ONE. 
AUTO SZYBY JAAN. Sprzedaż, 126P do 2000 zł. 0-59/843-47-42. 
montaż, naprawa, przyciemnianie. CIĄGNIKI, kombajny I maszyny rolnicze. 
Koszalin,34-65-71O, Tel. 059/822-52-13. 
Kołobrzeg. 35-28-281, 
SłUpsk, 84-25-180, CINQUECENTO 700 kuplę. 
Szczecinek,37-46-242, Q.693-21-88-6 2yo .!9:te
 _ _ 
Połczyn Zdrój, 36-63-749. ARMA SKUPUJE SAMOCHODY POWYPAD- 
AurO CZĘŚCI (zachodnie - używane). Ko- KOWE I USZKODZONE. SŁUPSK, 
szalin, 094/341-71-70. 845-60-00,0-604-913-453. 


02 Kupno 
05 Używane Sprzedam 
06 Używane Kupię 
07 Zwierzaki 
08 Rolnictwo 
11 Bank Kwater 
12 Rozrywko 
14 Poznajmy Się 
16 Komputery 


. .:. 


D1039 
NASZE OKNA raba. 
MAJĄ 20
 
WSZY STKO 
@La
 
NIEMIECKI PROFIL I.OCAL 
WKŁADY SZYBOWE 
Z CIEPŁĄ RAMKĄ 
OKUCIA WINKHlłUS 
, IVro,... . \, JAIfOŚĆ 
Słupsk, Przemysłowa J4 
telJfax '059' 8400 291, 290 
U334/391 


LUBLIN, ŻUK, TARPAN, LDV 
- NAJWIĘKSZY WYBÓR CZĘŚCI 
I ZAMIENNYCH. MOTO-TRANS, 
KOSZALIN, JARZĘBINOWA 23, 
094/340-54-76. 
RUMIKI, katalizatory, montaż, 
sprzedaż. Zbigniew Czekaj. Koszalin, 
I Szczecińska 70, (094) 346-76-64. 


KUPNO 


I SAMOCHODY 


--- 


I / 
, 1[< ,l '4 / 
1-" 


r- 


Prenumerata 
Partner 


Zdobądź kolekcję 4 płyt! 
\ --- 
I 
 ",,
 
-

 
w.....--. - 
i J 
Zamawiając 
Prenumeratę Partner 
do 22 sierpnia 
otrzymasz płytę z unikatowej kolekcji muzyki biesiadnej 
(w kolejnych miesiącach kolejne płyty) 
0/11<0 19 zł miesięcznie_ 
40 " taniej niż gazela kupowana 
codziennie w kiosku 
Zamówienia we wszyslkich urzędach poczlowych i u lislonoS7)' 
(do 22.08.2003 r.J 

 
SERwt>s 
flllENUIlERATORA 
Koszalin - 094/ 347-35-57, 
Slupsk - 094/840-25-73 


\ --:
 
s:;., 

 
.... 
CI) 

 


r" 


-
 
4) 


.t» 


l 


... 


/  


?fr

 

 


D1771
		

/18295-0016.djvu

			str. 16 OgłoszenIa drobne/reklama 


GAZ 69, uaz, łada niwa - mogą byc do re- 
montu, 0502-368-566. 
POWYPADKOWE kupię. 0-59/811-91-50, 
0-606-20-60-77. 
- -
- - 
WARTBURG, syr en 
 0-602-879-903 . _ 


DOMY 
- 


KUPIĘ d om , 059/84-14-976. 


MIESZKANIA 


CZTEROPOKOJOWE. 0-606-284-510 
-- -- 
KUPIĘ dwupokOjOWe, trzypokojowe, 
0-607-15-50-15. 
-- 
TRZYPOKOJOWE - Zatorze do lip. 
84-11-662 Krynicki-NieruchomoścI. 
TRZYPOKOJOWE. 0-506-325-315. 


ROŻNE 


- 


GRYKA. 042/ 214-18-30. 
- - 


NIERUCHOMOŚCI s 
"- 
'v J 
S$PPON 
DELTA, 0-59/84-234-00. 
. www.delta.slupsk.pl 
KRYNICKI-NIERUCHOMOŚCI. 
Słupsk, 84-11-662. 
www.krynlckl.com.pl 
WE)( 8411-029 www.wex.com.pl 


Stowarzyszenie 
Srodkowo-Pomorskle 
Pośredników w Obrocie 
Nieruchomościami 


AGENCJE 


1059/84-14-420 Nleruchomoscl 
OMEGA. Kupno. Sprzedaz. Wyceny 
www.nieruchomosci.slupsk.pl 
I REMID. 0-59/842-33-90, 
()"606-21-2()"04, SIENKIEWICZA 20. 
POSZUKUJEMY NOWYCH OFERT. 
WWW.REMID.SLUPSK.PL 
059/84-12-583 Nieruchomości 
- Kaczyńska. www.lnk.pl 
EKSPERT-5 - WYCENY NIERUCHOMOŚCI, 
MASZYN, URZĄDZEŃ, TECHNOLOGII. 
REGULACJA STANÓW PRAWNYCH, 
SŁUPSK 845-27-10, 
0-601-67-14-54. 
GIEŁDA NIERUCHOMOŚCI, 
W. Polskiego 38, 059/84-270-17, 
0-607-56-83-79, 
_.gleld8-nleruchomoscl.slupsk.pl 


SPRZEDAM 


ATRAKCYJNĄ działkę nad samym morzem 
1,5 km od Pucka, o pow. 2,4 ha. 
0-605-17-99-99. 
GARAż (3 Maja), atrakcYjna c ena ! Sł upS k-;- 
0-505-493-667. 
GARAf. Słup sk, 8 42 45-1 4. 
LOKALE handlowe - Ustka, 
0-605-73-23-55, 
www.gielda-nleruchomosci.slu£sk.pl _ 
SKLEP - Piłsudskiego 47 000. 84-11-662 
Krynicki-NieruchomoścI. 
- - - - - 


KUPIĘ 
- 


WYNAJEM 


I Do wynajęcia lokale handlowe 
i biurowe w, .Centrum za Rzeką' 
059/840-36-55 
--- - 
840-20-62,842-10-94. ,Domus' miesz- 
kania do wynajęcia. 
---- 
842-80-75 - Dwupokjowe - (umeblowa- 
ne) - WGN. 


AJ-POŁAWSCY NIERUCHOMOŚCI 
059/8-402-402. POSZUKUJEMY NOWYCH 
OFE RT. 
DO wynajęcia b iura. 094/343-88-21. 
-- 
DO wynajęcia sklep Ustka, 
Grunwaldzka 11, 059/8144-579. 
DUŻE dwu pokoj owe, umeblowane. 
059/84-32-117. 
DWUPOKOJOWE do wynajęcia 
(najchętniej małżeństwu). Słupsk, 
842-95-66. 
DWUPOKOJOWE do wynajęcia. 
Słupsk, 0-59/844-00-85, 
0-604-428-304. 
- - 
FIRMA poszukuje domu do wynajęcia 
na cele biurowe - Słupsk, okolice. 
0-502-10-49-49. 
LOKAL obok poczty. 0-5
/
4-56-220._ 
MANHATAN (40 m) góra. 0-60 0-380-36
 
PARTER domu d
 wyn
ęcia. 842-90-99_ 
POKOJE dla studentów. 0-59/842-92-08, 
0-603-259-819. 
POKOJE samodzielne. 0-59/8 1-31-332. 
POKÓJ. 0-504-60-7 5-95 .- 
POKÓJ: 0-59i84-249-17 
POKÓJ. 0-59/84:2i
-94. 


POSIADAM lokal wystawowy - cen- 
trum Słupska. 0-59/840-22-00, 
0-608-66-55-64. 


POSZUKUJĘ boksu - .Manhatan' 
parter. 0-59/84-53-818, 
0-502-967-260. 
- -- 
SŁUPSK - centrum, pomieszczenie (28) 
na gabinet stomatologiczny. medyczny, In- 
ne. 0-502-099-079. 


BUDOWNICTWO 


SPRZEDAM 


.SERWlS-DACH. SŁUPSK, POPRZECZNA 7, 
TEL./FAX 0-59/840-23-60. 
DACHÓWKA CERAMICZNA, CEMENTOWA, 
8LACHODACHÓWKA, OKNA DACHOWE, 
PAPY, RYNNY, IZOLACJE DACHU, CEGtA 
KLINKIEROWA, 


USŁUGI 


WYWIADOWNIE 


DETEKTYWI, wiarygodność, windykacja, 
giełda długów, 094/3 4!- 17-96 . 
 
DŁUGI - Kancelaria WindykacYjna 
- odzyskiwanie, kupno, sprzedat 
Firmy, osoby prywatne. 
0-59/845-66-73. 


I BIURA PODATKOWE 


0-59/844-16-_86,- 0-606-67-55-7
 _ 


TELENAPRAWY 


II Naprawa telewizorów Robart Deszcz. 
Słupsk, 845-63-17 
-- --- 
I Naprawa RTV. Słupsk, 845- 55-63. 
-- 
ANTENY. 059/84-55-066, 
0-607-365-695. 


WIDEO 
- 


Nadaj o loszenie 


bez dodatkowych opłatl 
. 
POCZCI 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


I Dekarskie. 0-506-777-886, 
0-59/842-19-38. 
"0-59/841.79-00,0-601-652-588. I FRESCO. TAPETOWANIE NATRYSKOWE. 
I Letnia promocja rolet na okna PCV, REMONTY. 059/8-456-888; 
rolety zewnętrzne, verticale. WWW.FRESCO.SLUPSK.PL 
"BLI ŹNIAK", Chodkiewicza 20. 1 Gładzi e, reg i psy, p anele podłogowe. 
" Unda, żaluzje, verticale, rolety. ścienne, tapetowanie, elektryczne. VAT. 
059/84-37-373. 0-5 06- 777-88 6, 0-59/842-1 9-38. 
1059/842-35-34 .Gama - Color", 059/843-92-31,0-607-288-199. 
Słupsk, Morclnka 21 . Gazowe. c. o. , hydrauli 
ne. 
I ORTIS. OKNA DREWNIANE I PCV. CYKLINOWANIE bezpyłowe. Układanie. 
059/840-39-18 Słupsk,0-59/843-43-20, 
- - ---- 0-601-64-10-92. Kaliszewski. 
84-24-884 SłuPSk - ża
uzje, rolety, markl- I -- 
zy, para sole, moskit ie ry, b ra my. _ CYKLINOWANIE. 059/840-38-92:..-- 
AUTO -Glas - szyby. Słupsk, Gdańska 8, CYKLINOWANIE. 0-59/8 4-13-586. 
I 059/84-25-029. CYKLINOWANIE. Remonty. 
BRAM Y SEGMENT OWE _ PROMO CJA - I 0-692-944-672. 
_ 4 CM OCIEPLENIA - OD 1990 Zl8RUT- DEKA RSTWO t anio. 0-6 0 0-721 -990
 
TO Z MONTAŻEM. GARAŻE, DRZWI, OKNA, FIRMA remontowo-budowlana. Referen- 
ROLID. MEGA059/842-96-33, c
. 0-694-1 54-233, 0-59 /.!!4-71-690 
842-96-40 GWURA, gładzie, panele - taniol 
I NAJTAŃSzE okna PCV I rolety płócienne. 0-605-948-884. 
Sławno 0-503-389-008. GłADZIE, glazura, panele. 
Słupsk 840-31-96. 0-59/84-35-044. 


ŻALUZJE, ROLm, OKNA 


OKNA P V BIURA HANDLOWE: 
KOŁOBRZEG 
ul. Koszalińska 52 c I : 
TEL. 354-55-13 
IU a-PtAsI @ KOSZALIN 
ul. Lechicka 39 
TEL. 342-09-45 
CZAPLINEK CZAPLINEK 
ul. Plawieńska 7 
www.tur-plast.com.pl TEL. 37 544 95 


I OKNA, drzwi Porta, rolety, vertlkale. 
Słupsk W. Polskiego 32 059/84-14-446. 
I .. - - 
SZKLARSKIE, lustra. Koszalin, Miła, 
I 341-08-65. 


BI-ł 114 


KOMPLEKSOWE remonty. Tanio, solidnie. 
0-601-66-41-87. 
OGÓlNOBUDOWLANE. 0-603-447-499 - 
PANELE, układanie. 0-59/84-38-911._ 
REMONTY A-Z. 0-59/84-03-135, 
0-504-722-349. 
TYNKI gipsowe agregatem, posadzki mixo- 
I kretem, stropy monolityczne, inne budow- I 
lane. 0-606-36-36-97. 
USŁUGI budowlane (szklarskie). I 
0-606-389-517. 
WYKONAM tynki, mury, docleplenla, 
reglpsy, solidnie tanio. Słupsk, 
0-605-123-853. 


DRZWI, PODŁOGA, ŚCIANA 


PARKIID. Podłogi egzotyczne. Hurtownia 
Noskowo k/Słupska. 059/810-88-19, 
0-605-836-455. Koszalin, 
I Szczecinska 70, 094/346-76-54 


CZYSZCZENIE 


0-59/844-15-19. POdclś n
enl

. 
DYWANY, tapicerka. 0-59/84-36-879, 
0-606-192-716. 
DYWANY, tapicerki. 0-59/841-20-50, 
0-694-331-161. 
DYWANY, wykładziny. 059/84-21-189, 
0-691-512-138. 
DYWANY. 0-59/84-38-911. 
1-- - 
I AlARMY, MONITORING 


1!!2!! 
I Komlnkl- pracownia, wkłady - prOjekt, 
montaż. Koszalin, Lutyk6w 4 -6, 
094/
47:?0-
7 _ _ _ --'- 
DEZYNSEKCJA, aezynfeKCje, deratyzaCJe. 
Skutecznie, tanio. PromoCJa dla firm, 
, 059/842-08-27. 
I INSTALACJE wod, C. 0_ 059/84-12-497, 
I 0-605-329-072. 
--- 
- -- 
MEBLE na miarę, Kucnenne, łazienkowe, 
wysoka jakość, niskie ceny. 

ups
 , 84-40- 173 , 0-6 0 0-43-4 2-76._ 
MEBLE na wymiar; kuchenne, biurowe. . 
. 094/342-42-01. 
I MEBLE nawymiar; kucnenne, 
łazienkowe, szafy, garderoby, lustra krysz- 
talowe. Promocja - montaż gratis! 
.KRYSTOM'. Koszalin, Wąwozowa 15A, 
(094) 3410-354. 
- - - 
NAGR08KI granitowe. GRANI MAR, 
Kopernika 2, 0-5
/841-o1-19 . 
POLBRUK - granit układam. 
0-604-149-691. 
- - - -- 
SCHODY-=- prod ucent. 059/842-66-71. 
SZAFY, garderoby na wymiar. 
! 094/342-42-01. 


ALARMY w obiektach, kamery. 
0 59/842
70. Elser - Much nick
 
AUTAALARMY. SłUPSK , 0-59/84-11-604. 
- -- 
AUTOZABEZPIECZENIA. Radioodtwarza- 
cze. Auto -Plus 059/841-41-45. 


TRANSPORT 
I 
 0-60 2:3 3 - 22 - 23 . Przeprowadzki, wind
. 
0-602-284-893 Meblowozem - przepro- 
wadzki. winda. 
ENTRANS - usługi dźwigowe do 8 t, trans- 
port od 1,5 t do 6 t. 059/841-69-53, 
fax 841-69-48. 
-- 
OSOBOWYM, dostawczym, faktura. 
059/846-11-10. 
WYNAJMY okolicznościowe kraj i zagrani- 
ca PKS Koszalin, 34-78-781. 


NAUKA 


REMONTY 


: I Callan - angielski 4 x szybciej, skutecz- 
: niej, weselej, Słupsk, 059/842-21-90, 
: Koszalin, 094/347-68-59. 


I BONUS. Remonty. 0-59/844-34-54, 
0-693-415-518. 


, 


. 


. 


. 
. 


ul_ Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin - w godz. 8-17. 
Biuro Ogłoszen tel_/fax (094) 347 35 15/13/12.34735 11 
Biuro Reklamy tel. (094) 347 35 10, 347 35 03/04/05/14, 
tel_/fax (094) 347 35 06/07 
ul_ Ratuszowa 3, pok. 12 - w godz. 9-16 
tel. (094) 35 404 95, tel. /fax (094) 35 278 55 
pl. Wolnołcl10 - w godz. 9-16 
nad sklepem .Rossman' (wejście od ul. Boh. Warszawy) 
tet/fax (094) 37 403 11 
Punkty przy]mowenł. o.łoaz:eil do "Ołoeu Pomorze" 
KOSZALIN: 
"AGENCJA REKLAMOWA Andrzej Klkta. tel. 340 46 20 (do 9.30 I po 16) 
.ARI CORINFO". ul. Władysława IV 58/32 (tuż za Emką). tel.jtax 345 29 33. 
3414345; e-mail: biuroOcorinfo.pl; czynne pn-pt 8-20, !lOb. 9-14 
_8ERNI" ul. Drzymały 10 (sklop PANASONIC) tel. 3410502. fax 345 75 37. kom. 0601558 563 
..EKOlAM- ul. ZW)<'ięStWa ;137 .związkowiec" - parter. tel/fax 346 07 55 (7.3()'17) 
"MEDIA PARTNER" J.M. ĆWIek. teł.jfax 346 67 71 (całodobowo) 
,MEDIA PRESS" Agencja Reklamowa. ul. ZW)<'ięstwa 6Ąlp24. tel. 342 7a 51 w. 294 (8-15) 
_NO - KAR' teł.jfax 347 04 27 
.PIK" Agencja USlugowo - Reklamowa, ul. ZW)<'ięStWa 106-108, teł/fax (094) 342 41 72 (9-16) 
BI""""': Naprawa Telewizorow ,Tel8Max" ul.Podlaska 1. tel. 312 20 19. 
czynne pono -pŁl()'17, sob. 1().14 
D.....ko Pom.:Centrun Reklamy. ul. SIkorskiego 6. teł. 363 60 65. tax 363 60 62 
Sławno: Sklep I 81uro Og1oszeń. ul. Rapackiego 2. tel.jfax (059) al0 70 12 
Swldwln: Biuro UbezpIeczeń. ul. Krzywoustego 1. tel.jtax 365 26 24 
Sw'dwln: INTER-cAFFE - Park Wodny .Relax". pl. SybirakOw 1. tel. (094) 365 43 71 
1Ychowo: "PRZ'/SZlOŚĆ 2000- ul. WolnOŚCI 23. teł. 31157 38.0604 371 829 (9-17) 


. . 
----.;. ...... _. 
- 
z::- 
_,\o'."" 

 

 '

i
-=. 
My nadamy m

.rozgłos;;
: 
Ogłoszenie w gazecie - gratlA w .
t
ne

!
 . 
www.glos-pomorza.pl I www'l!eczrm,pOIIta. 
Usługa realizowana przy wSpółpracy 
z "Pocztą Polską" 
260 nowych punktów ogł oszeniowych!!! 


Poniedziałek, 25 sierpnia 2003 r. glos Pomorza 


Zapraszamy do 
najtańszych szkół średnich 
w roku szkolnym 2003/2004 
w systemie dziennym I zaocznym 
Uwaga! 
Matura w 2 lata 


WIDEOFILMOWANIE; 0-602-663-756, 
KUPIĘ pomieszczenia magazynowe o po- 059/842-o8-D9. 
wierzchni ok. 200 mkw. w Słupsku lub 
okolicy. 0-501-6 27-943. I 
LOKAi o po";;erzchni od 500 do 1.500--;;;-: NAPRAWA SPRZ ĘT U 
kw. w Słupsku na działalność handlową I 
kupię. Tel. 0- 692-414-553. I "'" Arged Słupsk, 059/843-54-88, 
- ! 84-56-156. Pralkonaprawy, 
zmywarki, lodówkozamrażarki, 
mikrofalówki. 
- 
- 
" PRALKONAPRA WY. 059/844-22-46. 
I Chlodzlarkozamraiartd, pralkonaprawy. 
Polarserwis, Wileńska 12 B, 
059/840-38-30,0-601-789-892. 
_ _ DOMOWE pralkonaprawy, lod6wkozamra- 
iarkl, AGD - części- Eltech, Wolnoścll1A. 
059/840-30-11. 


ETNA 


KOSZALIN 
ul. Bat. Chłopskich 79 
(dawna ul. Hibnera) 
tel_ 346-14-61 
ul. Wojska Polskiego 36 
(w SP nr 7) 
tel_lfax 347-13-39 
DARŁOWO, Chopina 4 
tel. 314-25-15, 314-28-99 
(budynek ZSO, pokój administracji szkoły) 
BOBOLICE, plac Zwycięstwa 5 
tel. 347-71-54 do 56 
POLANOW, WolnoAcl14 
tel. 318-83-74 
www..tna..lack_pl 
lliI kJjlrunlll: 
. TECHNIK EKONOMISTA 
. TECHNIK HANDLOWIEC 
. TECHNIK BUDOWNICTWA 
. TECHNIK ELEKTRYK 
. TECHNIK FRYZJERSTWA 
oraz do 
LIceum pro"'owanefo dla m/odzlety 
o rótnych IpecJelno'ciach po I'mnazjum 
dum dla młodzlety po SP 
(obiekt chroniony lImknl'lYl 
· Liceum 0&6InoklZt81c
ce&o 
· Pollcealne&o Studium Z8wodowe&o 
CI.!IIIr.ImIIi. 
. TECHNIK INFORMATYK 
. TECHNIK EKONOMISTA 
. TECHNIK PRAC BIUROWYCH 
. lekret8rko-8lYltenckl 
. TECHNIK HANDLOWIEC 
. TECHNIK TELEKOMUNIKACJI 
. TECHNIK GEODETA 
. TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 
. TECHNIK ADMINISTRACJI 
. TECHNIK ARCHITEKT 
. TECHNIK OCHRONIARSKO 
- DETEKTYWISTYCZNY 
Szkoły po
lIld8}ą uprawIII91118 
szkól publicznych. 
N8jnlbl'op/8ty. 
NI. poblaram r opłat 
Dl okras w8k8Cjl ' miny. 
03087 


PRYWATNE CENTRUM 
Zaprasza do 
Nauczycielskiego Kolegium 
Języków Obcych 
Zapraszamy na studia 
Licencjackie w specjalności 
· Jezyk niemiecki 
SZKÓL POLICEALNYCH: 
. Administracji 
. Rachunkowości 
. Obslugi turystycznej 
. Hotelarstwa 
. Informatyki 
. Kosmetyczek 
. Bezpieczeństwa i higieny pracy 
. Ochrony osób i mienia 
II-LETNIEGO LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
DLA DOROSL YCB 
Oferujemy rozszerzoną naukę w 
zakresie: 
ELEMENTÓW INFORMATYKI 
Szkoły posiadają uprawnienia 
szkół pUblicznych 
Koszalin ul. Chałubińskiego 15 
tel./fax 342-48-20 


ANGIELSKI - młodzież, dorośli. 
I 0-5 9/8 45-72- 71. 
ANGIELSKI, japoński. 
0-506-39-25-63. 
ANGIELSKI. 0-59/845-24-25. 
I LICEUM l rok, potem matur8. lapisy 
059/840-06-10. 


. 
.. 


. 


. 


I LICEUM DLA DOROSŁYCH PO ZSl, 
PO SP. POLICEALNE STUDIUM ZAWODO. 
I WE: PRACOWNIK SOCJALNY. SŁUPSK, 
GRDnGERA 10, 845-62-40, ZAPISY: 
CZWARTKI, PIĄTKI 15.30-17.00, 
SOBOTY 9.00-12.00. 
0-502-099-079, 0-502 -253-322. 
- - -- 
NIEMIECKI Indywidualnie. 
0-59/842-43-41. 
POLICEALNE - Koszalin, Morska 41. 
Technik; informatyki, architektury, 
turystyki, księgowy, ochrony osób i mie- 
nia. Specjalizacje. Pracownik socjalny, 
opiekun w DPS, asystent osoby niepełn0- 
sprawnej, opiekunka środowiskowa. 
Ostatni semestr gratis. 
994
343-29.:.9
 
I POTRZEBNE korepetYCJe - ro
niczkl, sze- 

 1. 0-5 02-10 5-84
 _ 
I PRYWATNE Centrum Edukacyjne zaprasza 
na kursy: języków obcych (angielski, nie- 
miecki, rosYJski), przygotowawczy do ma- 
tury. Koszalin, ul. Chałubińsklego 15, 
tel. 342-48-20. 


MEDYCZNE 


" Brodawki, kurzajki, zamykanie rozsz&- 
rzonych naczynek na twarzy, Inne LASE- 
I ROWO. Alergiczne testy, odczulanie. CHI- 
RURGIA, NEUROLOGIA 8ICOM-MED, Ko- 
szalin, Piłs.udsklego 13 (O prefiks 94) 
340-49-40. 
litylaki - operacj ; kOsmetyczne, 
.pajączkl'. Wypełnianie zmarsztzek 
na twarzy preparatem RESTYLANE. 
Gabinet Chirurgiczny, 094/3412-875, 
0-602-187-867. 
I I CENTRUM Dentystyczno - Anestezjolo- 
giczne, codziennie. Koszalin, ŚWiętegO 
Wojciecha 24, 09 4/348-D6-2L.
 
I IRYDOLOGIA - określanie stanu zdrowia 
na pOdstawie badania tęczówkI. Ziołolecz- 
nictwo. Terapia bólów, masa
e kręgosłu- 
pa. .MEGAVlTA' - Władimir Stepowy, 
Koszalin, Wojska Polskiego 24-26, 
094/341-14-63. _ _ _ _ 
I IRYDOLOGIA - okreslanIe stanu zdrowia 
na podstawie badania tęczówki. Ziołolecz- 
nictwo. Terapia ból6w, masa
e kręgosłu- 
pa. .MEGAVlTA' - Władimir Stepowy, 
Koszalin, WOjska Polskiego 24-26, 
094/341-14-63. 
I 0-501-030-369. Ginekolog. zabie 
l._ 
0-600-558-93q. Ginekolog. 
Zabiegi zaawanso
 __ 
I ALKOHOLOWE odtruwanie. Esperal. Lek. 
med. Marek Jaroszyk, tel. 0-60 2-773-162. 
ALKOHOLOWE odtruwanie. Narkomania 
059/847-50-68. 0-602-46-86-31 
BADANIA PRACOWNIKÓW, KIER OWC Ów.- 
SZPITAL WOJEWÓDZKI, KOSZALIN, CHA- 
lUBIŃSKIEGO 7,094/34-86-252. _ _ 
I BIOENERGOTE RAP IA. 0-50 6-39-25-63_ 
CEBULA Dorota i Witold - Gabinet Stoma- 
I tologiczny - pełen zakres, lasery, ultra- 
dzwlęki. Poniedziałek, środa, piątek 16- 
18.30. Koszalin, Zgoda 9/04, 340-22-61, 
0-602-32-10-64. 
- -- 
CENTRUM Laserowe, chirurgid ogólna, es- 
tetyczna, USG. (094) 340-31-50; 
0605-284-307. Pajączki, brodawki, 

a rszczki, !ądzik, Z)'laki,-"l!rwobó
 _ 
I DIETA CAMBRIDGE. Koszalin, 34-10-573, 
0-501-496-182. 
GABINET DĄBROWSKI Wojciech, 
BRATOŚ Ryszard. Chirurgia ogólna: 
I tarczyce, przepukliny, żylaki... 
Chirurgia estetyczna: twarz, uszy, nosy, 
piersi... Liposubcja. Cellulitis. 
CERTYFIKAT HOLENDERSKI. 
RejestraCJa, 094/34-21-552, 
347-16-64,0-601-726-305, 
0-601-266-950. 
GINEKOLOG, zabiegi, bezzabiegowo, 
zabieg owo, 0-603-666-954. 
- . 
I HTTP://WWW. KRUPINSKI. UROLOGIA. 
WllYTOWKA. PL 
MIGRENY, kontuzje, bóle kręgosłupa, 
Centrum Kinezjologiczne, 
I 094/342-02-17,0-602-471-331. 
ODTRUWANIE alkoholowe, .również 
w domu pacjenta, esperal, 
0-602-706-553. 


reklama 


al. Sienkiewicza 20, 76-200 Słupsk - w godz. 8-16. · 
Biuro Ogłoszeń tel./fax (059) 842 66 OB I 
Biuro Reklamy ul. Henryka Pobożnego 19 
tel./fax (059) 84117 43. B40 32 51 
ul. KochanowskIego 8-10 - w gOdz. 9-16 
(budynek Bytowsklej SpółdZIelni Mieszkaniowej), tel. /fax (059) B22 82 B2 
ul. ArmII Krajowej 16 - w go
z. 8-15 
(budynek Biblioteki), tel. /fax (059) 862 55 88 


Punkty przyJmow.nł. o8lou." do ..Ołoeu PomoRII" 
SŁUPSK: "Adach" ul. Slenkiewicze 4. tel/fax 842 71 3
 (pn.-pt. godz. 9-16) 
.AgencJa UNIPRESS" ul. Wojska Polskiego 29A (dawny biurowiec PKP), 
. teł.jfax 842 89 54. 841 27 00, tel. 843 64 36 (cala dobę) 
,CONSUlrlNG MANAGERS" ul. Szczecińska 11. teł. 843 85 16 (9-16) 
Byt6w. TUIR ..WAFITA" ul. 
henowsk,ego 3. tel. a22 22 lO (8-16) 
Mlaetko: Biuro ..WARTA" ul. Dworcowa 29, teł. 857 53 08 
Redakcja ,Głosu Pomorza", tel. (059) 857 35 72 
Ustka: Agencja _CENTRUM KOlO" ul. Grunwaldzka 18, tel. 81497 77 
PHUPIT "BAlTYK' ul. ;!:eromskiego 9. teł. al44 220 (8-16) 
P.P.H. "HANTUR' ul. Grunwaldzka 17. Centrum Handlowa MARINA 
tel. 8146058.8145 57a (8-16) 
Wszystkie ogłoszenia drobne z wydania pzety, trafiają bezpłatnie do Internetowego 
Banku 
ń Drobnych "GloBu Pomorza" www.g1OSiX>morza.pl oraz do wydania 
InternetowejO og6lno
ISkiegO dZiennika ..RzscZl)06pollta" - serdecznie zapraszamy1
		

/18295-0017.djvu

			głos Pomorza Poniedziałek, 25 sierpnia 2003 r. 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


IRAJIIS lecznica Chirurgiczna. BEZPŁAT- 
NE! Operacje: przepuklin, tarczycy, żyla- 
łów. laparoskopia. Kruroskopia. USG. 
lonsuitaCje i zabiegi ortopedyczne i neu- 
Dchirurgiczne. Koszalin, Szczecińska 32, 
ilformaCje: 343-40-64; rejestracja, 
1-603-990.401 
VWW. ESTMED. KOSZALIN. Pl 


TOWARZYSKIE 


1111 Atrakcja Studio 2000, sauna, 
.9cuzzl, Kołobrzeg, 35-814-48. Zatrudnię. 
III Amor, Kołobrzeg. 0-604-593.576. 
'atrudmę. 
II HAVANA. Ustka, 0-601-64.43-94. 
MaI/bu, 35.188.1B, 0-607.929-100. 

trudnl,. Kołobrzeg. Promocje. 
I ROMANTICA.CLUB p/Ustką. Profesjonal- 
lle. 0-504-172480. Zatrudnię. 
I Violetta. Kołobrzeg, 35-171-70. 
Zatrudnię. Zakwaterowanie gratis. 
0.604.841.247. Prywatme. 
20-LATKA.0-607-156-359. 
22.LATKA.0-609-239-707. 
28-LATKA. 0-601-866-508. 
35-LATKA. 0-506-365459. 
ABIGAJ - Venus zaprasza całodobowo. 
Koszalin, Zwycięstwa 327, 
(094) 3405-917:... 
AGNES Kołobrzeg 35-163-64. Zatrudnię. 
ANIA. 0-603-705-198. 
ATRAK
J
E, Kołobrzeg, 0-694-17 3-740. 
BEATA. 0-505-594-966. 
CAtA płonę, zadzwoń proszę: 
0-507-278-951. 
DYSKRETNA 3O-Iatka, zapros: 
0-503-47-98-14. 
DŻESIKA SłupSk, 0-606-426-664,- 
842-60-98. 
KAMELIA, Słupsk, 0-50 3-77-55-62. 
KAMILA. 0-504-603-170. 
KOBIECA 25-latka. Słupsk, 
0-694-105-347. 
LUIZA prywatnie. Słupsk, 0-600-157-2 53. 
MURZYNKA panom. Ustka, 
0-693-251400 
NATALIA. 0-696-158-006. 
POMYSŁOWA 20-letnia. 
Słupsk, 0-605- 317-508. 
PRAGNĘ Cię. 0-504-423-161 
PRZYJED11 0-506-552-065. 
SPRAGNIONA. Słupsk, 0-605-317.50
 _ 
ZADZWOŃ przyjedziemy i spełnimy Twoje 
najskrytsze marzenia. 0-505-305-350. 


Państwu 
Annie I Adamowi 
KOWALSKIM 
wyrazy współczucia z powodu 
śmierci 


CÓRKI SYLWII 
składają 
Właściciele I Pracownicy 
Kancelarii Podatkowej 
"PROFIT' 


"KORMORAN" w Rowach poszukuje pra- 
cowników na stanowiska: kelner - wy. 
kształcenie gastronimiczne, hotelarskie, 
. znajomość niemieckiego, dyspozycyjność; 
Recepcjonista - wykształcenie hotelar- 
skie, znajomość niemieckiego, dyspozycyj- 
ność; rehabilitant, fizjoterapeuta - odpo- 
wiednie przygotowanie zawodowe, dyspo- 
zycyjność. Kontakt 059/8141-941, 
, 0-6 08-358-373. _ 
MŁODY, energiczny pOSzukuje pracy 
d
 ko
ca paź
zie rnika. 0-507-947-548 
I NAUCZYCIEL WF-u poszukuje pracy. 
. 0-502-867-707. 
. NAUCZYCIELI języka niemieckiego i an- 
i gielskiego z okolic Bytowa, Miastka 
I lę-borka zatrudnię. 0-606-85-30-34=-- 
PILNIE do pracy domowej. Duże wydaw. 
nictwo, konkretna umowa. 
0606-378-938. 
- - -- -I 
POSZUKUJĘ opiekunki do dziecka. Pilnie' 


9f844
-640. 
PRACA W HOLANDII NA PASZPORT NIE. 
MIECKI, BIURO HALA TARGOWA 
ZlOTÓW, 067/ 263.39.11, 
0-691.707.120. 
PRACA. Przedstawiciel Handlowy. 
ABSOLWENTA do produkcji upominków. Spotkanie: 26, 27, 28 sierpnia, godz. 9, 
0-59/84-13-900._ _ _ Słupsk,lnkubator Przedsiębiorczości, 
ANGIELSKI. niemiecki _ absolwenta za- ul. Tuwima 23, po
 26. 
trudnię: Koszalin, Słupsk, Bytów, lębork, RZETELNYM. domową pracę, 900 mle- 
Miastko. 0-59/840-17-30, slęcznie. Umowa. D-602-3949-31. 
0-609.70-32-32. ZATRUDNIĘ fryzjerkę damsko-męską 
BANK Informacji zatrud m przed s tawi cieli. lub męską. 059/84()'37-27, 
059/842-6548. _ 0-504-237-522. 
CLUB w Poznamu zatrudni dziewczyny, za- ZATRUDNIĘ samotnego mężczyznę lub 
kwaterowanie (wysokie zarobki). małżeństwo, możliwość zakwaterowania. 
0-501706-708 0-61/814-25-54 Tel. (po 18-tej) 0-59/84241-17, 
- , - '_ I 0-506-977-809. 
DLA wszystkich. Przedstawiciel renomowa- ZATRUDNIĘ sprz edawcę z pra ktyk;-- 
nej firmy telekomunikacyjnej w Ustce, I 059/843-12-95. 
Sławnie, lebie, lebork
,. BytowIe, Koście- I 
rzynie, Kartuzach, ChoJmcach, Człucho- 
wie, Szczecinku, Miastku. 0-501-163-337, RÓŻNE 
0-59/841-12-26 (godz. 8-9) 
DOMOWA, umowa. 0-612.6-665-886. 
FIRMA handlowa branży drzewnej zatrud- 
ni osobę ds. administracYjno - handlo- 
wych: dobra znajomość j. francuskiego 
lub angielskiego, operatywność, samo- 
dZielnoŚĆ. CV, list motywacyjny pocztą: 
I CCI Polska. ul. SoIdka 5/35, 
76-200 Słuesk do 2 września. 
FIRMA zatrudni osoby z własnym samo- 
I chodem dostawczym (bus) do zbiórek 
odziezy uzywanej. T et. 0-602.303-687. 


B I 
B49/2510 
ZADZWOŃ przyjedziemy. 0-504-641-678. 
Zatrudnię. 
- -- 
ZATRUDNIMY pame. Wysokie zarOOki. 
I zakwaterowanie. Koszalin, 
I 2 94 / 34 8-0647. 
. L\KLlN.841-14-84 


ROZRYWKA 


DOM Weseln¥: 094/3 4 7-11 -77. 
HOTELIK Gwardia - przyjęcia, bankiety, 
konferencje, noclegi. Koszalin, Fa/ata 34, 
tel. 345-13-21, fax 34646-81. . 


PRACA 


HOSTESSY do promocji zatrudnię. 
Koszalin, 0.501-632-997. 


OKAZ"A'" 
Pland.kl okryclow. 
naltan... w pol.c. 
C!Xf) Gu'ZkJ 8JI
 lli'w.. 
Da PoI.ka .p. . 0.0. 
Bydgoszcz, ul. KoronoWBkB 97 
IBl. (052) 3277-662. 3211 443 
WWW.dg-polskB pl 


reklama 


POSIADAM do wyposazema myjnię 
przy stacji paliw w Bytowie. 
0693-540.452 w godz. 8 - 12. 
PRlYJM Ę gr uz. Słupsk, 0-602-366-586. 


TURYSTYKA 


I Busy - wynajem/wypożyczalnia. Skutery 
- wypozyczalnia, tel. 3411418, 
0-504-091-647. 
--- 
GLOBTOUR1ST - wYnajem samochodow: 
osobowe, mikrobusy, autokary, koncesja, 
kraj, zagranica. 094/354-26-77. 
0-601-555-174 


ODWOŁANIE 
Nadleśnictwo Dretyń odwołule 
lłUłIiui na budowę drogi nr 91 
o długości 2.55 km z powodu nie 
poprawienia dokumentacji w wy- 
znaczonym terminie przez projek- 
tanta. 


Prokuratura Okręgowa w Koszalinie 
ogłasza przetarł:! nieograniczonv 


na wykonanie Instalacji elektrycznej i logicznej na 
potrzeby sieci komputerowej oraz przystosowanie 
pomieszczenia na serwerowni, w siedzibie Prokuratury 
Okr,gowej w Koszalinie. 
Specyfikację Istotnych warunków zamówienia można 
odebrać w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie ul. Wł. 
Andersa 34A, pokój 145. Cena specyfikacjii 20 złotych. 
Termin składania ofert upływa 15 września 2003 roku o 
godz. 10. 


TRANS.LUX. Autokary, mikrobusy, wyna- 
jem. Koncesja. Kraj, zagranica. 
094/340-59-74. 


LOMBARDY 


I LOMBARD. lutosławskiego 1. 
Słupsk. 84-24-111. 
I-
- 
I LOMBARD. Słupsk, Norwida 19, 
059/84-362-14 


KOMPUTERY 


KOMPUTERY - sprzedaż, modernizacja, 
Koszalin, 09 4/340-54-98. 
KOMPUTERY niskie ceny. Opimus Inrach, 
094/3474D-86. 


NAUKA JAZDY 


Ogłoszenia drobne/ogłoszenia sIr. 17 


LATO Z 


I 0-603.601.553,059/84-57460; 
.Wiraż". 
- -- - 
AAAUTO.OIUG, kat B - cena 550. Raty, 
ciągły I)abór. Słupsk, 84240-33. Teoria: 
środy, piątki godz. 16. I 
AUTO -- N 
uka.! 
zyk
 094/347-=11-17 - I 
OSK "STOP" Jacuła Eugeniusz. Kursy kie- 
rowców kat. A, B, C, D, E. Koszalin, 
0-601-78-01-33. 
OSK Stacji Pogotowia Ratunkowego, 
wszystkie katagone. Słupsk, 
84-14-520. 
ROZPOCZĘCIE: 27, 28 Sierpnia, gOdZ. 17. 
Słupsk, Kowalska 1. 0-59/84-04-369, 
0-604-075-939. 


TWOIMI ' 
PRODUKTAMI ;47'7C;4S
;4ftt'ł 
7>0 7CłK,t..;4ftt'ł 


I
/ 
-y 


BIZNES 


Słupsk 
O S9 84032 SI, 8411143 
Koszalin 
O 94 341 3S 03 do 01; 14 


I 
CEY-KREDYT. 059/840-22-72. 
J EGZEKUCJA długów'_0-693-064-304. 
KREDYTY - lębork; 059/863-23-33. 
KREDYTY. 0-59/842-92-38. _ --= 
PROFESJONALNE (14 lat dośwladczema) 
odzyskiwanie długów (kwoty pOWYŻej 
10 000 zł) .Grupa ExtDr" 085/73247-55. 
www.extor.pl 


81703 


Centrum Edukacji 
Dorosłych ZDZ 
w Słupsku 
oferujemy średnie 
wykształcenie w ciągu 
dwóch lat. 
Zaprasza absolwentów 
szkół podstawowych, gim- 
nazjalnych i zawodowych 
do podjęcia nauki na 
kursie przygotowawczym 
do egzaminów eksterni- 
stycznych z zakresu li- 
ceum ogólnokształcącego. 
Slups
 ul. Grodzka 9 
tel. 842-49-35 
Sławno, ul. I Pulku Ułanów II, 
tel. 810-76-19. 


UŻYWANE 


NASZE ZWIERZAKI 
SPRZEDAM 


I 
I SPRZEDAM 


MEBLE największy wybór. Ustka. CANE COR SO . 0-608-853-146. _ _ 
Słupska 7; 059/846-14-41. KONIE rasy_wiel
 polskiej. 0-507-92 ?':p 03 . 
MEBLOŚCIAN 
 ira!!l 0:6o&? ?
98 5 OWC ZARKI kaukaskie. 0-608-827-764. 


Prezydent Miasta Koszalina 
ogłasza konkursy na stanowiska 
DYREKTORÓW NASTĘPUJĄCYC ZKÓŁ I PLACÓWEK: 
* Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Koszalinie przy ul. Jana Pawła 1117, 
* Zespołu Szkół nr 6 
w Koszalinie przy ul. Dąbka 1 
Do udziału w konkursie będą dopuszczeni kandydaci. którzy speł- 
niaJą warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Naro- 
dowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań. ja- 
kim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko d¥rektora 
oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół 
i placówek (Dz. U. nr 89 z 21.05.2003 poz. 826). 


. : 


:. ł ł :t. 


fJ.... ji 


1. Kwestionariusz osobowy. 
2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje kandydata 
(uwierzytelnione ocIpisy lub kserokopie). 
3. Ocenę pracy co najmniej dobrą uzyskaną w okresie ostatnich 
pięciu lat pracy w szkole (placówce) lub pozytywną ocenę pracy 
w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej lub opi- 
nię o pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicz- 
nych w urzędach organów administracji rządowej. 
4. Aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające warunki zdro- 
wotne niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela w szko- 
le ze stwierdzeniem. ze stan zdrowia kandydata pozwala na peł- 
nienie funkcji dyrektora szkoły lub placówki. 
5. Świadectwa pracy lub zaświadczenia o posiadanym stażu pracy. 
6. Koncepcję kierowania placówką. 
Oferty z dokumentami kandydaci powinni złołyć w Wydziale 
Edukacji Urz,du Miejskiego w Koszalinie przy ul. Mickiewicza 
26 pok. 37 w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs 
na stanowisko dyrektora (nazwa i adres placówki) w terminie 
14 dni od dnia ukazania si, ogloszenia w prasie. 


KS9 k-f861 G-6113 K-1870 


- a\ Z L E C E N I E 
 
- , 
 s ftoł1\
 ;;: 
 na ogłoszenia drobne POCZTA POLlKA 
l, g O ł- 
 
' --'- POCZTA POLSKA 
Zlecam zamieszczenie ogłoszenia drobnego O p Ł A T A 
w najbliższym wydaniu "Głosu Pomorza" (ilosć słów) ....... x (cena 1 słowa) .........zł = (op/ata) ............ zł (ilość słów)....... x (cena 1 słowa) .........zł _ (oplata) ............ zł 
Wpisz treść ogłoszenia drukowanymi literami. (iloŚĆ emisji) ....... x(op/ata) ............ zł (iloŚĆ emisji) ....... x(op/ata) ............ zł 
każda w osobnej kratce (zaznacz znakiem x przerwę między słowami) kupon promocyjny (do zapłaty brutto)..........................zł (do zapłaty brutto)..........................zł 


wydanie zwykłe D wydanie magazynowe D 
(dopłata 100 "I 
l:8J NASZE RUBRYKI - zaznacz x 
D SPRZEDAŻ D LOMBARDY 
D KUPNO D KOMPUTERY 
D ZAMIANY D NAUKA JAZDY 
O MOTORYZACJA D BIZNES 
D NIERUCHQMOŚCI D NASZ REGION 
D USŁUGI D BUDOWNICTWO 
D NAUKA D ROLNICTWO 
D MEDYCZNE D UŻYWANE SPRZEDAM 
D MATRYMONIALNE D UŻYWANE KUPIĘ 
D PRACA 
D INNE 
D ZGUBY 
D TURYSTYCZNE 


Cena 1 słowa w wydaniu zwyk
m 1,10 zł 
w wydaniu magazynowym 2,20 zł 
(ilość słów) ....... x (cena 1 słowa) ..........zł = (opłata) .........._. zł 
(ilość emisji) ....... x(opłata) ............ zł 
(do zapłaty brutto)..........................zł 


--------------------------------
 


I 
I 
I 
,o 
I -g,o
 
: .g
 
I 

 
I CI> 
 
1"N.g 
, CI> !I! 
, c:. 
I ctJ.g 
IQ 
I 


................. .;.mię"j"ri
-Ż
isk;;.,;;b;;;;iWi..f;;m;................. 


.....................m;
js;;;;
ść:k'ód.
.pocli"..................... 


Wymiemone rubry1<1 posiadają podrubryki. 
Ogłoszenie zostanie wydrukowane 
w podrUbryce ZiOdnie l Jeao treścią. 
WI! decyzji _Wydawcy'. 


...................
.Ii

:;;;.d
;;;.
:.
r.m
;;

k
;;;a................... 


.m............telei
;;...... ........... ..........p;;(j.;IS........... 


Biuro Ołło.zeń .01.... Pomo..... 7S004 KoeZIIlln, ul. MIckIewIcu 24 Lo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 


. .Ń"AD;..WCA.................. "'(imlę';' 
-;;r;iskoi;;b' 
;;żW,,' fi
m;i' 


. .Ń"AD;..WCA"................... "(im;ę''';;ar;isk;;i
'b 'n;;żW,,' fi
m;i' 


............................. 
ozn. kod. 


............... ....j;;,;ć;;:;;; dom
:;;; .m,e!;.;.;;;;-;;j................... 


.... ....;;ż;;:k'cXi........... 


...... ............. j;;,;ć;;:;';; d
i;;
:'ri; .m;e!;.;;,;;;-;;j.......... ......... 


............................ 
poczta 


poczta 


.. ...... ...........-..... .... ............ ........ .......... gr. ... .......... 
złotych 


........................................................... gr. ............. 
złotych 


słownie II 
złotych . . 
J i 
I groszy 
 
Jak wyżej 
 
.. 

 
Biuro Ogłoszeń "Głosu Pomorza" E 
75-004 Koszalin. ul. Mickiewicza 24 i 


co 
"fij " 
i . 
c: ' 
-c' 

 \'... 
C 


"---.. 


.......P;;(jpis.p;żYjm;;jąc
ii
....... 


..............ń
.nadaiiii;............. 


słownie I 
złotych 


I f 
I 

żej .!I 
" 
.. 

 
Biuro Ogl08zeń .Głosu Pomorza" E 
75-004 Koszalin. ul. Mickiewicza 24 i 


ctI ..--..... 
c , 

 " \ 

 I I 

 \ / 
'N 
C 


.......p;;(jpis.p;źYjmjjjąceii
....... 


..............ń
.;;.;(i
;;ia..............
		

/18295-0018.djvu

			DODATEK 
"GLOS U POMORZA' 


Poniedziałek, 25 sierpnia 2003 r. 


REK L AMA 


śr e SMS . m 
ogloszenie f .. 
s....... 
drobne I ..-.... 
do "Głosu t;-. 
Pomorza" 


...-  szkoły pollcealn 
- OFERTA wAtHA mKO DO l WRZEŚNIA 
PROMOCJA 
teraz nlbre cze.ne 

 Szkoła 
Informatyki 
i Internetu 
..

 
I Szkoła 
Języków 
1 
ARS LINOUA 
· 
 ."".1" 


"-£ur « 
ł- S110ła Europej.... 
.. Adt.........eoje I prIIWO 
UnII ........... 
ZF SZKDł.A 
ZARZĄDZ.ł.NIA 
I FINANSÓW 
.. ......,.k 
 


Szkola 
Turystyki 
.. ......,.k obefugI 
turya
 
sq.k, ul. A. GrottgerII 13 
I. (59) 843 92 08 
mail: elup.k@teb.pl 
(BUDYNEK IV LO) 
SL806 


. riera 


Absolwenci koszalińskich zawodówek bez szans na zairudnienie 


JUTRO 


dodatek 
BIZNES 
i AGROBIZNES 


Zawód wyuczony: bezrobotny 


":", 


Od września koszalińskie szkoły zawodo- 
we rozpoczną kształcenie kolejnych 
I roczników w zawodach, na które nie ma 
zapotrzebowania na rynku pracy. Tak 
I dzieje się nie tylko w Koszalinie. 
Jednym z priorytetów zapisanych 
w strategii rozwoju Koszalina są 
zmiany w oŚwiaci e zmierzające 
REK-rA- M-A 


$ 
STUDIUM HANDLU ZAGRANICZNEGO, 
OBKUOI CELNEJ I SPEDYCJI 
KOIIZlIl/n, ul. Przemysłowa 8 (A.C. Tex/m) 
te,. 094/341-67-63,087/621-34-71 
bezpletn. Infol/m. 0-800-14-66-14 
zapisy 2003/2004 
licencje pen.twowe, p,elltylll zewodoM 
C/llclwlldltunlrJ bzt8IoIn18 w DWOd8cII: 
e agent celny 
e spedytor międzynarodowy 
e loglsra 
e specjalista obsługi 
ruchu granicznego (celnik) 


pomoc w zatrudnieniu 


UWAGAI 
Po ukończenIu naukI ebsolwencl objęcI 
SIl 3-1etnlm pro'rllmem op/alll w zallres/e: 
. pomocy w d8lszym podnoszeniu 
lewa/lf/llecjl 
. ewansów zawodow)'ch dla praCujących 
. doradztwo Indywidualne 
Czesne 'ko 170 zł 
BH2736 


I Uniwersytet Szczeciński 
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 
Szczecin, ul. Cukrowa 8 ' 


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG 
w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Słupsku 
oferuje zaoczne Uzupełniające Studia Magisterskie, 
kt6re IrwaJą 1,5 roku (3 semeslry) w wyniku których 
można uzyskać tytuł magistra 
Kierunek studiów: 
ZARZĄDZANIE I MARKETING 
specJalnoścI: 
1_ Zarządzanie finansami w podmiotach gospodarczych 
2. Zarządzanie przedsiębiorstwami usługowymi 
Termin skladanla dokument6w do 29 sierpnia 2003 r. 
Dokumenty można składać: 
WSZ w Słupsku, ul. Banacha 10, tel. (O-59) 84316 96 
lub US w Szczecinie, ul. Cukrowa 8, tel. (0-91) 444 31 30 


www.kupiecka.pl 


magisterskie 
licencjackie 


BH3062 


II 
1\fI 


i . lik \ I 
II _ 


Szczecinek  


- 


składanie dokumentow 
do 27 sierpnia 


wybor spec..J Ilnc 


studll wanla 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 


kierunki 
zarządzanie i marketing* 
administracja* 
pedagogika* 
grafika kom. .. * 
socjologi. nowy kierunek studiów 


'P"'-- " 


...łi w wyd -II 


Uwaga Poborowi! 
Uczełma umożliwia studentom uregulowame obowiązku 
wOJskowega w trakcie studiów. 
(szczegoły w punktach re rutaCYjr h uczelr 


Dziekanat: 
Szczecinek ul. Koszalińska 89 tel 37-22-381 
e-mail: szczecinek@kuplecka pl www.kupiecka.pł 


BH1586 


do poprawy struktury i jakości siły ro- 
boczej. W ramach realizacji tego za- 
dania planuje się dostosowanie 
szkolnictwa zawodowego do potrzeb 
rynku pracy poprzez radykalne zmia- 
ny systemu kształcenia, z poIoteniem 
nacisku na naukę języków obcych. 
Rzeczywlstoś
 skrzeczy 
Od nowego roku szkolnego ko- 
szalińskie szkoty zawodowe będą 
kształcić zastępy sprzedawców, pie- 
karzy, pracowników biurowych, me- 
chaników samochodowych, kucharzy 
itd. Tymczasem statystyki urzędu pra- 
cy puchną od nadmiaru przedstawi- 
cieli wymienionych zawodów. Tym- 
czasem ;żadna ze szkól zawodowych 
nie wprowadza od września nowego 
kierunku kształcenia, który odpowia- 
dałby na zapotrzebowanie rynku pra- 
cy. Inna rzecz, te nikt tego rynku 
na bietąco nie bada. 
Odpowiedzialni dyrektorzy szkół 
Jak wyjaŚnia Renata Zmy- 
slowska, inspektor w wydziale 
R""E K---r- A-M-A 


edukacji Urzędu Miejskiego, 
w 2001 roku powstał zespól, który 
w oparciu o prognozy dotyczące 
sytuacji na rynku pracy, opracował 
mapę szkolnictwa ponadgimnazjal- 
nego oraz kierunki kształcenia. 
W skład zespolu weszli przedsta- 
wiciele Urzędu Pracy, Centrum 
Kształcenia Nauczycieli, Kurato- 
rium OŚwiaty, wydziału edukacji 
i dyrektorzy szkól. Nadzór pedago- 
giczny nad funkcjonowaniem szkól 
zawodowych sprawuje kurator. Or- 
ganem prowadzącym, odpowie- 
dzialnym za finansowanie, jest wy- 
dział edukacji. - Decyzję o kierun- 
kach kształcenia podejmują 
dyreklorzy szk61, po pozytywnej 
opinii Powiatowego Urzędu Pracy 
- mówi Renafa Zmysłowska. 
- Opiniowaliśmy kierunki kształ- 
cenia w momencie /worzenia mapy. 
W roku bieżącym żaden dyrektor 
szkoły zawodowej nie wystąpił 
do nas o laką opinię - stwierdza 
Wanda BaranowIki, kierownik ko- 
szalińskiego pOŚredniaka. 


Z nauką Język6w Jest Jak Jest 
Oprócz przedmiotów zawodo- 
wych, szkoty uczą tet języków ob- 
cych. W ofercie są języki: niemiec- 
ki, angielski. francuski i rosyjski. 
N,e ma hiszpańskiego, włoskiego 
czy choćby norweskiego (z proble- 
mem nieznajomoŚci języka norwe- 
skiego borykają się pielęgniarki 
wyjetdtające do pracy w Norwe- 
gii). Na naukę języków przeznacza 
się dwie do trzech godzin lekcyj- 
nych tygodniowo w grupach, które 
liczą Średnio po 30 uczniów. - Po. 
/owę czasu przeznaczonego 
na naukę języka uczniowie pracują 
w grupach liczących przeciętme 
po 15 os6b - zapewnia inspektor 
Zmysłowska . 
Nauczyciel mote pOŚwięcić 
w czasie zajęć Średnio od czterech 
I pól do szeŚciu i pól minuty tygo- 
dniowo na sprawdzenie postępów 
w nauce katdego ucznia. - To 
za malo. Efektywnie można uczyć 
języka obcego w grupach najwyżej 


dwunastoosobowych na zajęciact 
organizowanych dwa razy po dwiE 
godziny tygodniowo - mówi Ann. 
M,clewlcz, dyrektor szkoty językÓv. 
obcych, działającej w Empiku. 
Zenon Frllczek, naczelnik wy. 
działu ksztalcenia ogólnego w Mini- 
sterstwie Edukacji Narodowej 
i Sportu mówi, te szkola musi 
przede wszystkim zrealizować mini- 
mum programowe. - I szkoły lo ro- 
bią, natomiast skuteczność i efek- 
Iywność nauczania jest zupełnie in- 
ną sprawą, zależną od kwalIfikacjI 
nauczycieli oraz predyspozycjI 
i chęci uczni6w - stwierdza naczel- 
nik. 


- 
Na razie chętnych do podjęcia 
nauki w koszalińskich szkolach 
zawodowych nie brakuje. - Braku- 
je mestety pracodawc6w, kt6rzy 
prZyjęliby uczni6w na praktykI za- 
wodowe - mówi Renata Zmyslow- 
ska. 
HENRYK snom EWSKI  ELlTARNE STUDIUM SŁUŻB OCHRONY 
.. 4 .. ,,DELTA" 
fil . 2-letnie Studium Policealne 
i\ uprawnienia szkoty publicznej 
S ISO 9001 :2000 
prowadzi nabOr kand,dal6w na rok 2003l200ł. 
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OS6B I MIENIA 
Zapewniamy : e wykwolifikowanQ kadrę e specjalistycznQ bazę 
dydaktycznQ e nowoczesny program nauczania zgodny z wymogami 
UE e broń obiektowQ i kompulerowe trenażery do nauki slrzelania 
7&449 Koszalin, ul. Staszica 6 . tel./fax 094 343-60-50 
kom 0602 377-337 www.deltasc.com.pl 
DOlĄCZ DO ELITY PROFESJONALISTÓW ZAWODU 
BH2141 


1-_41& UNIWERSYTET SZCZECIŃ KI 
__....._._ WYDZIAŁ NAUK E . NOMICl\.TYCP I ZAP \OZANlo\ 
,.. "'- 
71-101 Szcz ". ul. MiclOeV'ic a 64. teI.091444-19-22 
PUNIlT WYKŁADOWY W KOSZALINIE 
Zaprasza r a 

 Zaoczne 51Idia lice,cjaclde 
i uzupe'-1iające 51Idia ragi ter.' ie na 1<' -ur' i: 
./ INFORMATYKA I EKONOMETRiA 
./ F/V.-dNSE I B.-dNI(OWOŚĆ 
./ ZAPZĄDZAN E l M.-d'UCET NG 
./ EI(ONOMIA 
lI". .o......L.lJL.W 
./ Infornayka w r. ani. 
./ Systeny i sieci 7w,pIJ erowe, 
./ Za1"7ąd. ie i orga 'zacja placóv ą ośv iatową. 
./ Infornatyka w biz-łes 'P, 
./ RachlJ kowo,
ć. 
./ Za to ov' 'e techrjk nult ',e. ja ych 
1.;,(a oJby"',;q si, w Pur' ., r yk'aJo"'ym w 'OSlar ., ("COł-put" ColI,g,' J 
Sekretariat Punktu Wykładowego w Koszalinie 
Koszalin, ul. H. Modrzejewskiej 71, tel. (094) 34-11-741 
BH3002 


A 


PRYWATNY ZESPÓł; SZKÓł; ZAOCZNYCH 
DLA DOROSł.YCH W Sł.UPSKU 
ul. PrzemysIowe 100, 
",. 059/840 IHS Ile, 059/842 Ile 511 
e.llretertet szlloty czynny: 
wtorek, jrode, czwertek od 111.00 do 111.00 


I PRYWATNE LICEUM 
OGOLNOKSZTAŁCĄCE 
DLA DOROSŁYCH 


PRYWATNE 
POLICEALNE 
STUDIUM ZAWODOWE 


KSZTAŁCI W SYSTEMIE 
ZAOCZNYM I WIECZOROWYM 
. Podbudowa: szkota zawodowa. 
podstawowa I glmn8ZJum 
. Nauka trwa trzy lata 
. W prognmla JtzYkl obca do wyboN 
(angielski, niemiecki, rosyjski) 
. Rozszerzony program infonnatyki 
na ,6mych poziomach 


KSZTAŁCI W ZAWODACH: 
. 


. technik administracji 
. technik ekonomista 
. technik rachunkowości 
. technik prllC biurowych 
. technik organizacji 
uslug gastronomicznych 
. technik obslugl turystycznej 
(w programie kurs pilot6w wycieczek) 
. technik hotelarstwa 
. technik infonnatyk 


Nowe zawody: 
- OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA 
- ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
- OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 
- PRACOWNIK SOCJALNY 
Nauka trwa od trzech do pięciu semestrów 
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. 
Dysponujemy własnym budynkiem: 
pracowniami specjalistycznymi biblioteką. bufetem 
SL758 


S AP X'6

NR

 Uczelnia nowoczesna, 
PUBLICZNEJ . ka I 
W SZCZECINIE przYJazna, mera na 


, . I I." I. j" 


. . I' 


.. : I'" I: 1 


- administracja publiczna 
- administracja euroregionalna 
- administracja biznesu 
- rachunkowość I skarbowość . odatkowa 
Szkoła oferuje stypendia socjalne i naukowe, praktyki w kraju i za granicą. 
I . II.' ., II'.' I. ., . I Biuro Obsługi Studentów WSAP 
ul. Skłodowskiej - Curie 4; 71-332 Szczecin tel.(091) 486 15 42, 486 15 45. 
Inlerne!: www.wsap.szczecln.pl e-mail: bluro@Wsap.szczecln.pl 


"COMPUTER COLLEGE" .CUI11pull'r Culleg e ' 
Koszalin, ul. H. Modrzejewskiej 71, tel. (094) 34-11-741 
INFORMATYCZNA SZKOLA POLICEALNA 
dla Mlodzleiy I Dorosłych 
zaprasza do podjęcia nauki na kierunkach: 
> Technik Informatyk (o specjalnościach: grafika komputerowa, 
sieci komputerowe, projektant strony WWW i inne) 
> Technik administracji, 
> Technik rachunkowości (ukończenie nauki na kierunku 
techmk rachunkowości oraz 5-letni staż pracy uprawniają 
do zajmowania stanowiska glównego księgowego) 
> Technik ekonomista. technik handlowiec 
> Technik archiwista 
INFORMATYCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
oraz INFORMATYCZNE LICEUM PROFILOWANE 
dla Młodzieży i Dorosłych zaprasza do nauki w 3-1ctnim LO o profilu 
infonnatycmym i ekonomicmo-administracyjnym 
.. Computer College" posiada uprawnienia szkoły publicznej 
ijest.szku/ą z tradycjami. 
Zapewniamy dobry poziom nauczania i niskie czesne. 


BH3004 


PRYWATNY ZESPÓŁ SZKÓŁ :
.:łE O I im
 
Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Nr 10 
w Koszalinie (dawnej Samocbodówce) 
ul. Gnieźnieńska 8, tel. 094/340-39-72, 342-51-62 
342-68-61 wew. 22, 0606-39-30-61 


Najstarsze.i naj tańsze (od 1992 r.) Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych 
(uprawnienia szkoły publicznej) 
- na podbudowie szkoly podstawowej, gimnazjum, Izkoły 
zawodowej 
- nauka trwa 2 i 3 lata - języki obce do wyboru (angielski, 
niemiecki, rosyjski) - rozszerzOl
Y program Informatyki 


Policealne Studium Zawodowe 
- asystent osoby nlepelnosprawnej 
- pracownik socjalny 
- opiekun w domu pomocy społecznej 
- opiekunka środowiskowa 
- technik rachunkowości 
- technik administracji 


SL757 


..
		

/18295-0019.djvu

			glos Pomorza Poniedziałek. 25 sierpnia 2003 r. 


NOWO CI 


l1umacz 
W komputerze 


Program tłumaczący Engllsh Trans- 
lator w nowej wersji 3 rozrósł się 
do rozmiarów sporego pakietu, który 
mote znacznie ułatwić pracę z tek- 
stamł w Języku angielskim. 


W programie wykorzystano naj- 
nowsze mechanizmy tłumaczące 
oparte na najnowszych osiągnięciach 
lingwistyki komputerowej. Uwzględ- 
niając cechy semantyczne poszcze- 
gólnych słów, program sam dobiera 
odpowiednią część mowy, końcówkę 
oraz poprawny szyk wyrazów zdaniu. 
Użytkownik ma do wyboru 34 pro- 
file tłumaczonego tekstu, które mote 
łączyć w dowolne kombinacje. Wpro- 
wadzono również tryb ręczny tłuma- 
czenia. dZięki któremu można zacho- 
wać kontrolę nad tekstem wykorzy- 
stując zalety automatycznego 
przekładu. 


l.. . 
I ........ 
.. .. 0. 


SZUKAM PRACY 


21-LETNłA szuka pracy w handlu, 
z praktyką po szkole zawodowej. 
0-608-557-181. 
23-LETNłA, ukończona Zasadnicza Szko- 
ła Handlowa zaocznie, ucząca się 
w liceum Handlowym (ostatni rok, nauka 
sobota-niedziela), minimum sanitarne, 
pilnie podejmie pracę. 0-504.710-352. 
24-LETNł, dYSPozycYjny, pracowity, prawo 
jazdy kat. B, kreatywny, operatywny, 
sumienny, punktualny podejmie pracę 
od zaraz. 059/845-70-90. 
27-LATEK, technik technologii żywnOŚCI, 
prawo jazdy kat. B, dyspozycyjny, nieko- 
niecznie w zawodzie, podejmie pracę 
na terenie by/ego woj. koszallńskleio. 
0-507-840-275 
27 -LETNIA ekspedientka poszukuje pracy 
w sklepie. Wykształcenie zawodowe, mi- 
nimum sanitame, aktualna książeczka 
zdrowia, dyspozycyjność. 0-601-6Bl-507. 
HYDRAULIK - malarz, dyspozycyjny. 
0-59/842-60-76. 
KSIĘGOWA z doświadczeniem poprowa- 
dzi kSiążkę przychodów 
I rozchodów. Koszalin, 0-694-Q24.139. 
LAT 49, wykształcenie średnie, pracowi. 
ta, zorganizowana, dyspozycyjna, popro- 
wadzi dom (posiadam referencje, miła 
aparycja). M93.340-611. 
MGR inż. mechanik, technolog, konstruk- 
tor, projektowanie przyrządów i dokumen- 
tacji technicznej w SOLlDEDGE, 
AUTOCAD, normowanie, kosztorysowanie. 
0-59/843-49.65,0-603-47-87-73. 
MŁODA, ambitna, pracowita, wykształce- 
nie średnie poszukuje pracy w handlu 
na zmiany lub opieka nad dzieckiem. 
Kontakt po 19-tej 0-606-491-193. 
MŁODA, ambitna, kreatywna szuka pracy 
w handlu lub gastronomii (posiadam do- 
świadczenie, mln. sanitarne, aktualna 
książeczka zdrowia, obsługa kasy fiskal- 
nej i komputera). 0-59/84.37-506, 
0-501-92
29. 
MŁODA, pracowita poszukuje pracy, 
wykształcenie średnie. 
Praca najlepiej po godzinie 15-tej lub 
opieka nad dzieckiem - doświadczenie. 
0-606-491-193 po 21.00 
PODEJMĘ się opieki nad dzieckiem lub 
osobą starszą, wykształcenie średnie, 
niepaląca, całkowita dyspozycyjność. 
059/8443-876. 
PODEJMĘ się opieki nad dzieckiem. Wy- 
kształcenie średnie, dyspozycyjna, dobry 
kontakt z dziećmi, miła aparycja. Tanio! 
0-693.340-611. 


, .1 

 - 
 - 
 - 
-
-
j-
 ------ 


Do programu dołączono kompute- I 
rowy słownik polsko-angielski i angiel- 
sko-polski z 660 tysiącami tłumaczeń, 
140 tysiącami fraz i 3,3 milionami form 
fleksyjnych oraz, do niedawna sprze- 
dawany osobno Intemet Translator 3. 
Słownika można używać jako pod- 
ręcznego tłumacza. Wyświetla on 
na bieżąco alternatywne znaczenia 
wskazanego wyrazu lub frazy i po- 
zwala na ich wygodną zamianę. Pro- 
gram wsp61pracuje z równiet z innymi 
aplikacjami - tłumaczy dokumenty 
w formacie tekstowym, MS Word, 
HTML i rtf zachowując ich format. Po- 
żyteczną opcją ET3 jest możliwość 
tłumaczenia tekstu podczas naszej I 
nieobecności przy komputerze, z au- 
tomatycznym zapisem i zamknięciem 
systemu oraz określeniem przybliżo- 
nego czasu zakończenia przekładu. 
KRZYSZTOF OSlŃSKI 


:.'=-.... 
. .' 


SZUKAM PRACY 


www.glos.pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Co każdy pierwszoklasista mieć powinien? 


Witaj, szkoło! 


Kariera str 19 


Już za tydzień siedmiolatki zadebiutują w pierwszej klasie. Dla nich wyposażenie szkolnego tor- 
nistra jest niezwykle ważne. Przecież trzeba mieć w nim wszystko, co jest kolorowe i modne, 
a poza tym będzie budziło zachwyt koleżanek i kolegów. 
Też się przydadzą 


Podstawą wyposażenia pierwsza- 
ka jest plecak. Wskazane jest by był 
usztywniany, jak najbardziej kolorowy 
oraz przedstawiał postaci z ulubio- 
nych bajek. Wysupłać na niego trze- 
ba z portfela od 16 do 49 zl. Kolorowe 
powinny też być zeszyty. Niezbędne 
będą te w cienkie linie oraz w kratkę, 
najlepiej szesnastokartkowe. Kosztu- 
ją ok. 30 groszy. Nasza pociecha bę- 
dzie zachwycona pisząc w zeszytach 
z okładką przedstawiającą np. Kubu- 
sia Puchatka czy Scooby 000. Nadal 
na topie jest lalka Barbie, a ostatnio 
na rynku pojawiła się zeszytowa seria 
z bohaterami "Księgi dżungli". Produ- 
cenci przygotowali tet specjalne ze- 
szyty do religii. Nie zapomnijmy tet 
o dzienniczku ucznia. Natomiast 
do pisania na brudno kupmy grubszy 
zeszyt, np. 32-kartkowy za ok. ok. 60 
groszy. Warto tet meć przynajmniej 
jeden tzw. kolozeszyt, który kosztuje 
ok. 3 zł. 


Piórnik z Barble 


Równie ważny jest piómik. Choć 
ich wybór jest ogromny, nadal królu- 
ją te zapinane na dwa zamki z wy- 
posateniem w środku. Z reguły 
w odchylanych wkładkach umiesz- 
czono pisaki i przybory geometrycz- 
ne. Taki piómik, najlepiej z bajkowy- 
mi postaciami, to wydatek ok. 20 zl. 
Prawie 10 zł więcej kosztować nas 
będzie piómik z trzema przegródka- 
mi. Jednak warto się na niego zde- 
cydować, gdy t nasza pociecha do- 
datkowo otrzyma m.in. pudełeczko 
farb wodnych, taśmę klejącą oraz 
klej. Najtańszy, bo tylko za ok. B- 
10 lt będzie piórnik bez przegródek 
Za 
l£lga 
.
 
czą się w nim zarówno pisaki, kred- 
ki, jak i linijka i kątomierz. 


Chodi, pomaluj... 


Każdemu pierwszoklasiście. nie 
tylko na lekcji plastyki, przydadzą się 
kredki. Te oI6wkowe w 12 kolorach to 
wydatek od 1,19 do 3,99 zl. Na na- 
I szym rynku pojawily się też kredki, 
określane jako niełamliwe. Komplet 
24 sztuk to wydatek ok. 9 zł. Nato- 
I miast komplet 24 kredek w metalo- 
wym pudelku to już wydatek ok. 12 zł. 
Przydadzą się tet kredki woskowe 
w ośmiu kolorach za ok. 2 zł. Pamię- 
tajmy też o zaopatrzeniu naszej po- 
ciechy w pisaki. 16 kolorów w płasti- 
kowym opakowaniu kosztuje ok. 7 zł, 
I a 24 kolory to kolejne 5 zł mniej w kie- 
szeni. A może zdecydujemy się 
na flamastry niezasychające? Na B 
sztuk wydamy ok. B zł. Na topie są 
też flamastry ze stempłami oraz fla- 
mastry ze znikopisem. Kosztują ok. 
14 zł za 12 kolorów. Niezbędne są też 
farbki akwarelki. Wraz z pędzelkiem 
wysupłać musimy na nie ok. 3 zł. Nie- 
znacznie droższe będą farbki płaka- 
towe nietoksyczne. Osiem kolorów 
uszczupli nasz domowy budżet o ok. 
5-7 zł. Nie zapomnijmy o plastelinie 
i modelinie. Oczywiście im więcej ko- 
lorów, tym lepiej. Kosztować nas bę- 
dą łącznie ok. 9-10 zł. 


W piórniku pierwszaka swoje 
miejsce powinny znaleźć ołówki. 
Za pięt sztuk tych z gumką zapłacimy 
ok. 1,70 zl. Biała gumka do mazania 
kosztować nas będzie ok. 1.50. Ok. 


50 groszy więcej trzeba będzie wy- 
dać na kolorową gumkę figurkę np. 
przedstawiającą żabkę, hipopotama 
czy lokomotywę. Z pewnością spra- 
wią naszemu dziecku ogromną ra- 
doŚĆ. Warto też znaleźć kilka złotych 
na "bajkowy" długopis oraz dlugopisy 


POMOC domowa dochodząca, uczciwa, 
zorganizowana. Podejmę pracę (sprzata- 
me, gotowanie, pranie, prasowanie). 
Tel. 0-609-137-145. 
PRZEBYWAJĄCY na zasiłku przedemery- 
talnym podejmie kazdą pracę 
(złota rączka). 0-59/84-37-637. 
SAMODZIELNA księgowa podejmie pracę 
na część etatu, rozliczy podatek docho- 
dowy, VAT, kadry, płace, ZUS. 
0-59/84.249-77. 
SOLIDNA, UCZCiwa, dyspozycyjna, kultu- 
ralna, bez nalogów, pOdejmie się opieki 
nad starszą osobą, doświadczanie w tym 
zakresie. 0-693.340-611. 
STUDENT (zaoczne), 26 lat, 1,5 roku 
praktyki w banku, podejmie pracę od za- 
raz, prawo jazdy kat. B, dyspozycyjny, s0- 
lidny. 0-59/B42-4977, 0-696-677-836. 
ŚLUSARZ - mechanik poszukuje pracy. 
0-59/84-249-77. 
TANIOł Malowanie, tapetowanie, terako- 
I ta, ilazura, inne prace remontowo-bu- 
dowlane. 0-59/B4.249-77. 
TERAPEUTA zajęcIowy z Kołobrzegu po- 
szukuje pracy. 0-504-672-151. 
WIELOLETNIE doświadczenie w pracy 
w sakretanacIe, znajomość komputera, 
obsługa nowoczesnego sprzętu teleko- 
munikacYJnego, podejmę pracę. 
094/318-62-81. 
WYKONUJĘ ogrodzenia, balustrady, 
bramy jezdne, meble ogrodowe. 
I 0-59/84-20-132, 0-608-62
16. 
ZAOPIEKUJĘ Się dzieckiem lub podejmę 
Inną pracę np. w handlu (doświadczenie), 
wykształcenie średnie, osoba uczciwa, 
sumienna.059/B43-o6-73. 
ZAOPIEKUJĘ się dZieckiem u siebie. 
0-696-11-08-87. 
wnOTA rączka. zaopiekuje się starszą 
osobą, mieszkaniem, domem, posesją. 
Matura w LO, kulturalny, pogodny, 
I dyspozYcyjny, bez nałogów. 
0-59/Bl0-47 -59. 


... . 
......
. 


DAM PRACE 


żelowe w różnych kolorach. Niezbęd- 
ny będzie też papier kolorowy, no- 
życzki oraz klej w płynie lub sztyfcie. 
Na szczęście nie jest to duży wyda- 
tek. Kilka groszy będzie trzeba zna- 
leźć w portfelu na temperówkę. 
(maw) 


,.. 


l , l 
\\ 
ItI 


1/ ,,1 
 ' H': 
! 'WI II/ I , 
" /i J 
I ,,/II.JI 


, m- B 
I \ 
\ I I I 
\ i Iii I ! I i 
I, 
/I 


1'\JII 
Wltft 
, ClOU 
/'KI I rl 
.. 
- 
"I.
.. \ 


. 
'\ 


l 
, 


CKU w Boninie zatrudni nauczyciela ma- 
tematyki i języka angielskiego. 
Tel. 094/34-228-92. 
PPH Plasmet Widzino zatrudni w dZiale 
narzędziowni pracowników: ślusarz na- 
rzędziowy, frezer narzędziowy. Wymaga- 
nia: praktyka w dziale narzędziowni. 
059/84-29-793, 0-608-29-99-40. 


1!,"- " 


!,m 
lilW 


\ \\\I
,' ' 


 
J\\
 1 \ li, 
t )1 I II 
.J:t 'o , .J 


, 


. II 
 
'
, 1 
 .; 


\ 11\ \ 
'\ 


itI ' 


\  I \ 


'" 


'\
. 


J -.;- 


'II 


&>.r.i!i, 


.:.-.ir 


ó' 
,..
 ? 


lIłJ 


. , 
., 


- ,< 


" 


,... 


L
 
 
101\'- \1' 


( 
I 


\ 
e 


l, 
mu 


/{ " . 
JII ,I_I 
r. 


Ilr
 
, , 


, 


I 
' 
.." J 1'1 


Ił" 
UH 


, 
[' 
,I 


I 
I \h. 
" ' , ;j 
;.
\,,"{ ... 
fł "41".'. 


'
1- 
,1"'tI. 


" 


" 


£
't.\
 


FOl. SLA WOMIR ŻABICKI 
Plecak, zeszyty i przybory do pisania, to spory wydatek. Oszczędzić moiemy za to na podręcznikach. 
przynajmniej niektóre kupując w antykwariacie. I w antykwariatach i w księgarniach pracownicy chętnie 
podejmują się skompletowania potrzebnych podręczników 
 rodzic zglasza się po nie w ustalonym terminie i 
wtedy placi. 


.. 


ł 


SZUKASZ PRACY? 


--------------------. 
I 
I 
I 
I 


,- 
Zamieść bezpłatne ogłoszenie drobne w poniedziałkowym dodatku "Kariera" 
w rubryce .Szukam pracy. 
(dotycZy tylko 006b flzycznych nie prowadlllcych dz1elelno6cllloBpod.rczej). 


Kupon na Jednorazowe bezplatne ogłoszenie drobne. 
" Tutaj proszę wpisać treść ogłoszenia drukowanymi literami maksymalnie do 20 słów. 


Ogłoszenie należy dostarczyć do najbliższego oddziału Siu Ogłoszeń "G/d;u Pomorza" luli 
 pod 8dr
:5em' 
Biuro Ogłoszeń "Głosu Pomorza", 75-004 
łln, ul. Mickiewicza 24 CZ dopj$ktem .szukam pracY"}. 


Ogloszenle na naJbll1szy 
poniedziałek należy 
c:Iostarczaćdo środ 


Dane zlecającego (do wiedomo6cl redekcJI) 
.-----------------------------------------. 
I I 
I I 
: .., .....................i.;;iO.;.,;;;
i;j(
.............................. ...........jX,dPiii...........: 
I I 
I I 
: ................................................d(;kł;.C:i;;;a(i;e;................................................ : 


glos Pomorza 


------------------------------------------ 
---------------------------------------------- 


SZUKASZ PRACY? 


--------------------, 
I 
1 
I 
I 


4' 


Zamieść bezpłatne ogłoszenie drobne w poniedziałkowym dodatku "Kariera" 
w rubryce .Szukam pracy. 
(dotyczy tylko 006b flzycznych me prowadlllC}	
			

/18295-0020.djvu

			.l 


str. 20 Kariera 


POMYSŁ NA BIZNES 


Fundacja chce zarabiać przez Internet 


Fundacja Rozwoju KardiochirurgII 
(FRK) w Zabrzu (Śląskie), Jedyna 
w Polsce niepublIczna placówka na- 
ukowa, za pośrednictwem strony In- 
ternetoweJ zamierza gromadzić pie- 
niądze na badania. 


Za każde wejście internauty 
na stronę www.pol.kle.erce.pl 
Fundacja będzie otrzymywać pie- 
niądze od firm, które umieszczą 
na tej stronie swoje reklamy. 
Pozyskane w ten sposób pienią- 
dze zasilą prowadzony w FRK 
pod kierunkiem prof. Zbigniewa Re- 
ligi program budowy pierwszego 
polskiego sztucznego serca. Taka 


proteza może uratować życie czeka- 
jącemu na przeszczep lub pozwala 
sercu chorego na regenerację. 
"Strona już dziala. Teraz wszyst- 
ko zależy od aktywności internau- 
tów i firm, które zechcą się na niej 
reklamowaĆ" - powiedziala Ewa 
Krzak z FRK. 
Na razie nie podpisano jeszcze 
żadnej umowy z reklamodawcami. 
W Fundacji opracowano już pro- 
tezy serca przeznaczone do kilku- 
miesięcznego pozaustrojowego 
wspomagania pacjenta. Korzystają 
z nich obecnie chorzy leczeni w pię- 
ciu polskich ośrodkach kardiochirur- 
gicznych oraz jednym w Argentynie. 


Sprzedają wiatr i powietrze 


Prawie 14 miliardów koron (ok. 2 
mld zł) ma wynieść wartość czesko- 
-brytyjskich InwestycJI budowy dwu- 
stu elektrowni wiatrowych w Górach 
Rudawach, na granicy czesko- nie- 
mieckieJ. W projekcie uczestniczy 
także brytyjsko-szwedzkie konsor- 
cJum zbrojeniowe BAE Systems. 


Budowa dwustu elektrowni 
o lącznej mocy 320 megawa- 
t6w będzie największym 
w Czechach projektem pozy- 
skania energii elektrycznej ze 
żr6deł odnawialnych. Inwesty- 
cję będzie finansować firma 


Czech Ventł, czyli wspólne 
przedsięwzięcie czeskiej ep6łkl 
Proventi i grupy brytyjskich in- 
westor6w Virtual Utility. 
Obecnie w oparciu o ceny 
regulowane regionalni dystry- 
butorzy energii elektrycznej 
muszą kupować energię pozy- 
skiwaną ze żr6deł odnawial- 
nych od regionalnych produ- 
centów, płacąc 3 korony (ok. 42 
grosze) za jedną kilowatogodzi- 
nę. Jest to ponadtrzykrotnie 
więcej, niż płacą za taką samą 
Ilość energii kupowaną w kla- 
sycznych elektrowniach. Udział 


System ten wielokrotnie nagra- 
dzano w kraju i za granicą. Jego mi- 
nusem jest jednak przykucie pacjen- 
ta do szpitalnego łóżka i skompliko- 
wanej, wymagającej sterylnych 
warunków aparatury. Dlatego za- 
brzańscy naukowcy pracują 
nad wszczepialnym sztucznym ser- 
cem, z którym chory będzie mógl 
przebywać w domu i swobodnie się 
poruszać. 
Koszt budowy polskiego sztucz- 
nego serca oszacowano na 25 mln 
zł. Program można wesprzeĆ rów- 
nież wysyłając sms o treści "serca" 
na numer 7511. 


