polski   English  

Information

Library

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Exhibitions

Sort by: title | date
[Zapiski znalezione w Warcinie podczas remontu Wozowni]

[Zapiski znalezione w Warcinie podczas remontu Wozowni]

Witkiewicz, Stanisław, Ignacy. Witkacy (1885-1939)

Witkiewicz, Stanisław, Ignacy. Witkacy (1885-1939)

Structure

Publication structure:

 • Witkiewicz, Stanisław, Ignacy. Witkacy (1885-1939)
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Teresy Głód
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Autoportret z odbicia w szybie
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Augusta Zamoyskiego
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Ireny Solskiej z mężczyzną
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Stasia (Portret dziewczynki góralskiej)
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret kobiety [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret mężczyzny [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Włodzimierza Nawrockiego [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Marii Nawrockiej [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Marii Nawrockiej [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Ireny Domaniewskiej [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret pana Grossmanna
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Marii Nawrockiej [3]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Zbyszka Nawrockiego
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Leny Iżyckiej
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Haliny Reynel
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret kobiety [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Anny Nawrockiej [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Anny Nawrockiej [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Anny Nawrockiej [3]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Włodzimierza Nawrockiego [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Marii i Włodzimierza Nawrockich
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Włodzimierza Nawrockiego [3]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Marii Nawrockiej [4]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Włodzimierza Nawrockiego [4]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Marii Nawrockiej [5]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Kazimiery Żuławskiej
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Włodzimierza Nawrockiego [5]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Marii Nawrockiej "Richelieu" [6]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret mężczyzny [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret mężczyzny [3]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret kobiety [3]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Marii Nawrockiej [7]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Autoportret [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Marii Nawrockiej [8]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Marcelego Staroniewicza
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Anny Nawrockiej [4]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Jana Nawrockiego [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Zofii Humpola-Mściwujewskiej
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Michała Białynickiego-Birula [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret księdza Jana Humpoli
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Małgorzaty Wandy Szukotyńskiej
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), PortretTeodora Białynickiego-Birula
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Zofii Mohuczyny [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Zofii Mohuczyny [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Anny Nawrockiej [5]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Bohdan Filipowski
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Leopolda Gebla
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Zofii Nawrockiej [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Porträt Jana Nawrockiego [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Bohdana Filipowskiego - "Hinduski"
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Ireny Krzywickej [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Włodzimierza Nawrockiego [6]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Tadeusza Boya Żeleńskiego
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Ireny Krzywickiej [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Ireny Krzywickej [3]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Irenay Krzywickiej [4]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Ireny Krzywickiej [4]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Bohdana Filipowskiego [3]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Ludwika de Laveaux
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Andrzeja Rybickiego
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Włodzimierza Nawrockiego [7]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Marii Nawrockiej [9]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Neny Stachurskiej [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Stachurskiej
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Jędrzeja Marusarza
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Janusza de Beaurain
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Marii Nawrockiej [10]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Wspólny portret Heleny Białynickiej-Birula i Stafana Glassa
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Stefana Glassa [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Stefana Glassa [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Neny Stachurskiej [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Neny Stachurskiej [3]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Neny Stachurskiej [4]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Neny Stachurskiej [4]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Stefana Glassa [3]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Haliny Bylczyńskiej [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [3]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Haliny Bylczyńskiej [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Neny Stachurskiej [5]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Neny Stachurskiej [6]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Janiny Filipowskiej [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Bohdana Filipowskiego [4]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Michała Choromańskiego [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Kazimiery Alberti
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [4]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Neny Stachurskiej [7]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [5]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Zofii Jagodowskiej [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Edwardy Szmuglarowskiej [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Stefana Totwena [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Wspólny portret Haliny Judt i Michała Choromańskiego
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Neny Stachurskiej [8]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Neny Stachurskiej [9]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Wspólny portret Heleny i Teodora Białynickich-Birula
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Edwardy Szmuglarowskiej [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [6]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [7]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret H. Spirzewskiej
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Zofii Mohuczyny [3]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Stefana Daszczyńskiego
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Neny Stachurskiej [10]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [8]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Rafała Malczewskiego
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Artura Schroedera