(PAP) 


energii ze żr6deł odnawialnych 
w ogólnej produkcji energetycz- 
nej przyczynia się do zmniej- 
szenia zanieczyezczeń powie- 
trza. 
Czeskie gminy. które poczy- 
niły znaczące Inwestycje ekolo- 
giczne, sprzedają zagranicz- 
nym firmom niewykorzystane li- 
mity emisji szkodliwych 
zwlązk6w do atmosfery. "Czy- 
ste powietrze" w Czechach ku- 
piły już firmy holenderskie. Za- 
Interesowane są także Austria, 
Niemcy I Dania. 


irT""""K-r A - M " 


(PAP) 


KREDYTY POŻYCZKI 
. INNE FORJ\,IIY FINAN80'W'ANIA. 
Specjalna oferta letnia 
:J;o FIRMY bez zUwladazeń ZUS I US 
:J;o dla emerytów. rencl.t . roi 
:J;o oł.rty DLA 
. 
 NYCH 
KomIIn PRZYItADOWE RATf: 
Ul. BoIIIIfta Krr 'IłegD 4aI!! I 211 PLNIM 

 'I
 SOTYS- -C 
w 713 3
 
 10 TYS..1 I PLNIM 
ul. Aleja 1; 85 :t l p tra 
 ..
O<


 
Rok
nl_1_1 
& COnectJc Credlt 


, 


www.glos-pomorza.pl 
redakcja@glos-pomorza.pl 


Poniedziałek. 25 sierpnia 2003 r. glos Pomorza 


Niezbędny kalkulator 
By dobrze policzyć 


Każdemu uczniowi przyda się kalkulator. Zawsze przecież trzeba coś 
dodać, pomnożyć czy podzielić. Dzięki kalkulatorowi zajmuje to znacz- 
nie mniej czasu. 


Na naszym rynku dostępnych 
jest bardzo wiele modeli kalkulato- 
rów. Różnią się poszczególnymi 
funkcjami, zaawansowaniem tech- 
nicznym oraz ceną. Zatem, który 
z nich wybrać? 


Zawsze się przyda 


W szkole podstawowej, gimna- 
zjum oraz w liceum w klasach o profi- 
lu niematematycznym najlepiej 
sprawdzi się kalkulator CASIO FX 
350 MS. Posiada certyfikat Minister- 
stwa Edukacji Narodowej i Sportu 
oraz jest wpisany do wykazu środków 
dydaktycznych zalecanych do użytku 
szkolnego. Posiada dwuliniowy wy- 
świetlacz (dzialanle I WYnik pokazy- 
wane są jednocześnie na ekranie) 
oraz podwójne zasilanie. Możemy 
na nim wyliczyć: wartości procento- 
we, wartości funkcji trygonometrycz- 
nych, potęgi I pierwiastki drugiego 
I trzeciego stopnia, ułamki dziesiętne 
I zwykle. Przeprowadzić możemy 


na nim działania na logarytmach na- 
turalnych i dziesiętnych. Taki kalkula- 
tor to wydatek ok. 56,50 zł. 
Trochę droższy jest kalkulator 
CASIO FX-991MS (119,00 zł) oraz 
FX-570MS (115,00 zl). One również 
będą doskonałym prezentem dla 
gimnazjalisty oraz licealisty z klasy 
o profilu niematematycznym. Wypo- 
sażone są w SVPAM (Super Vlsual- 
Iy Perfecl Algebralc Metod) umożli- 
wiający wprowadzenie wzorów do- 
kladnie w takiej formie jak 
w podręczniku. Z kolei dwuwierszo- 
wy wyświetlacz pozwala jednocze- 
śnie widzieĆ dzialanle I jego wynik, 
a poruszając kursorem można do- 
konywać zmian w obliczeniach bez 
potrzeby ponownego wprowadzania 
całych wyrażeń. Można na nim 
przeprowadzać m. in.: działania na 
liczbach zespolonych, na ulamkach, 
symbolach technicznych, dzialanla 
logiczne oraz statystykę. Te kalkula- 
tory posiadają 40 stalych nauko- 
wych oraz 9 pamięci zmiennych. 


Także dla studentów 


CASIO przygotowało także spe- 
cjalną ofertę dla uczniów szkól śred- 
nich oraz studentów uczelni wyż- 
szych. To kalkulatory graficzne CFX 
9850 GB Plus (465,00 zl) oraz Alge. 
bra FX 2.0 Plus (519,00 zl). Pierwszy 
z nich wyposażony jest w kolorowy 
wyświetlacz oraz możliwość komuni- 
kacji z komputerem I Innymi kalkula- 
torami, a drugi w ma rozszerzoną 
możliwość operacji na wyrażeniach 
algebraicznych. Dodatkowo pokazuje 
krok po kroku sposób rozwiązywania 
równań i nierówności liniowych oraz 
równań kwadratowych, a program 
"Korepetytor" uczy jak prawidłowo 
rozwiązywać dany problem. 


Jesienna promocja 


Pod haslem .Pobudkal Czas 
do szkoły" w salonach Zlbi 15 sierp- 
nia rozpoczęla się jesienna promo- 
cja. Potrwa do 15 paŹdziernika. 


Czas na nauk, 


Także w domu 


Po powrocie ze szkoły uczeń powI- 
nien mleć odpowiednIe warunki 
do odrabiania lekcJI. Dlatego też po- 
winniśmy zadbać o właściwe wypo- 
sażenie Jego biurka. 


mapa świata, planety lub figury geo- 
metryczne wraz z wypisanymi naj- 
ważniejszymi wzorami matematycz- 
nymi. W ten sposób odrabianie lek- 
cji może stać się przyjemnością. 
Na podkładkę musimy wysuplać 
z portfela ok. 10 zl. 
Niezbędny jest również przybor- 
nik. Dla młodszej pociechy możemy 
wybrać ten przedstawiający np. hi- 
popotama, który w pysku ma ukrytą 
temperówkę, a na plecach trzy róź- 


neJ wielkości otwory na oIówkl lub 
pisakI. Kosztuje ok. 20 zl. O ok. 5 zł. 
tańszy będzie przezroczysty przy- 
bomik składający się z dwóch pro- 
stokątnych pudeleczek. Możemy 
wybrać ten z kolorowymi naklejkami 
albo bez nich. Dodatkowo musimy 
zakupić wyposażenie. Powinny się 
w nim znaleŹć: oIówek, długopis, li- 
nijka, gumka do mazania, male kar- 
teczki oraz kątomierz I ekierka. 
(maw) 


Materiały, kt6ryml płynie energia 


Najlepiej by znalazła Się na nim 
podkladka. Dzięki niej możemy być 
pewni, że nasza pociecha nie pory- 
suje ani nie popisze biurka. Poza 
tym taka podkladka spełnia rolę 
edukacyjną. Znajduje się na niej np. 
. SH2913 R- rr '" L A M A 


-. 


'. 


-- I 


..  


Energia od A do Z 


Wszystko to, co potrzebne do ener- 
getyki w domu I firmie, znajdziesz 
w ENMACIE. Zawsze możesz liczyć 
na szeroki asortyment produktów, 
fachową obsługę I atrakcyjne pro- 
mocJe. 
Największa zaletą firmy jest 
bardzo duży asortyment. Znaj- 
dziemy tu właściwie wezystko 
z branży elektroenergetycznej 
m.in. wiele rodzaj6w gniazd, 
wyłącznik6w, żar6wek, bez- 
piecznik6w, grzejników, pod- 
grzewaczy wody. piec6w aku- 
mulacyjnych. przewod6w i ka- 
bli. Są r6wnież kable i przewody 
napowietrzne oraz profesjonal- 


ny eprzęt do energetyki zawo- 
dowej. Do wyboru są produkty 
zarówno polskich jak i zagra- 
nicznych firm: Telefonika-KFK, 
ZMER, GE, Philips, Elektrolux, 
Siemens i wiele innych. - Klient 
przychodzi do nas szukając ja- 
kiego
 rozwiązania - m6wi 
Waldemar R,bacz. kierownik 
sieci sprzedaży. - My damy mu 
konkretny produkt. Jeżeli nie 
bfldzie pewien, zawsze może lI- 
czyć na fachową pomoc. Nasi 
pracownicy doradzą nawet, 
w jaki spos6b można wykonać 
insta/acJfI. W planach jest r6w- 
nież poszerzenie oferty o wyko- 
nawstwo. 


Zawodowa obsługa 


Przedsiębiorstwo Zaopatrze- 
nia Materiałowego Energetyki 
Słupsk Sp61ka z 0.0. (EN MAT) 
zoetało wydzielone ze struktur 
Zakładu Energetycznego Słupsk 
S. A. Wcześniej działalnoŚĆ han- 
dlowa ograniczała się do sprze- 
daży drobnych artykuł6w elek- 
trycznych w sklepie znajdującym 
się w siedzibie ZE w Słupsku. 
Od czasu usamodzielnienia się 
jednostki sklepy ENMAT cieszą 
się coraz większą populamością 
wśród klient6w indywidualnych. 
Oferta skierowana jest r6w- 
nież do energetyki zawodowej,  ----------...,--,...-___.-
...r""rrr".-T"r-------------------- 
.. 


Ellmał 


at", którymi płvnie energia 


a 


\ 
\ 


('" 1 I I I 
! 


E mat 


. 


... 


- 


E mat 

 
- ..., 
. * 

 
-- o., 
' f) ._
 
c t 
. 
. . 
- . , 
DcJ J 
. - 
. !, . 
. 
. tł'.. a r 
., . .... 
.1 ' 
- - . ., f
: _I , 
.,1_0 ł- 
...., 
" \ 
\ t  


1\ 


.. 1 


,.... 


MM'7 


/11 
. I 
'- 
-- 
W dułym asortymeude zawsze znajdziemy <:os dla siebie. 


przedsiębiorstw oraz 
instalator6w. DZięki 
kontaktom z wielo- 
ma uznanymi produ- 
centami firma oferu- 
je produkty wysokiej 
jakości, posiadające 
niezbędne atesty. 


Coraz więcej 
sklepów 


Firma stara się 
dotrzeĆ do najwięk- 
szej liczby klient6w. 
W tym celu. tworzo- 
na jest coraz więk- 
sza sieĆ punkt6w 


sprzedaży detalicznej i hurtowni. 
Sklepy przy ul. Przemysłowej 
114 w Słupsku i w Lęborku 
przy ul. Krzywoustego 34 A mają 
stale powiększające się grono 
klient6w. W tym roku powstały 
sklepy detaliczne także w Ustce 
i Człuchowie. W planach Jest 
r6wnież utworzenie nowego 
punktu w Bytowie. 
Swoje oddziały ENMAT ma 
w Bytowie, Człuchowle i Lęborku. 
Coraz większe powodzenie ma 
również hurtownia przy ul. Grun- 
waldzkiej 14 w Słupsku. - Cały 
czas poszerzamy sw6j asorty- 
ment- m6wi W. Rębacz. - Klien- 
tom możemy zagwarantować 


przystępne ceny. Na wszystkich 
czeka fachowa obsługa i wiele 
promocji. 


(klio) 
Fot. SLA WOMIR tABICKI 


E
MAT SLUPSK 
ul. Grunwaldzka 14 
tel. (059) 841-68-00, 
fax. (059) 841-68-02 
ENMAT CZLUCHÓW 
ul. Koszalińska 6 
tel. (059) 841-62-20, 
fax. (059) 841-62-21