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Michała Choromańskiego [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Michała Choromańskiego [3]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Charlesa Forbesa
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Neny Stachurskiej [11]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Stefana Totwena [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Kazimierza Sosnowskiego
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Neny Stachurskiej [12]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Janusza Domaniewskiego [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Michała Choromańskiego [4]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [9]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Wspólny portret Kazimierza Sosnkowskiego i Miachała Choromańskiego
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Ireny Domaniewskiej [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Autoportret [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Neny Stachurskiej [13]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Anny Nawrockiej [6]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Aleksandry Totwenowej [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Zofii Krzeptowskiej [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Michała Choromańskiego [5]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [10]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Janusza Domaniewskiego [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Zofii Krzeptowskiej [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [11]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Porret Jerzego Burnata
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Michała Choromańskiego [6]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Michaał Choromańskiego [7]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Józefa Fedorowicza [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portet Józefa Fedorowicza [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Michała Choromańskiego [8]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Michała Jagodowskiego
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret mężczyzny [4]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Janiny Filipowskiej [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret majora Stefana Gałyńskiego [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret majora Stefana Gałyńskiego [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [12]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Haliny Krajewskiej
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Michała Krajewskiego
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [13]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Ireny Landesman
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [14]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [15]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Stefana Totwena [3]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Włodzimierza Nawrockiego [8]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Michała Białynickiego-Birula [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Janusza Domaniewskiego [3]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Franciszka Staroniewicza
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret mężczyzny [5]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Zana juniora
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [16]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Hanny Moesówny
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Zofii Jagodowskiej [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [17]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Albiny Rondomańskiej [1]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Albiny Rondomańskiej [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Współny portret Heleny Białynickej-Birula i Albiny Rondomańskiej
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Stefana Glassa [4]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Zofii Schroeder
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Neny Stachurskiej [14]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [18]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret mężczyzny [6]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret kobiety [4]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret pani Borowieckiej
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Jan Leszczyński jako Robespierre
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Zofii Jagodowskiej [3]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Władysława Nelkena
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Michała Jagodowskiego [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Heleny Białynickiej-Birula [19]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret fikcyjny
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Jana Leszczyńskiego (?)
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Jerzego Komorowskiego w wieku 11 lat
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Leszka Komorowskiego w wieku 7 lat
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Jerzego Komorowskiego
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret kobiety [5]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Kompozycja - Lady Mackbeth
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Aleksandry Totwenowej [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Stefana Totwena [4]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Stefana Szumana
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret kobiety [6]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Izabeli Zborowskiej
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Jana Józefa Głogowskiego [pensieroso]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret mężczyzny [7]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Józefiny Konińskiej
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Walerii Marii Głogowskiej
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret H. Hilchena
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Henryka Kamma
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret mężczyzny [8]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret mężczyzny [9]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Ireny Raciborskiej
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Jerzego Konińskiego
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Wacława Bundyka
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Eugeniusza Lorka
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Hansa Corneliusa
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Mariana Radeckiego
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret mężczyzny [10]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Irminy Bajer-Nowowiejskiej
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Jadwigi Netzel
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Autoportret [3]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Jana Leszczyńskiego [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Jana Leszczyńskiego [3]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Jana Leszczyńskiego [4]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Jana Leszczyńskiego [5]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej [2]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej [3]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej [4]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej [5]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej [6]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej [7]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej [8]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy Witkacy (1885-1939), Portret Janiny Turowskiej-Leszczyńskiej [9]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy Witkacy (1885-1939), Portret mężczyzny [11]
  • Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Witkacy (1885-1939), Portret Gustawa Nowotnego
 


Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+,
samorządów miast Słupska i Gdańska
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego